Thursday, October 4, 2007

Η ψήφος μιας μαγκωμένης κοινωνίας

Από τον Γιάννη Βούλγαρη,

"Πολλές μετακινήσεις ψηφοφόρων χωρίς κυρίαρχο πολιτικό ρεύμα. Δηλαδή κοινωνία προβληματισμένη με το πολιτικό σύστημα, τιμωρητική προς τα κόμματα εξουσίας, ψήφο αμηχανίας παρά διαμαρτυρίας προς τα μικρότερα.

Κρίση αντιπροσώπευσης; Μπορούμε να πούμε και το αντίθετο. Τα κόμματα αντιπροσώπευσαν πιστά μια "μαγκωμένη κοινωνία". Δηλαδή, μια κοινωνία χωρίς κατεύθυνση, σε ασταθή ισορροπία αφού το παλιό δεν λειτουργεί αποτελεσματικά και το καινούργιο δεν έχει επαρκή δυναμική."


Είναι γεγονός ότι οι εκλογές έγιναν σε έκτακτες συνθήκες, επομένως και το αποτέλεσμα μπορεί να είναι αναστρέψιμο. Μερικές φορές όμως το γεγονός δημιουργεί ιστορία, δρομολογεί εξελίξεις με μόνιμες επιπτώσεις ακόμα και αν ξεκίνησε από τυχαίες περιστάσεις. Είναι προφανές ότι η εξέλιξη θα καθοριστεί πρωτίστως από την διέξοδο που θα δοθεί στην κρίση του ΠΑΣΟΚ και του ευρύτερου κεντροαριστερού χώρου.

Σοσιαλιστικό πανόραμα
Πέρα από το πρόβλημα ηγεσίας, όλοι οι σχολιαστές τοποθέτησαν την κρίση του ΠΑΣΟΚ στο ευρύτερο πλαίσιο της στρατηγικής αμηχανίας του ευρωπαϊκού σοσιαλισμού: πώς συνδυάζεται η οικονομική αποτελεσματικότητα με την κοινωνική δικαιοσύνη στην εποχή της παγκοσμιοποίησης;

Ορθώς. Θα πρέπει όμως να συμπληρώσουμε ότι το πανόραμα της μεταρρυθμιστικής Αριστεράς παρουσιάζει αρκετή ποικιλία τόσο ως προς τις κυβερνητικές επιδόσεις όσο και ως προς τις εκλογικές. Αλλιώς πήγε ο κεντροευρωπαϊκός σοσιαλισμός ή ο νοτιοευρωπαϊκός, αλλιώς ο σκανδιναβικός ή ο αγγλοσαξονικός.

Δεν βρισκόμαστε δηλαδή ενώπιον ενός γενικευμένου συντηρητικού πολιτικού- εκλογικού κύκλου και αν υπάρχει κάποια γενικότερη τάση, αυτή είναι μάλλον η δυσανεξία προς τα πολιτικά- κομματικά συστήματα που εκδηλώνεται με διαφορετικούς και εν πολλοίς συγκυριακούς τρόπους σε κάθε χώρα. Άλλοτε με κορυφώσεις και άλλοτε με υφέσεις.

Το στρατηγικό πρόβλημα του ευρωπαϊκού σοσιαλισμού πρέπει να χωριστεί σε δύο συνιστώσες. Από τη μια, η κοινή πρόκληση της παγκοσμιοποίησης που ασκεί ομόρροπες πιέσεις περιορισμού των επιλογών στις εθνικές πολιτικές. Από την άλλη, η διαφορετική ικανότητα με την οποία τα εθνικά οικονομικοπολιτικά συστήματα ανταποκρίνονται στην πρόκληση. Ικανότητα που εμπεριέχει τη μικρή ή μεγάλη, θετική ή αρνητική συμβολή των αριστερών κομμάτων, αλλά εξαρτάται από πολυάριθμους άλλους παράγοντες.

Η πρώτη συνιστώσα εξηγεί την κοινότητα των προβλημάτων, η δεύτερη τη διαφορετικότητα των απαντήσεων και των επιδόσεων. Έτσι π.χ., ακολουθώντας η καθεμιά τον δικό της δρόμο, η Σκανδιναβία, η Βρετανία ή η Ισπανία, μπορούν να αξιολογηθούν θετικά, σε αντίθεση με την Ιταλία ή τη Γαλλία. Μπορεί λοιπόν να μην υπάρχει ένα ενιαίο και σαφώς διακριτό «σοσιαλιστικό μοντέλο», αλλά υπάρχουν εθνικές «πετυχημένες ιστορίες» που φέρουν ευδιάκριτα τη σφραγίδα των σοσιαλιστικών κομμάτων.

Η επιτυχία δεν σημαίνει και μακροημέρευση στην εξουσία. Οι σοσιαλδημοκράτες δύο σαφώς πετυχημένων χωρών, της Σουηδίας και της Φινλανδίας, έχασαν τις εκλογές χωρίς οι επόμενες συντηρητικές κυβερνήσεις να αλλάξουν ρότα.

Η Ελλάδα ανήκει ασφαλώς στις «πετυχημένες ιστορίες» της δεκαετίας του ΄90. Η επιτυχία ήταν κυρίως κυβερνητική. Άλλαξε το κλίμα εθνικής παρακμής, εντάχθηκε στο ευρώ αυξάνοντας ταυτόχρονα τους πραγματικούς μισθούς, έδωσε επιτυχείς απαντήσεις στα εθνικά θέματα. Το έλλειμμα ήταν κυρίως πολιτικό- ιδεολογικό. Το εργαλείο διαμεσολάβησης μεταξύ κυβερνητικής πολιτικής και κοινωνίας ήταν ένα αποστεωμένο από την καθεστωτική νοοτροπία κόμμα, ανίκανο να μιλήσει άλλη γλώσσα από εκείνη της «από τα πάνω» διοίκησης. Το «νέο ΠΑΣΟΚ» της αντιπολίτευσης δεν μπόρεσε να αλλάξει τη νοοτροπία, αλλά προσέθεσε την αποσάθρωση.

Η Οικονομία
Και η οικονομία; Το παραγωγικό σύστημα εκμεταλλεύτηκε το νέο μακροοικονομικό, γεωπολιτικό και ευρωπαϊκό περιβάλλον πραγματοποιώντας εντυπωσιακά βήματα εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης, αλλά με εμφανή επίσης όρια. Το δυναμικό ανταγωνιστικό τμήμα της παραγωγικής βάσης παραμένει στενό, ενώ το συνολικό σύστημα κινείται συγκριτικά με τις άλλες αναπτυγμένες χώρες, σε χαμηλό τεχνολογικό και γνωσιακό επίπεδο.

Η περιορισμένη βάση και δυναμική αντανακλάται και μεταφράζεται σε πρόβλημα της μισθωτής εργασίας, ιδίως των νέων. Φτηνή εργατική δύναμη, χαμηλοί μισθοί, εργασιακή ανασφάλεια, δυσκολία εισόδου στην αγορά εργασίας ή από την άλλη, ιδιαίτερα εντατικοί ρυθμοί και λίγος ελεύθερος χρόνος.

Η εργασία φαίνεται ότι αποτελεί τη «σκοτεινή όψη» της προσαρμογής του σημερινού μοντέλου ανάπτυξης στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Αφημένο στη δική του μόνο δυναμική, το επιχειρηματικό σύστημα της Ελλάδας δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτές τις ανάγκες. Το δυναμικό του τμήμα είναι περιορισμένο, ενώ στο πέλαγος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της αυτοαπασχόλησης, η ειδικευμένη εργασία δημιουργεί την επιχειρηματικότητα, παρά η επιχειρηματικότητα την απασχόληση.

Κρυμμένος κοινωνικός δυϊσμός
Υπ΄ αυτές τις συνθήκες, επωάζονται καταστάσεις και δυναμικές έντονου κοινωνικού δυϊσμού. Κάποια στρώματα κινούνται ανοδικά ή αναπαράγουν την προνομιακή κοινωνική τους θέση, καθώς έχουν ήδη τις προϋποθέσεις να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες του διεθνούς ανταγωνισμού. Ή απλώς τις παθογένειες του συστήματος όπως δείχνουν οι κληρονομικές «κάστες» που έχουν διαμορφωθεί σε διάφορους επαγγελματικούς χώρους (πολιτική, πανεπιστήμιο, μέσα μαζικής ενημέρωσης κ.λπ.).

Την ίδια όμως στιγμή, ευρέα τμήματα της ελληνικής κοινωνίας φαίνεται να εγκλωβίζονται στην παγίδα της χαμηλής παραγωγικότητας, της φτηνής εργατικής δύναμης και της απουσίας προοπτικής ανόδου.

Δεν ζούνε μια κατάσταση στέρησης και αποκλεισμού. Η κατάστασή τους δεν καταγράφεται αναγκαστικά ως αύξηση της κοινωνικής ανισότητας, ούτε συλλαμβάνεται από τους αντίστοιχους δείκτες.

Πρόκειται για ανισότητες προοπτικής, για ανισότητες ευκαιριών, για μπλοκάρισμα της ανοδικής κοινωνικής κινητικότητας ή για κυριολεκτική κοινωνική κάθοδο. Η συνεχής αύξηση του εθνικού εισοδήματος και του βιοτικού επιπέδου των οικογενειών συγκαλύπτει τον κοινωνικό δυϊσμό και μετριάζει τις επιπτώσεις. Χωρίς όμως να δίνει πραγματική διέξοδο, καθώς καταναλώνει συνήθως από τα έτοιμα.

SMS και 700 ευρώ

Το κοινωνικό «προφίλ» που ενσαρκώνει όλη αυτή την αντίφαση, είναι οι νέοι της πρόσκαιρης απασχόλησης των 700 ευρώ, που ζουν σε προχωρημένη ηλικία στο γονεϊκό σπίτι, κάνοντας μια ζωή πάνω από τις αποδοχές τους, αλλά κάτω από τη δυνατότητα να σταθούν αυτόνομα εκτός οικογένειας. Η επικοινωνιακή δεξιοσύνη του Α. Αλαβάνου κατέγραψε αυτή την κοινωνική κατάσταση ως νέο ριζοσπαστισμό. Μπορεί όμως να εικονογραφεί πιστότερα μια «μαγκωμένη κοινωνία», ένα μείγμα συντηρητισμού και υποφώσκουσας οργής.

Oπωσδήποτε όμως, χρήσιμη αφετηρία για τον αναστοχασμό μιας σοβαρής μεταρρυθμιστικής πολιτικής της προοδευτικής παράταξης. Η αναδιανομή και η αριστερή στροφή δεν γίνεται με την πελατειακή- εκλογική «ενίσχυση» των αδύναμων στρωμάτων, σαν αυτή που ζήσαμε στην προεκλογική περίοδο όταν έπεφταν βροχή από τα πάνω οι παροχές.

Με κάτι τέτοια ο κόσμος εξομοιώνει τα δύο κόμματα εξουσίας. Η κοινωνική δικαιοσύνη και η ουσιαστική αναδιανομή περνάει σήμερα μέσα από την αναδιανομή των δυνατοτήτων. Η προοδευτική παράταξη και κυρίως το ΠΑΣΟΚ στην αρχική περίοδο της μεταπολίτευσης εξέφρασαν την κοινωνική ανοδικότητα των μεσαίων και των λαϊκών στρωμάτων μέσω του κρατικού μεταρρυθμισμού.

