Tuesday, January 13, 2009

Δεύτερη γενιά μεταναστών ή δεύτερη κατηγορία πολιτών;

Tης Αφροδίτης Αλ Σάλεχ*
Αναδημοσίευση από την ιστοσελίδα «Πολιτών Συμμαχία» ύστερα από άδεια της συγγραφέα

Την 23η Δεκεμβρίου 2008 δημοσιεύτηκε στον ΦΕΚ (αριθμός φύλλου 263), ο Ν. 3731/08 «για την αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας υπουργείου εσωτερικών», με τον οποίο, μεταξύ άλλων, διευθετείται -κατά την άποψη της κυβέρνησης- το επίμαχο ζήτημα των «παιδιών των μεταναστών».

Σύμφωνα με τη μία και μοναδική παράγραφο (7) του άρθρου 40, «τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών, τα οποία γεννήθηκαν και διαμένουν στην Ελλάδα και των οποίων οι γονείς εξακολουθούν να διαμένουν νόμιμα στη χώρα, μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους και εφόσον έχουν διανύσει την πρωτοβάθμια και γυμνασιακή εκπαίδευση, αποκτούν, με απόφαση του γενικού γραμματέα της οικείας περιφέρειας, την ιδιότητα του "επί μακρόν διαμένοντος", κατά παρέκκλιση της διαδικασίας, των προϋποθέσεων και των κριτηρίων των άρθρων 67 και 68 του ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212Α), όπως, ισχύει, καθώς και του π.δ. 150/2006 (ΦΕΚ 160Α)»

Καταρχάς, είναι κοινός τόπος ότι ένα τόσο σημαντικό ζήτημα όπως αυτό της «δεύτερης γενιάς μεταναστών», η οποία καταχρηστικά ονομάζεται έτσι καθώς στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για μετανάστες αλλά για τα παιδιά αυτών τα οποία είναι de facto Έλληνες, δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίζεται με ad hoc παραγράφους. Χρειάζεται μια ολοκληρωμένη μεταναστευτική πολιτική η οποία θα εκπορεύεται από ένα υπουργείο μετανάστευσης, όπως συμβαίνει σε όλες τις πολιτισμένες χώρες.

Κατά δεύτερον, αναφέρω επεξηγηματικά ότι η ιδιότητα του «επί μακρόν διαμένοντα» δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια πενταετής κάρτα παραμονής που δύναται να λάβει οιοσδήποτε αλλοδαπός μετά από πέντε χρόνια παραμονής του στη χώρα υποδοχής, υπό την προϋπόθεση να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα και να έχει ενιαύσιο εισόδημα άνω των 8,500 ευρώ.

Ως εκ τούτου, η εκχώρηση της κάρτα αυτής στα παιδιά των μεταναστών δεν αποτελεί σπουδαίο βήμα.

Στην πραγματικότητα αποτελεί ένα βήμα προς τα πίσω, καθώς δίδει σκοπίμως την αίσθηση της διευθέτησης του έωλου πλέον ζητήματος των παιδιών των μεταναστών ενώ στην πραγματικότητα μεταθέτει το αίτημα για αλλαγή του κώδικα ιθαγενείας στο πολύ μακρινό μέλλον.

Πάγια απαίτηση όσον ασχολούνται με τα μεταναστευτικά και των ευαισθητοποιημένων Ελλήνων, αλλά και της αξιωματικής και ελάσσονος αντιπολίτευσης, είναι η αλλαγή του κώδικα ιθαγενείας, ώστε να δίδεται η δυνατότητα απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας στην ηλικία των 18 ετών στα παιδιά των μεταναστών που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα ή έχουν έρθει σε μικρή ηλικία και έχουν φοιτήσει σε ελληνικά σχολεία.

* Σημειώνω ότι η Ελλάδα είναι μια από τις ελάχιστες χώρες του σκληρού πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που διατηρεί το αναχρονιστικό δίκαιο αίματος.

* Σημειώνω επίσης ότι η τρίτη και τέταρτη γενεά ελλήνων μεταναστών που διαβιούν σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης και ενδεχομένως να μην γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, μήτε την ελληνική ιστορία, μηδέ έχουν έρθει ποτέ στην Ελλάδα, έχει το δικαίωμα να λαμβάνει την ελληνική ιθαγένεια.

* Σημειώνω επίσης ότι τα παιδιά αυτά που γεννιούνται στην Ελλάδα ή έρχονται σε μικρή ηλικία έχουν ως μητρική γλώσσα την ελληνική και ως πατρίδα τους την Ελλάδα.

* Σημειώνω τέλος ότι Έλλην ανέκαθεν θεωρούνταν αυτός που μετέρχεται της ελληνικής παιδείας.

Πάρα ταύτα, γνωρίζοντας τις ζωές και τις αγωνίες πολλών από τα αποκαλούμενα «παιδιά μεταναστών» -τα οποία δεν είναι καθόλου «παιδιά» και σε πολλές περιπτώσεις έχουν τα δικά τους παιδιά- καθώς βιώνουν καθημερινά το φόβο της απέλασης (προς μια χώρα που ουδέποτε έχουν επισκεφτεί) σε περίπτωση που μείνουν άνεργοι και συνεπώς δεν θα μπορέσουν να ανανεώσουν την κάρτα παραμονής τους, ο συγκεκριμένος νόμος πράγματι θα τους δώσει μία ανάσα.

