Monday, April 13, 2009

Γραπτή Δήλωση Ευρωβουλευτών για το Πρεκαριάτο

Το «πρεκαριάτο», δηλαδή το ζήτημα των επισφαλών εργαζόμενων νέων της γενιάς των 700 ευρώ, των milleuristi, των milleuristas, της generation precaire, της generation P., της γενιάς ipod, μαζί με τη σχετική ατζέντα αρχίζει να αποκτά σταδιακά ευρωπαϊκή απήχηση και υπόσταση. Μετά από πρωτοβουλία 5 ευρωβουλευτών, συγκεκριμένα της ευρωβουλευτού του ΠΑΣΟΚ κ. Μ. Ματσούκα, του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Απασχόλησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Antonio Panzieri, του συντονιστή των Σοσιαλιστών για θέματα απασχόλησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κ. Stephen Hughes, του Έλληνα ευρωβουλευτή κ. Δημήτρη Παπαδημούλη που ανήκει στην Ομάδα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, και της Γερμανίδας ευρωβουλευτού κ. Elisabeth Schroeder, από την Ομάδα των Πρασίνων, κατατέθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Γραπτή Δήλωση, που ζητά την ανάληψη δράσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντιμετώπιση του προβλήματος του “Πρεκαριάτου”.

Η Γραπτή Δήλωση, η οποία αν συγκεντρώσει τις υπογραφές της πλειοψηφίας των 785 μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα αναγκάσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κινήσει διαδικασίες για να προχωρήσει σε περαιτέρω δράση, είναι η ακόλουθη:

Γραπτή δήλωση σχετικά με την ανάγκη αντιμετώπισης της εργασιακής ανασφάλειας, της φτώχειας και της ανεργίας των εργαζόμενων νέων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
- έχοντας υπόψη το άρθρο 116 του Κανονισμού του,
- έχοντας υπόψη την «Ατζέντα για την προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας για όλους» και Δήλωση σχετικά με την «Κοινωνική Δικαιοσύνη για μια Δίκαιη Παγκοσμιοποίηση» του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO),
- έχοντας υπόψη το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε.,
-
Α. επισημαίνοντας ότι προ της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, υπήρχε ήδη στην Ε.Ε. μια κοινωνική ομάδα μη προνομιούχων πολιτών, το λεγόμενο «Πρεκαριάτο», αποτελούμενη από νέους και νέες ηλικίας 19 έως 34 ετών, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με ποσοστά ανεργίας πολύ υψηλότερα του ευρωπαϊκού μέσου όρου καθώς επίσης και μια εχθρική αγορά εργασίας με χαμηλές αμοιβές, υπερεργασία, πολυαπασχόληση και προσωρινότητα,

Β. αναγνωρίζοντας ότι η σημερινή παγκόσμια οικονομική κρίση θα διευρύνει την κοινωνική και διαγενεακή ανισότητα σε βάρος των νέων, ανισότητα η οποία ούτως ή άλλως επιδεινώνεται λόγω της σταδιακής καταρράκωσης του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου αλλά και των δημογραφικών και κοινωνικών αλλαγών των τελευταίων 20 χρόνων,

1. καλεί την Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των εργασιακών προβλημάτων των νέων εργαζόμενων ώστε από γενιά της επισφάλειας να καταστεί μια δυναμική, δημιουργική και αισιόδοξη γενιά,

2. ζητά από την Επιτροπή να προωθήσει δράσεις για την απαγόρευση των διακρίσεων στον εργασιακό τομέα με επίκεντρο την ενίσχυση της απασχόλησης και του εισοδήματος των νέων μέσα από τη δημιουργία πολλών και καλών θέσεων εργασίας, ώστε να επανακτήσουν την εμπιστοσύνη τους στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα

3. ενθαρρύνει την Επιτροπή να εξετάσει τις καταχρήσεις εκ μέρους της εργοδοσίας σε βάρος των νέων, φοιτητών ή μη, που εργάζονται στο πλαίσιο των προγραμμάτων stage,