Όταν η πολιτική αυτή τελμάτωσε, το ΠΑΣΟΚ δημιούργησε τις μακροοικονομικές και γεωπολιτικές συνθήκες μιας νέας ανάπτυξης και κοινωνικού δυναμισμού χάρη στην πολιτική του εκσυγχρονισμού. Σήμερα η προοδευτική παράταξη καλείται να αναστοχαστεί τον ιστορικό της ρόλο στις νέες συνθήκες. Και ο αναστοχασμός δεν μπορεί παρά να στοχεύει στην ποιοτική αναβάθμιση του μοντέλου ανάπτυξης και να θέτει στο κέντρο της προσοχής του την ποιοτική αναβάθμιση της εργασίας, αρθρώνοντας γύρω της όλα τα μείζονα προβλήματα της σύγχρονης και της αυριανής Ελλάδας.

Εκπαίδευση- έρευνα και αγορά εργασίας, ασφάλιση και στήριξη των νέων στην έναρξη της εργασιακής καριέρας, οικογένεια- σχέσεις γενεών και φύλων. Οι κοινωνικές δεκτικότητες μιας νέας μεταρρυθμιστικής πολιτικής υπάρχουν. Εκφράστηκαν με την αυθόρμητη διαδήλωση των SΜS, αποτυπώνονται στο πρόσωπο της γενιάς των 700 ευρώ.

Ο Γιάννης Βούλγαρης διδάσκει στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Το άρθρο του δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Τα Νέα στις 29-9-2007.

138 comments:

 1. Paidia as arxisoume to plakwma edw!

  ReplyDelete
 2. Ο Γιάννης Βούλγαρης,μαζί ίσως με το Στέλλιο Ράμφο,είναι μακράν ο καλύτερος Ελληνας διανοούμενος των ημερών μας.Δεν έχει βέβαια ακόμη το κύρος που έχουν οι διανοούμενοι άλλων χωρών στο Εθνικό τους αλλά και στο διεθνές ακροατήριο.Εμείς πάσχουμε πολύ σ'αυτό το τομέα.
  Ο τελευταίος ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ,Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ εφυγε απο τη ζωή νωρίς αλλά άφησε τεράστιο έργο.Οι Γερμανοί,στη γλώσσα των οποίων έγραψε τα ποιό πολλά έργα του, τον τιμούν και του αφιερώνουν ,μέσω Γκαίτε,κάθε χρόνο Ημερίδες.

  ReplyDelete
 3. Parmenides kalo to prwto sou post, but I am sure you can do better!

  ReplyDelete
 4. Εάν ο Π. ΚΟΝΔΥΛΗΣ έγραφε στην Αγγλική και αν δεν ήταν ο ίδιος τόσο αντιεπικοινωνιακός και μοναχικός και αν είχε τον Αγγλοσαξωνικό μηχανισμό εκδοτικής υπστήριξης,σήμερα το έργο του θα διδάσκονταν σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου.Παρ'ολα αυτά πιστεύω ότι κάποια μέρα θα συμβεί. Στα Γερμανικά ήδη συμβαίνει.

  ReplyDelete
 5. Υποχρεούμαι να εκφράσω την ευαρέσκειά μου, και τιμά τον κύριο Βούλγαρη ότι συμφωνεί verbatim ac litteratim μαζί μου, αν και δεν συζητεί (ή μάλλον αποφεύγει διπλωματικά) πολλά καυτά θέματα της τρέχουσας πολιτικο-κοινωνικής δυναμικής.

  ReplyDelete
 6. Geia sou re Komfoukie eisai palhkari, basta oso mporeis!!!

  ReplyDelete
 7. Τζιωρτζίνα Δαλαμανάρα

  Το σχόλιό σου για τον Κομφούκιο ευθύ,έντιμο,παραστατικώτατο.Προπαντός επειδή εκθέτεις δημόσια στοιχεία της προσωπικής και οικογενειακής ζωής κάποιου φυσικού προσώπου.
  Με συγκίνησες αν και εγώ ήμουν σκόπιμα δηκτικός μαζί του στο συγκεκριμένο σχόλιο.

  ReplyDelete
 8. Τζιωρτζίνα Δαλαμανάρα

  Πρέπει να έφαγε πολύ ξύλο,Τζιωρτζίνα, απο το πατέρα του όταν ήταν μικρός ο Κομφούκιος.Οι σχέσεις του με το Πατέρα του πρέπει να ήταν κάτι ανάλογο με αυτές του Καζαντζάκη με τον Καπετάν Μιχάλη.

  ReplyDelete
 9. "Το «νέο ΠΑΣΟΚ» της αντιπολίτευσης δεν μπόρεσε να αλλάξει τη νοοτροπία, αλλά προσέθεσε την αποσάθρωση."

  Εμαθα από έγκυρες δημοσιογραφικές πηγές ότι ο Μπλαιρ, ο Βούλγαρης και ο Κομφούκιος είναι πρώτα εξαδέλφια από τις μανάδες τους. Παληόμουτρα δεξιοί και πράκτορες της CIA. Ποιός θα τους τριχοΤΟΜΗΣΕΙ.

  Αναστασία φαρμακολύτρια, Νέα Λιόshα
  Επί το
  Σοσιαλιστικότερον, γκλαμουρότερον και κωστοπουλικότερον

  Νάντια, Ιλιον

  ReplyDelete
 10. Αν διαβάσουμε προσεκτικά τι λέει ο Βούλγαρης θα ανακαλύψουμε πολύ ωφέλιμα πράγματα για τις κοινωνικές διεργασίες.Πράγματα που ερεθίζουν έστω και αν διαφωνούμε με πολλά απο αυτά.

  ReplyDelete
 11. Τζιωρτζίνα

  Σήμερα οι γονείς της γ700,που εφάρμοσαν τις παιδαγωγικές μεθόδους του Αμερικανού Σκότ,τρώνε άγριο ξύλο απο τα παιδιά τους.
  Δέστε τι γίνεται με τον φερόμενο ως ληστή,γυιό του φερόμενου ως στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ,και φερόμενο ως αντιεξουσιασή νεαρό,που φέρεται ότι έδερνε τον φερόμενο ως πατέρα Πατέρα.

  ReplyDelete
 12. Ε ρε Σημίτη τι μας έκανες μ'αυτή την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που μας έφερες στην Ελλάδα.Μας έκανες όλους ύποπτους για φερόμενους.

  ReplyDelete
 13. "Πρόκειται για ανισότητες προοπτικής, για ανισότητες ευκαιριών, για μπλοκάρισμα της ανοδικής κοινωνικής κινητικότητας ή για κυριολεκτική κοινωνική κάθοδο"

  Εμείς αι αγράμμαται γυναίκαι από τον αισθητικόν βόθρον της Β Αθηνών αποκτήσαμε φράγκα, γενήκαμεν κωστοπουλικά μοντέλα, αποκτήσαμε γκλαμουριά, πάμε στο Central κάθε βράδυ, αλλά ο Κομφούκιος πάλι μας αποκαλεί ξανθαί υπηρέτριαι, τσόκαρα και κατωτεριές.
  Το λοιπόν, θα κάνουμε επανάστασις για να ανοίξουσι πειραματικά σχολεία να πάμε προς παραμόρφωσις, δεν αντέχω άλλο.

  Γαρυφαλλιά, Δουκίσης Πλακεντίας
  στο πιό chic
  Γκάρυ, Duchesse de Plaisance

  ReplyDelete
 14. Εάν ο Καραμανλής εφαρμόσει επακριβώς Κομφουκιανό ρεαλισμό και λογική στην Παιδεία ΚΑΙ στο Ασφαλιστικό
  θα επανεκλεγεί ακριβώς 4 φορές serially

  ReplyDelete
 15. @ φερόμενος ως πατέρας
  @ παρμενίδης

  Ναι, έ;
  Ο Κομφούκιος πάντως ανατράφηκε με την μέθοδο του ανθρωπιστή γιατρού και παιδαγωγού Jean-Ovide Decroly, ήτοι δια της πειθούς και της επαναλήψεως, και δεν έφαγε ξύλο, ίσα-ίσα.
  Το πρώτο δε τραγουδάκι που έμαθε ήταν "αχ κουνελάκι κουνελάκι ξύλο που θα το φάαααααας,
  μέσα στο ξένο περιβολάκι τρύπες γιατι τρυπάαααααας"
  προς εμπέδωση σεβασμού της ξένης περιουσίας.

  ReplyDelete
 16. Plakwsan mounakia shmera, wraia!

  ReplyDelete
 17. xaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxa

  Παναγιώτα Μπραχάμι
  επί το σοσιαλιστικότερον, γκλαμουρότερον και κωστοπουλικότερον

  Πάνυ, Ανω Γλυφάδα

  ReplyDelete
 18. ΑΥΤΟ ΘΑ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ

  by Docteur Jean-Ovide Decroly

  The finest ideal for a generation is to strive that the generation that follows may be able to live and enjoy more beauty and more happiness; it is to reduce the causes of misunderstanding, stupid prejudices, unnecessary suffering, useless conflicts. This is the ideal of education. Without it the very purpose of man's existence vanishes. If there were not the child to bring up and protect, to teach and to transform into the man of tomorrow, the man of today would be meaningless and could disappear.
  Τhe child is the future. We shape him for the future.

  ReplyDelete
 19. cont'd

  From his years of training Decroly came away with the conviction that a rigorous scientific formation was the only proper way to find solutions to the problems facing humanity... an ethic and a philosophy impregnated with science.

  ReplyDelete
 20. χοιρομάντις

  Το ίδιο προβλέπω και γώ.Θα χορτάσουμε ύπνο.Πήρα και το βιβλίο της Βέφας,της Εθνικής μας σέφ,για να μορφωθώ με βάση τις επαναστατικές αλλαγές που συντελούνται στη παιδεία αυτές τις μέρες στην Πατρίδα μου.

  ReplyDelete
 21. Αφιερωμένο σε όλα τα παιδιά που ήλθαν, έρχονται και θα έλθουν.
  Αφιερωμένο και σε ένα μεγάλο παιδί, τον Κομφούκιο.

  "So, if we want to find out what is this extraordinary state that lies beyond the vagaries of the mind really experience it, live with it, and know its full meaning surely there must be freedom, and freedom implies harder work than most of us are willing to undertake.

  We would rather be led than discover, but one cannot be led to truth. Do please understand this very simple fact. No swami, no system of yoga, no religious organization, no doctrine or belief can lead you to the discovery of truth. Only the free mind can discover. That is obvious, is it not?

  You cannot discover the truth of anything by merely being told what it is because then the discovery is not yours. If you are merely told what happiness is, is that happiness?"

  ReplyDelete
 22. Βέφα versus Μαμαλάκης

  Ολα κρίθηκαν.Ο φαλλοκρατισμός ηττήθηκε κατά κράτος.Το φεμινιστικό κίνημα βρήκε επι τέλους τη δική του εμβληματική φυσιογνωμία στο πρόσωπο της Βέφας.Οι Vefa's studies θα εισαχθούν στη νέα εκπαιδευτική μεταρρύθμιση.
  Κάτι Κρισναμούρτι και κάτι Δαλάι Λάμα δεν έχουν θέση στη νεα Ελλάδα των Μεταρρυθμίσεων.

  ReplyDelete
 23. Κρισναμούρτι

  Εμείς οι Αρχαίοι Ελληνες πιστεύουμε οτι η Αλήθεια είναι μια κατασκευασμένη, απο μας τους ίδιους τους ανθρώπους,υπόθεση.
  Γι'αυτό Κρισναμούρτι το μοναδικό υλικό που χρειαζόμαστε(και έχεις δίκαιο σ'αυτό) είναι η Ελευθερία.
  Πιστεύουεμε όμως στην πλαστικότητα της αλήθειας μας γιατί γνωρίζουμε ότι εμείς οι ίδιοι είμαστε θεοί,εμείς οι ίδιοι φτειάχνουμε τους θεούς μας.Γιαυτό και οι θεοί μάς έχουν απόλυτη ανάγκη.Δεν μπορούν να υπάρξουν χωρίς εμάς,ενώ εμείς μπορούμε να υπάρξουμε χωρίς αυτούς.