Ως εκ τούτου, σεβόμενη τις αγωνίες τους και επιφυλασσόμενη για τη συνέχιση των προσπαθειών ώστε να εκχωρηθεί κάποια στιγμή το δικαίωμα στην ιθαγένεια, θα περιοριστώ στο σχολιασμό της συγκεκριμένης παραγράφου του νόμου προσβλέποντας στην τροποποίηση της.

Σύμφωνα με το §41.7 του ν. 3731/08, δίδεται η κάρτα του «επί μακρόν διαμένοντα» στα παιδιά των μεταναστών που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα. Συνεπώς, η κάρτα αυτή δεν αφορά τα παιδιά που έχουν έρθει στην Ελλάδα π.χ. σε ηλικία 2 μηνών! Με άλλα λόγια ενδέχεται να υπάρχουν δύο αδέλφια, το ένα να έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και το άλλο να έχει έρθει στην ηλικία των 3 ετών, και το ένα να πάρει την κάρτα, ενώ το άλλο όχι. Προς τι αυτός ο διαχωρισμός;

Κατά δεύτερον, την κάρτα αυτή θα τη λάβουν τα παιδιά οι γονείς των οποίων εξακολουθούν να διαμένουν στην Ελλάδα. Όμως, πολύ συχνά οι γονείς επιστρέφουν στη χώρα καταγωγής τους και τα παιδιά (ως ενήλικες πλέον) παραμένουν στη Ελλάδα, διότι αυτή τη χώρα αναγνωρίζουν ως πατρίδα τους. Επίσης, πολύ συχνά η μητέρα ή/και ο πατέρας δεν έχουν νομιμοποιηθεί στη χώρα υποδοχής λόγω γραφειοκρατικών κωλυμάτων. Επίσης, υπάρχουν μονογονεϊκές οικογένειες. Σε τελική ανάλυση, είναι αντισυνταγματικό και πέρα κάθε λογικής να καθορίζεται το καθεστώς του ενήλικα από το καθεστώς των γονιών του.

Και για να μην μιλάμε αφηρημένα, ο φίλος μου Νίκος Οντουμπιντάν, 26 ετών, θα στερηθεί την εν λόγω κάρτα και θα συνεχίσει να ζει υπό την απειλή της απέλασης προς μια χώρα που ουδόλως γνωρίζει, επειδή οι γονείς του έχουν επιστρέψει στη χώρα καταγωγής τους.

Ο δε φίλος μου Μανώλης, 25 ετών, γνωστός ως «Mc Yinca», εξαίρετος τραγουδιστής, επίσης θα βρίσκεται σε παρόμοια κατάσταση και επιπροσθέτως δεν θα μπορεί να ακολουθεί σε περιοδείες το συγκρότημα του όταν θα λήγει η κάρτα παραμονής του καθώς θα είναι αναγκασμένος να περιμένει μέχρι και 2 χρόνια έως ότου λάβει την επόμενη κάρτα παραμονής, ληγμένη φυσικά.

Συνεπώς, ακόμα και αυτή την ύστατη στιγμή, παρακαλώ να αιτηθούμε συλλογικά την τροποποίηση του νόμου έτσι ώστε:

* να συμπεριληφθούν τα παιδιά των μεταναστών που έχουν διανύσει την πρωτοβάθμια και γυμνασιακή εκπαίδευση, ανεξαρτήτως από το εάν έχουν γεννηθεί ή έρθει σε μικρή ηλικία στην Ελλάδα, και

* να αποσυνδεθεί το καθεστώς των (ενήλικων) παιδιών των μεταναστών από το καθεστώς των γονιών τους.

Ενδεικτικό πάντως των αντιλήψεων που επικρατούν στους ιθύνοντες είναι η σχετική παράγραφος (§41.6) στην αιτιολογική έκθεση που συνόδευε την πρόταση νόμου, σύμφωνα με την οποία: «με την προτεινόμενη διάταξη λαμβάνεται ειδική μέριμνα για το καθεστώς διαμονής των τέκνων υπηκόων τρίτων χωρών, τα οποία γεννήθηκαν στην Ελλάδα, προκειμένου να διασφαλιστεί η περαιτέρω ακώλυτη διαμονή τους στη χώρα, και να επιτευχθεί, στον πληρέστερο δυνατό βαθμό, η κοινωνική τους ένταξη».

Αποτελεί κοινή γνώση ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι κατ' ουσία Έλληνες -και δεν τίθεται θέμα κοινωνικής ένταξης.

Το γεγονός ότι τα παιδιά αυτά ενδέχεται να αποκλίνουν φυσιογνωμικά από την κλασσική εικόνα του Έλληνα -δηλαδή να έχουν ασιατικά ή αφρικανικά ή καυκάσια ή άπω ανατολής χαρακτηριστικά- δεν σημαίνει ότι δεν είναι κοινωνικά ενταγμένοι, δεν σημαίνει ότι δεν είναι Έλληνες.

*Η Αφροδίτη Αλ Σάλεχ είναι ψυχολόγος και πολιτική επιστήμονας. To blog της Αφηρημένες κάποιες Σκέψεις είναι στη σελίδα http://afroditealsalech.blogspot.com/.

