Tuesday, July 15, 2008

Η γενιά των 700 θέλει μικτό σύστημα ασφάλισης

Διαβάσαμε προχτές στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία την άποψη του επιστημονικού συμβούλου του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, κυρίου Σάββα Ρομπόλη, σύμφωνα με την οποία η γενιά των 700 ευρώ δεν είναι σε θέση να πληρώσει τα 199 ευρώ που απαιτούνται κατά μέσο όρο κάθε μήνα για την αγορά μιας ιδιωτικής σύνταξης αξίας 1000 ευρώ το μήνα μετά τα 65.

Φυσικά και δεν τα διαθέτει. Από τη στιγμή που ένας νέος εργαζόμενος για να πάρει 700 ευρώ στο χέρι καθαρά απαιτείται να καταβάλει μαζί με τον εργοδότη του περίπου 400 ευρώ μηνιαίως στο κρατικό ταμείο, πώς άραγε να μείνουν λεφτά για συμπληρωματική αποταμίευση άλλου τύπου;

Μάλιστα, δε φτάνει που τα ποσά των εισφορών είναι τόσο μεγάλα, ακόμη χειρότερα, μέσα από το υπάρχον σύστημα συντάξεων, το «βισμαρκικό» όπως θα έλεγε κι ο κύριος Ρομπόλης, ΔΕΝ φτάνουν καν να εκπληρώσουν στο ακέραιο τις υποσχέσεις που έχει αναλάβει η πολιτεία έναντι των ασφαλισμένων στο μέλλον(!!!). Ως αποτέλεσμα παρατηρούμε χρόνο με το χρόνο ότι παρά τις υψηλές εισφορές οι όροι ασφάλισης για τους νέους αναθεωρούνται προς το χειρότερο, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ασφαλισμένοι πολλών ταχυτήτων και να υποτάσσεται κατ’ αυτόν τον τρόπο η μία γενιά στην άλλη με τη δικαιολογία ότι πρέπει «να συμμαζευτεί» το σύστημα.

Η λύση, όμως, δεν μπορεί να αφορά μόνο τον εξορθολογισμό του συστήματος. Εδώ και χρόνια βρίσκονται σε λειτουργία δύο θεμελιώδεις δυνάμεις οι οποίες ακόμα κι αν το σύστημα δούλευε ρολόι θα δημιουργούσαν πρόβλημα. Πρώτον, η καθυστερημένη είσοδος των νέων στην εργασία, μετά τα 25, και δεύτερον η γήρανση του πληθυσμού σε συνδυασμό με την υπογεννητικότητα, είναι δυνάμεις που έχουν ως άμεσο αρνητικό αποτέλεσμα να αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των εξαρτημένων ατόμων (συνταξιούχων) και να μειώνεται παράλληλα ο αριθμός των εργαζομένων που εισφέρουν στο σύστημα. Είναι χαρακτηριστικό ότι με την εξαίρεση ορισμένων, ομολογουμένως μετρημένων στα δάχτυλα περιπτώσεων, στα περισσότερα ταμεία έχουμε ξεφύγει εδώ και καιρό από την αναλογία 4/1 (τέσσερις δουλεύουν, ένας παίρνει σύνταξη), που είναι το φυσιολογικό, με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται ελλείμματα.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που αποτελεί τον αρχαιότερο και ταυτόχρονα έναν από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς οργανισμούς των Βαλκανίων, η αναλογία εργαζομένων-συνταξιούχων, σύμφωνα με την αναλογιστική μελέτη του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (Νοέμβριος 2007), το 2006 ήταν 2,53 προς 1, με αποτέλεσμα για το συγκεκριμένο έτος να προκύπτει έλλειμμα γύρω στο 0,74% του ΑΕΠ ή αλλιώς 1,393 δις ευρώ. Φυσικά, τέτοια ελλείμματα οφείλουν να καλύπτονται από τη θεσμοθετημένη κρατική χρηματοδότηση η οποία έχει οριστεί στο 1% του ΑΕΠ. Όμως το εύλογο ερώτημα είναι μέχρι πότε;

Ceteris paribus, υπολογίζεται ότι το έλλειμμα το 2020 θα ξεπεράσει το 1% του ΑΕΠ, αγγίζοντας το 1,4% το 2025, για να εκτοξευτεί στο 6% το 2045, έτος κατά το οποίο κάποια από τα μέλη της γενιάς των 700 ευρώ θα πάρουν σύνταξη, και στο 7,24% του ΑΕΠ το 2055, έτος κατά οποίο ευελπιστούμε να έχουμε συνταξιοδοτηθεί όλοι.

Σημειωτέον ότι τα παραπάνω ισχύουν μόνο για το ΙΚΑ. Γιατί, αν λάβουμε υπόψη το αναλογιστικό έλλειμμα ολόκληρου του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης (ΣΚΑ) είναι βέβαιο ότι θα τρομάξουμε όταν συνειδητοποιήσουμε ότι, μόνο για τον κλάδο κύριας σύνταξης, εκτιμάται αναλογιστικό έλλειμμα της τάξης των 337 δις ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 153% του ελληνικού ΑΕΠ.

Η λύση φυσικά σε όλα αυτά δεν είναι ο ασφαλιστικός νόμος της κυρίας Πετραλιά. Είναι προφανές, ακόμα και στον πιο αδαή περί τα συνταξιοδοτικά, ότι οι πρόσφατες αλλαγές δεν ανταποκρίνονται στις σημερινές προκλήσεις. Η κυβέρνηση, παρά το γεγονός ότι μείωσε τις συντάξεις και αύξησε τα όρια ηλικίας για τις μητέρες με ανήλικα τέκνα με στόχο να περικόψει δαπάνες, τελικά εκτιμάται ότι σώζει μόλις 11 δις ευρώ σε βάθος πενηντακονταετίας, κι αυτό μόνο στο κύριο σύστημα συντάξεων. Δηλαδή ψίχουλα.

Ούτε όμως κι οι απόψεις της ΓΣΕΕ περί δήθεν καλύτερης διαχείρισης και αύξησης της κρατικής χρηματοδότησης αποτελούν λύση στο πρόβλημα. Όταν το μέλλον του ασφαλιστικού μας συστήματος είναι η συσσώρευση ελλειμμάτων και η επακόλουθη αδυναμία εκπλήρωσης των ανειλημμένων υποχρεώσεών του προς τους ασφαλισμένους στο μέλλον, λόγω της όξυνσης του δημογραφικού και μεταβολών στη φύση της εργασίας, τότε κατά την άποψή μας η όποια λύση πρέπει να αναζητηθεί σε ένα νέο σύστημα ασφάλισης.

Ένα σύστημα που θα είναι κατά το ήμισυ τουλάχιστον προστατευμένο από τις δημογραφικές εξελίξεις και το οποίο ταυτόχρονα θα είναι σε θέση να αξιοποιήσει με τον πιο αποδοτικό τρόπο τα χρήματα των εργαζομένων. Με λίγα λόγια ένα σύστημα που θα βασίζεται περισσότερο στην προσωπική αποταμίευση καθώς και την αποδοτική και ασφαλή επένδυση των εισφορών και το οποίο μόνο ως προς το σκέλος της βασικής σύνταξης θα λειτουργεί στη λογική της αναδιανομής πόρων από τη μία γενιά στην άλλη.

Αυτό είναι το μικτό σύστημα ασφάλισης με τρεις πυλώνες.

1. Τον αναδιανεμητικό πυλώνα βασικής σύνταξης ή πυλώνα αλληλεγγύης των γενεών με προκαθορισμένες τελικές παροχές βάσει ενιαίων και σταθερών κανόνων για όλους τους ασφαλισμένους, ΕΝΑ ταμείο-«εθνικό κορβανά» για όλους τους Έλληνες με κρατική διοίκηση, απαγόρευση επενδύσεων σε σύνθετα προϊόντα καθώς και απαγόρευση χρησιμοποίησης των εισφορών των ασφαλισμένων για άλλους λόγους πλην της πληρωμής συντάξεων.

2. Τον κεφαλαιοποιητικό πυλώνα ή πυλώνα προσωπικής αποταμίευσης, χωρίς προμήθειες, με προκαθορισμένες υποχρεωτικές εισφορές εργαζόμενου και εργοδότη, αλλά όχι προκαθορισμένες παροχές, εποπτευόμενο από την Τράπεζα της Ελλάδος και με εγγυημένο το αρχικό κεφάλαιο. Εδώ ο κάθε ασφαλισμένος είναι κυρίαρχος και διαχειριστής των χρημάτων του. Έχει ατομική μερίδα ασφάλισης στην οποία έχει πρόσβαση ανά πάσα στιγμή ακόμα και από το διαδίκτυο. Επιλέγει από μία γκάμα βασικών και απλών επενδυτικών προϊόντων ανάλογα με την αντοχή του στο ρίσκο, ενώ σημειωτέον τα σύνθετα και δομημένα απαγορεύονται και εδώ δια νόμου.

3. Τον ιδιωτικό πυλώνα, προαιρετικά για όποιον το επιθυμεί με κίνητρο κάποιου τύπου φοροαπαλλαγή.

Είναι βέβαιο ότι ο κύριος Ρομπόλης, όπως και πολλοί άλλοι από τη χρυσή γενιά των μεσηλίκων και του Πολυτεχνείου, δεν θα συμφωνήσουν με τις παραπάνω απόψεις. Θα ισχυριστούν ότι εγκαταλείπουμε το βισμαρκικό μοντέλο συντάξεων. Η αλήθεια είναι ότι αυτό κάνουμε. Διότι πολύ απλά σε ένα μικτό σύστημα ασφάλισης, όπως το παραπάνω, τα 400 ευρώ που καταβάλλονται σήμερα στα υπάρχοντα ταμεία ασφάλισης από έναν εργαζόμενο της γενιάς των 700 ευρώ και τον εργοδότη του είναι βέβαιο ότι θα απέδιδαν εις πολλαπλούν. Ακόμα καλύτερα, σ’ ένα μικτό σύστημα δεν θα απαιτούνταν τόσα πολλά χρήματα για πληρωμές ασφαλίστρων κάθε μήνα. Μια τέτοια λύση μπορεί να λειτουργήσει προς το συμφέρον της νέας γενιάς. Γι’ αυτό ας τη δοκιμάσουμε, ή τουλάχιστον ας τη συζητήσουμε χωρίς εμμονές. Διαφορετικά, απ’ ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής, η άλλη οδός είναι η ασφαλιστική εξέγερση δια της μη καταβολής των εισφορών, όπως ήδη συμβαίνει στη χώρα μας.

72 comments:

 1. Το στείλαμε και στην Ελευθεροτυπία για πιθανή δημοσίευσή του.

  ReplyDelete
 2. Προσωπικά το βρίσκω πολύ εκνευριστικό να χρησιμοποιείται το σκιάχτρο της ιδιωτικής ασφάλισης για να σκοτώσει τη συζήτηση για αλλαγές στο ασφαλιστικό. Από τη μία το μαύρο από την άλλη το άσπρο. Καλώς απαντήσατε.

  ReplyDelete
 3. Είμαι ελεύθερη επαγγελματίας.
  Δυστυχώς λόγω φύσης του επαγγέλματος δεν υπάρχει εισόδημα τρεις μήνες το χρόνο, οπότε τα 1000περίπου ευρώ που κερδίζω καθέναν από τους υπόλοιπους μήνες, πρέπει να χρησιμοποιηθούν και για αποταμίευση.
  Σαν καλό κορίτσι, απευθύνθηκα στο ΙΚΑ ώστε να ενημερωθώ για τις διαδικασίες αυτασφάλισης.
  Όταν άκουσα τί ποσό θα έπρεπε να καταθέτω κάθε μήνα (εννοείται και τους τρεις που είμαι ανενεργή), για υγεία+ένσημα, έφριξα.
  Απευθύνθηκα λοιπόν σε γνωστή εταιρεία ιδιωτικής ασφάλισης για το συνταξιοδοτικό μου η οποία μου κοστίζει σαφώς λιγότερα!
  Αυτά προς γνώση και συμμόρφωση όσων στηλιτεύουν τη μαύρη εργασία.
  Και όλη την καλή διάθεση να έχεις να την ασπρίσεις, είναι αδύνατον!
  Εκτός αν το εισόδημά σου υπερβαίνει τα δύο χιλιάρικα!

  ReplyDelete
 4. @patsiouri

  Υπαρχει καποιος ιδιαιτερος λογος που δεν πηγες στον ΟΑΕ? Λογικα εκει υπαγεσαι.