  ReplyDelete
 24. Μια άλλη επαναστατική(διοικητική αυτή τη φορά)μεταρρύθμιση απειλεί το χωριό μου.Τρείς Νομοί ερίζουν για την απόκτησή του.Ο νομός Τρικάλων,ο Νομός Ιωαννίνων και ο νομός Γρεβενών.
  Ανθρωπολόγοι,Ιστορικοί,Πολιτισμιολόγοι,Γεωλόγοι,Πολιτικοί,τρείς Περιφερειάρχες,πρόξενοι απο τα Σκόπια και Αλβανία εργάζονται νυχθημερόν για να μη γίνει κανένα μεταρρυθμιστικό λάθος και αποβεί μοιραίο για τη τύχη της χώρας μας.
  Οι βλάχοι(άντε βλαχόφωνοι)θέλουν τα Γιάννενα,οι Κοπατσιαραίοι τα Γρεβενά και ο ένας και μοναδικός ΙΩΝ που είμαι εγώ προτιμώ τα Τρίκαλα.Μαζέψαμε όλοι κάτι παλιά όπλα απο Γερμανούς,Ιταλούς και Συμμορίτες και ετοιμαζόμαστε για παν ενδεχόμενο.Χώρια που είναι και η Αρτα που εποφθαλμιά να μας ενθυλακώσει,να μας κάνει δηλ.Νανγκόρνο Καραμπάχ.Εάν όμως συμβεί αυτό θα γίνει εδώ πέρα της...Λωρίδας της Γάζας.

  ReplyDelete
 25. Μια άλλη λύση θα ήταν να παραχωρήσουμε το χωριό μου στο Ναβάρο ,το σύζυγο της Αθηνάς Ωνάση, για να λύσει και το πρόβλημα της ιθαγένειάς του ο άνθρωπος.

  ReplyDelete
 26. Εμείς, οι νομάδες της Πίνδου,πλήν Σαρακατσαναίων,που ασχολούνται με το αυθαίρετο του Σουφλιά στην Ανάβυσο,αν και δεν ψηφίζουμε ποτέ ΠΑΣΟΚ ούτε σκοπεύουμε να το κάνουμε,θα υποβάλλουμε τη δική μας πολιτική πλατφόρμα(όλοι το κάνουν γιατί όχι και μείς) στο Εθνικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ.
  θα ζητήσουμε απο το Σουφλιά να ΜΗΝ γκρεμίσει το αυθαίρετό του στην Ανάβυσο σαν έμμεση στήριξη προς το ΓΑΠ για τις φιλομειωνοτικές πολιτικές του.

  ReplyDelete
 27. Έχετε όρεξη σήμερα.

  Διαβάστε ένα σύντομο βιογραφικό και μια συνέντευξη
  του Παναγιώτη Κονδύλη.

  ReplyDelete
 28. Συμφωνούμε με τον Παρμενίδη για Βούλγαρη, Ράμφο και Κονδύλη.

  Σημειωτέον ότι ο Βούλγαρης εδώ και πολύ καιρό αναφέρεται συστηματικά στην εξάντληση του μεταπολιτευτικού μοντέλου διακυβέρνησης και οικονομικής ανάπτυξης.

  ReplyDelete
 29. Θα πρέπει να εξάρουμε τη σημαντική παρουσία του Μίμη Ανδρουλάκη,ως ενεργού και δρώντος διανοούμενου,με σοσιαλφιλελεύθερα χαρακτηριστικά και άψογη θεωρητική κατάρτιση.

  ReplyDelete
 30. OXI
  ΠΟΤΕ
  ΠΡΟΣ ΘΕΟΥ

  Τους σαλταδορους, αρριβίστες, μπαλλαρίνους και νουμερίστες του Peroquet

  ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ
  Ο Ανδρουλάκης είναι ένας απ' αυτούς.

  ReplyDelete
 31. Επεξήγηση
  Το Peroquet ήταν στα παιδικά μου χρόνια Θέατρο τρίτης διαλογής επί παρόδου της Πλατείας Καραϊσκάκη

  ReplyDelete
 32. Komfoukie exeis apolyto dikio, o Androulakis einai gia to poutso! U-turn, flip-flop k kwlotoumpes!

  ReplyDelete
 33. And I quote, από συνέντευξη του ΚΟΝΔΥΛΗ,

  "Αποφασιστικούς ερεθισμούς στη σκέψη μου έδωσε όμως όχι μόνον η κριτική αντιπαράθεση με τη μαρξιστική θεωρία, αλλά και η κριτική βίωση και παρατήρηση του κομμουνιστικού κινήματος στη διεθνή και διαχρονική του διάσταση. Το καίριο σημείο εδώ ήταν το εξής. Δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπων, πλείστοι όσοι από τους οποίους είχαν ηθικότατες προθέσεις και επέδειξαν συχνότατα απαράμιλλη αυτοθυσία, μάχονταν για την εγκαθίδρυση τής Ουτοπίας, όμως από τη συλλογική τους δράση προέκυπταν αποτελέσματα απ' ευθείας αντίθετα προς τους κεκηρυγμένους σκοπούς, αποτελέσματα που ανακύκλωναν ακριβώς εκείνα τα φαινόμενα που ήθελε και όφειλε να ξεπεράσει η Ουτοπία: την κατεξουσίαση ανθρώπου από άνθρωπο, τη λογική της ισχύος μέσα στην αναίμακτη ή αιματηρή εκδίπλωσή της."

  Ο ΚΟΝΔΥΛΗΣ πρέπει να διδάσκεται στα σχολεία για να αποφευχθούν στο μέλλον τα φαινόμενα ΠΑΣΟΚ και για να ΑΠΟΔΟΜΗΘΕΙ ο ΛΑΙΚΙΣΜΟΣ, μέσα από την ΓΕΛΟΙΟΠΟΙΗΣΗ του.

  ReplyDelete
 34. Ο ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ είναι ΜΕΓΑΣ εχθρός της Κοινωνίας ΚΑΙ της Ελευθερίας.
  Και παίρνω ΟΛΗ την ευθύνη για την βαρύτητα της κουβέντας!!!

  Ακούς εκεί που θα μου βάλεις τον Κονδύλη με τον Ανδρουλάκη

  ReplyDelete
 35. Δηλαδή βγαίνει ο άνθρωπος και μου υπενθυμίζει διαρκώς ότι ο πατέρας του ήταν τσαγκάρης και η μάνα του μοδίστρα.
  Και λέω μέσα μου, "Και τι θέλεις βρε, να νοιώθω ΕΝΟΧΗ απέναντί σου;"

  Παληολαϊκιστή του κερατά που κάνεις μονίμως επικλήσεις στο συναίσθημα των ευαλώτων μαζών!

  ReplyDelete
 36. Γι αυτό Κομφουκιέ μου θα ανοιξουμε πειραματικά σε όλη την Ελλάς να μαθαίνουσι τα παιδία Διαφωτισμό και Κονδύλη και να μην είναι ανάλατα.
  ΤΟΤΕ και μόνον τότε το ακροατήριο των ΠΑΣΟΚων και των Ανδρουλάκηδων θα είναι μόνο η σκιά τους.

  ReplyDelete
 37. Re Komfoukie arxises pali me to pasok! Les k einai oi prwtoi h oi teleytaioi dida3ases tou laikismou! Hmarton ths poutanas ginetai par'to xampari! Ta kommata ola einai gia ton poutso kabala, mono memonwmena proswpa einai a3iologa, alla apelipistika liga.

  ReplyDelete
 38. Ισαμε δω και ΜΗ παρέκει.
  Τέλος στην συλλογική ενοχή.
  Τώρα αρχίζει η περίοδος της
  ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
  vigorously so!!!!

  Eυδοξία, Μοσχάτο

  Επί το σοσιαλιστικότερον, γκλαμουρότερον και κωστοπουλικότερον ΑΪ ΣΙΧΤΙΡ

  Gloria, Muscat

  ReplyDelete
 39. tovimadaily

  Κύριε διευθυντά
  Δημήτρης Ψυχογιός

  Αραγε, μετά από εκατό χρόνια, ο ιστορικός της εκπαίδευσης στην Ελλάδα κατά τον 21ο αιώνα τι θα κάνει; Αφού περιγράψει σε αρκετές σελίδες την κραταιά μάχη για «το βιβλίο», θα προσθέσει σε υποσημείωση « λίγες ημέρες μετά την απόσυρση “του βιβλίου” από τον νέο υπουργό Παιδείας, δημοσιεύθηκε μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που κατέτασσε τους έλληνες μαθητές τελευταίους στην Ενωση ως προς την ικανότητα να διαβάζουν και να κατανοούν κείμενα: 25% των δεκαπεντάχρονων μαθητών απέτυχαν στις σχετικές εξετάσεις », όπως έγραψε χθες «Το Βήμα»; ΄Η θα διαθέσει πολλές σελίδες για να περιγράψει το χάλι της ελληνικής παιδείας, με βάση πλήθος διεθνείς στατιστικές και, για να γίνουν κατανοητές οι αιτίες, θα έχει ως υποσημείωση και τη διαμάχη για «το βιβλίο»; Μου φαίνεται ότι το δεύτερο θα κάνει ο ιστορικός γιατί θα είναι μακριά από τα πάθη και τις ιδεολογίες των αρχών του 20ού αιώνα που καθυστερημένες δυνάμεις θέλουν να διαιωνίσουν και στον 21ο, με αποτέλεσμα τα ελληνόπουλα να ξέρουν απ΄ έξω και ανακατωτά για το Κρυφό Σχολειό αλλά να είναι τα χειρότερα στην Ευρώπη στο διάβασμα, στη γραφή, στα μαθηματικά, στη φυσική και σε κάθε κλάδο του επιστητού. Το έχουν δείξει πάμπολλες έρευνες, αλλά οι υπουργοί Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αδιαφορούν: δεν νοιάζονται για την παιδεία, τις επιστήμες και τη γνώση αλλά για τις δύο βαρύνουσες λέξεις του τίτλου τους, το «εθνικό» και το «θρήσκευμα», που απλώς χρησιμοποιούνται ως ευφημισμοί για τον εθνικισμό και τη θρησκοληψία.

  ReplyDelete
 40. Nαι ο Ανδρουλάκης κάνει κωλοτούμπες γιατί είναι ανήσυχος και γιατί εκφράζει μ'αυτές μια γνήσια υπαρξιακή αγωνία.
  Δρώντας και ζώντας, μπροστά μας, δημόσια και ανηλεώς εκτιθέμενος καθημερινά, πληρώνει το κόστος των αδυναμιών του,για όσους θέλουν να βλέπουν μόνο αυτές.
  Είναι κάτι μεταξύ Τόμας Φρίντμαν και Πώλ Κρούγκμαν,για τα Ελληνικά δεδομένα,για όσους γνωρίζουν τι συμβολίζουν αυτοί οι δύο όσον αφορά την ικανότητα εκλαίκευσης και επικοινώνισης,"δημοσιογραφοποίησης" θα έλεγα, ΔΥΣΝΟΗΤΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΩΝ της Μεταμοντέρνας Εποχής μας.

