Wednesday, December 1, 2010

Δημοσιοϋπαλληλικός φετιχισμός: ένα νεοελληνικό παράδοξο

ΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ

Οι μεγάλες τομές που καλείται να κάνει η χώρα μας για να μπορέσει να βγει όσο το δυνατόν λιγότερο πληγωμένη από την παγκόσμια οικονομική κρίση στην οποία μπήκε κυρίως για δικούς της ιδιαίτερους λόγους συναντούν μια αναμενόμενη αντίσταση.

Μεγάλες ομάδες συμφερόντων (εκδοτικών, επιχειρηματικών, κομματικών, συνδικαλιστικών) αντιπαρατίθενται σε κάθε απόπειρα αλλαγής που μπορεί να διακόψει την προσοδοθηρία που τους κράτησε ζωντανούς και αυξανόμενα πλούσιους την τελευταία 35ετία.

Το περίεργο όμως δεν είναι αυτό. Κάθε άτομο ή ομάδα, ακόμα κι αν απομυζά τον κοινωνικό πλούτο, έχει το δικαίωμα να υπερασπίζεται τα συμφέροντά της. Το περίεργο ξεκινά όταν οι πιο εξοντωμένες ομάδες της κοινωνίας συμπαρίστανται στις πιο βολεμένες. Οι όποιες πολιτικές ή κοινωνικές δυνάμεις επιθυμούν να εκσυγχρονίσουν την ελληνική οικονομία συναντούν τεράστιες αντιστάσεις, όχι μόνο από τους «βολεμένους» του τρέχοντος συστήματος που αναφέρονται παραπάνω αλλά κι από τους κατεξοχήν αδικημένους του (γενιά των 700€, άνεργοι, φοιτητές, χαμηλοσυνταξιούχοι). Στο κείμενο αυτό θα προσπαθήσουμε να ερμηνεύσουμε μία από τις διαστάσεις του φαινομένου αυτού.

ΤΟ «ΔΙΚΙΟ» ΤΟΥ «ΕΡΓΑΤΗ»

Το ανδρεϊκό ΠαΣοΚ υπήρξε γεννήτορας μιας αξιοθαύμαστης πολιτικής ευρεσιτεχνίας την οποία όλοι οι διάδοχοί του (εκτός του Μητσοτάκη) ζήλεψαν: κατόρθωσε να έχει και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο. Βέβαια, σήμερα που πληρώνουμε τη χόρταση με κάπως υψηλό επιτόκιο, μας έρχεται κάπως άβολο. Βασίζοντας την «ανάπτυξη» σε ελλειμματικούς προϋπολογισμούς, σε δανεικά («από το μέλλον» κατά τον ιδρυτή) και σε χαριστικά (ΜΟΠ, πακέτα Ντελόρ, Σαντέρ κτλ) μοίρασε πλούτο σε κοινωνικές ομάδες οι οποίες είχαν αποκλειστεί από το μοίρασμα ως τη μεταπολίτευση.

Οι ομάδες αυτές, εντελώς συντηρητικές πολιτικά και κοινωνικά, εξαγοράστηκαν από το ΠαΣοΚ μέσα από ένα σύστημα προσόδων και προνομίων και μέσα από μια χαραμάδα ασυδοσίας που τους επέτρεπε να συμμετάσχουν στην παραδοσιακή κλεπτοκρατική κατανομή του κοινωνικού πλούτου μπαίνοντας, όμως, την ίδια στιγμή στο κοινωνικοπολιτικό προσκήνιο. Ονομάστηκαν αφηρημένα «μη προνομιούχοι».

ΚΑΘΕ ΣΠΙΤΙ ΚΙ ΕΝΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΜΕΡΕΣ

Βασιζόμενο το ΠαΣοΚ στην παλαιά δομή της ελληνικής οικογένειας άσκησε την κοινωνική του πολιτική ενισχύοντας τα μικρομεσαία εισοδήματα με τρόπο τέτοιο ώστε μέσα από την παραδοσιακή οικογενειακή αλληλεγγύη να μοιραστεί το εισόδημα σε όλους. Με το διορισμό ενός άντρα στο Δημόσιο ή σε κάποια ΔΕΚΟ, μια οικογένεια αποκτούσε ξαφνικά τη δυνατότητα δανειοδότησης με ευνοϊκούς όρους, ένα μόνιμο και σταθερά αυξανόμενο εισόδημα στο σπίτι, ασφάλιση για όλα τα μέλη της οικογένειας, πρόσβαση σε έναν μηχανισμό λήψης αποφάσεων (χαμηλή δημόσια διοίκηση) που θα διευκόλυνε την απόκτηση αγαθών (άδειες κατοικίας, ειδικές συντάξεις, διορισμός συγγενών ή απογόνων). Ο δημόσιος υπάλληλος θα έπαιρνε ένα δάνειο στο όνομά του για κάποιον συγγενή ή φίλο, πιθανώς να εργαζόταν τις ελεύθερες ώρες του στο κατάστημα που είχε στο όνομα της γυναίκας ή ενός αδερφού του.

Η χαμηλή διοίκηση, αντιλαμβανόμενη εξ ιδίας πείρας πως η ανακατανομή του πλούτου συνέβαινε ενδοοικογενειακά μέσα σε πλαίσια παρατυπίας (αν όχι παρανομίας) αλληθώριζε μονίμως, συντηρώντας έναν μηχανισμό ανταπόδοσης «χάρης» μεταξύ υπαλλήλων, διοικητικών και πολιτικών προϊσταμένων. Μέσα σε αυτό το σύστημα αλληλοεξυπηρέτησης, ο ένας γονέας κατάφερνε να διορίσει και τον άλλον μόλις κατόρθωνε να μπει στην «υπηρεσία». Στις ΔΕΚΟ με την αυγή των 80s όλοι σχεδόν οι υπάρχοντες υπάλληλοι κατάφεραν να διορίσουν κι από ένα παιδί, ανίψι ή παιδί φίλου.

Έτσι, σχεδόν κάθε ελληνική οικογένεια κατάφερε να αυξάνει το βιοτικό της επίπεδο βασιζόμενη σε έναν ή περισσότερους μισθούς του στενού ή ευρύτερου δημοσίου τομέα. Το μόνιμο εισόδημα του πατέρα, της μητέρας ή και των δύο επέτρεπε έναν μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό, την ανάπτυξη του επιπέδου υλικής διαβίωσης (σπίτια, αυτοκίνητα), την απόκτηση άυλων αγαθών (υπηρεσίες παιδείας, υγείας).

ΠΑΛΛΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: ΑΠΟ ΤΟΝ «ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΤΕΡΑ» ΣΤΟΝ ΜΙΚΡΟ

Αυτός ο μηχανισμός, τον οποίο υιοθέτησε απόλυτα το συντριπτικό μέρος της ελληνικής Δεξιάς (άλλωστε υπήρχε πρόσφορο ιστορικά έδαφος), ενέτεινε την εξάρτηση ενός πολύ μεγάλου μέρους του ελληνικού πληθυσμού, άμεσα και ενδοοικογενειακά από τους μισθούς του δημοσίου τομέα. Η νοοτροπία αυτή είναι απολύτως γνώριμη και οικεία στην επόμενη γενιά: ο διορισμός στο δημόσιο ενός από τα δύο μέλη ενός ζευγαριού είναι η απαραίτητη συνθήκη ώστε το ζευγάρι να αποκτήσει παιδιά.

Το ΠαΣοΚ της δεκαετίας του 80 εξαγόρασε εκλογική πελατεία διορίζοντας τον κόσμο στο δημόσιο. Κάθε άνθρωπος πίσω του είχε μια οικογένεια. Το ίδιο έπραξε και η ΝΔ όταν ήρθε η σειρά της να κυβερνήσει πολύ αργότερα. Έτσι το κόστος της κοινωνικής συνοχής δεν πληρώθηκε μέσα από προγράμματα ένταξης βασιζόμενα στο άτομο ως μονάδα της κοινωνίας αλλά, στην οικογένεια. Αυτή η συντηρητική αντιμετώπιση δικαιολογεί το μεγάλο έλλειμμα κοινωνικών πολιτικών που χαρακτηρίζει τη μεταπολιτευτική Ελλάδα. Δεν υπάρχουν πολιτικές απασχόλησης των νέων, δεν υπάρχουν πολιτικές προστασίας των αδύναμων κοινωνικά ομάδων (γέροι, παιδιά), δεν έχουν ακουστεί ποτέ πράγματα που είναι κανόνας σε δυτικές (ακόμα και νεοφιλελεύθερες κοινωνίες) όπως η κοινωνική κατοικία.

Το ελληνικό μοντέλο κοινωνικού εξισωτισμού απαιτεί έναν ενδιάμεσο υπεραμειβόμενο Pater familia ως διαχειριστή του κοινωνικού πλούτου σε επίπεδο οικογένειας. Δυστυχώς, η παρούσα κρίση ενεργοποιεί το αντανακλαστικό της διατήρησης του μοντέλου αυτού, ενός μοντέλου που για να διατηρηθεί απαιτεί πολύ περισσότερες δημόσιες δαπάνες από όσες απαιτούν οι ατομικά στοχευμένες κοινωνικές πολιτικές.

