Monday, June 25, 2007

Η εργασία στον ελληνικό ιδιωτικό τομέα

Σήμερα η Ελλάδα έχει ανάγκη από 600-700 χιλιάδες περίπου θέσεις εργασίας για να απασχοληθούν οι άνεργοι , αλλά και όσοι έχουν αποθαρρυνθεί και πλέον δεν αναζητούν εργασία επειδή δεν πιστεύουν ότι η προσπάθειά τους θα έχει κάποιο θετικό αποτέλεσμα.

Επιπρόσθετα , και εξίσου σημαντικά, ένας μεγάλος αριθμός εργαζομένων απασχολείται σε δουλειές χαμηλής ποιότητας στον ιδιωτικό τομέα , και ως εκ τούτου εκφράζει ένα χαμηλό επίπεδο ικανοποίησης τόσο για τις συνθήκες εργασίας όσο κυρίως για τις οικονομικές απολαβές του.

Για τους λόγους αυτούς, και δεδομένου ότι το Δημόσιο μόνον οριακά πλέον μπορεί να επεκταθεί, υπάρχει μια ευρεία κοινωνική συναίνεση για περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα της ελληνικής οικονομίας.

Ωστόσο ο ελληνικός ιδιωτικός τομέας χαρακτηρίζεται από τα εξής δομικά προβλήματα:

Κυριαρχία της πολύ μικρής επιχείρησης.
Η νάνο-επιχείρηση στηρίζεται είτε στην απασχόληση μελών της οικογένειας είτε σε μια πληθώρα μορφών άτυπων μορφών εργασίας. Το 96% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα απασχολούν μέχρι 4 άτομα, το 2% μέχρι 10 άτομα, και το υπόλοιπο 2% απασχολούν πάνω από 10 άτομα. Παράλληλα στις επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 10 άτομα, το 98% των επιχειρήσεων της χώρας απασχολείται το 63% των εργαζομένων της χώρας. Στις επιχειρήσεις με πάνω από 50 άτομα προσωπικό απασχολείται το 11% των εργαζομένων της χώρας .

Χαμηλής ποιότητας θέσεις εργασίας.
Η κυριαρχία των μικρών επιχειρήσεων στο ελληνικό επιχειρηματικό τοπίο αντανακλά μια επιχειρηματικότητα ανάγκης, η οποία πραγματοποιείται για αμιγώς βιοποριστικούς λόγους , επειδή δεν υπάρχει άλλη δουλειά , και η οποία δημιουργεί κατά κύριο λόγο θέσεις εργασίας παραδοσιακού τύπου και χαμηλής εξειδίκευσης.

Ανεξέλεγκτη αγορά εργασίας.
Ταυτόχρονα η κυριαρχία των μικρών επιχειρηματικών μεγεθών συναρτάται άμεσα με ψηλά επίπεδα αποφυγής της φορολογίας , των υποχρεώσεων του εργατικού δικαίου και του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης από πλευράς επιχειρήσεων: η εκτεταμένη εισφοροδιαφυγή και φοροδιαφυγή σε συνδυασμό με την εκτεταμένη αδήλωτη εργασία συνιστούν διαχρονικές παθογένειες και φαινόμενα της ελληνικής αγοράς εργασίας στην όξυνση των οποίων ,πολλές φορές, συμβάλουν και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Είναι ενδεικτικό του επιπέδου εισφοροδιαφυγής στη χώρα το γεγονός ότι το 48% των εργαζομένων έχουν ασφαλιστικό βίο κάτω από 20 έτη .

Παράλληλα η ελληνική αγορά εργασίας χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο παθητικής (μη θεσμικής) ευελιξίας. Χαρακτηριστικά αξίζει εδώ να αναφερθεί το κόλπο της παροχής υπηρεσιών με ΤΕΒΕ αντί για ΙΚΑ , αλλά και τα εξαιρετικά υψηλά ποσοστά μαύρης εργασίας, με άμεσο στόχο την αποφυγή του γραφειοκρατικού και ασφαλιστικού βάρους που συνεπάγεται η μισθωτή εργασία και η σχέση με το ΙΚΑ .

Χαμηλές αμοιβές.
Πρέπει να σημειωθεί ότι μεταξύ 1995 και 2002 , οι αυξήσεις των μισθών στην Ελλάδα ήταν σημαντικές , πραγματικές και υψηλότερες από ό,τι στις άλλες χώρες μέλη της ΕΕ. Αυτό αντανακλά τη σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας ανά εργαζόμενο, περίπου 4,5% από το 1994 ως το 2004, ένας από τους υψηλότερους ρυθμούς αύξησης στο δυτικό κόσμο μαζί με τη Σουηδία, την Ιρλανδία και τη Φιλανδία , και μεγαλύτερος απ’ αυτόν των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης περιόδου.

Ωστόσο αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η Ελλάδα παραμένει μία χώρα με χαμηλές αμοιβές. 1,8 εκ εργαζόμενοι αμοίβονται με λιγότερο από 1000 ευρώ, το 25% των εργαζομένων λαμβάνουν το βασικό μισθό (668 ευρώ), ενώ οι μέσοι μισθοί στη χώρα μας είναι οι χαμηλότεροι στην ΕΕ-15 , αντανακλώντας ουσιαστικά την χαμηλή πραγματική ανά ώρα παραγωγικότητα της εργασίας . Διευκρινίζουμε σ' αυτό το σημείο ότι η «πραγματική» παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα το 2004 ανέρχονταν μόλις στο 67,9% , δηλαδή στα 2/3, του μέσου όρου της ΕΕ-15. Ωστόσο σε όρους αγοραστικής δύναμης η Ελλάδα το 2004 βρίσκονταν στο 81,7% του μέσου κοινοτικού όρου . Που οφείλεται αυτό;

Πολυαπασχόληση.
Η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων, σε σχέση πάντα με την πραγματική ανά ώρα παραγωγικότητα της εργασίας, δεν αντανακλά το πραγματικό επίπεδο των μισθών οι οποίοι είναι πράγματι χαμηλοί . Αντανακλά την πραγματικότητα των πολλών πηγών εισοδήματος που διαθέτει το μέσο ελληνικό νοικοκυριό.

Υπολογίζεται ότι το εισόδημα του μέσου ελληνικού νοικοκυριού από μισθούς αναλογεί μόλις στο 40% του συνολικού του εισοδήματος . Το υπόλοιπο καλύπτεται κατά 22,4% από αυτοαπασχόληση, 13,4% από αγροτικές εργασίες , 3,9% από εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων , 16,6% από συντάξεις , μόλις 0,4% από κοινωνικές μεταβιβάσεις και 3,4% από λοιπές πηγές. Ουσιαστικά τα μέλη του ελληνικού νοικοκυριού ασχολούνται σε μία και δύο δουλειές και καταπιάνονται με διάφορες εργασίες που τους προσδίδουν επιπλέον χρηματικούς πόρους.

Υπερεργασία.
Ο συνδυασμός υψηλής παραγωγικότητας ανά εργαζόμενο και χαμηλής παραγωγικότητας ανά ώρα εργασίας σημαίνει επίσης ότι ο μέσος Έλληνας εργαζόμενος δουλεύει πολύ περισσότερο. Πράγματι, υπολογίζεται ότι ο μέσος εργάσιμος χρόνος στον ιδιωτικό τομέα στη χώρα μας είναι υψηλότερος κατά 25%-35% σε σχέση με τις περισσότερες χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης και κατά 10%-20% σε σχέση με τις χώρες του ευρωπαϊκού νότου και την Ιρλανδία.

Υψηλή ανεργία.
Τέλος , και όχι λιγότερο σημαντικά, η ανεργία στη χώρα διατηρείται διαχρονικά σ΄ ένα επίπεδο ισορροπίας γύρω στο 9%, ενώ το συνολικό επίπεδο απασχόλησης αυξάνεται με πολύ αργό ρυθμό. Σήμερα βρίσκεται γύρω στο 60% έχοντας χάσει τον πρώτο στόχο της Λισσαβώνας για συνολικό επίπεδο απασχόλησης 65% μέχρι το 2005 , και μάλλον δεν θα πραγματοποιήσει ούτε και τον τελικό στόχο για απασχόληση του 70% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού μέχρι το 2010.

Τι μπορεί να γίνει; .....

Η συνέχεια στο επόμενο post.

126 comments:

 1. Αρα ζούμε σε μια χώρα που οι άνθρωποί της δουλεύουν πολλές ώρες και κάνουν πολλές δουλειές ταυτόχρονα.
  Εχουν εισοδήματα από πολλές πηγές άλλες φανερές και άλλες κρυφές.
  Στις κρυφές πηγές σημαντική συνιστώσα αποτελεί το χρήμα ως προιόν εγκλήματος.
  Ετσι η αγοραστική μας δύναμη βρίσκεται ανάμεσα στους πλουσιότερους λαούς του κόσμου.
  Η κατα κεφαλήν ΠΟΡΣΕ κάνουν τους Γερμανούς να κοκκινίζουν απο ντροπή.

  Η ανεργία αποτελεί επιλογή.

  Η φτώχεια αποτελεί εφεύρεση.

  ΜΑΣ ΘΑΥΜΑΖΩ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ!

  Δεν κάνω πλάκα.Το ΜΟΝΤΕΛΛΟ μας χρειάζεται μελέτη.Εχει και τα δυνατά του σημεία.

  ReplyDelete
 2. @ parmenidis

  είπες
  "Αρα ζούμε σε μια χώρα που οι άνθρωποί της δουλεύουν πολλές ώρες και κάνουν πολλές δουλειές ταυτόχρονα."

  Αυτό είναι η μία όψη του πράγματος. Πολύ σημαντική πράγματι. Τόσο ώστε δεν πρέπει να τη αγνοεί καμία οικονομική και κοινωνική ανάλυση.

  Η άλλη όψη φυσικά είναι ότι ζούμε σε μία χώρα στην οποία πολλοί εργαζόμενοι απλώς δουλεύουν πολλές ώρες σε μία και μοναδική δουλειά, δεν αμείβονται για όσο παράγουν, και δεν έχουν και χρόνο να κάνουν και δεύτερη.

  Σε κάθε περίπτωση αυτών των ειδών η πολυαπασχόληση και η υπερεργασία, αν και καλύπτει με έναν χαρακτηριστικά ελληνικό τρόπο το κενό ευημερίας που θα υπήρχε αν όλοι δούλευαν λιγότερο και σε μία δουλειά, ωστόσο δεν πρέπει να μας ικανοποιεί ως φαινόμενο.

  Γιατί; Διότι συγκροτεί έναν εργασιακό πολιτισμό ο οποίος δεν είναι προϊόν ελεύθερης ατομικής επιλογής, αλλά αποτέλεσμα ατομικής οικονομικής ανάγκης -αφού δεν βγαίνω πρέπει να δουλέψω αναγκαστικά όλη μέρα σε δυο και τρεις δουλειές-.

  Έτσι όμως διαταράσσεται σε αισχρό βαθμό η ισορροπία μεταξύ ελεύθερου χρόνου και επαγγελματικού βίου σε βάρος του ελεύθερου χρόνου, της προσωπικής ζωής κα υγείας.

  Δε νομίζουμε ότι ένα τέτοιος εργασιακός πολιτισμός συνιστά πρότυπο προς μίμηση παρά το γεγονός ότι προσφέρει "λύσεις" και από τους περισσότερους γίνεται αποδεκτός ως αναγκαίο κακό.

  ReplyDelete
 3. G700

  "Έτσι όμως διαταράσσεται σε αισχρό βαθμό η ισορροπία μεταξύ ελεύθερου χρόνου και επαγγελματικού βίου σε βάρος του ελεύθερου χρόνου, της προσωπικής ζωής κα υγείας."

  H σκληρή και εξαντλητική εργασία έχει βρεθεί, από πολλές επιδημιολογικές μελέτες, ότι πράγματι επηρεάζει αρνητικά την υγεία ως προκύπτει από το προσδόκιμο όριο επιβίωσης.

  Παραδόξως, όμως, και παρά το γεγονός ότι είναι μόνιμα ουραγός σε πολλούς δείκτες εκτίμησης της ανθρώπινης ζωής και πολιτισμού, η Eλλάδα έρχεται 12η ανάμεσα σε 192 χώρες (αν εξαιρέσουμε ημιανεξάρτητα νανο-κρατίδια, αυτόνομες-ημιαυτόνομες περιοχές μεγάλων κρατών, αποκίες, κλπ) στo Προσδόκιμο Οριο Επιβίωσης (life expectancy) σύμφωνα με το World Factbook 2007. Not bad huh!!!

  Eάν, δε, λάβουμε υπόψη ότι
  1) είμαστε αρειμάνιοι καπνιστές και
  2) η προληπτική ιατρική βρίσκεται σε εμβρυϊκή κατάσταση εξ αιτίας αδιαφορίας/φοβίας του πολίτη, μπορούμε με ασφάλεια να πούμε ότι η Ελλάδα [κατόπιν διόρθωσης (adjustment) γιά τους ανωτέρω παράγοντες] κατέχει τα πρωτεία μακροβιότητας στο Κόσμο.

  Tα μόνα, λοιπόν, συμπεράσματα που επιτρέπει εδώ η επιστήμη είναι
  ΕΙΤΕ ότι η υπερεργασία είναι τελικά θεραπευτική ΕΙΤΕ ότι ο Ελληνας δεν εργάζεται τόσο όσο ισχυρίζεται.

  ReplyDelete
 4. Φαντασθείτε πάλι το διεθνές ρεζιλίκι της Ελλάδος όταν μαθευτεί ότι ακόμα και ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας δεν υποβαλλόταν στις επιβαλλόμενες ανά τακτά χρονικά διαστήματα προληπτικές εξετάσεις, ανάμεσα στις οποίες είναι και η ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΗΣΗ σε άνδρες και γυναίκες μετά τα 50.

  ReplyDelete
 5. Aπό τη βιτρίνα του Οίκου Καλογήρου, στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ, Κολωνάκι:

  Ανδρικές σαγιονάρες Prada 220 euros
  Ανδρικές σαγιονάρες Sergio Rossi
  270 euros.

  ReplyDelete
 6. Οσον αφορά στις νέες και νέους ηλικίας 25-35 χρόνων, η μέση τρέχουσα επιχορήγηση εκ του "σχεδίου Μarshall" (*) είναι 1200 +/- 300 euros, μηνιαίως.

  (*) O όρος (derrogation) είναι καταπληκτικός και εισήχθη εδώ από τον εκπρόσωπο των G700, υπονοώντας την γονική υποστήριξη προς τους νέους.
  Γιά όσους δεν γνωρίζουν, το Σχέδιον Marshall (εκ του ονόματος του τότε Υπ. Εξωτ. των ΗΠΑ, George Marshall) ήταν το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής (Οικονομικής) Ανάνηψης μετά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο που πραγματώθηκε επί προεδρίας Harry Truman (1947).

  ReplyDelete
 7. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 8. Ανδρικές σαγιονάρες Prada 220 euros
  Ανδρικές σαγιονάρες Sergio Rossi
  270 euros.

  Να βρε παιδιά, προς τί οι διαμαρτυρίες;; Παίρνουμε PRADA και μας μένουν και 50 Ευρω για τους καφέδες. Αχάριστη νεολαί(ρ)α!

