Friday, June 29, 2007

Πολλές και καλές δουλειές: τι μπορεί να γίνει;

…το άρθρο αποτελεί συνέχεια από το προηγούμενο post.

Θέλουμε λοιπόν περισσότερες δουλειές και καλύτερες συνθήκες εργασίας . Τι μπορεί να γίνει;

Ισχυρή Ανάπτυξη.
Την περίοδο 2000-2005 , η μέση ετήσια αύξηση του πραγματικού ελληνικού ΑΕΠ κατά 4,4% , συνοδεύτηκε από μια μέση ετήσια αύξηση της συνολικής απασχόλησης κατά 0,9% (Europe Employment Report 2006, statistical annex). Σε απόλυτους όρους η απασχόληση στην Ελλάδα μεταξύ 2000 και 2005 αυξήθηκε κατά 290 χιλιάδες άτομα , πράγμα που σημαίνει ότι σε μέση ετήσια βάση η οικονομία δημιούργησε περίπου 59,5 χιλιάδες θέσεις εργασίας . Ceteris paribus, υπολογίζεται ότι με βάση τα παραπάνω στοιχεία για να αυξηθεί η απασχόληση κατά μία ποσοστιαία μονάδα, η Ελλάδα χρειάζεται ανάπτυξη της τάξης του 4,8% ανά έτος .

Αξίζει εδώ να επισημανθεί ότι οι ΕΕ-15 για να πετύχουν μια ανάλογη αύξηση της απασχόλησης χρειάζονται ανάπτυξη μόλις 1,9% ενώ οι ΕΕ-25 μόλις 2,5%. Συγκριτικά λοιπόν με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο , η ελληνική ανάπτυξη είναι ανάπτυξη χωρίς δουλειές (jobless development) . Κατά συνέπεια ναι μεν μια ισχυρή ανάπτυξη της τάξης του 5% είναι απολύτως αναγκαία , από μόνη της όμως δεν αρκεί για να δημιουργήσει περισσότερες , πόσο μάλλον και καλύτερες θέσεις εργασίας.

Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι μια σειρά από δομικές αλλαγές οι οποίες θα οδηγήσουν σε μια σταδιακή αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας . Το λέμε και θα το επαναλαμβάνουμε συνέχεια . Το μεταπολιτευτικό μοντέλο ανάπτυξης και κοινωνικής προστασίας έχει εξαντλήσει τα όρια του . Καιρός ν’ αλλάξουμε πρότυπο!

Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.
Οι κοινωνικές εισφορές ενώ κατά το παρελθόν επιβλήθηκαν σε μια λογική αναδιανομής και χρηματοδοτικής στήριξης του ασφαλιστικού συστήματος, σήμερα βαραίνουν μισθωτούς και επιχειρήσεις . Η Ελλάδα έχει απαράδεκτα υψηλές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης τόσο για τους εργαζόμενους όσο και τους εργοδότες. Συγκεκριμένα , οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζεται ότι αποτελούν το 34,4% του μέσου μισθολογικού κόστους , ενώ στις χώρες - μέλη του OOΣA οι ασφαλιστικές εισφορές αποτελούν κατά μέσο όρο το 24% και στην ΕΕ των «15» το 27,8% (βλ. Δυσανάλογα υψηλές οι ασφαλιστικές εισφορές στην Ελλάδα).

Τα αρνητικά αποτελέσματα των υψηλών εισφορών είναι γνωστά σε όλους μας : περιορισμένη προσφορά νέων θέσεων εργασίας και διαιώνιση της πρακτικής της μαύρης εργασίας. Η μείωσή τους εκτός από πάγια θέση των εργαζομένων αποτελεί και μονόδρομο για την εφαρμογή ενός αναπτυξιακού μοντέλου που θα εξασφαλίζει τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Αυτό όμως προϋποθέτει τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος (βλ. Aτζέντα G700: Ασφαλής Ασφάλισηκαι Analyze this μίστερ Αναλυτής!) κι εδώ ακριβώς αρχίζουν τα δύσκολα , με τα εργατικά συνδικάτα και τους λαϊκιστές πολιτικούς να σέρνουν πρώτοι το χορό της αντίδρασης.

Νέοι εργασιακοί θεσμοί.
Η εργατική και κοινωνική νομοθεσία στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη σχεδιάστηκε για να παρέχει προστασία κυρίως σε εργαζόμενους μισθωτούς οι οποίοι δούλευαν σε Μία συγκεκριμένη δουλειά για το μεγαλύτερο διάστημα της ζωής τους . Με την εμφάνιση νέων «μη-κανονικών» μορφών εργασίας, το παραδοσιακό μοντέλο της μισθωτής εργασίας υποχωρεί ραγδαία . Ως αποτέλεσμα πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν λόγο για εκπνοή της μισθωτής εργασίας στον 21ο αιώνα.

Αν και εκ πρώτης όψεως τα σχόλια αυτού του είδους ακούγονται υπερβολικά , δεν απέχουν πολύ από την πραγματικότητα . Στην Ελλάδα άλλωστε , με το 40,8% των εργαζομένων να δηλώνουν αυτοαπασχολούμενοι (Employment in Europe 2006 , Statistical Annex) , δεν μπορούμε ουσιαστικά να μιλάμε για στιβαρό μοντέλο μισθωτής εργασίας , με εξαίρεση φυσικά την απασχόληση στο δημόσιο και ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις .

Όμως , ακόμα και η εργασιακή κατηγορία της αυτό-απασχόλησης σήμερα χάνει τη χρησιμότητά της μιας και δεν εξυπηρετεί επαρκώς την ανάγκη για προσαρμογή των εργασιακών σχέσεων στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον . Ένα μεγάλο ποσοστό των αυτό-απασχολούμενων δεν προκύπτει από μια συνειδητή ατομική εργασιακή επιλογή . Αντιθέτως οι γνωστοί σε όλους μας "μισθωτοί με το μπλοκάκι" , είναι αποτέλεσμα του «εκβιασμού» των μικρών κυρίως επιχειρήσεων , οι οποίες προσπαθούν να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους αποφεύγοντας τα εργατικά κόστη. Αυτό όμως οδηγεί σε εργαζόμενους με έλλειμμα στην ποιόητα ζωής και επιχειρήσεις με έλλειμμα στην ποιότητα των παραγώμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

Η λύση εδώ δεν είναι ούτε η άνωθεν επιβολή του παραδοσιακού μοντέλου της μισθωτής εργασίας στη μικρή επιχείρηση , ούτε η διαιώνιση του «κόλπου» της αυτό-απασχόλησης . Κατά την άποψή μας έχουμε ανάγκη από νέους εργασιακούς θεσμούς που να συνδυάζουν τη λογική του ελεύθερου-ευέλικτου εργαζόμενου με την εξασφάλιση ενός ελάχιστου επιπέδου κοινωνικής προστασίας . Αυτή η ενσυνείδητα ευέλικτη οικονομικά εξαρτημένη εργασία , που καλύπτει τη γκρίζα ζώνη μεταξύ παραδοσιακής αυτό-απασχόλησης και μισθωτής εργασίας , πρέπει να θεσμοθετηθεί και να διαχωριστεί από την παράνομη και σκόπιμη πρακτική του «μισθωτού με το μπλοκάκι» . Το θέμα είναι αναμφισβήτητα πολύπλοκο, έχει όμως τεθεί ήδη σε ευρωπαϊκό επίπεδο με την Πράσινη Βίβλο της ΕΕ για τον εκσυγχρονισμό της εργατικής νομοθεσίας . Η Ελλάδα άραγε που στέκεται σε σχέση με τη συγκεκριμένη πρόταση;


Ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών του κράτους .
Τέλος , και όχι λιγότερο σημαντικά , πρέπει να επισημανθεί το αυτονόητο . Χωρίς επαρκή και αποτελεσματική διοίκηση κανένα σύστημα δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει σωστά. Στην Ελλάδα η ανεπάρκεια και η αναποτελεσματικότητα των δημόσιων ελεγκτικών υπηρεσιών (Επιθεώρηση Εργασίας κοκ) είναι παροιμιώδης. Πολλές φορές φτάνει στα όρια ενός ξεδιάντροπου δημόσιου ρουσφετιού της εκάστοτε Κυβέρνησης προς τους δικούς της μικροεπιχειρηματίες .

Ως αποτέλεσμα θεωρείται πλεονέκτημα και συνιστά ορθολογική συμπεριφορά η αποφυγή των νόμιμων υποχρεώσεων των επιχειρήσεων που απορρέουν από το εργατικό δίκαιο, τη φορολογία και το ασφαλιστικό σύστημα. Ζητήματα όπως οι μισθοί , οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, οι περιορισμοί του χρόνου εργασίας κλπ δεν ρυθμίζονται σύμφωνα με τους νόμους και τις συλλογικές συμφωνίες αλλά σύμφωνα με άτυπες ή παράτυπες νόρμες .

Είναι λοιπόν καιρός να αναβαθμιστεί η Επιθεώρηση Εργασίας . Από μια απαρχαιωμένη γραφειοκρατική δομή που λειτουργεί μόνο μετά από συγκεκριμένη καταγγελία , να μετατραπεί σταδιακά σε ένα σύγχρονο ελεγκτικό σώμα με επαρκείς πόρους και αυτονομία πρωτοβουλίας και δράσης.


….οι προτάσεις συνεχίζονται στο επόμενο post : επιχειρηματικότητα υψηλών δυνατοτήτων , εργάτες της γνώσης , κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών .

133 comments:

 1. Monoi sas ta lete, monoi sas t'akoute. Pareoula eiste, ola meta3y sas.

  ReplyDelete
 2. Αν έχεις κοχόνια, γράψε το αυτό με ονοματεπώνυμο και e-mail.

  ReplyDelete
 3. Siga re discobala, astrolabo k den 3erw k egw ti allo!

  ReplyDelete
 4. @ anonymous

  Πλανάσθε πλάνην οικτράν και μεγάλην, κύριε.
  Προφανώς είστε ανιστόρητος.

  Δεν γνωρίζετε ότι ένας νεαρός ΑΡΚΑΣ 32 ετών ίδρυσε το 1908 την "Κοινωνιολογική Εταιρία" και στη συνέχεια την "Ομάδα των Κοινωνιολόγων". Η ομάδα αυτή, 2-3 χρόνια αργότερα, πέτυχε τον αναδασμό και την παραχώρηση τσιφλικιών της Θεσσαλίας στους ακτήμονες. Η ομάδα αυτή πέτυχε στις 25 Μαρτίου 1924 την ανακήρυξη της Πρώτης Ελληνικής Δημοκρατίας, κηρύσσοντας έκπτωτη την μοναρχία!

  Evidently, η παρεούλα εδώ μεγαλώνει και διευρύνεται όπως δείχνει ο αδιάψευστος παρατιθέμενος χάρτης επιμερισμού των επισκεπτών του Blog.

  ReplyDelete
 5. O νεαρός δε αυτός είναι έκτοτε γνωστός ως ο "πατέρας της Δημοκρατίας".

  ReplyDelete
 6. evidently so ! alla ayti i apantisi sou se poion apeythinetai?

  ReplyDelete
 7. Είναι γιά ενδο-blogική κατανάλωση. Πήγαινε στο προηγούμενο post, διάβασέ το επιμελώς και θα καταλάβεις.

  ReplyDelete
 8. Αντέ μωρέ cheers!

  ReplyDelete
 9. Και ένας νέος από τη ΜΑΝΗ έφτιαξε την Υγεία στην Ελλάδα.

  ReplyDelete
 10. Βέβαια, βέβαια.
  Γι αυτό όταν αρρώστησε, την στιγμή διαγνώσθηκε η ασθένειά του, πήρε το πρώτο αεροπλάνο γιά το Μεμόριαλ.

  Είχε, πράγματι, τεράστια εμπιστοσύνη στο έργο του.