93 comments:

 1. Όχι στο ρατσισμό από την κούνια.

  Στο συγκεκριμένο νόμο περί Δημοτικής Αστυνομίας το ΥΠΕΣ και οι νομοθέτες του έχουν το θράσσος να ψηφίζουν άρθρο τροπολογία σύμφωνα με το οποίο δίνεται το 50% των εσόδων του Εθνικού Τυπογραφείου ως έσοδο για επίδομα των υπαλλήλων του ΥΠΕΣ, ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ και όχι καν των μάχημων υπαλλήλων πρώτης γραμμής στις νομαρχίες, και δεν έχουν τη στοιχειώδη ευαισθησία να κάνουν τους μετανάστες 2ης γενιάς ΈΛΛΗΝΕΣ πολίτες ως είναι. ΝΤΡΟΠΗ.

  ReplyDelete
 2. Αρχιτέκτονας όλων αυτών είναι ο Φαυλόπουλος,ο Ελληνας Αντρεότι.

  ReplyDelete
 3. Η Ελλάδα,πρώτη φορά μετά τη Χούντα,αποκτά,με τη καθοδήγηση του Φαυλόπουλου, "ΒΑΘΥ ΚΡΑΤΟΣ".
  Από δω και πέρα,αυτό το κράτος, θα το βρίσκουμε συνεχώς μπροστά μας.Θα φοράει τη λεοντή του Κράτους Δικαίου, δίνοντας ευγενές άλλοθι στις λογής-λογής Μαργαρίτες του για να υποστηρίζουν τη φαυλότητά του.
  Ετοιμάζονται εκλογές "βίας και νοθείας".Είναι το τελευταίο τους χαρτί.

  ReplyDelete
 4. Χωρίς νοθεία αυτές οι εκλογές δεν κερδίζονται από τη Δεξιά.Οι άνθρωποι το λένε καθαρά."Κάναμε τον ανασχηματισμό με στόχο την ανύψωση του φρονήματος και την αύξηση της συσπείρωσης των οπαδών της παράταξής μας".Τόσο κυνικά.Και αυτά δεν λέγονται από κομματικά στελέχη αλλά από υπουργούς που υποτίθεται ότι η δουλειά τους είναι η προώθηση των συμφερόντων της χώρας και των πολιτών της.Το κράτος ταυτίζεται με την παράταξη,η κυβέρνηση ταυτίζεται με τη παράταξη,το κόμμα ταυτίζεται με τη κυβέρνηση.Δεν τους βγαίνουν τα κουκιά,αλλά ας είναι καλά οι Μαργαρίτες.

  ReplyDelete
 5. Η ΝΔ, αφού έκανε λαθρεμπόριο με τον φιλευθερισμό, τον κατασυκοφάντησε ταυτίζοντάς τον με το πλιάτσικο του κράτους.
  Τώρα πιά είναι μια γυμνή Δεξιά,που περιφέρει τα θέλγητρά της.Κάποιες Μαργαρίτες,"σαν έτοιμες από καιρό",ξεμυαλίστηκαν από τα κάλη της.

  ReplyDelete
 6. @ ser

  Δεν είμαι μαθημένος να νταντεύω μωρά με pacifier (μπιμπίλα).

  Besides, θα ακολουθήσω τους όρους του "σύντροφου" Λαλιώτη, δλδ

  ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ μέχρις ΕΣΧΑΤΩΝ

  και ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΙ επ' αυτού.

  Εffective immediately, I shall be confrontational, at all times, and at all levels.

  Θα γίνει,

  όπως λένε στην ΑΘΗΝΑ, το

  "ΕΛΑ ΝΑ ΔΕΙΣ"

  ή,

  όπως λέμε στο Manhattan,

  "της Λαλιωτο-φώφης".

  ΠΡΕΠΕΙ να ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ η ΑΤΥΧΗ ΠΑΤΡΙΔΑ
  and the moment is opportune.

  O indio έχει δίκηο απ' αυτή την άποψη, διότι, από κάθε άλλη, αυτός και γω έχουμε τόσα κοινά στην ερμηνεία και προσέγγιση παντός επιστητού, όσα η μέρα και η νύχτα.

  Οι ΝΕΟΙ πρέπει να ΑΦΥΠΝΙΣΘΟΥΝ και με

  ΕΡΓΑΛΕΙΟ τους

  την ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ τους ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

  [και τιμώ και υποκλίνομαι στον mesout και άλλους φίλους που επιμένουν επ' αυτού]

  κάθε ΩΡΑ, κάθε ΜΕΡΑ, κάθε ΣΤΙΓΜΗ

  ΟΦΕΙΛΟΥΝ να ΔΙΔΟΥΝ το

  ΣΤΙΓΜΑ [υπό θετική έννοια της λέξης] τους vis-a-vis στην

  ΑΤΟΜΙΚΗ και ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ στην ΤΡΑΓΩΔΙΑ της ΕΛΛΑΔΑΣ.

  Το ΘΕΜΑ της ΠΑΤΡΙΔΑΣ

  ΔΕΝ είναι ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟ

  ΔΕΝ είναι ΠΟΛΙΤΙΚΟ

  ΔΕΝ είναι ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ

  Eίναι ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

  AND TRASCENDS ALL STRATA of SOCIETY

  The YOUNG and the OLD

  The RICH and the POOR

  The EDUCATED and the UNEDUCATED

  The SOPHISTICATED and the PEASANTS

  The AESTHETES and the PRIMITIVE.

