Tuesday, December 28, 2010

Υπάρχει λύση για τα προβλήματα της ευρωζώνης

Του Τζόρτζ Σόρος*

Οι αρχιτέκτονες της ευρωζώνης γνώριζαν τις ατέλειές της όταν τη σχεδίαζαν. Η ευρωζώνη θα είχε ενιαία κεντρική τράπεζα άλλα όχι ενιαίο Υπουργείο Οικονομικών. Αυτό ήταν επιβεβλημένο από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, η οποία προέβλεπε τη δημιουργία μιας νομισματικής και όχι πολιτικής ένωσης.

Οι ευρωπαϊκές αρχές, ωστόσο, ήταν πεπεισμένες ότι, όταν και εάν η ευρωζώνη αντιμετωπίσει κάποια κρίση, θα μπορούσαν να την ξεπεράσουν. Εξάλλου, αυτή ήταν η βάση πάνω στην οποία δημιούργησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση βήμα προς βήμα, έχοντας πλήρη συναίσθηση ότι θα χρειαστούν περαιτέρω βήματα.

Εκ των υστέρων, συνειδητοποιεί κανείς και άλλες ανεπάρκειες της ευρωζώνης, τις οποίες οι αρχιτέκτονές της αγνοούσαν. Η ζώνη του ευρώ υποτίθεται ότι θα έφερνε οικονομική σύγκλιση αλλά, αντ' αυτού, δημιούργησε αποκλίσεις, καθώς οι αρχιτέκτονές της δεν είχαν συνειδητοποιήσει ότι ενδέχεται να προκύψουν ανισορροπίες όχι μόνο στον δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα.

Μετά την κυκλοφορία του ευρώ, οι εμπορικές τράπεζες μπορούσαν να αναχρηματοδοτήσουν τις θέσεις τους σε κρατικά ομόλογα μέσω της διευκόλυνσης δανεισμού με ενέχυρο κρατικούς τίτλους που παρείχε η ΕΚΤ (discount window), με τις εποπτικές αρχές να θεωρούν τα κρατικά ομόλογα ως τίτλους μηδενικού κινδύνου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η ψαλίδα των επιτοκίων να κλείσει ανάμεσα σε διάφορες χώρες, γεγονός που οδήγησε στην άνθηση του κλάδου ακινήτων στις πιο αδύναμες οικονομίες μειώνοντας, ταυτόχρονα, την ανταγωνιστικότητά τους.

Την ίδια ώρα, η Γερμανία έπρεπε να σφίξει το λουρί προκειμένου να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της επανένωσης, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν αυτές οι αποκλίσεις. Εν τω μεταξύ, οι τράπεζες συνέχιζαν να συσσωρεύουν κρατικούς τίτλους από τις πιο αδύναμες χώρες προκειμένου να επωφεληθούν από τις ελάχιστες διαφορές των επιτοκίων που ίσχυαν τότε.

Οι επιπτώσεις από την έλλειψη ενιαίου Υπουργείου Οικονομικών έγιναν για πρώτη φορά αισθητές κατά την πτώχευση της Lehman Brothers το 2008, όταν οι κυβερνήσεις, για να αποτρέψουν την κατάρρευση των χρηματοοικονομικών αγορών, έπρεπε να εγγυηθούν ότι δεν θα άφηναν να καταρρεύσει κανένα άλλο συστημικά σημαντικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Τότε, η Αγκελα Μέρκελ είχε απορρίψει την παροχή εγγύησης σε εμβέλεια Ευρώπης, επιμένοντας ότι κάθε χώρα πρέπει να παρέχει εγγυήσεις για τις δικές της τράπεζες. Παραδόξως, η ψαλίδα των επιτοκίων άνοιξε για πρώτη φορά το 2010, όταν η νεοεκλεγείσα κυβέρνηση της Ελλάδας ανακοίνωσε ότι οι προκάτοχοί της δήλωναν στοιχεία που υποεκτιμούσαν σημαντικά το πραγματικό δημοσιονομικό έλλειμμα.

Αυτή ήταν η αρχή της κρίσης στην ευρωζώνη. Η έλλειψη ενιαίου Υπουργείου Οικονομικών βρίσκεται σε διαδικασία αντιμετώπισης, πρώτα με την παροχή πακέτου διάσωσης στην Ελλάδα, έπειτα με τη σύσταση προσωρινού ταμείου έκτακτης χρηματοδότησης και, εν τέλει, με τη δημιουργία ενός μόνιμου θεσμού.

Δυστυχώς, είναι εξίσου βέβαιο ότι τα νέα μέτρα έχουν και αυτά ελλείψεις. Εκτός από την απουσία Υπουργείου Οικονομικών, η ευρωζώνη παρουσιάζει και άλλα μειονεκτήματα, τα οποία οι αρχές δεν φαίνεται να έχουν συνειδητοποιήσει πλήρως, το οποίο περιπλέκει εξαιρετικά τα πράγματα. Οι αρχές δεν αντιμετωπίζουν μόνο την τρέχουσα κρίση, αλλά επίσης μια τραπεζική κρίση και μια κρίση της μακροοικονομικής θεωρίας.

