Monday, July 28, 2008

Η επιδείνωση της ανταγωνιστικότητας υπονομεύει τη συλλογική ευημερία

Μία από τις πιο υπο-εκτιμημένες, ωστόσο εξαιρετικά επικίνδυνες εξελίξεις των τελευταίων ετών, είναι η συνεχής επιδείνωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας τόσο ως προς τις τιμές (πληθωρισμός) όσο και ως προς τις επιμέρους διαρθρωτικές παραμέτρους που την προσδιορίζουν (ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον).

Την εξέλιξη αυτή δε φαίνεται να τη συμμερίζεται η κυβέρνηση, η οποία στο Επιχειρησιακό Σχέδιο «Επιχειρηματικότητα και Ανταγωνιστικότητα 2007-2013» διατυπώνει την άποψη ότι οι εξελίξεις στο μέτωπο της ανταγωνιστικότητας τα τελευταία δύο χρόνια είναι θετικές.

Η πραγματικότητα δυστυχώς τη διαψεύδει. Χωρίς να υποτιμάμε τις έρευνες διεθνών οργανισμών που δείχνουν την Ελλάδα να κατρακυλάει στην παγκόσμια κατάταξη ανταγωνιστικότητας, από την 37η θέση το 2004 στην 42η το 2008 σύμφωνα με το IMD και από την 35η θέση στην 65η σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ WEF, ο πραγματικός καθρέφτης του προβλήματος είναι η ραγδαία επιδείνωση του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών. Το 2007 το ελληνικό εξωτερικό έλλειμμα έφτασε το μεταπολεμικά ιστορικό υψηλό του 14,1% του ΑΕΠ από 11,1% το 2006, μέγεθος «τελείως ασύνηθες για μία ανεπτυγμένη χώρα εν καιρώ ειρήνης» (βλ. Αναστασάτος: Η Επιδείνωση του Ελληνικού Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών: Αίτια, Επιπτώσεις και Σενάρια Προσαρμογής, 22-7-2008).

Δυστυχώς όμως, ούτε τα κόμματα της αντιπολίτευσης επιδιώκουν να εντάξουν τον προβληματισμό γύρω από τη φθίνουσα ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας σε περίοπτη θέση στο δημόσιο λόγο τους. Ορισμένα εξ’ αυτών λόγω ιδεολογικής διαφοροποίησης (ΚΚΕ), τα υπόλοιπα, επειδή η αναγωγή της ανταγωνιστικότητας σε σημαντική οικονομική και κοινωνική αξία δεν συνάδει με τη λογική της εξατομικευμένης ανθρωποκεντρικής προσέγγισης που έχουν υιοθετήσει στον πολιτικό τους λόγο. Έτσι λοιπόν καταλήγουμε σε μια κατάσταση όπου η κυβέρνηση ψεύδεται, η κομμουνιστική αριστερά απορρίπτει ολοσχερώς την αξία της ανταγωνιστικότητας και οι υπόλοιποι «τα μασάνε» μη θεωρώντας την σημαντικό θέμα για τους πολίτες ή έστω προτεραιότητα για την εθνική οικονομία.

Το θέμα όμως είναι ουσιώδες και εξαιρετικά κρίσιμο. Η ανταγωνιστική αδυναμία της ελληνικής οικονομίας ενδέχεται μεσοπρόθεσμα να μειώσει το δυνητικό ρυθμό ανάπτυξης που σήμερα βρίσκεται στο 3%. Η συγκεκριμένη εξέλιξη μας αφορά όλους με πρώτους και κύριους τους νέους, αφού υπονομεύει την προοπτική για οικονομική και κοινωνική άνοδο στο μέλλον μέσω της απασχόλησής σε ποιοτικές θέσεις εργασίας που δημιουργεί η αναπτυξιακή διαδικασία.

Το πρόβλημα πηγάζει από δομικές αδυναμίες της εθνικής οικονομίας και εντοπίζεται στα εξής πεδία.

Πρώτον, στο γεγονός ότι ο ελληνικός πληθωρισμός, από τη στιγμή της ένταξης της Ελλάδας στο ευρώ, διατηρείται σταθερά πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, συνήθως άνω της μίας ποσοστιαίας μονάδας. Ο υψηλότερος αυτός πληθωρισμός σε συνδυασμό με τη μείωση του ρυθμού αύξησης της παραγωγικότητας από το 2005 και μετά καθώς και τη συνεχιζόμενη ανατίμηση του ευρώ έναντι των ξένων νομισμάτων, καθιστά την Ελλάδα μια εξαιρετικά ακριβή χώρα στο εξωτερικό, οδηγώντας σε μια πραγματική ανατίμηση της αξίας των παραγόμενων αγαθών και υπηρεσιών της τάξης του 18% με 24% σε όρους πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας.

Δεύτερο πρόβλημα αποτελεί η πάγια πρακτική των κυβερνήσεων να συμμορφώνονται επιφανειακά στο κοινοτικό οικονομικό κεκτημένο, αντί να προωθούν με μεθοδικότητα ουσιαστικές αλλαγές που θα οδηγούσαν σε βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος και αύξηση των ευκαιριών ποιοτικής απασχόλησης για όλους και όχι μόνο τους νέους. Υπ’ αυτή την έννοια δεν είναι να απορεί κανείς που σύμφωνα με όλες τις πρόσφατες έρευνες των διεθνών οργανισμών η επίδοση της χώρας μας φθίνει σε όλους τους επιμέρους διαρθρωτικούς δείκτες ανταγωνιστικότητας, από τα δημοσιονομικά και το θεσμικό περιβάλλον που διέπει την επιχειρηματικότητα μέχρι την εκπαίδευση και το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί η οικονομία.

Τέλος και ίσως πιο σημαντικά, η Ελληνική οικονομία δεν έχει κερδίσει έως τώρα το στοίχημα της ποιότητας. Παρότι έχει σημειωθεί πρόοδος στο τεχνολογικό περιεχόμενο και την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, η Ελλάδα, με ορισμένες εξαιρέσεις, δεν έχει καταφέρει να δημιουργήσει ισχυρά brand names. Παραμένουμε έτσι μια οικονομία που ανταγωνίζεται με βάση το ελάχιστο κόστος, και η οποία κατευθύνει σταθερά ένα σημαντικό τμήμα των ιδιωτικών επενδύσεων στην οικοδομική δραστηριότητα και την αγορά κατοικίας. Το πρόβλημα είναι ότι οι εν λόγω δραστηριότητες ενώ κατηγοριοποιούνται στις επενδύσεις, δεν έχουν τις ίδιες πολλαπλασιαστικές επιδράσεις στο συνολικό εισόδημα με αυτές που έχουν οι παραγωγικές επενδύσεις που πραγματοποιούνται κατά κόρον στις χώρες του Ευρωπαϊκού Βορρά.

Αποτελεί κατά την άποψή μας κοινή λογική ότι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας μέσα από την αντιμετώπιση του πληθωρισμού και της ακρίβειας, τον περιορισμό της προ-κυκλικής δημοσιονομικής πολιτικής, τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού κράτους κι ενός περιβάλλοντος ευνοϊκού προς την εξωστρεφή επιχειρηματικότητα υψηλών δυνατοτήτων, την αναβάθμιση και την αξιοποίηση του υπάρχοντος ανθρώπινου κεφαλαίου σε συνδυασμό με την επένδυση στην ποιότητα και την καινοτομία πρέπει να αποτελέσει κορυφαία προτεραιότητα της οικονομικής πολιτικής από εδώ και πέρα.