ΑΛΜΑ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

Ο εξορθολογισμός του Δημοσίου, των ΔΕΚΟ και των εποπτευόμενων φορέων μέσα από τη μείωση μισθών, θέσεων εργασίας ή διαφόρων "κατακτήσεων¨ που δεν ανταποκρίνονται σε παραγωγή δημόσιας και κοινωνικής αξίας για τους πολίτες είναι ένα κοινωνικό ταμπού. Στη δεδομένη στιγμή, είναι και απόφαση επιβίωσης για τις ομάδες των κοινωνικά και οικονομικά ασθενών ομάδων οι οποίες επιβιώνουν παρασιτώντας στους προσοδούχους και τους προνομιούχους του καταρρέοντος μοντέλου. Αυτή τη στιγμή περισσότερο από ποτέ οι νέοι αντιμετωπίζουν τη βεβαιότητα της ανεργίας και ζητούν τη γονική οικονομική συνδρομή. Ο τραπεζικός δανεισμός είναι πάλι επιτρεπτός μόνο στους μόνιμα αμειβόμενους ΔΥ οι οποίοι εμφανίζονται ακόμα και ως εγγυητές συγγενικών επιχειρηματικών δανείων. Το άλμα προς τα πίσω είναι κάθε μέρα και πιο πιθανό και είναι πολύ δύσκολο να πειστεί η νέα γενιά Ελλήνων πως υπάρχει διαφορετικός δρόμος προς την ευημερία από το συνδυασμό κρατικής και γονικής ελεημοσύνης.

Σε μια τέτοια συγκυρία είναι δύσκολο να πει κανείς αν η πολιτική ηγεσία στο σύνολό της και από όποιο κομματικό χώρο κι αν προέρχεται– μονίμως «αντιστασιακή» – θα βρει την πολιτική δύναμη να προκαλέσει μια τόσο θεμελιώδη αλλαγή στο στρεβλό αυτό οικονομικό κοινωνικό και πολιτικό μοντέλο που η ίδια βρήκε και εξέθρεψε περισσότερο. Οι όποιες δυνάμεις τις αλλαγής είναι μάλλον εγκλωβισμένες κι εκείνες στο βυθιζόμενο καράβι και η δημοφιλία των επιφανειακών «αντιμνημονιακών» πολιτικών προτάσεων τις αναγκάζει στην αφάνεια.

Ζούμε σε μυστήριους καιρούς, πολύπλοκα δεμένοι με το πολυκέφαλο τέρας του νεοελληνικού κρατισμού. Θα το νικήσουμε ή θα μας φάει;

63 comments:

 1. Το κείμενο αυτό, παίδες, είναι ανεπικαιρο και έξω απο τις ζέουσες προτεραιότητες των Ελληνικών αναγκών.Τώρα είμαστε στη φάση των αποφάσεων και των λύσεων.Θέλουμε να συμμετέχουμε σαυτές; Ας στρωθούμε στη δουλειά, ας στίψουμε το τσερβέλο μας και ας διακινδυνεύσουμε την ευθύνη κάποιων προτάσεων που όχι μόνο να μην είναι εκτός επίκαιρης ατζέντας,όπως είναι αυτό το πόστ,αλλά και να επιβάλλουν ατζέντα,όπως άλλωστε έκανε το μπλόγκ στο πρελθόν, πράγμα που το καθιέρωσε σαν ένα,με τη μεγαλύτερη επιροή, social media.
  Ας δούμε, λιγο πχ., πόσο ριζοσπαστικές είναι οι προτάσεις που κατέθεσε στο δημόσιο διάλογο ο ΣΕΒ; Συμφωνούμε μαυτές; Μέ όλες; Με λίγες; Με ποιές;
  Το τραίνο, συντρόφια, άρχισε να σφυρίζει.Εχει μπεί στις ράγες.Να φύγει χωρίς εμάς;

  ReplyDelete
 2. Το κείμενο είναι απολύτως επίκαιρο ειδικά μετά της λυσσωδώς επαναλαμβανόμενες δηλώσεις περί "μη απόλυσης ΔΥ" (και ας πληρώνουμε τα κερατιάτικά τους).

  Μια διόρθωση απαιτείται: ο πλούτος που μοιράστηκε (ΜΟΠ, πακέτο Ντελόρ κτλ) από τον Αντρέα, τον νεκροθάφτη της σύγχρονης Ελλάδας, ήταν χρήματα που δόθηκαν γιά να μπορέσει η Ελλάδα να εκσυγχρονίσει τις υποδομές της και να φτάσει το επίπεδο των ευρωπαικών χωρών.

  Κηδεία με ξένα κόλλυβα έκανε, την κηδεία της Ελλάδας.
  Παράλληλα αυξήθηκε δυσθεώρητα ο δανεισμός και μας πήρε η κάτω βόλτα.

  Ετσι όταν ήρθε η ώρα των ολυμπιακών (αυτοί μας έλειπαν... κανένα 50άρι δις μας έβαλαν μέσα) πληρώσαμε χρυσάφι την υποδομή που έπρεπε να είχαμε δημιουργήσει από την δεκαετία του 1980

  Η κυβέρνηση έχει μπροστά της την αναμέτρηση με το βαθύ ΠΑΣΟΚ και αυτό την κάνει να τρέμει διότι ξέρει ότι αυτή είναι η "σκληρή" δεξαμενή ψήφων της

  ReplyDelete
 3. τρέμει αλλά στο τέλος θα κάνει αυτό που ουδείς δεξιός ή φιλελεύθερος έκανε σ' αυτόν τον τόπο όταν είχε την ευκαιρία. στην τελική από το αποτέλεσμα κρινόνται όλοι και το ΠΑΣΟΚ έχει αποδείξει ότι είναι κόμμα ορχήστρα για όλες τις δουλειές οπότε χαιρετίσματα.

  ReplyDelete
 4. Το άρθρο, parmenides, προσπαθεί να φωτογραφίσει μια αφανή κοινωνική παράμετρο η οποία αγνοείται συστηματικά από τους επίσημους φορείς ενημέρωσης. Πιστεύουμε πως είναι καιρός να ακουστεί καθώς έχουμε βαρεθεί τις "μεγάλες ερμηνείες" οι οποίες αγνοούν την - τόσο σημαντική, τελικά - μικροκλίμακα της καθημερινότητας.

  Οι κοινωνικές αντιδράσεις στο Μνημόνιο είναι έντονες κυρίως επειδή οι πολιτικές δυνάμεις έχουν βασίσει τόσο το εθνικό αφήγημα προόδου και ανάπτυξης, όσο και την πελατειακή τους επιβίωση στο μοντέλο που περιγράφει το άρθρο.

  Οι αδικημένες κοινωνικές ομάδες πάσχουν από ένα ιδιότυπο "σύνδρομο της Στοκχόλμης" και υπερασπίζονται τις πλέον προνομιούχες.

  Όσον αφορά στο ζήτημα των προτάσεών μας, τις προωθούμε σε θεσμοθετημένο επίπεδο διαλόγου και όχι μόνο στο μπλογκ. Σύντομα θα υπάρξει και σχετικό update επί του οποίου και θα περιμένουμε τα σχόλια όλων.

  ReplyDelete
 5. Φυγή προς τα μπρός χρειαζόμασται και όχι ευκαιρίες για καλλιέργεια παλιμπαιδισμών.

  ReplyDelete
 6. @goas:

  Τα άρθρα το G700 γίνονται όλο και ανεπίκαιρα, όλο και πιο ακραία μεροληπτικά, γεμάτα ακροβατισμούς και αυθαίρετες ερμηνείες. Και εντέχνως συνεχίζετε να αφήνετε τον (άεργο αλλά πολυεισοδηματία) Μητσοτάκη, καθώς και όλους όσους στο ΠΑΣΟΚ υπήρξαν πρώην υπουργοί, συμπεριλαμβανομένου και του GP2.

  Το ότι συνεχίζετε το ίδιο τροπάριο για τους ΔΥ, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τα παραδοσιακά ΜΜΕ, τη στιγμή που καθημερινά απολύεται κόσμος από ιδιωτικές εταιρίες, εκβιαστικά και χωρίς λόγο, δείχνει ότι ξεφεύγετε όλο και περισσότερο από την έννοια του "G700" στην οποία βασίστηκε η αρχική δημιουργία του blog.

  Θα ήθελα μόνο να ρωτήσω, ως διευκρίνηση, το εξής: συμφωνείτε με τις προτάσεις του κ. Δασκαλόπουλου του ΣΕΒ; Συμφωνείτε στην υπογραφή αποκλειστικά ατομικών συμβάσεων, κάτω από τις αντίστοιχες ΣΣΕ, στον ιδιωτικό τομέα; Συμφωνείτε στο ότι, εφόσον λέει το κράτος είναι διεφθαρμένο, πρέπει να το καταργήσουμε εντελώς και να το αντικαταστήσουμε με αμιγώς ιδιωτικό πλαίσιο;

  ReplyDelete
 7. "...Οι αδικημένες κοινωνικές ομάδες πάσχουν από ένα ιδιότυπο "σύνδρομο της Στοκχόλμης" και υπερασπίζονται τις πλέον προνομιούχες..."