Οι αρχές διαπράττουν τουλάχιστον δύο λάθη. Το πρώτο είναι ότι οι ομολογιούχοι των αφερέγγυων τραπεζών προστατεύονται εις βάρος των φορολογούμενων υπό το φόβο μιας νέας χρηματοοικονομικής κρίσης. Αυτό είναι πολιτικά μη αποδεκτό. Η ιρλανδική κυβέρνηση που θα εκλεγεί την ερχόμενη άνοιξη είναι αναγκασμένη να ακυρώσει τις τρέχουσες συμφωνίες. Οι τράπεζες το γνωρίζουν αυτό και γι' αυτό η διάσωση της Ιρλανδίας δεν κατάφερε να καθησυχάσει τις αγορές.

Το δεύτερο είναι ότι τα υψηλά επιτόκια που συνοδεύουν τα πακέτα διάσωσης καθιστούν αδύνατη τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς των αδύναμων χωρών σε σύγκριση με τις ισχυρότερες. Οι αποκλίσεις θα εξακολουθούν να διευρύνονται και οι πιο αδύναμες χώρες θα εξασθενίζουν ακόμη περισσότερο. Είναι πιθανό να αναπτυχθεί αμοιβαία δυσαρέσκεια μεταξύ πιστωτών και χρεωστών και υπάρχει πραγματικός κίνδυνος η ζώνη του ευρώ να καταστρέψει την πολιτική και κοινωνική συνοχή της ΕΕ.

Ωστόσο, και τα δύο λάθη μπορούν να διορθωθούν. Όσον αφορά στο πρώτο, πρέπει να χρησιμοποιηθούν έκτακτα κεφάλαια για αναδιάρθρωση των τραπεζικών συστημάτων και τη χορήγηση δανείων στα κράτη μέλη. Ο πρώτος είναι πιο αποτελεσματικός τρόπος αξιοποίησης των κεφαλαίων από τον δεύτερο. Η σωστή αναδιάρθρωση των κεφαλαίων στον τραπεζικό κλάδο θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των ελλειμμάτων των κρατών, με αποτέλεσμα να εξασφαλίσουν την ταχύτερη επιστροφή τους στις κεφαλαιαγορές.

Η διοχέτευση κεφαλαίων στις τράπεζες είναι καλύτερα να γίνει τώρα παρά αργότερα και είναι καλύτερα να γίνει σε εμβέλεια Ευρώπης παρά κάθε χώρα να ενεργήσει από μόνη της. Με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργείτο ένα ευρωπαϊκό θεσμικό καθεστώς. Η εποπτεία των τραπεζών σε ευρωπαϊκό επίπεδο παραβιάζει σε μικρότερο βαθμό την εθνική κυριαρχία από τον έλεγχο της δημοσιονομικής πολιτικής σε επίπεδο Ευρώπης. Και ο έλεγχος των τραπεζών σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι λιγότερο ευάλωτος σε πολιτικές καταχρήσεις από τον εθνικό έλεγχο.
Σε ό,τι αφορά στο δεύτερο πρόβλημα, τα επιτόκια των πακέτων διάσωσης πρέπει να μειωθούν στα επίπεδα που μπορεί να δανειστεί η ίδια η ΕΕ από τις αγορές. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορεί να δημιουργηθεί μια ενεργή αγορά ευρωομολόγων.

Μπορεί οι δύο αυτές διαθρωτικές αλλαγές να μην είναι αρκετές για βγάλουν τις χώρες της ευρωζώνης που αντιμετωπίζουν προβλήματα από τη δυσχερή θέση στην οποία βρίσκεται. Ισως χρειαστούν πρόσθετα μέτρα, όπως το «ψαλίδισμα» της αξίας των τίτλων για τους κατόχους κρατικών ομολόγων. Το κόστος ενός τέτοιου μέτρου θα μπορούσε να απορροφηθεί από τις τράπεζες, εάν έχει προηγηθεί μια ορθή αναδιάρθρωση κεφαλαίων. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να διορθωθούν τα δύο οφθαλμοφανή λάθη που καταδικάζουν το μέλλον της ΕΕ.

*Ο Τζορτζ Σόρος είναι προέδρος της Soros Fund Management

47 comments:

 1. Τον Soros πρέπει να τον ακούει κανείς πάντοτε με πολύ προσοχή.Εχει μυαλό και αίσθηση των πραγμάτων όσο δεν έχουν όλοι οι νομπελίστες οικονομολόγοι μαζί.

  ReplyDelete
 2. Δεν συνηθίζω να κρίνω τα λεγόμενα κάποιου από το όνομά του αλλά από το περιεχόμενο. Όμως, στη συγκεκριμένη περίπτωση το "όνομα" μας βοηθά να κατανοήσουμε το πλαίσιο (context) του περιεχομένου.