  ReplyDelete
 41. Aλήθεια, τώρα που διαλύθηκε το ΠΑΣΟΚ, ο επίσημος "Χατζηφωτίου" του ΠΑΣΟΚ και διαφωτιστής "κύριος" βλάχος-turned-fake-glamorous Κωστόπουλος ΤΙ θα κάνει με τις βλαχο-γκλαμουριές;

  ReplyDelete
 42. "Ο επίσημος Χατζηφωτίου του ΠΑΣΟΚ"

  καταπληκτικόοοοοοοοοοοοοοοοοοοο

  ReplyDelete
 43. Καμμιά υπαρξιακή αγωνία. Μοναδικό του κίνητρο (προκύπτει εκ των υστέρων από τον βίο του) ήταν ωμό μίσος προς αυτούς που κοινωνικά ήσαν πάνω απ' αυτόν.
  Αλλωστε, ΔΕΝ είναι δυνατόν, δεν είναι δυνατόν ένας ιδιοφυής ωσάν τον Ανδρουλάκη να ΜΗΝ ήταν ικανός σε ηλικία ακόμα και 12 χρόνων να συλλάβει την παλινωδία του Μαρξ.

  ReplyDelete
 44. Επ αυτού θα επιμείνω Παρμενίδη. Και άκου δω, εχουμε υποχρέωση να βάλουμε τις εκλογικεύσεις, κοντολογίς και τους ρελατιβισμούς, στη πάντα, διότι εδώ διαβάζει πολύ νεολαία.
  Εχεις χρέος απέναντι στη πατρίδα σου Παρμενίδη. Μη το ξεχνάς ΠΟΤΕ.

  ReplyDelete
 45. ΚΑΙ
  ΚΑΙ
  ΚΑΙ

  Ο καθένας μας θα κριθεί ΟΧΙ από τους λόγους του,

  ΑΛΛΑ

  ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΙΟ ΤΟΥ

  ReplyDelete
 46. O Bίος των διανοούμενων είναι παράδειγμα προς αποφυγήν.
  Η ζωή του Τολστόι και του Ντοστογέφσκι ήταν Ερείπια!
  Το ίδιο και η ζωή του Μάρξ.
  Για το Νίτσε δεν σου λέω τίποτα.
  ΚΑΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΗΘΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ.
  Ο Κονδύλης λέει ότι οι ηθικοδιδάσκαλοι κάνανε περισσότερο κακό στην ανθρωπότητα απο τους ιδεολόγους Μηδενιστές.Σαν να έχει δίκαιο μου φαίνεται.

  ReplyDelete
 47. Kαι να σου πω κάτι Κομφούκιε,εγώ αν και ιδεολόγος Μηδενιστής,είμαι πολύ θεοσεβούμενο άτομο.Νομίζω ότι οι Θεοί είναι απο τα καλύτερα εργαλεία που επενόησε ο άνθρωπος για να νοηματοδοτεί τη ζωή του.
  Μας είναι παρόντες όταν τους επικαλούμαστε και πάντα πρόθυμοι να βοηθήσουν.Εμένα όταν τους επικαλούμε πάντα με βοηθάνε.Και επιδή είμαι και "πολυσυλλεκτικός θειστής" έχω στη διάθεσή μου μεγάλη γκάμα Θεοτήτων.
  Δεν μ'ενοχλούν οι Θεοί.Μ'ενοχλούν οι αποκλειστικοί εκπρόσωποί τους, κάτι σαν το Χριστόδουλο,που θέλουν με τη βία να επιβάλλουν τη κυριαρχία τους πάνω μου εκμεταλευόμενοι τη θεοσέβειά μου.
  Μ'αυτούς έχω ανοιχτούς λογαριασμούς.Γιατί εγώ είμαι ένας Ειρηνιστής Μηδενιστής που πιστεύει ότι τους τρομοκτάτες πρέπει να είσαι έτοιμος να τους τρομοκροτήσεις, όταν χρειασθεί, και ας με συγχωρέσει ο ΓΚΑΝΤΙ.

  ReplyDelete
 48. Μονίμως αποπροσανατολίζεις την κουβέντα Παρμενίδη.
  Η προσωπική ζωή ενός διανοούμενου, ενός πολιτικού, και πολύ περισσότερο του ιδιωτικού ατόμου ΟΥΔΕΝΑ φορά. Και συμφωνώ απολύτως, επαυξάνοντας, ότι ο μηδενιστής τελικά είναι καλύτερος από τον ηθικολόγο.

  Ο Δημόσιος όμως Βίος ενός πολιτικού είναι distinct entity και αφορά τους τους πάντες και από ΚΕΙ κρίνεται ΚΑΙ θα κριθεί.

  Για παράδειγμα:
  Το τι έκανε ή δεν έκανε ο Clinton στην προσωπική του ζωή εμένα ουδέποτε με απασχόλησε και για την ακρίβεια μούφερνε εμετό να διαβάζω όλες τις ηθικολογικές κουταμάρες.
  Τα προσωπικά του αφορούν μόνο την κυρία Rodham-Clinton και αυτόν.
  ΑΛΛΑ με ενόχλησαν τα εξής δύο:
  1. Εκανε sex με υφιστάμενο [κυρία Lewinsky] που συνιστά κατάχρηση εξουσίας και είναι δεοντολογικά απαράδεκτο, και
  2. Εκανε sex εν ώρα εργασίας ΚΑΙ στο χώρο της εργασίας, που επίσης είναι δεοντολογικά απαράδεκτο ΚΑΙ κατάχρηση εξουσίας.

  Αυτα τα 2 τελευταία άπτονται του Δημόσιου Βίου του και εξ αιτίας αυτών καταδικάζεται.

  Παρά ταύτα και προς άρση παρεξηγήσεως, κρίνοντάς τον in toto, εξακολουθώ να πιστεύω πως ήταν ο καλύτερος, ή ακριβέστερα ο μόνος καλός πρόεδρος της 25ετίας και θα υποστηρίξω με πάθος ΚΑΙ τη σύζυγό του αν πάρει το χρίσμα των Δημοκρατικών (στα primaries υποστηρίζω τον k. Obama)

  ReplyDelete
 49. Συμφωνώ για τον Κλίντον.Ομως μια υποκριτική ηθική αλητεία τύπου Μπούς με τρομάζει.

  ReplyDelete
 50. Συμφωνώ για τον Κλίντον.Για τη κατάχρηση εξουσίας πάνω σε μια μαθητευόμενη κοπέλα είναι ΚΑΤΑΚΡΙΤΕΟΣ.
  Το πρόβλημα όμως του σέξ πρέπει να
  αποενοχοποηθεί και να αποηθηκοποιηθεί και να αντιμετωπίζεται ως καθαρά φυσιολογική και αισθητική λειτουργία.
  Πρέπει να επιτρέπεται και κατα τη διάρκεια της εργάσιμης μέρας και να διευκολύνεται,όπως άρχισε ήδη να συμβαίνει νομίζω με διάφορες καμουφλαρισμένες αθλητικές-ψυχολογικές δραστηριότητες που λειτουργούν ως υποκατάστατα του σέξ.
  ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ:ΣΥΝΑΙΝΟΥΝΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΟΙ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΕΞΟΥΣΙΑΣ.
  ΟΧΙ ΤΥΠΟΥ "ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ-ΘΩΜΑΙΣ".
  Τότε εσείς οι βιοστατιστικολόγοι Κομφούκιε θα κληθείτε να μελετήσετε τα ευεργετικά αποτελέσματα επι της εργασίας του νέου ΗΘΟΥΣ και ΤΟΥ ΝΈΟΥ ΕΘΟΥΣ.

  ReplyDelete
 51. Εμένα να δεις. Πήγαινε να διαβάσεις το
  www.yuricareport.com/Dominionism/
  TheDespoilingOfAmerica.hmt
  και θα τρομοκρατηθείς.
  Μια σύντομη εικόνα σας είχα δώσει προ μηνών όταν μίλησα για την ιδεολογία του Dominionism.
  Ο μεγαλύτερος κίνδυνος, όμως, είναι η απίθανη βλακεία του της οποίας δεν έχει επίγνωση.
  Ο άνθρωπος έχει ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ την οικονομία.
  Παρέλαβε ΧΡΕΟΣ 30% του ΑΕΠ και τόκανε 65%. Παρέλαβε πλεόνασμα 100 δισ. διλ. στο ΙΣΟΖΥΓΙΟ πληρωμών και το μετέτρεψε σε ΕΛΛΕΙΜΜΑ 565 ΔΙΣ ΔΟΛ.

  ΚΑΙ είναι ΚΑΙ ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ.
  Μέχρι περυσι το έλλειμμα ήταν 550-570 δισ δολ. Φέτος λοιπόν έρχεται το καθαρματάκι και λέει στο λαουτζίκο:
  "I have lowered the Total Deficit to 265 billion dollars"
  KAI όπως ξέρεις στις ΗΠΑ δεν μπορείς να πεις ψέμματα.
  Αλλά οι κομφούκιοι αναρωτήθηκαν αμέσως ΤΙ εννοεί με τον νεοπαγή όρο "total deficit" που πράγματι δεν υπάρχει στην δημόσια οικονομική.
  ΤΙ είχε κάνει λες το καθήκι, προκειμένου να έχει άλλοθι;
  Ορισε ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΣ ως ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ, το αλγεβρικό άθροισμα του ελλείμματος με τις ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ των ΕΙΣΦΟΡΩΝ στην ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (exactly 300 billion dollars) που στις ΗΠΑ, δια νόμου, δεν λογίζονται ως εισπράξεις του Δημοσίου Ταμείου παρότι οι πληρωμές των Συντάξεων λογίζονται στα "εξερχόμενα" του Προϋπολογισμού.
  Αρα (-565) + (+300) = (-265)!!!!!
  Ο ΑΛΗΤΗΡΙΟΣ

  ReplyDelete
 52. Πάλι χάλασε ο κλιματισμός σπίτι σου. Βρε τι πάθαμε.
  Ακουσε Παρμενίδη, θα πας στην Πλατεια ΚλαΘμώνος που λέει η Γεωργία και θα αγοράσεις καινούργιο κλιματιστικό και θα χρεωθεί η πιστωτική μου.

  ReplyDelete
 53. H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΙ ΜΑΣ ΦΤΑΙΕΙ;
  Διαβάζω στην κατακίτρινη Ελευθεροτυπία:

  «Διέρρευσες ένα κείμενο που δεν συζητήσαμε και με ευθύνη σου υπονόμευσε την επιτροπή», του είπε η Φώφη.
  «Δεν το διέρρευσα εγώ...», απάντησε ο Κουκουλόπουλος.

  Η αγράμματη κυρία Γεννηματά, όπως και η πλειοψηφία των Ελλήνων δημοσιογράφων, ΔΕΝ γνωρίζει ότι το ρήμα ΔΙΑΡΡΕΩ είναι ΑΜΕΤΑΒΑΤΟΝ, άρα ΔΕΝ ακολουθείται από αντικείμενο.

  Συνεπώς, το ορθόν είναι ότι "η πληροφορία διαρρέει" ή "κάποιος αφήνει να διαρρεύσει η πληροφορία".
  Οπως σωστά το θέτει ο Μπαμπινιώτης, στην περίπτωση που επιθυμούμε χρήση σημασιολογικά ανάλογου ρήματος, αλλά με μεταβατική έννοια, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ΔΙΟΧΕΤΕΥΩ. Αρα, μπορούμε να πούμε:

  1. Από το ΠΑΣΟΚ διέρρευσε (η πληροφορία) ότι η κυρία Γεννηματά δεν είναι ηλιθία,
  2. Το ΠΑΣΟΚ άφησε να διαρρεύσει (η πληροφορία) ότι η κυρία Γεννηματά δεν είναι ηλιθία
  3. Το ΠΑΣΟΚ διοχέτευσε (την πληροφορία) ότι η κυρία Γεννηματά δεν είναι ηλιθία.