4. ζητά από την Επιτροπή να καταστρώσει στρατηγική για την καταπολέμηση της ανεργίας, της εργασιακής επισφάλειας και της φτώχειας των νέων εργαζόμενων και να καλέσει τα κράτη μέλη να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν,

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα δήλωση, συνοδευόμενη από τα ονόματα των υπογραφόντων, στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

Η παραπάνω Γραπτή Δήλωση, σίγουρα δεν ανατρέπει την υφιστάμενη διαγενεακή ανισορροπία στην ΕΕ, ούτε αντιμετωπίζει άμεσα κάποιο σημαντικό οικονομικό πρόβλημα. Παρόλα αυτά αποτελεί θετική εξέλιξη, διότι αναγνωρίζει την ύπαρξη ενός «πρεκαριάτου» στην Ευρώπη, δηλαδή μιας διακριτής ηλικιακά προσδιορισμένης ομάδας επισφαλών εργαζόμενων, και καλεί την ΕΕ να αναλάβει πρωτοβουλία για την αντιμετώπισή της νέας αυτής πρόκλησης σε κεντρικό επίπεδο.

Σαν G700 έχουμε ακόμα ένα λόγο να είμαστε ικανοποιημένοι με τη συγκεκριμένη εξέλιξη. Στη διαμόρφωση της δήλωσης ελήφθησαν υπόψη οι παρατηρήσεις που κάναμε για το «πρεκαριάτο» και τη «διαγενεακή ανισότητα» κατά τη διάρκεια Ημερίδας με θέμα την οικονομική κρίση και την εργασιακή επισφάλεια των νέων (30-3-2009), την οποία διοργάνωσαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κα Μαίρη Ματσούκα και ο Ιταλός ευρωβουλευτής κ. Antonio Panzieri.

Στην Ημερίδα, όπου ανταλλάξαμε απόψεις με την Ιταλική Οργάνωση Νέων Precari Creativi, την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, εκπρόσωπο της Ομάδας των Εργοδοτών, κα Ειρήνη Πάρη, τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC), κο Marco Cilento, το Συντονιστής των Σοσιαλιστών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επί θεμάτων Απασχόλησης, κ. Stephen Hughes, την εκπρόσωπο του Ιταλικού Δημοκρατικού κόμματος, κα Silvia Grada, και τον Head of Talent and Music του MTV Ιταλίας κ. Luca de Gennaro, διαπιστώσαμε για μία ακόμη φορά ότι το ΕΚ μπορεί να αποτελέσει προνομιακό χώρο συνάντησης και όσμωσης ιδεών, αλλά και προώθησης πολιτικών, οι οποίες διαφορετικά θα έμεναν στα ψιλά γράμματα της ευρωπαϊκής ατζέντας.

Σε ό,τι μας αφορά, από σήμερα ξεκινάμε εκστρατεία ενημέρωσης όλων των ευρωβουλευτών του ΕΚ με σκοπό τη θετική κατάληξη της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας. Νέοι Εργαζόμενοι: προτεραιότητα στην κεντρική ευρωπαϊκή ατζέντα, όχι υποσημείωση στις Εκθέσεις της ΕΕ.

22 comments:

 1. Την περίοδο που εμείς εδώ μιλάμε για τη γενιά των εργαζομένων των 700 ευρώ, στη FYROM διαφημίζουν τη δική τους γενιά των 430 ευρώ ως τη μεγαλύτερη επιχειρηματική ευκαιρία για επενδύσεις:

  *** Διαφήμιση FYROM στο CNN για επενδύσεις στη χώρα
  >> YouTube video

  *** Επίσημο website για την προώθηση του προγράμματος:
  >> LINK

  Θα έλεγε κανείς, ωραία, και που το κακό να διαφημίζει κάποια χώρα τον εαυτό της ως επιχειρηματικό παράδεισο;

  Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι τόσο αθώα όσο φαίνονται, και δεν εννοώ φυσικά τη διαμάχη για το όνομα της χώρας. Μερικά αποσπάσματα από την ενημερωτική σελίδα στο website σχετικά με φορολόγηση επιχειρήσεων, εργατικό δυναμικό, κτλ:

  ...The average gross monthly salary is €430. Educational standards at technical higher educational institutions in Macedonia resemble those of the Western countries.