  Η αυθαίρετη, "βολική" ερμηνεία της άποψης μεγάλων κοινωνικών ομάδων είναι ιστορικά ένα βήμα πριν την αγνόησή της.

  Ελπίζω να μην υποστηρίζετε το πολιτικό μοντέλο του "σοφού ηγέτη" που κάνει αυτό που νομίζει, χωρίς να λαμβάνει υπόψη την άποψη της κοινωνικής βάσης (δεν εννοώ μόνο του ΔΥ, το λέτε και εσείς άλλωστε), γιατί υποτίθεται ότι αυτός "γνωρίζει καλύτερα", έτσι;

  Γιατί από αυτά που γράφετε τις τελευταίες εβδομάδες στο blog δίνετε αυτή ακριβώς την εικόνα.

  ReplyDelete
 8. Ξεκίνησα να διαβάζω το άρθρο με δυσπιστία, στη συνέχεια είπα ότι "για κάτσε, ίσως κάτι έχει να μας πει" αλλά τελειώνοντας μπορώ να το χαρακτηρίσω απλά άθλιο.

  Γράφει πολλά σωστά πράγματα, αλλά τα ερμηνεύει κατά το δοκούν.

  Γιατί στράφηκε ο κόσμος στην Δημόσιο Τομέα; Μήπως γιατί οι αμοιβές και οι συνθήκες στον ιδιωτικό ήταν απαράδεκτες; Με παραβιάσεις εργασιακών κανονισμών κλπ; Γιατί πχ ένα ζευγάρι δεν προγραμμάτιζε παιδί αν δεν ήταν ο ένας στο Δημόσιο; Μήπως γιατί στον ιδιωτικό η εγκυμοσύνη είναι λόγος απόλυσης;

  "Αυτή τη στιγμή περισσότερο από ποτέ οι νέοι αντιμετωπίζουν τη βεβαιότητα της ανεργίας και ζητούν τη γονική οικονομική συνδρομή."

  Και αυτό πως το καταπολεμάει ακριβώς η μείωση του Δημόσιου Τομέα; Θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας;

  Έχω τη σοβαρή υποψία ότι ο γράφων δεν είναι καθόλου μα καθόλου εργαζόμενος των 700€.

  (Και πριν αρχίσετε τις εξυπνάδες, είμαι 8 χρόνια ιδ.υπάλληλος, με γονείς καταστηματάρχες και κανέναν παπού στο δημόσιο).

  ReplyDelete
 9. Η κατρακύλα δεν έχει όρια:

  "Διαψεύδει τη συμφωνία με τους εργοδότες ο Παναγόπουλος":
  http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=1&artId=4607106

  "Κόντρα για στημένες ειδήσεις":
  http://tinyurl.com/2vsq46z

  Είναι φανερό ότι μια από τις δύο πλευρές είναι άθλιος ψεύτης. Στην περίπτωση των ΜΜΕ μάλιστα, πρόκειται για διασπορά ψευδών ειδήσεων σε σημαντικό θέμα (αστικό αδίκημα).

  Σε κάθε περίπτωση, όταν συναντήσεις για εργασιακές σχέσεις και ΣΣΕ γίνονται στα κρυφά, στα γραφεία του ενός "εταίρου" στις διαπραγματεύσεις, αυτό από μόνο του δείχνει για τι πρόκειται.

  ReplyDelete
 10. Ο ελληνικός δημόσιος τομέας κάποια στιγμή θα καταρρεύσει. Είναι δεδομένο αυτό. Ας μην ξεχνάμε οτι η οικονομία βασικά αντιπροσωπεύει το πλέγμα απο τα αγαθά και τις υπηρεσίες που παράγονται μέσα σ' αυτή, καθως και τα αγαθά και τις υπηρεσίες που μπορεί να αγοράσει απο άλλες χώρες.

  Ο ρόλος του δημόσιου τομέα είναι τρομερά σημαντικός, γιατί αποτελεί τον ρυθμιστικό παράγοντα ωστέ να "μοιράζεται" ο πλούτος που παράγεται σε μια κοινωνία μέσω των υπηρεσιών που παρέχει, οι οποίες επίσης πρέπει να δρούνε ευεργετικά για το μέλλον της κοινωνίας (μέσω της παιδείας, των υποδομών κλπ). Είναι ένας ρόλος στον οποίο το ελληνικό κράτος έχει αποτύχει παταγωδώς επειδή:

  α) έχει υπερβεί τα εσκαμμένα όχι μόνο παίρνοντας υπερβολικούς πόρους απ' την ιδιωτική οικονομία, αλλά μοιράζοντας και πόρους που δεν έχει (δανεικά), διαστρεβλώνοντας τελείως τα κίνητρα μέσα στην κοινωνία.

  β) αδυνατεί ή δε θέλει (ή δεν το κάνει εντός λογικών χρονικών ορίων) να τηρήσει και να επιβάλλει τους νόμους, που είναι το α και το ω για την εύρυθμη λειτουργία οποιασδήποτε κοινωνίας.

  ReplyDelete
 11. Και για να μην ξεχνιόμαστε, μιλάμε για τις εργασιακές σχέσεις στον ΙΔΙΩΤΙΚΟ τομέα.

  Κανείς ακόμα δεν μας έχει εξηγήσει για ποιον ακριβώς λόγο η κυβέρνηση είναι "αναγκασμένη" από την όποια τρόικα να ανατρέψει τα ελάχιστα που ισχύουν σήμερα, τη στιγμή που όχι μόνο δεν σχετίζονται με το άμεσο (κρατικό) δημοσιο-οικονομικό πρόβλημα, αλλά σίγουρα θα το βλάψουν λόγω μειωμένων εισφορών (ήδη έχει επιβεβαιωθεί).

  ReplyDelete
 12. Εφιστώ τη προσοχή όλων μας στη προσεκτική μελέτη του συνόλου των προτάσεων του ΣΕΒ.
  Είναι πολύ ριζοσπαστικές.Ας μην δαιμονοποιούμε τη κορυφαία εργοδοτική οργάνωση.Και ας της "επιτρέψουμε να ομιλεί" αποφεύγοντας τους αναχρονιστικούς αφορισμούς εναντίον της.Η ηγεσία του ΣΕΒ δεν έχει σχέση με τους οφειλεμμένους απο το "σύνδρομο της Στοκχόλμης".Ας τη δούμε ως σύμμαχο των δημιουργικών δυνάμεων, στις οποίες ανήκουμε, σε μια εξυγιαντική Εθνική προσπάθεια.

  ReplyDelete
 13. @parmenides:

  Ασφαλώς και μπορεί όποιος "κορυφαίος εργοδότης" θέλει να λέει ότι παπάρα του κατέβει. Το κακό είναι όταν πιστεύει ότι η κυβέρνηση οφείλει να τα υλοποιήσει.

  Ο Δασκαλόπουλος πρότεινε μεταξύ άλλων:
  - την κατάργηση πλαφόν σε χώρους μονοπωλίου (π.χ. κυλικεία πλοίων),
  - προαιρετική εγγραφή σε επιμελητήρια (άρα κανένας κλαδικός έλεγχος ποιότητας/ασφάλειας),
  - κατάργηση των προνομίων των ΑμεΑ και πολύτεκνων στην αγορά εργασίας
  - παύση υποχρέωσης δημοσίευσης των ισολογισμών των επιχειρήσεων
  - τον "εξορθολογισμό" των κομίστρων σε συγκοινωνίες και ταξί (αλήθεια, με ποια αρμοδιότητα το προτείνει αυτό;)

  Και πολλά κωμικά ακόμα. Θυμίζω ότι ο Δασκαλόπουλος αγνόησε επιδεικτικά την πρόσκλησή του στη Βουλή τον περασμένο Μάιο. Φαίνεται ότι έχει ήδη αποφασίσει πως ακριβώς θέλει το ιδανικό μη-κράτος.

  ReplyDelete
 14. ΕΞΑΝΤΑΣ - "Υπέροχη Μακροοικονομία" (1/12/2010 - full video):

  http://www.ert.gr/el/play/eksantas/yperoxi-makrooikonomia

  Ή αλλιώς πως μια οικονομία μπορεί να είναι στα χέρια 11-12 οικογενειών, οι αριθμοί να ευημερούν και ο κόσμος να πεθαίνει από υποσιτισμό. Είναι σε πρόγραμμα ΔΝΤ από το 1984.

  ReplyDelete
 15. jaga

  Σχετκά με τα του ΣΕΒ.