  ReplyDelete
 11. Η προσφορά των Αρκάδων στο τόπο είναι πράγματι συγκινητική.Αυτό όμως τους διευκόλυνε να δημιουργήσουν(με τη βοήθεια και των άλλων Μωραιτών),πέρα απο την επίσημη θεσμική διοίκηση,ένα παραδιοικητικό εσωτερικό καθεστώς.
  με λίγα λόγια καθήσανε στο σβέρκο των υπολοίπων Ελλήνων και δεν λένε να κατέβουν με τίποτε.
  Ολοι οι πρωθυπουργοί της τελευταίας εικοσαπενταετίας χρησιμοποιούσαν,κατά κανόνα, Αρκάδες για να κάνουν τη βρώμικη δουλειά του κυβερνητικού εκπροσώπου.
  Τα κύρια ζευγάρια:
  1.Καταλληλότερος(μπουχέσας) -Ρουσσόπουλος
  2.Κινέζος-Πρωτόπαππας
  3.Γκαντέμης-πολύδωρας
  4.Γαμίκος-Λαλιώτης
  ΑΝ ΜΉΤΕ ΆΛΛΟ ΟΙ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΊ ΜΑς ΈΊΧΑΝ ΧΙΟΎΜΟΡ.

  ReplyDelete
 12. swsth h georgia...m'areseis!

  ReplyDelete
 13. την στιγμη ΠΟΥ διαγνώσθηκε

  ReplyDelete
 14. Το σημερινό ΕΣΥ Γεωργία το διευθύνει ο Αυτοκράτωρ Απάντων των Αρκάδων Αβραμόπουλος ο Α'.
  ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΌς ΠΟΥ ΕΊΧΕ ΤΗ ΤΙΜΉ ΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΏΣΕΙ ΣΉΜΕΡΑ ΠΡΏΤΟς ΌΤΙ Ο ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΟΣ "ΑΕΡΙΣΤΗΚΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑ".

  ReplyDelete
 15. Σας κλάνω!

  ReplyDelete
 16. Βέβαια την υψηλή εποπτεία του ΕΣΥ Γεωργία την ασκεί ο Μέγας Κατσαριδοκτόνος Μπουχέσας ο Καταλληλότερος.
  Κάναμε αμάν τα τελευταία χρόνια να δούμε μια κατσαρίδα. Ολες ήταν ΠΑΣΟΚ.
  Σας το λέγαμε εμείς οι Αρκάδες αλλά εσείς δεν το πιστεύατε.

  ReplyDelete
 17. Αρκάς φιλήστωρ said...

  ΑΝ ΜΉΤΕ ΆΛΛΟ ΟΙ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΊ ΜΑς ΈΊΧΑΝ ΧΙΟΎΜΟΡ.


  ΜΗ ΤΙ άλλο

  Εβελίνα, Δουργούτι

  (επι το κομψότερο Νέος Κόσμος)

  ReplyDelete
 18. χα χα χα ρε δε γράφουμε καμιά επιθεώρηση ή κανά θέατρο του παραλόγου . Με τους διάλογους που γίνονται εδώ μέσα τύφλα να χει ο Ανουί κι ο Κάφκα .

  ReplyDelete
 19. Mesa eimai g...let me know!

  ReplyDelete
 20. Μετά τον επιτυχή "αερισμό" του ΠΡΟΚΑΘΉΜΕΝΟΥ, Γεωργία,το ΕΣΥ ξανακέρδισε την αξιοπιστία που είχε χάσει επι επαράτου ΠΑΣΟΚ.
  Εγώ,αν και κομμουνιστής(γιατι να το κρύψωμεν άλλωστε),καιαφού συγχαρώ πρώτα το σύντροφο Πρωθυπουργό, δηλώνω,με υπερηφάνεια, ότι δεν θα ξαναπάω στο Στάλιγκραντ για κολονοσκόπηση.

  ReplyDelete
 21. Λίγο προς το θέμα μας πάμε;

  ReplyDelete
 22. Γεωργία Βασιλειάδου said...
  "Βέβαια, βέβαια.
  Γι αυτό όταν αρρώστησε, την στιγμή διαγνώσθηκε η ασθένειά του, πήρε το πρώτο αεροπλάνο γιά το Μεμόριαλ.

  Είχε, πράγματι, τεράστια εμπιστοσύνη στο έργο του. "

  Georgia dearest

  You are poignantly delightful or, should I say, delightfully poignant.

  Be reminded, by the way, that all hospitals in the USA are called "Memorial something" and the specific one, Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC).

  ReplyDelete
 23. αρκάς φιλήστωρ said...
  Μετά τον επιτυχή "αερισμό" του ΠΡΟΚΑΘΉΜΕΝΟΥ, Γεωργία,το ΕΣΥ ξανακέρδισε την αξιοπιστία που είχε χάσει επι επαράτου ΠΑΣΟΚ.

  Tο "Αρεταίειον" δεν ανήκει στο ΕΣΥ, είναι αμιγώς πανεπιστημιακό και ελέγχεται εξ ολοκλήρου από το ΥΠΕΘΘ (επιστημονικά, διοικητικά και οικονομικά) .

  ReplyDelete
 24. Μου συμβαίνει κάτι Γεωργία και θα ήθελα τη βοήθειά σου.
  Σ'αυτές τις εκλογές μούρχεται να ψηφίσω ΠΑΣΟΚ. Και λέω. Εγώ να πάθω τέτοιο ρεζίλι; Εγώ ο Αρκάς κομμουνιστής με ρίζες καταγωγής απο τη Μάνη;
  Νομίζω ότι το έπαθα όταν ο Φλωράκης μας έδοσε γραμμή να ψηφίσουμε Καραμανλή.Τότε ένοιωσα το μπλέ Μανιάτικο αίμα μου να κοχλάζει μαζί με το κατακόκκινο της ιδεολογίας μου και να παίρνει μια λαχανί προς το πράσινο απόχρωση.
  Στις εκλογές του 2004 μου κάνανε αφαιμαξομετάγγιση σον Περισσό και το έρριξα δαγκωτό Καραμανλή.
  Τώρα στο τελευτίο προληπτικό τσεκάπ το αίμα μου ξαναβρέθηκε πράσινο.
  Πέσμου,σε ικετεύω,τι να κάνω.
  Ολημερίς σκέφτομαι εκείνο το φτωχόπαιδο της Καισαριανής,το Ρουσσόπουλο,και προσπαθώ να του μοιάσω.Θα πάω στη βιλλα του στο Καπανδρίτι, που την έκτισε απο τη δημοσιογραφική του δουλειά στα κανάλια της διαπλοκής, και θα τον ρωτήσω.Αλλά δεν δέχεται πια κομμουνιστές.

  Κάνε κάτι,δεν μπορώ σου λέω .Θα ψηφίσω ΠΑΣΟΚ και το κρίμα θα είναι όλο δικό σου.

  ReplyDelete
 25. Αρκάς φιλήστωρ said...
  Η προσφορά των Αρκάδων στο τόπο είναι πράγματι συγκινητική.Αυτό όμως τους διευκόλυνε να δημιουργήσουν(με τη βοήθεια και των άλλων Μωραιτών),πέρα απο την επίσημη θεσμική διοίκηση,ένα παραδιοικητικό εσωτερικό καθεστώς.
  με λίγα λόγια καθήσανε στο σβέρκο των υπολοίπων Ελλήνων και δεν λένε να κατέβουν με τίποτε.
  Ολοι οι πρωθυπουργοί της τελευταίας εικοσαπενταετίας χρησιμοποιούσαν,κατά κανόνα, Αρκάδες για να κάνουν τη βρώμικη δουλειά του κυβερνητικού εκπροσώπου.
  Τα κύρια ζευγάρια:
  1.Καταλληλότερος(μπουχέσας) -Ρουσσόπουλος
  2.Κινέζος-Πρωτόπαππας
  3.Γκαντέμης-πολύδωρας
  4.Γαμίκος-Λαλιώτης
  ΑΝ ΜΉΤΕ ΆΛΛΟ ΟΙ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΊ ΜΑς ΈΊΧΑΝ ΧΙΟΎΜΟΡ

  Φίλτατε
  Εάν είχες στείλει το παραπάνω εύρημα σε οποιοδήποτε peer-reviewed περιοδικό θα σούχαν απαντήσει
  "Sir, your sample is too small, your selection is not (at) random, the study is retrospective and the conclusion is humourless"

  Eυσεβώς υποβάλλω

  ReplyDelete
 26. Aν μου πεις σε ποιά περιφέρεια ψηφίζεις, θα σου πω όσο καλύτερα μπορώ.

  Αυτή θα είναι η πρώτη φορά (γιά μένα) που θα προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις να βρω το καλύτερο δυνατό υποψήφιο, όποιο και νάναι το κόμμα (εκτός ΚΚΕ και ΛΑΟΣ φυσικά).

  Σε κάλυψα;

  ReplyDelete
 27. Εγώ πάντως ψηφίζω στην Α Αθηνών όπου είναι όλοι σκουπίδια και τενεκέδες (από τους εν ενεργεία βουλευτές τουλάχιστον).

  ReplyDelete
 28. Και κάτι άλλο Γεωργία.
  Εγώ όπως ξέρεις ψηΦίζω στα ΜΑΝΙΆΤΙΚΑ,γνωστό ανεξάρτητο και αυτόνομο κρατίδιο του Πειραιά.
  Εκεί αν βρεθεί έστω και μία ψήφος ΠΑΣΟΚ παίρνουν το ψηφοδέλτιο και κάνουν DNA ταυτοποιητικό έλεγχο.Οπότε αλλοίμονό μου.
  Να το πώ στον συμπατριώτη μας Πολύδωρα μήπως μπορέσει και κάνει κάτι;
  Αλλά θα χρειαστεί να του το πώ στα Λατινικά.Εσύ ξέρεις απο τέτοια.Θα με βοηθήσεις φαντάζομαι.
  Τώρα βέβαια που καίγεται η Πάρνηθα αυτός δεν ευκαιρεί,εμπνέεται για να γράφει ποιήματα.
  Δεν θα αποφύγω το μοιραίο τελικά.

  ReplyDelete
 29. @ C A Hassapoyannes:

  Pws fainetai oti den 3ereis apo peer review!

  ReplyDelete
 30. @ G700

  Θαυμάσιες οι προτάσεις σας, αλλά πριν φθάσουμε εκεί πρέπει πρώτα να δούμε τα χαρακτηριστικά του εκτός εργασίας οικονομικά ενεργού πληθυσμού.
  Μπορείτε να μας πείτε αν υπάρχουν τέτοια στοιχεία, ΠΟΙΟΣ τα συγκεντρώνει (ΟΑΕΔ, ΕΣΥΕ;) και ΠΩΣ ("τράπεζα" στοιχείων ανέργων-αέργων ΟΑΕΔ, Εθνική Απογραφή;).

  Κατ αρχήν, θα ήταν σημαντικό να γνωρίσουμε, ως προς την "δεξαμενή" των εκτός εργασίας, πόσες(οι) έχουν μαύρη εργασία που διαφεύγει.
  Επίσης, από τα πράγματι εκτός εργασίας μέλη του οικονομικά ενεργού πληθυσμού (15-64 ετών), θα ήταν ενδιαφέρον να μάθουμε:
  1. Πόσες(οι) επιζητούν και ΕΧΟΥΝ άμεση ΑΝΑΓΚΗ να εργασθούν (πραγματικοί άεργοι)
  2. Πόσες(οι) δεν έχουν ανάγκη να εργασθούν αλλά επιζητούν εργασία σχετική με το αντικείμενο σπουδών τους (άνεργοι)
  3. Πόσες(οι) δεν εργάζονται διότι δεν μπορούν (φοιτητές, άτομα με ειδικές δεξιότητες) η δεν επιθυμούν (εισοδηματίες, συνταξιούχοι) να εργασθούν η εργάζονται ως home makers που στην Ελλάδα (και αλλού) δεν καταγράφεται ως απασχόληση, ενώ είναι, και σημαντική μάλιστα.

  Αν δεν ξέρουμε αυτά και πολλά άλλα χαρακτηριστικά του εκτός εργασίας πληθυσμού, ΠΩΣ θα μπορέσουμε να βάλουμε λιθαράκια με προσωπικές γνώμες και εμπειρίες;

  ReplyDelete
 31. errata

  αλλαξε:
  "πραγματικοί άεργοι"
  σε:
  "(πραγματικοί) άνεργοι"

  άλλαξε:
  "ανεργοι"
  σε:
  "άεργοι"

  Μύριες συγγνώμες

  ReplyDelete
 32. @ Γεωργία Βασιλειάδου

  "Βέβαια, βέβαια.
  Γι αυτό όταν αρρώστησε, την στιγμή διαγνώσθηκε η ασθένειά του, πήρε το πρώτο αεροπλάνο γιά το Μεμόριαλ.

  Είχε, πράγματι, τεράστια εμπιστοσύνη στο έργο του."