  ...The lowest flat corporate and personal income tax rates Macedonia has recently become a tax heaven in Europe. The new Government introduced a flat tax of 10% for corporate and personal income.

  ...Considerable steps are taken to establish a system of integrated permits for industrial facilities considered to be significant polluters.

  Ειδικά το τελευταίο είναι ξεκάθαρα στοχευμένο σε εταιρίες που συστηματικά εγκληματούν κατά του περιβάλλοντος, οι οποίες όπως αναφέρεται στο απόσπασμα μπορούν εύκολα να "εξαγοράσουν" ασυλία.

  Και εμείς εδώ ασχολούμαστε για το αν θα παραιτηθεί ο Παυλίδης, πόσες μονάδες είναι η διαφορά των κομμάτων στην πρόθεση ψήφου και τι μαλλί είχε ο νεαρός που μπήκε με τα κουμπούρια στον ΟΑΕΔ το Σάββατο.

  ReplyDelete
 2. Το σωστό link για το video της διαφήμισης στο CNN:

  *** YouTube video

  ReplyDelete
 3. Αυτός ο γίγαντας της γραφειοκρατίας, το ΕΚ δεν είναι το κομμάτι εκείνο της Ένωσης που αποφασίζει ούτε που δίνει λύσεις.

  όσο για τους σκοπιανούς, ο καθένας στο σπίτι του κάνει οτι θέλει.

  Άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά που οι γείτονές μας είναι πιο γοητευτικοί από μας στον επιχειρηματικό κόσμο.

  Εμείς γιατί συζητάμε ακόμα για γενιά του κωστόπουλου και για γκάλοπ αναρωτήθηκε κανείς; και αν αναρωτήθηκε τι απάντηση έδωσε;;

  ReplyDelete
 4. Παρά του ότι είμαστε ένας λαός που, ακόμα, στις δημοσκοπήσεις, εμφανίζει υψηλά ποσοστά "Ευρωπαικότητας", εντούτοις, δεν ασχολούμαστε με τα Ευρωπαικά θέματα.Μας είναι απόμακρα, δυσνόητα και ξένα.Οι ευρωβουλευτές, μάς είναι άγνωστοι,παρά του ότι επιτελούν σημαντικό έργο.Πως θα τους αξιολογήσουμε λοιπόν στις προσεχείς εκλογές; Πως θα ξέρουμε, ας πούμε, ότι, η κ.Ματσούκα έκανε ή όχι καλά τη δουλειά της; Πως αποφασίζεται η λίστα και η ιεράρχησή της; Πως μπορεί να υπάρξει σοβαρό ενδιαφέρον απο τους πολίτες για τις ευρωεκλογές όταν δεν γνωρίζουν ούτε τα ονόματα των υποψηφίων;
  Η τύχη της Ελλάδας είναι στενά συνδεδεμένη με την ΕΕ και με τις συνθήκες και το πρωτογενές και παράγωγο Δίκαιο που την οργανώνουν θεσμικά. Αυτό σημαίνει υπερίσχυση του κοινοτικού δικαίου έναντι του Ελληνικού Συντάγματος.Το κατανοήσαμε αυτό; Θα μπορούσε αυτό να είναι το πρώτο θέμα στην ατζέντα των Ευρωεκλογών; Και με βάση αυτό θα μπορούσαμε να κρίνουμε ποιά κόμματα προωθούν τον θεσμικό εκσυγχρονισμό της Χώρας;
  Οσον αφορά το πρόβλημα της διαγενεακής δικαιοσύνης,το γνωρίζουν οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές; Και ποιοί απο αυτούς το γνωρίζουν καλύτερα,άρα μπορούν να το υποστηρίξουν; Θα μπορούσε η Γ700 να παίξει κάποιο ρόλο στη στήριξη κάποιου/ας υποψηφίου που αν εκλεγεί θα βάλει σαν πρώτη προτεραιότητα το ανέβασμα του θέματος ψηλά στην ατζέντα της ευρωπαικής γραφειοκρατίας; Θα μπορούσε η Γ700 να στηρίξει ένα κόμμα που έχει ανάμεσα στους τρείς πρώτους στόχους του και τη διαγενεακή δικαιοσύνη;
  Το Πρεκαριάτο για να αποκτήσει παρέμβαση πρέπει να αποκτήσει φωνή.Και αυτό το μπλόγκ μπορεί να γίνει η Ελληνική του φωνή.