  Για του λόγου το αληθές δύο επισημάνσεις:

  1-"...και γι' αυτό οι εργοδότες εισηγούνται να μειωθεί στο μισό (από 8% σε 4%) το ποσοστό των προσλήψεων που καλύπτεται υποχρεωτικά από τις ειδικές κατηγορίες εργαζομένων,πολύτεκνους -ΑΜΕΑ..."
  Μιλάνε για μείωση και όχι για κατάργηση που γράφεις.


  2-"..η υποχρεωτική δημοσίευση των ισολογισμών στις εφημερίδες" .

  Μιλάνε για τις εφημερίδες και αντιπροτείνουν δημοσίευση στο internet.

  Προχειρότητα καιεπιπολαιότητα στην ανάγωση; Προκατάληψη; Σκόπιμη διαστρέβλωση;

  ReplyDelete
 16. "- τον "εξορθολογισμό" των κομίστρων σε συγκοινωνίες και ταξι (αλήθεια, με ποια αρμοδιότητα το προτείνει αυτό;)"

  Αλήθεια; "Δεν δικαιούνται να ομιλούν" οι βιομήχανοι σαυτό το τόπο;

  ReplyDelete
 17. @parmenides:

  Για τα ΑμεΑ:
  Η "μείωση" όπως λες γίνεται ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ για αυτό το 4% που μένει εκτός. Αν θέλουν να κόψουν τις λαμογιές, ας κάνουν πιο σωστές τις πρωτοβάθμιες επιτροπές.

  Για τη δημοσίευση ισολογισμών:
  Τη δημοσίευση στο Internet που ακριβώς το βρήκες; Μήπως εννοείς να το ανεβάζουν στο δικό τους site (της κάθε εταιρίας); Γιατί πρόσβαση στο Internet έχει μόνο το 25-30% του κόσμου ακόμα και σήμερα. Δεν πρόκειται για κάτι αντίστοιχο των ΦΕΚ όπως νομίζεις. Έχουν λόγο να περιορίσουν την πρόσβαση;

  Για την πρόταση για τα κόμιστρα: ΟΧΙ δεν έχουν δικαίωμα να προτείνουν θεσμικές αλλαγές με την ιδιότητα του ΣΕΒ, εφόσον δεν αφορά τον κλάδο τους, δεν τα πληρώνουν από την τσέπη τους και οι επιχειρήσεις τους δεν μεταφέρουν κόσμο ή προϊόντα με ΜΜΜ. Κατ' ιδίαν, μπορεί να πει την ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ του γνώμη και μόνο. Κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις ή πραγματικά δεν παίρνεις γραμμή του τι γίνεται;

  Τίποτα αρνητικό βρίσκεις στις προτάσεις Δασκαλόπουλου ή περιμένεις να γίνει πρώτα το υπουργικό συμβούλιο για να πάρεις θέση;

  ReplyDelete
 18. Μια και αναφέρθηκες στα ΑμεΑ, μέχρι και ο γνωστός Μίχαλος (ΕΒΕΑ) βρίσκει τη συγκεκριμένη πρόταση παράλογη:

  "Απάντηση Μίχαλου στις δηλώσεις Δασκαλόπουλου" (1/12):
  http://www.newsbeast.gr/financial/arthro/83668/stohopoioudai-poluteknoi-kai-atoma-me-anapiria/

  Είναι φανερό ότι ο Δασκαλόπουλος ζήτησε 10, ο Μίχαλος κάνει τον καλό και προτείνει να μη γίνουν τα 2, και τελικά θα συμφωνήσουν με τους "εταίρους" στα 5. Και όλοι θα έχουν άλλοθι.

  ReplyDelete
 19. jaga
  "Γιατί πρόσβαση στο Internet έχει μόνο το 25-30% του κόσμου ακόμα και σήμερα"

  Ενώ στις εφημερίδες έχουν περισσότεροι;
  Λυπάμαι που εσύ, ένας άνθρωπος με υψηλή τεχνολογική κατάρτιση,θεωρείς το πιό διαφανές και πιό φτηνό,σχεδόν δωρεάν,μέσον δημοσιότητας,το internet, ακατάλληλο για δημοσίευση ισολογισμών.H μήπως η δημοσίευση ενός ισολογισμού στην "Καθημερινη Μακρακώμης" εμπίπτει στο ποσοστό που νομίζεις ότι διαβάζεται.
  Δεν με εκπλήσσει που υπερασπίζεσαι ένα status quo, που συντηρεί, μεσω του έμμεσου χρηματισμού εντύπων απο επιχειρηματίες, λαθρόβια έντυπα.Εντυπα που τώρα πρωταγωνιστούν μαζί με τα main stream στον οχετό ύβρεων κατά του ΣΕΒ.

  ReplyDelete
 20. Parmenides, ποια βιομηχανία έχεις;

  ReplyDelete
 21. Και φυσικά τα διαφορα "Τραγκικά" λαθρόβια έντυπα, σε αγαθή συνεργασία με τα μεγάλα "νταβατζίδικα" εντυπα, κόπτωνται για τη μη κατάργηση των κλαδικών συμβάσεων. Οταν οι ιδιοκτήτες αυτών των μέσων έχουν κάνει κουρέλι τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Και όταν οι εργαζόμενοι σαυτά ζουν εδώ και μήνες απλήρωτοι και σε καθεστώς εργασιακής τρομοκρατίας.

  ReplyDelete
 22. "Αntidrasex said...

  Parmenides, ποια βιομηχανία έχεις;"

  Εδω μέσα μιλάμε όλοι,άλλοι "μετά λόγου γνώσεως" και άλλοι "ελαφρά τη καρδία", ότι πρέπει να καταστραφούν θέσεις εργασίας απο το δημόσιο και να δημιουργηθούν πολλές στον ιδιωτικό τομέα.
  Χρειάζεται να είσαι βιομήχανος να κάτσεις και να ακούσεις, με προσοχή, τί λένε και αυτοί οι άνθρωποι, που τους αναθέτουμε το ρόλο, ως κοινωνία, να ηγηθούν μιας προσπάθειας να βγούμε απο τη κρίση και ταυτόχρονα να κτισουμε πάνω τους το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας;

  ReplyDelete
 23. "Χρειάζεται να είσαι βιομήχανος να κάτσεις και να ακούσεις, με προσοχή, τί λένε και αυτοί οι άνθρωποι, που τους αναθέτουμε το ρόλο, ως κοινωνία"

  Κατ αρχήν, από πότε τους ανέθεσε το ρόλο η κοινωνία; Μίλα για την πάρτη σου.

  Δεύτερον, δεν άκουσα να λένε για δημιουργία θέσεων εργασίας, αλλά για μείωση μισθών, απελευθέρωση απολύσεων.

  Γιατί όλα τα τσατσάκια των βιομηχάνων, κάνετε ότι δεν ξέρετε πως όταν ο Καραμανλής έκανε φθηνότερες τις υπερωρίες και την απασχόληση Σάββατο - Κυριακή, όλες οι μεγάλες βιομηχανίες ΑΠΕΛΥΣΑΝ κόσμο;

  ReplyDelete
 24. @parmenides:

  Συνεχίζεις και ακροβατείς σε πράγματα που και εσύ καταλαβαίνεις ότι δεν στέκουν.

  Γιατί ο Δασκαλόπουλος δεν ζήτησε τη δημοσίευση ισολογισμών ΚΑΙ στο Internet; Γιατί πρέπει να ΜΗΝ δημοσιεύονται στις εφημερίδες;

  Όσο για τη δημιουργία θέσεων εργασίας στις ελληνικές (μεγάλες) επιχειρήσεις, προφανώς μιλάμε για θέσεις στην Ελλάδα. Οι Δασκαλόπουλοι και σια μιλάνε για θέσεις εργασίας γενικά, ως επέκταση της επιχείρησης. Δεν δίνουν δεκάρα για το τι θα γίνει στο εσωτερικό της χώρας. Άλλωστε αν τους ένοιαζε θα πλήρωναν κανονικά φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, αντί να περιμένουν την επόμενη περαίωση.

  ReplyDelete
 25. "Τα έξι σημεία του νέου πλαισίου για τις εργασιακές σχέσεις" (tvxs.gr, 3/12):
  http://tinyurl.com/35nvpgc

  Αφού η Κατσέλη έπαιξε καλά το ρόλο του Λοβέρδου (βλέπε ασφαλιστικό) για την απενοχοποίηση της κυβέρνησης στα ΜΜΕ, τώρα περιμένουν το "δάσκαλο" (τρόικα) να έρθει και να τους βάλει καλό βαθμό, πριν το ψηφίσουν στη Βουλή.

  Ρε ΜΠΕΕΕΕΕεεεεε...

  ReplyDelete
 26. Αυτό πως τους ξέφυγε από τις "προτάσεις":

  "Νορβηγία: Βραχιολάκια «περιόδου» αναγκάστηκαν να φορούν γυναίκες υπάλληλοι εταιρίας" (tvxs.gr, 3/12):

  http://tinyurl.com/2fmdwgf

  "...Ο επικεφαλής μίας νορβηγικής εταιρίας διέταξε όλες τις γυναίκες υπαλλήλους του να φορούν κόκκινο βραχιολάκι όταν έχουν περίοδο, για να δικαιολογούν τις συχνές επισκέψεις τους στην τουαλέτα!..."