  Το ΘΕΜΑ EΠΕΙΓΕΙ και πρέπει να ΛΥΘΕΙ ΑΥΘΩΡΕΙ και ΠΑΡΑΧΡΗΜΑ από

  ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΜΑΣ!

  ReplyDelete
 7. Γιά να έλθουμε στο ΘΕΜΑ του POST.

  Πολλά από τα ΘΙΓΟΜΕΝΑ είναι ΟΡΘΟΤΑΤΑ, αλλά η ΟΛΗ παρουσίαση είναι ΣΕΧΤΑΡΙΣΤΙΚΗ ("πώς σας αρέσει" η μαρξιστική μου διάλεκτος ΜΕ Παπανδρεϊκούς overtones???)

  ΚΑΤ ΑΡΧΗΝ βλέπουμε γιά μιά ακόμα φορά

  ΤΟ ΑΙΣΧΟΣ

  ΤΟ ΑΙΣΧΟΣ

  ΤΟ ΑΙΣΧΟΣ

  δηλαδή ένας ΝΟΜΟΣ, πες, γιά το περιβάλλον να ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ προσθήκες που αφορούν στους μισθούς των διπλωματών. ΚΑΙ διερωτάσαι, "ΤΙ σχέση έχει ο φάντης με το ρετσινόλαδο;"

  ΚΑΙ ΔΕΝ πρόκειται για "ad hoc παραγράφους" όπως αναφέρει η αγράμματη αρθρογράφος

  ΑΛΛΑ

  ΑΛΛΑ

  ΑΛΛΑ

  γιά ΣΥΝΗΘΩΣ λαμογιακά-φωτογραφικά μπαλώματα-διευθετήσεις μεμονωμένων συμφερόντων
  ή, όπως στην περίπτωση του POST, γιά controversial, sensitive, taboo or politically INcorrect issues που οι εκάστοτε κυβερνήσεις προσπαθούν να ΠΕΡΑΣΟΥΝ εν ΚΡΥΠΤΩ και ΠΑΡΑΒΥΣΤΩ!!!!

  ΑΥΤΟ είναι μιά παληά ΤΑΚΤΙΚΗ των Κυβερνήσεων της Ελλάδος. Την ΕΜΠΕΔΩΣΑΝ οι Προ-Δικτατορικές Κυβερνήσεις και την ΜΕΤΕΤΡΕΨΕ σε ΥΨΗΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
  ο ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ του ΕΘΝΟΥΣ και η ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΛΗΤΕΙΑ του.

  ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ:
  Πρέπει, με ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ να απαγορεύεται ΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΝΟΜΟΣ να ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ ή ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΙ ΘΕΜΑΤΙΚΩΣ ΑΣΧΕΤΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ, ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ, ΦΡΑΣΕΙΣ και ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ (δλδ να ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΝΟΜΟΙ του παρελθόντος με παρόμοια ΕΝΘΕΤΑ)

  ReplyDelete
 8. Το επίμαχο νομοσχέδιο στη σελίδα του Ελληνικού Κοινοβουλίου www.parliament.gr μπορείτε να βρείτε το πλήρες πακέτο: αιτιολογική έκθεση και τροπολογίες

  ReplyDelete
 9. Πρέπει, με ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ να απαγορεύεται ΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΝΟΜΟΣ να ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ ή ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΙ ΘΕΜΑΤΙΚΩΣ ΑΣΧΕΤΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ, ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ, ΦΡΑΣΕΙΣ και ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ (δλδ να ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΝΟΜΟΙ του παρελθόντος με παρόμοια ΕΝΘΕΤΑ)

  Συμφωνούμε κι επαυξάνουμε.

  ReplyDelete
 10. H περίπτωση αυτού του ΥΠΟ-ΝΟΜΟΥ (sens propre et sens figure' δλδ literally and figuratively, κυριολεκτικώς και μεταφορικώς - διαλέγετε και παίρνετε)

  είναι ΚΡΑΥΓΑΛΕΑ όσον αφορά στην ΠΡΟΧΕΙΡΟΤΗΤΑ, το ΑΣΤΟΧΕΥΤΟ και ΑΣΚΟΠΟ της ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ.

  ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ και ΕΠΙΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ γιά μιά ακόμα φορά ότι στην Ελλάδα
  το ΠΡΟΒΛΗΜΑ δεν είναι τόσο η ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ των θεμάτων

  ΑΛΛΑ

  ΑΛΛΑ

  ΑΛΛΑ

  Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΚΟΙΝΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ.

  Εδώ ΔΕΝ μπορώ παρά να σκεφθώ την ΘΕΣΗ που πήρε χθες η "γάτα", ο Σημίτης των ΗΠΑ, κυρία Rodham-Clinton όταν μίλησε ενώπιον της ΓΕΡΟΥΣΙΑΣ γιά "ΕΞΥΠΝΗ ΙΣΧΥ" που

  στα ΧΕΡΙΑ των ΛΟΓΙΚΩΝ άρα και ΔΙΚΑΙΩΝ μπορεί να είναι ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ και ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ,

  ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΝ

  ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΕ!