  ReplyDelete
 5. ΟΑΕ χωρίς έσοδα από δουλειά είναι πίπα μάλλον έψαχνε να βρει κάτι πιο οικονομικό να μη τα σκάει τόσα για εισφορές

  ReplyDelete
 6. g700 said....

  "1. Τον αναδιανεμητικό πυλώνα βασικής σύνταξης .....για όλους τους Έλληνες με κρατική διοίκηση, απαγόρευση επενδύσεων σε σύνθετα προϊόντα καθώς και απαγόρευση χρησιμοποίησης των εισφορών των ασφαλισμένων για άλλους λόγους πλην της πληρωμής συντάξεων.

  2. Τον κεφαλαιοποιητικό πυλώνα ή πυλώνα προσωπικής αποταμίευσης, χωρίς προμήθειες, .... ο κάθε ασφαλισμένος ..... Επιλέγει από μία γκάμα βασικών και απλών επενδυτικών προϊόντων ανάλογα με την αντοχή του στο ρίσκο, ενώ σημειωτέον τα σύνθετα και δομημένα απαγορεύονται και εδώ δια νόμου."

  @g700

  Χαίρομαι που ξεκαθαρίζετε πιο εμφατικά πλέον τα ζητήματα των σύνθετων χρηματοοικονομικών προϊόντων, των προμηθειών καθώς και της απαιτούμενης απλότητας των επενδυτικών προϊόντων του δεύτερου πυλώνα.

  Αν θέλετε την γνώμη μου σε κάτι ακόμα, νομίζω ότι η διατύπωση "όχι προκαθορισμένες παροχές, .... και με εγγυημένο το αρχικό κεφάλαιο", μοιάζει λίγο αντιφατικό και αφήνει περιθώρια παρερμηνεύσεων σε αυτόκλητες "πυθίες". Ίσως θα έπρεπε να γίνεται λίγο πιο σαφείς από πλευράς διατύπωσης.

  Ακόμα, θα έπρεπε να υπάρχει και η απαραίτητη μνεία στο ζήτημα των αναπηρικών συντάξεων (ως γνωστόν, είμαστε το κράτος των αναπήρων) καθώς και στο θέμα της αιμοραγίας των ταμείων στον τομέα της περίθαλψης/ φαρμάκων.

  ReplyDelete
 7. Ναι σωστό είναι αυτό που λες. Έπρεπε να ξακαθαριστεί απλά προσπαθούμε όσο το δυνατόν να μην μπουκώνουμε τα κείμενα με πολλές τεχνικές λεπτομέρειες για να είναι κατανοητά. Το θέμα των πλασματικών αναπηρικών συντάξεων είναι καίριο, όμως δεν είναι τόσο σπουδαίο όσο το θέμα ιατροφαρμακευτική περίθαλψη-πιράνχας-νοσοκομεία. Αυτό το τελευταίο δεν το έχουμε πιάσει ακόμα είναι η αλήθεια. Για την ώρα το μελετάμε. Θα είναι ένα από τα θέματα που θα αναδείξουμε την επόμενη σεζόν διότι η υπερσπατάλη που γίνεται όχι μόνο πλήττει τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος αλλά και την ίδια την υγεία των ανθρώπων που έχουν εθιστεί να τους γράφει ο γιατρός φάρμακα συνέχεια.

  ReplyDelete
 8. @g700

  Μπορείτε να το δείτε και από την μεριά, όχι απλά της σπατάλης, αλλά και της απάτης. Για παράδειγμα, μπορείτε να ερευνήσετε πόσες πλαστικές εγχειρήσεις στήθους, μπότοξ κ.ο.κ. περνάνε στα βιβλία των ασφαλισμένων ως δήθεν τάχα επεμβάσεις που καλύπτονται από τα ταμεία.....
  Ή ακόμα πόσα "πελατάκια" μπαίνουν σε δημόσια νοσοκομεία για εξετάσεις με πλασματικές γνωματεύσεις...!!!

  Μην μιλήσουμε για την υπερ-συνταγογράφηση που γίνεται "για να πάμε κανά ταξιδάκι αναψυχής με την οικογένεια" δώρο από τους φαρμακάδες.....(δεν φταίει πάντα ο ασθενής για την "φαρμακομανία")

  Έχει πολύ ψωμί ο τομέας της περίθαλψης για τα ασφαλιστικά ταμεία....

  ReplyDelete
 9. Asxeto alla to xa iposxethei stin fofo theomitor!
  En meso diakopon katatheto sidomos tis protaseis kathos h patrida mas de stamata na mas empneei…
  Opos exo diatiposei kai paliotera prosopiki mou apopsi einai na metatrepsoume to paron site apo mia diadiktiaki arena diaksifismou apopseon se mia ousiastiki adidrasi tis neas genias sto katestimeno gi auto loipon kai paratheto tis katothi mikres alla pragmatopohsimes energies pou pistevo oti poli eukola mporoume na petixoume giati o agonas kerdizetai mesa apo tis mikres kathimerines maxes. En telei to simadikotero stin epoxi mas einai na deiksoume oti iparxoume , skeftomaste kai apaitoume…
  1)periballon: distixos tha apotelesoume tin genia pou tha biosei tin dramatiki katastrofi tou fisikou ploutou, polla mporoun na ginoun oste na adistrepsoume auti tin katastasi kathos o sigxronos kosmos den deixnei kan na adilambanetai tin krisimotita tis katastasis, I protasi mou afora tin katargisi tis plastikis sakoulas sta souper market, tha mporousame na erthoume se epafi me kapoia etaireia opos tin coco-mat pou einai arketa koinonika kai perivalllodika euaisthitopoimeni,kai na zitisoume tin paragogi paninon sakoulon(mporoume episis na anazitisoume kai xorigous wste na eksasfalistoun ta eksoda paragogis) kai en sinexeia o kathenas mas na moirasei dorean stin geitonia tou ekso apo ta megalitera souper market tis sakoules me tin protopi na epanaxrisimopoioudai se kathe episkepsi ton katanaloton gia psonia
  2)koinoniki isotita:I elliniki koinonia parousiazei mia skliri ratsistiki stasi apenadi sta atoma me eidikes anages mi parexodas isi poiotita zois, as dimiourgisoume loipon mia black list opou tha anaferoume ola ta magazia,emporika kedra,dimosious kai idiotikous foreis,anoixtous xorous tou kedrou ton athinon(toulaxiston gia arxi) opou den exei problefhtei prosvasi gia atoma me eidikes anages(rampes,eurixora asanser kai diadromoi), I lista the dimosieuthei sto site(mporei parrallila na ginei kai to aditheto na epivraveutoun osoi exoun problepsei)
  3)akriveia:as min afisoume tin akriveia na xalasei to kalokairi mas alla adithetos as perasoume to minima oti de tha tous perasei! let’s party loipon! Kalokairi,panselino,paralia,fotia as ftiaksoume to diko mas beach party stin paraliaki dipla apo ena gnosto paraliako magazi, th akoume tin mousiki apo ta ixeia kai tha feroume ta dika mas pota apo to spiti xoris na plirosoume eisodo h poto!

  Kalo kalokairi se olous!!!(sorry gia to greeklish alla h katarameni sinitheia!)

  ReplyDelete
 10. Αν θέλετε την γνώμη μου σε κάτι ακόμα, νομίζω ότι η διατύπωση "όχι προκαθορισμένες παροχές, .... και με εγγυημένο το αρχικό κεφάλαιο", μοιάζει λίγο αντιφατικό και αφήνει περιθώρια παρερμηνεύσεων σε αυτόκλητες "πυθίες". Ίσως θα έπρεπε να γίνεται λίγο πιο σαφείς από πλευράς διατύπωσης.

  Διαφωνώ καθέτως, όπως θάλεγε ο gangster extraordinaire Λαλιώτης.
  Τέλος πάντων, διαφωνώ ριζικά.

  ΑΣΦΑΛΩΣ και υπάρχει τρόπος ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ χωρίς προκαθορισμένες παροχές.

  ΕΤΣΙ είναι ΟΛΑ τα ΑΠΛΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ, πχ Treasuries στις ΗΠΑ.

  ΟΤΑΝ αγοράζουμε ΝΟΤΕS κράτους ή άλλων μεγάλης ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (πχ Fanny Mae), επιπέδου ΑΑΑ, το ΟΜΟΛΟΓΟ είναι ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ότι θα παραδοθεί στην ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ του ΑΞΙΑ στην ημερομηνία λήξεως.
  ΣΗΜΕΡΑ τα 30ετή ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ στις ΗΠΑ αποδίδουν 4.5%. ΕΑΝ αγοράσω ένα, ΓΝΩΡΙΖΩ a priori και με μαθηματική βεβαιότητα ότι σε 30 χρόνια θα πάρω πίσω ΟΛΟ το ΚΕΦΑΛΑΙΟ μου και, in the interim, θα παίρνω κατά τακτά διαστήματα του ΤΟΚΟΥΣ, που θα είμαι σε θέση να ανατοκίζω με επιτόκια, όπως διαμορφώνονται από μέρα σε μέρα.
  Το ΣΥΣΣΩΡΕΥΟΜΕΝΟ κεφάλαιο της επόμενης χρονιάς θα έχει άλλο ή το ίδιο επιτόκιο ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟ θα είναι εγγυημένο.

  ΑΥΤΟ που ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ και ΜΠΟΡΟΥΝ να εκτιμήσουν grosso modo από τωρα οι αποταμιεύοντες στο κεφαλαιοποιητικό συστημα είναι ότι η απόδοση με, πες, ΟΜΟΛΟΓΑ θα είναι περίπου γύρω στο 4-4.5%.

  ΑΥΤΟ που ΔΕΝ γνωρίζει ΚΑΝΕΙΣ και ΣΩΣΤΑ το διατυπωσαν τα ΠΑΙΔΙΑ είναι το ΤΙ θα συμβεί UPON MATURITY, όταν θα συμπληρώσει ο εργαζόμενος τον εργασιακό βίο.

  Διότι ΤΟΤΕ, έχοντας συγκεντρώσει/συσσωρεύσει ΠΟΣΟΝ Α, θα ΠΡΟΒΕΙ σε ΕΤΗΣΙΟΠΟΙΗΣΗ (annuitization) του ΠΟΣΟΥ και η ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗ
  θα εξαρτηθεί ΜΕΓΑΛΩΣ από:

  1) τα τρέχοντα ΕΠΙΤΟΚΙΑ της ημέρας ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ του ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

  2) Από το εάν μετά θάνατο του κυρίως "ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ", θα μετακυλισθεί το εισόδημα σε ΕΠΙΖΩΝΤΑ ΣΥΖΥΓΟ

  3) Εάν επιλέξει το (2) άνω, θα εξαρτηθεί το ΠΟΣΟΝ από την ηλικία της/του ΣΥΖΥΓΟΥ. Πχ εάν ένας 65χρονος έχει σύζυγο ηλικίας 40 ετών και θέλει να εξασφαλίσει ΚΑΙ ΑΥΤΗΝ μετά θάνατόν του, η ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ θα ΜΕΙΩΘΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ!!!

  4) Εάν ΔΕΝ είναι έγγαμος ή δεν επιθυμεί να καλύψει σύζυγο, ΥΠΑΡΧΕΙ η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ του λεγόμενου "10-year certain", δλδ να ΠΛΗΡΩΘΕΙ στους κληρονόμους του/της το ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ σε περίπτωση που θα πεθάνει ΠΡΙΝ την συμπλήρωση 10 ετών.
  Στην περίπτωση που θα ΕΠΙΛΕΞΕΙ το 10-year certain ΜΙΚΡΑΙΝΕΙ κι' άλλο η μηνιαία αποζημίωση.

  ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ:
  Mε βάση την αρχή του ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ κεφαλαίου υπάρχουν ΠΟΛΛΕΣ μορφές ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.
  ΜΠΟΡΕΙ δε ο ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΩΝ να γνωρίζει ΠΕΡΙΠΟΥ πόσα χρήματα θα συσσωρεύσει σε, πες, 30 χρόνια με συγκεκριμένο κατά μήνα αποταμιευόμενο ποσό.
  ΔΕΝ μπορεί ομως να ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΙ ποσό ΑΚΡΙΒΩΣ θα παίρνει ΜΗΝΙΑΙΩΣ μετά την συνταξιοδότησή του και ετησιοποίηση του κεφαλαίου του, διότι, ceteris paribus που λέει και ο Thanassis, ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ από τώρα το prevailing ΕΠΙΤΟΚΙΟΝ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ακριβώς 30 χρόνια από σήμερα.