  Στις περίπτώσεις (1) & (2), η πληροφορία [δλδ "η κυρία Γεννηματά δεν είναι ηλιθία"] είναι το ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ, που συντάσσεται με το αμετάβατον ρήμα "διαρρέω" ενώ στην (3) το ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ κατόπιν του μεταβατικού ρήματος "διοχετεύω".

  Μετα τιμής
  Ασημίνα Μπραχάμι

  Στο πιό chic
  Σύλβια, Αγιος Δημήτριος

  ReplyDelete
 54. ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 5/10/07
  Ενα σπαρταριστός διάλογος έγινε με αφορμή παρέμβαση της Τόνιας Αντωνίου, καθώς της θύμισαν το δικό της παρελθόν:

  Είπε η κ. Αντωνίου σύμφωνα με πληροφορίες:

  - «Να σταματήσει η Χαριλάου Τρικούπη την πολιτική και ιδεολογική τρομοκρατία τύπου Ρέλου...».

  Επενέβη ο Πάγκαλος λέγοντάς της:

  - «Να σταματήσεις. Οταν ήσουν γραμματέας της νεολαίας, είπες στον Σημίτη να μην τολμήσει να πάει στο συνέδριο της νεολαίας ο υπουργός που είναι ηθικός αυτουργός της παράδοσης του Οτσαλάν (σ.σ. ο ίδιος), γιατί άμα έρθει θα τον φάμε».

  Πήρε το λόγο ο Αθανασάκης:

  - «Σταμάτα Τόνια. Στη νεολαία πρώτα βγάζατε τα αποτελέσματα και μετά βάζατε τα ψηφοδέλτια στην κάλπη».

  Συνέχισε ο Παπουτσής:

  - «Τόνια, στα συνέδρια που έλεγχε ο Σημίτης είχαν χαθεί οι μπανάνες από την Αθήνα, γιατί τις είχαν φάει τα μέλη-μαϊμούδες»...

  Δηλαδή εδώ έχουμε αυτό που οι Γάλλοι ονομάζουν la creme de la creme!!

  ReplyDelete
 55. la creme de la creme

  xaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxa

  ReplyDelete
 56. Ετοιμάζω και διαθέτω, για χρήση των μελών του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, 137 πλατφόρμες σε καλή τιμή.Θα τις βρείτε στην είσοδο του χώρου της συνέλευσης.
  Καλύπτουν όλες τις πολιτικές τάσεις.Δεξιόστροφες,αριστερόστροφες,κεντρομόλες,φυγόκεντρες,κωλοτουμποειδείς,ερπετοειδείς,οσφυοκαμπτοειδείς,χαμερπειδείς,χαμαιλεωντοειδείς και όλων των συνδυασμών χρωμάτων,κινήσεων και στάσεων.Για όσους πάρουν πάνω απο μία θα υπάρχει και έκπτωση.
  Θα μας βρείτε στο στάντ "σοσιαλισμός,η Τόνια".

  ReplyDelete
 57. Kαι επειδή ξέρω, αλλά δεν μου επιτρέπει η αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων,να σας πω γιατί αυτό το κορίτσι,η Τόνια,η μασκότ του ΠΑΣΟΚ, προτιμάει τον Οτσαλάν,θα ετοιμάσω μια πολιτική πλατφόρμα στη νοηματική γλώσσα(για να παρακάμψουμε το εμπόδιο της Αρχής) και θα τη δώσω στον Πάγκαλο να την εισηγηθεί καταλλήλως

  ReplyDelete
 58. Ο ΒΒ θα καταγγείλει, δια στόματος Τόνιας, τον Κλίντον, για απόπειρα υποστήριξης του ΓΑΠ με τον οποίο και συνέφαγε χθες βράδυ.
  Σήμερα ο Κλίντον θα συναντηθεί με το FATBOY.Η δική μας Lady δεν θα παραβρίσκεται γιατί όπως ξέρετε ο Κλίντον τα χέρια του τα βάζει σε "κακή μεριά" και εύκολα αφήνει λεκέδες.

  ReplyDelete
 59. Το FATBOY, φερόμενον και ως πρωθυπουργός της Ελλάδας,απέσυρε τη Lady απο τη συνάντηση με τον Κλίντον, παρά του ότι θα του έδινε,σύμφωνα με τους δημοσκόπους του Μαξίμου, 0,008% αύξηση της δημότικότητάς του.

  ReplyDelete
 60. ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ στην "κυρία" Αντωνίου

  Say it now
  and say it loud
  I'm TSOKARO
  And I'm proud

  ReplyDelete
 61. Ξύπνησες Κομφουκιάκο μου;;
  Καλημέρα καλό νάχεις

  ReplyDelete
 62. Γεωργία, να λείπουν οι συντροφικές οικειότητες.
  Familiarity breeds contempt!

  ReplyDelete
 63. Quand meme, cher monsieur, vous n' avez-pas invente' la poudre.

  H δημοκρατία [μέσα στο ΠΑΣΟΚ] βρίσκεται στο απόσπασμα από τον Ιανουάριο του 1975.
  Σας χρειάσθηκαν 32 χρόνια, αγαπητέ κύριε, για να το ανακαλύψετε;;;

  I respectfully submit to you, Sir, that you are being intellectually dishonest and fraudulent!

  Shame on you, Sir!!!

  ReplyDelete
 64. H γαλλικούρα του κ. Κομφουκίων σημαίνει
  "εν τούτοις, αγαπητέ κύριε, δεν εφηύρατε την πυρίτιδα"

  ReplyDelete
 65. H δημοκρατία [μέσα στο ΠΑΣΟΚ] βρίσκεται στο απόσπασμα από τον Ιανουάριο του 1975.

  ίδιον της ελληνικής κοινωνίας... δυστυχώς...

  ReplyDelete
 66. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

  Παπανδρέου= ΑΚΡΩΣ επικίνδυνος καθότι ολίγος και τυραννίσκος.

  Βενιζέλος= ΕΚΘΕΤΙΚΑ επικίνδυνος καθότι ευφυής και υπό εκκόλαψη
  τυραννίσκος.

  Σκανδαλίδης=simply put, trailer park white trash.

  Αρα, έχουμε, επικίνδυνον, επικινδυνότερον και την σαβούρα.

  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ αυτών, το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ είναι ΑΛΛΟΥ. To ΠΑΣΟΚ [εδώ θα διαφωνήσω ριζικά με τον κύριο Σημίτη] είναι αυτό που είναι όχι διότι είναι προϊόν τυχαιότητας [τυχαίο δείγμα, random sample] του ελληνικού κοινωνικού ιστού. Tους χαρακτήρες των μελών του ΔΕΝ θα τους συναντήσεις ΟΥΤΕ στα καταγώγια της Τρούμπας!!!!!

  KAI, επειδή το ανθρώπινο δυναμικό ΔΕΝ αλλάζει, το "κόμμα" πρέπει να διαλυθεί και η Σοσιαλφιλελεύθερη Δημοκρατική Παράταξη να επανιδρυθεί.

  Ο Λαός ΔΕΝ τους θέλει και ο Λαός δεν καταψήφισε το ΠΑΣΟΚ λόγω Παπανδρέου, η μόνο λόγω Παπανδρέου, όπως ισχυρίζεται το αεροπλανοφόρο Saratoga.

  ΤΕΛΟΣ, ας σημειωθεί πως, ΕΑΝ ο Καραμανλής είχε πλαισιωθεί από έντιμα στοιχεία και όχι κουμπάρους, η επιτυχία του στις εκλογές θα είχε ξεπεράσει το 46% - αυτό σας το υπογράφω!

  ReplyDelete
 67. Anonymous said...
  H δημοκρατία [μέσα στο ΠΑΣΟΚ] βρίσκεται στο απόσπασμα από τον Ιανουάριο του 1975.

  ίδιον της ελληνικής κοινωνίας... δυστυχώς...

  ΑΣΤΑ ΑΥΤΑ.
  ΤΟΥΣ ΒΕΡΜΠΑΛΙΣΜΟΥΣ, ΤΙΣ ΣΟΦΙΣΤΕΙΕΣ, ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΙΚΕΥΣΕΙΣ και ΤΟΥΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ, όχι εδώ μέσα.

  Μετά τιμής
  Βάσια, White Plains

  ReplyDelete
 68. Για να ευθυμήσουμε λιγάκι στην βαρειά ατμόσφαιρα των ημερών,
  Κομφούκιέ μου,
  είναι αυτο που έλεγε η ανεπανάληπτη θειά σου
  "τα σκούπιδα της κατωτάτης κοινωνικής υποστάθμης".

  χαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχα

  ReplyDelete
 69. @βασίλω τρισμέγιστη
  "ΑΣΤΑ ΑΥΤΑ.
  ΤΟΥΣ ΒΕΡΜΠΑΛΙΣΜΟΥΣ, ΤΙΣ ΣΟΦΙΣΤΕΙΕΣ, ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΙΚΕΥΣΕΙΣ και ΤΟΥΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ, όχι εδώ μέσα."

  Τι είναι ο γεννηματισμός; Όπως λέμε αστιγματισμός;

  ReplyDelete
 70. @ Χρυσοβαλάντου Χατζηκυριάκειο

  She was a character, indeed!

  ReplyDelete
 71. Ωραία τα είπε ο Χρυσοχοΐδης για τους Γ700:

  Αναφερόμενος σε αυτό που συμβολικά αποκαλείται «γενιά των 700 ευρώ» ο κ. Χρυσοχοϊδης είπε ότι «δεν είναι φτωχή, ζει καταναλωτικά με επίπεδο ζωής πολύ ανώτερο από τις πραγματικές τους δυνατότητες, αλλά ως γνωστό αν δεν υπήρχε η οικογένεια θα είχαμε διαλυτικά φαινόμενα στην κοινωνία. Γι' αυτό, αυτό το αδιέξοδο επηρεάζει πρωτίστως τους γονείς αυτών των παιδιών».

  πηγή προέλευσης

  ReplyDelete
 72. @ανώνυμος
  "ο κ. Χρυσοχοϊδης είπε ότι «δεν είναι φτωχή"

  Μην στενοχωριέσαι ανώνυμε. Τώρα που θα καταργηθεί ο ΦΜΑΠ, οι έχοντες και κατέχοντες θα χρησιμοποιήσουν τα οφέλη που θα έχουν από τη μείωση των φόρων για να αυξήσουν τους μισθούς των νέων υπαλλήλων στα 1400 ευρώ. Έτσι, θα σωπάσουν και την Αλέκα. Σατανικό!

  ReplyDelete
 73. As palepsoume san genia ton 700 euro gia ena neo koinoniko simbolaio, dikaio kai biosimo metaksi ton geneon kai metaksi ton antropon kai tou fusikou kai koinonikou periballontos mas. Kalo einai pou askoume kritiki, bebaia i thesi tou dimiourgou einai panta i pio diskoli. Giauto as min stauronoume tous pantes, eidika tous politikous, alla as tous proseggisoume opos prepei na proseggisoume kai ta problimata mas, tous stoxous mas kai to mellon mas.

  ReplyDelete
 74. Ο Κλίντον έδοσε το δαχτυλίδι στο ΓΑΠ.Οπότε τώρα έχει δύο.
  Αλλά τι λέω ο Σημίτης του το ζήτησε πίσω.
  Φαρμάκι στάζει αυτός ο άνθρωπος,σκέτο φαρμάκι.