  ReplyDelete
 5. εύστοχα ερωτήματα από τον Παρμενίδη. Το εκ δεν πιστεύω ότι είναι γίγαντας γραφειοκρατίας αν και είναι τεράστιο και φαντάζει πολύ μπέρδεμα από μια πρώτη ματιά. Δύο καλά πράγματα κάνει. Συναποφασίζει για το 60% των νομοθετικών πρωτοβουλιών της Επιτροπής άρα έχει εξουσία πχ εξηνταπεντάωρο. Και επίσης προκαλεί τη νομοθετική πρωτοβουλία της Επιτροπής μέσα από γραπτές δηλώσεις που γίνονται ψηφίσματα. Αν πχ αυτή η γραπτή δήλωση γίνει ψήφισμα τότε η επιτροπή είναι υποχρεωμένη να κάνει κάτι γι' αυτό. καθόλου μικρό πράγμα.

  για την Paionia (FYROM) δεν ξέρω. ακούγεται η κλασσική συνταγή ελάτε να επενδύσετε εδώ που λιώνουμε το καλά εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό και δεν έχουμε και φόρους. old recipe. Άσε που αυτοί που πάνε εκεί επενδυτές οι μισοί είναι Έλληνες.

  ReplyDelete
 6. παρμενίδη

  Οσον αφορά το πρόβλημα της διαγενεακής δικαιοσύνης,το γνωρίζουν οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές; Και ποιοί απο αυτούς το γνωρίζουν καλύτερα,άρα μπορούν να το υποστηρίξουν;Κάποιοι το γνωρίζουν, κάποιοι όχι, κάποιοι θα το μάθουν και θα το στηρίξουν, κάποιοι θα κρατήσουν ισορροπίες ή θα κάνουν πως το στηρίζουν για το φώτο-opportunity με τα νέα κινήματα πολιτών, κάποιοι θα το ακούσουν και θα το απορρίψουν απευθείας ή ακόμα και θα το χτυπήσουν συνειδητά.

  Στους ευρωβουλευτές που γνωρίζουν σίγουρα το θέμα της διαγενεακής δικαιοσύνης και έχουν δραστηριοποιηθεί γι' αυτό στο παρελθόν είναι οι Kinga Gál (Ουγγαρέζα, Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα), Alexander Alvaro (Γερμανός Φιλελεύθερος), Kristian Vigenin (Βούλγαρος, αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στο ΕΚ) και Jean Lambert (Βρετανίδα, μέλος των Οικολόγων Πράσινων) οι οποίοι το Φθινόπωρο του 2008 είχαν καταθέσει τη Γραπτή Δήλωση 0070-2008 σχετικά με την ανάγκη καθιέρωσης Εκπροσώπησης για τις μελλοντικές γενεές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Γραπτή Δήλωση μάζεψε μόλις 84 ψήφους κατά την ψηφοφορία της 5-12-2008 και φυσικά δεν μετατράπηκε ποτέ σε ψήφισμα. Εμείς όπως και η οργάνωση Protect the Future από την Ουγγαρία είχαμε κάνει τότε εκστρατεία ενημέρωσης και στήριξης αυτής της Γραπτής Δήλωσης.

  ReplyDelete
 7. έχει ενδιαφέρον ότι δεν υπάρχουν σκληρές κομματικές γραμμές στο ΕΚ αλλά κατά περίπτωση συμμαχίες ανά θέμα

  ReplyDelete
 8. @ 1+1
  "Αυτός ο γίγαντας της γραφειοκρατίας, το ΕΚ δεν είναι το κομμάτι εκείνο της Ένωσης που αποφασίζει ούτε που δίνει λύσεις"


  Την απάντηση στην έδωσε ο gmosios.
  Το ΕΚ συναποφασίζει για το 60 plus των ευρωπαΙκών νόμων,

  και με τη Συνθήκη της Λισαβόνας συναποφασίζει σχεδόν σε όλα τα ζητήματα.