Αυτό βέβαια προϋποθέτει το τέλος της εύκολης ανάπτυξης που χαρακτήρισε τη μεταπολιτευτική περίοδο με την εκτεταμένη μαύρη οικονομία, τις χαμηλής προστιθέμενης αξίας μικρο-επιχειρήσεις και το αναποτελεσματικό κράτος των προσοδοθήρων και των free riders. Θεωρούμε ότι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας μέσα από μία επένδυση στην ποιότητα και σημαντικές διαρθρωτικές παρεμβάσεις στην οικονομία αποτελεί διέξοδο για τη γενιά των 700 ευρώ. Επιπρόσθετα, έτσι μόνο θα αποκτήσει πρακτική αξία και η όλη συζήτηση που έχει ξεκινήσει το τελευταίο διάστημα με αφορμή το σκάνδαλο της SIEMENS περί αλλαγής μοντέλου ανάπτυξης και μεταμόρφωσης του εγχώριου πολιτικού σκηνικού. Διαφορετικά ό,τι και να λέμε θα αποτελεί κούφιο ριζοσπαστισμό η υιοθέτηση του οποίου θα συνεχίσει να υπονομεύει την προοπτική μιας μακροχρόνιας βιώσιμης ανάπτυξης.

48 comments:

 1. Iωάννα, σταμάτα να με συγχίζεις. Μόλις πάει να δέσει η creme be'chamel, "τσουπ" αλλάζεις post.

  EΛΕΟΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ

  ReplyDelete
 2. Η γενιά των 700 ευρώ πρέπει να ασκηθεί στη τέχνη του να ευτυχεί χωρίς να "ευημερεί".Οι σημερινοί δείκτες ευημερίας είναι ήδη ξεπερασμένοι.Ο δείκτης των δεικτών που εκφράζει το κατα κεφαλήν ΑΕΠ δεν αντιστοιχεί σε κανένα σημαντικό μέγεθος ευτυχίας.Ακόμα και σε κοινωνίες με μικρές ανισότητες.
  Αρα πρέπει να πάμε από τους ποσοτικούς στους ποιοτικούς δείκτες.Και αυτούς τους δείκτες ΜΟΝΟ τα δημόσια αγαθά μπορούν να τους εκφράσουν. Π.χ. ζωτικός χώρος.Ο κύριος,αλλά όχι αποκλειστικός,παραγωγός και προμηθευτής δημόσιων αγαθών είναι το κράτος.Και από εκεί πρέπει να αρχίσουμε τη συζήτηση.Ο αγώνας είναι άγριος μεταξύ κοινωνίας και επιχειρηματικών ομίλων για το ποιός θα ελέγξει το κράτος.Και ένα μλόγκ σαν το Γ700,που αυτοπροσδιορίζεται ως κοινωνιοκενρικό μετερίζι αγώνων κατά των ανισοτήτων,ΤΑΞΙΚΏΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΕΝΕΑΚΩΝ, δεν πρέπει να διστάζει να περιγράφει με σαφήνεια με ποιούς είναι.
  Προσοχή όμως για πιθανή ιδεολογική διολίσθηση στον Κρατισμό.
  Ενας αγώνας εξωτερικός για συλλογικά δημόσια αγαθά και ένας αγώνας εσωτερικός για πνευματικά αγαθά θα βγάλλει τη γενιά των 700 από τη μέγγαινη της ταύτισης της ευτυχίας με τον οικονομισμό.

  ReplyDelete
 3. "Π.χ. ζωτικός χώρος"

  Οπως η οικονομικη δυνατοτητα να μενεις στο δικο σου σπιτι στα 30, π.χ.?

  Δεν ξερω αν ταυτιζεται με τον "οικονομισμο" αλλα σιγουρα σε γλυτωνει απο καποια μιζερια, αν θελεις να εχεις τον δικο σου "ζωτικο χωρο" και σ'εμποδιζει η ελλειψη οικ. δυνατοτητας.

  ReplyDelete
 4. ΔΙΑΒΑΣΑ το άρθρο αναφοράς του κ. Αναστασάτου της Eurobank. Ο συγγραφέας μου είναι άγνωστος, αλλά ο ίδιος αναφέρει ότι τα στοιχεία πέρασαν από σχολιασμό του διαπρεπούς, εκ Πριγκηπάτου ορμωμένου, καθηγητή και Οικονομικού Συμβούλου των Κυβερνήσεων Σημίτη κυρίου Γκίκα Χαρδούβελη. ΣΥΝΕΠΩΣ, τα στοιχεία γίνονται δεκτά χωρίς επιφύλαξη.

  ΘΑ ΘΥΜΑΣΤΕ πως την προηγούμενη εβδομάδα μιλάγαμε με ΑΓΩΝΙΑ για το ΙΣΟΖΥΓΙΟ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ) ΠΛΗΡΩΜΩΝ - σκεφθείτε νάξερα ΚΑΙ τα σημερινά νούμερα.

  ΕΔΩ ΕΧΟΥΜΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ

  ΒΥΘΙΖΟΜΕΘΑ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Και εξηγούμαι:

  Για να ΜΗΝ υπάρξουν παρεξηγήσεις, ως ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ, γιά τον σκοπό ΑΥΤΗΣ της ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ, λογίζω

  το ΑΛΓΕΒΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ

  Α) ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ (ΜΕ, αλλά και ΧΩΡΙΣ, υπολογισμό κόστους ΚΑΥΣΙΜΩΝ και κόστους αγοράς ΠΛΟΙΩΝ), ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΝΟΝΤΑΣ κυρίως στο ΙΣΟΖΥΓΙΟ μεταξύ
  ΕΞΑΓΟΜΕΝΩΝ και ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, που ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ πιό ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ αφού εξαιρούνται ΣΥΓΚΥΡΙΑΚΑ και ΜΗ πάγια έξοδα, τα οποία ΔΕΝ μπορούν να ελεγχθούν

  και

  Β) ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, με ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ του ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ/ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝ το εκ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ/ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ.

  (Τα στοιχεία της ανάλυσής μου είναι ΟΛΑ παρμένα από τον ΠΙΝΑΚΑ Ι). Να σημειώσετε ότι έχω την τάση να ΥΠΕΡ-αναλύω. Σας παρακαλώ, λοιπόν, να λάβετε υπόψη αυτόν τον παράγοντα, αν και θα προσπαθήσω να πειθαρχήσω.

  Το λοιπόν:

  1. Με ΑΕΠ περίπου 290 ΔΙΣ ΕΥΡΩ, το ΕΛΛΕΙΜΜΑ στο
  ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ με συνυπολογισμό καυσίμων και πλοίων είναι 41.5 ΔΙΣ ΕΥΡΩ (14.3% του ΑΕΠ)

  το ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ χωρίς ΚΑΥΣΙΜΑ και ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΛΟΙΩΝ είναι
  26.7 ΔΙΣ ΕΥΡΩ (9.2% του ΑΕΠ)

  το ΕΛΛΕΙΜΜΑ στο ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ [δλδ ΕΜΠΟΡΙΚΟ (συνυπολογιζομένου του κόστους καυσίμων και αγοράς πλοίων) + εκ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ/ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟ) ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ (!!!) 24.8 ΔΙΣ ΕΥΡΩ (8.6% του ΑΕΠ).

  ΑΚΟΜΑ δε και άν ΕΞΑΙΡΕΣΟΥΜΕ το κόστος ΚΑΥΣΙΜΩΝ και ΑΓΟΡΑΣ ΠΛΟΙΩΝ, το ΕΛΛΕΙΜΜΑ στο ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ θα ήταν περί τα 10 ΔΙΣ ΕΥΡΩ.

  2. ΤΑ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ (πλήν ΚΑΥΣΙΜΩΝ και ΑΓΟΡΑΣ ΠΛΟΙΩΝ) είναι ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑ σε αξία (3.2 FOLD FACTOR!!! δλδ υπερτερούν κατά 220%) των ΕΞΑΓΟΜΕΝΩΝ!!!!!!!!!!!
  Αυτό σημαίνει πως αν κάποιος deus ex machina βοηθήσει ώστε οι εξαγωγές μας να ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΘΟΥΝ, η Ελλάδα θα ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ να έχει έλλειμμα στο ΙΣΟΖΥΓΙΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΥΨΟΥΣ 12 ΔΙΣ ΕΥΡΩ περίπου.

  ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΘΑ ΑΝΑΡΩΤΗΘΕΙΤΕ;;;;;

  Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ είναι ΑΠΛΗ:
  ΟΛΟΙ οι Ελληνες έχουν ΓΙΝΕΙ ΒΑΡΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑ της Ευρώπης.
  ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ
  3.889 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ εισάγονται ως ΑΓΑΘΑ κατά ΚΕΦΑΛΗΝ ΕΛΛΗΝΑ!!!!!!!!

  Εκπλήττεσθε;;;;;;;;;;;;;;;;;
  ΕΓΩ ΟΧΙ.
  Μαθαίνω ότι όλη η Λλλλλάρshα (λόγω Γαλλικής κουλτούρας ως προδίδει και η προφορά τους) αγοράζει άρωμα Guy Laroche, το Μεshενικόλλλλα Καρδίτσης Givenchy III (trois) και στα Τρίκαλα στα δυό στενά όλοι οι Σαρακατσαναίοι φοράνε boxers Calvin Klein!!!! Οι δε χωριάτες της Εκάλης και της Β Αθηνών ευρύτερα από Bulgari, Vuitton, Ferragamo και πάνω. Τα Burberry's είναι πλέον γιά τους φτωχούς και καταφρονεμένους!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  3. Από το 2005 έως το 2007, δλδ σε 2 ΧΡΟΝΙΑ, το ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ εισόδημα αυξήθηκε μόνο κατά 9.9%

  ΑΛΛΑ

  αν διορθώσουμε σε τιμες 2005, δεχόμενοι αύξηση τιμών του τουριστικού προϊόντος της τάξης περίπου του 20%, προκύπτει ότι το ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕΙΩΘΗΚΕ κατά 12%, δλδ στο 88% του εισοδήματος του 2005!!!!!!!!!!!

  Αν θυμάστε ΑΥΤΟ το είχαμε εκτιμήσει πριν μερικούς μήνες και μάλιστα ΠΑΡΑ την, μερικώς ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ, μερικώς ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ, ΑΥΞΗΣΗ των τουριστικών αφίξεων - φαινομενική διότι δεκάδες έως εκατοντάδες χιλιάδες αφικνουμένων τουριστών είναι "λαθρομετανάστες" (οι ήδη ευρισκόμενοι στην Ελλάδα "Ανατολικο-Ευρωπαίοι" που πάνε να δούνε τους συγγενείς τους και επανακάμπτουν ξανά ως τουρίστες). ΟΜΩΣ υπήρξε και μιά πραγματική άφιξη τουριστών, αλλά ΦΤΩΧΩΝ, δλδ backpackers και εργατιάς του Manchester, Liverpool και Birmingham, ενώ το ποσοστό των ΕΧΟΝΤΩΝ (haves) τουριστών, δλδ των Αμερικανών, έχει ΥΠΟΧΩΡΗΣΕΙ κατά 40-50% και πλέον!!!!!!!!

  4. Εάν προσθέσουμε το εκ του ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ σύν της ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ συν των ΕΞΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΙΣΡΕΟΝ ΧΡΗΜΑ, μόλις ΚΑΙ δια της ΒΙΑΣ καλύπτουμε το ΕΚΡΕΟΝ ΧΡΗΜΑ για εισαγωγή των brand names γιά την Ελληνική Αριστοκρατία Γρεβενών και Πάσης Ελλάδος! - ΧΩΡΙΣ να υπολογίζουμε ΚΑΥΣΙΜΑ, το έξοδο των οποίων αναμένεται να ΑΥΞΗΘΕΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΣ το 2008!!!!!!!!!!!!!

  5. ΜΕΓΑΛΟΜΑΝΙΑΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ: Παρά την ΥΠΟΤΙΟΘΕΜΕΝΗ/ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ (!!;;) ΚΡΙΣΗ των ΝΥΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑ την ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ του ΔΟΛΛΑΡΙΟΥ (όπερ έχει σημασία αφού η πλειοψηφία των δημοφιλών εκ της αλλοδαπής εισαγομένων αγαθών είναι Αμερικανικά) η αξία των ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ από το 2005 έως το 2007 ΑΥΞΗΘΗΚΕ κατά 30%!!!!!!!! ΠΟΥ σημαίνει ότι ο ΑΡΙΘΜΟΣ των ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ αυξήθηκε κατά 50% και πλέον.
  Σε μιά ΔΙΕΤΙΑ!!!!!!!!!!!!!!, από 30 ΔΙΣ ΕΥΡΩ σε 39 ΔΙΣ ΕΥΡΩ!!!!

  6. ΕΤΣΙ, ακόμα και άν τα ποσοστά ΑΥΞΗΣΗΣ του ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ και εη ΕΞΑΓΩΓΩΝ εισοδήματος ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΝ με ρυθμούς αντίστοιχους με αυτά των ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ, οι εισαγωγές είναι ΤΟΣΟ μεγάλες σε ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ώστε είναι ΑΔΥΝΑΤΟ ΠΛΕΟΝ να ελεγχθεί το ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ. Συγκεκριμένα, το εκ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ εισρέον χρήμα είναι περίπου 11 ΔΙΣ ΕΥΡΩ, δλδ 1/3.2 του ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ χρήματος για αγορά GUY LAROCHE, GIVENCHY και SUVs ετσι, ώστε ακόμα και ΘΑΥΜΑ της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου ή της Αθανασίας Κρικέτου είναι Α-Δ-Υ-Ν-Α-Τ-Ο-Ν να βελτιώσει ΑΙΣΘΗΤΑ το ΙΣΟΖΥΓΙΟ, έστω και σε ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΟΡΙΖΟΝΤΑ.

  7. Με ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ το πρόβλημα της Ελλάδος is about shoes, cologne and T-shirts. You believe it or not!!!!

  TI EKANE η ΕΛΛΑΔΑ όλες αυτές τις ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ;;;;

  Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΕΝ είναι ΕΥΚΟΛΗ, διότι τα αίτια της ΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στα είδη πολυτελείας είναι ΠΟΛΛΑ.

  Α) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ.

  Η Ελλάδα είχε κάποτς designers. KAI δεν εννοώ αυτά τα σημερινά νούμερα που ΜΙΣΟΥΝ την γυναίκα και έχουν μετατρέψει την Ελληνίδα σε ΠΟΥΤΑΝΑ, αλλά σε designers επιπέδου Γιάννη Τσεκλένη, Λουκίας κλπ. ΕΚΑΤΣΕ ποτέ το κράτος να τους ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ γιά να δημιουργήσουν και να προβληθούν στην ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ;;;;;
  Από Ο,ΤΙ ξέρω, ο Τσεκλένης κατάφερε ΜΟΝΟΣ του και στα 1970ς ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ την Νέα Υόρκη - ατυχώς θέμα υγείας ανάγκασε αυτόν και τη γυναίκα του Εφη Μελά να επιστρέψουν στην Ελλάδα.

  Β) ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

  Το Ελληνικό προϊόν στην ΕΝΔΥΣΗ και το ΥΠΟΔΗΣΗ ήταν ΠΑΝΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ, αλλά ΠΑΝΑΚΡΙΒΟ!!!

  Εσείς και οι γονείς σας ΔΕΝ τα γνωρίζετε ΑΥΤΑ. Οι γονείς σας, κατ αρχήν, ήσαν sans culotte et sans souliers, αλλά και όταν κάποτε φόρεσαν παπούτσια, ΑΓΟΡΑΖΑΝ στην ΣΤΑΔΙΟΥ απο το ύψος Πλατείας ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ και κάτω. Η ΑΣΤΙΚΗ τάξη αγόραζε επίσης στην ΣΤΑΔΙΟΥ, αλλά από Πλατείας Κλαυθμώνος και πάνω. Η Ελλάδα πχ διέθετε τούς Οίκους ΜΟΥΡΙΑΔΗ και ΠΕΤΡΙΔΗ που έφτιαχναν το καλύτερο ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ υπόδημα της Ευρώπης, αλλά αξίας (σε σημερινές τιμές) 400-500 ΕΥΡΩ. Αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, ΓΙΑΤΙ έπεσαν ΕΞΩ.