  ReplyDelete
 11. Οι Πολιτείες δεν κτίζονται από την μια μέρα στην άλλη γιατί απαιτείται να προυπάρξει έθνος, ένα δηλαδή ανθρωποκεντρικά θεμελιωμένο ανθρώπινο σύνολο τα μέλη του οποίου θέλουν, για λόγους που είναι τόσο υλικοί όσο και πνευματικοί, να συγκροτήσουν κοινό βίο.

  Με δεδομένο λοιπόν ότι το 70% των μεταναστών στην Ελλάδα προέρχεται από γειτονική χώρα, η οποία συγκαλυμμένα ή απροκάλυπτα χρησιμοποιεί τους διάσπαρτους ομοεθνείς της ως την αιχμή του δόρατος σε παιχνίδια αναθεωρητισμού, αποτελώντας και εκτελεστικό όργανο ηγεμονικών δυνάμεων προς την ίδια κατεύθυνση, εκφράζω τις σοβαρές μου αμφιβολίες για την ειλικρινή θέληση σε ότι αφορά ΜΟΝΟ των συγκεκριμένων υπηκόων να αφομοιωθούν πλήρως μέσα στον κοινό βίο της ελληνική πολιτείας.

  Στις παρούσες συνθήκες ο γεωπολιτικός δυναμισμός και ο μεγαλοιδεατισμός του συγκεκριμένου έθνους λειτουργεί ως φάρος συσπείρωσης των πληθυσμών του, και ανάχωμα στις προσπάθειες οποιασδήποτε ομαλής αφομοίωσής του. Περισσότερο δε όταν η φιλοξενούσα χώρα μας στο συλλογικό τους υποσυνείδητο εντάσεται στην κατηγορία των μεγάλων εχθρών του έθνους τους.

  Συμφωνώ λοιπόν στην χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας στη δεύτερη γενιά μεταναστών, αλλά με την προυπόθεση ότι αυτήν δεν θα χορηγείται σε μετανάστες οι οποίοι προέρχονται από γειτονικές της Ελλάδας χώρες.

  ReplyDelete
 12. QUO VANTIS SALOMI?

  ......THAT'S THE QUESTION.

  ReplyDelete
 13. Μια αποστροφή απο την Οδύσσεια,που περιγράφει τη συνάντηση της Καλυψούς με τον Οδυσσέα.

  "Και μπήκαν εις τ'απόβαθα του θολωτού σπηλαίου,
  και εκεί πλαγιάσανε μαζί και κρυφαγκαλιαστήκαν"

  θΑ μπορούσε να είναι απόσπασμα απο τη συζήτηση για τη παιδεία, που άρχισε χθές απο τους δύο ...FORMERS,με τίτλο "TABULA RASA".

  ReplyDelete
 14. ΤΙ ΑΝΟΗΣΙΕΣ είναι ΑΥΤΕΣ VAGGELAS;;;;;

  Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑ είναι ΜΙΓΜΑ από ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ, ΒΛΑΧΟΥΣ, ΑΛΒΑΝΟΥΣ
  de toutes sortes τέλος πάντων!!!!!!!!!!!

  MH ΤΡΕΛΑΘΟΥΜΕ!!!!!!!!!!!

  Γράφει, λοιπόν, ο Σπυρίδων Τρικούπης, Μινίστρος της Ελλάδος παρά τη Αυλή του Αγίου Ιακώβου [δλδ στην Μεγάλη Βρεταννία] και πατέρας του Χαριλάου,
  για τον ρόλο μερικών ντόπιων Αρβανιτών

  «Δι᾿ αὐτοῦ, μετενεχθέντος εἰς Κόρινθον, ἐπροσπάθησαν οἱ Ἕλληνες νὰ πείσωσι τοὺς ἐχθροὺς εἰς παράδοσιν τῆς ἀκροκορίνθου. Ἀλλ᾿οἱ πρὸς τὴν μητέρα του, τὴν γυναῖκά του καὶ λοιποὺς πολιορκουμένους λόγοι τοῦ ἀνδρὸς τούτου κατ᾿ εἰσήγησιν τῶν Ἑλλήνων δὲν εἰσηκούοντο, διότι οἱ πολιορκούμενοι ἂν καὶ ἐτίμων τὰς διαταγάς του, ἤξευραν ὅτι παρήγγελλεν ὅσα τῷ ὑπηγόρευαν οἱ κατέχοντες αὐτόν. Οἱ Ἕλληνες ἐπέμεναν ἔτι μᾶλλονεἰς τὴν κυρίευσιν τῆς ἀκροκορίνθου, διότι ἐπίστευαν ὅτι ἦσαν ἐναποτεταμιευμένοι οἱ θησαυροὶ τοῦ Κιαμήλμπεη, ὃν ὅλη ἡ Ἑλλὰς ἐθεώρει πολυτάλαντον. Οἱ δὲ φρουροὶ ἦσαν ἐντόπιοι Ἀλβανοί,καί τινες Λαλιῶται [σσ δλδ Αρβανίτες], ὅλοι 600, πλήρεις ἐλπίδων ὅτι ἐντὸς ὀλίγου θὰ εἰσέβαλε καὶ θὰ ἔλυε τὴν πολιορκίαν των ἡ εἰσέτι, ὡς ἐνόμιζαν, διατρίβουσα ἐν τῇ Ἀνατολικῇ Ἑλλάδι ὀθωμανικὴ δύναμις ὑπὸ τὸν Βρυώνην καὶ τὸν Μεχμέτην."