  65ωρο, Γκουαντάναμο, πακέτο για την κλιματική αλλαγή, roaming.
  Όλα αυτά κρίθηκαν στο ΕΚ.

  Ποιος γίγαντας γραφειοκρατίας; Το πιο δημοκρατικό όργανο της ΕΕ.

  ReplyDelete
 9. Και επιτέλους κανένας σοβαρός νέος στην πολιτική.

  Επιτέλους, να ανέβει στην ατζέντα η διαγενεακή δικαιοσύνη...

  ReplyDelete
 10. "Ενα Ταμείο ασφάλισης και σύνταξη στα 65 έτη
  Εκθεση - πρόταση της ΕΑΑ στη Βουλή

  Την ένταξη όλων των μισθωτών σε ένα ενιαίο ταμείο ασφάλισης και συνταξιοδότηση για όλους στην ηλικία των 65 ετών προτείνει η Εθνική Αναλογιστική Αρχή (ΕΑΑ) σε έκθεση που υποβλήθηκε στη Βουλή. Ο αντιπρόεδρος της ΕΑΑ Μ. Βαμβακάς, που υπογράφει την έκθεση, προειδοποιεί ότι εάν δεν γίνουν διαρθρωτικές παρεμβάσεις, το ασφαλιστικό θα εξελιχθεί σε μείζον πρόβλημα για τα δημόσια οικονομικά τα επόμενα χρόνια.

  Οι προτάσεις της ΕΑΑ έρχονται ως συνέχεια της διαπίστωσης ότι η μεταρρύθμιση που αποφασίστηκε και άρχισε να υλοποιείται από την κυβέρνηση το 2008 δεν διασφαλίζει τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος μακροπρόθεσμα. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της ΕΑΑ, πριν από τη μεταρρύθμιση το έλλειμμα του ΙΚΑ θα ανερχόταν στο 9% του ΑΕΠ το 2050. Μετά τις αλλαγές που αποφασίστηκαν πέρυσι εκτιμάται ότι το έλλειμμα θα μειωθεί μόλις στο 8% του ΑΕΠ το 2060.

  Σε ό,τι αφορά τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΕΑΑ, δεν προκύπτει εξοικονόμηση πόρων. Η έκθεση της ΕΑΑ επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις όλων των διεθνών οργανισμών, όπως η Ε.Ε. και το ΔΝΤ, ότι το ασφαλιστικό σύστημα εξακολουθεί να αποτελεί βραδυφλεγή βόμβα για τα δημοσιονομικά μεγέθη".


  ΝΑΙ έχουμε Εθνική Αναλογιστική Αρχή(ΕΑΑ) που δεν της δίνει κανένας σημασία.Και όμως αυτά που προτείνει είναι μέτρα ΣΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΓΕΝΕΑΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ.

  ReplyDelete
 11. Όσο αφορά στο 65ώρο το ΕΚ σίγουρα αποτέλεσε τροχοπέδη στο συμβούλιο των υπουργών, αλλά προς επίρρωση της ανικανότητας του ΕΚ να χαράξει πάγια πολιτική γραμμή η τσέχικη προεδρία το ξαναφέρνει στο προσκήνιο και αν η κομισιόν και το συμβούλιο των υπουργών δεν συμφωνήσουν το λόγο έχει η επιτροπή συνδιαλλαγής, εγώ πάντως αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι την ύπαρξη διαδικασιών ασφάλειας υπέρ των επιθυμιών των άλλων οργάνων της ένωσης έναντι του ΕΚ, καθώς το τελευταίο υπάρχει και λαμβάνεται σοβαρά επέκεινα της θέλησης των εξουσιοδοτημένων εκ των διαδικασιών προς χάραξη της ουσιαστικής πολιτικής της ένωσης οργάνων και σωμάτων της ΕΕ.