  ReplyDelete
 75. @ αnonymous 9:23
  Εκλογίκευση= παρουσίαση ή ερμηνεία ενός φαινομένου ή γεγονότος στο πλαίσιο της κοινής λογικής.

  Γεννηματισμός= παρουσίαση μιάς απόλυτα λογικοφανούς ερμηνείας φαινομένου ή γεγονότος, ενόσω ο εκφορέας της ερμηνείας γνωρίζει ή πιστεύει ότι είναι ψευδής.

  ReplyDelete
 76. Εχετε ακούσει τον Fatman να μιλά Αγγλικά με τον Κλίντον; Τύφλα νάχει ο Αρκαδικός ημιόνος.
  Και ο Κλίντον με το στόμα ανοιχτό:
  unbelievable!

  ReplyDelete
 77. @βάσια (βάσια ή βασίλω; με μπέρδεψες)
  "Γεννηματισμός= παρουσίαση μιάς απόλυτα λογικοφανούς ερμηνείας φαινομένου ή γεγονότος, ενόσω ο εκφορέας της ερμηνείας γνωρίζει ή πιστεύει ότι είναι ψευδής."

  Ποιά είναι η ετυμολογία της λέξης; Ο Μπαμπινιώτης δεν την έχει. Να το πάω πίσω το λεξικό; Ελλειπές μου φαίνεται πως είναι.

  ReplyDelete
 78. Ο Κλίντον τρείς ώρες με το ΓΑΠ και μισή με το Κωτσιαρή.Ο οποίος αν και non Αρκάς ημιόνιζε Αγγλιστί.Σπάνιο το είδος.Υπο εξαφάνιση.Κάτι λίγοι έμειναν στην Αρκδία μόνο.

  ReplyDelete
 79. Αμα φορέσω τη sans cylotte φουστανέλλα θα σου δείξω εγώ Βασίλω πόσους όνους έχει η Αρκαδία.

  ReplyDelete
 80. sans culotte αγαπητικέ, sans culotte. Διόρθωσέ το γρήγορα μην μας πάρει χαμπάρει ο κομφούκιος και ποιός μας ακούει μετά.

  ReplyDelete
 81. sans νάναι κι'ότι νάναι.

  ReplyDelete
 82. To sxolio tou Mixali Xrisoxoidi einai idiaitera elitistiko kai adiko, eidika gia enan politiko pou proerxetai apo to proodeutiko komma tis xoras.. Oi dinatotites kalliergountai kai proothountai sto katallilo periballon, me tis sostes ipodomes, rithmiseis kai eukairies pou dinontai stous polites. Otan loipon to pio sapio sistima paideias, me tin euriteri ennoia makria apo apokleistika tritobathmia idrimata, einai kataskeuasma tis politikis toy dikou tou kommatos, otan oi ergasiakes rithmiseis einai aporroia ton politikon toy kommatos toy kai einai oi pleon akatalliles gia to orama tis Europis sxetika me ena pio dikaio, euelikto kai asfales ergasiako periballon, otan loipon de dinontai ta katallila erethismata gia tis dinatotites na anaptixthoun, otan malista i diki tou genia didaskei ti diki mas sti leitourgia mas entos enos pliros anorthodoxou, sxedon gangsterikou plaisiou ergasiakou kai koinonikou, mallon tha prepei na skeftei protos, pos tha proseggisei ayta ta paidia kai pos tha ta boithisei, os ipeuthinos politikos, na bgoun apo to telma tis adraneias, tis apraksias kai tis lamogias, kai pos oi dinatotites tous na fanoun, esto eis baros ton gonion tous. Outos i allos, enas politikos prepei na koita protos sto mellon, kai to mellon prepei na eimaste emeis.

  ReplyDelete
 83. @anonymous
  "sans νάναι κι'ότι νάναι."

  Ψηφίζω:

  sans PASOK

  ReplyDelete
 84. ΜΗ ταλαιπωρείσθε αδίκως.
  Τα πράγματα είναι απλά. Από τα 1,000,000 ελληνικά νοικοκυριά που έχουν εισόδημα άνω των 250,000 ευρώ και έπρεπε να πληρώνουν ΚΑΠΟΙΟ ΦΜΑΠ, μέχρι σήμερα πλήρωναν 40,000 άτομα. Με βάση ένα μέσο ποσό 5,000 ευρώ ετησίως, το συνολικό προϊόν του ΦΜΑΠ ήταν μέχρι σήμερα περίπου 200-220 εκατομμύρια ευρώ, ήγουν όμφακες, δλδ μόλις ένα χιλιοστό του προϋπολογισμού (ετήσιος προϋπολογισμός, περίπου 190 δισεκατομμύρια ευρώ).

  Τώρα, με την επαρχής φορολόγηση της ακινήτου περουσίας όλων, ξεκινώντας από το μηδέν, υπολόγισα grosso modo, ότι το ποσό που θα προκύψει θα είναι 1-1.2 δισεκατομμύρια ευρώ, δλδ σημαντικό ποσό που θα πλησιάζει το 0.64% του προϋπολογισμού.

  Καλό είναι οι τεμπέληδες του Δημοσίου και των ΔΕΚΟ να πληρώνουν πίσω ένα ελάχιστο μέρος του μισθού που ΔΕΝ ΑΞΙΖΟΥΝ και που του δίνεται διότι το Ελληνικό Δημόσιο ασκεί χρονίως κοινωνική πολιτική προσλαμβάνοντας υπαλλήλους που δεν χρειάζεται.

  ReplyDelete
 85. Δέστε και καμαρώστε: 100η η Ελλάδα στην δυνατότητα ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας.

  Η Ελλάδα έχει κλείσει σαν χώρα προ πολλού. Το μέλλον κάθε ικανού νέου είναι στον ανταγωνιστικό στίβο της Ευρώπης. Εκεί αναπτύσσεται και δημιουργείται ο Ελληνισμός του μέλλοντος.

  ReplyDelete
 86. sans GAP ou sans BB?

  ReplyDelete
 87. Καλό είναι οι τεμπέληδες του Δημοσίου και των ΔΕΚΟ να πληρώνουν πίσω ένα ελάχιστο μέρος του μισθού που ΔΕΝ ΑΞΙΖΟΥΝ και που του δίνεται διότι το Ελληνικό Δημόσιο ασκεί χρονίως κοινωνική πολιτική προσλαμβάνοντας υπαλλήλους που δεν χρειάζεται.

  Τεμπέλης εγώ; Δεν είναι στο επίπεδό μου και γι αυτό δεν θα σας προσβάλω με τέτοιον τρόπο. Εγώ έχω αγωγή και τρόπους κύριε.

  ReplyDelete
 88. Η πλειοψηφία των Ελλήνων θα πληρώσει γύρω στα 100 ευρώ το χρόνο, άρα ασήμαντο ποσό, ενώ το συνολικό προϊόν που θα προκύψει είναι σημαντικό, 1.2 δισεκατομμύρια.

  Επίσης, ΟΡΘΑ και κατ' επιταγήν του Συντάγματος, όπως σας ανέλυσα προ διημέρου, η ΠΡΩΤΗ κατοικία ΔΕΝ θα φορολογηθεί διότι δεν επιτρέπεται να φορολογηθεί.

  ReplyDelete
 89. ΜΗ ταλαιπωρείσθε αδίκως.
  Τα πράγματα είναι απλά. Από τα 1,000,000 ελληνικά νοικοκυριά που έχουν εισόδημα άνω των 250,000 ευρώ και έπρεπε να πληρώνουν ΚΑΠΟΙΟ ΦΜΑΠ, μέχρι σήμερα πλήρωναν 40,000 άτομα. Με βάση ένα μέσο ποσό 5,000 ευρώ ετησίως, το συνολικό προϊόν του ΦΜΑΠ ήταν μέχρι σήμερα περίπου 200-220 εκατομμύρια ευρώ, ήγουν όμφακες, δλδ μόλις ένα χιλιοστό του προϋπολογισμού (ετήσιος προϋπολογισμός, περίπου 190 δισεκατομμύρια ευρώ).

  Τώρα, με την επαρχής φορολόγηση της ακινήτου περουσίας όλων, ξεκινώντας από το μηδέν, υπολόγισα grosso modo, ότι το ποσό που θα προκύψει θα είναι 1-1.2 δισεκατομμύρια ευρώ, δλδ σημαντικό ποσό που θα πλησιάζει το 0.64% του προϋπολογισμού.


  Η παραπλάνηση συνεχίζεται. Διότι, αν όντως 1 εκατομμύριο νοικοκυρία έπρεπε να πληρώσουν ΦΜΑΠ (νούμερο για το οποίο ποτέ δεν υπήρξε καμία τεκμηρίωση), και πληρώνουν μόνο 40000, αυτό σημαίνει πως θα μπορούσαν να εισπραχτούν περί τα 4 δις ευρώ. Φυσικά, αντί να γίνει αυτό, οι ευθύνες μετακυλούνται στους χαμηλόμισθους και τους μικροϊδιοκτήτες.

  Το σχόλιο της Ελευθεροτυπίας στο λινκ που στάλθηκε νωρίτερα είναι πολύ εύστοχο.

  ReplyDelete
 90. Η πλειοψηφία των Ελλήνων θα πληρώσει γύρω στα 100 ευρώ το χρόνο, άρα ασήμαντο ποσό, ενώ το συνολικό προϊόν που θα προκύψει είναι σημαντικό, 1.2 δισεκατομμύρια.

  100 ευρώ το χρόνο για εκείνον που αμείβεται με 700 ευρώ είναι σημαντικό ποσό. Και αυτό γίνεται για να ωφεληθούν τεράστια ποσά οι κάτοχοι μεγάλης ακίνητης περιουσίας, η παραδοσιακή βάση των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας.

  ReplyDelete
 91. Κομφούκιε, μήπως είσαι νεοδημοκράτης;

  Θλίβομαι, διότι άλλα μου είπαν για το άτομό σου.

  Vasia, White Plains

  ReplyDelete
 92. Ναι θα έπρεπε να είναι γυρω στα 4 δισεκατομμύρια, αλλά οι περιουσίες σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές υπολογίζονται σε σχεδόν μηδενική βάση, εκτός όταν ο τοπικός έφορος είναι λαμόγιος και έχει βάλει κάποιον αστο ή μεγαλοαστό στο μάτι.

  ReplyDelete
 93. Ναι θα έπρεπε να είναι γυρω στα 4 δισεκατομμύρια, αλλά οι περιουσίες σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές υπολογίζονται σε σχεδόν μηδενική βάση, εκτός όταν ο τοπικός έφορος είναι λαμόγιος και έχει βάλει κάποιον αστο ή μεγαλοαστό στο μάτι.

  Επομένως, λοιπόν, να παταχθεί η φοροδιαφυγή και να πληρώσουν όλοι με βάση το νόμο. Το επιχείρημά σου ισοδυναμεί με το εξής: επειδή κάποιοι έχοντες και κατέχοντες εισφοροδιαφεύγουν, να αυξηθούν οι εισφορές των χαμηλόμισθων.

  Ντροπή! Δεν πρέπει να αλλάξουν οι κλίμακες φορολόγησης που έχουν στόχο να επιφέρουν τη μεγαλύτερη αναδιανομή του εισοδήματος εις βάρος των χαμηλόμισθων και των μικροϊδιοκτητών από τη Μεταπολίτευση.