  Δηλαδή θες να μου πεις Βαγγέλας ότι ο Λαλιώτης ΔΕΝ είναι Ελληνας;;;

  Ε ΟΧΙ αυτό δεν το δέχομαι.

  Αγράμματος μπορεί να είναι.
  Πρύτανης των πελατειακών σχέσεων μπορεί να είναι. Συνεργάτης του Εκμαυλιστή του Εθνους μπορεί να ήταν.

  ΑΛΛΑ

  ΑΛΛΑ

  ΑΛΛΑ

  φέρει Ελληνική ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.
  ΚΑΙ αν ΔΕΝ είναι Ελληνας ο Λαλιώτης τότε ΔΕΝ είναι ΕΛΛΗΝΕΣ

  περίπου

  9.950.000 ΚΑΤΟΙΚΟΙ της ΕΛΛΑΔΟΣ.

  ΜΗ ΤΡΕΛΑΘΟΥΜΕ ΤΩΡΑ.

  Τι είδους ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ ΣΥΤΕΡΙΑ, ΠΑΡΑΝΟΪΚΟ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ ή ΣΥΝΩΜΟΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ;;;;;;;;;;;;;

  Ακόμα και εγώ, o par excellence elitist, ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΑΙ τη ΘΕΣΗ σου απέναντι στους Αλβανούς.

  ReplyDelete
 15. KAI θες να πάμε παρακάτω;;;;;;;

  Γράφει ο ιστορικός Strudja στο βιβλίο του γιά τις Μεγάλες Οικογένειες της Ελλάδος, ότι η οικογένεια Γεννηματά πιθανότατα λεγόντουσαν Gemvata, που ήσαν Aλβανοί που μετώκησαν στη ΜΑΝΗ και λέει συγκεκριμένα

  "Famille Albanienne qui etaient stradiotes et serviteurs auliques de la Porte"

  δλδ Αλβανική Οικογένεια που ήσαν στρατιωτικοί και αυλικοί υπηρέτες της Πύλης, δλδ του Σουλτάνου.

  ΣΥΜΦΩΝΑ, λοιπόν, με την συλλογιστική σου, η οικογένεια Γεννηματά είναι Αλβανοι και ΟΧΙ Ελληνες KAI υπερασπίζονται τα συμφέροντα του ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΛΒΑΝΙΣΜΟΥ;;;;;;;;;;;;;;;

  ΕΛΕΟΣ!!!!!!!!!!!!!!!!

  Αddendum. Το είπα κάποτε στην θεία Φωφώ, αλλά σε οικογενειακή συνάθροιση γιά να γίνει πλάκα. ΟΠΟΤΑΝ εξεμάνη η θεία Φωφώ και ανεφώνησε, "Μα μέχρι και απατεώνες μα αποκαλείς από πρωίας μέχρι νυκτός, αλλά ότι θα μας έβγαζες και Αλβανούς;;;;!!!!!!"

  ΧΤΥΠΙΟΜΑΣΤΑΝ όλοι στα ΓΕΛΙΑ επι ώρες.
  Τι ωραία αξέχαστα χρόνια!!!!!!!!!!!!

  ReplyDelete
 16. GAFFE EXTRAORDINAIRE

  VAGGELAS

  EXTRAORDINAIRE

  ReplyDelete
 17. @Vaggelas

  Κατανοώ, έχεις απόλυτο δίκιο.Οι μετανάστες πρέπει να έχουν όλα τα ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώματα.Αλλά τα πολιτικά δικαιώματα θα τα καθορίζει το Εθνικό μας συμφέρον.Που σημαίνει ότι μπορούν να χρησιμοποιούνται επιλεκτικές,προσεκτικές και στοχευμένες διαδικασίες απονομής Ιθαγένειας.
  Κατά τη γνώμη μου πρέπει να περάσουμε σε μαζικές Ελληνοποιήσεις,κάποιων εκατομμυρίων, μη μουσουλμάνων και μη βαλκάνιων μεταναστών.

  ReplyDelete
 18. Θα μπορούσαμε να δώσουμε προτεραιότητα στους ινδουιστές Ινδούς,στους βουδιστές ασχέτως εθνικότητας,τους Φιλιππινέζους,τους Βιετναμέζους,τους Λατινοαμερικάνους,τους Υποσαχάριους.

  ReplyDelete
 19. Βαγγέλα και παρμενίδη, άποψή μας είναι ότι όσο οι Βαλκάνιοι χορηγούν citizenship ή κάνουν διακρίσεις και διαχωρισμούς στο σώμα του εγχώριου πληθυσμού βάσει αίματος και έθνους, και όχι βάσει οικουμενικών ατομικών δικαιωμάτων συνταγματικά κατοχυρωμένων, θα παίζεται μονίμως το "παιχνίδι των μειονοτήτων" από τα μητρικά κράτη και τους πράκτορες τους, ακριβώς όπως κάνουμε κι εμείς συστηματικά στην πάνω αριστερή γωνία του χάρτη. Είναι ένας φαύλος κύκλος αυτός που πρέπει να σπάσει. Άποψή της G700 είναι: Γεννήθηκες στην Ελλάδα; Παίρνεις υπηκοότητα. Γίνεσαι ισότιμος Έλληνας Πολίτης. American Style. Ή έστω αν κάτι τόσο δραστικό σας ακούγεται περίεργο μπορεί να ισχύσει και το πιο απλό. Γεννήθηκες και μεγάλωσες στην Ελλάδα πήγες σχολείο και έγινες 18; Με την ενηλικίωση γίνεσαι ισότιμος Έλληνας Πολίτης και αποκτάς υπηκοότητα.