  Όσο αφορά το πακέτο προστασίας για την κλιματική αλλαγή, να σου υπενθυμίσω ότι το ΕΚ στήριξε της αποφάσεις του συμβουλίου κορυφής.

  Τα υπόλοιπα δεν είναι πολιτικά ζητήματα, ούτε αντιμετωπίστηκαν ως τέτοια.

  ReplyDelete
 12. Ναι 1+1 έχεις δίκιο γιατί οκ δεν είναι τέλειο το ΕΚ όλοι το γνωρίζουμε δεν έχει υπερεξουσίες και δεν μπορεί να διαμορφώσει την ατζέντα όπως το Συμβούλιο και η Επιτροπή. Όμως σκέψου που ξεκίνησε και πως εξελίσσεται. Από διακοσμητικό όργανο σε συνέλευση συναπόφασης. Δεν είναι και λίγο αυτό. Στη νέα συνθήκη μου φαίνεται ότι η συναπόφαση αυξάνεται κοντά στο 80% αν δεν κάνω λάθος. Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο.

  ReplyDelete
 13. νομίζω ότι στην ΕΕ πρέπει να στηρίζονται το ΕΚ και το ΔΕΚ και να κρίνονται αυστηρά το Συμβούλιο και μετά η Επιτροπή.

  ReplyDelete
 14. ενα ευχολόγιο - τίποτα παραπάνω

  αν δεν υπάρχει ξεκάθαρος στόχος, συγκεκριμένοι πόροι και ορισμένο χρονοδιάγραμμα ενεργειών δεν θα υπάρχει αποτέλεσμα

  @jaga
  το πράγμα είναι απλό
  όταν έχεις να διαλέξεις ανάμεσα σε έναν Ελληνα αστοιχείωτο πτυχιούχο και εναν αλλοδαπό όμοιό του διαλέγεις το φτηνότερο και πιό ευέλικτο

  ReplyDelete
 15. lobbying's a bitch dudes...but.. it's always nice to see the agenda moving a tiny bit i guess

  ReplyDelete
 16. Το Twitter εργαλείο του πρεκαριάτου και του κοινωνικού ακτιβισμού

  http://www.nytimes.com/2009/04/14/technology/internet/14twitter.html?th&emc=th

  ReplyDelete
 17. @ 1+1

  "Όσο αφορά στο 65ώρο το ΕΚ σίγουρα αποτέλεσε τροχοπέδη στο συμβούλιο των υπουργών, αλλά προς επίρρωση της ανικανότητας του ΕΚ να χαράξει πάγια πολιτική γραμμή η τσέχικη προεδρία το ξαναφέρνει στο προσκήνιο και αν η κομισιόν και το συμβούλιο των υπουργών δεν συμφωνήσουν το λόγο έχει η επιτροπή συνδιαλλαγής"

  Η όποια προεδρία ούτως ή άλλως θα το ξαναέφερνε. Είναι η θεσμική της υποχρέωση.

  Όταν γίνεται μία πρόταση τροποποίησης από την πλευρά του ΕΚ, αυτή δεν ισχύει άνευ ετέρου. Αρχίζει η διαδικασία διαβούλευσης μεταξύ των οργάνων και του συμβιβασμού, ο περίφημος τρίλογος, στον οποίο συμμετέχουν η Κομισιόν, το Συμβούλιο και όλες οι πολιτικές ομάδες του ΕΚ.

  Όλα αυτά ανεξάρτητα από το εάν συμφωνεί το Συμβούλιο με την Κομισιόν.

  Και πάλι, εάν το ΕΚ δεν συμφωνήσει με την τελική μορφή της Οδηγίας μπορεί να την απορρίψει, οριστικά αυτή τη φορά.

  Όλες, δηλ., οι διακασίες που έχουν ξεκινήσει είναι στο πλαίσιο της αρχικής νομοθετικής πρωτοβουλίας και είναι οι προβλεπόμενες.