  Den xerw alla emena den me enoxlei oti o makaritis pige sto memorial. Pws na to kanoume i Ameriki einai terastia xwra me aneksantlito yliko kai anthrwpino dynamiko. Edw pane galloi kai aggloi sthn Ameriki gia therapeia pollwn katastasewn. As mi geliomaste.

  Auto pou enoxlei kai me kaiei kai tha me kaiei gia panta einai oti otan o filos mou dikigoros NG, enas apo tous 10 kalyterous nomikous tis xwras (an kai auto den exei simasia, as itan kai odokatharistis), diagnwsthike me astrocytoma tou nwtiaiou myelou pou eixe spania morfologia diladi itan elikoeides kai perisfigktiko se vathmo pou i afairesi tou egkymonouse kindynous parapligias KAI (prosekste) oudeis neuroxeirourgos stin Eurwpi mporouse na to analavei kai MONO enas se olo to kosmo eixe peira sto thema, diladi o makaritis FRED EPSTEIN sto BETH ISRAEL, tou ARNITHIKAN sto Tameio Nomikwn na tou plirwsoun ta eksoda me ton isxyrismo "fere mas xarti apo Ellines giatrous oti den tin kanoun edw auti tin egxeirisi".
  Kai fysika, lone and behold, ta froutakia eipan "fysika kai mporoume na ti kanoume edw auti tin egxeirisi".

  Telos pantwn, 24 EKATOMMYRIA DRAXMES argotera (ti dekaetia tou 90, parakalw), o filarakos einai mia xara kai perpataei me ta podarakia tou kai xwris KAN mpastouni.

  ALLA AUTA prepei na ta kserei i Ellada kai na thymatai tis dropes tis.

  I ENAS STO MEMORIAL I KANENAS. AUTO KAI MONO AUTO EINAI DIMOKRATIA. OPOIADIPOTE alli lysi einai FASISMOS.

  Kai milaw fysika gia lefta Tameiwn i tou Kratous. Idiwtika dikaiwma tou kathenos na plirwsei kai na paei akoma kai gia skwlikoeidektomi stin Ameriki.

  ReplyDelete
 33. Συγχωρεμένος τέκνο μου!

  ReplyDelete
 34. Περιδιαβαίνοντας τα γραφόμενά σας διαπίστωσα ότι απουσιάζει από το μπλόγκ σας η φωνή των γοννέων σας, η φωνή των γεννητόρων σας.
  Είναι αλήθεια ότι εγώ,ως ΓΕΝΝΑΡΧΗΣ των Ελλήνων,είμαι λίγο ξεχασμένος.Εσείς πιστεύετε ότι ο ΓΕΝΝΗΤΩΡ σας είναι ο Αβραάμ.Αυτό συμβαίνει γιατί αντί της Ελληνικής μυθολογίας διαβάζετε Εβραική.Όμως αν "ερευνήσετε τας γραφάς" θα δείτε ότι εγώ είμαι ο φυσικός γεννάρχης σας και ο υιός μου ο Ελληνας ο φυσικός γεννήτωρ σας.Ο Αβραάμ είναι ο θετός γεννήτωρ σας.Ενα DNA test θα σας πείσει.
  Τώρα που ο Χριστόδουλος αρρώστησε ΒΡΉΚΑ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΕΊΑ ΝΑ ΣΑΣ ΦΑΝΕΡΩΘΏ.Είναι κάτι σαν ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ αλλά Ελληνιστί.
  Όπως γνωρίζετε όλοι οι Γεννάρχες,αλλά και οι Θεοί, είναι Δεξιοί και οι υιοί τους αριστεροί.Το ίδιο ήταν και ο Κύριος μέχρι πρότινος οπότε και τον επανέφερε ο Χριστόδουλος στη παράταξη της "ΔΕΞΙΆΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ".
  Απ'όλους τούς άλλους λαούς του κόσμου ολόκληρης της ιστορίας ο μόνος Γεννάρχης αριστερός ήμουν εγώ και φυσικά όλοι μου οι υιοί αριστεροί.
  Διαπιστώνω όμως οτι η τελευταία γεννιά αριστερών μου υιών ήταν αυτή του Πολυτεχνείου.Κάπου εκεί σταμάτησε η ιστορία γιατι η επόμενη γεννιά ,η επωνομαζόμενη και γεννιά των 700 Ευρω,είναι όλοι τους καραμπινάτοι Δεξιοί.Δεν είναι κακό αλλά:ΓΙΑΤΙ ΝΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΝΑ ΤΟ ΠΟΥΝ;
  Βέβαια σ'αυτό το τόπο όποιος δηλώνει δεξιός περνάει γρήγορα και με συνοπτικές διαδικασίες στο χρονοντούλαπο της ιστορίας.
  Κάποιος αποκάλεσε τον Καρατζαφέρη δεξιό και του έκανε μήνυση.
  Ο Καραμανλής ακούει δεξιό και τον καταδικάζει για απόπειρα διχασμού του Εθνους.
  Αυτό το γρίφο αποφάσισα να επιχειρήσω να λύσω και γι'αυτό ήλθα στο μπλόγκ σας.

  ReplyDelete
 35. Γιατί πρέπει να μας καταταξεις κάπου? Δηλαδή όλοι οι αριστεροί είναι κουμουνιστές? Δεν καταλαβαίνω την νοοτροπία της ταμπέλας. Όσο για το Δεξιός εξαρτάτε πως λαμβάνεις εσυ τους δεξιούς, προσωπικά ειμαι φιλελευθεριστής και δεν ντρέπομαι να το πώ αλλά αν θεωρείς τους φασίστες και τα φασιστο-εθνίκια δεξιους τοτε δεν ανήκω σε αυτούς.

  ReplyDelete
 36. Ο Καρατζαφέρης είναι κομμουνιστής, πρέπει να το καταλάβει ο Λαός.

  ReplyDelete
 37. Εμένα γεννήτριά μου είναι η ένδοξη Μάνη

  ReplyDelete
 38. "Αξίζει εδώ να επισημανθεί ότι οι ΕΕ-15 για να πετύχουν μια ανάλογη αύξηση της απασχόλησης χρειάζονται ανάπτυξη μόλις 1,9% ενώ οι ΕΕ-25 μόλις 2,5%. Συγκριτικά λοιπόν με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο , η ελληνική ανάπτυξη είναι ανάπτυξη χωρίς δουλειές (jobless development) . Κατά συνέπεια ναι μεν μια ισχυρή ανάπτυξη της τάξης του 5% είναι απολύτως αναγκαία , από μόνη της όμως δεν αρκεί για να δημιουργήσει περισσότερες , πόσο μάλλον και καλύτερες θέσεις εργασίας."

  Αυτό προφανώς δεν έχει σχέση με το μέγεθος και το είδος των επιχειρήσεων που δημιουργούνται στην Ελλάδα;
  Στην Ευρώπη π.χ. αντί να δημιουργηθούνε 50.000 νανοεπιχειρήσεις που απασχολούνε από 1 μέχρι 3 άτομα προσωπικό, δημιουργούνται 10.000 με προσωπικό από 30 και πάνω.
  Νομίζω πως υπάρχει μεγάλη σπατάλη και κατακερματισμός επενδυτικών κεφαλαίων.

  ReplyDelete
 39. έχουμε ρίξει πολύ γέλιο με τα τελευταία posts.

  c.a. τα στοιχεία που ζητάς θα ψάξουμε να τα βρούμε και θα σε παραπέμψουμε στις σχετικές έρευνες.

  g μάλλον για πολιτική σάτιρα πάει το πράμα .

  ReplyDelete
 40. ναι έχει σχέση ευρύτερα με την ποιότητα της αναπτυξιακής διαδικασίας. άλλο η οικονομική ανάπτυξη , άλλο η οικονομική μεγένθυση .

  ReplyDelete
 41. @ αντώνης πολιτάκης και λοιπούς

  ένα από τα ζητήματα που θέτει ο
  Δευκαλίων με καυστικό τρόπο , διόρθωσέ μας Δευκαλίωνα αν κάνουμε λάθος , είναι το εξής . Πώς είναι δυνατόν στην Ελλάδα όλοι να το παίζουν αριστεροί , αν είναι δυνατόν και κομμουνιστές , και στην πραγματικότητα να είναι αφόρητα συντηρητικοί . Υπάρχει θέμα .

  ReplyDelete
 42. "Πώς είναι δυνατόν στην Ελλάδα όλοι να το παίζουν αριστεροί , αν είναι δυνατόν και κομμουνιστές , και στην πραγματικότητα να είναι αφόρητα συντηρητικοί ."

  Από ποιά σφυγμομέτρηση προκύπτει αυτό;

  ReplyDelete
 43. @ Politakis

  Dhlwses φιλελευθεριστής, ok? Oi apopseis sou gia forologikh politikh ws anapty3iako ergaleio poies einai?

  ReplyDelete
 44. Οπως έχουν και ευρίσκονται τα Ελληνικά στατιστικά στοιχεία, μόνο εικασίες επιτρέπονται.
  Εδώ, ασφαλώς, βρίσκεται και ο μέγας κίδυνος αφού τα οικονομικά, η κατ εξοχήν επιστήμη των εικασιών (ίδε "Money" by John Kenneth Galbraithe), επιτρέπουν στον καθένα (!) να εξάγει συμπεράσματα και, το χειρότερο, να προβλέπει με αυθεντία ποντίφηκος.

  Επί του θέματος τώρα.

  Η Ελλάδα έχει ΔΥΟ μοναδικές (παγκοσμίως) ιδιαιτερότητες.

  1) Η γη της (ειδικά η παραθαλάσσια ΚΑΙ εγγύς μεγαλουπόλεων και διεθνών αεροδρομίων) κοστίζει, αλλά και αξίζει, χρυσάφι και αυτό το χρυσάφι συμμετέχει σημαντικά στην σταθερή και εντυπωσιακή αύξηση του ΑΕΠ, μετρουμένου εδώ ως εισοδήματος (income) εξ ενοικίων των αντιπαροχών, καταθέσεων κεφαλαίου εκ πωλήσεως χωραφιών κλπ. Αυτό, λοιπόν, είναι development αλλά, εκ της φύσης του (ΕΓΓΕΝΩΣ), jobless και δεν μπορεί, προφανώς, να μεταβληθεί σε "jobful".
  Aυτό που θάξιζε να μάθουμε είναι το ποσοστό στο οποίο συμμετέχει αυτός ο τύπος ανάπτυξης στην συνολική άυξηση του ΑΕΠ.

  2) Υπάρχει περίπτωση το ποσοστό της λεγόμενης πλασματικής ανεργίας, που εν μέρει είναι αυθαίρετο αλλά μπορεί να υπολογισθεί [μόλις η ανεργία υποχωρήσει έστω και ένα δεκάκις χιλιοστό κάτω αυτού του αριθμού (ΟΥΔΟΥ) τα ημερομίσθια εκτοξεύονται στα ύψη], να είναι πολύ υψηλότερο στην Ελλάδα vs. άλλες χώρες της Δύσης γιά λόγους που όλοι γνωρίζουμε (αλλά ουδέποτε συζητούμε διότι το θέμα δεν είναι πολιτικά ορθό).

  ΕΠΑΓΩΓΗ
  Υπάρχει περίπτωση το εγγενώς και υποχρεωτικά jobless ποσοστό της ανάπτυξης και η πλασματική ανεργία, δρώντας αθροιστικά η πολλαπλασιαστικά, να βρίσκονται σε τέτοιο επίπεδο ώστε ακόμα και εάν ο "jobful" sector εισοδήματος εξελιχθεί ιλιγγιωδώς το αποτέλεσμα να υπολείπεται αισθητά του αναμενομένου

  ReplyDelete
 45. Φώφη Peron-Batista said...
  Εμένα γεννήτριά μου είναι η ένδοξη Μάνη

  Αλλά εσύ είσαι του μισού κιλοβάττ.

  ReplyDelete
 46. Που λες Γεωργία,

  Σήμερις οι Δεξιοί κυκλοφορούν με πολιτικά.Τους το ζήτησε το ΚΚΕ.
  Είδες τι κερδίζουμε όταν κυβερνάει ο ΔΙΚΟΜΜΑΤΙΣΜΟΣ;

  Αμπωωωώς!!!

  ReplyDelete
 47. C A Hassapoyannes said...
  "@ anonymous

  Πλανάσθε πλάνην οικτράν και μεγάλην, κύριε.
  Προφανώς είστε ανιστόρητος.