  {Πλάκα κάνω! Αλλά έχω φρίξει από προχ8ές που με ρώτησε γνωστός μου γιατί ασχολούμαι με την κατάσταση στην Ελλάδα αφού "τα βγάζεις σε λίρες και μάλιστα ποσά που στην Ελλάδα δεν βλέπουν παρά μόνο οι γιατροί και αν..." !!}

  ReplyDelete
 9. Μάλιστα. Δηλάδη πρέπει να αισθανόμαστε ευγνώμονες που μας επιτρέπουν να δουλεύουμε 10 ώρες την ημέρα για 600 € με ένσημα. Πρέπει να ευχαριστούμε που μας δίνεται η δυνατότητα να κάνουμε 2 και 3 δουλειές για να μπορέσουμε να βγάλουμε αυτά που ο μέσος Ευρωπαίος βγάζει σε οκτώ ώρες. Και από την άλλη πρέπει να κάνουμε οικογένεια με 3 παιδιά γιατί υπάρχει δημογραφικό πρόβλημα. Χμ, καταχράζονται κάποιοι λεφτά του δημοσίου και πρέπει να βγάλω εγώ ο Έλληνας φορολογούμενος το φίδι από την τρύπα. Βέβαια έχουμε και το γεγονός ότι ο καημενούλης ο εργοδότης μας δεν μπορεί να μας δώσει αύξηση και να ξεκολλήσουμε από τα 600 € που μας δίνει εδώ και 3 χρόνια γιατί δε βγαίνει η επιχήρηση, αλλά από την άλλη αγόρασε BMW μιας και το άλλο αμάξι πάλιωσε και μας δηλώνει στο ΙΚΑ ότι πέρνουμε 690 € και ότι δουλεύουμε 40 ώρες.
  Δε ξέρω για εσάς, αλλά εγώ τα βλέπω μια χαρά. Οι αριθμοί ευδαιμονούν και ζούμε πολλά χρόνια. Έτσι θα μπορέσουμε να ζήσουμε περισσότερο. Καλό είναι δε λέω, αλλά τι να το κάνεις το πολύ “ζήν” αν δεν έχεις “Ευ ζήν”; Να βράσω και τον ήλιο και τη θάλασσα και τη μπυρίτσα και τους πρόσχαρους (χα!) ανθρώπους όταν είμαι αναγκασμένος να δουλεύω σαν σκύλος και να πέρνω ένα κομμάτι ψωμί;
  Ας μην γελιόμαστε, υπάρχει πρόβλημα. Πρόβλημα νοοτροπίας και έλλειψη τσίπας. Όταν θα καταφέρουμε να φύγουμε από το εγώ και να πάμε στο εμείς κοινωνικά, τότε και μόνο τότε έχουμε κάποια ελπίδα. Δεν είναι δυνατόν να αποθέτεις τις ελπίδες σου σαν ιδιωτικός υπάλληλος στο συνδικάτο ιδιωτικών υπαλλήλων και να ανακαλύπτεις με φρίκη ότι υπάρχουν τέσσερα συνδικάτα τα οποία αλληλοτρώγονται μεταξύ τους για το ποιος εκπροσωπεί καλύτερα τα δικαιώματα των εργαζομένων. Δεν υπάρχει μέλλον, δεν υπάρχει ελπίδα όταν όλοι κοιτάνε την πάρτη τους και όλοι θέλουν να καλύψουν το τομαράκι τους. ΤέΛΛΛΛος!!!
  Και για να κλείσω, σας παραθέτω και αυτό που έγραψα προχθές στο δικτυακό μου τόπο. Η σημερινή κοινωνία έχει ασπασθεί τον φιλελευθερισμό, ένα σύνολο ιδεών που θέτει ως κύριο στόχο τη θρησκευτική, πολιτική ή οικονομική ελευθερία του ατόμου. Με μείωση του κρατισμού, περιορισμό των παρεμβάσεων του κράτους στην οικονομία και απελευθέρωση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας από την γραφειοκρατία, έχει δημιουργηθεί μια ανεξέλεγκτη αγορά η οποία στην ουσία μας έχει οδηγήσει σε μια μορφή άγριου καπιταλισμού. Οι λίγοι προσπαθούν να ελέγξουν τους πολλούς, ο πλουτισμός συγκεντρώνεται σε λίγους και επαληθεύεται η φράση – κλισέ “οι φτωχοί γίνονται φτωχότεροι και οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι.”
  Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε ο Κώστας Καλλίτσης στην κυριακάτικη έκδοση της “Καθημερινής”, το 1980 οι «έχοντες και κατέχοντες» του πλανήτη (φυσικά και νομικά πρόσωπα) είχαν σωρεύσει και είχαν τοποθετήσει σε καταθέσεις, κρατικά ή εταιρικά ομόλογα, μετοχές και παράγωγα προϊόντα (όπως λέμε, για παράδειγμα, «δομημένα»...) κεφάλαια ίσα με το 109% του ετήσιου ακαθάριστου προϊόντος (ΑΕΠ) ολόκληρου του κόσμου. Το 1995, αυτές οι τοποθετήσεις αυξήθηκαν στο 218% του παγκόσμιου ΑΕΠ, το 2000 σκαρφάλωσαν στο 292% και το 2005 εκτοξεύτηκαν στο 316% της ακαθάριστης παραγωγής ολόκληρου του πλανήτη, φθάνοντας (σε απόλυτο μέγεθος) τα 140 τρισεκατομμύρια ευρώ!
  Από την άλλη, όσον αφορά τους εργαζόμενους, την τελευταία 30ετία, σύμφωνα με έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, η οποία δημοσιοποιήθηκε την περασμένη Τρίτη, το μερίδιο των μισθών στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν έχει μειωθεί κατά 25 ποσοστιαίες μονάδες στην Ιαπωνία, κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες στις ΗΠΑ και κατά 13 ποσοστιαίες μονάδες στις 15 πλουσιότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένης.
  Άρα μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει διεύρυνση της κοινωνικής ανισότητας η οποία όμως δεν μπορεί να εξηγηθεί στα πλαίσια του ορισμού του καπιταλισμού ή του φιλελευθερισμού και όπως πολύ ωραία συμπεραίνει και ο κ. Καλλίτσης, “κάπου εδώ θα μπορούσε να αναζητηθεί η εξήγηση, γιατί οι 8 στους 10 συμπολίτες μας χαρακτηρίζουν κακή έως πολύ κακή την οικονομική κατάσταση της χώρας.”
  link

  ReplyDelete
 10. @Anthony
  Συμφωνα με τα Στοιχεία μου Οι χώρες με κρατικό παρεμβατισμο και διευρυμένο κοινωνικό κράτος(βλεπε Γαλλία, Ελλάδα) εκτος απο υψηλή ανεργία έχουν και τα μεγαλύτερα ποσοστά με εργαζόμενους με τον βασικό,16% για την Γαλλία για την Ελλάδα δεν υπάρχουν στοιχεία αλλα υπολογίζω γύρω στο 25%.

  Σε φιλελευθερες οικονομίες(Αγγλία, ΗΠΑ) εκτός απο χαμηλή ανεργία(στα όρια της πλασματικής) το ποσοστο αυτών που αμοίβοντε με τον βασικό με τον ζόρι περνάει το 2%.

  Τι φταίει τελικά μήπως τελικά κατι δεν κανουμε καλά εμείς και οι άλλες σοσιαλιστικές χωρες γιατί μην ακούω οτι έχουμε φιλελευθερισμό ελλάδα. Οι μόνες προσπάθειες είναι κάποιες ατυχέστατες ιδιοτικοποιησης οι οποίες αντί να σπάσουν το κρατικό μονοπώλιο οδήγησαν σε ιδιωτικό μονοπώλιο που συνεχίζετε να προστατευοντε και να ρυθμίζετε απο το κρατος(π.χ. ΔΕΗ).

  Το 96% των επιχειρήσεων της ελλάδας απασχολεί μέχρι τέσσερα ατομα μα σε τέσσερα άτομα σε ποιόν να αναθέσεις περισότερες ευθήνες που να δικαιολογούν αύξηση μισθού. Αλλά και να αυξήσης τον μισθό κάποιου διότι η παραγωγικότητα του ειναι καλή και οι δουλειές πάνε καλά πέρνεις μεγάλο ρίσκο διότι σε περίπτωση που η καλή κατάσταση ανατραπή(πραγμα καθόλου σπάνιο) θα πρέπει η να του μειώσης τον μισθό ή να τον απολύσης όμως λόγο ανελαστικού τρόπου απολύσεως θα πρέπει να του καταβάλεις μεγάλη αποζημιώση(ανάλογη του μισθού του, αρα δεν του αυξάνεις τον μισθό).

  Υ.Γ τα συνδικαλιστικά όργανα δεν συμφωνούν διότι έχουμε δημοκρατία και όχι ολοκληρωτισμό, Π.Χ Εμένα η ΓΣΕΕ δεν με εκφράζει με αυτά που λέει και θεωρώ οτι με τα μέτρα που προτίνει δυσχερένει την ήδη καχεκτική οικονομία μας

  Υ.Γ συγκρίνεις τον έλληνα υπάλληλο με άλλες Ευρωπαικές χωρες ξεχνάς όμως οτι εκεί υπάρχουν σοβαρές εταιρίες που παράγουν, ο έλληνας πως δικαολογεί τον μισθό του, αν και όπως είδες(απο το λινκ) το κατώτερο θσμοθετημένο είναι στην Μεση της ΕΕ σε σχεση με άλλες χώρες αν και εγώ σαν παραγωγικότητα θα μας έβαζα στην τρίτη θέση μαζί με της Ουγγαρία και Τσεχία

  Υ.Γ G700 Τι λέει το εργασιακό δίκαιο για την μείωση μισθού.

  ReplyDelete
 11. Ας ξεκαθαρίσουμε κάτι.Οταν μιλάμε για εργασία εννοούμε μόνο τη μισθωτή εργασία.Αυτού του τύπου η εργασία δεν ήταν ποτέ σημαντικά αναπτυγμένη στην Ελλάδα.Και είναι αυτού του τύπου η εργασία που κυριαρχεί(κυριαρχούσε) στις αναπτυγμένες βιομηχανικές χώρες σ'Ανατολή και Δύση.
  Τώρα αυτού του τύπου η εργασία περνάει κρίση.Απομειώνεται συνεχώς ως σημαντικος συντελεστής παραγωγής.Φαίνεται ότι η σύγχρονη τεχνολογία δεν τη χρειάζεται σ'αυτή της τη μορφή.Η ΣΎΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΧΡΕΙΆΖΕΤΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΎΘΕΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ.Αρα χρειαζόμαστε επειγόντως νέους εργασιακούς θεσμούς που να ανταποκρίνονται στο νέο περιεχόμενο της εργασίας.

  ReplyDelete
 12. Πάμε λοιπόν σε πολλούς τύπους εργασίας. Σε μια πλουραλιστική(επιτρέψτε μου το...βαρβαρισμό) εργασία.Και μάλιστα σε μια ελεύθερη εξατομικευμένη εργασία.
  Πως όμως θα οργανωθεί νομικά,συνδικαλιστικά,ασφαλιστικά,πολιτικά;
  Η G700 έχει το λόγο.

  ReplyDelete
 13. Ο Μάρξ απ'ότι φαίνεται δεν γνώριζε ούτε αναγνώριζε άλλη μορφή εργασίας πέραν της μισθωτής.Ολη του η διανοητική εργασία στηρίζεται,νομίζω,σ'αυτή την αντίληψη.

  ReplyDelete
 14. Πάντως είναι άδικο να συγκρίνουμε την Ελλάδα με τις αγγλοσαξονικές χώρες.
  Εδώ μέχρι πριν από λίγα χρόνια δεν είχαμε καν δρόμους της προκοπής. Η μισή Ελλάδα είναι συγκοινωνιακά αποκομένη και η άλλη μιση είναι μαντρωμένη στην Αθήνα.
  Η δημιουργία δικτύου υποδομών είναι προυπόθεση για την ανάπτυξη μεγάλων επιχειρήσεων. Υπάρχει ένα μεγάλο παραγωγικό δυναμικό στην επαρχία που παραμένει ανεκμετάλλευτο λόγο της απομόνωσης.
  Άποψή μου είναι πως σε κάθε μελλοντικό αναπτυξιακό πρόγραμμα, θα πρέπει να υπάρξουν προυποθέσεις για την μετεγκατάσταση ομάδων πληθυσμού της πρωτεύουσας προς την επαρχία, ειδικότερα τώρα που αρχίζουν να ολοκληρώνονται τα μεγάλα έργα υποδομής.
  Στην επαρχία υπάρχουν μεγάλες περιοχές με πολύ φτηνό κόστος κατοικιών, φτηνό κόστος αγαθών που αν συνδιαστούν και με την ανάπτυξη θέσεων εργασίας μπορεί να προσφέρει διέξοδο σε χιλιάδες μισθωτούς και εργαζομένους και παράλληλα να κάνουμε πράξη την αποκέντρωση.
  Αντί να προσπαθούμε να αυξήσουμε υπέρμετρα τους μισθούς γιατί να μην συνδιαστεί αυτό και με με παράλληλη έμμεση μείωση του κόστους διαβίωσης;
  Γιατί να πληρώνει κάποιος 1200 ευρώ δόση ή ενοίκιο κι άλλα 200 ευρώ σε έξοδα μετακινήσεων όταν στην επαρχία μπορεί να πληρώνει 400 με 500 ευρώ δόση ή ενοίκιο και να έχει και σχεδόν μηδενικά έξοδα μετακίνησης για να βρεθεί στο χώρο εργασίας του;
  Απλά χρειάζεται να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Το έξτρα κόστος νομίζω ισχύει και για τις εταιρίες του λεκανοπεδίου.

  ReplyDelete
 15. Πολύ ενδιαφέρον το site σας γενικότερα, και το συγκεκριμένο post ειδικότερα, γιατί μου αρέσει να μιλάω με αριθμούς. Φιλική σημείωση όμως: καλό θα ήταν μελλοντικά σε παρόμοια post να αναφέρετε τις πηγές των αριθμών, για να γίνονται πιο έγκυροι, χωρίς να αμφισβητώ την εγκυρότητά τους.

  ReplyDelete
 16. @Ο/Η vaggelas
  Συμφωνω εν μέρει με την άποψη περί αποκέντρωσης καθώς και της μερικής μείωσης του κόστους ζωής που επιφέρει αλλά όπως τονίζεις χρειάζεται υποδομή για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο στην Ελλάδα.
  Υ Π Ο Δ Ο Μ Η...επιτρέψτε μου να θεωρώ ότι η συγκεκριμένη λέξη είναι ακόμη άγνωστη στη χώρα μας, τρανταχτό παράδειγμα των ημερών οι εκκλήσεις από την ΔΕΗ για εξοικονόμηση ρεύματος από τους πολίτες!!
  Ανεπίτρεπτο σε μια χώρα όπου έχουμε ηλιοφάνεια 300 ημέρες το χρόνο να μην μπορούμε να την εκμεταλευτούμε για την παραγωγή ενέργειας!!
  Είναι πραγματικά φοβερή η έλλειψη αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών που προσφέρουν ενναλακτικές πηγές ενέργειας...
  Για ποιά υποδομή μιλάμε ρεεε?
  Εδώ ούτε τα δώρα της φύσης δεν μπορούμε να εκμεταλευτούμε!!!