  Υπήρχαν, ακόμα, ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΔΙΚΑ ΟΛΚΗΣ από τα οποία μόνο ο Λέντζος και ο Χρηστάκης επιβιώνουν. Θυμάμαι, περί το τέλος του 2000, παράγγειλα 5 πουκάμισα στου Χρηστάκη (Κριεζώτου) και με χρέωσε 85.000 δρχ το ένα (250 ΕΥΡΩ), αθάνατα βέβαια, με διπλές μανσέττες και κολλάρα, αλλά έστω και με αυτούς τους όρους το κόστος ήταν ΠΑΡΑΛΟΓΟ.

  ΕΤΣΙ, είναι ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΣ ΒΕΒΑΙΟ ότι με τον ίδιο τρόπο που ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΑΝ το Ελληνικό ΕΝΔΥΜΑ και ΥΠΟΔΗΜΑ, θα ΚΑΤΑΠΟΝΤΙΣΘΕΙ και ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ με εξαίρεση τις Κυκλάδες, που λόγω μικρού μεγέθους, εγγύτητας στην Αθήνα ΚΑΙ παρουσίας των λεγόμενων PARTY ISLANDS θα αντέξουν γιά καιρό, ΚΑΙ, ΦΥΣΙΚΑ, και τους ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ ΜΑΖΙΚΟΥ, ΛΑΪΚΟΥ, PACKAGE ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ήτοι Κρήτη, Ρόδο, Κέρκυρα, Σκιάθο και Κω.

  Γ) ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ.

  Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ως οργανωμένη ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ. ΔΕΝ μπορεί άλλωστε να προωθηθεί με ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΔΕΣ τύπου μπαστουνόβλαχου Αβραμόπουλου ή της λαϊκάντζας κυρίας Πετραλιά ή του ΧΟΥΡΙΑΤ' με την Πατρινή προυφουρά. Αll these require worldly leaders with RESOLVE, SOPHISTICATION and FINESSE. Βy the way, εδώ ΔΕΝ έχουμε ΑΝΩΤΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ τις ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ που θάπρεπε να είναι ΠΕΔΙΟΝ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ και ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΣ της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ κλπ κλπ κλπ.

  Δ) ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑ.

  Eδώ ΔΕΝ έχουμε ΚΑΝ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑ, την ΣΤΙΓΜΗ που η ΓΕΙΤΩΝ ΤΟΥΡΚΙΑ διαθέτει ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία από πέρυσι ΑΝΔΕΙΧΘΗ σε 4 ΑΣΤΕΡΩΝ που είναι ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ (Turk Hava Yolari, 4-star airline - παρακαλώ!!!!!!!).

  E) Σαν να ΜΗ φθάνουν ΟΛΑ ΑΥΤΑ έχουμε και ΕΚΡΟΗΝ 1-1.5 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ετησίως για να σπουδάσει ο James Burns (Μήτσος του Μπουρνόβα) Διοικητής Επιχειρήσεων στο Bradford. ANΤΙΛΑΜΒΑΝΕΣΘΕ γιατί ωρύομαι προκειμένου να ονομάσουμε τα Polytechnics μας, δλδ τα ΤΕΙ σε Τεχνολογικά Πανεπιστήμια;;;;

  ΚΥΡΙΕΣ και ΚΥΡΙΟΙ

  ΒΥΘΙΖΟΜΕΘΑ!!!!!!!!!!!!!!!!!

  ReplyDelete
 5. "tyn said...
  "Π.χ. ζωτικός χώρος"

  Οπως η οικονομικη δυνατοτητα να μενεις στο δικο σου σπιτι στα 30, π.χ.? "

  Ο οικιακός Ζωτικός χώρος οφείλει να είναι μια δυνατότητα χωρίς το προσδιορισμό "οικονομική".Και αυτό μπορεί να συμβεί αν η κατοικία,χωρίς να πάψει να είναι ιδωτικό αγαθό,πάψει να είναι επενδυτικό και χρηματιστηριακό προιόν.Αυτό ευτυχώς στην Ελλάδα δεν συμβαίνει ακόμα σε μεγάλη έκταση.Οι Ελληνες κτίζουν σπίτια ευρύχωρα και άνετα που κατά κανόνα δεν τα κατοικούν γιατί προτιμούν η επιβάλλεται να μενουν σε πόλεις με στενότητα χώρου.Τα έχουν και τα καμαρώνουν.Και αυτό είναι πολιτισμικό μας χαρακτηριστικό από τα πιό καλά νομίζω.
  Σε κάθε Ελληνα αντιστοιχούν 100 περίπου τετραγωνικά μέτρα κατοικίας από τις ήδη δομημένες.Τα δικά σου 100 μέτρα τα έχει κάποιος άλλος.Πιθανόν οι γονείς σου χωρίς να τα χειάζονται.Τους περισσεύουν.
  Και το ερώτημα είναι.Πως είναι δυνατόν οι Ελληνες να κατέχουμε το μεγαλύτερο κατά κεφαλήν στο κόσμο εμβαδόν κατοικίσιμης οικίας και παράλληλα να αρρωσταίνουμε από έλλειψη οικιακού ζωτικού χώρου;
  Εδώ δεν βοηθάει νομίζω η συμβατική οικονομική σκέψη.Και όσο επιμένουμε σαυτή δεν θα έχουμε απαντήσεις που να μας βγάζουν απο τα τεχνητά αδιέξοδα του οικονομισμού,ενός δηλ. τρόπου θεώρησης της ζωής μας που προσπαθεί να εκφράσει κάθε πτυχή της με νομισματικά μεγέθη.
  Εθισμένοι στη ζωή της πόλης δεν καταλαβαίνουμε ότι αυτό δεν αποτελεί πραγματική ανάγκη αλλά μια κακοήθη εξάρτηση.Η τεχνολογία σήμερα μας επιτρέπει να ζούμε σε οποιαδήποτε γωνία της Ελλάδας χωρίς να στερούμαστε κανένα απο τα αγαθά του πολιτισμού.Και προπαντός χωρίς να στερούμαστε του γενικού ζωτικού χώρου,φυσικού και πολιτισμικού, που τόσο απλόχειρα μας χάρισε η Ελληνική μας κληρονομιά.

  ReplyDelete
 6. eima antagonistikos sto na ta pairno ap' toys goneis moy

  ReplyDelete
 7. σίγουρα η υλική ευημερία δε σχετίζεται απαραίτητα με την ευτυχία. Τουλάχιστον από ένα επίπεδο ευημερίας και μετά ίσως να δημιουργείται και στρεασάρισμα και δυστυχία. Αυτό ισχυρίζεται κι ο R. Layard του LSEΣ στις διαλέξεις του με τίτλο Happiness: has social science got a clue? που έγιναν μετά και βιβλίο. Σε μία χώρα της Ασίας απ' αυτές τις περίεργες με μονάρχη, δε θυμάμαι τώρα σε ποια έχουν φτιάξει και σχετικό δείκτη Gross national happiness.

  Όμως αυτό δε σημαίνει ότι όλα τα υπόλοιπα είναι οικονομισμός. Η ταμπέλα οικονομισμός είναι ο αγαπημένος τρόπος όσων δε θέλουν να σκεφτούν στα σοβαρά, γιατί για παράδειγμα η Ελλάδα που παράγει λάδι έχει πτώση στις εξαγωγές της κατηγορίας "λάδια και λίπη ζωικής ή φυτικής προέλευσης" 27,8% το 2007 (στοιχεία από www.pse.gr);

  ReplyDelete
 8. Well done to G700 for highlighting major issues that have not been central in the political agenda or our collective consciousness since the late ‘80s – early ‘90s. Thanks to Confucius for taking the time to present his analyses that are always accurate in their factual information and peppered with comments targeting our behavioural attributes that, although sometimes OTT, are also pretty accurate. I don’t have the time to carefully read through it all now, but I am certainly looking forward to reading it later on.
  Well done G700.