  Δεν γνωρίζετε ότι ένας νεαρός ΑΡΚΑΣ 32 ετών ίδρυσε το 1908 την "Κοινωνιολογική Εταιρία" και στη συνέχεια την "Ομάδα των Κοινωνιολόγων". Η ομάδα αυτή, 2-3 χρόνια αργότερα, πέτυχε τον αναδασμό και την παραχώρηση τσιφλικιών της Θεσσαλίας στους ακτήμονες. Η ομάδα αυτή πέτυχε στις 25 Μαρτίου 1924 την ανακήρυξη της Πρώτης Ελληνικής Δημοκρατίας, κηρύσσοντας έκπτωτη την μοναρχία!"

  Πολύ σωστά τα λέτε κ Χασαπογιάννη. Ας μου επιτραπεί να προσθέσω παρενθετικά ότι ο πατέρας της Δημοκρατίας και πρωθυπουργός Αλέξανδρος Παπαναστασίου ουδέποτε κατάφερε να εκλεγεί βουλευτής Αρκαδίας!

  ReplyDelete
 48. Inside the observation of “chaos”, the observer is the observed…

  “We do not respond to the challenge, we do not respond to the problem. We are responding according to our conclusions about the problem. Therefore the change if it comes its total, not partial. One is no longer outside what is operating upon. What is operating upon it is not outside himself.”

  ReplyDelete
 49. Τι να σου κάνει και η Ελλάδα.

  Οι μισοί νέοι έχουν σπουδάσει "διοικητές επιχειρήσεων" στα ΤΕΙ της Αγγλίας (εννοούμε τα αναβαθμισμένα Polytechnics) και από τις νέες, οι μισές είναι ψυχολόγοι και οι άλλες μισές διαιτολόγοι.
  Ολα αυτά σε μιά χώρα που ΔΕΝ έχει επιχειρήσεις και σε μιά χώρα όπου ο πολίτης θα πει όλα τα προσωπικά και ψυχολογικά του στους φίλους του και θα ξεθυμάνει και σε μιά χώρα όπου ο πολίτης τρώει το αναθεματισμένο σκασμό μέχρι να περιπέσει σε κώμα.

  ΗΓΟΥΝ ΤΟΥΤΕΣΤΙΝ ΔΗΛΑΔΗ έχουμε στη χώρα μας ΠΑΝΤΕΛΗ έλλειψη της αίσθησης του μέτρου και των αναλογιών.

  ReplyDelete
 50. Αυτό είναι το λιγότερο. Ξέρω μιά κοπελλίτσα που είναι διαιτολόγος. Εχει υψος 155 εκ. και ζυγίζει 90 κιλά και καταριέται ολημερίς τούς πάντες που δεν βρίσκει δουλειά.

  ReplyDelete
 51. Και μου πήγε στην Αγγλία και έμαθε περί discrimination against obese people και το πετάει συνέχεια, από πρωί μέχρι βράδυ.

  Και της λέω, "Είναι δυνατόν να προσλάβουν ως πιλότο άτομο που πάσχει από γλαύκωμα;"
  Μου λέει "Οχι, αλλά εγώ δεν είμαι πιλότος"

  ReplyDelete
 52. Εχουμε εργατολόγο εδώ να μας πει αν υφίσταται θέμα ντισκριμινεσίου.

  Νομίζω, όμως, Τζίνα μου, ότι το πάχος της δεν την εμποδίζει καθαυτό στην άσκηση του επαγγέλματός της. Από την άλλη έχεις δίκιο, διότι επηρεάζει την εικόνα του εργασιακού χώρου και τη δική της αποτελεσματικότητα στη σχέση της με τους πελάτες-ασθενείς.

  ReplyDelete
 53. Πες παιδί μου της κοπέλλας να προσθέσει άλλα 80 κιλά, οπότε θα γίνει άτομο με ειδικές ανάγκες και ο Γιωργάκης θα την βάλει στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΠΑΣΟΚ

  ReplyDelete
 54. @rebel

  Παρακολουθώντας τα τεκταινόμενα στους απογόνους μου Ελληνες,απο κάποια απόσταση είναι αλήθεια,έχω να σου βεβαιώσω,ότι ο τελευταίος Ελληνας δεξιός έζησε πρός το τέλος της δεκαετίας του 1970.
  Ηταν μια δημοσιογράφος,αγαπημένη τηλεπαρουσιάστρια του παππού Καραμανλή.Κάθε βράδυ,και επι μία πενταετία, έλεγε τις ίδιες ειδήσεις για να μπορεί να τις εμπεδώνει ο κόσμος. Ελεγε δηλ.συνεχώς και γύρω στις 250 φορές τη βραδιά "ο κ. καραμανλής,ο κ. Καραμανλής,ο κ.Καραμανλής....".
  Αργότερα κατέφυγε στο Περισσό.
  Κάποιοι άλλοι λίγοι δεξιοί που ακόμα τότε κυκλοφορούσαν ελεύθεροι τους έκλεισε ο Ανδρέας στο χρονοντούλαπο της ιστορίας και έβαλε απ'έξω το Λαλιώτη με το ούζι να τους φυλάει.

  ReplyDelete
 55. Αγαπητέ rebel,

  Μετά την επιτυχή "επαρατοποίηση" της δεξιάς απο τον Ανδρέα, ο Καραμανλής ο Καταλληλότερος και η Αλέκα,αποφάσισαν,απο κοινού,να εκτελέσουν τη ΔΙΑΘΉΚΗ ΦΛΩΡΆΚΗ,δηλ. να "επαρατοποιήσουν" το ΠΑΣΟΚ.
  Ειναι αλήθεια ότι μετά από σκληρό αγώνα πολλοί πασόκοι για να διασωθούν κατέφυγαν στη Ρηγίλης,στο Περισσό,στη Κύπρο,στη προεδρία της Δημοκρατίας,έξω απο το κελί του Οτσαλάν,στο τάφο του Μιλόσεβιτς, στην Ελβετία. Πολλοί ξημεροβραδιάζουν αυτές τις μέρες στο Αρεταίειον προσευχόμενοι υπερ της αποκαταστάσεως της υγείας του Χριστόδουλου.
  Oμως οι περισσότεροι βρυκολάκιασαν πραγματικά και απειλούν και πάλι να βγούν απ'το ντουλάπι.
  Σ'αυτο το σκληρό αντιπασοκικό πόλεμο η ΝΔ ντύθηκε στα κόκκινα και το ΚΚΕ στα γαλάζια.Οι αναγκαίες στολές παραλλαγής.

  Εγω,ως Γεννήτωρ των Ελλήνων,δεν έχω ξαναδεί τέτοιο φαινόμενο.

  'Εχουν εξαφανισθεί όλοι οι Δεξιοί.

  Γι'αυτό αποφάσισα,με τη ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΟΥ,ΝΑ ΒΟΗΘΉΣΩ ΤΗ g700 ΝΑ ΒΡΟΎΜΕ ΜΙΆ ΕΞΉΓΗΣΗ. Βάλε και συ ένα χεράκι.

  ReplyDelete
 56. Don't cry for me Δευκαλίωνα.

  Οι Δεξιοί του χθές είναι οι ΔΗΘΕΝ
  ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΙ του σήμερα.

  ReplyDelete
 57. @G700
  Αυτό που αναφέρει ο Δευκαλίων είναι πολύ σοβαρό
  Μετα την δικτατορία και το πολυτεχνείο, η δεξι αποκυρήχθηκηε στην ελλάδα και συνδέθηκε με την βασιλεία και τον φασισμό(παρόλο που μοιάζουν οσο το λάδι με το νερο). Όταν κάποιος προτίνει κάποιο φιλελεύθερο οικονομικό μέτρο του προσάπτουν αμέσως δύο κατηγορίες. Την μία οτι ειναι φερέφωνο των βαμπίρ του λαού και η δεύτερη οτι είναι φασίστας. Δεν τον πολεμάνε με οικονομικούς όρους αλλά με συναισθηματικούς. Η αριστερά αναγάγει το δίκιο της στο μοτο "εχουμε δίκιο γιατι μας βασάνισαν στη Χούντα".
  Καθημερινό φαινώμενο στα ΜΜΕ το να πείς οτι είσαι δεξιός συνεπάγεται με φασισμό ή φιλοβασιλεία. Αλλά και μη φιλελευθερο οικονομικό μέτρο να προτίνεις και ας ειναι και λογικό και σωστό αν δεν σε πάνε θα σου προσάψουν την κατηγορία δεξιός.
  Πόσες φορές δεν έχουν εμφανιστεί ατομα σε αυτό το Μπλόκ να σας κατηγορήσουν για φασίστες?

  ΥΓ. Ξέρεις κανείς απο πού προέρχετε η κατηγοριοποίηση σε δεξιούς και αριστερούς.

  ReplyDelete
 58. Εγκώ ντιάβασα ελληνικά κυρίου Πολιτάκη και ένοιωσα πολύ Ελληνίντα.
  Ουντείς πιά μπορεί να κατηγορίσει γκιό μου, εν ντυνάμει βασιληά Γεώργιο Β' των Ελλήνων ότι ντήθεν ντέν μιλάει καλά ελληνικά.

  Αυτης Μεγαλειότης
  Βασίλισσα Μαργαρίτα Βασίλισσα Μήτηρ
  των Ελλήνων

  ReplyDelete
 59. Τα σέβη μου Μεγαλειοτάτη

  Εμείς, οι πιστοί σας υπηρέται, λέμε πρώτα απόλα ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ. Αρα όποιος μάς κατηγορεί και μας καταδιώκει είναι εξ ορισμού ΑΠΑΝΘΡΩΠΟΣ και ΜΙΣΑΝΘΡΩΠΟΣ.

  Φώφη Peron-Batista
  Mεγάλη Κυρία της Αυλής

  ReplyDelete
 60. Kι εσυ φυτό από που αντλείς το δικαίωμα να μονοπωλείς τον ανθρωπισμό;

  ReplyDelete
 61. Κληρονομικώ δικαιώματι, από τον μπαμπά μου.

  Dieu et mon droit

  ReplyDelete
 62. Σύμφωνα με την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της ΕΣΥΕ για Το 1ο τρίμηνο του 2007, προκύπτει ότι:

  1. η ανεργία εντοπίζεται κυρίως στους ΝΕΟΥΣ ηλικίας 15-29 ετών με ποσοστό 18,2%,

  2. και τις ΓΥΝΑΙΚΕΣ : το ποσοστό ανεργίας των γυναικών (13,9%) είναι υπερδιπλάσιο από εκείνο των ανδρών (5,7%). Μάλιστα το αντίστοιχο ποσοστό ανεργίας στις νέες γυναίκες στην ηλικιακή κατηγορία 15-29 φθάνει στο 24,8% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού τους.

  3.Το ποσοστό των «νέων ανέργων», δηλαδή όσων εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας αναζητώντας απασχόληση, ανέρχεται στο 33,2% του συνόλου των ανέργων.

  4. το ποσοστό ανεργίας βρίσκεται πάνω από το εθνικό ποσοστό σε όσους δεν έχουν πάει καθόλου σχολείο (16,4%), στους απόφοιτους ανώτερης τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης (11,5%), καθώς και σε όσους έχουν τελειώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (10,2%).

  5. Το δε χαμηλότερο ποσοστό παρατηρείται στα άκρα, δηλαδή στους απόφοιτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (5,9%), καθώς και στις κατηγορίες του πληθυσμού, που έχουν απολυτήριο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (7,9%) ή έχουν τελειώσει ορισμένες τάξεις αυτής της βαθμίδας (5,6%).

  7. Οι μακροχρόνια άνεργοι (αυτοί που αναζητούν πάνω από 12 μήνες εργασία, ανεξάρτητα αν είναι «νέοι» ή «παλαιοί» άνεργοι) αποτελούν το 49,0% του συνόλου.

  8. από το σύνολο των 445.650 ανέργων, το 88,0% αναζητά εργασία με πλήρη απασχόληση. Αναλυτικά, το 41,0% των ανέργων αναζητά αποκλειστικά πλήρη απασχόληση, ενώ το 47,0% αναζητά πλήρη αλλά είναι διατεθειμένο να εργαστεί στην ανάγκη και με μερική απασχόληση.