  ReplyDelete
 17. @ Vagelas

  Να μιλήσουμε τοτε για την Ιρλανδια που μέχρι πριν δέκα χρόνια είχε πόλεμο. ΜΙα άμεση σύγκριση με το βέλγιο που ακολουθεί μεγάλο κρατικοπαρεμβατισμό ίσως σε πείσει. Αλλά και μια σύγκριση μεταξυ Γαλλία και Αγγλίας την δεκαετία του '80 θα δείξει το ΄ίδιο πράγμα. Πριν τις φιλελευθερες μεταρυθμίσης της θάτσερ η Αγγλία ήταν ο ουραγός των πρώην μεγάλων δυνάμεων. Η διαφορά μετά είναι εμφανής. Αλλά δεν έγινε χωρίς πολιτικό κόστος, ένα χρόνο απεργούσαν οι δημόσιοι υπάλληλοι(Ανθρακωρύχοι.)

  Περί επαρχίας που αναφέρεις να συμπληρώσω οτι με την ανοδο της κίνας σαν υπερδύναμη και το ταυτόχρονο άνοιγμα των πρώην κλειστών σοβιετικών αγορών μας δίνετε μια τρομερή ευκαιρία να αξιοποιηθεί ο λιμένας της θεσαλονίκης για εμπορικό λιμάνι αλλά είδαμε την αντίδραση των βολεμένων δημοσίων λιμενεργατών και την απεργία τους. Αν αξιοποιηθεί Ο λιμένας της Θεσαλονίκης θα υπάρξει και αρκετή κίνηση προιόντων και φθηνών πρώτον υλών στην Μακεδονία με μια πιθανή αναβίωση των εκεί βιομηχανικών ζωνών. Αλλά πρέπει να βιαστούμε να κάνουμε την αναβάθμιση των υποδομών μας(υππαλήλους και εγκαταστάσεις) αλλίως μπορεί να χάσουμε την ευκαιρία και να την αρπάξει η ιταλία η ακόμα και η σμύρνη ή η κωνσταντινούπολη. Σαν γεωγραφική θέση είμαστε καλύτερα αλλά την αστάθεια και την υπολειτουργικότητα μας δεν την γουστάρουν οι κινέζοι.

  ReplyDelete
 18. Pes'ta re Mitsotaki...sorry Politaki!!!

  ReplyDelete
 19. @deep_down+dirty

  Το θέμα είναι πως με τα έργα της τελευταίας 15ετιας κάτι πάει να γίνει. Νομίζω πως πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Η "αττική υπερσυγκέντρωση" δημιουργεί ανισοκατανομή και σε ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό αλλά και σε επενδυτικά κεφάλαια.
  Ποιός να σκεφτεί ηλιακά πάρκα π.χ. στη Θεσσαλία, ο 55χρονος αγρότης;
  Βεβαίως και οι νέοι είναι αυτοί που έχουν τα προσόντα να σχεδιάσουν και να εκτελέσουν τέτοια εγχειρήματα, ή μεγάλες επιχειρήσεις.

  @αντώνη πολιτάκη,

  Στο παράδειγμα της Ιρλανδίας αγνοούμε πολλές φορές την εγγύτητα της χώρας στη Μ.Βρετανία, το αγγλόφωνο των κατοίκων και τα ιρλανδικά κεφάλαια-δυναμικό πέρα του ατλαντικού. Παρόλα αυτά θα συμφωνίσω πως αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση αξιοποίησης συγκρητικών πλεονεκτημάτων από μία χώρα. Πρέπει οπωσδήποτε να προσελκύσουμε ξένα κεφάλαια, μεγάλες εταιρίες, επενδύσεις κτλ για να ξεφύγουμε από την οικονομία των νανοεπιχειρήσεων όπως η G700 πολύ σωστά αναφέρει.
  Η σκέψη μου είναι πως πέρα από τα διαρθρωτικά προβλήματα της οικονομίας ο "νανισμός" ίσως να έχει σχέση και με την γεωγραφική απομόνωση δεκαετιών, τόσο της περιφέρειας όσο και της χώρας συνολικά. Αυτό έχει πλέον τελειώσει και πρέπει να το εκμεταλλευτούμε

  ReplyDelete
 20. @hassapoyannes

  "ΠΡΟΛΗΠΤΗΚΗ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΗΣΗ".Μπλιάχ..
  Α όλα κι όλα.Ο Προκαθήμενος δεν κάνει τέτοια πράμματα που θίγουν τον ανδρισμό του.Χώρεια που αυτά τα θεωρεί απομεινάρια του Δυτικού Διαφωτισμού.
  Εμείς οι ορθόδοξοι τον κατανοούμε.

  ReplyDelete
 21. Oyte egw thelw na kanw kolonskopisi. Kindineyw na katigorithw gia arxiepiskopos

  ReplyDelete
 22. @Vagelas

  Milas gia periferiaki anaptiksi. Eimai antithetos sto na epivlithei anaptiksi ek ton anwthen. Prepei o ellinikos epixeirimatikos kosmos na analavei drasi topika alla kai oi topikoi dimoi.Se Ena arthro apo to anamorfosi.net o kirios Gewrganas analiei pws antimetopizoyn tin opoiadipote epixirimatiki drastiriotita oi Dimoi. Oxi oti ftene otan gia xrimatodotisi moni toys lisi einai i kentriki kivernisi. Mia lisi tha itan na alaksei to forologiko sistima se eparxies kai kathe dimos na katavalei meros tis topikis forologias sto kratos eno to ipolipo na to krataei gia tin topiki anaptiksi. Etsi tha ayksithoyn ta kinitra gia voithia stin anaptiksi ton epixirisewn

  ReplyDelete
 23. Deyetero provlima einai o tropos domisis tis tritovathmias paideias. Ta ptixia einai diasparta stin eparxia xwris epistimoniki logiki alla politika simferonta. p.x. To oikonomiko panepistimio einai sto rethimno, poses epixirisis iparxoyn sto rethimno me anagi apo oikonomologoys. Stin xalkida poy einai to neo viomixaniko kentro den iparxei mia sxoli sxetiki me mixanikoys paragwgis kai gnwsto to allo poy evale ipoyrgos tmima ixthiokaliergias se voyno dioti mperdeytike logo toy onomatos toy xwrioy. Prepei na apokentrothei i pedia wste to kathe topiko panepistimio na entopizei tis anaptiksiakes anages tis topikis koinwnia kai na tis antimetopizei me taxitita kathos kai i texnognwsia i oi meletes ton panepistimiakwn na aksiopoioynte apo ton topiko epixirimatiko kosmo.

  ReplyDelete
 24. Η κολονοσκόπιση δεν είναι μέθοδος προληπτικού ελέγχου,όπως ανακριβώς γράφτηκε απο κάποιον κ. Χασσαπογιάννη,αλλά μέθοδος προσυμπτωματικού ελέγχου.
  Σαγιωνάρα που του χρειάζεται και νάναι και Prada.

  ReplyDelete
 25. @ dimitris symeonidis
  ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ

  Γράφει ο κ. Συμεωνίδης:
  "Πολύ ενδιαφέρον το site σας γενικότερα, και το συγκεκριμένο post ειδικότερα, γιατί μου αρέσει να μιλάω με αριθμούς. Φιλική σημείωση όμως: καλό θα ήταν μελλοντικά σε παρόμοια post να αναφέρετε τις πηγές των αριθμών, για να γίνονται πιο έγκυροι, χωρίς να αμφισβητώ την εγκυρότητά τους."

  ΕΥΓΕ κ. Συμεωνίδη.
  Ας προστεθεί, δε, πως πέραν από τις βιβλιογραφικές αναφορές-πηγές των αριθμών υποχρεούμεθα να αναφέρουμε ΚΑΙ την μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στις εκάστοτε μελέτες, διότι χωρίς την μεθοδολογία δεν επιτρέπονται συμπεράσματα.

  ΠΧ, έχουμε μπροστά μας, λόγω ελλιπούς (για να μη πω ανύπαρκτης μεθοδολογίας) το πρόσφατο συμπέρασμα (και εμπρηστικό πυροτέχνημα) περί "ταξικότητας πρόσβασης στα ΑΕΙ" που είναι προϊόν μελέτης του ΕΚΚΕ (και παίρνω πάνω μου απόλυτα την ηθική και νομική ευθύνη της δήλωσης).

  Νομίζω ότι το Blog G700 μπορεί να εισαγάγει ΜΙΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ στα Ελληνικά πράγματα προσκαλώντας όλους τους bloggers να αυτοπειθαρχούν και να ΜΗΝ εξαντλούνται στην αναφορά της εμπειρικής τους γνώσης (όπως στα καφενεία, όπου ουδέν πετυχαίνεται πέραν της ατομικής εκτόνωσης), αλλά να οικοδομούν τους συλλογισμούς ΚΑΙ σε facta ΚΑΙ στις αντιστοιχούσες μεθοδολογίες.

  ΠΧ, ο αγαπητός Anthony (ίδε σχόλιο παραπάνω) αναφέρεται σε επαληθευμένους, ακριβέστατους αριθμούς, ΑΛΛΑ στηρίζεται σ αυτούς γιά να βγάλει εσφαλμένα συμπεράσματα λόγω ελλιπούς μεθοδολογίας.
  ΚΑΙ εξηγούμαι:
  Το συμπέρασμα ότι, στα 30 τελευταία χρόνια, αφού οι μισθοί και ημερομίσθια μειώθηκαν ως ποσοστό του ΑΕΠ πολλών χωρών, έχουμε διεύρυνση των οικονομικών ανισοτήτων, θα επιτρεπόταν ΜΟΝΟ και ΜΟΝΟ εάν στην μεθοδολογία είχε γίνει πρόβλεψη γιά ΣΤΑΘΜΙΣΗ (adjustment) γιά όλες τις άλλες πηγές συνολικού εισοδήματος του Λαού (δηλαδή του ΑΕΠ), όπως 1)εισόδημα των εταιρικών και μη εταιρικών επιχειρήσεων, 2) εισόδημα από ενοίκια και 3)εισόδημα από τόκους καταθέσεων (ίδε Wikipedia, αυτοί οι 3 παράγοντες μαζί με τους μισθούς συνιστούν το συνολικό ΕΙΣΟΔΗΜΑ, δηλαδή το ΑΕΠ).

  Να το πούμε πιό απλά:
  Το 1977 το εισόδημα του νοικοκυριού μου ήταν το αντίστοιχο των 1000 ευρώ ετησίως από το οποίο 100% προερχόταν από μισθούς. Σήμερα, το 2007, ο μισθός μου έχει δεκαπλασιασθεί σε 10,000 ευρώ, επί πλέον δε έχω και 3,000 ευρώ εισόδημα από εκμετάλλευση διαμερίσματος. Παρότι όμως τόσο ο μισθός μου όσο και η συνολική οικονομική μου κατάσταση έχουν βελτιωθεί δραματικά, το εκ μισθών εισόδημά μου είναι ΜΟΛΙΣ 76.9% του συνολικού μου εισοδήματος.
  ΑΡΑ (προσέξτε εδώ την ΣΟΦΙΣΤΕΙΑ), αφού το εκ μισθών εισόδημά μου έχει μειωθεί κατά 23.1 εκατοστιαίες μονάδες, από 100% σε 76.9% του συνολικού εισοδήματος, συμπεραίνω ότι είμαι ΘΥΜΑ ανισοκατανομής εισοδήματος!!!!! Εάν όμως είχα προβλέψει a priori την στάθμιση άλλων πηγών εισοδήματος, το συμπέρασμα θα ήταν πως το εκ μισθών εισόδημά μου ήταν ακριβώς ανάλογο-παράλληλο προς την αύξηση του ΑΕΠ.

  Πρέπει, λοιπόν, προς όφελος του δημοσίου διαλόγου να "ερευνώμεν τας γραφάς".

  Στην Κοινωνία των Πολιτών υπάρχουν τρείς κύριες κατηγορίες φυσικών η νομικών προσώπων:
  1) Αυτοί που λένε ΜΟΝΟ ψέματα (πχ ΚΚΕ) και είναι απολύτως ακίνδυνοι διότι ουδένα πείθουν,
  2) Αυτοί που λένε ΜΟΝΟ την αλήθεια και ΟΛΗ την αλήθεια, που είναι οι άριστοι των πολιτών (πχ Στέφανος Μάνος) αλλά, επειδή μέρος της αλήθειας είναι οδυνηρό και δυσβάσταχτο, η λαϊκή σύναξη, ο Δήμος, τους σέβεται μεν αλλά τους απορρίπτει, και
  3) Αυτοί που επίσης λένε αλήθεια ΑΛΛΑ μόνο το τμήμα ΕΚΕΙΝΟ της αλήθειας που ανταποκρίνεται στο λαϊκό συναίσθημα (πχ Α Παπανδρέου).
  Αυτή δε η τελευταία κατηγορία ατόμων, που κακώς ονομάζουμε χαρισματικά, αφού στην ουσία δεν είναι παρά ultra-sophisticated ανερμάτιστοι ΔΗΜΑΓΩΓΟΙ, είναι ΑΚΡΩΣ επικίδυνη ακριβώς διότι έχει ΕΥΡΕΙΑ απήχηση στις μάζες.

  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Ο μόνος τρόπος γιά να τεθεί τέλος στην κοινωνική και πολιτική αθλιότητα είναι η ΓΝΩΣΗ μαζί με ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ.

  ReplyDelete
 26. Αυτοί που λένε ΜΟΝΟ την αλήθεια και ΟΛΗ την αλήθεια, που είναι οι άριστοι των πολιτών (πχ Στέφανος Μάνος)

  ΠΛΑΚΑ ΜΕ ΚΑΝΕΙΣ;

  ReplyDelete
 27. @ antonis politakis

  Se parakalw dwse details gia thn ix8yokalliergia tou bounou!
  Den to h3era k exw dakrysei apo ta gelia...

  ReplyDelete
 28. @ c a

  LES MALAKIES...full stop!!!

  ReplyDelete
 29. προς όλους τους bloggers

  θα προσθέσουμε τα links ή τη βιβλιογραφία όπου δεν υπάρχουν links, από τα οποία προκύπτουν τα στοιχεία τα οποία παραθέτουμε.

  σχετικά με το σχόλιο περί μεθοδολογίας.

  Όντως η συγκεκριμένη έρευνα του ΕΚΚΕ στην οποία αναφέρεται ο c.a. είναι μεθοδολογικά τραγική. Αν ήταν της προκοπής τότε, κατά την άποψή μας, μάλλον θα έδειχνε ακόμα πιο παραστατικά το εύρος του προβλήματος της κληροδότησης των κοινωνικών ανισοτήτων στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα των άνισων ευκαιριών πρόσβασης στα ΑΕΙ.

  Επιπρόσθετα θέλουμε να επισημάνουμε ότι τα blogs , όπως γράψαμε και στο προηγούμενο post με τίτλο "Blogs: Ανοίγουν δρόμο στην Κοινωνία των πολιτών", δεν είναι λέσχες ακαδημαϊκού debate, ούτε χώροι επιστημονικών συνεδρίων.