  ReplyDelete
 27. "Γιατί ο Δασκαλόπουλος δεν ζήτησε τη δημοσίευση ισολογισμών ΚΑΙ στο Internet; Γιατί πρέπει να ΜΗΝ δημοσιεύονται στις εφημερίδες;"

  Ακριβώς αυτό ζητάει.Να μην είναι υποχρεωτική η δημοσίευση μόνο στις εφημερίδες.

  Αντιγράφω απο την "Ελευθεροτυπία":
  "Να καταργηθεί η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ δημοσίευση των ισολογισμών στις εφημερίδες "
  http://www.enet.gr/?i=news.el.politikh&id=229256

  ReplyDelete
 28. Πλάκα κάνεις έτσι;

  Γιατί τότε με την ίδια λογική να εγγράφονται στην Εφορία οι ΑΕ; Γιατί να μην αφήνουμε τις "αγορές" να "επιβραβεύουν" αυτές που δημοσιεύουν προαιρετικά τα φορολογικά τους;

  Ή ακόμα καλύτερα, γιατί με την ίδια λογική να μην είναι προαιρετική και η δημοσίευση των ΦΕΚ;

  Αν τα παραπάνω τα γράφεις πραγματικά χωρίς σκοπιμότητα, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στον τρόπο που σκέπτεσαι.

  ReplyDelete
 29. Ναι κάποια στιγμή τα ΦΕΚ θα είναι ηλεκτρονικά.
  Πειράζει να αποχαιρετήσουμε την εποχή του αραμπά;

  ReplyDelete
 30. Εγώ έγραψα για τα ΦΕΚ "προαιρετική", εσύ απαντάς λέγοντας "ηλεκτρονική".

  Τα ΦΕΚ δημοσιεύονται ήδη ηλεκτρονικά από το ΕΤ, αλλά παραμένουν ακόμα (ευτυχώς) υποχρεωτικά.

  Είναι φανερό ότι δεν θέλεις ή δεν μπορείς να απαντήσεις, ή απλά δεν καταλαβαίνεις τι διαβάζεις, αν διαβάζεις καν. Κάνε ένα reset και τα ξαναλέμε μόλις συνέλθεις.

  ReplyDelete
 31. "υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στον τρόπο που σκέπτεσαι"

  Αυτο το εκλαμβάνω ως έπαινο.
  Ναι πράγματι ο τρόπος που σκέφτομαι,εκφράζομαι "πάσχει σοβαρά".Ελπίζω με αυτή τη "πάσχουσα σκέψη" να μολύνω και άλλους.

  ReplyDelete
 32. "Είναι φανερό ...."

  Σαφώς και είναι φανερό ότι υπάρχουν και αλλοι που σκέφτονται έξω απο τα πλαίσια της "καθεστωτικής αριστερής σκέψης".
  Και αυτοί οι ανθρωποι φαντάζουν "πάσχοντες" σε έναν που διακονεί με θρησκευτικό ζήλο τις απόψεις της "βιβλικής αριστεράς".
  Είναι φανερό...

  ReplyDelete
 33. Ρε Jaga, χάνεις τον χρόνο σου με τον Parmenides αλλα σε καταλαβαίνω.
  Ακολουθεί την τακτική που ακολουθούν και οι φασίστες όταν σχολιάζουν:

  Απαντάει επιλεκτικά, σε ότι θέλει, όπως θέλει και όπως το (αν) το καταλαβαίνει.

  Δεν ισχυρίστηκε ποτέ ότι τον ενδιαφέρει το δίκιο και το λογικό. Το συμφέρον του κεφαλαίου υποστηρίζει.
  Και αν δεν είναι βιομήχανος ή γιος βιομηχάνου ο ίδιος, θα το βρει μπροστά του.

  ReplyDelete
 34. "Δεν ισχυρίστηκε ποτέ ότι τον ενδιαφέρει το δίκιο και το λογικό"

  Φυσικά και δεν ισχυρίστηκα ποτέ κάτι τέτοιο, φοβούμενος μη μου κάνεις μήνυση εσύ που έχεις το copyright του "δίκιο και το λογικό".

  ReplyDelete
 35. Μεγάλε φιλόσοφε, τώρα με αποστόμωσες.
  Παραδέχομαι ταπεινά την ήττα μου.
  :P

  (απάντησε σε αυτό που είπα για τις υπερωρίες, είμαι πολύ περίεργος να δω τι επιχείρημα θα βρεις)

  ReplyDelete
 36. Οι εργασιακές σχέσεις πρέπει να διαμορφώνονται σε κάθε εργασιακό χώρο με τη μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία μεταξύ όλων των συντελεστών με βάση την Αρχή:" Ολοι ευθυνόμαστε για όλα,όλοι συμμετέχουμε στα κέρδη,όλοι συμμετέχουμε στις ζημιές".Η εβδομάδα έχει 7 μέρες εργασίας ή αργίας και η μέρα 24 ώρες εργασίας ή αργίας.Αποφασίζουμε απο κοινού πως θα τις χρησιμοποιήσουμε.Η εργατική νομοθεσία πρέπει να είναι απλή και καθαρή και να δίνει προτεραιότητα στην Υγεία την Ασφάλεια και την Ασφάλιση όλων.

  ReplyDelete
 37. Τα κοράκια των εργαζομένων είναι οι εργατολόγοι.Είναι περισσότεροι απο τους εργαζόμενους.Ποντάρουν στην αντιπαλότητα και καλλιεργούν συνεχώς την αντιδικία μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών και όχι τη συνεργασία.Αυτό το κάνουν και κάποια κόμματα που η μοναδική τους συνεισφορά στη παραγωγική διαδικασία είναι να παράγουν συνδικαλιστές με το τσουβάλι που τους χρυσοπληρώνει ο φορολογούμενος.Είναι δυνατόν έτσι ο εργαζόμενος να δεί άσπρη μέρα;

  ReplyDelete
 38. @parmenides:

  "...Ολοι ευθυνόμαστε για όλα,όλοι συμμετέχουμε στα κέρδη,όλοι συμμετέχουμε στις ζημιές..."

  Προς το παρόν, ο εκάστοτε επικεφαλής μιας μεγάλης εταιρίας ΔΕΝ θεωρείται υπεύθυνος για την αποτυχία (πολλές φορές αποστρατεύεται και με μπόνους), ΔΕΝ συμμετέχουν όλοι στα κέρδη, ΔΕΝ επωμίζονται όλοι τις ζημιές και τα bailouts. Μήπως το νομοσχέδιο της Κατσέλη τα λύνει όλα αυτά και δεν το ξέρουμε;

  "...Η εβδομάδα έχει 7 μέρες εργασίας ή αργίας και η μέρα 24 ώρες εργασίας ή αργίας. Αποφασίζουμε απο κοινού πως θα τις χρησιμοποιήσουμε..."

  Το "από κοινού" πως ακριβώς το εννοείς; Γνωρίζεις ποια είναι η ανάγκη της δημιουργίας της συνδικαλιστικής (ΟΧΙ κομματικής) οργάνωσης των εργαζομένων; Υπάρχει άλλος τρόπος να αντισταθμιστεί η ασυμμετρία στις διαπραγματεύσεις, ενός μεμονωμένου εργαζόμενου και μιας ολόκληρης επιχείρισης; Μήπως θεωρείς ότι ο συνδικαλισμός γενικά ως έννοια δεν πρέπει να υπάρχει;

  "...Αυτό το κάνουν και κάποια κόμματα που η μοναδική τους συνεισφορά στη παραγωγική διαδικασία είναι να παράγουν συνδικαλιστές με το τσουβάλι..."

  Μήπως άλλαξες κόμμα; Μήπως ξέρεις τι ποσοστά πιάνει το ΠΑΣΟΚ στους ΔΥ και ειδικά στους "συνδικαλιστές με το τσουβάλι" όπως λες; Μπας και έχεις την εντύπωση ότι ψηφίζουν κάτι άλλο, ακόμα και σήμερα;

  ReplyDelete
 39. @Αntidrasex:

  Ο λόγος που συνεχίζω να απαντώ και να θέτω ερωτήματα, στον parmenides και σε άλλους, δεν είναι για να αλλάξω την άποψη κανενός.

  Σεβαστές όλες οι γνώμες, τουλάχιστον από την πλευρά μου, γι' αυτό και δεν καταφεύγω σε προσωπικά υποτιμητικά σχόλια για πρόσωπα - εγώ σχολιάζω αυτά που γράφονται και μόνο.

  Ο λόγος που συνεχίζω να σχολιάζω ακόμα και τα πιο προφανή είναι για να υπάρχουν καταγεγραμμένα και αυτά, η αντίθετη άποψη, τα ερωτήματα, έστω και όταν πρόκειται για τα πιο προφανή πράγματα. Και κάθε φορά που δεν παίρνω σαφή απάντηση, καταδεικνύεται πόσο προφανής είναι η απάντηση.