  9. Ένα σημαντικό ποσοστό ανέργων (12,7%) απέρριψε κάποια πρόταση για ανάληψη εργασίας, για διάφορους λόγους, οι κυριότεροι από τους οποίους είναι: α) δεν εξυπηρετούσε ο τόπος εργασίας (23,8%), β) οι μη ικανοποιητικές αποδοχές (20,0%) και γ) το γεγονός ότι δεν εξυπηρετούσε το ωράριο (17,7%).

  9. Σε επίπεδο Περιφέρειας το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στο Νότιο Αιγαίο με 16,5% και στα Ιόνια Νησιά με 13,9%. Στον αντίποδα, δηλαδή το μικρότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στη Θεσσαλία με 7,2% και στη Πελοπόννησο με 7,4%.

  10. τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό ανεργίας των ατόμων με ξένη υπηκοότητα, είναι για πρώτη φορά υψηλότερο του μέσου εθνικού (9,3% έναντι 9,1%). Ωστόσο το ποσοστό των οικονομικά ενεργών ξένων υπηκόων παραμένει σημαντικά υψηλότερο από το αντίστοιχο μέσο εθνικό (71,0%) .

  ReplyDelete
 63. Πως συναγάγεται αυτό;

  ReplyDelete
 64. Εξαγάγετε λάθος συμπεράσματα

  ReplyDelete
 65. το παράδειγμα του c.a.h για τη διαφορά ανάμεσα σε jobless οικονομική μεγένθυση και jobful οικονομική ανάπτυξη είναι χαρακτηριστικό.

  επίσης όπως εντόπισε κι ο βαγγέλας η μιρή επιχείρηση , όταν δεν επενδύει στο μεγάλωμά της και στη περαιτέρω ανάπτυξή της , τότε ναι μεν οδηγεί τη χώρα σε οικονομική μεγένθυση χωρίς όμως να δημιουργεί θέσεις εργασίας ( στην καλύτερη των περιπτώσεων δημιουργεί κακής ποιότητας και κατά κύριο λόγο χαμηλής ειδίκευσης δουλειές).

  ReplyDelete
 66. Σήμερα, δύο είναι τα διακριτά ρεύματα παγκόσμιας ιδεολογίας που παράγουν πολιτική:

  Παγκοσμιοποίηση
  &
  Αντιπαγκοσμιοποίηση

  Μέσα στην πόλωση που παράγει αυτός ο ιδιότυπος δυϊσμός, τα δύο άκρα της πολιτικής ευθείας αναπόφευκτα συναντιώνται στην ανώτερη τρίτη διάσταση που θέτει ο "οικουμενισμός" και η "παγκοσμιοποίηση". Ο εχθρός του εχθρού μου είναι o φίλος μου!

  Για ποιά δεξιά μιλάτε βρε;

  Πάνε αυτά, μας τελειώσανε, τώρα υπάρχει το κέντρο και τα συνασπισμένα άκρα!

  Either with us, or against us! Got it?

  ReplyDelete
 67. @ Εβελίνα

  Θέλεις να μας διαφωτίσεις περισσότερο;

  ReplyDelete
 68. τέλος η διαπίστωση περί χαμηλού επιπέδου απασχόλησης, υψηλής ανεργίας και ανάπτυξης χωρίς δουλειές (jobless development) δεν συνεπάγεται απαραίτητα ότι η ελληνική οικονομία δεν παράγει καθόλου νέες θέσεις εργασίας.

  Αντίθετα , ενώ τα στοιχεία για την περίοδο 2000-2005 δείχνουν ότι σε μέση ετήσια βάση, δημιουργούνται συνολικά 59,5 χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, στην πραγματικότητα οι νέες θέσεις εργασίας ήταν 85,8 χιλιάδες. Παράλληλα παρατηρείται απώλεια 22.800 θέσεων συμβοηθούντων οικογενειακών μελών και 3.400 θέσεων αυτοαπασχολουμένων.

  Η απώλεια θέσεων εργασίας είναι αποτέλεσμα της δραστικής μείωσης των συμβοηθούντων οικογενειακών μελών, εξαιτίας της σταδιακής αναδιάρθρωσης του παραγωγικού μοντέλου της χώρας.

  Στη βάση αυτή, η μικρή επιχείρηση αντικαθίσταται σταδιακά και πολύ αργά από μεγαλύτερες επιχειρήσεις, με σαφές αντίκτυπο και στην αύξηση των μισθωτών στο σύνολο των απασχολούμενων.

  ReplyDelete
 69. @G700

  Θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με το ποσοστό στο νότιο Αιγαίο και Ιόνια νησιά αν η ανεργία αυτήν είναι μόνιμη ή εποχιακή.

  Το ρωτώ γιατί μπορεί να έχει σχέση με την εποχικότητα του τουρισμού σε κείνες τις περιοχές. Είναι γνωστό πως όσοι ασχολούνται με τουριστικά επαγγέλματα (μισθωτοί) το χειμώνα βγαίνουν στην ανεργία.

  Επειδή όμως είναι τρίμηνο ΙΑΝ-ΜΑΡ πιστεύω πως είναι κάπου χαμηλότερα το πραγματικό ποσοστό. Θα πρέπει να δούμε ίσως στοιχεία πχ ΙΟΥΛΙΟΥ-ΣΕΠΤ.

  ReplyDelete
 70. Όπως έχει γίνει με τα μεγάλα σουπερ μαρκετ στο λιανικό εμπόριο τα οποία "χτυπήσανε" τις μικρότερες οικογενειακές επιχειρήσεις που υπήρχαν στο συγκεκριμένο τομέα της οικονομίας

  ReplyDelete
 71. Από τον τρόπο ομαδοποίησης αυτών των στοιχείων προκύπτουν ερωτηματικά.
  Στην Ελλάδα, είναι λίγο παρακινδυνευμένο να μιλάμε γιά ανεργία στην ηλικιακή κατηγορία 15-24 (μήπως κάνω λάθος;).

  Συνεπώς, γεύση της πραγματικής ανεργίας μπορούμε να πάρουμε από στατιστικές που αναφέρονται στο cluster 25-64 ετών.
  Επίσης, επειδή λόγω παράδοσης και κουλτούρας, ο ρόλος της Ελληνίδας στην παραγωγή μόνο πρόσφατα άρχισε να θεωρείται [και δεν είναι ακόμα απόλυτα] ισοβαρής, τα στοιχεία ανεργίας ΔΕΝ πρέπει να εξετάζονται ανεξαρτήτως ΦΥΛΟΥ, δηλαδή ομού για άνδρες και γυναίκες, αλλά ξεχωριστά.

  Γιά τους παραπάνω λόγους χρησμιποίησα τον παρακάτω Πίνακα του Υπ. Απασχόλησης

  Unemployment rate by gender/education 2001 (ages 25-64)
  Men Women Total
  Διδ-ρες 8.8 8.3 8.6
  Παν. Διπλ. 4.1 8.9 6.3
  Ανωτ τεχν. 5.9 13.8 9.5
  Λυκειο 6.3 14.8 9.6
  Γυμνασιο 6.5 19.9 10.5
  Δημοτικο 4.3 10.6 6.7
  μερος Δημ 3.1 5.1 4.0
  Αγραμματοι 7.3 8.7 8.0

  Πηγή Υπ Απασχόλησης 2002 Σελ. 90

  1. Η παρουσιαζόμενη ανεργία στις γυναίκες είναι μεγαλύτερη κατά 117% έως 216% αυτής των ανδρών (εκτός μιάς μορφωτικής κατηγορίας). Εκ πρώτης όψεως, το συμπέρασμα θα ήταν πως στην Ελλάδα οργιάζει ο σεξισμός (διακρίσεις κατά της γυναίκας), αν και τέτοιες ΧΑΩΔΕΙΣ διαφορές είναι δύσκολο να ερμηνευθούν τόσο απλά και τόσο εύκολα. Την απάντηση μας την δίνει τελικά η κατηγορία των διδακτόρων στην οποία, παρότι το μικτό ποσοστό ανεργίας είναι μεγάλο και ο ανταγωνισμός (άρα και σεξισμός, αν υπάρχει) αναμένεται δριμύς, η ανεργία των γυναικών είναι χαμηλότερη αυτής των ανδρών (8.3% vs. 8.8%). Αυτό σημαίνει ότι μιά γυναίκα που προχωρεί μέχρι διδακτορικού επιπέδου έχει αποφασίσει οριστικά και αμετάκλητα να δουλέψει.
  Προκύπτει, λοιπόν, ότι οι γυναίκες αν και μορφώνονται ταχύρρυθμα και πιθανότατα υπερτερούν των ανδρών (τουλάχιστον στα τυπικά προσόντα), συχνά επιλέγουν τα οικιακά ως επάγγελμα, πράγμα που όχι μόνο ΔΕΝ είναι υποτιμητικό, αλλά πρέπει να εξαίρεται και να προάγεται.

  2. Από τις 3 κατηγορίες, αποφοίτων Δημοτικού και κάτω, προκύπτει ξεκάθαρα ότι η πλασματική ανεργία στην Ελλάδα είναι τουλάχιστον 4.9% γιά τους άνδρες, 8.1% γιά τις γυναίκες και 6.23% η μικτή.

  3. Το τραγικά εντυπωσιακό ή εντυπωσιακά τραγικό εύρημα εδώ είναι η τεράστια (τηρουμένων των αναλογιών) ανεργία των κατά τεκμήριο knowledge workers, δηλαδή των ατόμων με διδακτορικά κλπ. Αυτό λέει ΠΡΑΓΜΑΤΙ πολλά γιά την ελληνική οικονομία.

  ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
  Ανεξαρτήτως των μυρίων προβλημάτων που κατατρύχουν την ελληνική οικονομία, όπως εργασιακές σχέσεις (εκμετάλλευση του εργαζόμενου από την εργοδότη και εκμετάλλευση του εργοδότη από τον εργαζόμενο), ασφαλιστικό, χαμηλομισθία, κλπ κλπ.,

  ΜΕΙΖΟΝ τμήμα της ανεργίας είναι πλασματικό. Συγκεκριμένα, η μικτή πλασματική ανεργία είναι περίπου 6.23% και είναι μεγαλύτερη κατα 1-3 μονάδες αυτής άλλων χωρών της Δύσης,

  Η τρομακτικά ψηλή ανεργία των γυναικών είναι σε μεγάλο βαθμό πλασματική λόγω ΜΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ του ιερού (κατά τη γνώμη του γράφοντα) επαγγέλματος των Οικιακών,

  ΟΠΩΣ επανειλημμένα και παραστατικότατα οι G700, ο vaggelas
  και πολλοί άλλοι έχουν αναλύσει, η χώρα έχει ΑΜΕΣΗ ανάγκη ανάπτυξης του Τομέα Υψηλής Τεχνογνωσίας.

  ReplyDelete
 72. Με άλλα λόγια, τα πράγματα ως προς την ανεργία ΔΕΝ είναι τόσο χάλια όσο οι ωρυόμενες μαινάδες υποστηρίζουν.
  ΑΛΛΟΥ είναι τα προβλήματα της ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και είναι ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ

  ReplyDelete
 73. Τον πίνακα τον έφτιαξα με θρησκευτική ευλάβεια, αλλά το programming μου τον .....

  Χίλια συγγνώμη

  ReplyDelete
 74. @Antonios politakis

  Ο φιλελευθερισμός είναι η πιό συκοφαντημένη ιδεολογία στην Ελλάδα Αντώνη.
  Οι Δεξιοί πολιτικοί ηγέτες(Εβερτ,Σαμαράς,Καραμανλής),σε συνεργασία με το Χριστόδουλο και τη Σταλινική Αριστερά τη συκοφάντησαν πιο πολύ απ'όλους.
  Η συκοφαντία είναι η πιο αποτελεσματική μέθοδος εξόντωσης του αντιπάλου.
  Ο Σημίτης ήταν το τελευταίο μεγάλο θύμα.Αλλά αυτός είναι χαλκέντερος.
  Ο Καραμανλής είναι ο αδίστακτος μεγάλος δεξιοτέχνης στο χειρισμό αυτού του μεγάλου απόλυτου όπλου που λέγεται πολιτική συκοφαντία.