  σχετικά με τροπολογίες

  χτες στη συζήτηση που ανοίξαμε με τον indio κάναμε λόγο για κακές νοοτροπίες και μεταπολιτευτικό status quo με τοοποίο πρέπει να κονταροχτυπηθούμε. H ελληνική τροπολογία-democracy, ας την πούμε Τροποcracy είναι στυλοβάτης αυτού του status quo. Πάνω στην Τροποcracy και με το πρόσχημα της νομοθετικής ευελιξίας στηρίζονται πάσης φύσεως ιδιοτελή και παρασιτικά συμφέροντα ή αντίστοιχα θεμελιώνεται η κρατική αυθαιρεσία, συμφέροντα που δεν τολμούν να βγάλουν τα αιτήματά τους στη δημόσια σφαίρα και να τα υποβάλλουν στη βάσανο της ανοιχτής αντιπαράθεσης και σύγκρουσης.

  ReplyDelete
 20. Οι Βαλκάνιοι και οι άλλοι ανατολικοευρωπαίοι έχουν το ίδιο δημογραφικό πρόβλημα με μάς.Και την ίδια προοπτική,όσον αφορά την απόκτηση Ευρωπαικής ιθαγένειας, με μας.Δεν χρειάζονται λοιπόν τρείς και τέσσερες ιθαγένειες οι Αλβανοί.Επί πλέον τα Βαλκάνια είναι ακόμη ένα "καζάνι που βράζει". Δεν χρειάζονται ψευδοφιλομεταναστατικές κορώνες.

  ReplyDelete
 21. EΔΩ θα ΣΥΜΦΩΝΗΣΩ ΑΠΟΛΥΤΑ

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΣ και ΔΑΝΕΙΖΟΜΕΝΟΣ

  ξανά την ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

  Η Αμερικανική Νομοθεσία ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΔΙΠΛΗ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ

  Εφόσον και MONON υπό την ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ότι οι ΔΥΟ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΕΣ

  ΔΕΝ ΑΛΛΟΛΗΟΣΥΓΚΡΟΥΟΝΤΑΙ τώρα ή ΔΥΝΗΤΙΚΑ στο μέλλον.

  Ετσι, as we speak, υπάρχουν περίπου 2-3 εκατομμύρια Αμερικανών πολιτών που ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΦΕΡΟΥΝ και ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ (της ΕΕ εννοώ).

  ΑΛΛΑ

  ΑΛΛΑ

  ΑΛΛΑ

  Εκεί σταματούν οι ΔΥΑΔΙΣΜΟΙ.

  ΣΥΜΦΩΝΩ και ΕΠΑΥΞΑΝΩ ότι ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ

  ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ

  ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ


  και ούτω καθ εξής.

  OTAN θάρθει η ΩΡΑ τους, αυτά τα ΑΤΟΜΑ θα ΟΦΕΙΛΟΥΝ να ΔΙΑΛΕΞΟΥΝ

  ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΕΣ.

  That PLAIN and that SIMPLE>

  ReplyDelete
 22. ΑΛΛΑ ας επανέλθουμε

  στην ΕΞΥΠΝΗ ΙΣΧΥ και ΕΞΥΠΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ.

  Ξέρετε, η ΠΡΙΓΚΗΠΙΚΗ Οικογένεια της Θυρέας, πίστευε πάντα στον

  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ του ΤΕΡΠΝΟΥ μετά του ΩΦΕΛΙΜΟΥ

  ΧΩΡΙΣ

  ΧΩΡΙΣ

  ΧΩΡΙΣ

  ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ και ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΑΤΑ στις ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΗΘΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ.

  Αν ζούσαν, ο Αντωνάκης και η Μάρω θα προέτειναν το εξής ΜΟΝΤΕΛΟ Ελληνοποίησης.

  Ελα εδώ κύριε Βαγγέλη, κυρία Μαργαρίτα και νεαρέ Απόστολε.
  Γεννηθήκατε ΚΑΙ οι τρεις στην Αλβανία.

  ΕΦΟΣΟΝ επί ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ έχετε EΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ και ΔΗΛΩΣΕΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΣ EIΣΟΔΗΜΑ 8.500 per capita, δλδ 25.500 ευρώ γιά τους τρεις σας,

  ΑΠΟΚΤΑΤΕ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ (RESIDENT ALIEN) Ο και Η ΣΥΖΥΓΟΣ, ο δε γιός σας ΠΟΥ ΟΜΙΛΕΙ ΑΠΤΑΙΣΤΩΣ την Ελληνική,
  ΑΠΟΚΤΑ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΣ την ΕΛΛΗΝΙΚΗ IΘΑΓΕΝΕΙΑ.