  Ο κ. Σόρος εξιστορεί ένα πολύ κατανοητό και εύπεπτο σενάριο κρίσης στην ΕΕ, σαν αυτά που συνηθίζονται στα ειδησιογραφικά δίκτυα της Αμερικής, λέγοντας λίγο-πολύ ότι πρέπει τώρα, άμεσα, να δοθούν και άλλα χρήματα στις τράπεζες, για να γίνει ευκολότερος ο δανεισμός των κρατών.

  Και ξεχνάει φυσικά να αναφέρει το ρόλο της GS και των οίκων αξιολόγησης σε αυτό που συνέβη και αυτό που ζούμε ακόμα και σήμερα (αλήθεια, γιατί πέφτουν ακόμα τα χρηματιστήρια και ανεβαίνουν τα spreads?)

  ReplyDelete
 3. ο κ. Σόρος είναι επαγγελματίας κερδοσκόπος τύπου short-seller και μάλιστα με τέτοια κεφάλαια ώστε να μπορεί να κατευθύνει την αγορά όταν θέλει.

  Στο "ιστορικό" του συμπεριλαμβάνεται η καταβαράθρωση της βρετανικής λίρας, από την οποία έβγαλε γύρω στο 1 δις δολάρια, καθώς και συμμετοχή στην κρίση του 2008 μέσω των funds στα οποία συμμετείχε (και απέσυρε όταν έπρεπε).

  Τον περασμένο Απρίλιο-Μάιο έλεγε ότι η χρυσός είναι η επόμενη μεγάλη φούσκα στα διεθνή χρηματιστήρια, την ίδια στιγμή που αγόραζε. Μερικούς μήνες μετά ο χρυσός είναι όντως ένα από τα πιο υπερτιμημένα πράγματα παγκοσμίως, αλλά με πολλαπλάσια τιμή από τότε, με αποτέλεσμα ο Σόρος και άλλα fund να βγάζουν αυτή τη στιγμή χρήμα με τη σέσουλα (όπως και από την πρόσφατη άνοδο του πετρελαίου).

  ReplyDelete
 4. Για του λόγου το αληθές:

  "Soros Increased Bet on Gold Last Year":
  http://www.buygoldco.com/george-soros-1500-gold/

  "Man who broke the Bank of England, George Soros, 'at centre of hedge funds plot to cash in on fall of the euro':
  http://www.dailymail.co.uk/news/worldnews/article-1253791/Is-man-broke-Bank-England-George-Soros-centre-hedge-funds-betting-crisis-hit-euro.html

  "Soros fined in Hungary for stock manipulation":
  http://www.hurriyet.com.tr/english/finance/11306864.asp

  @G700:

  Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να εξηγήσετε γιατί διαβάζουμε "απόψεις" αυτών που κερδοσκοπούν εις βάρος της χώρας μας, σε ένα blog που υποτίθεται ότι εκφράζει τους κακοπληρωμένους ημιαπασχολούμενους νέους. Αν πάλι δεν υιοθετείτε τις απόψεις του κ. Σόρος ως ειλικρινείς αλλά ως media game, τότε οφείλετε να διαχωρίσετε τη θέση σας.

  ReplyDelete
 5. Οι συντριπτική πλειονότητα των αναγνωστών και σχολιαστών του μπλόγκ γνωρίζει πολύ καλά το βίο και τη πολιτεία του φαινομένου "Σόρος".
  Με το να φιλοξενούνε,οι "G", στο χώρο τους, ένα άρθρο του, δεν σημαίνει ότι φιλοδοξούνε να το νομιμοποιήσουνε ή να απονομιμοποιήσουν.
  Απλά πιστεύουν,νομίζω, ότι η παρέμβασή του και η επιρροή του στο παγκόσμιο οικονομικό γίγνεσθαι είναι βαρύνουσα και ως εκ τούτου μας ενδιαφέρει και ως χώρα και ως κοινωνία των πολιτών.
  Τροφή για σκέψεις και συζήτηση και τίποτε περισσότερο.
  Θα προτιμούσα να κρίνουμε αυτά που λέει και όχι αυτό που "ήταν ή είναι" ή, που ο καθένας μας νομίζει, ότι "ήταν ή είναι" ο Σόρος.

  ReplyDelete
 6. @libertarian:

  Ξεκαθάρισα ότι σχολιάζω αυτά που λέει κάποιος από το περιεχόμενο και όχι από το όνομα. Αλλά όταν γνωρίζουμε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση (Σόρος) υπάρχει επαναλαμβανόμενο πρότυπο παραπληροφόρησης για καθαρά προσωπικούς λόγους (κερδοσκοπία), θεωρώ ότι πρέπει όλοι να ξεκαθαρίζουμε τι υιοθετούμε και τι όχι, κάτω από αυτό το πρίσμα. Ειδικά αυτή την περίοδο.