  ReplyDelete
 11. ADDENDUM

  Το ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ είναι το ΚΟΜΒΙΚΟ χαρακτηριστικό που ΑΝΤΙΔΙΑΣΤΕΛΛΕΙ το ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ από το ΑΝΑΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟ.

  To ANAΔIANEMHTIKO θα προσφέρει
  1) ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ και όχι διαβίωσης, αλλά με ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ και ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΟΣΟ μηνιαίως και
  2) το οποίο ΠΟΣΟ θα είναι cost-of-living (COL) - linked, δλδ θα αυξάνεται ΚΑΙ θα αναπροσαρμόζεται βάσει του ετήσιου δείκτη πληθωρισμού.

  Αu contraire, ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ πυλώνας θα είναι ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΣ, εννοώντας ότι θα αυξάνεται με βάση τα ισχύοντα επιτόκια ΚΑΙ το τελικά ΣΥΣΣΩΡΕΥΘΕΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ θα ετησιοποιηθεί ούτως ώστε
  1) οι ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΕΝ είναι a priori γνωστές και υπ αυτήν την έννοια ΟΧΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ και
  2) μετά την ετησιοποίηση, η ΜΗΝΙΑΙΑ αποζημίωση ΔΕΝ θα αποπληθωρίζεται χρόνο με χρόνο ΑΛΛΑ θα παραμένει ΣΤΑΘΕΡΗ - όπως συμβαίνει ΚΑΙ με τα τοκοχρεωλύσια των ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ.

  ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ:

  ΑΝΑΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ->
  ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ και ΑΠΟΠΛΗΘΩΡΙΖΟΜΕΝΟ ποσό σύνταξης

  ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ->
  ΜΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ και ΣΤΑΘΕΡΟ (μη αποπληθωριζόμενο) ποσό σύνταξης,

  ΑΛΛΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ και "αυγάτισμα" ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ!!!

  I hope I made myself Val Saint Lambert crystal-clear. Μην τρέξετε ματαίως πρωι-πρωί, τα Val Saint Lambert κρύσταλα ΔΕΝ πουλιούνται στην Ελλάδα.

  ReplyDelete
 12. Swarovski και πολύ σας πέφτει. Αντε και λίγα Baccarat γιά νάχετε την ψευδαίσθηση ότι είστε της ανωτέρας (Βασιλειάδου) και νά νοιώθετε ευτυχείς.

  ReplyDelete
 13. Κομφούκιος said...

  "AΣΦΑΛΩΣ και υπάρχει τρόπος ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ χωρίς προκαθορισμένες παροχές."

  @ Κομφού

  Μου φαίνεται πως δεν διαφωνούμε...
  Το μόνο που λέω (πιο αναλυτικά) είναι ότι η επένδυση εγγυημένου minimum κεφαλαίου εμπεριέχει την έννοια του μη καθορισμένου (αλλά προς τα πάνω). Άρα το να το αναφέρεις στην ίδια πρόταση είναι τουλάχιστον πλεονασμός.

  Αντίθετα, η φράση "όχι προκαθορισμένες παροχές" (αν χρησιμοποιηθεί μόνη της) υπονοεί και το ενδεχόμενο μικρότερων των "minimum εγγυημένων" παροχών. Το να χρησιμοποιείς και τις δύο φράσεις σε μία πρόταση λοιπόν μου μοιάζει ολίγον πλεονασμός ή ακόμα και αντίφαση.

  Όπως και να 'χει ας μην κολλήσουμε σε επουσιώδη ζητήματα.

  Επίσης είπες:
  "..μετά την ετησιοποίηση, η ΜΗΝΙΑΙΑ αποζημίωση ΔΕΝ θα αποπληθωρίζεται χρόνο με χρόνο ΑΛΛΑ θα παραμένει ΣΤΑΘΕΡΗ....."

  Εφόσον θα ρευστοποιείται/ εκταμιεύεται,...δεν χωράει να του βάλουμε κι ένα επιτόκιο, ταμιευτηρίου τουλάχιστον, να το αποπληθωρίσουμε έστω και μερικώς?
  Να τονώσουμε και την ρημάδα την ρευστότητα των τραπεζών που τόσο ταλαιπωρούνται στις μέρες μας.

  Αν δεν το έπιασα καλά, να με συμπαθάς.

  ReplyDelete
 14. pes ta komfoykie sta asfalistika se readaro me prosoxi kai ksenerotos gia na katalabaino

  ReplyDelete
 15. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 16. louiza said...

  "let’s party loipon! Kalokairi,panselino,paralia,fotia as ftiaksoume to diko mas beach party stin paraliaki dipla apo ena gnosto paraliako magazi, th akoume tin mousiki apo ta ixeia kai tha feroume ta dika mas pota apo to spiti xoris na plirosoume eisodo h poto"

  Παρά το γεγονός του ότι η κατάσταση που περιγράφεις είναι υπέροχη, ιδιαίτερα αν εξαιρέσουμε την μουσική από τα ηχεία του χοροπηδάδικου (μιλάω εκ πείρας), νομίζω ότι το πάρτυ θα αποτύχει επειδή κατά πάσα πιθανότητα θα μας στείλουν την αστυνομία. Βλέπεις απαγορεύονται οι φωτιές σε παραλίες για λουόμενους. Not to mention, ότι θα λερώσουμε και την παραλία με τα αποκαΐδια.

  ReplyDelete
 17. "ΜΠΟΡΕΙ δε ο ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΩΝ να γνωρίζει ΠΕΡΙΠΟΥ πόσα χρήματα θα συσσωρεύσει σε, πες, 30 χρόνια με συγκεκριμένο κατά μήνα αποταμιευόμενο ποσό.
  "

  Δεν γνωριζει ομως τι πραγματικη αξια θα εχουν αυτα τα χρηματα σε 30 χρονια.

  ReplyDelete
 18. Απάντησε ο gmosios!
  Όταν έχεις εποχιακή δουλειά δε μπορείς να πληρώνεις τόσο μεγάλη εισφορά για τους μήνες που δεν εργάζεσαι.

  ReplyDelete
 19. @ tyn

  giauto kai i nomismatiki statherotita exei ipsisti simasia, giauto kai i prospathia sigkratisis tou plithorismou se sigkekrimena epipeda exei megali simasia. Ipothetontas oti zoume se ena stathero makrooikonomiko periballon gia polla xronia akoma, mporei kaneis na problepsei me megali akribeia poia tha einai i pragmatiki tous aksia se 30 xronia. Kai panta ta ofeli tis apotamieysis tha iperkernane to kostos tou plithorismou kai tis metabolis tis pragmatikis aksias tou xrimatos.

  ReplyDelete
 20. @ patsiouri

  se ligo kairo, otan tha ksipnisoun kai oi dikoi mas epixeirimaties, oloi oi ergazomenoi tha asfalizontai stin Kipro. Mporei na metaferontai ki ekei gia na kanoun tis douleies (grafeiou eidika) pou den apaitoun koinonikopoiisi me pelates. Kala, an eimastan kai perissotero sindedemenoi me tin pagkosmia oikonomia, oi pio ksipnioi tha eixan idi metaferei to miso kostos stin India kai stin Kina. Ki ase tous edo malakes na koureuontai.

  Kipros - misthos 2.000 kathara kostos 2.500.

  Ellada - misthos 2.000 kathara kostos 3.500.

  ReplyDelete
 21. Aurora Festival me sponsora ton EOT opoios psaxnei party me poly kosmo se paralia.

  ReplyDelete
 22. out-sourcing to asfalistiko kostos stin kypro ayto tha pei bizna po po po kalo etsi?

  ReplyDelete
 23. Eπειδή βλέπω, από τις παρατηρήσεις πολλών ότι είστε αδαείς σε αρκετά θέματα Η ότι πετάτε cliche's, δλδ στερεότυπα που ακούσατε από άλλους χωρίς να τα περάσετε από ηθμούς, χωρίς δλδ να διηθήσετε την πληροφορία.......

  ΘΑ ΣΑΣ ΠΩ ΠΑΡΑΥΤΑ κάτι που μου δίδαξε ο καλός μου πατέρας, ο Γαλλοτραφής Αντωνάκης, όταν ήμουνα στην 6η ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ και μου έκανε προβλήματα ΤΟΚΟΥ και ΑΝΑΤΟΚΙΣΜΟΥ.

  Εκείνη την ημέρα, θυμάμαι, μου πέταξε και κάτι άλλο που μου έφερε ΠΑΝΙΚΟ, διότι ΔΕΝ μπορούσα να συλλάβω επακριβώς την ΣΗΜΑΣΙΑ του. Ημουνα πείσμων και στενοχωριόμουνα όταν υστερούσα στην απόλυτη κατανόηση εννοιών. Μου είπε λοιπόν ότι το ΝΟΜΙΣΜΑ μας, όπως και κάθε χώρας, είναι ένα διαπραγματεύσιμο ΧΡΕΩΓΡΑΦΟΝ. Τον κοίταξα καλά-καλά και είπα, "Μα πως, καλέ πατέρα, είναι δυνατόν το νόμισμα μιάς χώρας να είναι ΚΑΙ χρεώγραφον;;;;" .....

  Κλάμα και οδυρμός, να μη μπορώ να καταλάβω.

  ΤΟΤΕ ίσχυαν οι εις χρυσόν ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ (Bretton Woods). Kαι μου λέει, "Είναι απλό και θα το καταλάβεις. Ας πούμε ότι η περιουσία της Ελλάδας σε χρυσό είναι 1.000.000 χρυσές λίρες Αγγλίας και η Τράπεζα της Ελλάδος κυκλοφορεί γιά τις συναλλαγές των πολιτών 300.000.000 δραχμές. ΠΟΙΑ είναι η αξία της χρυσής λίρας σε δραχμές και ποιά της δραχμής σε λίρες;;"

  Λέω "ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ εκατομμύρια δια του ενός εκατομμυρίου, ΙΣΟΝ τριακόσιες δραχμές η μιά λίρα. ΑΡΑ, ένα τριακοσιοστόν της χρυσής λίρας είναι η αξία της δραχμής."
  ΕΤΣΙ κατάλαβα την νομισματική σχέση με τον χρυσό ΚΑΙ, ΕΞ ΑΥΤΗΣ, πώς προέκυπταν οι νομισματικές ισοτιμίες.

  ΚΑΙ συνέχισε, "Γιά πες μου τώρα, αν η Τράπεζα της Ελλάδος ξεμείνει από χρήμα και δώσει εντολή στο Νομισματοκοπείο στην λεωφόρο Μεσογείων να κόψει άλλα 300 εκατομμύρια δραχμές ενόσω η "ΕΘΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ", τα εις ΧΡΥΣΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ μένουν τα ίδια, δλδ 1.000.000 χρυσές λίρες Αγγλίας, ΤΙ θα γίνει ..... ΠΟΣΗ θα είναι η αξία της λίρας σε δραχμές και πόση η αξία της δραχμής σε λίρες;;"

  Λέω, "Τριακόσια εκατομμύρια και τριακόσια ίσον εξακόσια δια του ενός εκατομμυρίου λιρών ίσον ΕΞΑΚΟΣΙΕΣ δραχμές η αξία της λίρας και η δραχμή θα ισοδυναμεί προς ένα εξακοσιοστό της λίρας".
  Χαμογέλασε ο Αντωνάκης και αποκρίθηκε, "Είδες λοιπόν που και το νόμισμα είναι ένα χρεώγραφο και η τιμή του μεταβάλλεται από μέρα σε μέρα;;;"

  To κατάλαβα, το εμπέδωσα και κοντολογίς κατανόησα, για πρώτη φορά, την μαγική λέξη "ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ", το μόνιμο άγχος του Θείου Θόδωρου, του Γ. Μαύρου και του Γιάννη Ζίγδη - αυτοί βλέπετε ήσαν πατριώτες, αστοί και μορφωμένοι.

  "Ξέρεις", συνέχισε ο Αντωνάκης, "ο πληθωρισμός είναι ελεεινό πράγμα, διότι οι μισθοί καθυστερούν να αναπροσαρμοσθούν και οι φτωχοί άνθρωποι, καθώς και όσοι ζουν καλά αλλά χωρίς περίσσευμα χρήματος, υποφέρουν σε τέτοιες καταστάσεις, ενώ αυτοί που διαθέτουν ρευστό και όσοι αποταμιεύουν ΠΛΟΥΤΙΖΟΥΝ".

  Μου έδωσε λοιπόν, ένα παράδειγμα:

  Σε μιά χώρα, ο πληθωρισμός είναι 15% ετησίως και τα επιτόκια καταθέσεων 20%. Και ρώτησε να βρώ ΤΙ θα συμβεί σε 10 χρόνια, εάν κάποιος έχει καταθέσει 100.000 δραχμές και ποιά θα είναι η αξία του τοκιζομένου και ανατοκιζόμενου χρήματος σε διορθωμένες τιμές.