  ReplyDelete
 75. Μην κλαις γιά μένααα Ελλάαααααδααα

  Αυθαίιιιιι ρεεε τααααααα θαααα
  σου χαρΙσωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωω

  Παπούτσια Πράνταααααααααααααααα

  και σαγιονάρεεεεεεεεεεεεες

  θα σου δωρΙσωωωωωωωωωωωωωωωωωωω

  Ελλάαααααααδααααααααααααααα

  ReplyDelete
 76. ELLAS-EURWPI-SIMITIS

  ELLAS-SIMITIS-EURWPI

  EURWPI-ELLAS-SIMITIS

  EURWPI-SIMITIS-ELLAS

  SIMITIS-ELLAS-EURWPI

  SIMITIS-EURWPI-ELLAS

  Η επενάληψις μήτηρ μαθήσεως

  Κάτω το ΠΑΣΟΚ. Κάτω η ΝΔ,

  ΖΗΤΩ ο κύριος ΣΗΜΙΤΗΣ

  ReplyDelete
 77. @ ca hassapoyannes

  1) Μήπως θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε τί ακριβώς εννοείτε με τον όρο 'πλασματική' ανεργία και πώς τον υπολογίζετε με βάση τα στοιχεία που παραθέτετε;

  2) Τα ποσοστά ανεργίας που αναφέρετε αφορούν ανθρώπους που επιθυμούν να εργαστούν και γι'αυτό κατατάσσονται στο εργατικό δυναμικό της χώρας επί του οποίου μετριέται ο δείκτης ανεργίας. Επομένως τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας των γυναικών σε επίπεδα μόρφωσης ανώτερα του Δημοτικού απλά δείχνουν ότι οι γυναίκες που επιθυμούν να εργαστούν δυσκολεύονται να βρουν δουλειά και όχι ότι επιθυμούν να ασκήσουν το 'ιερό επάγγελμα' των οικοκυρικών. Σε αυτή την περίπτωση, απλά θα προσμετρούνταν στο εργατικό δυναμικό της Ελλάδας και συνεπώς στο δείκτη ανεργίας.
  Το ότι δυσκολεύονται να βρουν δουλειά, δεδομένου ότι έχουν ανάλογα τυπικά προσόντα με τους άνδρες αντίστοιχης ηλικίας υποδεικνύει ότι γίνονται διακρίσεις από τους εργοδότες. Το γιατί είναι μια άλλη κουβέντα.

  3) Μια και η συζήτηση σε αυτό το blog (όταν γίνεται) αφορά το πώς θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα απασχόλησης ιδίως των ανθρώπων στις πλέον παραγωγικές ηλικίες, θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε για ποιό λόγο τα 'οικοκυρικά' ως απάσχόληση θα πρέπει να προωθούνται για τις γυναίκες και πώς νομίζετε ότι αυτό θα συμβάλλει στην επίλυση των προβλημάτων που υποτίθεται ότι συζητούν οι g700 για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα;

  ReplyDelete
 78. "@ rosa l.

  Τι κακό σου έκανε ο Σημίτης και τον συκοφαντείς με τόσο χυδαία προβοκατόρικο τρόπο;

  ReplyDelete
 79. KΑΘΕ ΑΛΛΟ

  Ο ΣΗΜΙΤΗΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ ΤΗ ΧΩΡΑ

  ΑΛΛΑ

  ΑΛΛΑ

  ΑΛΛΑ

  ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΛΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

  ReplyDelete
 80. Διόρθωση στο παραπάνω σχόλιο μου: οι γυναίκες που επιθυμούν να είναι νοικοκυρές και που δεν κάθονται σπίτι τους επειδή δεν μπορούν να βρουν δουλειά ΔΕΝ θα προσμετρούνταν στο εργατικό δυναμικό και στους ανέργους.

  ReplyDelete
 81. @Ρόζα

  Τι του βρίσκεις ρε χαζή αυτού του ανθρώπου.
  Εγώ ούτε με 700 ευρώ τη βίζιτα δεν θα τον δεχόμουνα.

  ReplyDelete
 82. Symfwnw me ti Rosa. O Simitis einai spoudaios alla PASOK egw den psifizw.
  O Simitis den einai apla prwin arxigos kommatos einai igetis, auto pou oi agglosaxones lene STATESMAN.

  Makari na kyvernisei ksana gia to kalo tis xwras.

  MAKARI.

  Alla oxi me tous gangsters

  ReplyDelete
 83. @Ρόζα
  @Ρουσλάνα

  Εγώ κορίτσια είμαι φιλελεύθερη. πιστεύω στον ελεύθερο ανταγωνισμό.Πέστετου να περάσει από δω,θα του κάνω καλύτερη τιμή.

  ReplyDelete
 84. @ ρουσλάνα

  Μη βιάζεσαι να ανεβάσεις τις τιμές. Ο Κινέζος δεν θαρχόταν ποτέ
  διότι
  1) λατρεύει τη Δάφνη
  2) είναι τσιγγούνης και
  3) είναι ελιτιστής και καλά κάνει

  ReplyDelete
 85. Μμμ..λατρεύω τις φιλελεύθερες,έχουν μια πγιότητα!

  ReplyDelete
 86. Και γώ φιλελεύθερη είμαι, και είμαι και μοντέλο.

  ReplyDelete
 87. Αν βγώ απο το χρονοντούλαπο κάποια στιγμή θα σας τακτοποιήσω εγώ εσάς τις αλλοδαπές.

  ReplyDelete
 88. Ε! Ε! Πολύ μεταμοντέρνους σας βλέπω εσάς εκεί κάτω!

  ReplyDelete
 89. Καραδεξίλα μου ας πρόσεχες. Εγώ κατάργισα τις διαχωριστικές γραμμές.
  Όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Ελληνες μπορούν να γίνουν Νταιάνες και AL Φαγέτ.Δέστε εμένα.
  Είναι ψηλά στις προτεραιότητές μας.Είναι δέσμευση και θα τη τηρήσουμε στο ακέραιο.
  Είναι η ναυ..αρχίδα των μεταρρυθμίσεων.

  ReplyDelete
 90. @ c.a.

  τα στοιχεία που παραθέτεις α) είναι παλιά και β) δεν έχουν διαφορά από τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού της ΕΣΥΕ , η οποία μας παρέχει δεδομένα ανεργίας κατά φύλο ηλικιακή ομάδα εκπαιδευτικό επίπεδο κοκ.

  προκύπτει από την ΕΕΔ της ΕΣΥΕ για το πρώτο τρίμηνο του 2007 ότι , όπως το 2002 έτσι και τώρα, η ανεργία στις γυναίκες είναι διπλάσια απ'αυτή των ανδρών , ενώ η ανεργία των νέων είναι διπλάσια από το γενικό επίπεδο ανεργίας στη χώρα.

  Αναφορικά με την ανεργία των γυναικών διαφωνούμε ως προς το πλαίσιο ανάλυσης που θέτεις. Τα οικιακά δεν είναι ελεύθερη επιλογή. Το να εξαρτάσαι οικονομικά μια ζωή από τον άντρα σου δεν είναι επιλογή είναι εξαναγκασμός. Επιπρόσθετα με το να έχεις ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού σε παραγωγική ηλικία εκτός παραγωγικής διαδικασίας είναι αυτοκτονικό.

  Από τα διαχρονικά στοιχεία της απασχόλησης στην Ελλάδα φαίνεται ότι ο γάμος και οι συνεπείς οικογενειακές υποχρεώσεις αποτελούν εμπόδια για τη συμμετοχή των γυναικών της κύρια παραγωγικής ηλικίας στην αγορά εργασίας και την απασχόληση.

  Στην κύρια παραγωγική ηλικιακή ομάδα των 25-49 ετών, ο κύριος λόγος αδράνειας των γυναικών είναι οι οικογενειακές υποχρεώσεις σε επίπεδο σημαντικά μεγαλύτερο από τον αντίστοιχο μέσο ευρωπαϊκό όρο.

  Τα σχετικά χαμηλά επίπεδα συμμετοχής και απασχόλησης ιδιαίτερα για γυναίκες με παιδιά, κατά την άποψή μας συνδέονται με μια σειρά από προβλήματα όπως (α) ελλείψεις σε υποδομές για τη φροντίδα παιδιών προσχολικής ηλικίας , (β) ορισμένες ρυθμίσεις του πρωτοβάθμιου εκπαιδευτικού συστήματος όπως τα ωράρια λειτουργίας των σχολείων κλπ.

  Με πολύ απλά λόγια στην αγορά εργασίας τίθεται έντονα θέμα διακρίσεων με βάση το φύλο και την ηλικία . Η τριτοβάθμια εκπαίδευση καταγράφεται ως σημαντικός παράγοντας άμβλυνσης αυτών των ανισοτήτων , ωστόσο από μόνος του δεν αρκεί.

  ReplyDelete
 91. επίσης τι εννοείς με τον όρο πλασματική ανεργία; Ότι κάποιοι γράφονται στο ταμείο ανεργίας για να πάρουν το επίδομα και παράλληλα δουλεύουν στη μαύρη εργασία; ότι υπάρχουν δουλειές αλλά κανείς δε θέλει να τις κάνει; pleez explain.

  ReplyDelete
 92. σε κάθε περίπτωση άποψή μας είναι ότι αυτό για το οποίο πρέπει να συζητάμε πρωτίστως δεν είναι τόσο το ύψος της ανεργίας στη χώρα , όσο το συνολικό επίπεδο απασχόλησης , το οποίο είναι ιδιαίτερα χαμηλό (60% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας 15-64 και 54% του ενεργού πληθυσμού άνω των 15 ετών).

  Χαμηλό επιπέδο απασχόλησης + δημογραφικό πρόβλημα = έκρηξη .

  ReplyDelete
 93. Η ξαδέρφη μου ήταν έγκυος και δούλευε 4ωρα σε σουπερ μαρκετ επαρχίας μικρής τοπικής αλυσίδας. Ο ιδιοκτήτης την έβαζε να κουβαλά καρπούζια και καφάσια με μπύρες για να την εξαναγκάση σε παραίτηση και να γλιτώσει τις πληρωμένες άδειες και τα επιδόματα!!

  Μιλάμε για μεγάλο αίσχος, και το λυπηρό είναι πως τείνει να γίνει κανόνας σε τέτοιες (μικρές)επιχειρήσεις!

  ReplyDelete
 94. Πολύ ενδιαφέρων ο διάλογος γύρω από την εργασία και την απασχόληση.
  Οι αριθμοί όμως πως θα "εξαναγκασθούν" να πούνε την αλήθεια;
  Και συγκεκριμμένα:
  1.- Οι περισσότεροι Ελληνες είναι πλούσιοι και όμως δηλώνουν ότι αισθάνονται φτωχοί.
  2-Το κατα κεφαλήν ΑΕΠ προσεγγίζει το ιστορικό ρεκόρ των 25000 ευρώ.
  3-Η ανάπτυξη τα τελευταια 10 χρόνια κινείται με 4% κατα μέσο όρο.
  4-Η Ελλάδα είναι στο σκληρό πυρήνα των χωρών της ΕΕ,έχει ηγετική και δεσπόζουσα θέση στη ΝΑ Ευρώπη,και έχε βαθειές σχέσεις φιλίας και συνεργασίας με όλους τους λαούς της μεσογείου.
  ΠΩΣ γίνεται όμως και περιοχές,όπως το Νότιο Αιγαίο,απο τις πλουσιότερες στο κόσμο, να εμφανίζονται απο τις επίσημες στατιστικές,ότι ειναι βυθισμένες στην ανεργία;
  Εχουμε μπροστά μας φαινόμενα αναπτυξιακού μοντέλου τύπου "χωρών του Περσικού κόλπου";
  Η μήπως είναι η ευρηματικότητα του Έλληνα ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΈΠΕΙ, ΜΕ ΣΑΤΑΝΙΚΑ ΕΥΦΥΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ,ΤΟ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΣΕ ΝΟΜΙΜΟ;

  ReplyDelete
 95. Το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την ελληνική αγορά εργασίας – τύποι συμβάσεων, ασφάλισης κλπ. είναι ιδιαίτερα κοστοβόρο για τους εργοδότες και κατά συνέπεια ιδιαίτερα περιοριστικό για τους εργαζομένους (μειωμένες αποδοχές, πολύ λιγότερη ασφάλεια στο χώρο εργασίας κλπ.). Αν δεν απατώμαι εδώ λίγο πολύ συμφωνούμε όλοι.