  ReplyDelete
 7. Παραπληροφορείται όποιος είναι ευεπίφορος να υιοθετήσει τη παραπληροφόρηση.Και ευεπήφοροι είναι οι δογματικοί και οι κάτοχοι της μιας και αιώνιας αλήθειας.
  Ας μην ανησυχούμε για τους άλλους.Ολοι εδώ μέσα έχουν πολύ υψηλό επίπεδο διανοητικού εξοπλισμού,δεν χρειάζονται συμβούλους και προστάτες.Η φιλελεύθερη αντιδογματική ασπίδα είναι το πανίσχυρο όπλο όλων όσων κυκλοφορούν εδώ μέσα.

  ReplyDelete
 8. @libertarian:

  Ελπίζω αυτό το σχόλιό σου να μην κατευθύνεται προς εμένα, αλλά για το πρώτο σχόλιο του parmenides, ο οποίος λέει για τον Σόρος:
  "...Εχει μυαλό και αίσθηση των πραγμάτων όσο δεν έχουν όλοι οι νομπελίστες οικονομολόγοι μαζί..."

  ReplyDelete
 9. "θεωρώ ότι πρέπει όλοι να ξεκαθαρίζουμε τι υιοθετούμε και τι όχι"

  Αυτό σημαίνει λογοκρισία και αφορούν μόνο όσους υπηρετούν κλειστά συστήματα σκέψης.

  ReplyDelete
 10. @libertarian:

  Το να παίρνεις προσωπική θέση και να εκφράζεις άποψη σημαίνει λογοκρισία; Που τα είδατε αυτά γραμμένα εσείς οι μη δογματικοί; Μπας και άλλαξε το Σύνταγμα και δεν το ξέρουμε;

  Εφόσον δεν απαντάς στην τελευταία μου ερώτηση, συμπεραίνω ότι τα πικρόχολα σχόλια περί "δογματικών κατόχων μιας και μόνης αλήθειας" και των "κλειστών τρόπων σκέψης" κατευθύνονται προς εμένα. Τουλάχιστον όποιος χρησιμοποιεί την τακτική της προσωπικής επίθεσης στο σχολιαστή όταν δεν υπάρχει αντεπιχείρημα για το σχόλιο, ας έχει το θάρρος να το πει ξεκάθαρα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να "συνομιλώ" με 5 αντί για 4 μη-σχολιαστές εδώ μέσα.

  Έχεις καμία αντίρρηση σε αυτά που γράφω για τον Σόρος ή απαντάς στην ερώτησή μου προς G700 στο γιατί πρέπει να διαβάζουμε (ασχολίαστες) τις απόψεις του εδώ μέσα; Μπορείς να πάρεις θέση επ' αυτού ή και αυτό όπως λες αποτελεί λογοκρισία;

  ReplyDelete
 11. Ακριβώς αυτο κάνω.Υπερασπιζω το δικαίωμά σου στην αντίρρηση,αλλά και το δικαίωμά μου στο να κρίνω τον αντίρρησή σου.Τίποτε το προσωπικό δεν υπάρχει εναντίον σου.Γιατί άλλωστε;

  ReplyDelete
 12. Είναι καλό να διαβάζουμε τέτοιου τύπου άρθρα συχνότερα

  Αφ' ενός γιατί αυτοί οι άνθρωποι ξέρουν τι λένε και αφ' ετέρου τέτοιου είδους άρθρα προκαλούν σχολιασμό είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί κάποιος.

  ReplyDelete
 13. O Σορος πάντως τους έδωσε στεγνά:

  Παραδόξως, η ψαλίδα των επιτοκίων άνοιξε για πρώτη φορά το 2010, όταν η νεοεκλεγείσα κυβέρνηση της Ελλάδας ανακοίνωσε ότι οι προκάτοχοί της δήλωναν στοιχεία που υποεκτιμούσαν σημαντικά το πραγματικό δημοσιονομικό έλλειμμα.
  Αυτή ήταν η αρχή της κρίσης στην ευρωζώνη.  Nα συμπληρώσω μόνο πως ο τραπεζικός τομέας στην Ελλάδα ήταν από τους πιο υγιείς στην Ευρωζώνη. Στην Ελλάδα δεν υπήρξε κρίση τραπεζών/χρηματοοικονομικών όπως είναι το πρόβλημα της Ιρλανδίας, παρά μόνο κρίση ελλείμματος που μετατράπηκε σε κρίση δανεισμού. Η κρίση δανεισμού επιδείνωσε εκ των υστέρων και τον τραπεζικό τομέα!

  ReplyDelete
 14. Xα! Χα! Ο Σόρος και ο Βαγγέλας Σαμαριστές!
  Τί άλλο θα δούν τα μάτια μας!

  ReplyDelete
 15. Ρε Vaggelas,ούτε το "δίκτυο 21" δεν παράγει τέτοια σορολογία.Αλλά όποιος φοράει σαμαράκι πρέπει και να το δείχνει!