  Η G700 δεν επιχειρεί να κάνει επιστήμη μέσα από το blog, αλλά εναλλακτικό ακτιβισμό.

  Θεωρούμε δε ότι τα blogs για να μην καταλήξουν σε απλά καφενεία , αυτό το οποίο χρειάζονται δεν είναι μεθοδολογική αρτιότητα (να αρχίσουμε δηλαδή να τρέχουμε μοντέλα και regression analyses, factor analyses κοκ μπας και καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα). Κατά την άποψή μας χρειάζονται ένα δια ταύτα, μια πρόταση, κάποια καταληκτικά συμπεράσματα.

  ReplyDelete
 30. ...και επίσης αγνοήστε τα trolls...

  ReplyDelete
 31. μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις απόψεις που έχουν κατατεθεί, προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα σχετικά με τη λύση στο εργασιακό πρόβλημα:

  1. μην ασχολείστε με τη μισθωτή εργασία, αναζητήστε νέους εργασιακούς θεσμούς που ταιριάζει στο σύγχρονο τρόπο δουλειάς (parmenidis)

  2. τι γκρινιάζετε αφού πάλι σχέδιο μάρσαλ θα πάρετε (c.a.)

  3. η δημιουργία υποδομών, η μείωση του κόστους διαβίωσης αντί για τη μη βιώσιμη αύξηση των μισθών, η αποκέντρωση , η προσέλκυση ξένων κεφαλαίων (vaggelas)

  4.η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών (deep down and dirty)

  5.ο περιορισμός του άγριου καπιταλισμού, η συλλογικότητα , η κοινωνική αλληλεγγύη, το πρόταγμα του "ευ ζην" και όχι της απλής επιβίωσης (anthony)

  6. οι φιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις τύπου θάτσερ , η μείωση της φορολογίας, η αποκεντρωμένη πειρφερειακή ανάπτυξη , η τόνωση της επιχειρηματικότητας , το σπάσιμο των κρατικών μονοπωλίων , η ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων και συγκεκριμένα των κανόνων που διέπουν τις απολύσεις (antonis politakis)

  συνεχίζουμε...

  ReplyDelete
 32. Θέλουμε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας . Πώς θα το πετύχουμε ;

  ReplyDelete
 33. Ξεχασες να πεις για την περιφεριακή ανάπτυξη που στριφογυρίζει ο Βαγγέλας και την αυτοδυναμία των δήμων να ορίζουνε αυτοί την στρατηγική αναπτυξής τους καθώς και την αποδέσμευση των Πανεπιστιμίων και την συνδεσή του με τις γνωστικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας που συμπλήρωσα εγω.

  ReplyDelete
 34. @ anonymous

  "Η κολονοσκόπιση δεν είναι μέθοδος προληπτικού ελέγχου,όπως ανακριβώς γράφτηκε απο κάποιον κ. Χασσαπογιάννη,αλλά μέθοδος προσυμπτωματικού ελέγχου.
  Σαγιωνάρα που του χρειάζεται και νάναι και Prada."

  Φίλε, δεν μπορεί κανείς, καλοπροαίρετα η κακοπροαίρετα, να κάνει αστειάκια και να λέει κουταμαρίτσες σε σοβαρότατα θέματα δημόσιας υγείας, αλλά και των οικονομικών της δημόσιας υγείας.
  Αγγιξες την ευαίσθητη χορδή μου γιατί έχω δυό συγγενείς που πέθαναν βλακωδώς απο καρκίνο του παχέος και δεν θα σε αφήσω να ξεφύγεις.

  Αυτό που είπε ο σχολιαστής είναι ορθότατο και άνοιξε τη Βικι να ξεστραβωθείς. Στη διεθνή ορολογία αλλά και στην ελληνική έχουμε τον όρο preventive medicine και προληπτική ιατρική.

  Η προληπτική ιατρική είναι τριών κατηγοριών (πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής) από τις οποίες οι 2 πρώτες είναι οι πιό σημαντικές γιά όλους μας.

  Η πρωτογενής προληπτική ιατρική που αφορα πιό πολύ τουε νέους, ασχολείται με μέτρα πρόληψης ανάπτυξης μιάς νόσου. Για παράδειγμα, κρατάμε χαμηλή τη χοληστερίνη μας, ελέγχουμε το βάρος μας, δεν καπνίζουμε κλπ κλπ γιά να μη πάθουμε στεφανιαία νόσο.
  Αυτή, η πρωτογενής προληπτική ιατρική έχει και την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα διότι όχι μόνο σώζει ζωές αλλά ελαχιστοποιεί και το οικονομικό κόστος της Υγείας(cost-effectiveness).

  H δευτερογενής προληπτική ιατρική, που αφορά πιό πολύ τη μέση ηλικία και πάνω, ασχολείται με την πρώιμη διάγνωση μιάς νόσου. Στη προκέιμενη περίπτωση του παχέος, γίνεται η κολονοσκόπηση προκειμένου να βρεθούν και να εξαιρεθούν πολύποδες ΠΡΙΝ εξαλλαγούν σε καρκίνωμα (στη καλύτερη περίπτωση) ή, εάν έχουν εξαλλαγεί, να αφαιρεθεί ο καρκίνος πριν διηθήσει πέριξ ιστους και λεμφαδένες. Με την ίδια συλλογιστική γίνεται και το ΠΑΠ τεστ και η μαστογραφία κάθε χρόνο, γιά τον καρκίνο του τραχήλου και του μαστου, αντίστοιχα.

  Ο όρος προ-συμπτωματικός είναι αδόκιμος και ανόητος διότι συμπεριλαμβάνει όλο το φάσμα μιάς νόσου μέχρι να γίνει συμπτωματική. Συνήθως, όταν η νόσος γίνει συμπτωματική, είναι πολύ αργά.
  Η προληπτική ιατρική λοιπόν δεν στοχεύει απλά την προσυπμτωματική περίοδο, αλλα την ΠΡΩΙΜΗ περίοδο της προσυμπτωματικής περιόδου, δηλαδή, υπό ιδανικές συνθήκες, εκείνη που είναι 100% ΙΑΣΙΜΗ και ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΗ.

  Θάπρεπε να είσαι πιό προσεκτική-προσεκτικός με τέτοια θέματα.

  Και αν έχεις πρόβλημα με τον σχολιαστή, που όπως φαίνεται έχεις, ουδένα εδώ μέσα ενδιαφέρει.


  Μαρία Ιορδανίδου
  Βοστώνη

  ReplyDelete
 35. @ g700

  "Επιπρόσθετα θέλουμε να επισημάνουμε ότι τα blogs , όπως γράψαμε και στο προηγούμενο post με τίτλο "Blogs: Ανοίγουν δρόμο στην Κοινωνία των πολιτών", δεν είναι λέσχες ακαδημαϊκού debate, ούτε χώροι επιστημονικών συνεδρίων."

  Αυτό εννοείται. Αλλιώς, θα χάνονταν τα θαυμάσια στοιχεία του αυθορμητισμού και της αμεσότητας που είναι η ψυχή ενός ζωντανού διαλόγου.

  ΑΛΛΑ, εξ ίσου, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στατιστικά ή επιστημονικά στοιχεία out of context προς επίρρωση των ισχυρισμών μας, ούτε να βγάζουμε συμπεράσματα όταν τα υπάρχοντα στοιχεία και η μεθοδολογία ΔΕΝ το επιτρέπουν [intellectual fraud].

  Συμφωνείτε, είμαι βέβαιος, πως ανάμεσα στο

  1) "Το ποσοστό των παιδιών αγροτών στον φοιτητικό πληθυσμό των ΑΕΙ είναι μειωμένο σε σχέση με το ποσοστό των αγροτών στο γενικό πληθυσμό"

  και στο

  2) "Το ποσοστό των παιδιών αγροτών στον φοιτητικό πληθυσμό των ΑΕΙ είναι μειωμένο σε σχέση με το ποσοστό των αγροτών στο γενικό πληθυσμό, ΑΡΑ η πρόσβαση των παιδιών των αγροτών στα ΑΕΙ είναι μειωμένη" [presumptuous στο τετράγωνο]

  και (ακόμα χειρότερα) στο

  3) "Το ποσοστό των παιδιών αγροτών στο φοιτητικό πληθυσμό των ΑΕΙ είναι μειωμένο σε σχέση μέ το ποσοστό των αγροτών στο γενικό πληθυσμό, ΑΡΑ η πρόσβαση στα ΑΕΙ είναι ταξική" [presumptuous στην τετάρτη δύναμη],

  είναι χαώδης.

  ReplyDelete
 36. erratum

  Aλλαξε:
  "είναι χαώδης"

  σε:
  " η διαφορά είναι χαώδης"

  ReplyDelete
 37. Aμάν πιά, όλο καρκίνους, καρδιές και ανεργίες. Εχει πέσει μαύρη σκωτία στη ψυχή μου. Πείτε και τίποτις γελοίο να ΄φαιδράνουμε.

  Και συ βρε στατιστικέ κάνε κρύο ντουζ να ξελαμπικάρει το κρανίο σου. Από πρωίας μέχρι βαθέος νυξ μας έπρηξες πιά, ούτε ο Κινέζος με τις τσιγγουνιές του.

  ReplyDelete
 38. Η κολονοσκόπηση,η μαστογραφία,το ΠΑΠ test,κλπ. είναι εξετάσεις ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ και Οχι προληπτικές.Δεν υπάρχουν,δυστυχώς, προληπτικές εξετάσεις Μαρία.Είναι μέθοδοι ελέγχου(check up),που σκοπός τους είναι να ανακαλύπτουν,πρώιμα η μη, βλάβες που έχουν ήδη δημιουργηθεί.Και να τις θεραπεύουν έγκαιρα.Μη συγχέεις τη πρόληψη με τη πρώιμη και έγκαιρη διάγνωση Μαράκι μου.
  Βέβαια η ιατρική βιομηχανία, και ιδιαίτερα στην Αμερική,για δικούς της λόγους,τις βαφτίζει όλες προληπτικές εξετάσεις και προπαγανδίζει την υπερκατανάλωσή τους.
  Πρόσεχε λίγο τον Επιστημονικό σου Φονταμελισμό.

  με αγάπη,
  Ελένη,Χαλάνδρι

  ReplyDelete
 39. @Μαρία
  @Ελένη

  Εμείς οι G700 ζούμε κάθε μέρα το "Γολγοθά" του εργοδοτικού κολονοσκοπισμού.Μετά τα 50μας ο ιατρικός κολονοσκοπισμός θα μας φαίνεται ψυχαγωγία.
  Δεν συμφωνούμε ούτε με την ιδεολογοποίηση ούτε με τη παγκοσμιοποίηση του κολονοσκοπισμού.

  με αγάπη
  Αλεκάκι,Περισσός

  ReplyDelete
 40. @ ελένη, χαλάνδρι

  "Η κολονοσκόπηση,η μαστογραφία,το ΠΑΠ test,κλπ. είναι εξετάσεις ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ και Οχι προληπτικές.Δεν υπάρχουν,δυστυχώς, προληπτικές εξετάσεις Μαρία.Είναι μέθοδοι ελέγχου(check up),που σκοπός τους είναι να ανακαλύπτουν,πρώιμα η μη, βλάβες που έχουν ήδη δημιουργηθεί.Και να τις θεραπεύουν έγκαιρα.Μη συγχέεις τη πρόληψη με τη πρώιμη και έγκαιρη διάγνωση Μαράκι μου.
  Βέβαια η ιατρική βιομηχανία, και ιδιαίτερα στην Αμερική,για δικούς της λόγους,τις βαφτίζει όλες προληπτικές εξετάσεις και προπαγανδίζει την υπερκατανάλωσή τους."

  Συμφωνούμε κυρία Ελένη μου από το Χαλάνδρι. Αυτοί οι Αμερικάνοι είναι τρελλοί. Εχουνε κάνει βιομηχανία τον ανθρώπινο πόνο. Εμείς λέμε πρώτα απόλα ο άνθρωπος.

  Εγώ κυρία Ελένη μου δεν προλαβαίνω τίποτα διότι δεν είμαι προληπτική. Δεν υπάρχουνε προληπτικές εξετάσεις μόνο προληπτικοί άνθρωποι. Η προληπτική ιατρική είναι εύρημα των Αμερικανών γιά να βγάζουν λεφτά και να πινουν το αίμα του εργαζόμενου λαού.

  Δεν θέλω να ξέρω, κι άμα αρρωστήσω να μη μου το πουν.

  Λίτσα, Παγκράτι

  ReplyDelete
 41. Ελένη

  "Πρόσεχε λίγο τον Επιστημονικό σου Φονταμελισμό." [sic]

  Εχετε δικιο. Τα πολλά φοντάν κάνουν κακό.

  ReplyDelete
 42. Και βέβαια δεν υπάρχουν προληπτικές εξετάσεις παρά μόνο διαγνωστικές Λίτσα.Αυτό το ξέρουμε ακόμα και εμείς οι Αλλοδαπές.Σ'αφήνει όμως ο εγωισμός σου να το παραδεχθείς;
  Ας μην αδικούμε και τόσο πολύ τους Αμερικανούς.Δεν είναι όλοι τους Αμερικανάκια.

  Ρουσλάνα,Πατήσια

  ReplyDelete
 43. Συμφωνώ με τις προλαλήσαντες κυρίες, καθότι τον πεπρωμένον φυγής αδύνατος.
  Η γιαγιά μου η Πηνελόπη είχε μιά φίλη τη κυρία Ουρανία που έλεγε "Αν θέλει νάρθει θε ναρθεί αλλιώς θα προσπεράσει".

  ReplyDelete
 44. σουσλάνα

  Τελικά δεν υπάρχουν ούτε διαγνωστικές εξετάσεις. Υπάρχουν εξετάσεις που είναι θετικές ή αρνητικές. Απλά οι εξετάσεις όταν είναι θετικές βοηθάνε να γίνει μιά διάγνωση, αν και όχι αναγκαστικά.

  ReplyDelete
 45. Τελικά δεν υπάρχουν ούτε θετικές-αρνητικές εξετάσεις. Τι πάει να πει θετικές αρνητικές. Υπάρχει η φυσιολογική κατανομή και ότι είναι έξω από δύο στανταρ ντιβιάσιον από το μέσον λέμε είναι παθολογικό

  ReplyDelete
 46. Συμφωνώ Ελένη μου.Τελικά εμείς οι Αλλοδαπές καταλαβαινόμαστε καλύτερα.

  Σουσλάνα

  ReplyDelete
 47. ΕΠΑΓΩΓΗ - (ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ)

  1. Κατά συνθήκην, λοιπόν, και με βάση πίνακες φυσιολογικής κατανομής, δεχόμαστε ότι οι εξετάσεις, όταν η τιμή τους είναι πάνω από όριο Α, είναι "θετικές" η "παθολογικές".

  2. Οι εξετάσεις (tests) γίνονται στο πλαίσιο (παρουσίας) συμπτωμάτων προκειμένου να αποκλεισθεί η να διαγνωσθεί η νόσος Β, οπότε, κατά συνθήκη, ονομάζονται "διαγνωστικές".