  ReplyDelete
 40. @ Antidrasex
  "Το συμφέρον του κεφαλαίου υποστηρίζει"

  Μιά και είσαι καινούργιος, να σου διευκρινήσω ότι ο parmenides είναι χειροκροτητής της κυβερνώσας παράταξης και του ΓΑΠ προσωπικά.

  Έτσι λοιπόν ότι γίνεται τώρα είναι απολύτως θετικό.
  Καίγεται το σπίτι μας δηλαδή και αυτός τραγουδάει- σαν τον Κακοφωνίξ όμως

  ReplyDelete
 41. Μπράβο Παρμενίδη, χαίρομαι να σε διαβάζω έστω κι αν δε βρίσκω χρόνο να γράψω σχόλια τον τελευταίο καιρό καθόλου.

  Να είχαμε και τον Κομφούκιο ξανά στα σχόλια ωραία θα ήτανε.

  ReplyDelete
 42. @ Antidrasex


  Μιά και είσαι καινούργιος, να σου διευκρινήσω ότι ο ser είναι χειροκροτητής της Βαβυλωνιακής δεξιάς και του Ναβοχοδονόσορα προσωπικά.

  Έτσι λοιπόν ότι γίνεται τώρα είναι απολύτως αρνητικό.
  Καίγεται το σπίτι μας δηλαδή και αυτός απαγγέλει κομμάτια απο τον κώδικα του Χαμουραμπί.

  ReplyDelete
 43. Νέος είμαι, θα μάθω...

  @Jaga, ξέρω γιατί το κάνεις, το έχω κάνει και εγώ αλλού και για αυτό σου είπα σε καταλαβαίνω και χαρά στην υπομονή σου.
  Εμένα από την άλλη, υπάρχουν φορές που είμαι κοσμιότατος και φορές που δεν μπορώ να κρατηθώ. Η υπομονή μου δυστυχώς, έχει αρχίσει να εξαντλείται.

  ReplyDelete
 44. normad
  ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια

  Ελπίζω σύντομα να τοποθετηθείς κι εσύ σε κάτι ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ εκτός απο το να κάνεις ανούσια σχόλια

  ReplyDelete
 45. Παίζουμε κανα στοιχηματάκι για το αν θα μας καταβληθεί ή όχι η 4η δόση;

  ReplyDelete
 46. @Jim Slip

  όσα θες ότι θα την πάρουμε κανονικά

  @Antidrasex

  καλά μη σπάσεις και κανένα αυγό

  @ ser

  η φιλελεύθερη συμμαχία τι λέει? Έχει καμιά πρόταση ή στηρίζει Μάνο?

  @ parmenides

  φυγή προς τα μπρος χρειάζεται και μια επανάσταση ιδεών. Η Ελλάδα είναι τυχερή γιατί δε χρειάζεται σχεδόν σε κανέναν τομέα οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας να ξανα ανακαλύψει τον τροχό. Αυτό που χρειάζεται είναι να υιοθετήσει και να προσαρμόσει κανόνες, εργαλεία και μηχανισμούς που είτε επιβάλει η Ευρωπαϊκή νομοθεσία είτε καθορίζει ο ρευστός κόσμος της οικονομικής παγκοσμιοποίησης.

  ReplyDelete
 47. Έπαθε παράκρουση ή κατά λάθος πήρε μαζί του προεκλογική ομιλία;

  Δείτε τι είπε πάλι ο Γκούφη στο συνέδριο των σοσιαλιστών(!) στην Πολωνία (2/12):

  http://www.express.gr/news/world/390347oz_20101202390347.php3

  "...Οι συντηρητικοί μιλάνε για πολιτική λιτότητας, εμείς για πολιτική υπευθυνότητας...

  Οι συντηρητικοί είδαν την κρίση σαν χρυσή ευκαιρία να εξασθενίσουν το κοινωνικό κράτος, να μειώσουν τα εργατικά δικαιώματα που κατακτήθηκαν μετά από σκληρούς αγώνες. Ευθύνη μας είναι να τα διαφυλάξουμε με κάθε κόστος....

  το να διασώζουμε τις τράπεζες εις βάρος των φτωχότερων πολιτών δεν είναι μόνον οικονομικά μη βιώσιμο, είναι κοινωνικά και ηθικά απαράδεκτο...

  Λένε ήρθε η ώρα της λιτότητας αλλά τι εννοούν; Τις συντάξεις, το κράτος πρόνοιας, τα επιδόματα ανεργίας, την εκπαίδευση. Αν τα κόψουμε θα προκύψει μεγαλύτερη ανισότητα..."


  Τείνω να πιστέψω ότι στο ταξίδι για Πολωνία έπαθε crash το firmware του αριστερού ημισφαιρίου και κατά λάθος του πέρασαν παλαιότερο version. Αλλιώς πρόκειται για παθολογική περίπτωση αποπροσανατολισμού τόπου και χρόνου - μήπως έκανε πάλι ποδήλατο και έπεσε σε κανένα ντουβάρι;

  ReplyDelete
 48. Στο επόμενο σχόλιο να μας γράψεις τί έπαθε ο δεξιός του όρχις.Μόνο εσύ μπορείς και κάνεις focus για να βλέπεις τόσο βαθειά στα όργανα του άλλου.

  ReplyDelete
 49. @Normad:

  Σε πληρώνουν για να γεμίζεις spam το blog ή το έχεις φυσικό ταλέντο;

  ReplyDelete
 50. Τα Σάββατα έχω και 75% προσαύξηση.Πρέπει να παρουσιάσω δουλειά.Δείξε κατανόηση!
  Απλώς μπερδεύτηκα ρε παιδί μου .Νόμιζα ότι είσαι μόνο ουρολόγος.

  ReplyDelete
 51. Σόρυ αλλά..

  - Το να κοπούν οι πιστώσεις απ' την οικονομία (δηλαδή να κοπούν τα ελλείμματα).
  - ..Χωρίς ταυτόχρονα να επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό η λειτουργία της (δηλαδή χωρίς να έχουμε καθοδικό σπιράλ ύφεσης).
  - ..Και έχοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα να αποπληρώνουμε χρέη και τόκους.

  ..Είναι αδύνατο. Ειδικά στο τωρινό περιβάλλον της ευρωζώνης (τα φτηνά χρήματα που δανείζει η ΕΚΤ στις τράπεζες καλύπτουν μόνο τις ανάγκες τους για ρευστότητα, χωρίς να δρουν σαν αντίβαρο στην αυστηρή δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης).

  'Οσο για την τέταρτη δόση, ας περιμένουμε. Προφανώς ορισμένα ζητήματα θα είχαν γίνει ήδη αν δεν δίσταζε η κυβέρνηση, και δε θα φτάναμε (πάλι) την τελευταία στιγμή.

  ReplyDelete
 52. ΕΥΓΕ!!!!!!
  ΑΠΑΙΧΤΟ!!!!!!
  ΚΟΡΥΦΑΙΟ!!!!!!!!
  ΧΙΛΙΑ ΜΠΡΑΒΟ!!!!!!!!!!!

  ΜΑΚΡΑΝ ΟΤΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ έχω διαβάσει ποτε στο g700. Και πάλι ΕΥΓΕ!!!

  Και να συμπληρώσω:

  Ανάπτυξη Ελλάδας επι ΠΑΣΟΚ και Μπουχέσα (Γκρίκ Ντιβέλοπμεντ Μόντελ) => Δανείζομαι για να τα δίνω σε μερικούς ΑΕΡΓΟΥΣ που παράγουν έργο ΜΗΔΕΝ και αυτοί να αγοράζουν το έργο που παράγουν οι ιδιώτες !

  Και σε αυτή την αλυσίδα "ανάπτυξης" οι πολύτιμοι και αναντικατάστατοι που δεν πρέπει να θίγονται τα "κεκτημένα" τους, είναι οι ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΑΕΡΓΟΙ που παράγουν έργο μηδέν !

  Και θα πρέπει να χρεωνόμαστε αιωνίως ωστε με αυτό το τρόπο οι άεργοι να είναι άεργοι και οι ιδιώτες να δουλεύουν !

  Αλλα πλέον, αρχίσανε μερικοί δούλοι να ξυπνάνε και τα παραμύθια περι "πάλης των τάξεων" της αριστεράς ΚΚΕ-ΣΥΝ-ΠΑΣΟΚ Α.Ε. δε φτουράνε πλέον για να πείσουν τον μαλάκα που δουλεύει 10 ώρες την ήμερα για 600 ευρώ να συνταχθεί με την "συνέδελφο" μυγοσκοτώστρα του ΟΠΑΠ των 5000 ευρώ!

  Και τα σκατά που τρώμε οι δούλοι στον ιδιωτικό τομέα, τα τρώμε επειδή μια, κακά τα ψέματα πλειοψηφία εδώ και 30 χρόνια κάνει τα πάντα ΟΧΙ για να τα εξαφανίσει, αλλα για να τα συντηρήσει φτιάχνοντας ψεύτικες θέσεις ΕΞΩ ΑΠΟ ΑΥΤΑ !