  Βρήκα λοιπόν, πως με 15% ετήσιο πληθωρισμό, τα σημερινά 100 χιλιάρικα θα ισοδυναμούν με 400 περίπου χιλιάρικα, ΑΡΑ η ΑΞΙΑ του χρήματος θα έχει ΥΠΟ-ΤΕΤΡΑΠΛΑΣΙΑΣΘΕΙ, ενώ με 20% επιτόκιο, οι καταθέσεις θάχουν γίνει 619.173 δραχμές, ΑΡΑ, σε διορθωμένες τιμές, 619.173: 4 = 154.793. ΣΥΝΕΠΩΣ, παρά τον καλπάζοντα πληθωρισμό, ΠΑΛΙ, σε 10 χρόνια, τα χρήματα θα έχουν ΑΥΓΑΤΙΣΕΙ κατά 50%!!!!!!!!!

  Και εκείνο το βράδυ με πήγε στην λεωφόρο Κηφισίας, δεξιά τω ανερχομένω, σε μιά ψησταριά να φάω ΝΤΟΝΕΡ (μόνο ο Μπαϊρακτάρης* το φτιάχνει σήμερα) που ήταν και παραμένει η μεγάλη μου λατρεία, μετά την Βασιλειάδου, καθότι κοιλιόδουλος.

  *Γι αυτό, οι έξυπνοι από αυτούς που με γνωρίζουν, ξέρουν ότι ένα δείπνο στο Boschetto δεν μου λέει τίποτα,

  ενώ

  με μιά πιατέλα (όχι πιάτο, πιατέλα) ντονέρ μου παίρνεις και την ψυχή.

  ReplyDelete
 24. @ tyn and Company

  Νομίζω πως το παραπάνω καλύπτει απόλυτα τις ανησυχίες σου. Αν έχεις κι άλλες αμφιβολίες, θα είμαι ευτυχής να απαντήσω.

  ReplyDelete
 25. ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

  1) ΕΙΜΕΘΑ ΕΥΓΝΩΜΟΝΕΣ στον Αρχιτέκτονα της Φύσεως που μας έστειλε τον Γέρο-Καραμανλή και μας ΕΒΑΛΕ στην ΕΥΡΩΠΗ.

  2) και ΕΙΜΕΘΑ ΔΙΠΛΑ ΕΥΓΝΩΜΟΝΕΣ στον ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ που, παρά τις τρομακτικές πληθωριστικές τάσεις των 90ς, ΚΑΤΑΦΕΡΕ να ΠΕΤΥΧΕΙ τους στόχους του Traite' de Maastricht

  ΚΑΙ

  ΕΧΟΥΜΕ το ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΕΥΡΩ!!!!!!!!

  διότι αντί 1.4 ευρώ δηλαδή 476 δραχμών που στοιχίζει σήμερα το λίτρο βενζίνης, ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΑΤΕ περίπου 1.500 δραχμές ΚΑΙ θα ζητιανεύατε στους δρόμους.

  ΕΚΛΑΜΠΡΟΤΑΤΕ

  ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ

  η ΠΑΤΡΙΔΑ σε ΕΥΓΝΩΜΟΝΕΙ

  και γω σου ΥΠΟΚΛΙΝΟΜΑΙ εκ μέρους των ΑΜΑΘΩΝ ΧΥΔΑΙΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

  που ΟΥΚ ΟΙΔΑΣΙ ΤΙ ΠΟΙΟΥΣΙ

  και

  ΟΥΚ ΟΙΔΑΣΙ ΤΙ ΛΕΓΟΥΣΙ!!!!!!!

  ReplyDelete
 26. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 27. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 28. Πηρα σαν δεδομενο (λανθασμενα λογω βιαστικης αναγνωσης) οτι μιλας για επενδυση οπου η αποδοση ειναι καθορισμενη εκ των προτερων για μεγαλο διαστημα στο μελλον. Αν εχουμε διαρκη μετακινηση κεφαλαιων τοτε καλυπτομαστε οντως - σε καποιο βαθμο - απο μεγαλες αυξησεις του πληθωρισμου αν και το αυγατισμα δεν ειναι καθολου δεδομενο, υπηρξαν στο παρελθον πολλες περιοδοι αρνητικων πραγματικων επιτοκιων.

  ReplyDelete
 29. @ tyn

  Πράγματι υπήρξαν περίοδοι όπου το λεγόμενο PRIME RATE ήταν αρνητικό, δλδ μικρότερο από τον δείκτη πληθωρισμού,

  ΑΛΛΑ

  ΑΛΛΑ

  ΑΛΛΑ

  Τα ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΛΩΝ MH ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ, διότι αυτά μας ενδιαφέρουν, αφού τα χρήματα δεν θα βρίσκονται σε απλές καταθεσεις προθεσμίας,

  ΗΣΑΝ πάντα 20-25% πάνω από τον δείκτη πληθωρισμού,
  δλδ όταν ο δείκτης είναι στο, πες, 3% τα επιτόκια 10ετών ομολόγων είναι γύρω στο 3.6% και των 30ετών ομολόγων γύρω στο 4%.

  Ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σου.

  ReplyDelete
 30. @ don and Company

  ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ πυλώνα ΣΥΝΕΧΕΙΑ.

  Κατ αρχήν θέλω να διορθώσω μιά ατυχή ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ που ενδεχομένως είναι παραπλανητική και, ομολογώ, φταίω εγώ όχι τα παιδιά. Μιλάμε για ΤΡΕΙΣ ΠΥΛΩΝΕΣ ενώ κατ ουσίαν έχουμε ΔΥΟ.

  Είπαμε ότι από τα 400 ευρώ περίπου που μπαίνουν σήμερα στα Ταμεία (μικτά εργαζόμενου-εργοδότη), περίπου 40-45% θα πηγαίνουν στο ΑΝΑΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ που ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ απλή ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ, αλλά έχει δύο atouts [είναι a priori ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ σε ΑΠΟΠΛΗΘΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ και, ώς εκ τούτου, αναπροσαρμόζεται ετησίως, ie cost-of-living adjusted] και τά 50-55% στο ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΟ.
  Μιλήσαμε ΚΑΙ για τρίτο, ΙΔΙΩΤΙΚΟ, στο οποίο μήτε ο εργοδότης συμμετέχει, ούτε το κράτος στέκει ως τριτεγγυητής.

  Στην ΟΥΣΙΑ, όμως, έχουμε ΔΥΟ πυλώνες, διότι ΚΑΙ ο ΤΡΙΤΟΣ (δλδ ο ιδιωτικός) είναι ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ (meaning, απόλυτα ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΣ) αλλά σε αυτόν
  1) ΔΕΝ συμμετέχει οιοσδήποτε τρίτος πέραν του ενδιαφερομένου και 2) είναι ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ.

  ΕΤΣΙ, λοιπόν, καταλήγουμε σε ΔΥΟ ουσιαστικά πυλώνες, όπου ο δεύτερος, ο κεφαλαιοποιητικός, έχει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΝ ΣΚΕΛΟΣ και ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΝ ΣΚΕΛΟΣ.

  Στις ΗΠΑ, αμφότερα τα ΣΚΕΛΗ του κεφαλαιοποιητικού είναι ΚΑΤΩ από την ΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ (PERSONAL ACCOUNT), το περίφημο 4 0 1 Κ (το όνομα δεν σημαίνει τίποτα, απλά απορρέει από σχετική απόφαση του Κογκρέσου).

  Στο 401 Κ, που στην Ελλάδα θα ονομάζεται Κομφούκιος-Γ700, έχουμε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ για ΕΡΓΟΔΟΤΗ και ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ σκέλος, και ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ μόνο για ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ σκέλος.
  Συγκεκριμένα:
  Στο υποχρεωτικό σκέλος συμμετέχει ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ με περίπου 7% του μισθού του και ο εργοδότης με περίπου 6%.
  Στο ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ σκέλος, ο εργαζόμενος συμμετέχει με ΜΕΧΡΙΣ άλλο ένα 7%.

  Θα μου πείτε ΓΙΑΤΙ να μη συμμετέχει μέχρις όσο θέλει;;;;;
  Ασφαλώς και μπορεί σε ένα άλλο ιδιωτικό σχήμα, ΑΛΛΑ εδώ, ο εργαζόμενος έχει το ΜΕΙΖΟΝ πλεονέκτημα ότι ΟΛΕΣ οι ΕΙΣΦΟΡΕΣ του θα είναι ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΣ!!!!!!!!!!

  Αρα έχουμε plafond 20% επί του μισθού στο ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΟ, όπου τα πρώτα 13% είναι υποχρεωτικές συμμετοχές (εργαζομένου και εργοδότου) και τα υπόλοιπα 7%προαιρετικές (εργαζομένου)!!!!!!!!!

  Μιλήσαμε έτσι για τις εισφορές. Ας έρθουμε τώρα στην ΑΠΟΔΟΣΗ, το ΨΗΤΟ του don.

  1. Τα χρήματα του ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΔΕΝ αγγίζονται μέχρι το 60ό έτος της ηλικίας.

  2. ΜΠΟΡΕΙ όμως ο εργαζόμενος να κάνει ανάληψη χρημάτων* για ΣΟΒΑΡΟ ΘΕΜΑ (όπως Υγείας), αλλά οι ποινές θα είναι μεγάλες, ήτοι 10% upfront penalty στο Κράτος KAI επί πλέον, το αποσυρόμενο ποσό θα φορολογηθεί ως εισόδημα εκείνης της χρονιάς, ενόσω ΔΕΝ φορολογήθηκε πριν την κατάθεσή του στο κεφαλαιοποιητικό σύστημα.

  3. Μετά το 60ό έτος, ο ΚΤΗΤΩΡ μπορεί να αποσύρει το ποσό ακόμα και εάν εξακολουθεί να εργάζεται, αλλά ΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΙ επ αυτού ωσάν να ήταν εισόδημα της χρονιάς στην οποία εισπράχθηκε (πράγμα που ελάχιστοι ανόητοι θα τομλήσουν να πράξουν).
  ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ, άτομα που αποσύρονται από τον εργασιακό βίο, πες, στα 60, και ενώ δεν θα υποχρεούνται πλέον να ΕΙΣΦΕΡΟΥΝ, ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ να αφήσουν τον ΣΥΣΣΩΡΕΥΘΕΝΤΑ ΠΛΟΥΤΟ να αυγαταίνει, αλλά θα πρέπει το αργότερο στο 65ο ή 68ο έτος ΕΙΤΕ να αποσύρουν το ΚΕΦΑΛΑΙΟ εφ άπαξ ή τμηματικώς σε μέχρι δέκα ετήσιες δόσεις (capital withdrawal) ή να το ΕΤΗΣΙΟΠΟΙΗΣΟΥΝ (annuitization).
  Σε όλες τις περιπτώσεις θα υπάρξει φορολόγηση (αφού δεν έγινε όταν εισπράχθηκε η εισφορά ως εισόδημα).

  4. ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ, όπως και στας Αμερικάς, επειδή οι άνθρωποι ΔΕΝ ξέρουν ΠΟΤΕ θα πεθάνουν (θα ΦΥΓΟΥΝ όπως λέει η ΚΑΤΩΤΑΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ της Ελλάδος) και εξ αυτού επιθυμούν να εξασφαλισθούν μέχρι τέλους, ότι οι ΠΛΕΙΣΤΟΙ των ασφαλισμένων θα ΠΡΟΤΙΜΗΣΟΥΝ την ΕΤΗΣΙΟΠΟΙΗΣΗ.

  Τι είναι, λοιπόν, η ΕΤΗΣΙΟΠΟΙΗΣΗ;;;

  Για να το καταλάβετε με καθαρότητα κρυστάλου, είναι ΑΝΑΛΟΓΟ, αλλά ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ως προς τους ρόλους, του ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΣΙΟΥ του ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ.
  Στο στεγαστικό δάνειο, δανείζεσθε ποσό Α και αναλαμβάνετε να αποπληρώσετε το κεφάλαιο, συνήθως σε 15 ή 30 χρόνια, μετά τόκων φυσικά. Με βάση δε το ΤΡΕΧΟΝ ΕΠΙΤΟΚΙΟ, άλλο για το 15ετές και άλλο για το 30ετές, το ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΣΙΟ παραμένει (συνήθως) σταθερό και δεσμευτικό για δανείζοντα ΚΑΙ δανειζόμενο και ΔΕΝ αυξάνεται ΜΗΤΕ μειούται (στα καλά, λογικά και σωστά δάνεια, διότι υπάρχουν και τα θαλασσοδάνεια, subprimes κλπ κλπ).