  ReplyDelete
 16. @Normad

  Η Ελληνική κρίση ήταν διαχειρίσιμη τουλάχιστον μέχρι και τον Ιανουάριο του 2010 όταν οι αγορές ήταν ακόμα ανοιχτές και πρόθυμες να δανείσουν την Ελλάδα προσφέροντας μέχρι και 25 δις ευρώ!

  Το τι ακολούθησε και τι θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά είναι θέμα των ιστορικών του μέλλοντος

  ReplyDelete
 17. Aυτοί που βγήκαν σίγουρα κερδισμένοι από την ελληνική κρίση είναι οι σορτάκιδες, οι αμερικανοί και οι εξαγωγικές χώρες της ευρωζώνης.

  Η Ελλάδα θυσιάστηκε ως άλλη Ιφιγένεια για το "παγκόσμιο νομισματικό καλό".

  LOL

  ReplyDelete
 18. Θυσιάστηκε με μια δημόσια περιουσία/προίκα άνω των 300 δις, και με έναν ιδιωτικό χρέος από τα μικρότερα της ευρωζώνης την ίδια στιγμή που η Βρετανία έχει δημόσιο και ιδιωτικό χρέος κοντά στο 500% του ΑΕΠ χωρίς καμιά δημόσια περιουσία, ενώ το συνδιασμένο χρέος της Ελλάδας πλησιάζει τα επίπεδα του Καναδα.

  Οι αγορές αυτά τα γνώριζαν και τα γμωρίζουν...

  ReplyDelete
 19. @Νοrmand

  Νομίζω ότι η χρησιμοποίηση του "Παραδόξως" στην πρόταση του Σόρος που παρέθεσα σώζει τα προσχήματα και μάλλον γλιτώνει την ταμπέλα του Σαμαρικού.
  :)

  Όσο για μένα, μετά την διακυβέρνηση Σημίτη εξακολουθώ να θεωρώ τον εαυτό μου ανένταχτο κομματικά και έτσι κρατώ ακέραιο το ελεύθερο της γνώμης/άποψης που εκφράζω. Αν με αυτό με εντάσεις στους Σαμαρικούς ας είναι κι έτσι.

  ReplyDelete
 20. Πιστεύω ότι ο ιστορικός του μέλλοντος δεν θα ψάχνει να βρεί δικαιολογίες στους κακούς σορτάκηδες και άλλες σκοτεινές δυνάμεις που νυχθημερινόν απεργάζονται το κακό της Ελλάδας για να δικαιολογήσει τις αβελτηρίες της γενιάς μας,μιάς γενιάς που διαθέτει τη καταπληκτική ικανότητα για αυτοπαραμύθιασμα σαν και αυτό που λέει ότι η οικονομία μας είναι πάνω κάτω ίδια με την οικονομία του Καναδά.

  ReplyDelete
 21. Libertarian

  Καλά κρασιά!!!

  Εσύ φωστήρα αυτό κατάλαβες?

  ReplyDelete
 22. Ελλάδα
  252% Συνολικό χρέος προς ΑΕΠ
  128,90 Δημόσιο χρέος
  123,1% Ιδιωτικό

  Γερμανία
  285%
  76,70
  208,3%

  Ιταλία
  315%
  116,70
  198,3%

  Γαλλία
  323%
  82,50
  240,5%

  Πορτογαλία
  323%
  84,60
  238,4%

  Μ. Βρετανία
  466%
  80,00
  386,0%

  ReplyDelete
 23. Με δεδομένο ότι, η ανάπτυξη και τα χρέη είναι έννοιες στενά συνδεδεμένες μεταξύ τους, αφού σε εποχές ανάπτυξης χρεώνονται οι επιχειρήσεις, ενώ σε υφέσεις τα κράτη.

  Σε μας γίνεται το αντίστροφο και στην ανάπτυξη και στην κρίση...

  ReplyDelete
 24. Στην Ελλάδα ο ιδιωτικός τομέας φαίνεται να έχει ένα περιθώριο 100% περίπου ως προς το ΑΕΠ αύξησης του χρέους του σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρώπης. Αν αυτό μπορούσε να κατευθυνθεί σε παραγωγικές επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα η ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα θα εκτινάσονταν κυριολεκτικά και το δημόσιο χρέος θα μειώνονταν αντίστοιχα.
  Το ερώτημα είναι γιατί ο ιδιωτικός τομέας μετέθεσε το βάρος στο δημόσιο, ήταν πρόβλημα των ελληνικών τραπεζών, κουλτούρας, κάτι άλλο;

  ReplyDelete
 25. Απο που τον έχεις αυτόν τον πίνακα;
  Πέρα όμως απο τους αμφιβόλου εγκυρότητας πίνακες περί χρεών, μήπως θα έπρεπε να ρίξεις μια ματιά στους πίνακες που δημοσιεύονται σήμερα σε όλες τις εφημερίδες για να βρείς πόσο εισόδημα δήλωσε η επαγγελματική σου τάξη το 2010;
  Εκεί θα βρείς το πόσο καναδέζικη είναι η οικονομία μας και θα βρείς και τα αίτια που προσκαλούν και προκαλούν τους σορτάκηδες.
  Η οικονομία μας παράγει σορτάκηδες λόγω των απύθμενων τριδύμων και πολυδύμων ελλειμμάτων.
  Ευτυχώς που υπάρχουν και οι σορτάκηδες που μας δείχνουν το σωστο δρόμο για το πως θα απαλλαγούμε απο αυτούς τους ίδιους.Αυτό είναι το παράδοξο,αλλά ευεγετικό.