  ReplyDelete
 18. Αν η επιτροπή συνδιαλλαγής δε βρει την χρυσή τομή, προφανώς κάτι ανάμεσα 48ωρο και 65ωρο το θέμα θα είναι λήξαν υπό την συγκεκριμένη μορφή, το θέμα «εργασιακές σχέσεις» δεν θα είναι λήξαν…και ήδη κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια. Τον τελευταίο λόγο δεν τον έχει πάντως το ΕΚ.

  «Όλες, δηλ., οι διακασίες που έχουν ξεκινήσει είναι στο πλαίσιο της αρχικής νομοθετικής πρωτοβουλίας και είναι οι προβλεπόμενες.»

  Δεν είπα ότι έγινε κάτι παράτυπα ή καταχρηστικά, απλώς άλλο είναι να αποφασίζεις και άλλο να ασκείς βέτο… και το ΕΚ δεν γίνεται να διαδραματίσει ρόλο πιο ουσιαστικό γιατί άλλο να έχεις 24 Έλληνες ευρωβουλευτές, άλλο 19 Σουηδούς και άλλο 78 Γάλλους, γι αυτό και η ουσία μεταφέρεται εκεί που η παρουσία είναι ισότιμη.

  ReplyDelete
 19. Ας μας επιτραπεί να σχολιάσουμε…
  Καλές οι δηλώσεις και οι προθέσεις. Όμως το πρόβλημα είναι υπαρκτό και συγκεκριμένο. Γι’ αυτό ακριβώς, αλιεύσαμε μια «άποψη-πρόταση» για το ζήτημα, του Στέφανου Τζουμάκα, την αντιγράφουμε και την παραθέτουμε:
  «...Είναι γνωστές οι αμοιβές των 300 έως 700 ευρώ, από μια εργοδοσία ανενόχλητη και ανεξέλεγκτη.
  Θέλω να θέσω ένα ερώτημα: Ποιος από εμάς, ως μέλη του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, θέλει να είναι νοικιασμένος εργαζόμενος; Εάν δεν θέλουμε να είμαστε νοικιασμένοι-δανεισμένοι εργαζόμενοι, δεν θα έπρεπε να νομοθετήσουμε τις εταιρείες που νοικιάζουν –δανείζουν εργαζόμενους. Σήμερα είναι δεκάδες χιλιάδες οι ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι.
  Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ να καταθέσει πρόταση νόμου στο Κοινοβούλιο για να καταργηθούν εκείνες οι διατάξεις που προβλέπουν τις εταιρείες ενοικίασης εργαζόμενων. Επίσης για να καταργηθούν οι διατάξεις που προβλέπουν τις ιδιωτικές εταιρείες συμβούλων εργασίας» (Στέφανος Τζουμάκας, 19 Ιούλη 2008)*
  * Όπως είναι απολύτως "φυσιολογικό", με τέτοιες απόψεις-προτάσεις ο Στέφανος Τζουμάκας δεν εξελέγη βουλευτής, ενώ αυτοί που θεσμοθέτησαν τους «ενοικιαζόμενους εργαζόμενους» (το precariato) και εξελέγησαν και βασιλεύουν… και ορισμένοι θα διοριστούν ευρωβουλευτές...

  http://sibilla-gr-sibilla.blogspot.com/2009/04/blog-post_9123.html

  ReplyDelete
 20. Οι ενοικιαζόμενοι έχουν εξισωθεί με τους μισθωτούς με διάταξη που πέασε το ΕΚ το περασμένο Φθινόπωρο. Ο Τζουμάκας καλά θα κάνει να αράξει και να μη μας τα πρήζει που ήταν βουλευτής από το 70και υπουργός 10 χιλιάδες φορές. Αρκετά.

  ReplyDelete
 21. Και για να μην παρεξηγηθώ δε λέω ότι είναι καλό που υπάρχουν ενοικιαζόμενοι έστω και εξομοιωμένοι, αλλά μη τα ισοπεδώνουμε όλα. Δε κάνει δουλειά το ΕΚ κι έκανεο ο Τζουμάκας όταν ήταν υπουργός να πούμε.

  ReplyDelete