  Στην περίπτωση της ΕΤΗΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, φίλε don, έχουμε ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ, δλδ ΕΣΥ γίνεσαι ο ΔΑΝΕΙΣΤΗΣ (mortgagor)και, πες, η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ ή ο Γερμανικός κολοσσός ALLIANZ, είναι ο ΔΑΝΕΙΖΟΜΕΝΟΣ (mortgagee) με underwriter La Banque de Grece or The Central European Bank or La Republique Hellenique. ΕΚΧΩΡΕΙΣ ένα κεφάλαιο και αυτοί ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ να σου το ΑΠΟΠΛΗΡΩΣΟΥΝ. Βέβαια, εδώ υπάρχει μιά μικρή διαφορά, προς όφελος του δανείζοντος γιά να κοιμάται ήσυχος αν είναι risk averse, δλδ ότι στο συγκεκριμένο άτομο, τον don ή τον lebowski, ΔΕΝ γνωρίζουν ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΠΟΤΕ ο δανείζων θα απέλθει σε ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ (όπως λένε οι ΤΟΥΡΚΟΓΥΦΤΟΙ και οι ΑΡΑΠΗΔΕΣ στην Ελλάδα).

  Ο ΔΑΝΕΙΖΟΜΕΝΟΣ, όμως, δλδ η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ή η ALLIANZ του παραδείγματος, γνωρίζει ΕΠΑΚΡΙΒΩΣ από τις ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ για την συγκεκριμένη χώρα και συγκεκριμένο φύλο, πόσο θα ζήσει κατά μέσο όρο ο Ελληνας ή η Ελληνίδα.
  ΠΑΙΡΝΟΝΤΑΣ, λοιπόν, ως βάση το 80ό έτος, περίπου, και εφόσον ο don αποσυρθεί στο 65ο, η Τράπεζα ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΙ ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΣΙΟ 15ετούς διαρκείας.

  Για να έρθουμε, λοιπόν, don, στην ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ σου, cost-of-living adjustment ΔΕΝ μπορεί να ΓΙΝΕΙ, στον ίδιο βαθμό που εάν δανείσθηκες με 5% και μετά ο πληθωρισμός ήχθη στο 10%, η τράπεζα ΔΕΝ μπορεί να εοανέλθει και να σου ΖΗΤΗΣΕΙ περισσότερα.

  ΑΥΤΟ είναι ΔΙΕΘΝΗΣ, ΣΤΑΘΕΡΟΣ, ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ και ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ και trust you me, στην ΣΦΑΙΡΑ του ΕΥΡΩ δεν υπάρχει ΛΟΓΟΣ ΑΓΧΟΥΣ. ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΙ όπως τους γνωρίζαμε ΔΕΝ θα υπάρξουν, ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ δε πιστεύω ότι θα έχουμε DEFLATION. ΝΑ, πάρε παράδειγμα το αργόν πετρόλαδο. ΕΠΕΣΕ η τιμή του και θα υποχωρήσει πολύ in the long run.

  ΓΙΑΤΙ;;;;;

  ΔΙΟΤΙ, όπως συζητησαμε τις προάλλες διεξοδικά, στην παγκοσμιοποιημένη ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ λειτουργεί ECONOMIC INTERDEPENDENCE. ΚΑΙ αφού, όπως είπαμε, οι ΗΠΑ απορροφούν περίπου 55-60% του ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (είναι ασύλλητο, εεεε;;;;;), ΥΦΕΣΗ στις ΗΠΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ υπερπροσφορά με μειωμένη ΖΗΤΗΣΗ. Αναμένεται, λοιπόν, ότι ενόσω τα ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΑ αγαθά, όπως η ντομάτα και το κρεμμύδι θα εξακολουθούν να έχουν μια ανοδική πορεία, ΣΩΡΕΙΑ άλλων ΑΓΑΘΩΝ, αυτών δλδ που ΑΛΛΑΞΑΝ την ζωή μας, θα ΥΠΟΣΤΕΙ ΚΑΘΙΖΗΣΗ ΤΙΜΩΝ.
  ΜΗ ΦΟΒΑΣΤΕ λοιπόν.

  *Επίσης, και αυτό είναιμεγάλη διευκόλυνση, ο εργαζόμενος θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το ήδη συσσωρευθέν κεφάλαιό του ως υποθήκη έναντι δανεισμού, αλλά ΜΟΝΟ για αγορά ΣΤΕΓΗΣ ή γιά σοβαρό λόγο Υγείας.

  Ici Place Regilles. Bonjour a tous.

  Text Copyrighted
  Αντιγραφή μέρους, προτάσεων ή έστω και φράσεων του κειμένου από οιονδήποτε, ειδικά δε από Ελληνες δημοσιογράφους ή πολιτικούς (του κόμματος των Κουμπάρων ή της Συμμορίας του 81) θα οδήγήσει σε απηνή δίωξή τους μέχρις οικονομικής εξαντλήσεως.

  ReplyDelete
 31. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 32. @ Τhanassis

  Κοίταξε κακομοίρη μου, μου ΒΓΗΚΕ η ΨΥΧΗ να γράψω το παραπάνω ΣΕΝΤΟΝΙ απλά και εύπεπτα, ώστε να μπορεί να το καταλάβει ακόμα και άτομο με νοημοσύνη Φώφης Γεννηματά. Αν αλλάξεις post σήμερα, θα κάνω το μαγαζί καλοκαιρινό.

  χαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχα

  ReplyDelete
 33. COST OF LIVING

  Aξίζει μιά και ανοίξαμε το θέμα του πληθωρισμού, να αντιληφθούμε ΠΩΣ διαμορφώνεται η "ΤΙΜΗ" του.
  Η τιμή του πληθωρισμού ΔΕΝ απηχεί επακριβώς τo ΜΕΣΟΝ της ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΙΜΩΝ όλων των αγαθών και υπηρεσιών αλλά, συνήθως, ΑΓΑΘΩΝ που ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ αντί χρεωγράφων και δίκην χρεωγράφων, σε αγορές ανάλογες του New Υork Stock Exchange. Στις ΗΠΑ για παράδειγμα, υπάρχει το ΑΜΕΧ στο Chicago όπου διαπραγματεύεται η τιμή του σταριού, ρυζιού, καφέ, ζάχαρης, livestock κοκ.

  Ο πληθωρισμός, λοιπόν, ακολουθεί τις αλλαγές ιμών σε ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΑ αγαθά και εξ αυτού προκύπτει ότι για πολλούς (φτωχούς κυρίως) ισχύει περισσότερο απότι για τους υπολοίπους.
  Η αλλαγή τιμής των PRADA και FERRAGAMO, γιά παράδειγμα, ΔΕΝ λογίζεται στην εξίσωση.

  Σημειωτέον ότι σε σημαντικά άλλα αγαθά, όπως αυτοκίνητα, διεθνή-υπερωκεάνεια αεροπορικά εισιτήρια, οι τιμές Η έχουν μείνει σταθερές Ή έχουν ΥΠΟΧΩΡΗΣΕΙ στα τελευταία 25 χρόνια ΑΙΣΘΗΤΑ!!!!!

  Θυμάμαι ότι ο Αντωνάκης, η Μάρω και η Θεομήτωρ πήγαν αεροπορικώς στις ΗΠΑ το 1964 (όταν ο λαός ταξιδευε με το Βασίλισσα Φρειδερίκη και το Ολυμπία, 10 μέρες). Το κατ' άτομο εισιτήριο κόστιζε όσο η τιμή αγοράς γκαρσονιέρας στο Κολωνάκι!!!!!!!!!

  ΟΤΑΝ η Μάρω αγόρασε το PEUGEOT της, με τα ίδια χρήματα μπορούσες να αγοράσεις καινουργές τριάρι στο Παγκράτι ή στην Κυψέλη!!!!!!

  Εχει γίνει ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ κυρίες και κύριοι σε πολλά αγαθά. ΜΗ το ξεχνάτε

  ReplyDelete
 34. @Κομφού

  1./
  Κατ΄αρχήν να ξεκαθαρίσω ότι δεν προσβλέπω στην σύνταξη. Δηλαδή, ευελπιστώ να αποσυρθώ πολύ νωρίτερα από αυτό που μου "επιτρέπεται" για την συνταξιοδότηση. Το αναφέρω γιατί και μόνο η αναφορά του προσώπου μου στο παράδειγμά σου ότι αποσύρομαι στα 65 μου τσάκισε την ψυχολογία.

  2./
  Ποτέ δεν αισθάνθηκα να έχω "company"....

  3./
  Η τελευταία σου εξήγηση περί του όρου της ετησιοποίησης (annuitization)έχω την εντύπωση ότι διευκρινίζει τα ισχύοντα των fixed annuities that increase by a fixed percentage ενώ η αρχική σου σύντομη περιγραφή όπου προσδιόριζε ως μη αποπληθωριζόμενες τις παροχές του δεύτερου πυλώνα, μου ακούστηκε περισσότερο για fixed annuity that pay in fixed amounts.
  (Tα variable annuities νομίζω ότι τα έχουμε αποκλείσει από τις επιλογές του annuitant).
  Αν έχεις κάτι διαφορετικό υπόψιν σου, πες το μας με το όνομά του σε παρακαλώ (άνευ παραβολών) προς αποφυγήν σύγχισης.

  4./
  Χωρίς να έχω παρακολουθήσει τα σεντόνια και με κίνδυνο να κάνω λάθος, τολμώ να πω ότι διακρίνω κάποιες βελτιώσεις στο προτεινόμενο ασφαλιστικό σύστημα "Κομφούκιος-g700". Χαίρομαι.

  ReplyDelete
 35. Latest Merger

  Η Ευρωπαϊκή In Bev Societe' Anonyme (που παράγει την περίφημη μπύρα Stella Artois) εξαγόρασε τον Αμερικανικό Κολοσσό Anheuser Busch που παράγει την BUD, BUD LIGHT και BUDWEISER.

  H Stella Artois κυκλοφορεί ευρέως στις ΗΠΑ από τριετίας περίπου και έχει κάνει θραύση λόγω ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥ marketing. Mεταξύ άλλων έχει προμηθεύσει τα bars και εστιατόρια με δικά της, Ευρωπαϊκού ύφους ποτήρια και οι πωλήσεις είναι στα ύψη παρά το γεγονός ότι προς το παρόν η τιμή ειναι σχεδόν διπλάσια από την μέση της τοπικής μπύρας.

  ReplyDelete
 36. Κομφούκιος said...

  "Latest Merger"

  Το συζητούσαν καιρό. Πρόκειται όμως για συγχώνευση ή για εξαγορά? Μου φαίνεται ότι τώρα πρέπει να έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στις ΗΠΑ..

  ReplyDelete
 37. κομφούκιε ο Ομπάμα θα κάνει λέει το 401κ de facto υποχρεωτικό κλείνοντας κάποιες τρύπες οι οποίες άφηναν περιθώριο στα δικαστήρια να κρίνουν κατά περίπτωση ότι δεν είναι. Πώς το βλέπεις; Τι παίζει ακριβώς; Επίσης μήπως πρέπει να του στείλεις μια σχετική επιστολή;

  ReplyDelete
 38. hello ladies n gents Stella Artois or else "the wife beater beer"

  ReplyDelete
 39. κομφού λες "ΑΓΑΘΩΝ που ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ αντί χρεωγράφων και δίκην χρεωγράφων" i sense a pasokism here bro. Κάποιος διαπραγματεύεται την τιμή του σιταριού ΑΛΛΑ η τιμή του σιταριού τυγχάνει διαπραγμάτευσης, συνεπώς το σωστό θα ήταν Αγαθών που τυγχάνουν διαπραγμάτευσης. χεχεχε...

  ReplyDelete
 40. Confucius,

  I'm confused again. Αν μιλαμε για κρατικα ομολογα τοτε το επιτοκιο ειναι σταθερο και σχετικο με τον πληθωρισμο της χρονιας εκδοσης. Σε 10-20-30 χρονια ο πληθωρισμος μπορει να ειναι διπλασιος αλλα το (ονομαστικο) επιτοκιο του ομολογου θα ειναι σταθερο (AFAIK) οποτε βγαινουμε χαμενοι (η πραγματικη αποδοση του ομολογου θα ειναι μεγαλυτερη απο το ονομαστικο επιτοκιο αλλα αυτο λογω πτωσης της τιμης του ομμολογου στην αγορα - αρα παλι χαμενοι).