  ReplyDelete
 94. Είπαμε η πρωτη κατοικία ΔΕΝ θα φορολογηθεί. Συνεπως δεν υπάρχει περίπτωση το όλο σου είσόδημα να είναι 700 ευρώ το μήνα και να χρειασθεί να πληρώσεις φόρο ΑΠ.
  Τhe two together do NOT match.
  Your argument is a non sequitur

  ReplyDelete
 95. Είπαμε η πρωτη κατοικία ΔΕΝ θα φορολογηθεί. Συνεπως δεν υπάρχει περίπτωση το όλο σου είσόδημα να είναι 700 ευρώ το μήνα και να χρειασθεί να πληρώσεις φόρο ΑΠ.
  Τhe two together do NOT match.
  Your argument is a non sequitur


  Γιατί κύριε κουγκουφούκιε; Δεν μπορεί ο άνθρωπος να έχει 700 ευρώ εισόδημα και να διατηρεί εξοχικό εις τας εξοχάς πέραν της πρώτης κατοικίας του;

  Αφήστε δε που, λόγω πενίας, μπορεί να νοικιάζει την μεγαλύτερου μεγέθους πρώτη κατοικία του και να διαμένει εις γκαρσονιέρα.

  Αλλά τι ανάγκες έχετε εσείς οι πλούσιοι.

  ReplyDelete
 96. ΔΕΝ εισφοροδιαφεύγουν μόνο οι έχοντες και κατέχοντες. Η ατέλειωτη ΜΕΣΑΙΑ ΤΑΞΗ εισφοροδιαφεύγει.
  Οι έχοντες και κατέχοντες έχουν ήδη τις περιουσίες τους ως ανώνυμες εταιρείες η off-shore, οπότε εισφοροδιαφεύγουν "νομίμως" .
  Και όπως προείπα, φορολόγηση έστω και ΒΑΡΕΙΑ των εχόντων και κατεχόντων ΔΕΝ ΛΥΕΙ το πρόβλημα.

  ReplyDelete
 97. εισφοροδιαφεύγουν->φοροδιαφεύγουν

  ReplyDelete
 98. Οι έχοντες και κατέχοντες έχουν ήδη τις περιουσίες τους ως ανώνυμες εταιρείες η off-shore, οπότε εισφοροδιαφεύγουν "νομίμως" .

  Πάλι απληροφόρητος. Τα ακίνητα των offshore εταιριών φορολογούνται με 3% ετησίως επί της αντικειμενικής αξίας.

  ReplyDelete
 99. @κομφούκιος, (ως βασίλω, ή ό,τι αν είπει τις)
  Κομφούκιε, ουκ εά σε καδεύδειν το του Γεννηματά τρόπαιον!
  χαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχα

  ReplyDelete
 100. H οικονόμος μου κυρία Μαργαρίτα Τ. και ο σύζυγός της [τα υπολογίσαμε μαζί διότι προσπαθώ να τους πείσω να αγοράσουν στέγη] έχουν εισόδημα 35,500 ευρώ ετησίως από τα οποία δηλούνται μόνο 12.000.

  ReplyDelete
 101. H οικονόμος μου κυρία Μαργαρίτα Τ. και ο σύζυγός της [τα υπολογίσαμε μαζί διότι προσπαθώ να τους πείσω να αγοράσουν στέγη] έχουν εισόδημα 35,500 ευρώ ετησίως από τα οποία δηλούνται μόνο 12.000.

  Να καταγγελθούν πάραυτα, ομού μετά του εργοδότου των.

  ReplyDelete
 102. Μόνο εδώ και 3-4 χρόνια, οπότε
  άλλαξε ο νόμος, ΑΛΛΑ εφόσον είναι ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ισχύει αυτό που είπα. Ζητώ συγγνώμη διότι δεν το επεξήγησα.

  ReplyDelete
 103. Βεβαίως. Και οι απατεώνες που πείθουν αφελείς να αγοράζουν σπίτια αξίας 1000 ςευρώ πληρώνοντας 40,000!!!!!!!!

  Πρέπει να μπουν στις φυλακές

  ReplyDelete
 104. ΟΤΑΝ θα γίνουν Ελληνες πολίτες και θάχουν ίσα δικαιώματα ΤΟΤΕ και ΜΟΝΟ τότε θα καταγγελθούν.
  Ατομα που είναι ΛΟΓΩ κακής και ΑΔΙΚΟΥ κοινωνικής πολιτικής σε μειονεκτική θέση ΔΕΝ διώκονται.

  ΔΕΝ ήσαν μόνο καλοί όταν μας έφτιαξαν του δρόμους και τα στάδια και τώρα τους αρνούμαστε το δικαίωμα της ιθαγένειας.

  ReplyDelete
 105. Neos Anikanos said...
  To sxolio tou Mixali Xrisoxoidi einai idiaitera elitistiko kai adiko, eidika gia enan politiko pou proerxetai apo to proodeutiko komma tis xoras..

  Θα είχες την ευγενή καλωσύνη να παρουσιάσεις ποιά σημεία από τον λόγο του Χρυσοχοϊδη είναι ελιτίστικα ή σε κάθε περίπτωση ανάρμοστα σε ένα προοδευτικό κόμμα, ώστε να γίνει κάποιος διάλογος;;;

  ReplyDelete
 106. Κομφούκιος said...
  Neos Anikanos said...
  To sxolio tou Mixali Xrisoxoidi einai idiaitera elitistiko kai adiko, eidika gia enan politiko pou proerxetai apo to proodeutiko komma tis xoras..

  Θα είχες την ευγενή καλωσύνη να παρουσιάσεις ποιά σημεία από τον λόγο του Χρυσοχοϊδη είναι ελιτίστικα ή σε κάθε περίπτωση ανάρμοστα σε ένα προοδευτικό κόμμα, ώστε να γίνει κάποιος διάλογος;;;


  Ε καλά, στην Ελλάδα προοδευτική πολιτική σημαίνει μοίρασμα χρημάτων, ει δυνατόν με ελάχιστη εργασία.

  Ο Χρυσοχοΐδης το έχει πιάσει το νόημα: Η γενιά των 700 ευρώ «δεν είναι φτωχή, ζει καταναλωτικά με επίπεδο ζωής πολύ ανώτερο από τις πραγματικές τους δυνατότητες».

  Αλλά μήπως φταίνε οι νέοι; Όταν δεν τους εκπαίδευσαν σωστά ούτε τους δίδαξαν πως να διαμορφώνουν το μέλλον τους, όταν τα παραδείγματα και πρότυπα που βλέπουν τριγύρω τους είναι της ρεμούλας και της απάτης, τότε, με βάση το, κομφουκιανής πρωτοτυπίας, so-called επιχείρημα της Μαργαρίτας, λόγω κακής και αδίκου πολιτικής βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, άρα δεν ευθύνονται.

  ReplyDelete
 107. Δεν υπάρχει καμμιά Κομφουκιανή πρωτοτυπία εδώ. Ο Κομφούκιος παιδιόθεν πρωτοτυπεί αλλ' ουδέποτε αυθαιρετεί.
  Το Αρθρο 4 εδάφιο 5 του Συντάγματος των Ελλήνων ορίζει:
  "Oι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους."
  Συνεπώς οι ΜΗ Ελληνες πολίτες ΔΕΝ υποχρεούνται να συνεισφέρουν ενόσω η Πολιτεία δεν τους προσφέρει ισονομία βασικό στοιχείο της οποίας είναι η Ελληνική Ιθαγένεια.
  Δεύτερον, ουδείς πολίτης επιτρέπεται να απαντα στο Νόμο του Κράτους χωρίς εκπροσώπηση. ΑΥΤΟ σημαίνει, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ότι αν ΔΕΝ έχει εκπροσώπηση στην Νομοθετική [δλδ το δικαίωμα του εκλέγειν] ΚΑΙ, μέσω αυτής, στην Εκτελεστική Εξουσία, ΟΥΔΕΙΣ μπορεί να του επιβάλλει ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΑΡΗ, διότι τότε θα ήταν εκτεθειμένος στην αυθαιρεσία του Κράτους και αντικείμενο δουλείας η οποία απαγορεύεται ΚΑΙ εκ του Συντάγματος ΚΑΙ εκ της Συνθήκης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
  Therefore, η Μαργαρίτα και κάθε Μαργαρίτα είναι ΥΠΟΛΟΓΗ στο Νόμο της Πολιτείας όσον αφορά στα ΒΑΡΗ της Πολιτείας ΜΟΝΟ από την ημέρα που είναι ΠΟΛΙΤΗΣ της χώρας ΚΑΙ έχει δικαίωμα ΨΗΦΟΥ.

  Ατουταλέρ (Αυλωνίτης)

  ReplyDelete
 108. Κύριε Κομφουκίων το πιάσαμε το υπονοούμενο.
  Σου λέει τώρα, ευκαιρία με το θέμα των αλλοδαπών ας πετάξω και το Αρθρο 4 παράγραφος 5 που λέει επακριβώς ότι:
  Αρχοντες και πληβείοι, μορφωμένοι και αγράμματοι, γκλαμουράτοι και ξανθές, κωστόπουλοι και τόνιες ΟΛΟΙ, ΜΑ ΟΛΟΙ συμμετέχουμε στα Δημόσια Βάρη ανάλογα με τις δυνάμεις μας, δλδ με το 0,1%, αυτός που έχει ακίνητα 1,000,000 ευρώ (πέραν της 1ης κατοικίας) πληρώνει 1000 ευρώπουλα και αυτός που έχει περιουσία 1000 ευρώ πληρώνει 1 ευρώ το χρόνο.

  ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ, H ΔΙΧΟΤΟΜΟΣ, δλδ ο ΟΥΔΟΣ των 246,000 ΕΥΡΩ, ΗΤΑΝ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ through and through and through and through!!!!!!!!

  ReplyDelete
 109. Εννοείται Ελενά μου, προς άρσιν παρεξηγήσεως, ΟΤΙ όταν υπάρχουν εισοδήματα, τότε, όπως συνηθίζεται στην πολιτισμένη δυτική κοινωνία, ΙΣΧΥΟΥΝ οι ΟΥΔΟΙ (αφορολόγητα όρια) και ισχύουν ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ φορολόγησης. ΟΥΔΕΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΚΕΙ.
  Aλλο πράγμα τα ΑΓΑΘΑ μας και άλλο τα ΕΣΟΔΑ μας. Κολοσσιαία διαφορά.

  Ετερον ουδέτερον

  ReplyDelete
 110. Ετερον εκατέρωθεν περικαλώ

  ReplyDelete
 111. "Η γενιά των 700 ευρώ «δεν είναι φτωχή, ζει καταναλωτικά με επίπεδο ζωής πολύ ανώτερο από τις πραγματικές τους δυνατότητες»."

  Auto akribos einai to elitistiko simeio filoi mou, giati mallon tha prepei na milame gia plaisio anaptiksis dinatotiton kai ikanotiton. Kai mallon enas politikos prepei na anarotithei akoma to akoloutho: Giati enas neos stin Ellada simera exei dinatotites xamiles, xamiloteres tou boiotikou tou epipedou? Kai einai akribos etsi ta pragmata, i prokeitai gia mia plasmatiki eumareia i opoia einai sto orio tis katarreysis, ki apo pou pigazei auto to plasmatiko boiotiko epipedo? Mipos tha eprepe sto plaisio enos neou koinonikou simbolaiou metaksi ton geneon, sto plaisio tis diageneakis dikaiosinis pou apaitoyme, autoi pou o Mixalis isxirizetai oti disanaloga plironoyn to baros, oi goneis mas, tha eprepe na ksanaskeftoun ton tropo me ton opoio plironoun, isos na kanoun mia pio apodotiki ki apotelesmatiki diaxeirisi ton poron tous? An de gnorizoun, an den exoun mathei pote tous, opos fainetai se ola ta epipeda tis leitourgias tis koinonias mas, mipos tha eprepe na doume, eidika oi politikoi, pos ekpaideuoyme tous eautoys mas se ayti tin kateuthinsi?