  ReplyDelete
 9. ΕΜΕΙΣ οι απανταχού της ΓΗΣ βαρειά φορολογούμενοι Ελληνες ΣΟΣΙΑΛ-ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ

  ΠΙΣΤΕΥΟΜΕΝ ότι ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

  ΜΕΓΑΛΗ ΛΙΤΟΤΗΣ στο ΑΜΕΣΟ ΜΕΛΛΟΝ

  Τέτοιου είδους "ΣΦΙΞΙΜΑΤΑ στο ΖΩΝΑΡΙ"

  ΠΡΟΫΠΟΘΕΤΟΥΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ

  και εν σειρά

  η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΑΠΑΙΤΕΙ

  ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

  υπό ΕΥΡΕΩΣ ΑΠΟΔΕΚΤΟ και ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ αποτελεσματικό διαχειριστικά ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ.

  Ο Αλογοσκούφης μου είναι ΑΚΡΩΣ ΑΝΤΙΠΑΘΗΣ, αλλά ΑΥΤΟ που είπε

  ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΣΟΚ-ΝΔ,

  υπό τον ΕΥΡΩΠΑΙΟ ΗΓΕΤΗ Κ ΣΗΜΙΤΗ,

  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ του ότι ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ και τα συμφέροντα της ΝΔ,

  ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ!!!!!!!!!!

  Besides, such a solution shall constitute the ULTIMATE HUMILIATION for New Democracy and Karamanlis himself - to invite SIMITIS to take over, that is!

  AΛΛΑ ο ΣΗΜΙΤΗΣ θα δεχθεί, διότι ΠΑΝΩ ΑΠΟΛΑ είναι ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ και ΕΥΠΑΤΡΙΔΗΣ.

  ΕΙΜΑΙ βέβαιος πως θα δεχθεί.

  ReplyDelete
 10. ΚΑΙ ΜΗΝ αρχίσεις τις μεμψιμοιρίες πάλι Παρμενίδη, διότι θα στενΑχωρηθώ και θα φάω 60 ΣΟΚΟΛΑΤΑΚΙΑ.

  ReplyDelete
 11. παρμενίδη λες

  Ένας αγώνας εξωτερικός για συλλογικά δημόσια αγαθά και ένας αγώνας εσωτερικός για πνευματικά αγαθά θα βγάλει τη γενιά των 700 από τη μέγγενη της ταύτισης της ευτυχίας με τον οικονομισμό.

  Πολύ σοφό και σωστό είναι αυτό στο βαθμό που με τον όρο οικονομισμός εννοείται ότι προσκυνάμε τη θεά κατανάλωση και ότι ευτυχία ισούται με το να κυνηγάμε αποκλειστικά τα ιδιωτικά αγαθά.

  Όμως, στην προκειμένη περίπτωση όταν μιλάμε για ανταγωνιστικότητα δε μιλάμε ούτε για υπερκατανάλωση, πως θα ξοδεύουμε δηλαδή όλη την ώρα για βλακείες και είδη πολυτελείας, ούτε για εντατικοποίηση της εργασίας πως θα δουλεύουμε δηλαδή όλη μέρα χωρίς λόγο, αιτία και αποτέλεσμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο αναστασάτος στην έρευνα του καυτηριάζει ως αρνητική εξέλιξη την ιδιωτική κατανάλωση στην Ελλάδα που έχει φτάσει το 70% του ΑΕΠ όταν στην Ευρώπη βρίσκεται στο 53% του ΑΕΠ. με αποτέλεσμα να ξοδεύουμε 25% παραπάνω από αυτά που βγάζουμε.

  Εν πάση περιπτώσει η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας (όχι ενός συγκεκριμένου προϊόντος) είναι ένα σύνθετο μέγεθος, αποτελούμενο από πολλές παραμέτρους, και σημαίνει σύμφωνα με τους διεθνείς ορισμούς τους οποίους έχει υιοθετήσει και το Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας τη δυνατότητα διατήρησης και βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου των πολιτών της χώρας και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ενίσχυσης της απασχόλησης, της πραγματικής συνοχής και της περιβαλλοντικής προστασίας και αναβάθμισης, και διαρκούς βελτίωσης της παραγωγικότητας υπό συνθήκες παγκοσμιοποίησης. Η ανταγωνιστικότητα ως σύνθετο μέγεθος εξαρτάται από πλήθος παραγόντων : από το μακροοικονομικό περιβάλλον και τον πληθωρισμό, μέχρι την ποιότητα του δικαιικού συστήματος και τη λειτουργικότητα των θεσμών, την ποιότητα του κοινωνικού κεφαλαίου, τις υποδομές, έως και τη διασύνδεση της εγχώριας αγοράς με τις παγκόσμιες αγορές.

  Όταν λοιπόν εντοπίζεται επιδείνωση της ανταγωνιστικότητας μιας οικονομίας ουσιαστικά εντοπίζεται σωρευτική επιδείνωση αυτών των επιμέρους ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων. Υπ’ αυτή την έννοια ένας αγώνας ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας είναι ΚΑΙ αγώνας βελτίωσης, μάλλον στην περίπτωση της Ελλάδας απόκτησης ποιοτικών συλλογικών αγαθών.

  ReplyDelete
 12. ΒΗΜΑ 27/07/08

  «120 νόμοι, διατάγματα, αποφάσεις …για να πάρει άδεια λειτουργίας μια επιχείρηση»

  Το κόστος που πρέπει να καταβάλει κάποιος στην Ελλάδα για να ανοίξει μια επιχείρηση είναι 10 φορές μεγαλύτερο από ότι στoν υπόλοιπο ανεπτυγμένο κόσμο.

  Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Αν ξεπεράσεις τον σκόπελο της γραφειοκρατίας πρέπει να αντιμετωπίσεις το τοίχος των καρτέλ που λυμαίνονται την εγχώρια αγορά.

  Τα παραπάνω βέβαια δεν αποτελούν δικαιολογία, χιλιάδες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, κυρίως οι ΜΜΕ, ακολούθησαν στρατηγικές ανάπτυξης που έχουν ξεπεραστεί εδώ και 30 χρόνια από τον υπόλοιπο κόσμο. Αντί να επικεντρώνονται στην ποιότητα, στα ευέλικτα συστήματα παράγωγης, στην καινοτομία, στα Logistigs κτλ. αυτοί αναμάσησαν την καραμέλα της μαζικής παράγωγης και την μείωση του κόστους μέσο των οικονομιών κλίμακας. Αντί να επενδύσουν στη γνώση και στο ανθρώπινο δυναμικό που θα τους έδινε ευελιξία, επένδυσαν σε αποθήκες, μηχανολογικό εξοπλισμό, Mercedes, BMW, σπίτια και πισίνες.

  /* Μήπως ξέρει κανείς πόσες εταιρίες στην Ελλάδα διαθέτουν τμήμα Marketing?

  ReplyDelete
 13. @Κομφούκιος
  "AΛΛΑ ο ΣΗΜΙΤΗΣ θα δεχθεί, διότι ΠΑΝΩ ΑΠΟΛΑ είναι ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ και ΕΥΠΑΤΡΙΔΗΣ."

  Ο Σημίτης "ηγέρθη ουκ έστιν ώδε".
  Πλησιάζει η ώρα του "Καλύτερου μετά τον Καλύτερο".
  Προς το παρόν φάε τα σοκολατάκια σου απολαμβάνοντας το: πώς ο Τατούλης τσιγαρίζει τον Καταλληλότερο Χεσμένο.
  Σε λίγο καιρό θα ακολουθήσει κράξιμο και δημόσιος λιθοβολισμός,ίνα πληρωθεί το ρηθέν υπό του ΓΑΠ: "ΘΑ ΜΑΣ ΠΑΡΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΠΈΤΡΕΣ".

  ReplyDelete
 14. i am most unhappy when i spend time with my boss and Layard proves me right

  ReplyDelete
 15. ΔΕΝ υπάρχει καλύτερος.

  EMEIΣ ΠΑΝΤΩΣ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΘΑ ΔΕΧΘΟΥΜΕ ως ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΝ τον κύριο Παπανδρέου ή τον κύριο Καραμανλή.

  ΔΕΝ ΑΝΤΕΛΗΦΘΗΣ νομίζω ΤΙ σημαίνει το "συνεργασία ΠΑΣΟΚ-ΝΔ"

  ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΗΘΙΚΩΝ και ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΩΝ και ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.

  Ο κ. Παπανδρέου ΔΕΝ είναι ΑΝΗΘΙΚΟΣ, αλλά ΟΥΤΕ ΦΕΡΕΙ την ΕΞΩΘΕΝ ΚΑΛΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ.

  Επί πλέον, ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ με τα ΠΙΟ ΟΠΠΟΡΤΟΥΝΙΣΤΙΚΑ και ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ για το ΕΘΝΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ!!!!!!!!!!!!!!

  Οι ΜΟΝΟΙ που θα εμπιστευόμουνα από το ΠΑΣΟΚ γιά πρωθυπουργικη ιδιοτητα, αλλά με ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΥΦΥΛΑΞΗ,

  είναι ο Α Παπαδόπουλος ή ο Μ Χρυσοχοϊδης.

  Τον ΓΙΩΡΓΑΚΗ ούτε να τον ΣΚΕΦΤΕΣΑΙ.

  ΟΥΤΕ κατά ΔΙΑΝΟΙΑ.

  ΠΡΟΧΘΕΣ το ΒΡΑΔΥ έκατσα πρόχειρα να φτιάξω μιά λίστα ΙΚΑΝΩΝ γιά ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥΣ ΘΩΚΟΥΣ και, παρότι χρησιμοποίηση ΚΑΙ ΜΑΝΟ (εξωκοινοβουλευτικό) ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ (εξωκοινοβουλευτική της ΝΔ) ΚΑΙ Παπαγιαννάκη (της Ανεξάρτητης Αριστεράς),

  ΠΑΛΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΦΕΡΑ ΝΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΩ ΜΙΑ ΛΙΣΤΑ ΔΕΚΑ ΑΤΟΜΩΝ!!!!!!!

  ΕΔΩ ΧΡΥΣΕ μου ΑΝΘΡΩΠΕ έχουμε ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ!!!!!!!!!!!!!

  και ΣΥ ΑΡΜΕΝΙΖΕΙΣ Παρμενίδη μου;;

  ReplyDelete
 16. ΑΛΛΑ επιβάλλεται να του δοθεί το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, να εξηγούμαστε. Του Γιωργάκη εννοώ.

  ReplyDelete
 17. KATAΛΑΒΕ το, ΠΑΡΜΕΝΙΔΗ, άτομα όπως Λαλιώτης, Πολυζωγόπουλος, Γεννηματά, Παπασπύρος κλπ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ

  ΩΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΒΟΜΒΑ γιά το ΕΘΝΟΣ!!!!!

  AYTO ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΦΙΑ

  Βενιζέλου, Λομβάρδου, Αποστολίδου κλπ - ΑΥΤΟΙ κι αν είναι ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ!!!!

  ReplyDelete
 18. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 19. Η προσπάθεια του ΓΑΠ να αυτονομηθεί πολιτικά από τους επίδοξους πάτρωνες της Δημοκρατικής Παράταξης αποδίδει καρπούς.Ο ίδιος ενισχύει συνεχώς, στα μάτια των απλών πολιτών, τα ηγετικά του χαρακτηριστικά.
  Το ζητούμενο,για εκείνον, δεν είναι να γίνει Πρωθυπουργός αλλά να εκσυγχρονίσει την Παράταξη.Κάτι που δεν μπόρεσε να κάνει ο Σημίτης γιατί είχε άλλες επείγουσες πρωτεραιότητες.Και αυτό γίνεται σιγά-σιγά.Θέλει χρόνο και υπομονή.
  Σημασία έχει ότι ο ΓΑΠ σήμερα είναι μια χρυσή σταθερά του πολιτικού μας Συστήματος και παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των Εθνικών μας στόχων.Που είναι πολύ πιό σημαντικοί από την καθημερινή κυβερνητική διαχείρηση,και η οποία άλλωστε είναι εκτός των βραχυπρόθεσμων στόχων του.Και καλώς κάνει.
  Υπομονή λοιπόν Κομφούκιε και μην παρασύρεσαι απο την ανεκδοτολογία των παραμυθάδων που ευδοκιμούν κατά τη διάρκεια της θερινής ραστώνης.

  ReplyDelete
 20. Και κάτι άλλο.Η Ελλάδα αν κατέχει σήμερα μια τόσο ζηλευτή θέση στο κόσμο, αυτό δεν έγινε ερήμην των Πολιτικών της.Γιαυτό δεν συμφωνώ με τον απαξιωτικό τρόπο που μιλάνε πολλοί, και εσύ,για τους Πολιτικούς.Είναι πάντως λιγότερο διεφθαρμένοι από μας τους υπόλοιπους.Και περισσότρο εκτεθιμένοι σε μια δημόσια,κακοήθη πολλές φορές,κριτική.Ας μην συνεισφέρουμε και μείς στον καννιβαλισμό των MEDIA.

  ReplyDelete
 21. ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

  Χάθηκαν πάλι αδίκως εργαζόμενοι, διότι στην Ελλάδα ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΝΟΜΟΙ και ΚΑΝΟΝΕΣ αλλά ουδείς τους σέβεται.

  ΚΑΙ εξηγούμαι. Στα Ναυπηγεία του Περάματος έχασαν την ζωή τους εργαζόμενοι από τοξικά αέρια.
  ΥΠΟΨΙΑΖΟΜΑΙ πως οι ίδιοι οι εργαζόμενοι ΔΕΝ τηρούσαν τους ΚΑΝΟΝΕΣ.

  BUT guess what!

  Στις ΗΠΑ, όταν ο εργαζόμενος ΔΕΝ γνωρίζει, δεν σέβεται και ΔΕΝ εφαρμόζει τους κανόνες ασφαλείας, ΑΥΤΟΣ που ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ - και πολύ σωστά, είναι ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ.

  Στις ΗΠΑ υπάρχει η ΠΕΡΙΦΗΜΗ, OSHA (Occupational Safety and Health Administration) που την ΤΡΕΜΟΥΝ όλες οι επιχειρήσεις, δημόσιες και ιδιωτικές, νοσοκομεία, εργοστάσια κλπ κλπ.

  Κάθε τόσο "μπουκάρει" ένα πρωι απροσδόκητα στην ε΄πιχείρησή σου ο OSHA και σταματάει, πες, σε ένα διάδρομο κάποιον υπάλληλο και αρχίζει να τον ρωτά "ΤΙ θα κάνετε εάν αντιληφθείτε ΦΩΤΙΑ πίσω από αυτήν την πόρτα;;". Ο υπάλληλος πρέπει να γνωρίζει ένα ΑΛΓΟΡΙΘΜΟ 5-6 ενεργειών στις οποίες πρέπει να ΠΡΟΒΕΙ αυθωρεί και παραχρήμα. Αν ΔΕΝ τα ξέρει, η επιχείρηση ΧΑΝΕΙ την accreditation (διαπίστευση;).

  ΕΤΣΙ λειτουργεί ο ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ!