  ReplyDelete
 41. Ax βρε don. Φορές-φορές γίνεσαι τόσο concrete. Το "and Company" αναφερόταν σε όσους ενδιαφέρονται για το θέμα.

  Οι περισσότερες annuities of already accrued capital δεν προσφέρουν COL increments or adjustments. Υπάρχει περίπτωση να γίνεται, ΟΛΑ γίνονται. ΑΛΛΑ αντιλαμβάνεσαι ΟΤΙ θα έχει μείζον ΚΟΣΤΟΣ στην ΑΡΧΙΚΗ μηνιαία αποζημίωση.
  Οι συνδυασμοί όπως ανέφερα στο πρώτο σεντόνι είναι ΠΟΛΛΟΙ για να ικανοποιούν κάθε γούστο και risk aversion level. Εξυπακούεται, όμως, ότι όσο μειώνεται το ρίσκο, τόσο μειώνονται ΚΑΙ οι μηνιαίες ΑΠΟΛΑΒΕΣ.

  Σε κάθε περίπτωση, ο απερχόμενος του εργασιακού ΒΙΟΥ, θα μπορεί σε ΕΥΘΕΤΟ ΧΡΟΝΟ, να κάνει shopping και να επιλέξει annuity με specifications που του εξασφαλίζουν ΑΥΤΑ που προσδοκά και θεωρεί σημαντικά.
  ΠΧ ο ΧΥΖ στα 65, όταν θα αποφασίσει να κάνει annuitization του συσσωρευθέντος κεφαλαίου του μπορεί να θέλει, επί τω θανάτω του, να μετακυλίσει το εισόδημα εκ της annuity στην 20χρονη φιλεναδίτσα του (why not), ΚΑΙ μπορεί να θέλει το όποιο ΠΟΣΟ μηνιαίας αποζημίωσης να είναι COL-adjustable. Why not, αλλά στην περίπτωση αυτή το, πές, ποσό των 1.500 ευρώ μηνιαίως θα γίνει, γιά λογιστικούς λόγους που εσύ αντιλαμβάνεσαι, 150 ευρώ το μήνα or so. ΗΓΟΥΝ ΤΟΥΤΕΣΤΙΝ ΔΗΛΑΔΗ, δώρον άδωρον.

  Σε κάθε περίπτωση, ΟΙ ΟΡΟΙ θα είναι στην ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ του αποσυρόμενου.

  ReplyDelete
 42. @ don

  Συγγνώμη για την παραπλάνηση. Στο τίτλο μιλώ γιά συγχώνευση και στο κείμενο για εξαγορά. Κατά το AP πρόκειται περί εξαγοράς.
  Σημειωτέον, ότι το μείζον ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ συμφέρον στην Anheuser Busch έχει η τρέχουσα κυρία John Mc Cain. To ξέρατε αυτό;;;;

  ReplyDelete
 43. @ Gμόσιος

  Eχεις δίκαιο. Το διαπραγματεύομαι είναι κυρίως μεταβατικό ΄(διαπραγματεύομαι ΚΑΤΙ) ΚΑΙ ΟΧΙ παθητικής διάθεσης παρά μόνο ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΩΣ και κακώς (ίδε Μπαμπ.)

  ReplyDelete
 44. Κομφούκιος said...

  "Σημειωτέον, ότι το μείζον ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ συμφέρον στην Anheuser Busch έχει η τρέχουσα κυρία John Mc Cain. To ξέρατε αυτό;;;;"

  I didn't.

  Γνωρίζεις τίποτα για το τίμημα?
  Give us a link if you have any readily available. Cheers, in advance.

  ReplyDelete
 45. @ Κομφού

  Ντονέρ φτιάχνει και ο "μπες στο ψητό" στην Πειραιώς στο ύψος της Χαμοστέρνας. Αν και νομίζω όμως ότι είναι λίγο παραπάνω λιπαρό από ότι θα έπρεπε. Παλιότερα ήταν καλύτερος.

  Sorry για την διαφήμιση, αλλά βλέπεις μοιραζόμαστε το ίδιο πάθος για το ντονέρ και σε καταλαβαίνω.

  ReplyDelete
 46. tyn said...
  Confucius,

  I'm confused again. Αν μιλαμε για κρατικα ομολογα τοτε το επιτοκιο ειναι σταθερο και σχετικο με τον πληθωρισμο της χρονιας εκδοσης. Σε 10-20-30 χρονια ο πληθωρισμος μπορει να ειναι διπλασιος αλλα το (ονομαστικο) επιτοκιο του ομολογου θα ειναι σταθερο (AFAIK) οποτε βγαινουμε χαμενοι (η πραγματικη αποδοση του ομολογου θα ειναι μεγαλυτερη απο το ονομαστικο επιτοκιο αλλα αυτο λογω πτωσης της τιμης του ομμολογου στην αγορα - αρα παλι χαμενοι).


  ΑΝΟΙΓΕΙΣ ένα θέμα που χρήζει μακράς συζήτησης και παρέλκει.
  Εν ολίγοις,

  1. Ο ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ήταν ΜΟΝΟ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟΣ. ΟΤΑΝ πάει ψηλά, σε κάποια φάση ΥΠΟΧΩΡΕΙ στα πρότερα χαμηλά επίπεδα.

  2. Eνας που ξεκινάει καριέρα σήμερα έχει περιθώρια να αγοράσει 30ετή ομόλογα, διότι η ΛΗΞΗ τους θα προηγηθεί της ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ του, οπόταν δεν υφίσταται θέμα ΑΠΩΛΕΙΑΣ αξίας.

  3. Ο ΛΟΓΙΚΟΣ επενδυτής κάνει staggering ή SCALAR WEIGHTING, δλδ αγοράζει ισοπόσως, ομόλογα που λήγουν το 2009, 2010, 2011, 2012 κοκ. ΕΤΣΙ, κάθε χρόνο έχεις λήξη κάποιου ομολόγου και με το κεφάλαιο της πληρωμής αγοράζεις ΝΕΑ με τα ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΑ επιτόκια προς τα άνω ή προς τα κάτω ΒΑΣΕΙ πληθωρισμού ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ παραγόντων.

  3. Αν ο πληθωρισμός αρχίσει να ανεβαίνει (όπως συνέβη στα 80ς με την πετρελαϊκή κρίση) θα αγγίζει ZENITH σε κάποια στιγμή και μετά θα φθίνει οδεύοντας προς NADIR. ΕΤΣΙ, τα ομόλογα που αγόρασες τα 6-7 χρόνια γύρω από το ΖΕΝΙΤΗ, όταν θα αρχίσει η πτώση θα ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ μεγάλη ΑΞΙΑ.
  Σε τελική, λοιπόν, ανάλυση και ΕΦ ΟΣΟΝ κάνεις καλό και σωστό weighting ΔΕΝ θα ζημιωθείς.

  4. Σε περιόδους ασταθείας, πάντως, φροντίζεις να απευθύνεσαι σε ένα μέσο ορίζοντα λήξης περίπου 7ετών, πχ από 2 έως 13 χρόνια.

  5. ΚΑΝΟΝΙΚΑ θα εύχεσαι σε τριάντα περίπου ΧΡΟΝΙΑ, όταν θα ετοιμάζεσαι να αποχωρήσεις, ο πληθωρισμός (άρα και τα επιτόκια) να είναι ΨΗΛΑ, διότι
  ΤΟΤΕ θα κάνεις την ΕΤΗΣΙΟΠΟΙΗΣΗ, το ΜΗΝΙΑΙΟ ποσό της οποίας θα ΒΑΣΙΣΘΕΙ ΚΥΡΙΩΣ στο τρέχον ΕΠΙΤΟΚΙΟ!


  Το θέμα, όπως προείπα είναι χαώδες. ΑΥΤΑ μπορούμε να τα συζητήσουμε σε βάθος και εύρος, όπως έχω προτείνει στους Γ700, σε meetings στο petit muse'e. ΑΛΛΑ δεν είναι ο ΚΟΜΒΟΣ του ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ.

  ReplyDelete
 47. min trote doner kanoyn kako mono natural products

  ReplyDelete
 48. Χωρίς ίχνος μομφής.....για τον οιονδήποτε.
  Νομίζω ότι το να αναλώνεσαι σε συζητήσεις για το αν θα "κερδίσεις" ή αν θα "χάσεις" σε ένα annuity είναι περισσότερο ζήτημα τεχνικής φύσεως και πράγματι δεν είναι κομβικής σημασίας. Χώρια ότι υπονοεί κι ένα ύφος/ τάση για speculation που δεν αρμόζει σε περιπτώσεις κεφαλαίων που προορίζονται για συνταξιοδότηση και προέρχονται από τους κόπους μιας ζωής. In the long term και με το weighting που περιγράφει ο Κομφού νομίζω ότι η πιθανότητα για την ύπαρξη υπέρογκων ζημιών σε σχέση με το τι θα ισχύει στο παγκόσμιο οικονομικό γίγνεσθαι εκμηδενίζονται.

  ReplyDelete
 49. @ lebowski

  Μας αρέσει το vivere pericolosamente...
  ειμαστε cholesterol junkies

  ReplyDelete
 50. @ lebowski

  NAI έχεις ΑΠΟΛΥΤΟ δίκαιο, αυτά μου έλεγε ο καλός μου πατέρας και ΕΚΛΑΙΓΑ όταν ήμουνα μικρός.

  Το ΑΛΛΟ που θα θυμάμαι μέχρι να κλείσω τα ματάκια μου είναι πως την 25η Μαρτίου που πρωτόβγαιναν τα παγωτά, του έλεγα, "Πατέρα, πάρε μου ένα παγωτό κρέμα σοκολάτα" για ν ακούσω πάντα "ΔΕΝ κάνει θα βλάψει τις αμυγδαλές σου".
  ΚΛΑΜΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ που έπεφτε ΔΕΝ λέγεται.
  ΤΩΡΑ δεν τρώω παγωτά για να ΜΗ παχύνω. ΠΑΩ που λες στου Gristedes, κολλάω τη μύτη μου στις υαλόθυρες, με παίρνει το παράπονο, συνέρχομαι και αποχωρώ.

  ReplyDelete
 51. @ Κομφού

  Μια στις τόσες, πρέπει να λες και ένα: "δε γαμιέται..". Έτσι η ζωή είναι πιο ωραία! Σπρώξε τις κωλο-υαλόθυρες και πάρε ένα παγωτάκι...δεν είναι και σφαίρα να σε ρίξει κάτω.

  ReplyDelete
 52. oraia ta pagota ta atima eidika meta tis ypoglykaimies...

  ReplyDelete
 53. ΠΑΝΤΩΣ, προς ΑΡΣΗ περαιτέρω ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΗΣ, την λέξη ANNUITY την χρησιμοποιώ ΜΟΝΟ vis-a-vis στην ΕΤΗΣΙOΠΟΙΗΣΗ του ΣΥΣΣΩΡΕΥΘΕΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ στο τέλος του εργασιακού ΒΙΟΥ.

  Με άλλα λόγια ΑΝΑΦΕΡΟΜΑΙ σε IMMEDIATE ANNUITY.

  Aφαλώς, στα χρόνια της συσσώρευσης κεφαλαίου (accummulation or accrual phase), ΜΠΟΡΕΙ κάποιος από σας να θέλει να ακολουθήσει επενδυτικά την οδό των annuities αντί της προσωπικής διαχείρισης Η αντί, πες, αγοράς S&P indexed ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ κεφαλαίων κλπ κλπ. Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ μου θέση σε ένα ΤΟΣΟ ΣΟΒΑΡΟ θέμα ΤΑΥΤΖΕΤΑΙ με αυτήν του don, δλδ η ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ να είναι ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ και speculation-free.

  ReplyDelete
 54. @ lebowski

  Που το πας και που το φέρνεις,...
  όλο γύρω από το χαλιμπάμπι βρίσκεται το μυαλό σου.

  Πάντως δεν νομίζω ο Κομφού να έχει τέτοιου είδους υπογλυκαιμίες....

  ReplyDelete
 55. Κομφούκιος said...

  "... Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ μου θέση σε ένα ΤΟΣΟ ΣΟΒΑΡΟ θέμα ΤΑΥΤΖΕΤΑΙ με αυτήν του don, δλδ η ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ να είναι ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ και speculation-free."

  Mα το έχουμε συμφωνήσει και μάλιστα το διευκρίνισαν και οι g700 στο παρόν post.
  1./"...απαγόρευση επενδύσεων σε σύνθετα προϊόντα"
  2./"...Επιλέγει από μία γκάμα βασικών και απλών επενδυτικών προϊόντων ανάλογα με την αντοχή του στο ρίσκο, ενώ σημειωτέον τα σύνθετα και δομημένα απαγορεύονται και εδώ δια νόμου".