  ReplyDelete
 26. Νομίζω ότι η διαπλοκή τραπεζών και πολιτικής εξουσίας έπαιξε μεγάλο ρόλο στην υποχρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα ακόμα και σε σχέση με την Πορτογαλία!!!

  Μετέθεσαν τα βάρη και το ρίσκο στο δημόσιο

  ReplyDelete
 27. Libertarian

  Το τσουβάλιασμα και η μετάθεση ευθυνών αλλού! Οι φόροι που πλήρωσε η επιχείρησή μου ανέρχονται σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ μόνο για το 2009 εξαιρουμενου του ΦΠΑ!!!

  ReplyDelete
 28. Τώρα που ξαναβλέπω τον τίτλο του άρθρου, νομίζω ότι όντως "...Υπάρχει λύση για τα προβλήματα της ευρωζώνης".

  "...There must be a way to construct a word for this out of Greek roots; something like kleptocracy, but meaning rule by ridiculous people instead...
  (P. Krugman, NYTimes.com, 28/12)

  Και έδωσε την απάντηση λίγο αργότερα:

  "Geloiocracy"
  http://krugman.blogs.nytimes.com/2010/12/29/geloiocracy/

  Μόλις η ΕΕ απαλλαγεί από δαύτους, από αυτά τα ανθρωπάκια-υποχείρια των "αγορών" και των οίκων αξιολόγησης, όλα μπορούν να διορθωθούν μέσα σε πολύ σύντομο διάστημα - τουλάχιστον εντός Ευρωζώνης.

  ReplyDelete
 29. Συνέπεια της στρεβλής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα από τις ελληνικές τράπεζες με τα τοκογλυφικά επιτόκια και όρους και η μετάθεση ευθυνών αναπτυξιακής πολιτικής αποκλειστικά στο κράτος αύξησε και το φορολογικό κόστος για τις επιχειρήσεις, έτσι για να μην ξεχνιώμαστε...

  ReplyDelete
 30. @vaggelas:

  "...σε εποχές ανάπτυξης χρεώνονται οι επιχειρήσεις, ενώ σε υφέσεις τα κράτη...
  ...Μετέθεσαν τα βάρη και το ρίσκο στο δημόσιο..."


  Όταν τα γράφω εγώ εδώ και πολύ καιρό, πέφτουν όλοι να με χαρακτηρίσουν (προσωπικά), παρόλο που και εγώ είμαι επαγγελματίας και δεν έχω καμία σχέση με το Δημόσιο - άρα θα έπρεπε να υποστηρίζω τις παπάρες του διδύμου Μίχαλου-Δασκαλόπουλου.

  Όποιος ξέρει βασικές αρχές risk management καταλαβαίνει πολύ καλά τι έχει συμβεί με τη μετάθεση ρίσκου (ιδιωτικός -> δημόσιος τομέας), καθώς και το ότι απόλυση προσωπικού σημαίνει κατά βάση κακή διαχείριση αποθεματικών (μηδενικό/δεσμευμένο).

  ReplyDelete
 31. "@Jaga

  @vaggelas:

  "...σε εποχές ανάπτυξης χρεώνονται οι επιχειρήσεις, ενώ σε υφέσεις τα κράτη...
  ...Μετέθεσαν τα βάρη και το ρίσκο στο δημόσιο...""

  Αυτό είναι ένα αξίωμα διαχρονικό που ισχύει για κάθε εποχή και για κάθε κοινωνικό και οικονομκό σύστημα.
  ====
  @vaggelas

  Να μου πείς πόσα πλήρωσες εσύ και όχι η επιχειρησή σου.

  ReplyDelete
 32. Η δική μου επαγγελματική τάξη,απο τις πιό εύρωστες,δήλωσε 12.000 ευρώ ΕΤΗΣΙΟ εισόδημα παρακαλώ,όσο και η κυρία Βόζεμπεργκ.
  Για να μην νομίζεις ότι προσωποποιώ τη συζήτηση.

  ReplyDelete
 33. Μέτοχος είμαι σε ΟΕ με ποσοστό 45% οπότε δικαιούμαι να μιλάω για επιχείρησή μου. Πληρώνω ΦΠΑ πάνω από 3500 ευρώ το τρίμηνο και φόρους από από το 2008 άνω των 40000 ευρώ συνολικά!!!
  Οπότε καταλαβαίνεις ότι τα ποσά που πληρώνουμε δεν έχουν καμιά σχέση με τα 12000 ευρώ ΕΙΣΟΔΗΜΑ που δηλώνουν πχ η "κυρία" Βόζενμπεργκ!!!