  3. Ωρισμένες εξετάσεις (tests) γίνονται και επιβάλλεται διεθνως να γίνονται ΚΑΙ στο πλαίσιο απουσίας συμπτωμάτων προκειμένου να αποκλεισθεί η να διαγνωσθεί η νόσος Β σε πρώιμο, δηλαδή ιάσιμο-αναστρέψιμο στάδιο (δευτερογενής πρόληψη), οπότε, κατά συνθήκη, ονομάζονται "προληπτικές".

  4. Μπαμπινιώτης, Σύντομο λεξικό, Αθήνα 2004, σελ. 861
  "προληπτικός: αυτός που συντελεί στη πρόληψη, ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ/μέτρα/ιατρική/ελεγχος"

  ReplyDelete
 48. Einstein said that two things are immeasurable, infinity and human stupidity.

  Folks, you have a long way to become civil.

  ReplyDelete
 49. Το ελληνικό μοντέλο είναι πραγματικά μοναδικό στη διάρθρωσή του όπως ανέφερε κι ο παρμενίδης.

  Η πολλές ώρες εργασίας με την χαμηλή παραγωγικότητα ανά ώρα εργασίας φανερώνει τις ελλείψεις των επενδύσεων σε τομείς αιχμής μέσα στις επιχειρήσεις.

  Να μην ξεχνάμε και τις εποχές των υψηλών επιτοκίων του 25%. Γνωρίζω άτομα επιχειρηματίες που δανειστήκανε 7.000.000 δρχ και επιστρέψανε με τους τόκους 120.000.000δρχ.

  Πέρα από την ευθύνη του κράτους, πέρα από τις ευθύνες των επιχειρηματιών υπάρχουν σοβαρές ευθύνες για το έλλειμα ανταγωνιστηκότητας στην Ελλάδα και στο τραπεζικό σύστημα, το οποίο συστηματικά αρνείται να επωμιστεί μέρος από το ρίσκο της επιχειρηματικότητας. Το απετέλεσμα είναι πως πολλές καινοτόμες ιδέες και επενδύσεις πνίγονται μέσα στη γενικότερη έλλειψη ρευστότητας που χαρακτηρίζει το ελληνικό επιχειρηματικό τοπίο. Οι τράπεζες ακόμα κι αν τους παρουσιάσεις ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο δεν θα το χρηματοδοτήσουν αν δεν έχεις 2 σπίτια και φορολογική δήλωση με κάμποσα μηδενικά. Τον τομέα αυτό τον καλύπτει σήμερα το κράτος με τους αναπτυξιακούς νόμους με τις όποιες παρενέργειες αυτό δημιουργεί.

  Σε ένα τέτοιο περιβάλλον οι "νάνοι" αδυνατούν να γίνουν έστω μικρομεσαίοι. Έτσι είτε από προσωπική ανεπάρκεια, είτε από έλλειψη ρευστού αδυνατούν να εισαγάγουν νέες μεθόδους παραγωγής καταφεύγοντας στο παραδοσιακό "το κέρδος βγαίνει μόνο μέσα από την υπεραξία του εργαζομένου".

  ReplyDelete
 50. Kala to theteis vagela, alla giati oi trapezes arnoynte na epomistoyn to risko. Mipos to risko tis epitixia mias ellinikis epixeirisis einai eksairetika megalo gia diaforoys alloys logoys opws Ipsili grafeiokratia, ipsili forologia,xamilo epipedo empsixoy dinamikoy kai liges oi dinatotites metekpaideysis toys. Oi trapezes san epixeirisis epithimoyn kerdoi, otan to risko mia epixeirisis einai ipsilo kai to perithwrio i ta kerdi apo pithani epitixia mikra giati na asxolithei?.

  p.s se ti megethi kimenonte twra ta epitokia? kala pote eixe paei 25%

  ReplyDelete
 51. @ olous

  Pragmatika poly wraies analyseis!
  An ginetai omws, 8a h8ela na dw ena eidos back up otan grafete. Dld balte k mia proswpikh "empeiria", milhste gia to background sas klp klp. Alliws san papagalakia akougeste! Sorry alla prospa8hste to!

  ReplyDelete
 52. @ c.a.

  συμφωνούμε ότι η διαφορά ανάμεσα στο 1 το 2 και το 3 είναι χαώδης

  ReplyDelete
 53. Γράφε στα ελληνικά κι ας λένε ό,τι θέλουνε. Σεβαστή η προσπάθεια να μιλάμε και να γράφουμε ορθά και "ορθογραφικά", αλλά όχι και να ασκείται τρομοκρατία, ειδικά όταν οι ίδιοι οι "γλωσσο-τρομοκράτες" κάνουν πολλές φορές λαθάκια στα γραφόμενα τους...

  ReplyDelete
 54. Baroness Thatcher

  "Folks, you have a long way to become civil."

  Your royal highness, I am civil because my dad was civil engineer

  ReplyDelete
 55. Σκάσε ηλιθία. Μας ρεζίλεψες πάλι πανάθεμά σε.

  ReplyDelete
 56. Bρε Γεωργία τι πρόβλημα έχεις με τη Φώφη. Μήπως είσαι και συ Αρκάς.Σαν civil war μου φαίνεται αυτό που κάνεις.Εμείς οι Αρκάδες,ως γνωστόν,κυβερνάμε την Ελλάδα από το 1821.Δεν υπάρχει τίποτε το κακό που να συνέβη σ'αυτή τη χώρα χωρίς τη δική μας συνδρομή.Αν το ριζιμιό σου είναι Αρκαδικό σεβάσου την ιστορία μας.θα μας βοηθήσει και ο Μπαμπινιώτης.Νομίζω ότι είναι και αυτός συμπατριώης μας.

  ReplyDelete
 57. Exontas ipopsi to provlima me to daneismo poy milouse o vagelas epese to mati moy sto fainomeno social lending . Dio gnwstoi social lender einai to zopa kai to Kiva . Eksairetiki idea den vriskete

  P.S.1 File "file moy",den grafw ellinika otan o ipologistis den exei elliniki gramatoseira.
  P.S.2 Eleos to exoyn parakanei ta trolls

  ReplyDelete
 58. Έπειτα από το debate περιμένουμε να διαβάσουμε ένα σχόλιο - ανάλυση γύρω από την κατάσταση της προληπτικής ιατρικής στην Ελλάδα και αναμένουμε με εξαιρετικό ενδιαφέρον τη διατύπωση μιας θέσης - policy proposal γύρω από το θέμα . Εμείς άλλωστε δεν είμαστε ούτε γιατροί ούτε μάνατζερς στο χώρο της υγείας , ούτε βέβαια παντογνώστες . περιμένουμε με ανυπομονησία

  ReplyDelete
 59. ενδιαφέρον θα του ρίξουμε μια ματιά

  ReplyDelete
 60. @ αρκάς φιλήστωρ


  Worse than cocaine addiction, POPULISM is the par excellence enemy of the Greek people. Therefore, it must be fought against, to extinction.

  ReplyDelete
 61. Είναι αλήθεια ότι μετά απο τόσους μεγάλους πολιτικούς(Δεληγιάννης,Πολύδωρας,Τατούλης) δεν νοσταλγώ τη Γ. Βασιλειάδου όταν θέλω να γελάσω.Η Φώφη η κακομοίρα τι μας φταίει.Είναι λέει υπερνομάρχης(άλλη επινόηση των Αρκάδων για να μοιράζονται αξιώματα). Ε και; αφού δεν ενοχλεί κανέναν;

  ReplyDelete
 62. @ antonis

  you said:
  "alla giati oi trapezes arnoynte na epomistoyn to risko. Mipos to risko tis epitixia mias ellinikis epixeirisis einai eksairetika megalo gia diaforoys alloys logoys opws Ipsili grafeiokratia, ipsili forologia,xamilo epipedo empsixoy dinamikoy kai liges oi dinatotites metekpaideysis toys."

  εν μέρει ναι, εν μέρει όμως οφείλεται στο γεγονός ότι και οι τράπεζες λειτουργούν με τη λογική της αεριτζίδικης οικονομίας και της λογικής ό,τι αρπάξουμε βραχυπρόσθεσμα (in the short term). άμα έχεις κανένα σπίτι να πάρουμε κάτι γίνεται . κάνουν και τα στραβά μάτια ή ακόμα παρανομούν σκόπιμα.

  πρόσφατα ένας φίλος πήγε να ζητήσει επισκευαστικό δάνειο για το σπίτι του πατέρα του και του λέει ο υπάλληλος : τι είδους επισκευαστικό θες ; "μαύρο" ή κανονικό; ενοώντας ότι άμα θες πάρε ένα μαύρο , δηλαδή πολύ μεγαλύτερο από την αξία της επισκευής και μη σ' ανησυχεί , εμείς θα σου πάρουμε το σπίτι αν δε μπορείς να πληρώσεις .

  ReplyDelete
 63. Έλληνες πολιτικοί . ζητούνται αλχημιστές;

  ReplyDelete
 64. Εγώ άμα κάνω παιδιά θα τα σπουδάσω Αρκάδες.Στο τμήμα ARKADIAN POPULISM του δικού μας HARVARD.Του πανεπιστημίου της Τρουπολιτσάς.

  ReplyDelete
 65. Σίγουρα το τραπεζικό συστημα στην ελλάδα είναι για τον.........Να προσθέσω και Αυτό στην αρνητική διαφήμιση των τραπεζών. Αλλά μπορείς να τους αλάξεις την νοοτροπία με την βία. Μια λύση θα ήτανε να αυξηθούν τα επιτόκια στα καταναλωτικά δάνεια και να μειωθούν στα επιχειρηματικά. Καθώς και στην σοβαρή ενημέρωση του κοινού. Κάποιος οργανισμός θα έπρεπε να το αναλάβει.
  Πάντως μιά εταιρία social lending θα ήταν καλός ανταγωνισμός στην επικρατούσα συνθήκη.

  ReplyDelete
 66. ερωτήματα προς αρκάδες και αντι-αρκάδες . α. Μπορεί να υπάρξει δημιουργικός λαϊκισμός και β. η πολιτική μπορεί να πετύχει χωρίς καθόλου λαϊκισμό ;

  και μην ξεχνάτε οι ειδικοί στα θέματα υγείας ότι περιμένουμε ανάλυση και θέση για την πολιτική προληπτικής ιατρικής στην Ελλάδα.

  ReplyDelete
 67. μια λύση θα ήταν η αρχή του Υπεύθυνου Δανεισμού , όπως αυτή λειτουργεί στην Ελβετία. Δανείζεις σε κάποιον που δεν έχει να πληρώσει; τότε αυτός υποχρεούται να πληρώσει πίσω μόνο το αρχικό κεφάλαιο . οι τόκοι ανήκουν στην τράπεζα .

  ReplyDelete
 68. @ g700

  "πρόσφατα ένας φίλος πήγε να ζητήσει επισκευαστικό δάνειο για το σπίτι του πατέρα του και του λέει ο υπάλληλος : τι είδους επισκευαστικό θες ; "μαύρο" ή κανονικό; ενοώντας ότι άμα θες πάρε ένα μαύρο , δηλαδή πολύ μεγαλύτερο από την αξία της επισκευής και μη σ' ανησυχεί , εμείς θα σου πάρουμε το σπίτι αν δε μπορείς να πληρώσεις ."

  ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ
  Οι Τράπεζες καθημερινά βομβαρδίζουν το Λαό διαφημίζοντας δάνεια εορτών, διακοπών, γάμου κλπ κλπ. Χορηγούν δάνεια (άμεσα η έμμεσα, δηλαδή μέσω πιστωτικών καρτών) σε άτομα που στερούνται ΠΑΝΤΕΛΩΣ πιστοληπτικής ικανότητας με τοκογλυφικά επιτόκια της τάξης μέχρι και του 21% (στις κάρτες)!.

  Στις χώρες όπου η πορνεία είναι παράνομη, ο εκπορνεύων (παραβολικά οι Τράπεζες) τιμωρείται αυστηρότερα από τον εκπορνευόμενο (εδώ, αδέκαρο καταναλωτή).

  Αρα, επιβάλλεται επειγόντως μιά νομοθετική ρύθμιση - δημιουργία νόμων βάσει των οποίων θα τιμωρούνται αυστηρά οι τράπεζες που χορηγούν δάνεια που υπερβαίνουν την πιστοληπτική ικανότητα του πολίτη.

  ReplyDelete
 69. αρκάς φιλήστωρ said...

  "Είναι αλήθεια ότι μετά απο τόσους μεγάλους πολιτικούς(Δεληγιάννης,Πολύδωρας,Τατούλης) δεν νοσταλγώ τη Γ. Βασιλειάδου όταν θέλω να γελάσω."


  Πω πωωωωωω. Οποία απρέπεια.

  Ξέχασατε τον λεβέντη του καρσιλαμά, πρύτανη των τηλε-πανηγυριών και χειρομαντικών seances των πρωινάδικων αγαπητό μας κ. Γείτονα, βουλευτή ΠΑΣΟΚ της Β Αθηνών.

  ReplyDelete
 70. @william..

  Δεν τον ξέχασα.Τον άφησα να τον προσθέσεις μόνο σου για να το ευχαριστηθείς.

  ReplyDelete
 71. Καλά αυτός χορεύει και στις κηδείες!

  ReplyDelete
 72. @ g700"..περιμένουμε ανάλυση και θέση για την πολιτική προληπτικής ιατρικής στην Ελλάδα.."
  την περιμένω από τον κατ' εξοχήν ειδικό c a, που και χωρίς και κυρίως όταν αφήνει τα ψευδώνυμα είναι εξαιρετικός.

  ReplyDelete
 73. Politaki eisai megalo talenton!
  Grhgora sthn Anita!

  @g700

  Ti kapno foumarete den exw katalabei! Megala lamogia!

  ReplyDelete
 74. Φώφη Peron-Batista said...

  [@ Baroness Thatcher

  "Folks, you have a long way to become civil."]

  Your royal highness, I am civil because my dad was civil engineer

  xaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxa

  ReplyDelete
 75. @ Eυρυβιάδης Βαρβιτσιώτης

  Εσύ φυτό γιατί γελάς.

  ReplyDelete
 76. Διότι μου εξήγησε ο μπαμπάς μου τη χαζομάρα που είπε η Φώφη.

  ReplyDelete
 77. Ως ιστορικός μελετητής του ΑΡΚΑΔΙΣΜΟΎ μου έκανε εντύπωση το φαινόμενο "Μαυρογιαλούρος" με πρώτο εφευρέτη το Δεληγιάννη.Οι μετέπειτα Αρκάδες πολιτικοί το υπηρετούν με ιδιαίτερη επιτυχία.Οι σημερινοί δε προσθέσανε και στοιχεία γελοιότητας.Και καλοί μαυρογιαλούροι και καλοί ρουσφεταράδες,και πρόσφατα,και καλοί ψυχαγωγητές.Νάναι καλά οι άνθρωποι.Με τέτοιες ζέστες συνεισφέρουν πολλά.