  Η όποια παρέκλιση από το fixed payments με την εμπλοκή διαφόρων return rates θα πρέπει να αποσκοπεί στον όσο το δυνατόν περισσότερο risk free αποπληθωρισμό των παροχών του δεύτερου πυλώνα.

  ReplyDelete
 56. @ don Re: Anheuser Busch

  ΔΕΝ έχω ιδέα don. Ο server μου είναι η America on Line που παρουσιάζει συνεχώς ανανεούμενες ειδήσεις, κυρίως από ΑP kai CNN.

  ReplyDelete
 57. Gμόσιος said...
  κομφούκιε ο Ομπάμα θα κάνει λέει το 401κ de facto υποχρεωτικό κλείνοντας κάποιες τρύπες οι οποίες άφηναν περιθώριο στα δικαστήρια να κρίνουν κατά περίπτωση ότι δεν είναι. Πώς το βλέπεις; Τι παίζει ακριβώς; Επίσης μήπως πρέπει να του στείλεις μια σχετική επιστολή;


  Mήπως ήθελες να πεις de jure;;; ΔΙΟΤΙ ως έχουν τα πράγματα, ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ δεν ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να συμμετέχει, ΑΛΛΑ, εάν και όταν συμμετέχει, ΤΟΤΕ και ΜΟΝΟ τότε ο εργοδότης είναι ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ αναγκασμένος να προβεί σε κατ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ συμμετοχή (matching) μέχρις το 7% συμμετοχής του εργαζομένου, dollar for dollar από 1-5% και από 0.5% γιά κάθε 1% μεταξύ 6 και 7%. ΑΡΑ το maximum που καλείται να συνεισφέρει ο εργοδότης είναι 6%.

  ΠΡΟΣΕΞΕ ΤΙ γίνεται τώρα. ΠΑΡΑ το γεγονός ότι το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ είναι ΑΚΡΩΣ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΟ για τους εργαζόμενους, υπάρχουν ΠΟΛΛΟΙ, κυρίως αγράμματοι λευκοί και πλείστοι ΜΑΥΡΟΙ που επέλεγαν να ΜΗ συνεισφέρουν, προτιμώντας να βάζουν στην τσέπη τα 140 περίπου δολλάρια της συμμετοχής τους!!!!!!

  AΠΙΣΤΕΥΤΟ έ, αλλά αληθινό. Να σου προσφέρουν New York Strip και να το πετάς!!!!!!!

  Στην αρχή της προαιρετικότητας από πλευράς ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ, κατά βάση, ΠΙΣΤΕΥΩ και γω, ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ. Πιστεύω δλδ ότι ο άνθρωπος πρέπει να πράττει ό,τι πράττει ΑΠΟ ΔΙΚΗ του ΕΠΙΛΟΓΗ. Τελικά πείσθηκα, διότι και οι Ελληνες εδώ είναι ΤΟΣΟ ΑΝΕΥΘΥΝΟΙ όσο οι ΑφροΑμερικανοί.

  ΑΚΡΙΒΩΣ τα ΙΔΙΑ ΧΟΥΓΙΑ. Οι περισσότεροι Mαύροι, μπορεί να μην έχουν ιδιόκτητη στέγη, αλλά ακόμα και με εισόδημα της τάξης των 3-4 χιλιάδων δολλαρίων το μήνα, ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ Mercedes 600 !!!!!! OΛΑ τους τα ρούχα είναι brand names κλπ κλπ.

  ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΑΙ, λοιπόν, την ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ του κ. OBAMA και ΣΥΜΦΩΝΩ.

  Πιστεύω δε να κατάλαβες ΟΤΙ και μεις ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ στην ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ μέχρι ΠΟΣΟΣΤΟΥ 7% του ΜΙΣΘΟΥ ΚΑΙ για τον ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΚΑΙ για τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ. Από κει και πάνω, θα υπάρχει ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ του εργαζόμενου ΜΟΝΟ.

  ReplyDelete
 58. By the way, ΔΕΝ τόνισα και δεν θυμάμαι αν τόπαν τα παιδιά, ότι με το ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ εξ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ αφού ΑΝΑΙΡΕΙΤΑΙ ο ΛΟΓΟΣ ΥΠΑΡΞΗΣ (raison d' etre) τους.

  ΤΩΡΑ πρέπει να φύγω διότι έχω lunch engagement με την μεγαλύτερη Ελληνίδα ιστορικό που με συναρπάζει όταν μιλάει. Θα τα πούμε μετά τρίωρο.

  ReplyDelete
 59. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 60. Εστιάζετε στο οικονομικό πρόβλημα των ταμείων χωρίς όμως να θίγετε το κύριο αίτιο αυτής της κατάστασης το οποίο είναι η ληστρικές επιδρομές του κράτους στα αποθεματικά των ταμείων. Το γεγονός ότι το ΙΚΑ πρέπει να έχει τοποθετημένα τα αποθεματικά του σε άτοκο λογαρισμό τράπεζας και ότι για να καλύπτει ταμειακές του ανάγκες πρέπει να δανείζεται από την ίδια τράπεζα, ίσως να έχει κάποια σχέση με την κρίση αποσιωπάται.
  Η ασφαλιστική μεταρύθμιση που ουσιαστικά αρπάζει τα αποθεματικά υγειών ταμείων και τα συγχωνεύει με ταμεία στα οποία είναι εύκολο να τα διαχειρίζεται το κράτος είναι επίσης άσχετο.
  Επίσης όλοι συμφωνείτε ότι αυτό που θα είναι εγγυημένο με το σύστημα που "θέλει" η γενιά των 700 ευρώ είναι μία πενιχρή σύνταξη ικανή μόνο για την αποφυγή θανάτου από λιμοκτονία. Όλες οι υπόλοιπες δυστυχίες που μπορεί να τύχουν θα πρέπει να καλύπτονται από το άλλο σκέλος της ασφάλειας που θα είναι αποκλειστικά προσωπική ευθύνη του καθενός. Καθένας για τον εαυτό του και ενάντια όλων των άλλων είναι το νέο πρότυπο κοινωνικής συνοχής και αλλυλεγγύης που ευαγγελίζεστε.
  Είναι πραγματικά λυπηρό να βλέπω αυτή την κατάντια του blog και των σχολιαστών του που ξεκίνησαν με πολύ καλές προθέσεις στο δρόμο όμως υφαρπάχθηκε από αυτούς που ήθελε να καταγγείλει.

  ReplyDelete
 61. Kai einai poli lipiro na zoume kathimerina ton laikismo, tin imimatheia kai arnisi gia kalliergia kai katanoisi kapoion pragmaton, tin paradosi sto reusto fovo kai ton strouthokamilismo.

  Mprosta se ola ayta George, exeis tin epilogi na apodomiseis ta dika sou ideologika empodia kai na simmetexeis se ayto to blog.

  ReplyDelete
 62. Συμφωνώ σε κάποια σημεία αλλά γιατί αυτή η τακτική να χρησιμοποιείτε επικεφαλίδες που πάντοτε υποννοούν ότι η πλειοπσιφεία υποστηρίζει τις θέσεις του blog?

  ReplyDelete
 63. @ m4gus109

  πρώτον επειδή έτσι λέγεται το blog και δεύτερον επειδή ο τίτλος της μίνι συνέντευξης του κυρίου Ρομπόλη στην οποία απαντάμε με το σημερινό ποστ, είχε τίτλο η γενιά των 700 δεν μπορεί να αγοράσει ιδιωτική ασφάλιση. Συνεπώς θεωρήσαμε ότι ως η ομάδα που ξεκίνησε τον προβληματισμό περί γενιάς των 700 με πρώτο θέμα το ασφαλιστικό και τη δικαιοσύνη των γενεών έπρεπε να απαντήσουμε αναλόγως. Ελπίζουμε να κάνει και τη σχετική αναδημοσίευση η Ελευθεροτυπία.

  ReplyDelete
 64. @ george

  α)το blog δεν υφαρπάχτηκε από κανένα, συζήτηση γίνεται και όσοι έχουν άποψη την καταθέτουν και την ακούμε.

  β)η βασική σύνταξη στο μικτό σύστημα ασφάλισης που προτείνουμε θα είναι πολλαπλάσια από τα 477,05 ευρώ της κατώτατης σύνταξης που δίνει σήμερα το ΙΚΑ ή τα 280 του ΟΓΑ ή τα 380 του ΟΑΕΕ. Επίσης στο μικτό σύστημα δεν θα είναι το 27% συνταξιούχοι φτωχοί όπως γίνεται σήμερα καθιστώντας την Ελλάδα πρώτη στις χώρες του ΟΟΣΑ στη φτώχεια συνταξιούχων.

  γ)τα στοιχεία περί της ελλειμmατικότητας του ΙΚΑ που δώσαμε στο ποστ ισχύουν με δεδομένο ότι όλοι εισφέρουν κανονικά και το κράτος πληρώνει τη συνδρομή του. Συνεπώς σύμφωνα με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας ακόμα και τότε υπάρχουν ελλείμματα κι εδώ βρίσκεται όλο το πρόβλημα.

  δ)εάν τελικά αποφασίσουμε σαν κοινωνία ότι δεν χρειάζεται αλλαγή μοντέλου ασφάλισης και μένουμε με το υπάρχον τότε καλό θα ήταν η έμφαση των όποιων αλλαγών καταρχάς να δοθεί στην αποδοτικότητα της αξιοποίησης των πόρων των ταμείων πράγμα που ιστορικά δε γίνεται, εξού και καταλήστευση πόρων κλπ, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές.

  Για παράδειγμα σύμφωνα με τον πρώην πρόεδρο της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής κύριο Ζυμπίδη με μια ετήσια αύξηση της απόδοσης των επενδύσεων κατά 6,25%, από 4% που είναι σήμερα, το ασφαλιστικό θα μπορούσε να μειώσει τα
  ελλείμματά του κατά 4,4%, ενώ με μια αύξηση των ορίων ηλικίας το μάξιμουμ που πάει είναι το 3,25%.

  ReplyDelete
 65. @ευάγγελος
  Αναφέρεσαι σε λαϊκισμό τη στιγμή που ο ίδιος χρησιμοποιείς λαϊκιστική ρητορεία.
  Κολλάς σε μία ανακοίνωση των δέκα γραμμών πόσα κλισέ. "Λαϊκισμός", πες μου ποιά είναι η άποψη που δεν είναι ορθή και σκοπό έχει να παρασύρει τα πλήθη να σου απαντήσω. "Ημιμάθεια", όπου κατά την άποψή σου λανθάνω διόρθωσέ με. "Άρνηση για καλλιέργεια", πραγματικά άσχετο με το προηγούμενό μου σχόλιό, το θεωρώ προσωπική επίθεση. "Παράδοση στο ρευστό φόβο", πραγματικά δεν καταλαβαίνω τι εννοείς, μπορώ όμως να σου πω ότι αυτό θεωρώ εγώ λαϊκισμό. Η παράδοση στο ρευστό φόβο είναι πρόταση συντακτικά σωστή με σκοπό την ανάδευση συναισθημάτων φόβου και ανασφάλειας, στερείται όμως παντελούς νοήματος, τουλάχιστον χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια επεξήγηση. "Στρουθοκαμηλισμός", οι στρουθοκάμηλοι ουδέποτε έχουν παρατηρηθεί να βάζουν το κεφάλι τους στο χώμα, αν αυτό εννοείς.
  Όσο για την "αποδόμηση" των ιδεολογικών μου εμποδίων που τη θεωρείς προϋπόθεση για τη συμμετοχή μου στο blog φανερώνει ξεκάθαρα τη δική σου ιδεολογία: "Είσαι ελεύθερος να εκφραστείς αρκεί να μην διαφωνήσεις μαζί μου". Παλιά το λέγαμε χούντα, τώρα είμαι σίγουρος ότι θα προτιμάς τη χρήση κάποιου ευφημισμού.
  Και ένα τελευταίο. Ίσως πρέπει να μάθεις πως να γράφεις ελληνικά με ελληνικούς χαρακτήρες πριν κατηγορήσεις κάποιον για ημιμάθεια τη στιγμή που εσύ είσαι προφανώς αδαής από υπολογιστές παρ' όλα αυτά εκφράζεσαι χρησιμοποιόντας το μέσο.

  @g700
  Σωστή η παρατήρηση (α).

  ReplyDelete
 66. ΤΗΕ LATEST HOT NEWS

  From the CENTER for POLITICS of the University of Virginia.