  Επειδή λοιπόν θέλω να πάψουν να συντηρούνται τα λύμματα στα οποία βρίσκομαι, θέλω αυτό το μοντέλο να ΓΚΡΕΜΙΣΤΕΙ ΣΥΘΕΜΕΛΑ! Θέλω να πάψουν να υπάρχουν εργαζόμενοι 2 τάξεων, εκ των οποίων οι μεν είναι προνομιούχοι και ελέγχουν ΖΗΜΙΟΓΟΝΑ το κράτος προς οφελός τους και εις βάρος των άλλων, και οι δε είναι σκλάβοι σε μεσαίωνα για ψίχουλα επειδή δεν έχουν τις πλάτες κανενός κράτους το οποίο ασχολείται εργολαβικά με τους ΑΕΡΓΟΥΣ ΓΛΥΨΑΚΗΔΕΣ και ζημιογόνους!

  Και είμαι διατεθειμένος να χάσω το πολύτιμο "αγαθό" του μεσαίωνα στον ιδιωτικό τομέα, για να δω αυτο το μοντέλο να ΚΑΙΓΕΤΑΙ !

  Εδώ και δεκαετίες το 80% του ιδιωτικού τομέα είναι μεταξύ πείνας και ανεργίας, κι όταν υπάρχει δουλειά σκοτώνεσαι για πενταροδεκάρες, στην αβεβαιότητα, στην ανασφάλεια, στον μεσαίωνα ολομόναχος ... χωρίς τη παραμικρή βοήθεια του κράτους ούτε καν για τα «κεκτημένα» !

  Και τέλος, αν είναι να πεινάσει κι άλλο ο ιδιωτικός τομέας, ΤΟΤΕ ΝΑ ΠΕΙΝΑΣΕΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΞΙΑ ΑΡΧΟΥΣΑ ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΓΑΜΗΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΟΠΟ, τότε να καταρρεύσει όλη η χώρα και να καούν όλα !

  Γιατί πεινάει αυτός που έχει να χάσει, κι όχι αυτός που δεν έχει να χάσει τίποτα !

  ReplyDelete
 53. Και όπως διάβασα κάπου:

  "βρισκόμαστε στην μοναδική χωρά του κόσμου, που η παγκόσμιας χρήσης ελληνική λέξη ΙΔΙΩΤΗΣ (IDIOT), ΔΕΝ σημαίνει ηλίθιος, αλλα αποτελεί συνώνυμο της παραγωγικότητας και της εργατικότητας, έχοντας δώσει την έτερη (αντίστροφη) σημασία της στην λέξη ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ!

  Δεν έχω ξαναδιαβάσει πιο εύστοχη και σύντομη περιγραφή της νεοΕλληνικής κοινωνίας.

  ReplyDelete
 54. Όσο για τα comments που έριξα μια ματιά, αποτελούν την απάντηση στο ερώτημα που θέτει το αρχικό κείμενο:

  "Οι όποιες πολιτικές ή κοινωνικές δυνάμεις επιθυμούν να εκσυγχρονίσουν την ελληνική οικονομία συναντούν τεράστιες αντιστάσεις, όχι μόνο από τους «βολεμένους» του τρέχοντος συστήματος που αναφέρονται παραπάνω ΑΛΛΑ κι από τους κατεξοχήν αδικημένους του (γενιά των 700€, άνεργοι, φοιτητές, χαμηλοσυνταξιούχοι)"

  Με απλά λόγια, ένα ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΡΟΣ της σημερινής νεολαίας των 500 ευρώ, αντι να κάτσει να δει ποιος τον έχει χρεώσει μεχρι τα μπούνια, του έχει στερήσει θέσεις εργασίας και του έχει εξανεμίσει το μισθό-χαρτζηλίκι για να εξοφλούνται τα βολέματα (65% φορολογία στα καύσιμα κτλ), κάθεται και αναπαράγει μέρος απο Ρώσικη ιστορία του 19ου αιώνα περι "πάλης των τάξεων" και "κεφαλαίου" και λοιπές ΜΠΑΡΟΥΦΕΣ που πουλάνε ακόμα και σήμερα (!) κάποιοι τυχοδιώκτες του ομίλου ΚΚΕ.

  Σε αυτό λοιπόν το είδος χάμστερ νεολαία αριστερούληδων των 500 ευρω (τα οποία φανατίζονται κιόλας -καθως οι ορμόνες έχουν τον εγκέφαλο ταραμά- με την "ταξική πάλη" και σχετική αρλουμπολογία) έχω να πω το εξής:
  Ακόμα κι οι πόρνες ξέρουν ποιος τις πηδάει κάθε φορά... εσείς όμως είστε ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΚΑΤΩ απ’ αυτές. ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΙΔΕΑ ποιος σας πισωγλεντάει πρωί, μεσημέρι, βράδυ! Κι ας είναι μπροστά στα μάτια σας ο λογαριασμός.

  Εδώ και 20 και πλέον χρόνια, ο απαρχαιωμένος λόγος της Παπαρήγα θεώρει οτι ο εργαζόμενος στο σουπερμάρκετ των 700 ευρώ, έχει τα ίδια συμφέροντα και ανήκει στην ίδια "λαϊκή τάξη" με τον εργαζόμενο στον ΟΛΠ των 5000 ευρώ και με τον μέσο ργαζόμενο στον υπερδιογκωμένο και ΑΕΡΓΟ δημόσιο τομέα !

  Και πάνω στο παραλήρημά τους, τα «αριστερά κόμματα», για να πάνε κόντρα ντε και καλά στα δίδυμα ξαδελφάκια ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, υποστηρίζουν τους «δίκαιους αγώνες» των συμμοριτών του κρατικού μηχανισμού (που τα δίδυμα αδελφάκια έχουν διορίσει βεβαίως βεβαίως) και κατα συνέπεια συμμετέχουν και αυτοί στο χάσμα μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, που προηγουμένως βέβαια έχουν κατακεραυνώσει φωνάζοντας για τη γένια των 700.

  Κι έτσι, εδώ και δεκαετίες στην κυνο-βολευτική δημοκρατία του τρΕλλάς έχουμε εργαζομενους δύο κατηγοριών:

  Η μια (ΔΥ) έχει εξασφαλισμένα δικαιώματα,
  προστασία,
  τηρούμενα ωράρια,
  μονιμότητα,
  επιδόματα,
  εφάπαξ,
  την κοπανάει όποτε θέλει,
  ΔΕΝ δουλεύει και χρυσοπληρώνεται !

  Η άλλη (ΙΥ) ΔΕΝ έχει δικαιώματα,
  ΔΕΝ έχει μονιμότητα,
  ΔΕΝ έχει τηρούμενα ωράρια,
  ΔΕΝ έχει επιδόματα,
  ΔΕΝ έχει προστασία,
  δουλεύει σκυλίσια και πληρώνεται με Αφρικανικούς μισθούς !

  Και εκτός όλων αυτών, η 2η (ΙΥ) πληρώνει ΜΕ ΔΙΚΑ ΤΗΣ ΛΕΦΤΑ την 1η (ΔΥ) για να ΤΑ ΞΥΝΕΙ σε ΠΛΑΣΤΕΣ, ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΕΡΓΙΑΣ.

  Μέσα σ'αυτή την ζούγκλα παραλογισμού λοιπόν, η έννοια " ΚΟΙΝΟΥ (!) ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΩΝ * " που λέει η αριστερά, απευθύνεται μόνο σε οντότητες με iq ΑΜΟΙΒΑΔΑΣ!

  * Ο "Αγώνας" και "οι κατακτήσεις" των ΔΥ (κατα ερμηνευτικό λεξικό):
  "Κύριε βολευτά, πουλάω ψήφο, τη μάνα μου, βάζω λυτούς δεμένους Θεούς και δαίμονες, παίρνω πίπ@ και προσφέρω κ***τρυπίδα σε τιμή ευκαιρίας, για να με βολέψετε σε μια ΠΛΑΣΤΗ, ΑΕΡΓΗ και συνταγματικώς ΜΟΝΙΜΗ θέση στο δημόσιο, ωστε να μην είμαι στα σκατά με τα υπόλοιπα κορόιδα που δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα."

  Έτσι, για να λέμε τα πράγματα με τ όνομά τους.

  Καληνύχτες

  ReplyDelete
 55. @Yianniskriti:

  Πολύ χολή ρε παιδί μου...

  Σκέφτηκες ποτέ ότι η στοχοποίηση των ΔΥ δίνει άλλοθι σε αυτούς ακριβώς που κατηγορείς; Σκέφτηκες ότι όλοι αυτοί που φωνάζουν το κάνουν, που δεν είναι ΔΥ, το κάνουν για τον εαυτό τους, γιατί αδικούνται; Ή μήπως τους θεωρείς όλους ανεγκέφαλες ιερόδουλες (για παραφράσω ευγενικά αυτό που είπες);

  Ξέρεις, καμιά φορά αυτός που φωνάζει έχει όντως δίκιο. Και δεν χρειάζεται καμία κομματική σημαία για να το κάνει.