  ReplyDelete
 22. @ Parmenides

  EΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ καθότι ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΣ ΜΗΤΗΡ ΜΑΘΗΣΕΩΣ:

  Ο κ Παπανδρέου ΕΡΩΤΟΤΡΟΠΕΙ με ΑΝΕΡΜΑΤΙΣΤΑ και ΑΡΡΙΒΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ όπως
  Πολυζωγόπουλος, Γεννηματά, Παπασπύρος, Λαλιώτης.

  Η διαπρεπής Ευαγγελίστρια Πετρίδη, η κόρη του Μεγάλου Ευεργέτη της Δωδεκανήσου, έλεγε στον μακαρίτη και σε μένα ανάμεσα στα παραμύθια, "Πες μου τον ΦΙΛΟ σου να σου πω ΠΟΙΟΣ είσαι."

  Ο κ. Παπανδρέου ΔΕΝ είχε γιαγιά να του τα πει αυτά ΚΑΙ, ατυχώς, ΔΕΝ έχει καλούς φίλους εξ ου ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ της ΕΞΩΘΕΝ ΚΑΛΗΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑΣ.

  Εξ ΑΥΤΟΥ απορρέει ότι ο κ. Παπανδρέου "ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ".

  PERIOD!!!!!!!!!!!!!!!!

  ReplyDelete
 23. KAI η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΛΕΕΙΝΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ είναι ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ διότι, αν ΥΠΗΡΧΕ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ με GRAVITAS, ένας ΤΕΝΕΚΕΣ του επιπέδου του ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ δεν θάχε σταθεί ΟΥΤΕ 24 ΜΗΝΕΣ στην εξουσία.

  ReplyDelete
 24. KAI κάτι άλλο.

  Το ΜΗΛΟ πέφτει ΠΑΝΤΑ ΚΑΤΩ απ τη ΜΗΛΙΑ.

  Ο πατέρας αυτού του κυρίου ΔΑΝΕΙΣΘΗΚΕ περίπου 7 ΑΕΠ - τότε.

  ΠΑΡΑ δεν την ραγδαία ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, η Ελλάδα χρωστάει περίπου

  300 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ. Με 4% να το υπολογίσουμε, οι ΤΟΚΟΙ μόνο είναι κάπου 12 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ το χρονο, δλδ περίπου 25% του ΥΨΟΥΣ του ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.

  ΑΥΤΑ ΕΠΡΑΞΕ ο ΦΟΝΙΑΣ του ΕΘΝΟΥΣ και ΠΑΤΕΡΑΣ του κ. Γιωργάκη Παπανδρέου.

  ΠΩΣ ΝΑ ΤΑ ΒΓΑΛΕΙ ΠΕΡΑ ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΟΤΑΝ, χωρίς ΚΑΝ να μπορεί να κάνει ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΡΕΟΥΣ,
  αλλα για ΤΟΚΟΥΣ ΜΟΝΟ

  ΠΛΗΡΩΝΕΙ κάπου 25% του ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της!!!!!!!!!!!!!!!!!

  ΠΩΣ;;;;;;;;;;;;

  ΠΩΣ;;;;;;;;;;;;

  ΠΩΣ;;;;;;;;;;;;

  ReplyDelete
 25. Θαυμάστε Πολιτεία. Ο Βουλγαράκης μοιράζει διορισμούς στο δημόσιο στα μέλη των οικογενειών των θυμάτων του Περάματος.
  Υπάρχουν χίλιοι δυό άλλοι τρόποι μια κοινωνία και πολιτεία να βοηθήσει.
  Μπορούσε ας πούμε να τους αντιμετωπίσει ως οιονεί κατέχοντες ασφαλιστήριο ζωής και να τους αποζημιώσει μια ασφαλιστική εταιρία πληρώνοντας τα ασφάλιστρα το δημόσιο μαζί με τους εργοδότες.
  Ετσι θα έκανε και μαθήματα ασφαλιστικής Αγωγής και θα έστελνε ένα μήνυμα ότι η δημόσια διοίκηση δεν είναι χώρος περίθαλψης αναξιοπαθούντων.

  ReplyDelete
 26. @ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ
  "ΠΩΣ ΝΑ ΤΑ ΒΓΑΛΕΙ ΠΕΡΑ ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΟΤΑΝ, χωρίς ΚΑΝ να μπορεί να κάνει ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΡΕΟΥΣ,
  αλλα για ΤΟΚΟΥΣ ΜΟΝΟ

  ΠΛΗΡΩΝΕΙ κάπου 25% του ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της!!!!!!!!!!!!!!!!!

  ΠΩΣ;;;;;;;;;;;;

  ΠΩΣ;;;;;;;;;;;;

  ΠΩΣ;;;;;;;;;;;;"


  Μη κλαίς άλλο Κομφούκιε.Το ποτήρι των δακρύων ξεχύλισε!

  ReplyDelete
 27. έλα όμως που μεταπολιτευτικό σύνδρομο = δημόσιο = κουβάς...

  ReplyDelete
 28. [Μη κλαίς άλλο Κομφούκιε.Το ποτήρι των δακρύων ξεχύλισε!

  July 30, 2008 10:05 AM"

  ΚΑΙ ΓΏ ΔΑΚΡΥΣΑ ΠΑΡΜΕΝΙΔΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΥΓΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΥ.

  ReplyDelete
 29. Και ξέρεις πως κλαίνε οι αστοί παρμενίδη;
  Κλαίνε πάντα με το αριστερό μόνο μάτι και κρατάνε πάντα το δοχείο των δακρύων με το δεξιό μόνο χέρι.

  ReplyDelete
 30. Ενα δύσκολο καλοκαίρι για το Κομφούκιο.Αίμα και δάκρυα για το Εθνος.

  ReplyDelete
 31. Please limit your debate on the facta, the numbers, the issues.

  ReplyDelete
 32. EΡΧΕΣΑΙ καθυστερημένος και καταϊδρωμένος normad.
  AYTO τόπαν πριν χρόνια για τον Clinton και τις Υποκριτικές (θεατρικές) του ικανότητες

  "Ο άνθρωπος που γελάει με το αριστερό και κλαίει με το δεξί μάτι"

  Σε κάθε περίπτωση, η ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ δεν είναι ΚΑΚΟ, υπό την ΑΥΣΤΗΡΗ όμως ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ότι τα παρουσιαζόμενα ΣΤΟΙΧΕΙΑ είναι ΠΟΣΟΤΙΚΑ και ΑΚΡΙΒΗ.

  Αλλωστε, η ΔΙΔΑΧΗ των Ελλήνων από αρχαιοτάτων χρόνων γινόταν μέσα από το ΘΕΑΤΡΟ και από τις ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ του ΔΡΑΜΑΤΟΣ, αλλά με προτίμηση στην κωμωδία.

  ReplyDelete
 33. Κομφούκιος:"...ένας ΤΕΝΕΚΕΣ του επιπέδου του ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ...."

  Τί σου φταίνε οι τενεκέδες και τους κακολογείς.Μια χαρά εργαλεία είναι.

  ReplyDelete
 34. tha epistrepso ellada an me kanete ypallilo toy ose monimo kai me 2500 xiliarika mistho aaaaneta kai tha psifiso manoli uber alles

  ReplyDelete
 35. Υπάλληλο είπες; Τί είναι αυτό; Στον ΟΣΕ μόνο αφεντικά δεχόμαστε.

  ReplyDelete
 36. ΠΡΑΓΜΑΤΙ, ο ΟΣΕ και η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ είναι οι ΔΥΟ ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ στους οποίους το ΑΛΗΤΑΚΙ εκ Δολιανών ΣΤΗΡΙΞΕ τις ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΕΣ σχέσεις της ΣΥΜΜΟΡΙΑΣ.

  Αλλά το έλλειμμα της Ολυμπιακής είναι ΣΤΑΓΩΝ εν τω ΩΚΕΑΝΩ σε σύγκριση με αυτό του ΟΣΕ όπου, ας πούμε παρενθετικά, ο αριθμός των ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ είναι

  300%

  και παρά ταύτα, οι συνδικαλιστές του ΟΣΕ ωρύονται ότι έχουν ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ!!!!!!!!!!!!!!!!