  ReplyDelete
 78. Οι Αρκάδες Μαυρογιαλούροι σήμερα ίδρυσαν ολόκληρη σχολή σκέψης και πολιτικής συμπεριφοράς.Το οφείλουν στο σύγχρονο Δεληγιάννη αυτοκράτορα Αβραμόπουλο.Ο άνθρωπος κατόρθωσε να συνδiάσει το απόλυτο ΤΙΠΟΤΑ με την υψηλότερη δημοφιλία.POPULISM το λες αυτό Γεωργία; Βάλε και αρκετά PLUS.

  ReplyDelete
 79. Παρατήρησα και κάτι άλλο Γεωργία.Ολοι οι μαυρογιαλούροι ανήκουν στην ίδια πολιτική παράταξη.Εντάξει μη βαράς.Ξέφυγαν και μερικοί.Δεν χωρούσαν όλοι και κάπου έπρεπε να πάνε.Τι ARKADIAN PROFESSIONALS θα ήταν!

  ReplyDelete
 80. Εγώ Γεωργία τώρα με τη ζέστη δεν μελαγχολώ.Σκέφτομαι το συμπατριώτη μας το Τατούλη όταν ήταν υπουργός της κυβέρνησης των "σεμνών και ταπεινών".Ολο το πολιτιστικό του έργο ήταν να αποσύρει τις εκατοντάδες μηνύσεις που έκανε εναντίον του υπουργείου πολιτισμού όταν ήταν αντιπολίτευση.Και έτσι βρέθηκε ,ως υπουργός,στη θέση του κατηγορούμενου.Τι ανέκδοτο και αυτό Γεωργία.Μόνο ένας Αρκάς θα μπορούσε να το καταφέρει.
  ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΌ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟΥ τον διέθεσε σε πολιτιστικούς συλλόγους της Αρκαδίας.Σύλλογοι όπως νεοκόρων, ιεροψαλτών,καντηλαναυτών, κλπ ήταν πολύ ψηλά στις προτιμήσεις του.
  Θα τον θυμόμασται Γεωργία όταν θα μας λείπεις.

  ReplyDelete
 81. Να μη ξεχάσουμε να μνημονεύσουμε και τον ΑΛΟΓΟΣΚΟΎΦΗ,έναν άλλο επιφανή πολιτικό Αρκάδα συμπατριώτη μας, Γεωργία.Αυτός να δείς. Μόλις βλέπει δημόσιο έλλειμα το ανεβάζει με μιας στα δυσθεώρατα ύψη και αμέσως μετά το βροντάει κάτω και το διαλύει.Κάτι μου λέει οτι θα υπάρχουν Αρκάδες μαυρογιαλούροι και στη comission.

  ReplyDelete
 82. Οπως καταλαβαίνεις Γεωργία μπήκαμε στην εποχή του επιστημονικού μαυρογιαλουρισμού.Ολα αυτά με τις ευχές της "δεξιάς του Κυρίου" του Προκαθήμενου και την υψηλή καθοδήγηση των "σεμνών και ταπεινών" του Καταλληλότερου.

  ReplyDelete
 83. @ αρκάς φιλήστωρ

  "Παρατήρησα και κάτι άλλο Γεωργία.Ολοι οι μαυρογιαλούροι ανήκουν στην ίδια πολιτική παράταξη.Εντάξει μη βαράς.Ξέφυγαν και μερικοί.Δεν χωρούσαν όλοι και κάπου έπρεπε να πάνε.Τι ARKADIAN PROFESSIONALS θα ήταν!"

  Κάνετε αναφορές στην Γεωργία, αλλά επειδή τα διαβάζουμε όλοι, επιτρέπεται παρέμβαση παντός.

  Το τεράστιο ιστορικό και διαλεκτικό σφάλμα των Ελλήνων είναι ότι πάνω από το 50% του Λαού πιστεύει, ακόμα, πως το πρόβλημα της χώρας είναι πολιτικό. Απεδείχθη όμως ύστερα από 34 και 20 χρόνια αντίστοιχα, πως το αίτιο δεν είναι πολιτειακό, μήτε πολιτικό. Αρα, τουλάχιστον διά της απαγωγής στο άτοπο, είναι κοινωνικό.

  Αν είναι να αναλύσουμε ΤΙ έκανε ο ένας και ΤΙ ο άλλος δεν θα βρούμε άκρη. Θα συμφωνούσα όμως μαζί σας και θα επαύξανα γί αυτούς που αναφέρατε.

  Ο Τατούλης, γιά παράδειγμα, επέτρεψε επι υφυπουργίας του να ορθωθούν πυλώνες φωτισμού ποδοσφαιρικού γηπέδου (κάπου 20 μέτρων ο καθένας) ΔΙΠΛΑ στον ΙΕΡΟ χώρο της Β εν Αστρει Εθνοσυνελεύσεως, εκεί δηλαδή όπου υπεγράφη το Β Σύνταγμα της πατρίδας και έλαβε χώρα το Κολοκοτρωνέϊκο τραπέζι. ΑΥΤΟΣ λοιπόν ο τρισβάρβαρος τυμβωρύχος πρέπει να εξουδετερωθεί ΗΘΙΚΑ ως εχθρός του πολιτισμού μας.

  Από την Αρκαδία, όμως, προέρχεται και ο μεγαλύτερος Hooligan της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής πολιτικής ιστορίας και ανήκει σε άλλη παράταξη.

  Προσωπικά, αρνούμαι να αλωθώ στο ποιός έκανε ΤΙ η ποιός έκανε τα χειρότερα. Είναι μάταιο, ΜΗ εποικοδομητικό και θα νομιμοποιούσα μιά συζήτηση που απορρίπτω a priori.

  O Αμερικανός, ο Αγγλος η δεν ξέρω ποιός ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ δεν έρχεται στην Ελλάδα όχι λόγω ΠΑΣΟΚ, όχι λόγω ΝΔ, αλλά εξ αιτίας της φύσης του ΕΛΛΗΝΑ.

  ΚΑΙ πρέπει να συνειδητοποιηθεί άπαξ και διά παντός και από όλους μας ότι ο μεγαλύτερος εχθρός του Ελληνικού Λαού είναι ο εαυτός του.

  ReplyDelete
 84. Αλλιώς η επαγωγή θα είναι λανθασμένη

  ReplyDelete
 85. Erratum

  Aλλαξε:
  "Να αλωθω"
  σε:
  "Να αναλωθώ"

  ReplyDelete
 86. file me ta polla prosopa paei i sizitisi ti gamises , pes kati re gia to thema, to parakoloytho to blog alla merikoi eiste poli kolimenoi.

  ReplyDelete
 87. Το πρόβλημα στην προκειμένη περίπτωση είναι η ανάπτυξη ελληνικών εταιριών υψηλής τεχνολογίας.

  Μέχρι τώρα δωθήκανε τεράστια κεφάλαια μέσα από τους αναπτυξιακούς νόμους και τα ΠΕΠ για την δημιουργία χιλιάδων νέων νανοεπιχειρήσεων. Από την άλλη δεν έχει γίνει καμιά αξιόλογη προσπάθεια δημιουργίας εταιριών υψηλής τεχνολογίας.

  Χωρίς κεντρικό σχεδιασμό και μακροπρόθεσμη στρατηγική είναι κάτι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί βασιζόμενοι απλά και μόνο στην ιδιωτική πρωτοβουλία ή μόνο σε πολιτικές μεταρρυθμίσεις.
  Οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει οπωσδήποτε να συμβαδίσουνε και με μια μακροπνοη στρατηγική για την ανάπτυξη ενός cluster εταιριών-πανεπιστημίων υψηλής τεχνολογίας.
  Άποψή μου είναι πως αν δεν υπάρξει μια αρχική (κεντρική-κρατικά σχεδιασμένη) ώθηση προς μια ορισμένη κατεύθυνση δεν θα υπάρξουν απτά αποτελέσματα. Αν δεν έχουμε συγκεκριμένο όραμα, η προσπάθειά μας θα κατακερματίζεται σε εναλλασόμενους, επικαλυπτόμενους και πολλούς βραχυπρόθεσμους στόχους χωρίς να επιτυγχάνεται στο τέλος και κανένας, σπαταλώντας ενέργεια και κεφάλαια. Η μακροπρόθεσμη δέσμευση πάνω σε συγκεκριμένη στρατηγική είναι βασική προυπόθεη επιτυχίας.

  Μελέτη της αμερικανικής DARPA για την στρατηγική προώθησης της τεχνολογίας στην έρευνα και την ανάπτυξη, είχε δείξει 3 βασικούς τομείς τεχνολογίας αιχμής. Αυτοί είναι τα ηλεκτρονικά, το λογισμικό, και η τεχνολογία των υλικών. Κάθε τεχνολογικά καινοτόμο προιόν έχει να κάνει με τους τρεις παραπάνω βασικούς τομείς. Ακόμα και η βιοτεχνολογία οφείλει την ανάπτυξή της στις παραπάνω εφαρμογές.

  Το όραμα της ανάπτυξης και του εκσυγχρονισμού θα πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε συγκεκριμένες "οδηγίες-πολιτικές" που θα στοχεύουν στην "προιμοδότηση" εταιριών που ασχολούνται με τους παραπάνω τομείς. Η προιμοδότηση δεν χρειάζεται να είναι επιδοτήσεις κτλ, προιμοδότηση υπάρχει και μέσα από ορθές μεταρρυθμίσεις. Αυτό που λέω είναι (αν τελικά συμφωνούμε) να υπάρξει πολιτική δέσμευση (όλων) για την ανάπτυξη βιομηχανίας τεχνολογίας αιχμής. Ή αν σαν χώρα έχουμε αποφασίσει παραγωγικά να πορευτούμε μόνο στις υπηρεσίες, τον τουρισμό, και την ναυτιλία.

  Αν αποφασίσουμε να αναπτύξουμε εταιρίες υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα, τότε θα πρέπει να υπάρξουν σαφείς πολιτικές προς αυτήν την κατεύθυνση και όχι μόνο γενικόλογες μεταρρυθμίσεις.
  Και όταν λέω σαφείς πολιτικές εννοώ πως το κράτος πρέπει να σταθεί αρρογώς και συμπαραστάτης τέτοιων εταιριών. Π.χ μέσα από όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή σε ευρωπαικά και διεθνή προγράμματα έρευνας, ανάπτυξης και παραγωγής υψηλής τεχνολογίας όπως είναι αυτά της ESA, της Airbus, της EADS, του Eurofighter consortium, για να υπάρξει επιτέλους πραγματική μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ελλάδα. Από την άλλη θα πρέπει να ενθαρρυνθούν εταιρίες για την εγχώρια ανάπτυξη τεχνολογικά προηγμένων προιόντων.

  Όπως συμβαίνει σε όλες τις τεχνολογικά προηγμένες χώρες, στην αιχμή του δόρατος στην έρευνα και ανάπτυξη βρίσκονται οι αμυντικές βιομηχανίες. Χωρίς ένα cluster εταιριών-πανεπιστημίων το οποίο θα αναπτύσει τεχνολογίες (σε συνεργασία με το κράτος)σε στρατηγικούς τομείς όπως αυτά του λογισμικού, των υλικών, και των ηλεκτρονικών, οι νανοεπιχείρησεις θα συνεχίσουν να κυριαρχούνε στην ελληνική πραγματικότητα, ενώ ο εκσυγχρονισμός των παραγωγικών διαδικασιών τους θα συνεχίσει να αποτελεί όνειρο θερινής νυκτός, αφού απλά μπορούν να φυτοζωούν και χωρίς αυτόν!

  ReplyDelete
 88. sostos o vagelas. i anaptyksi kai i allagi nootropias polles fores den ksekinaei apo moni tis o,ti kinitra kai na dosei i politeia . epeidi tha meioso toys forys de shmainei oti o idiotis tha ependisei kai den tha agorasei mercedes.

  ReplyDelete
 89. Σε ό,τι αφορά τις τράπεζες δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα περισσότερο, απλά και μόνο να δούμε τα υπερκέρδη που συσσωρεύουν σε σχέση με τον ευρωπαικό μέσο όρο!

  ReplyDelete
 90. pantos oi trapezes kai genika o toneas tou finance kai toy banking prepei na analabei ena megalytero kommati toy "risk of doing business".

  ki episi na mhn eimaste laikistes oyte mizeroi kai gkriniarides. mas symferei san xora o xrimatopsitotikos tomeas, ta ependytika proionta klp na anptyxthoyn ki allo toso aytotelos , san ksxoistoi tomeis tis oikonomies , oso kai ypoboithitika gia tis ypoloipes business.

  ReplyDelete
 91. @hassapoyannis

  Κάθε φορά τά γραφόμενά σου τά δια βάζω με ενδιαφέρον.
  Ο επαγωγικός όμως τρόπος που χρησιμοποιείς για την εξαγωγή των συμπερασμάτων-αληθειών σε υποχρεώνει σε αντιφάσεις όταν τον χρησιμοποιείς σε κοινωνιολογικές αναλύσεις.Οι αντιφάσεις βέβαια είναι μέρος κάθε μορφής σκέψης.
  Ετσι απο τη μιά λές ότι το πρόβλημα είναι κοινωνικό και απο την άλλη, με το να το επαγάγεις στην "φύση του Ελληνα",το καθιστάς ανθρωπολογικό.
  Εγώ ρωτώ απλά: Η φύση του Ελληνα είναι διαφορετική απο τη φύση του μη Ελληνα; Έχουμε δηλ, ανθρώπους με διαφορετικές φύσεις; Δεν νομίζω ότι εννοείς αυτό.

  Προσωπικά πιστεύω ότι το πρόβλημα είναι κοινωνικό άρα βαθύτατα ΠΟΛΙΤΙΚΟ.Και αφορά όλο το πολιτικό μας σύστημα.Δεν αφορά δηλ. μόνο κάποια κόμματα η κάποια πρόσωπα.

  ReplyDelete
 92. η άποψη ότι "για όλα φταίει ο άχρηστος λαός" είναι εξίσου λαϊκιστική με την αφόρητη κολακεία του λαού μέσα από συνθήματα του τύπου "ένας είναι ο θεσμός ο κυρίαρχος λαός" .

  στην Ελλάδα πρέπει να δημιουργήσουμε κοινωνικό κεφάλαιο (social capital) εκεί όπου δεν υπάρχει, να το αναπτύξουμε και να το αξιοπόιήσουμε εκεί όπου υπάρχει . σε πολλές περιπτώσεις βρίσκεται σε αφθονία .

  ReplyDelete
 93. κονδύλη κατανοούμε τον εκνευρσιμό σου ωστόσο εμείς ρίξαμε το μπαλάκι για τον "εξ αρκαδίας προερχόμενο λαϊκισμό".

  ReplyDelete
 94. @kondylis

  Συμφωνώ απόλυτα, είναι βασικό να υπάρχει υγεία στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, αλλά να μην παίζουν μόνο στα σίγουρα. Αυτό που πραγματικά λείπει είναι μακρόπνοος σχεδιασμός και στρατηγική συνολικά για την ανάπτυξη.

  Μέχρι τώρα το σχέδιο ήταν στήριξη των μικρών και των μικρομεσαίων γενικά και αόριστα. Κάποια από τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής είναι αυτό το ιδιότυπο εργασιακό καθεστώς στον ιδιωτικό τομέα που μας περιέγραψε η G700.