  ReplyDelete
 34. Σαν ΟΕ φορολογούμαστε και στα προσωπικά εισοδήματα από τα διανεμόμενα κέρδη δηλαδή 2 φορές!!

  Τι να πω;

  Ότι τα λεφτά που πληρώνουμε φόρους δεν τα έχω πάρει ποτέ στο χέρι σαν προσωπικό εισόδημα και μετράω τα δίφραγκα για ένα πακέτο τσιγάρα;

  Είναι αυτό επιχειρηματικότητα συνέταιρο το κράτος 50%;

  ReplyDelete
 35. Ok Vaggelas,εγω είμαι ελεύθερος επαγγελματίας "τύπου Βόζεμπεργκ",οπότε καταλαβαίνεις τί γίνεται στη τάξη μου.

  ReplyDelete
 36. @Libertarian

  Ένα ακόμα σημείο είναι η μικροεπιχειρηματικότητα και στο επάγγελμά μου με τα 10 δωμάτια ή τα rooms to let, η εποχικότητα και η λειτουργία ενός πολύ μεγάλου ποσοστού με προσωπικές εταιρίες που μπορούν να δηλώνουν εισοδήματα κάτω του αφορολόγητου ορίου και να την γλιτώσουν χωρίς να φορολογούνται στα αδιανέμητα κέρδη τους.

  Για επιχειρήσεις που επενδύουν στην πραγματική οικονομία/παραγωγή και δεν είναι απλά οικονομική αεριτζίδες δεν συμφέρει να δείχνουν μικρούς τζίρους γιατί πολύ απλά καμιά τράπεζα δεν θα χρηματοδοτούσε τις επενδύσεις τους

  ReplyDelete
 37. Ειλικρινά, για όσους επιθυμούν την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεών τους δεν συμφέρει η φοροδιαφυγή ή τουλάχιστον ψάχνουν για την χρυσή τομή μεταξύ ικανοποιητικού τζίρου/φόρων και δυνατότητα πρόσβασης στην τραπεζική αγορά η οποία είναι εξαιρετικά προβληματική ακόμα και για κερδοφόρες επιχειρήσεις

  ReplyDelete
 38. @libertarian

  @Jaga

  @vaggelas:

  "...σε εποχές ανάπτυξης χρεώνονται οι επιχειρήσεις, ενώ σε υφέσεις τα κράτη...
  ...Μετέθεσαν τα βάρη και το ρίσκο στο δημόσιο...""

  Αυτό είναι ένα αξίωμα διαχρονικό που ισχύει για κάθε εποχή και για κάθε κοινωνικό και οικονομκό σύστημα.
  ..........

  Και οι τρείς έχετε δίκιο.
  Κρατικοποείς στην αρχή της ύφεσης,αποκρατικοποιείςστην αρχή της ανάκαμψης.
  Πρέπει όμως να λειτουργείς με ευελιξία και ταχύτητα.

  ReplyDelete
 39. Aς δούμε τη δική μας περίπτωση.
  Ο κύκλος των κρατικοποιήσεων αρχίζει απο το 1974 απο τον Καραμανλή το Λεοντόκαρδο(Ολυμπιακη,Εμπορική,Ναυπηγεία,Πετρέλαια,Μποδοσακης,κλπ)και τον Παπανδρέου τον Γεναιόδωρο(ότι απέμεινε σύν μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις τύπου "Μινιόν",κλπ) και τελειώνει το 1990 με την άνοδο στο θρόνο του Μητσοτάκη του Ακαρδου.

  ReplyDelete
 40. Από το 1990 αρχίζει ο κύκλος των αποκρατικοποιήσεων,που σήμερα παίρνει θυελώδη μορφή γιατί πρέπει να ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2011.
  Στο πρώτο κύκλο θα βάζαμε την ετικέτα:Τα πάντα στο κράτος.
  Στο δεύτερο κύκλο θα βάζαμε την ετικέτα: Τα πάντα εκτός κράτους.
  Κατά τη γνώμη μου ο κρατικός κύκλος πρέπει να είναι όσο γίνεται πιό βραχύς και ο ιδιωτικός όσο γίνεται πιό μακρύς ΑΛΛΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΨΟΦΑΕΙ ΠΟΤΕ.

  ReplyDelete
 41. Περα απο την ΕΕ πρεπει να δουμε τι θα κανουμε ως χωρα.

  Αν δεν αλλαξουμε δεν υπαρχει διεξοδος

  Μονη λυση η δραστικη μειωση των
  ΔΥ, δεν υπαρχει αλλος τροπος
  να μειωθουν οι δημοσιες δαπανες.