  ReplyDelete
 37. Δεν ξέρεις ότι επί υπουργίας του Βαρώνου ντε ΜHΖΕNΣ, Φόν Μισέλ Λιαπί,ο ΟΣΕ έπαψε να είναι εταιρία υπαλλήλων και έγινε εταιρία αφεντικών;
  Απαγε απο κεί που θες να επιστρέψεις και ως υπάλληλος στην Ελλάδα.Θα συλληφθείς πάραυτα για συκοφαντία του ΟΣΕ.

  ReplyDelete
 38. Στον ΗΣΑΠ υπάρχουν υπάλληλοι με γνώσεις Δημοτικού και ΜΙΣΘΟ που υπερβαίνει τα 1.800 ευρώ μηνιαίως, με τις υπερωρίες!!!!!!!!!!!!!!!!!

  ReplyDelete
 39. Πρωταθλητές Ευρώπης στο πάχος.

  -Συγχαρητήρια

  http://www.tovimadaily.gr//Article.aspx?d=20080730&nid=9335626&sn=&spid=

  ReplyDelete
 40. I apologize if I inadvertently derailed the conversation by butting in with something irrelevant. What you were saying is both, interesting and important. I am sorry.

  ReplyDelete
 41. @ ventriloquist

  QUITE ON THE CONTRARY. YOU RAISED A MAJOR PUBLIC HEALTH, as well as ECONOMIC, ISSUE.
  DEAD IMPORTANT MATTER.

  Το αστείο δε της υποθέσεως είναι αυτοί οι πολίτες που βλέπουμε στα κανάλια να τους παίρνει συνέντευξη ο reporter. ΟΛΟΙ, μα όλοι ομοφώνως δηλούν πως η σύνταξη δεν φτάνει, "Να δες τι έχω στο καροτσάκι (ή στο καλάθι) ένα κιλό κολοκυθάκια και ένα κιλό μήλα." ΠΕΡΙΕΡΓΩΣ, όλοι ΑΥΤΟΙ οι διαμαρτυρόμενοι είναι at best ΥΠΕΡΒΑΡΟΙ (overweight), on average παχύσαρκοι (obese), και at worst, νοσηρώς παχύσαρκοι (morbidly obese).
  ΤΩΡΑ, πώς γίνεται άνθρωποι που ΔΕΝ έχουν να φάνε ΝΑ ΖΥΓΙΖΟΥΝ 100-150 κιλά είναι ΚΑΤΙ που θα μας ΕΞΗΓΗΣΟΥΝ

  Η ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ

  και

  η ΜΑΝΑ του ΕΡΓΑΤΗ.

  Στην ΚΑΤΟΧΗ, μου θύμιζε πάντα η μαμά οι Ελληνες είχαν μεταβληθεί σε ΟΣΤΑ ΓΕΓΥΜΝΩΜΕΝΑ, όπως είναι σήμερα τα παιδιά της BIAFRA, αν ΚΑΙ όταν πέθαιναν, την ΩΡΑ που πέθαιναν "τουμπάνιαζαν" από την ΕΞΑΓΓΕΙΩΣΗ (extravasation) του ύδατος στους υποδόριους ιστούς, λόγω ενδαγγειακής ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΩΝ, και εξ αυτής, ελαχιστοποίησης της ΚΟΛΛΟΕΙΔΟΣΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ του ΑΙΜΑΤΟΣ.

  Λόγω δε της εξαγγείωσης, έπεφτε η αρτηριακή πίεση και πέθαιναν από ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ SHOCK.

  ReplyDelete
 42. ΟΠΩΣ έχω δεσμευθεί, κατά την εκτός Βασιλειάδου και Θείας Φωφώς ώρα, η συζήτηση θα γίνεται αποκλειστικώς με όρους επιστήμης.

  ReplyDelete
 43. για ΟΣΕ, ελλείμματα, και θεσμικές αυθαιρεσίες, τροπολογίες see the next post.

  ReplyDelete
 44. @ κομφούκιος

  Ε, αφού τα παιδιά αποφάσισαν να αναλύσουν το προηγούμενο θέμα σε άλλο post, θα κάνω μία παρατήρηση στο σχόλιό σου.
  Δεν χρειάζεται ούτε μεταφυσική ούτε η μάνα του εργάτη για να εξηγήσει πώς οι φτωχοί γίνονται υπέρβαροι/παχύσαρκοι. Η παχυσαρκία είναι δείγμα πλουτισμού σε επίπεδο κοινωνιών. Όμως σε ατομικό επίπεδο, μέσα σε μία πλούσια κοινωνία, η παχυσαρκία είναι ιδιαίτερο γνώρισμα (και) των φτωχών. Αυτό το ξέρεις καλά, διότι το έχεις αναφέρει και εσύ ο ίδιος. Ο συσχετισμός μεταξύ χαμηλού εισοδήματος και παχυσαρκίας υπάρχει, ιδίως για τις γυναίκες, όπως έχουν φανερώσει αρκετές μελέτες στις πιο πλούσιες χώρες, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά πλέον και σε φτωχότερες - αναπτυσσόμενες χώρες. Οι πιθανοί λόγοι είναι πολλοί ("διατροφική ανασφάλεια - food insecurity", φθηνά έτοιμα γεύματα κάκιστης ποιότητας, έλλειψη παιδείας κτλ).
  Το πρόβλημα, μάλλον, δεν είναι ότι η σύνταξη τους φτάνει μόνο για ένα κιλό κολοκυθάκια και ένα κιλό μήλα, αλλά ότι τους φτάνει για πέντε λίτρα Coca Cola, οχτώ γύρους και τρείς σοκολάτες - και δυστυχώς επιλέγουν τα τελευταία.
  Ενας φίλος μου, μόλις το προηγούμενο σαββατοκύριακο, μου έλεγε ότι εκτίμησή του είναι πως οι σημερινοί φτωχοί και πλούσιοι συμπεριφέρονται - ποιοτικά - το ίδιο. Μου είπε λοιπόν: today's rich and poor will die of obesity and alcohol and drug abuse. The middle classes of anxiety, complexes and misery.

  ReplyDelete
 45. -Παρόλα αυτά είναι πράγματι αστείο να βγαίνει ο χοντρός στην τηλεόραση και να επιλέγει τη συγκεκριμένη φράση για να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για τον μισθό του ("δε φτάνει ούτε για να φάμε"). Το έχω δει κι εγώ, πάνω από μια φορά...

  ReplyDelete
 46. AKRIBΩΣ.

  ΗΘΕΛΑ να πω ότι το "ΔΕΝ έχουμε να φάμε" είναι ΨΕΥΔΕΣ ή, κατ ελάχιστον, ΥΠΕΡΒΟΛΗ.

  Για να ξαναγυρίσω στο τελευταίο που έθιξες. ΠΡΑΓΜΑΤΙ, ΦΑΙΝΕΤΑΙ εκ πρωτης όψεως να ΥΠΑΡΧΕΙ συσχετισμός μεταξύ socioeconomic group και παχυσαρκίας, ΑΛΛΑ

  αν κάνεις MULTIVARIATE ANALYSIS

  και ΜΑΛΙΣΤΑ σε PROSPECTIVE STUDY, θα πεισθείς ότι ο κύριος και ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ παχυσαρκίας είναι η ΠΑΙΔΕΙΑ* και η ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ.
  Last but not least, your friend's observation as to a trend toward behavioural convregence vis-a-vis nutrition, between the more and less affluent echelons is VALID.

  *Ενα πρόβλημα που ΑΝΑΔΥΕΤΑΙ τακτικά σε τέτοιες περιπτώσεις είναι η λεγόμενη co-linearity (as expected) between socioeconomic status and education. Tέλος πάντων παρέλκει να αναλωνόμαστε σε τέτοιες λεπτομέρειες.

  ReplyDelete