  ReplyDelete
 95. επιτρέψτε μας επίσης ένα γενικό σχόλιο . Πρέπει να γίνουμε περισσότερο αισιόδοξοι. Αυτό αφορά κι εμάς τους G700 που ασχολούμαστε με το blog.

  Η κοινωνική μιζέρια και ο κοινωνικός πεσιμισμός που παράγουν οι παραδοσιακές αριστερές αναλύσεις σε συνδυασμό με με τους ηθικολογικούς οδυρμούς της λαϊκής δεξιάς δεν είναι σε θέση να δημιουργήσουν κανένα απολύτως κοινωνικό κεφάλαιο , ούτε διαθέτουν την ικανότητα να προετοιμάσουν τους ανθρώπους ώστε να κάνουν άλματα προς το μέλλον χωρίς να αιθάνονται ανασφαλείς. Αντιθέτως ενισχύουν τις φοβίες τους με αποτέλεσμα να ενισχύουν τις δυνάμεις της αδράνειας και της ακινησίας. ο φοβικός θα επιλέξει ένα "κακό" που το ξέρει από ένα "κακό" που δεν το γνωρίζει.

  ReplyDelete
 96. @ vaggelas
  @ kondylis

  το ρίσκο που συνεπάγεται η ελεύθερη οικονομική δραστηριότητα πρέπει να μοιράζεται με δίκαιο τρόπο ανάμεσα σε άτομα-καταναλωτές-χρήστες υπηρεσιών, επιχειρήσεις και κράτος .

  ReplyDelete
 97. @G700

  "Η κοινωνική μιζέρια και ο κοινωνικός πεσιμισμός που παράγουν οι παραδοσιακές αριστερές αναλύσεις σε συνδυασμό με με τους ηθικολογικούς οδυρμούς της λαϊκής δεξιάς δεν είναι σε θέση να δημιουργήσουν κανένα απολύτως κοινωνικό κεφάλαιο , ούτε
  διαθέτουν την ικανότητα να προετοιμάσουν τους ανθρώπους ώστε να κάνουν άλματα προς το μέλλον χωρίς να αιθάνονται ανασφαλείς. Αντιθέτως ενισχύουν τις φοβίες τους με αποτέλεσμα να ενισχύουν τις δυνάμεις της αδράνειας και της ακινησίας. ο φοβικός θα επιλέξει ένα "κακό" που το ξέρει από ένα "κακό" που δεν το γνωρίζει."

  Όχι απλά σωστό...πολύ ΣΟΦΟ!

  ReplyDelete
 98. A. @ αν ήμουν πολιτικός φιλόσοφος said...
  "Προσωπικά πιστεύω ότι το πρόβλημα είναι κοινωνικό άρα βαθύτατα ΠΟΛΙΤΙΚΟ.Και αφορά όλο το πολιτικό μας σύστημα.Δεν αφορά δηλ. μόνο κάποια κόμματα η κάποια πρόσωπα."

  Πολύ σωστά.
  Ο γράφων λέει ακριβώς το ίδιο, ότι δηλαδή το πρόβλημα είναι ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ. !!!!!!!!!!!!!

  Γράφω "Απεδείχθη όμως ύστερα από 34 και 20 χρόνια αντίστοιχα, πως το αίτιο δεν είναι πολιτειακό, μήτε πολιτικό. Αρα, τουλάχιστον διά της απαγωγής στο άτοπο, είναι κοινωνικό."

  Οταν, δε, αναφέρομαι σε πολιτειακό και 34ετία [το πέρασμα απο βασιλεία σε αβασίλευτη δημοκρατία (1974-2007)], εννοώ το ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ (polity).
  ΚΑΙ όταν μιλάω γιά πολιτικό και 20ετία (1981-1989 και 1993-2004), προφανώς αναφέρομαι στο πέρασμα από 50ετή "Δεξιά" αυταρχική σε 20ετή "ΜΗ Δεξιά" λαϊκιστική διακυβέρνηση, ΑΡΑ στον ΤΥΠΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (όχι τα πολιτικά προβλήματα), και τις αντίθετες ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ, όπως και στο βαθμό που εφαρμόστηκαν. Οι περίοδοι που χρησιμοποιήθηκαν ως χρονικές αναφορές ΔΕΝ επιτρέπουν ΑΛΛΗ ερμηνεία.

  Β. @ αν ήμουν πολιτικός φιλόσοφος said...
  "Ετσι απο τη μιά λές ότι το πρόβλημα είναι κοινωνικό και απο την άλλη, με το να το επαγάγεις [sic] στην "φύση του Ελληνα",το καθιστάς ανθρωπολογικό."

  Γράφω
  "O ..... ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ δεν έρχεται στην Ελλάδα, όχι λόγω ΠΑΣΟΚ, όχι λόγω ΝΔ, αλλά εξ αιτίας της φύσης του ΕΛΛΗΝΑ"
  H φράση "αλλά εξ αιτίας της φύσης του Ελληνα" ΑΣΦΑΛΩΣ αποτελεί ανθρωπολογική παραπομπή, αλλά όχι στην “φυσική” ανθρωπολογία (εγγενή χαρακτηριστικά), όπως εσύ το εξέλαβες, αλλά την κοινωνική ανθρωπολογία. Το τελευταίο συμπεραίνεται από την αντιδιαστολή, και την όλη πρόταση. Στην όλη πρόταση, η αναφορά στήν φύση του Ελληνα κατ αντιδιαστολή προς τα 2 κόμματα εξουσίας, προφανώς ΔΕΝ παραπέμπει στην φυσική ανθρωπολογία per se, αλλά στην ομαδική συμπεριφορά του Ελληνα (κοινωνική ανθρωπολογία) και στις ομαδικές αλληλεπιδράσεις (κοινωνιολογία) και στον Ελλαδικό χώρο (που επεξηγώ παρακάτω). Kατά συνέπεια, δεν υφίσταται θέμα αντίφασης.

  Ο γράφων αλλά και άπειροι πριν αυτόν, έχουν απορρίψει με πάθος τα άκριτα quasi-ανθρωπολογικά clichés και μειωτικά innuendos γιά τον Ελληνα. Μάλιστα, το ότι το modus vivendi et operandi μεταξύ των ΕΝΤΟΣ και ΕΚΤΟΣ Ελλαδικού χώρου Ελλήνων είναι τελείως διαφορετικό αν όχι διαμετρικά αντίθετο, ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ through and through ότι το πρόβλημα είναι
  1)άσχετο μεν προς την φυσική ανθρωπολογία, αλλά
  2)ΑΠΤΕΤΑΙ της κονωνικής ανθρωπολογίας, την κοινωνιολογίας και των γεωγραφικών και άλλων ιδιαιτεροτήτων του Ελλαδικού χώρου.

  Το βέβαιο είναι πως το πρόβλημα της Ελλάδας είναι ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ, ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΟ και ΤΕΡΑΣΤΙΟ.

  @ g700

  Συμφωνώ μαζί σου και επαυξάνω πως τα στερεότυπα (clichés), που χρησιμοποιούνται κυρίως από μελανοχίτωνες, είναι άκριτα, λαϊκιστικά και ΑΚΡΩΣ επικίνδυνα. ΑΛΛΑ είναι εξ ίσου άκριτο, λαϊκιστικό και επικίνδυνο (στην 100ή δύναμη) να αναδεικνύεται ο μεμονωμένος Ελληνας πολίτης μονίμως ΑΜΟΙΡΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ, όπως συμβαίνει στην πάγια πρακτική των ερυθρο- και (παλαιο)πρασινο-χιτώνων.

  ReplyDelete
 99. Στη σημερινή Ελλάδα υπολογίζεται ότι εργάζονται περίπου 4,3 εκ πολίτες από ένα σύνολο 7,2 εκ πολιτών που βρίσκονται στην ηλικιακή κατηγορία 15-64 .
  Αυτό σημαίνει ότι στη σημερινή Ελλάδα το συνολικό επίπεδο απασχόλησης ανέρχεται στο 60,1% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού .

  Για να δημιουργήσουμε περισσότερες θέσεις εργασίας έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί η ανεργία και να πετύχουμε το Στόχο της Λισσαβόνας για απασχόληση του 70% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού μέχρι το 2010, χρειαζόμαστε μια αύξηση του επιπέδου της απασχόλησης της τάξης του 9,9% . Για να το πούμε διαφορετικά χρειάζεται να δημιουργήσουμε 600 χιλιάδες περίπου θέσεις εργασίας μέσα στα επόμενα 3 χρόνια.

  Παράλληλα στη σημερινή Ελλάδα το 25% του συνόλου των εργαζομένων αμείβονται με το βασικό μισθό , ήτοι με 668 ευρώ το μήνα (βλ. πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας για τους κατώτατους επιτρεπτούς μισθούς στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Τουρκία).

  Τέλος η αγορά εργασίας στον ελληνικό ιδιωτικό τομέα χαρακτηρίζεται από μια σειρά προβλημάτων με χαρακτηριστικότερα την υπερεργασία και την πολυαπασχόληση .

  Τι μπορεί να γίνει ; Αύριο η συνέχεια …

  ReplyDelete
 100. @hassapogiannis

  Ευχαριστώ για τις διευκρινίσεις.Είσαι ωραίος όπως πάντα.
  Εκανες όμως μια μικρή "μπαμπεσιά".Αφαίρεσες από τη φράση: "το πρόβλημα είναι κοινωνικό άρα βαθύτατα ΠΟΛΙΤΙΚΟ" τις δύο τελευταίες λέξεις που φυσικά ήταν οι λέξεις κλειδιά για τη κατανόηση του κειμένου μου.
  Σε συγχωρώ όμως γιατί είσαι πολύ καλός στα υπόλοιπα.

  ReplyDelete
 101. Να μου πεις ΤΙ και ΠΟΥ παρελειψα να (το) γράψω, ωστε να το διορθώσω.
  Δεν έχω πρόβλημα. Στις σοβαρές κουβέντες οι επιείκειες περισσεύουν.

  Αν αντιλαμβάνομαι σωστά αυτό που θέλεις να πεις, ασφαλώς και πάσχει ΚΑΙ το πολιτικό σύστημα από πλευράς δομής, στελέχωσης, αρχών, διαδικασίας κλπ, όταν υπάρχει μείζον και διάχυτο κοινωνικό πρόβλημα. Aυτό εξυπακούεται αφού τα κόμματα, στη καλύτερη περίπτωση(*), δεν είναι παρά τυχαίο δείγμα του πληθυσμού.

  Ομως η Ελλάδα ΔΕΝ έχει πολιτικό πρόβλημα εάν εννοούμε ότι δεν δόθηκε ευκαιρία στον προοδευτικό χώρο να την κυβερνήσει η ότι την κυβέρνησε μόνο ο συντηρητισμός. Μετά 20ετή λαϊκιστική σοσιαλιστική διακυβέρνηση, η Ελλάδα απώλεσε το διαλεκτικό στήριγμα του σοσιαλισμού.

  * Στην χειρότερη περίπτωση, πράγμα που συμβαίνει όχι μόνο στην Ελλάδα, στην πολιτική συσσωρεύονται και άκρως ελλειμματικά η οπορτουνιστικά άτομα του πληθυσμού, δηλαδή οι χειρότεροι, by default].

  ReplyDelete
 102. Εάν δεν είμαι κατανοητός ευχαρίστως να κάνουμε τη συζήτηση στα αγγλικά.

  ReplyDelete
 103. Πολιτικό = κοινωνικό. Ο κάθε λαός έχει τους πολιτικούς που του αξίζουν. Όποιος δεν αξιοπποιεί σωστά την ψήφο του καλά να πάθει. Εμείς στης επόμενες ας σκεφθούμε καλά που θα αποδόσουμε τον ψήφο μας, αλλά κάπου να το δώσουμε. Το μη χείρων βέλτιστον στην ανάγκγη.

  Σχετικά με την περιφερειακή αναπτυξη

  Βαγγέλα σαν clusters εννοείς τα Βιομηχανικά/εμπορικά/τεχνολογικά παρκα που παρόμοιοες επιχειρήσης είναι συγκεντρομένες μαζί? Πάντος η κεντρική σχεδίαση μονο προβλήματα θα φέρει. Καλύτερα η κάθε περιφέρεια να κάνει την δική της σχεδίαση και να ανακλύψει μόνη της τους τομεί αιχμής. Αλλά θέλει και οικονομική αυτοδυναμία των περιφερειών. Πάντος Σαν τομείς αιχμής στην έρευνα έχουμε στην γενετική και στον τομέα υλικών(νοίζω δεν είμαι και ειδικός).

  Για χρηματοδότηση που λέγαμε, διάβαζα σήμερα για τις επιδοτήσης απο τον ΟΑΕΔ (Η Δαπάνη ανέρχετε στα 238 εκατομύρια ευρώ) . Εντάξη θετικό μέτρο αλλά με τι κριτήρια δίνοντε τα χρήματα. Παρουσιάζουν οι επιχειρηματίες επιχειρημαικά σχέδια ή απλώς κάνουν μια αίτηση. Θα προτιμούσα έναν κυβερνητικό οργανισμό που θα χορηγούσε δάνεια με πολύ ευνοικούς όρους. Οι μελοντικές επιστροφές των δανείων να χρησιμοποιούνταν για την περαιτέρω χρηματοδότηση νέων επιχειρήσεων και να μπορεί ο οργανισμός να έιναι και αυτοχρηματοδοτούμενος. Ο ίδιος οργανισμος θα μπορούσε να είναι και συμβουλευτικός για θέματα οργάνωσης μιας επιχήρησης. Πώς σας φένετε σαν μέτρο.

  ReplyDelete
 104. Δεν έχεις ανάγκη απο την επιείκειά μου.Τα γραπτά σου είναι πραγματικό κόσμημα.
  Τα Αγγλικά μου είναι σαν του... Ρουσσόπουλου.Μπορεί να συνενοηθεί μόνο με τον... Πρωτόπαππα.
  Η διαφορά μας βρίσκεται στο τρόπο σκέψεως και στα αξιώματα(αυθαίρετες αποφάσεις για το "τι είναι αληθές")που χρησιμοποιεί ο καθένας μας.Ερχόμαστε, ίσως,απο άλλους κόσμους.Η αξία ,και η γοητεία,δεν βρίσκεται στη συμφωνία μας αλλά στην πυροδότηση του υποκειμενισμού(ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΉ ΑΛΉΘΕΙΑ ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΕΙ) της άποψης του Αλλου.

  ReplyDelete
 105. @hassapogiannis

  Μου ξέφυγε η αναφορά του όνοματός σου στο προηγούμενο σχόλιο.

  ReplyDelete
 106. @ vaggelas
  @ antonis

  άλλο τα clusters κι άλλο τα χρηματοδοτικά εργαλεία . τα clusters βασίζονται σε μια λογική flexible regional specialization και είναι γι' αυτό εξαιρειτκά σημαντικά.

  ως προς τη χρηματοδότηση το κλειδί κατά την άποψή μας βρίσκεται στη δημιουργία αξιόλογων εταιρειών επιχειρηματικών συμμετοχών -venture capital- με τη συμμετοχή ιδιωτικών , δημόσιων και τοπικών κεφαλαίων . πχ το Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας (ΤΑΝΕΟ) του Υπουργείου Ανάπτυξης ή το "ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ", ένα πετυχημένο απ' ότι ακούμε περιφερειακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών .

  Στόχος όλων αυτών η δημιουργία νέων επιχειρηματικών κεφαλαίων με τη συνεργασία ιδιωτών επενδυτών και πιστωτικών ιδρυμάτων με σκοπό την ενίσχυση των οικογενειακών και Μ.Μ. επιχειρήσεων και των φιλόδοξων εγχειρημάτων.

  ReplyDelete
 107. @αντώνη πολιτάκη

  Όταν λέω κεντρική σχεδίαση εννοώ στρατηγική ανάπτυξης. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει στρατηγική ανάπτυξης της τεχνολογίας. Δεν υπάρχει συνέχεια κράτους και ιδιωτών. Ο καθένας κάνει ό,τι του κατέβει.

  Για να αναπτύξεις ένα σύνθετο τεχνολογικό προιόν χρειάζεσαι πλέον πολλές εξειδικευμένες εταιρίες σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς. Θα σου αναφέρω ως παράδειγμα μακρόπνοου σχεδιασμού βιομηχανικής ανάπτυξης την Τουρκία!!!
  Από τα μέσα της δεκαετίας του 80 σε κάθε αγορά οπλικών συστημάτων που κάνανε θέτανε ως όρους την συμπαραγωγή τους στην Τουρκία με συγκεκριμένο ποσοστό μεταφοράς τεχνολογίας. Αυτό τους έδωσε την δυνατότητα να δημιουργήσουνε ένα cluster, ένα δίκτυο εταιριών και πανεπιστήμιων το οποίο απορροφούσε σημαντικά ποσά τεχνολογίας. Μετά από 10 χρόνια αυτές οι εταιρίες μπορούσαν πλέον να σχεδιάζουν και να παράγουν σύνθετα υποσυστήματα (συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου, σκοπευτικά υπερύθρων, κατασκευές συνθετικών υλικών) τα οποία τα τοποθετούσαν πάνω σε πλατφόρμες που αγοράζανε από το εξωτερικό. Μέσα στα επόμενα 10 χρόνια οι εταιρίες τους είχαν την δυνατότητα να ολοκληρώνουν σύνθετα υποσυστήματα πάνω σε δικής τους σχεδίασης πλατφόρμες όπως είναι η Τουρκική κορβέτα milgem, μία κορβέτα που ενσωματώνει πάνω εξ΄ ολοκλήρου συστήματα τουρκικής σχεδίασης και που διαθέτει και χαρακτηριστηκά stealth. Δεν θα σου πω πως μετά από 3 εκτοξεύσεις δορυφόρων σχεδιάζουν ο επόμενος δορυφόρος να είναι Τουρκικής σχεδίασης. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό για το τεχνολογικό τους επίπεδο, και τις παραγωγικές τους διαδικασίες, ή για την έρευνα που εκτελείται στα πανεπιστήμιά τους;
  Το επόμενο βήμα τους είναι η σχεδίαση τουρκικού άρματος μάχης, ξέρεις πόσες χώρες στον πλανήτη έχουν το τεχνολογικό και το βιομηχανικό υπόβαθρο να σχεδιάζουν και να παράγουν άρματα μάχης; Μόνο 12!!!!
  Και φυσικά σε επόμενο βήμα θα δεις τη διάχυση αυτής της τεχνολογίας σε πολιτικούς τομείς της οικονομίας όπως σε λογισμικό τουρκικής σχεδίασης, ψηφιακές κάμερες τουρκικής σχεδίασης, αυτοκίνητα, καράβια, ηλεκτρικές συσκευές, μικροηλεκτρονικά, συνθετικά υλικά, αεροσκάφη, επικοινωνίες, και ο κατάλογος είναι πολύ μακρής...

  Αυτός είναι στρατηγικός σχεδιασμός οικονομικής αναδιάρθρωσης, όχι τα ΠΕΠ και οι αναπτυξιακοί! ΔΕν λέω να γίνουμε βιομηχανικός κολοσσός αλλά ο εκσυγχρονισμός των παραγωγικών δομών και η καινοτομία δεν θα επέλθει ως δια μαγείας, χρειάζεται επιμονή και υπομονή δεκαετιών!

  ReplyDelete
 108. @G700

  Πράγματι τα venture capitals αποτελούν πολύ αξιόλογα εργαλεία για την ανάπτυξη καινοτόμων εταιριών. Ίσως θα μπορούσε να υπάρξει μια καλύτερη ενημέρωση των νέων επιχειρηματιών πάνω σε αυτά τα πολύ χρήσιμα χρηματοπιστωτικά εργαλεία.

  ReplyDelete
 109. @antoni
  @G700

  Στην Ελλάδα υπάρχουν αρκετές αξιόλογες εταιρίες που παράγουν καινοτόμα προιόντα, αλλά μέσα στο γενικότερο έλλειμα στρατηγικού προσανατολισμού, οι προσπάθειες παραμένουν ασύνδετες και χάνονται μέσα στη "νιρβάνα" της ελληνικής πραγματικότητας. Το ίδιο συμβαίνει και με αξιόλογες έρευνες ελληνικών πανεπιστημίων.

  ReplyDelete
 110. @vaggelas

  Πολύ ωραίες οι αναλύσεις σου,ειδικά για τη Τουρκία.Όμως vaggelas εμείς διαλέξαμε έναν άλλο δρόμο.Αυτόν της ενσωμάτωσης στην ΕΕ.Αρα το παιχνίδι της προηγμένης και πρωτοπόρου τεχνολογίας θα το παίξουμε ως Ευρώπη.Και ή θα το κερδίσουμε όλοι μαζί ή θα το χάσουμε όλοι μαζί οι Ευρωπαίοι.Εγώ πιστεύω ότι θα το κερδίσουμε.
  Η ΑIRBUS π.χ είναι και δική μας εταιρεία.
  Τα LEOPARD ΕΊΝΑΙ ΚΑΙ ΔΙΚΆ ΜΑΣ ΤΑΝΚΣ.
  Η οικονομική πρωτεύουσα του κόσμου,το Λονδίνο, είναι και δική μας πόλη.
  Η Ελλάδα θα βρεί τη θέση της μέσα στον Ευρωπαικό καταμερισμό της ενιαίας Ευρωπαικής ανάπτυξης.
  Το μέλλον της σύγχρονης Ελλάδας ειναι ευοίωνο.Θα συρθούμε,έστω και με το ζόρι,στο άρμα της ΕΝΙΑΊΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΉΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ που ήδη ξεκίνησε.

  ReplyDelete
 111. @parmenidis,

  Συμφωνώ απόλυτα, αυτό προσπαθώ να πω και γω, εκεί βρίσκεται το μέλλον μας. Θα πρέπει όμως να ενσωματωθούμε στις ευρωπαικές δομές τεχνολογικής έρευνας ανάπτυξης και παραγωγής το συντομότερο δυνατόν. Θα πρέπει να ωθήσουμε τις εταιρίες μας να γίνουν συμμέτοχοι τέτοιων συμπράξεων ώστε να υπάρξει διάχυση τεχνογνωσίας και τεχνολογίας στην ευρύτερη παραγωγική μας διαδικασία. Θα πρέπει να υπάρξει μια διακομματική συμφωνία για τη στρατηγική αυτής της συμμετοχής μας σε βάθος χρόνου. Να δούμε σε ποιούς τομείς μας συμφέρει να ρίξουμε το βάρος και σε ποιούς υπάρχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα τα οποία θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε στο έπακρο. Κι όλα αυτά θα πρέπει να συμβαδίσουν με πάρα πολύ γενναίες μεταρρυθμίσεις σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας μας.

  Aυτήν τη στιγμή όμως είμαστε παντού παρόντες απόντες!

  ReplyDelete
 112. @ antonios politakis

  "Πολιτικό = κοινωνικό. Ο κάθε λαός έχει τους πολιτικούς που του αξίζουν. Όποιος δεν αξιοπποιεί σωστά την ψήφο του καλά να πάθει."

  Σωστά κύριε Πολιτάκη και να θυμόμαστε ότι ο ΜΗ ΧΟΙΡΩΝ βέλτιστος

  ReplyDelete
 113. @ vaggelas

  wow!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  This is a mouthful.

  ReplyDelete
 114. Re paidia gia ti sxediash leme twra? Den exete dei ti blaxodhmarxous exoume? Oute ta skoupidia den mporoun na mazepsoun! To mono pou tous noiazei einai h masa k ta pipinakia sta mpouzoukia! Den allazoume 8ema? Kales oi idees k oi filosofies alla...

  ReplyDelete
 115. @κίμων κουμπάρε μου,

  Θα σε κάνω χαρούμενο (το ξέρω) αν σου πω πως η μόνη κυβέρνηση που είχε εκπονήσει μία τέτοια στρατηγική ισότιμης συμμετοχής μας σε ευρωπαικά προγράμματα, ήταν η κυβέρνηση Σιμήτη;

  Στρατηγική η οποία ακυρώθηκε όταν στην εξουσία ανέβηκε ο κ. Καραμανλής και το κόμμα του.

  Έτσι για να λέμε και του "στραβού κινέζου" το δίκιο.

  χε χε χε

  ReplyDelete
 116. @ parmenidis

  Eisai sobaros? To londino k dikh mas polh?!?! Apo pou? Edw den einai kala kala polh ths agglias!

  ReplyDelete
 117. Φώφη Peron-Batista said...

  "@ antonios politakis

  "Πολιτικό = κοινωνικό. Ο κάθε λαός έχει τους πολιτικούς που του αξίζουν. Όποιος δεν αξιοπποιεί σωστά την ψήφο του καλά να πάθει."

  Σωστά κύριε Πολιτάκη και να θυμόμαστε ότι ο ΜΗ ΧΟΙΡΩΝ βέλτιστος "

  H γλώσσα λανθάνων τον αληθής λέγει

  ReplyDelete
 118. Ultimately, infinite stupidity converges with brilliance.

  I reckon, Einstein was right!

  ReplyDelete
 119. Kύριε Πολιτάκη and Co

  Είστε όλοι τόσο συμπαθείς και χρήσιμοι άνθρωποι. Κάνετε και ένα spelling check εδώ και κει.

  Είμαστε όλοι ευνοημένοι από τη τύχη που έχουμε ως μητρική μιά λυρική αλλά και ποσοτική γλώσσα. Ας της κάνουμε κι εμείς καμμιά φιλοφρόνηση.

  ReplyDelete
 120. @ anonymos

  είπες
  "Re paidia gia ti sxediash leme twra? Den exete dei ti blaxodhmarxous exoume?"

  χωρίς σχέδιο και χωρίς πρόγραμμα δεν πάμε πουθενά, αυτό είναι αυτονόητο κι έχει δίκαιο ο Βαγγέλας που το λέει. Το διάσημο τεχνολογικό πάρκο του Κέμπριτζ είναι προϊόν της πρωτοβουλίας της Κυβέρνησης των Βρετανών Εργατικών το 1964 να ενισχύσουν τη σύνδεση των πανεπιστημίων με τη βιομηχανία .

  εσύ έχεις απόλυτο δίκαιο στο εξής: υπάρχει μέγα θέμα ποιοτικού ελλείμματος στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ως εκ τούτου οι προσδοκίες μας από την περιφερειακότητα ενδεχομένως να είναι μυθοποιημένες σ' αυτή τη φάση .

  Η απόψή μας όμως είναι ότι δεν πρέπει να την απορρίψουμε εντελώς, αλλά να δούμε πως μπορεί ενθαρρύνει και να ενισχύσει την αναπτυξιακή διαδικασία.

  ReplyDelete
 121. @g700 2:32

  Den diafwnoume, alla to topio einai xali!

  ReplyDelete
 122. είναι χάλι , θέλει πολύ δουλειά !

  ReplyDelete
 123. Eδώ έχουμε μια συναρπαστική συνειρμική ακολουθία:

  1. Ο vaggelas (9:21 ΑΜ, παραπάνω) κάνει μιά θαυμάσια παρουσίαση της διαπραγματευτικής (και διπλωματικής) δεινότητας των Τούρκων που, έχοντας πλήρη επίγνωση της δύναμης του χρήματος, μεγιστοποιούν πάντα την αγοραστική του αξία και μας δίνει ένα καταπληκτικό παράδειγμα όπου, αντί εκπτώσεως ή κάποιου αναλώσιμου δευτερογενούς οφέλους, όταν αγόρασαν, προ ετών, οπλικά συστήματα, άρματα κλπ, ζήτησαν να μυηθούν στην σχετική τεχνογνωσία παραγωγής, ώστε μελλοντικά να μπορούν αφ εαυτών να παράγουν Η να συμπαράγουν το προϊόν. Brilliant huh??!!!
  Ο vaggelas δεν είπε, ΟΥΤΕ και είχε σημασία, από που προήλθε το αγαθό, αν και το πόθεν ήταν ηλίου φαεινότερο. Το πόθεν ΔΕΝ ήταν καν παράπλευρο θέμα της ανάλυσης.
  Το διαβάζει, όμως, ο parmenidis και, ως plus royaliste que le roi ή, στη προκείμενη περίπτωση, plus Marxiste que Marx, καταλαμβάνεται από υποψίες, πανικό, συνωμοσιοφοβία και ανάβουν τα λαμπάκια.

  2. Εν απολύτω αιθρία (αλλά εν διωκτικώ παραληρήματι), στις 11:09 ΑΜ, (ίδε παραπάνω), ο parmenidis λέει,
  “Πολύ ωραίες οι αναλύσεις σου, ειδικά για τη Τουρκία. Όμως vaggelas εμείς διαλέξαμε έναν άλλο δρόμο. Αυτόν της ενσωμάτωσης στην ΕΕ. Αρα το παιχνίδι της προηγμένης και πρωτοπόρου τεχνολογίας θα το παίξουμε ως Ευρώπη….”

  3. Ο φουκαράς ο vaggelas, καλοπροαίρετα και μη αντιληφθείς τόν λόγο διαφωνίας λέει, στις 11:50 ΑΜ (ίδε άνω)
  “Συμφωνώ απόλυτα, αυτό προσπαθώ να πω και γω, εκεί βρίσκεται το μέλλον μας. Θα πρέπει όμως να ενσωματωθούμε στις ευρωπαικές δομές τεχνολογικής έρευνας ανάπτυξης και παραγωγής το συντομότερο δυνατόν”

  χααααααααααααααααααααααχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχα
  Παρμενίδη σε χρέωσα με τα έξοδα του καθαριστηρίου!!!!!!!!

  ReplyDelete
 124. ΑΜΑ ΔΕΝ ΠΕΤΑΞΟΥΜΕ ΕΞΩ ΤΟΥΣ ΚΛΕΦΤΕΣ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΠΟΤΕ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΦΩΣ ...
  ΚΑΛΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΠΕΛΟΦΙΛΟΣΟΦΙΕΣ ...
  ΜΙΛΑΤΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΕ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΚΟΜΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ - ΜΕΛΗ ΤΗΣ ...
  ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ...
  ΑΛΛΟ ΦΡΟΥΤΟ !!!
  ΕΧΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΚΟΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΟΤΑΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ..?
  ΓΙΑ ΞΑΝΑΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΟ ΠΑΙΔΕΣ ...

  ReplyDelete