  Κανεις δε θελει και δε μπορει να δανειζει αλλο αυτο το καταστροφικο δημοσιουπαλληλικο
  μοντελο που εξεθρεψαν πολιτικοι
  και τους καρπους του γευομαστε
  σημερα.

  Το θεμα ειναι να υπαρχουν οι πολιτικες ηγεσιες που θα βαλουν τελος στην αυτοκρατορια του δημοσιου -ΔΕΚΟ που δημιουργησε
  τις δυο Ελλαδες ,των πριγκηποπουλων ΔΥ και νεοδουλων
  εξαθλιωμενων ΙΥ.

  Τα υπολοιπα τα βλεπω μαλλον περιττα.....

  ReplyDelete
 42. Και η Γιάννα Αγγελοπούλου διορισμένη στο Δημόσιο (ΥΠΕΞ) από το 1998:

  http://www.zoomnews.gr/?p=67297

  http://prezatv.blogspot.com/2010/12/1998-55000.html

  Ορίστε τι γνώμη έχει πραγματικά η MRs Ολυμπιακοί Αγώνες, που έστειλε νωρίς-νωρίς στην ανεργία αρκετό κόσμο όταν έκλεισε τον City (radio) και ξεπούλησε τον Ελεύθερο Τύπο.

  Υποθέτω αυτό εννοούν όταν λένε για "αποκρατικοποιήσεις" σε περίοδο κρίσης. Η κα Αγγελοπούλου συνεχίζει να εισπράττει το χαρτζιλικάκι της, παρόλο που δηλώνει ότι δεν το χρειάζεται (προφανώς).

  ReplyDelete
 43. Στο μεταξύ, ο αντιπρόεδρος συνεχίζει να προκαλεί κάποιον, οποιονδήποτε, να του την πέσει όπου τον βρει, ώστε να βγει μετά ως δαρμένος ήρωας - προφανώς ζηλεύει αφόρητα τον Χατζηδάκη:

  "Απασφάλισε και πάλι ο Θ. Πάγκαλος" (real.gr, 30/12):

  http://www.real.gr/DefaultArthro.aspx?page=arthro&id=34879&catID=1

  "...Οταν στο Δημόσιο βάζεις τον κοπρίτη επειδή σε ψηφίζει η οικογένεια του και παίρνεις πολλούς σταυρούς, ε, τότε ο κοπρίτης θα μείνει κοπρίτης σε όλη του τη ζωή, δεν πρόκειται να βελτιωθεί..."

  Μάλλον ανάποδα τα λέει. Αυτός που διορίζεται είναι ΒΛΑΚΑΣ και ανάξιος ψήφου. ΚΟΠΡΙΤΗΣ είναι αυτός που τον διορίζει. Αλλά για τον δεύτερο, ο αντιπρόεδρος δεν λέει λέξη, γιατί ξέρει πολύ καλά ότι είναι μέσα σε αυτούς (βλέπε υπαλλήλους στη Βουλή).

  Και επίσης:

  "'Αλκοολικός' με 'βουλιμικές εξάρσεις' ο Κ.Καραμανλής σύμφωνα με τα αρχεία Χριστοφοράκου! (30/12):

  http://www.real.gr/DefaultArthro.aspx?page=arthro&id=34858&catID=1

  Τέτοιοι πολιτικοί είναι αυτοί που μας έφεραν εδώ και που υποτίθεται καλούνται να σώσουν τη χώρα τώρα. το Geliocracy σε όλο του το μεγαλείο.

  ReplyDelete
 44. Εύχομαι σε όλους τους συντελεστές του μπλογκ αλλά και στους σχολιαστές υγεία ευτυχία και μπόλικες δόσεις αγάπης ως αντίδοτο στις δύσκολες ημέρες που έρχονται.

  Καλή χρονιά σε όλους, μικρούς και μεγάλους :)

  ReplyDelete
 45. Xρόνια πολλά.Το 2011 θα είναι μια καρπερή χρονιά.Θα τεθούν οι βάσεις του σύγχρονου Ελληνικού κράτους,έστω με καθυστέρηση 180 χρόνων.
  Σάς εύχομαι όλους να απολαύσετε το Foundation Year of Modern Greece.
  Χρόνια Πολλα και στον ΓΑΠ,τον Founder Father.

  ReplyDelete
 46. Χρόνια πολλά σε όλους και ιδαίτερα:

  - Στους "ντιντήδες",στους "νταήδες" και στους "κολαούζους", τα τρία σύγχρονα ιδεολογικά ρεύματα της κεντροδεξιάς.

  -Στους "αυριανιστές",τους "λαφαζαναίους" και τους ¨πτωχόφιλους",τα τρία σύγχρονα ιδεολογικά ρεύματα της Αριστεράς.

  ReplyDelete
 47. Αυτός ο Πάγκαλος τόσα χρόνια που ήταν ?

  Μιλάει λες και δεν είναι αυτός συμμέτοχος στην αθλιότητα.....

  ReplyDelete