  An dextoume, pou kata ti gnomi mou einai to proto kai pio simantiko bima, oloi mas, mikroi kai megaloi, tis dikes mas euthines, kai tous dikous mas stoxous gia to mellon mas, tote tha prepei na ksefigoume apo to sindromo tou "katigoro" to kratos, tous politikous, tin koinonia kai tous Amerikanous, kai anti na milame gia poios ferei euthini na milame gia to ti mporei o kathenas mas na kanei gia na sinisferei to diko tou litharaki stin anoikodomisi tis empistosinis metaksi ton geneon. Einai olofanero sti gerontokratiki koinonia tis Elladas oti oi xrisoi mesilikes mas blepete san anikana, amorfota kai aksesta anorima paidia. Einai alithia oti pasxoume apo to sindromo tou overextended teenager, einai alithia oti den ksekinisame ti zoi mas apo tis kakouxies poy mazika ezisan i dikies sas genies. Ta erethismata mas einai diaforetika, alla einai panta auta poy diamorfonoun tous xaraktires mas, tis epithimies mas kai tis ikanotites mas. Pano se auta ta xaraktiristika isos prepei na doulepsoyme mazi, giati o antropos de gennietai ikanos i anikanos, nikitis i xamenos, alla plathetai kata tin poreia tis zois tou, mathenei kai ekselisetai.

  ReplyDelete
 112. Aντιγράφω ένα απόσμασμα από τη συνέντευξη του Κονδύλη...

  "Δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπων, πλείστοι όσοι από τους οποίους είχαν ηθικότατες προθέσεις και επέδειξαν συχνότατα απαράμιλλη αυτοθυσία, μάχονταν για την εγκαθίδρυση τής Ουτοπίας, όμως από τη συλλογική τους δράση προέκυπταν αποτελέσματα απ' ευθείας αντίθετα προς τους κεκηρυγμένους σκοπούς, αποτελέσματα που ανακύκλωναν ακριβώς εκείνα τα φαινόμενα που ήθελε και όφειλε να ξεπεράσει η Ουτοπία: την κατεξουσίαση ανθρώπου από άνθρωπο, τη λογική της ισχύος μέσα στην αναίμακτη ή αιματηρή εκδίπλωσή της. Πώς έπρεπε να ερμηνευθεί αυτό το παράδοξο; Πώς λειτουργεί η ετερογονία των σκοπών μέσα στην Ιστορία, ούτως ώστε, συνηθέστατα άλλωστε, και από τις απαρχές ακόμα της ιστορικής δραστηριότητας, η φορά της απρόσωπης συνισταμένης να αποκλίνει από την φορά των προσωπικών συνιστωσών παρμένων χωριστά; Γιατί, με άλλα λόγια, η συλλογική δράση να μας οδηγεί εκεί όπου δεν επιθυμούσε κανείς από τους ατομικούς φορείς της; Και ακόμα: πώς είναι δομημένη, εννοιολογικά και ψυχολογικά, η ουτοπική και γενικότερα η ιδεολογική σκέψη, ούτως ώστε να επιβιώνει κάθε πρακτικής διαψεύσεως ή πάντως να μεταμορφώνεται και να μετακινείται σ' ένα νέο πεδίο μόλις τα πρακτικά αδιέξοδα στο προηγούμενο γίνουν κραυγαλέα και αφόρητα; Ποιοι ανθρωπολογικοί και πολιτισμικοί παράγοντες ευνοούν ή και επιβάλλουν αυτή τη δόμηση και αυτή την ανθεκτικότητα της ουτοπικής και της ιδεολογικής σκέψης;"

  Γίγαντας!

  Γ700 ευχαριστώ για το Link!

  ReplyDelete
 113. Anikanow neos

  Ola osa les einai se APOLYTI ARMONIA me ta grafomena tou Xrysoxoidi.
  Den diafwneite, mallon symfwneite.
  Den mporw akoma na katalavw POU vrikes ton elitismo.

  ReplyDelete
 114. Mετά συγχωρήσεως Βαγγέλα, αυτό τόγραψε ήδη ο Κομφούκιος
  October 5, 2007, 5:32 pm

  ReplyDelete
 115. @ anikanos neos

  Συμφωνούμε. Πρέπει να υπογραφεί ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο για τον άάάάάάάάάάάάάνθρωπο

  ReplyDelete
 116. @ Contrat Fofial

  Παρακαλώ ΜΗΝ οικειοποιείσθε την πνευματική μου ιδιοκτησία και μάλιστα παραγραμματίζοντας σκωπτικώς τους όρους και ευτελίζοντάς την!

  ReplyDelete
 117. CONTRAT FOFIAL

  Κομφούκιε έγραψες πάλι ιστορία!!

  ReplyDelete
 118. Sorry παίδες, ήταν τόσο ωραίο που παρασύρθηκα... ας είναι δύο φορές!

  Α, ρε Κονδύλη γίγαντα!!!

  ReplyDelete
 119. Μην υπερβάλλεις vaggelas. Καλός είναι όχι και γίγας.

  ReplyDelete
 120. contrat fofial
  xaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxa

  ReplyDelete
 121. Eσύ φυτόν, δούκα της Βλακεντίας, γιατί γελάς;

  ReplyDelete
 122. αnonymous 5:20

  Mπροστά σε κάτι εγχώριες "μετριότητες" και "ανθυπομετριότητες" που διαβάζουμε εδώ και εκεί... μου φαίνεται πολύ, μα πολύ ψηλότερος.

  Μπαίνει στο ψαχνό χωρίς υπεκφυγές και γι αυτό τον γουστάρω πάρα πολύ!

  ReplyDelete
 123. Διότι μου εξήγησε ο μπαμπάς μου ότι δεν υπάρχει contrat fofial αλλά contrat social που το έγραψε ένας Γάλλος που λεγότανε Ζαν Ζακ Ρουσώ και ότι αυτός που έγραψε το Φοφιάλ ήθελε να κάνει πλάκα στην χαζο-φώφη.

  ReplyDelete
 124. Στο βιβλίο "ΤΟ ΑΟΡΑΤΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ" είναι γραμμένη η συνέντευξη του Π.Κονδύλη στο Τσακνιά,μαζί με δύο επίσης ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις του στo Marin Terpsta και το Σπύρο Κουτρούλη.ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΦΕΛΗ.
  ΣΥΜΜΕΡΊΖΟΜΑΙ ΤΟΝ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΌ ΤΟΥ VAGGELAS.
  Προτείνω στη γ700 να κάνει τον Κονδύλη Μέντορά της.Και να κάνει κάτι ανάλογο στην Ελλάδα με αυτό που κάνουν οι Γερμανοί για τον Κονδύλη,που τον θεωρούν πνευματικό τους παιδί.Να ξεκινήσει κατ'αρχήν με τη δημιουργία ενός πνευματικού συλλόγου,που θα ασχολείται μετη μελέτη και διάδοση του έργου του Κονδύλη.Πιστεύω ότι θα βρεί και χρηματοδότες για να κάνει κάτι σοβαρό.ΙΔΟΥ ΠΕΔΙΟΝ ΔΟΞΗΣ ΛΑΜΠΡΟΝ.

  ReplyDelete
 125. Mακάρι, μακάρι. Βεβαίως και θα υπάρξουν χρηματοδότες.

  ReplyDelete
 126. Πρέπει να προστατευθεί η Ελλάδα από την κόπρο του Αυγείου και τα αρπαχτικά και ΜΟΝΗ οδός είναι η μόρφωση και επιμόρφωση των Ελλήνων.
  Και όχι μόνο.
  Μέσα από τέτοιες εταιρείες θα φτιαχθούν πυρήνες ατόμων με κοινωνική συνείδηση και ιδανικά, άρα σωστά μέλη της κοινωνίας των πολιτών.

  ReplyDelete
 127. Εγώ συμφωνώ με τον κύριο Παρμενίων μας. Μου έδωσε καλές ιδέες. Εκανα λοιπόν πρόταση στον χοντρό και για όλα τα αυτοκίνητα ανεξαρτήτως κυβικών να πληρώνουν 1% [επί της αξίας αγοράς με 5% μείωση της αξίας ετησίως].
  ΟΧΙ τίποτ'άλλο, να δούμε τους 500,000 μερσεντέδες "φτωχούς" της να διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους.
  Θα είναι ένας θαυμάσιος τρόπος να μετρήσουμε αυτούς τους "φτωχούς", ώστε να μπορούμε να τους βοηθήσουμε τους καημένους όταν χρειασθεί, εμείς οι πλούσιοι που πίνουμε το αίμα του λαού.

  ReplyDelete
 128. Η δέησή σας τέκνα μου εισηκούσθη.
  Θυσίασα έναν Ανούσιον για να βοηθήσω έναν Περιούσιον βγάζοντας και Γώ τον Επιούσιον.

  ReplyDelete
 129. διόρθωση για κομφούκιο: τα έξοδα του ετήσιου προϋπολογισμού ανέρχονται γύρω στα 50δις ευρώ όχι 170. Περίπου 200 δις είναι το ΑΕΠ.

  ReplyDelete
 130. Ο Κονδύλης είναι γίγας. Ήδη διοργανώνονται ημερίδες και συγκροτούνται ομάδες προβληματισμού στην Αθήνα και την επαρχεία για να συζητήσουν το έργο του.

  ReplyDelete
 131. Πριν από αρκετούς μήνες είχε γίνει μια μεγάλη συνάντηση στην Πελοπόννησο

  ReplyDelete
 132. Η άποψη Χρυσοχοΐδη παρεξηγήθηκε διότι εστίασε αποκλειστικά στο πρόβλημα των παιδιών της ελληνικής μεσαίας ταξης χωρίς αναφορές στους υπόλοιπους. Σ' αυτούς δηαλδή που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα βασικών απολαβών, πολυεργασίας, υπερεργασίας, και υψηλών καταναλωτικών απαιτήσεων, όμως δεν έχουν από πίσω την οικογένεια να τους υποστηρίζει.

  ReplyDelete
 133. @ G700
  Eυχαριστώ για την διόρθωση και χαιρομαι διότι τότε το 1 περίπου δισ. ευρώ που θα προκύψςι απο την φορολόγηση της περιουσίας όλων των Ελλήνων θα καλύψει σχεδόν 2% του προϋπολογισ΄μού δλδ θα πλησιάσει τπ έλλειμμα και με καλή προσπάθεια μπορεί να το εξαλείψει.

  ReplyDelete
 134. Θα τα πούμε άλλη ώρα. Υπήρχε και άλλο πρόβλημα με την παρουσίαση Χρυσοχοίδη. Τέλος πάντων ήταν ατυχής, αλλά ο Χρυσοχοϊδης είναι συνετός και συμπαγής.

  Μέσα σε όλη την ΑΝΟΗΣΙΑ TΩΝ ΜΥΡΙΩΝ ΟΜΙΛΗΤΩΝ που ακούστηκε, ήταν ΟΑΣΗ και ΥΠΕΡΟΧΗ η ανάλυση ΠΑΓΚΑΛΟΥ.
  SOLID THROUGΗ AND THROUGH

  Την άκουσα όλη στο e-mail που μούστειλε το ΠΑΣΟΚ.
  Βρεστην και βάλε την να την δουν τα παιδιά και να την σχολιάσουμε. Θα τα πούμε από Τετάρτη.
  Ωρα καλή

  ReplyDelete