  Μερικοί μιλάνε ακόμα για τους εργάτες, σε μια εποχή που οι εργάτες - μισθωτοί συνεχώς μειώνονται (συγκριτικά) σε σχέση με τους επιχειρηματίες, ελεύθερους επαγγελματίες κλπ. Στην Ελλάδα ειδικά, αν εξαιρέσουμε το Δημόσιο Τομέα που αριθμεί περίπου το 1/6 του εργατικού δυναμικού της χώρας, ο ιδιωτικός τομέας αποτελείται από χιλιάδες νάνο-επιχειρήσεις (και ακόμα περισσότερους ελεύθερους επαγγελματίες), οι οποίες στην πλειοψηφία τους με το ζόρι απασχολούν διψήφιο αριθμό εργαζομένων, και στις οποίες ζήτημα είναι αν οι μισοί εργαζόμενοι είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ. Αυτό που παρατηρείται δε και αντικατοπτρίζεται από τις προσωπικές μαρτυρίες στα καφενεία, στα μπαρ, στο μπλογκ, είναι η ανασφάλεια των εργαζομένων όσον αφορά την προάσπιση και τήρηση των εργασιακών τους δικαιωμάτων.

  Μια καλή αρχή λοιπόν θα ήταν η ανάπτυξη ενός νέου υβριδίου μοντέλου της αγοράς εργασίας, το οποίο προωθεί και την ευελιξία αλλά και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας. Το λεγόμενο flexicurity, όπως επιτυχώς εφαρμόζεται στη Δανία, θα μπορούσε να αποτελέσει το νέο μοντέλο και για την Ελλάδα. Πρέπει να ξεφύγουμε από τη φιλοσοφία της μίας και μόνιμης – δια βίου – εργασίας. Πρέπει επίσης να μειώσουμε το κενό μεταξύ του κανονιστικού πλαισίου για τη μόνιμη απασχόληση και του αντίστοιχου πλαισίου για την προσωρινή απασχόληση. Αν η ψαλίδα αυτή μειωθεί τότε ελαχιστοποιείται και το κίνητρο του κάθε εργοδότη για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού με καθεστώς προσωρινού εργαζομένου. Η ευελιξία στην αγορά εργασίας πρέπει να προωθηθεί. Παράλληλα πρέπει να δημιουργηθεί πλαίσιο υποστήριξης του εργαζομένου έτσι ώστε αυτός να εξελίσσεται συνεχώς στο χώρο εργασίας και να γίνεται ολοένα και πιο ανταγωνιστικός, όσο προσθέτει χρόνια εμπειρίας και προϋπηρεσίας. Η έννοια δια βίου εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση μπορεί εδώ ακριβώς να εφαρμοστεί και να πετύχει. Η ΕΕ προωθεί ενεργά αυτή την κατεύθυνση.

  Προσωπική μου επιθυμία θα ήταν το κανονιστικό πλαίσιο στην αγορά εργασίας να είναι ενιαίο για όλη την Ευρώπη – και αυτό το πλαίσιο να αναπτυσσόταν γύρω από το μοντέλο του λεγόμενου flexicurity.

  ReplyDelete
 96. @parmenidis

  Μαλλον για το τελευταίο πρόκειται.
  Το καλοκαίρι ΙΚΑ και το χειμώνα ανεργία...

  ReplyDelete
 97. η αγορά εργασίας χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα. Αυτό φαίνεται άλλωστε στο επίπεδο της ανεργίας του πρώτου τριμήνου στα νησιά του Αιγαίου.

  όπως είπε κι ο βαγγέλας το χειμώνα ανεργία το καλοκαίρι τουρισμός.

  ReplyDelete
 98. Δεν μπορώ να καταλάβω:

  1- Πώς το Νότιο Αιγαίο,αλλά και όλη η Νησιωτική Ελλάδα,που είναι από τις πλουσιότερες περιοχές του κόσμου, έχουν τόση ανεργία.

  2-Πώς τα στατιστικά στοιχεία εμφανίζουν τόση ανεργία στους ξένους ενώ όλοι γνωρίζουμε ότι ΟΥΔΕΙΣ μετανάστης είναι άνεργος.

  3-Γιατί τα οικιακά δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως εργασία και οχι ως απαξιωτικό πάρεργο ανεξάρτητα αν ασκούνται απο τον άνδρα η τη γυναίκα.

  4-Γιατί οι αριθμοί αποκλείνουν τόσο πολύ απο τη βιωματική μας εμπειρία και πως αυτό βοηθάει στο να λέμε ψέμματα με επιστημονικό τρόπο.

  5- Τέλος και το σπουδαιότερο: Γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι οι μετανάστες όχι μόνο δεν παίρνουν τις δουλειές των Ελλήνων αλλά δημιουργούν θέσεις εργοδοτών και αφεντικών για τους ελληνες.

  ReplyDelete
 99. @mesout tavaz

  se akousan sthn EE kai na ti proekupse apo thn Commission sxetika me to flexicurity:

  http://www.enet.gr/online/online_text/c=114,dt=01.07.2007,id=17726484

  ReplyDelete
 100. @ nasousiro to kasoni

  Δεν ξέρω αν έγραψες λάθος link, πάντως σε περίπτωση που δε γνωρίζεις τι είναι το flexicurity, ο πιο γρήγορος τρόπος για να ενημερωθείς στα βασικά τουλάχιστον είναι να δεις το ακόλουθο link:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Flexicurity

  ReplyDelete
 101. @mesout tavaz

  to sxolio mou gia to arthro htan mallon eirwniko - kai gia kapoio logo den fainetai olo to link - apo th x8esinh E einai, Αντεργατικό πακέτο μέτρων διά χειρός Κομισιόν o titlos. auto pou ithela na pw oti apo efhmerides typou E den mporei para na perimenei kaneis 8apsimo tis EE gia tis perissoteres prwtovoulies ths.

  ReplyDelete
 102. @ parmenidis

  "Γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι οι μετανάστες όχι μόνο δεν παίρνουν τις δουλειές των Ελλήνων αλλά δημιουργούν θέσεις εργοδοτών και αφεντικών για τους ελληνες."

  Βέβαια πρέπει εδώ να υπολογίσουμε και την εξής παράμετρο: Πολλά επαγγέλματα στην Ελλάδα είναι κλειστά, όχι μόνο για Έλληνες, αλλά ακόμα περισσότερο για τους μετανάστες (π.χ. συμβολαιογράφοι, σχολές οδηγών αυτοκινήτων, εταιρίες συνεργείων καθαριότητας). Στο σημερινό κανονιστικό προστατευτικό πλαίσιο της Ελληνικής αγοράς εργασίας, όντως οι μετανάστες δημιουργούν θέσεις εργοδοτών και αφεντικών για τους Έλληνες, δυστυχώς πολλές φορές εις βάρος πιο αποδοτικών και παραγωγικών σχημάτων με μετανάστες αφεντικά και εργοδότες, και Έλληνες εργαζόμενους...

  ReplyDelete
 103. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 104. Οι νεοέλληνες έχουμε πρόβλημα διαχείρισης της ευημερίας μας.
  Με πολύ γρήγορο τρόπο-βίαιο θα έλεγα-τα τελευταία 30 χρόνια περάσαμε σε ένα τρόπο ζωής που απαιτούσε δεξιότητες στο πώς να χειριζόμαστε το νεοπλουτισμό μας.
  Αυτό το φαινόμενο είναι πρωτόφαντο στην ιστορία μας και γενικά στην ιστορία του ανθρώπου. Το φαινόμενο δηλ. της μαζικής ευημερίας των ανθρώπων.
  Ο άνθρωπος ως βιολογικό όν είναι φτειαγμένος και εξοπλισμένος να αντιμετωπίζει τη ΣΤΕΡΗΣΗ.Η φύση,δυστυχώς,δεν γνωρίζει απο ευημερία.
  Εμείς ,ως Ελληνες αντιμετωπίζαμε με αξιοπρέπεια και επιτυχία τη στέρηση.Ολη μας η ιστορική διαδρομή,και των άλλων ανθρώπων, ήταν ένας συνεχής αγώνας αντιμετώπισης των συνεπειών της στέρησης.
  ΤΏΡΑ ΈΙΜΑΣΤΕ ΑΝΤΙΜΈΤΩΠΟΙ ΜΕ ΤΟ ΑΓΝΩΣΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗς ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ.

  Πώς θα το διαχειριστούμε;

  ReplyDelete
 105. @ parmenidis

  στο Αιγαίο , οι τσίφτες εκεί κάτω προφανώς γράφονται στο ΙΚΑ όταν έχουν δουλειά και το υπόλοιπο χρονικό διάστημα πάίρνουν το επίδομα ανεργίας.

  Αναφορικά με την ανεργία των μεταναστών δεν υπάρχει λόγος να εκπλήσσεσαι. Γιατί; Διότι, όπως τονίζουμε διαρκώς , το κρίσιμο μέγεθος δεν είναι η ανεργία, αλλά το συνολικό επίπεδο της απασχόλησης.

  Εκεί ακριβώς είναι που φαίνεται η διαφορά ανάμεσα σε Έλληνες και υπηκόους ξέων χωρών , την οποία εντοπίζουμε βιωματικά . Στους μετανάστες το ποσοστό της απασχόλησης είναι 70,1% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας άνω των 15. Στους Έλληνες το αντίστοιχο ποσοστό απασχόλησης για τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό άνω των 15 είναι 53,4% , και μόλις 60,1% για τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό στην ηλικιακή κατηγορία 15-64. Η αίσθηση που έχουμε ότι οι μετανάστες εργάζονται περισσότερο προκύπτει και από τα στατιστικά στοιχεία.

  τέλος από τους αριθμούς προκύπτει επίσης ότι μπορεί να έχουμε από τους χαμηλότερους μισθούς στην ΕΕ-15 , ωστόσο έχουμε αυξημένη αγοραστική δύναμη. Γιατί; Διότι μόλις το 40% του εισοδήματος του μέσου ελληνικού νοικοκυριού προέρχεται από μισθούς . Το υπόλοιπο προέρχεται από άλλες πηγές: εκμετάλευση ακινήτων, κληορνομιές, αδήλωτη αυτο-απασχόληση, δεύτερη part-time δουλειά κοκ. Αυτό όμως το μοντέλο δεν ευνοεί τους νέους ανθρώπους οι οποίοι αρχίζουν την επαγγελματική τους διαδρομή με μοναδικο εφόδιο τη γνώση και τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια των σπουδών.

  Οι αριθμοί κατά την άποψή μας λένε την αλήθεια αρκεί να τους διβάζουμε σωστά .

  ReplyDelete
 106. @ parmenidis

  είπες

  "ΤΏΡΑ ΈΙΜΑΣΤΕ ΑΝΤΙΜΈΤΩΠΟΙ ΜΕ ΤΟ ΑΓΝΩΣΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ.

  Πώς θα το διαχειριστούμε; "


  Πολύ σωστά. Στη σημερινή μαζική κοινωνία , όλοι μας κάνουμε ατομικά όνειρα τα οποία όμως μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο μέσα από την κατανάλωση μαζικών καταναλωτικών αγαθών. Όταν η οικονομική δυνατότητα για κατανάλωση είναι περιορισμένη, πχ γιατί είμαι νέος και δουλεύω όλη μέρα για 700-800 ευρώ, τότε αρχίζουν τα προβλήματα και οι εντάσεις. Τότε η μαζική ευημερία στην οποία αναφέρεσαι γίνεται νέα στέρηση με τις γνωστές σε όλους μας κοινωνικές συνέπειες. Συνέπειες οι οποίες είναι εμφανείς και στο εσωτερικό της ελληνικής οικογένειας.

  Τέλος ένα επιπρόσθετο, όμως κρίσιμο ερώτημα που θέτει διαρκώς η G700, είναι το κατά πόσο η ευημερία που δημιουργήθηκε τα τελευταία τριάντα χρόνια μπορεί να αναπαραχθεί στο μέλλον και υπό ποιες προϋποθέσεις.

  ReplyDelete
 107. μια τελευταία παρατήρηση .

  Τα οικιακά δεν είναι απαξιωτικό πάρεργο είναι κατάλοιπο μιας παραδοσιακής κατανομής της εργασίας σ΄ένα νοικοκυριό που ταυτόχρονα λειτουργεί και ως ημι-αυτόνομη οικονομική μονάδα.

  Σύμφωνα με το συγκεκριμένο distribution of labour η γυναίκα είναι η υπεύθυνη για τις δουλειές του σπιτιού, όμως δεν πληρώνεται γι' αυτό, δεν φορολογείται και δεν πληρώνει κοινωνικές εισφορές.