  ReplyDelete
 56. Παράδειγμα: Δες τι συμβαίνει με το δάνειο του ΔΝΤ, που ακριβώς πάνε τα χρήματα και πόσο "απαραίτητη" είναι η συναίνεση:

  "ΣΤΟΥΣ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΥΣ ΠΑΝΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ!":
  http://tinyurl.com/37ct4yr

  (το υφάκι είναι λίγο παιδικό, αλλά δεν άκουσα κανέναν να αμφισβητεί αυτά που γράφει)

  Επίσης, τις δηλώσεις του αντιπροέδρους στις 21/2/2010 για την προσφυγή το ΔΝΤ:

  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ "Δεν υπάρχει περίπτωση να πάμε στο ΔΝΤ":
  http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=32&artid=316300&dt=21/02/2010

  "- Εχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο προσφυγής στο ΔΝΤ;...
  - «Ναι! Δεν υπάρχει περίπτωση τέτοια. Εμείς είμαστε στο ευρωπαϊκό σύστημα. Αυτό έχει στρατηγικά πλεονεκτήματα, είναι στρατηγική επιλογή, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο και δεν θα το κάνουμε. Πιστεύω ότι δεν θα χρειαστεί καν να το κάνουμε..."


  Μόλις δύο και κάτι μήνες μετά, μπήκαμε στο μνημόνιο. Και τώρα ο Πάγκαλος δηλώνει ότι το μνημόνιο είναι ευλογία και ευτυχία για τον τόπο.

  Πες μου τώρα εσύ αν όσοι τα χώνουν καθημερινά στην κυβέρνηση για κοροϊδία και ανικανότητα έχουν άδικο.

  ReplyDelete
 57. Για να δούμε ....

  ο κλητηρας της βουλής συνεχίζει να παίρνει 50k το χρόνο.

  Εχουμε μνημόνιο αλλα οι κρατικές εταιρειες προστασιας χταποδιών , οι αγρωγές , τα ινστιντούτα μεταναστών , ο ΟΠΕ , η ΕΡΤ και ολοι τα συνοθυλεύματα εγκαθετων ΔΕΝ εκλεισαν και αμείβουν μονιμους πενταετίας (διοικητικους ΔΕ) με 95 χιλιάρικα το χρόνο (ονοματα στη διάθεση σας).

  Οι πολιτικοί που στο παρελθον διόριζαν αβερτα με λίστα δεν εκδιώχτηκαν απο τα κομματα τους
  (ΠΕΤΡΑΛΙΑ)

  Οι αμαρτωλοί εργολάβοι (συνεχίζουν να παίρνουν εργα (πχ 20 εκ για 3 site του ΥΜΕ)

  Τι λογική εχει η ΥΠΑΡΞΗ του μνημονίου οταν συνεχιζεται η κομματική δικτακτορία ?

  Ας πτωχευσουν οπως εγώ

  ReplyDelete
 58. H κομματική δικτακτορία θα συνεχίζεται μεχρι την ημέρα που η σιωπηλή πλειοψηφία θα στεκεται απαθης σχολάζοντας απλώς τις εξελίξεις.

  Οι πολιτικοί και οι συνοδοιπόροι τους τα καθαρματα οι συνδικαλιστές οι πρωτοκλασσάτοι αλήτες των δημόσιων τραπεζών και νοσοκομείων θα ματωσουν οπως ακριβώς το πρόβλεψαν

  ReplyDelete
 59. Ένα ακόμα παράδειγμα πολιτικής συνέπειας, το οποίο έγινε φυσικά αβαβά από τα ΜΜΕ (ασχολούνται με τρομοκράτες τώρα...), καμία σχέση με "υποχρέωση" λόγω του μνημονίου:

  "Mεγάλος Αδελφός και με το νόμο" (4/12):
  http://www.zoomnews.gr/?p=64164

  Δύο άρθρα καρμπόν, λέξη προς λέξη, σε ΒΗΜΑ και NewsIt, χωρίς τον παραμικρό σχολιασμό (ο ορισμός του "παπαγάλου"):

  "Κάμερες μπαίνουν σε όλους τους δρόμους της Αθήνας":
  http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=54375&catid=9&la=1

  "Εγκρίθηκε το νομοσχέδιο για την τοποθέτησή τους σε δημόσιους χώρους":
  http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&artid=371117&ct=32&dt=03/12/2010

  Και μερικές δηλώσεις από το παρελθόν, από τους "συντρόφους" που τώρα κυβερνάνε:

  "Θερινή κόντρα στη Βουλή στη συζήτηση για δημοσκοπήσεις, κάμερες και DNA":
  http://www.gnomionline.gr/2009/90-politics/26873-gn26873

  "Καταργείται η κουκούλα και οι δημόσιες κάμερες" (Καστανίδης, 22/3/2010):
  http://www.zoomnews.gr/?p=17085

  "Δήλωση Ντίνου Ρόβλια σχετικά με τις κάμερες και την σχετική απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα" (pasok.gr, 29/7/2009):
  http://www.pasok.gr/portal/resource/contentObject/id/dbd92fc5-a2bb-488d-b31c-b576806f485e

  Το σύνδρομο της "προσωρινής μνήμης" των ΜΜΕ και της "συλλογικής αμνησίας" που αναπόφευκτα ακολουθεί.

  ReplyDelete
 60. "Π. Γερουλάνος: Δανείστε μας τα μάρμαρα του Παρθενώνα!" (6/12):
  http://www.zoomnews.gr/?p=64458

  "...δήλωσε ότι η Ελλάδα δεν ενδιαφέρεται πλέον για την ιδιοκτησία των Μαρμάρων, αρκεί να επανενωθούν με τα υπόλοιπα γλυπτά που συμπληρώνουν το διάκοσμο του μνημείου. Αυτό μπορεί να γίνει με τη μορφή μακροπρόθεσμου δανείου..."

  Ορίστε και η γνώμη όλου του υπόλοιπου κόσμου για τις πιθανότητες να μας επιστραφούν τελικά τα μάρμαρα του Παρθενώνα - αλήθεια, γιατί ΟΛΟΙ έχουν εντελώς αντίθετη άποψη από το Γερουλάνο;

  "Category Archives: Γλυπτά του Παρθενώνα" (CultureNow blog, 6/12):
  http://tinyurl.com/396kgba

  Πολύ ανάπτυξη λέμε...

  ReplyDelete
 61. σε γενικές γραμμές είναι σωστή η ερμηνεία του νεοελληνικού φαινομένου
  η έκφραση όμως ότι ο Παπανδρέου "εξαγόρασε κομματική πελατεία" με το διορισμό ΔΥ είναι ατυχής
  διότι ναι μεν ισχύει ΚΑΙ αυτό, ωστόσο η καθολική απαίτηση της Ελληνικής κοινωνίας, να ξεπεράσει τα σύνδρομα του 70, σε συνδυασμό με την ευρύτερη οικονομική ανάπτυξη της εποχής σε Ευρώπη και Αμερική,οδήγησαν την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ να λάβει κοινωνικά μέτρα και να διευρύνει το κράτος
  σε πρώτη ανάγνωση αυτό δεν είναι λάθος. λάθος είναι να το συνεχίζεις για 30 χρόνια χωρίς να προσαρμόζεσαι και το κυριότερο, χωρίς να μάθεις ποτέ να πατάς στα πόδια σου ο ίδιος.
  τα αιτήματα του Ελληνικού λαού, για άνοδο του βιοτικού του επιπέδου, και η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης είναι απόλυτα φυσιολογικά φαινόμενα, μιας χώρας ή οποία εξήλθε λαβωμένη σε κάθε επίπεδο, απο την 7ετία της χούντας. η χούντα ήταν το απόγειο του κρατικού προστατευτισμού και του νεποτισμού, και όχι η πρώτη τετραετία του ΠΑΣΟΚ.
  το ότι ξεχείλωσε η κατάσταση μέχρι τι μέρες μας, είναι αίσχιστο για όλους τους πολιτικούς του τόπου
  λύση δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή δυστυχώς. θα πρέπει να απολυθεί πολύς κόσμος για να ενταχθούμε ξανά στις αγορές, και αυτό κανείς δε μπορεί να το αποφύγει

  ReplyDelete
 62. @Mμπομπα

  Δεν χρειαζονταν ολοι αυτοι οι διοροσμοι στο δημοσιο το 80

  Αρκουσε απλα η δημιουργια κρατους προνοιας και το κυριοτερο
  ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ.

  Ανοικω στη γενια των 30αρηδων
  εκτος δημοσιου ,σ αυτους που σηκωνουν τα αμαρτηματα της γενιας
  του Πολυτεχνιου και του αφελους σοσιαλισμου
  και θα σηκωσουν και την επομενη γενια

  ReplyDelete
 63. Ανεπάγγελτη ειναι η μούρη σου , ταγάρι του κερατά

  ReplyDelete