  Director: Larry J. SABATO
  By Alan Abramovitz

  Based on five national polls that have been conducted this month--Gallup, Newsweek, Quinnipiac, CBS/New York Times, and ABC/Washington Post--Barack Obama is currently trailing John McCain by an average of nine points among white voters. So Obama is doing much better than John Kerry and a little better than Al Gore. In fact, the only Democratic presidential candidates in the past four decades who have done better among white voters were Jimmy Carter in 1976 and Bill Clinton in 1992 and 1996. Not coincidentally, they were also the only successful Democratic presidential candidates in the past four decades. Based on his current showing in the polls, Barack Obama may well be the next one. With whites expected to comprise less than 80 percent of the 2008 electorate, and with a 20-1 margin among black voters and a 2-1 margin among Hispanic voters, Obama's current nine point deficit among white voters would translate into a decisive victory in November.

  Πράγματι, με βάση τα παραπάνω δεδομένα, ήτοι
  1) Υστέρηση 9 εκατοστιαίων μονάδων ανάμεσα στους Λευκούς ψηφοφόρους, που αποτελούν 77-80% του εκλογικού σώματος
  2) 20:1, Obama:Mc Cain margin ανάμεσα στους ΑφροΑμερικανούς που συνιστούν περίπου 14% του σώματος και
  3) 2:1, Obama: Mc Cain margin ανάμεσα στους Ηispanics, που συνιστούν περίπου 6% του εκλογικού σώματος,

  ΣΑΣ ΓΝΩΡΙΖΩ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΣ ότι ο κύριος ΟΒΑΜΑ παίρνει 52.14% και ο κύριος c CAIN 47.85%

  ReplyDelete
 67. @ george

  Είναι πραγματικά λυπηρό να βλέπω αυτή την κατάντια του blog και των σχολιαστών του που ξεκίνησαν με πολύ καλές προθέσεις στο δρόμο όμως υφαρπάχθηκε από αυτούς που ήθελε να καταγγείλει.

  ΠΕΣΤΕ τα, πέστε τα κύριε George μου, ΝΑ ΜΗ ΜΑΣ ΠΕΡΝΑΝΕ και ΓΙΑ ΧΑΖΟΥΣ.
  Μεταξύ μας, κύριε George μου, στις 6 Ιουλίου, στο Smith and Wollensky, στο μπριζολάδικο της 3ης Λεωφόρου που έχει τα porterhouse steaks του ενός κιλού και τρώει μέχρι σκασμού ξέρετε ποιός, συνέφαγαν, ο Κινέζος, ο ΥΦΑΡΠΑΞ, ο Thanassis

  και

  ο διευθυντής Υποθέσεων Νοτιο-Ανατολικής Μεσογείου της CIA.

  παρακαλω!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Σημεία και τέρατα κύριε George μου.

  ΜΟΝΟ η εγγονούλα μου, o κύριος Παπασπύρος της ΑΔΕΔΥ, ο κύριος Πολυζωγόπουλος, ο Κώστας μας ο Λαλιώτης και ο Γιώργος μας ο Παπανδρέου θα σώσουν την Ελλάδα.

  ReplyDelete
 68. @κομφούκιος
  Απάντηση σε σχόλιό του στο άρθρο "Η αμήχανη αναγνώριση των κολλεγίων"
  Παράθεση ολόκληρου του σχολίου:

  Eδώ μέσα κύριε, μιλάμε με όρους ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ και ΛΟΓΙΚΗΣ, ενώ εσυ ακίζεσαι με όρους ΘΥΜΙΚΟΥ.

  ΚΑΙ άκου δω, ΝΑ ΔΙΑΦΩΝΕΙΣ. Είναι ΕΥΛΟΓΙΑ να υπάρχουν ΔΙΑΦΩΝΟΥΝΤΕΣ

  ΑΛΛΑ

  ΑΛΛΑ

  ΑΛΛΑ

  Να λες ΠΟΥ και ΓΙΑΤΙ διαφωνείς, Η εναλλακτικά να ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙΣ δικές σου προτάσεις!!!!

  ΕΣΤΙ και ΜΟΝΟΝ ΕΤΣΙ θα προκύψει ΕΠΑΓΩΓΗ!!!!!

  Η ΛΟΓΙΚΗ ΘΑ ΠΡΥΤΑΝΕΥΣΕΙ διότι ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ στην ΕΛΛΑΔΑ.

  Προφανώς γνωρίζεις ότι το να γράφεις με κεφαλαία σε φορουμ ισοδυναμεί με το να φωνάζεις στον προφορικό λόγο. Αν ήθελες να δώσεις έμφαση στα λεγόμενά σου μπορούσες να επιχειρηματολογήσεις εκτενέστερα, το ότι φωνασκείς δείχνει ότι ουσιαστικά δεν έχεις κάτι να πεις. Προσπερνώντας αυτό ας έρθω στο καθ'εαυτό κείμενο.
  "Εδώ μέσα μιλάμε με όρους επιστήμης και λογικής". Δεν το νομίζω. Αν αυτό ίσχυε στον απόλυτο βαθμό που φαίνεται επιθυμείς, κάθε σχόλιο θα έπρεπε να έχει τεκμηρίωση επιπέδου διατριβής, πράγμα που είναι πρακτικά ανέφικτο γιατί κανένας δεν είναι ειδικός σε όλα τα θέματα που δημοσιεύονται, ούτε θα ήθελε κάποιος ακόμα και αν ήταν ειδικός να σπαταλήσει τόσο κόπο για να εκφράσει μία άποψη.
  "Να διαφωνείς αλλά να λες που και γιατί διαφωνείς". Αν διάβασες το αρχικό σχόλιο λέω ακριβώς που διαφωνώ. Διαφωνώ στην λήστευση των αποθεματικών των ταμείων και στο γεγονός ότι με το προτεινόμενο σύστημα το μόνο που είναι εγγυημένο είναι μία σύνταξη επιβίωσης. Ιστροφαρμακευτική περίθαλψη και επιπλέον εισόδημα θα έχουν όσοι έχουν τα λεφτά να τα εξασφαλίσουν. Ελπίζω τώρα μετά από αυτή την επανάληψη να μην έχεις απόρία που διαφωνώ.
  Το γιατί διαφωνώ όντως δεν είναι τόσο ξεκάθαρο στο αρχικό μου σχόλιο. Υπάρχει μία νύξη εκεί που αναφέρομαι σε κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη. Διαφωνώ γιατί πιστεύω ότι η κοινωνία που ζούμε θα πρέπει να έχει αυτές τις ιδιότητες ώστε ως μέλη της να αισθανόμαστε ασφαλείς και ελέυθεροι να ζήσουμε τις ζωές μας δημιουργικά και με ουσία. Εντείνοτας το άγχος της επιβίωσης, το οποίο πιστεύω ότι προάγει το μικτό σύστημα ασφάλισης κινούμαστε στην αντίθετη κατεύθυνση όπου η κοινωνία δρα ως εχθρός των μελών της προάγοντας τον ανταγωνισμό αντί την συνεργασία.
  "Έτσι μόνο θα προκύψει επαγωγή". Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει ντε και καλά να προκύψει η επαγωγή. Θα ήταν κουραστικότατο να το κάνει κάποιος για τα αυτονόητα, φαντάσου κάθε φορά που θα έλεγες ότι 1+1=2 να πρέπει να αναφερθείς στα θεωρήματα της μαθηματικής ανάλυσης για να αποδεικνύεις το αληθές της πρότασης και επιπλέον έτσι λογοκρίνεται αυτόματα ότι δεν είναι λογική επαγωγή. Έχουμε δηλαδή, το πρόβλημα της ελευθερίας λόγου, αφού θα πρέπει να γράφουμε όπως θέλει ο "κομφούκιος".
  "Η λογική θα πρυτανεύσει γιατί γεννήθηκε στην Ελλάδα". Εδώ σου ξέφυγε εντελώς. Δε θα το σχολιάσω.
  Από ότι φαίνεται εσύ και οι διαχειριστές έχετε ήδη αποφασίσει ότι το τρέχον οικονομικό και πολιτικό σύστημα είναι το ιδανικό και το μόνο που χρειάζεται είναι μερικές ρυθμίσεις από τα χαρισματικά άτομα που τυχαίνει να είστε εσείς και οι ομοιοί σας. Οποιοσδήποτε διάλογος πρέπει να γίνεται σε αυτά τα πλαίσια. Μία άποψη έξω από αυτή τη νόρμα στηλιτεύεται αλύπητα και εσκεμένα με σκοπό την απαξίωσή της. Το να θέτεις ποιά είναι τα όρια του διαλόγου είναι το καλύτερο μέσο λογοκρισίας. Υπάρχει το άλλοθι ότι, εμείς σε αφήσαμε να μιλήσεις, αλλά ρε αδερφέ παραλογιζόσουν με αυτά που είπες. Αν ήξερες όσα ξέρουμε εμείς θα συμφωνούσες μαζί μας αλλά αλί, είσαι ένας από τις ανίδεες μάζες που χρειάζονται την καθοδήγησή μας.
  Δεν πρόκειται να ξανασχοληθώ με το blog. Μπορείτε ελεύθερα να βαυκαλίζεστε ότι είστε οι σωτήρες του κόσμου και οι αυτόκλητοι αντιπρόσωποι μιας γενιάς της οποίας τα συμφέροντα υπονομεύετε.
  ΥΓ Με πήρε χαράματα... Ρε κομφούκιε πόσο σε πληρώνουν για να κάθεσαι να γράφεις με τις ώρες τα πολυπληθή και εκτενή σχολιά σου;

  ReplyDelete
 69. george, ταυτίζοντάς μας με τον κομφούκιο κάνεις ένα τεράστιο λάθος. Τα "μιλάμε" κι όλα που λέει τόσο ο κομφούκιος όσο και υπόλοιποι καθημερινοί χρήστες του blog λόγω διαδικτυακής οικειότητας δε μας εκπροσωπούν σαν ομάδα συνιστούν προσωπικές απόψεις. Οι απόψεις που εκφράζουμε φέρουν την υπογραφή g700.

  Επί της ουσίας τώρα, κανείς από εμάς δε βαυκαλίζεται για οτιδήποτε, ούτε το παίζουμε κοσμοσωτήρες. Το μέλημά μας είναι ένα. Τα συμφέροντα των νέων όπως τα κατανοούμε εμείς σαν πολυμελής ομάδα αλλά και ατομικά σαν νέοι εργαζόμενοι με περίπου 5 χρόνια εργασιακής εμπειρίας ο καθένας. Σχετικά με τη σκέψη έξω από τις νόρμες που "στηλιτεύεται" έχουμε να πούμε το εξής. Εμείς σαν g700 στηλιτεύουμε ένα status quo που υπάρχει στην Ελλάδα τόσο σε επίπεδο σκέψης όσο και πράξης. Ιστορικά μπορεί κανείς να πει ότι είναι το μεταπολιτευτικό status quo το οποίο στο επίπεδο σκέψης διέπεται από ένα μείγμα δεξιού συντηρητισμού και αριστερού δήθεν και σε επίπεδο πράξης από τις γνωστές παθογένειες: γεροντοκρατία και κοκαλωμένες επετηρίδες, έλλειμμα ευκαιριών, κρατισμός, παρεοκρατικός καπιταλισμός, πελατειακό κράτος, χαριστικές ρυθμίσεις υπέρ τρίτων και βόλεμα των δικών μας παιδιών, αναξιοκρατία, έλλειμμα ισονομίας και ισοπολιτείας, κομματισμός, λουδισμός και φοβία απέναντι στις εξελίξεις, αδυναμία να βαδίσουμε με πυξίδα την κοινή λογική.

  Εμείς λοιπόν σε καλούμε να συνεχίσεις να συμμετέχεις στο blog διατυπώνοντας τις απόψεις σου και εκθέτοντας εαυτόν στο διαδικτυακό "ξύλο" , λάμβανοντας υπόψη ότι τα σχόλια θέλουν γερό στομάχι διότι πολύ απλά το blog δεν είναι κατηχητικό ούτεφόρουμ καθώς πρέπει συζήτηση όπως γίνεται στα πανεπιστημιακά αμφιθέατρα.

  ReplyDelete
 70. NZeTa can be easily obtained online, simplifying the process to enter New Zealand by offering travelers the option to apply directly online for a travel authorization.

  The eTA for New Zealand grants its holder multiple entries to the country during its 2-year validity. Holders of the NZeTA are generally allowed to stay in the country for stays of up to 90 days from their date of arrival in New Zealand. Passports must have a minimum validity of at least three (3) months from the expected date of departure from New Zealand.

  ReplyDelete