  Με καθαρά ωφελιμιστικούς (utilitarian) όρους , ενώ η γυναίκα προσφέρει η προσφορά της αυτή δεν αποτιμάται οικονομικά κι έτσι και αυτή και η κοινωνία ευρύτερα χάνει ή κερδίζει ελάχιστα σε ευημερία , δικαιοσύνη και ελευθερία.

  ReplyDelete
 108. παίδες σας ανέφερε ο ΓΑΠ στη Βουλή

  ReplyDelete
 109. Afodeuse i foras eis to alwnion

  ReplyDelete
 110. @ g700 (5:54 pm)

  I am glad that you agree with me as to the Greek household's sources of income

  ReplyDelete
 111. μας τιμά η αναφορά του ΓΑΠ συνεχίζουμε ακάθεκτοι ως ανεξάρτητη εναλλακτική κίνηση της κοινωνίας των πολιτών.

  ReplyDelete
 112. @ cah

  φυσικά συμφωνούμε αυτό άλλωστε λένε και οι στατιστικές. Ο s.g. είχε ένα καλό αρθράκι για το συγκεκριμένο θέμα πριν από κάποιο καιρό στο βλογ anamorfosis.net/blog

  ReplyDelete
 113. @barones thatcher

  Τι γεύση είχαν Βαρώνη;
  Ξέρω ότι προτιμάτε τα mpouhesika,pou einai kai afthona.

  στη διάθεσή σας

  ο Εθνικός σας σέφ

  mamalakis

  ReplyDelete
 114. @baroness thateher

  Είναι αλήθεια ότι ο δικός σου ζορίστηκε πολύ χθές στη βουλή και παρήγαγε μεγάλη ποσότητα.Νάχουν να μαγειρεύουν οι μαμαλάκες.
  Οσα περισσέψουν θα τα χρησιμοποιήσει ο Αλογοσκούφης στο πακέτο κατά της φτώχειας.

  ReplyDelete
 115. @baroness thatcher

  Επίσης είναι αλήθεια Βαρώνη ότι δικός σου έχει αναδείξει την ΑΦΟΔΕΥΤΙΚΗ σε υψιστη πολιτική τέχνη.ΕΚΕΊ ΕΊΝΑΙ ΠΡΆΓΜΑΤΙ ΑΣΣΥΝΑΓΏΝΙΣΤΟΣ.
  Τέρμα οι μέθοδοι του χθές.
  Aλλάζουμε τις προτεραιότητες.
  Και αυτό ειναι δέσμευση.

  Είναι μια ακόμα σημαντική μεταρρύθμιση.

  ReplyDelete
 116. @baroness thatcher

  Αμ' εκείνο βαρώνη;
  Μετά απο κάθε ιατρικό συμβούλιο να επιδεινώνεται ραγδαία η υγεία του Χριστόδουλου;
  Ιδιαίτερα όταν στα συμβούλια παρίστανται υφυπουργοί που είχαν διαπρέψει στο katsarida-watching;
  Λες επειδή τον βλέπει στα μαύρα να τον περνάει για κατσαρίδα;
  Κάνε κάτι Βαρώνη να σταματήσουν τα συμβούλια. Αλλοιώς ετοιμάσου για τη διαδοχή.Είσαι η Καταλληλότερη μετά τη Πάπισσα Ιωάννα.

  ReplyDelete
 117. Είπα και ελάλησα και αμαρτίαν ουκ έχω.
  Οσο ο υπουργός υγείας Καρλομαγνόπουλος βρίσκεται σε στάση "ανω σχώμεν..¨και ο υφυπουργός υγείας Κατσαριδολαγνόπουλος σε στάση "στώμεν καλώς.." διάβαζε Ροίδη για να είσαι έτοιμη Βαρώνη θΆΤΣΕΡ.
  Τόσες ευχές και τόσες δεήσεις που αναπέμπουν στο πάρτυ του Αρεταίειου κάθε μέρα φαίνεται ότι πιάνουν τόπο.
  ΑΝΘΡΩΠΕ Παρασκευαίδη,αν θές να γίνεις καλά,ξέχνα το ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΟΣ και πράξε γιά λίγο ότι θα έπραττε ένας κοινός θνητός.
  Πάρε το φραγγέλιο και κυνήγησε απο κοντά σου τους γλύφτες.
  Σου το συστήνουν οι συνάνθρωποί σου της G700.

  ReplyDelete
 118. Kαταληλότατε "τη πατήσαμε"!
  Εκεί που όλοι περιμέναμε να πεις, χθες στη βουλή,ότι το ΠΑΣΟΚ έβαλε τις φωτιές σε όλη την Ελλάδα εσύ μας έγραψες κανονικά.
  Μπάς και θες να τη κοπανήσεις απο τη πρωθυπουργία;

  ReplyDelete
 119. Χτες το απόγευμα θυμήθηκε τους G700 ο Γιωργάκης... ο Παπανδρέου μπρε...!!! Από ότι κατάλαβα, το πρόβλημα δημιουργήθηκε τα τελευταία 3μιση χρόνια, επί Ν.Δ. γιατί όλοι ξέρουμε ότι πριν ήταν παράδεισος. Ο απίθανος αυτός τύπος δεν αναγνωρίζει ούτε τις ευθύνες του... και ότι έγινε λέει... αν έγινε... κακώς έγινε...!!!

  Πάλι καλά που διαβάζει blogs στο Internet. Έτσι θα διαβάζει και αυτά που του σούρνω...!!!

  ReplyDelete
 120. nasousiro tokasoni said...

  "@mesout tavaz

  to sxolio mou gia to arthro htan mallon eirwniko - kai gia kapoio logo den fainetai olo to link - apo th x8esinh E einai, Αντεργατικό πακέτο μέτρων διά χειρός Κομισιόν o titlos. auto pou ithela na pw oti apo efhmerides typou E den mporei para na perimenei kaneis 8apsimo tis EE gia tis perissoteres prwtovoulies ths. "

  Aπαξάπας ο Ελληνικός Τύπος είναι κατακίτρινος εξαιρουμένης της Αθηnαϊκής ημερήσιας "Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ", που ΚΑΙ αυτή ανεπαρκεί σοβαρά στον τομέα των ειδήσεων.
  Η διαπίστωση είναι τραγική διότι χωρίς Τύπο ΔΕΝ είναι δυνατόν να υπάρξει δημοκρατία.

  ReplyDelete
 121. Αθηnαϊκής->Αθηναϊκής

  ReplyDelete
 122. H αείμνηστη μάνα μου έλεγε ότι τα μεγαλύτερα προσόντα του προφορικού λόγου είναι ο αυθορμητισμός, η αμεσότητα και η φυσικότητα.

  Ποιός θα πεί στον
  κ. Αβραμόπουλο ότι η επιτήδευση και η οίηση στην ομιλία είναι άξεστη και απολίτιστη συμπεριφορά στην Νιοστή Δύναμη;;;;

  ReplyDelete
 123. Την στιγμή που το Αρεταίειον Νοσοκομείον (νοσοκομείον, τρόπος του λέγειν) ανήκει διοικητικά in toto στο Υπουργείο Παιδείας και θρησκευμάτων, ΔΕΝ αντιλαμβάνομαι ΓΙΑΤΙ ο άγγελος των αλλεπαλλήλων, ανακριβών και παραπλανητικών communique's επί της Υγείας του κ. Χριστοδούλου είναι ο κ. Αβραμόπουλος.
  Εσεις το καταλαβαίνετε;

  ReplyDelete
 124. Πότε θα αποκτήσει λίγη κομψότητα αυτός ο λαός, έτσι γιά αλλαγή!!!

  ReplyDelete
 125. erratum

  άλλαξε:
  "μεγαλύτερα προσόντα"
  σε:
  "μεγαλύτερα προτερήματα"

  ReplyDelete
 126. mamalakas ο σέφ said...

  "@baroness thateher

  Είναι αλήθεια ότι ο δικός σου ζορίστηκε πολύ χθές στη βουλή και παρήγαγε μεγάλη ποσότητα.Νάχουν να μαγειρεύουν οι μαμαλάκες.
  Οσα περισσέψουν θα τα χρησιμοποιήσει ο Αλογοσκούφης στο πακέτο κατά της φτώχειας. "


  Ο Αλογοσκούφης είναι σαφέστατα ηθικά-νομικά υπεύθυνος για τα ομόλογα, και ΑΠΑΤΡΙΣ αφού, προκειμένου να αποκομίσει η κυβέρνηση λειτουργικό πλεονέκτημα, δεν δίστασε να προβεί σε διεθνή γελοιοποίηση της χώρας διά της Απογραφής κλπ κλπ. Επί πλέον, είναι και βλάξ διότι με micromanagement του τύπου "κόψε από δω και κόψε από κει", και δίχως όραμα, δεν οικοδομείται το μέλλον οιασδήποτε χώρας. Απομένει, δε, να μάθουμε από την Δικαιοσύνη εάν ο κύριος αυτός είναι και ΚΑΘ ΕΞΙΝ απατεώνας.

  Ολα αυτά, όμως, είναι άσχετα προς, και δεν αίρουν, το γεγονός ότι ο κ. Παπανδρέου είναι definitively ανίκανος να κυβερνήσει ακόμα και το San Marino η την Andorra.

  ReplyDelete
 127. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο κ. Καραμανλής μπορεί.

  ΕΞ ΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΙΖΟΝ πρόβλημα του ψηφοφόρου στις επόμενες εκλογές.

  ReplyDelete
 128. Τέλος, τις αυθαίρετες ταυτίσεις-κατηγοριοποιήσεις ΚΑΙ τις επιθέσεις από αριστερά να τις κάνετε εκεί που πιάνουν.

  Στην Ελλάδα, υπάρχουν πολλοί δεξιοί επί γενεές, το ίδιο και δημοκράτες.
  Το ότι πολλοί, λίγοι η αρκετοί (αυτό είναι δύσκολο να μετρηθεί και δεν αφορά τη συζήτηση) ΤΑΓΜΕΝΟΙ δημοκράτες τυχαίνει να απορρίπτουν το δόγμα Α Παπανδρέου ΚΑΙ το ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ τον λαϊκισμό, δεν τους κάνει λιγότερο δημοκράτες, ούτε δεξιούς. Απεναντίας, απομονώνει, περιχαρακώνει, εξοστρακίζει και αντιδιαστέλλει το ΠΑΣΟΚ και τον λαϊκισμό από την δημοκρατία.

  Σας παραπέμπω στο Nolan Chart (ίδε Wiki) γιά να αντιληφθείτε στοιχειώδεις αρχές περί ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ και ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (and combinations thereof) και ΠΟΥ κατατάσσεται ο ΛΑΙΚΙΣΜΟΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟΣ) του ΠΑΣΟΚ.

  Ωρισμένοι από σας, όχι μόνο δεν νομιμοποιείσθε να μονοπωλείτε τη δημοκρατία, στερείσθε ολωσδιόλου του δικαιώματος να επαγγέλλεσθε τους δημοκράτες.

  ReplyDelete
 129. @ baroness

  είπες "Στην Ελλάδα, υπάρχουν πολλοί δεξιοί επί γενεές κλπ"

  ναι μόνο που ντρέπονται να το πουν και το παίζουν πλέον αριστεροί.

  η ελληνικού (βλ. ανδρεϊκού) τύπου αριστερίζουσα ερμηνεία της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας και πολιτικής , έχει κυριαρχίσει στη ζωή της χώρας, συνιστά το κυρίαρχο μεταπολιτευτικό δόγμα, την κύρια ιδεολογική παράσταση μέσα από την οποία οι περισσότεροι Έλληνες, συμπεριλαμβανομένων και των δεξιών, ερμηνεύουν τη σύγχρονη πραγματικότητα. Αυτή η παράσταση πρέπει να αποδομηθεί , αν θέλουμε να ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία.

  ReplyDelete
 130. αυτό φυσικά δε σημαίνει επιστροφή στην παλιά καλή ιστορική δεξιά, ούτε text book εφαρμογή ενός ξερού φιλελευθερισμού τύπου Μητσοτάκη. Ο 20ος αιώνας μας τελείωσε. Μαζί του υποχωρούν σταδιακά οι μύθοι της βιομηχανικής εποχής και αποκαθηλώνονται τα σύμβολά του ένα προς ένα. Ούτε Αντρέας, ούτε Καραμανλής, ούτε Μητσοτάκηςμ, ούτε Μελίνες και Θεοδωράκηδες. μπουχτίσαμε...όχι άλλο κάρβουνο.

  ReplyDelete