  ΑΝ

  ΑΝ

  ΑΝ

  Μετά ΑΛΛΑ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ εξακολουθείτε να έχετε ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ το ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΙΣΟΔΗΜΑ και εφόσον θα μιλάτε ΚΑΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

  ΑΠΟΚΤΑΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ (το ζεύγος δηλαδή) την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ.

  ΕΤΣΙ

  ΕΤΣΙ

  ΕΤΣΙ

  ΘΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΘΕΙ
  και η ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ των ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ που είναι ΜΕΙΖΩΝ ΠΗΓΗ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΩΝ και ΔΙΑΦΕΥΓΟΝΤΩΝ ΦΟΡΩΝ.

  ΗΓΟΥΝ ΤΟΥΤΕΣΤΙΝ ΔΗΛΑΔΗ

  ΤΟ ΤΕΡΠΝΟΝ μετά του ΩΦΕΛΙΜΟΥ!

  ReplyDelete
 23. Μη μπερδεύετε τις παραδοσιακές μειονότητες της παραμεθορίου (που δημιουργήθηκαν με των ορισμό των συνόρων) και πώς αυτές χρησιμοποιούνται, με τους μετανάστες των πρόσφατων χρόνων.
  Αυτά που λέτε, ειλικρινά, με πληγώνουν. Θα αρχίσω κι εγώ να φωνάζω μου φαίνεται.
  Έχουν και οι Έλληνες εθνική συνείδηση... Αυτό όμως τους βγαίνει μόνο όταν επιδίδονται στη συνωμοσιολογία, ξενοφοβία και ανοησία.

  -Και φυσικά εννοείται ότι θα διαλέγουν μία υπηκοότητα. Τόσο απλά και χωρίς πρόβλημα.
  Μας έχουν φάει οι συνωμοσιολογίες σε αυτή τη χώρα.

  Το ΕΘΝΟΣ σας ΜΑΡΑΝΕ. ΕΔΩ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ.

  ReplyDelete
 24. ΔΕΥΤΕΡΟΝ

  και επίσης δανεισμένο από την ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

  "Οποιος ΑΦΙΚΝΕΙΤΑΙ στην Ελλάδα με ΝΟΜΙΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟΝ 250.000 ΕΥΡΩ και άνω και ΕΦΟΣΟΝ το ΖΗΤΗΣΕΙ

  ΑΠΟΚΤΑ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

  Εάν μετά 5 ΧΡΟΝΙΑ, το ΠΟΣΟΝ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ στην Ελλάδα σε ΤΡΑΠΕΖΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

  ΑΠΟΚΤΑ RESIDENT ALIEN STATUS (δλδ ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑ)

  και

  εάν μετά ΑΛΛΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ συνεχίζεται το ίδιο καθεστώς

  ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΕΚΜΑΘΕΙ την ΕΛΛΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ και ΙΣΤΟΡΙΑ και περάσει επιτυχώς σχετικές εξετάσεις

  ΑΠΟΚΤΑ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΣ την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ.


  Ολα τα άλλα επί του ΘΕΜΑΤΟΣ

  είναι ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ που

  ΕΥΝΟΟΥΝ τους Πασόκους ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ GREEN CARD που είναι ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ σε ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ της Ελλάδος

  ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ της ΓΗΣ και έχουν ΦΤΙΑΞΕΙ ΤΑΡΙΦΦΕΣ

  τις οποίες οι ΠΡΟΞΕΝΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

  ΟΛΟΙ 100% ΡΟΥΦΙΑΝΟΙ ΙΣΧΥΡΙΖΟΝΤΑΙ πως ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ!!!!!!!!!!!!

  ReplyDelete
 25. Eγκώ ήθελα φέρει Ελλάδα μαμά μου γιά διακοπες Πάσχα περυσι. Μαμά και μπαμπά μου δεν είναι Ελληνες Βορειοηπειρώτες αλλά είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι.

  Είπανε Πρεσβεία Τίρανα μαμά μου, "Να μας φέρεις πρόσκληση από κάποιον Ελληνα."

  Τέλος πάντων, κύριο που είχε έρθει γιά Πάσχα Αθήνα, πήγε Αστυνομικό Τμήμα και έγραψε μόνο του πρόσκληση και Ασυνομία σφράγισε γνήσιος υπογραφή.

  Στέλνω χαρτί μαμά μου και πάει Προξενείο και της λέει ένα εργολάβο, "Αμα δεν μας δώσεις 1000 ευρώ δεν σου δίνουμε βίζα".

  Κύριο έμαθε μετά ότι εργολάβο είναι λαμόγιος από Γιάννενα, πασόκο.

  ReplyDelete
 26. Μην ανησυχείτε όμως. ΚΑΙ σε αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση ΚΑΙ θα μας πει τι θα κάνουμε ΚΑΙ θα ακυρώσει τα όποια προβλήματα προβλέπουν οι διάφοροι συνωμοσιολόγοι. Αφού εμείς δεν έχουμε κοινωνία για να στηρίζουμε προοδευτικές πολιτικές επιλογές, θα χρησιμοποιήσουμε αυτή της ΕΕ, που αναγκαστικά θα μας δείξει το δρόμο και σε αυτό. Γι αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία. Η αναγκαιότητα αυτή πηγάζει από τις συνθήκες του Μάαστριχτ και του Αμστερνταμ και τον ορισμό της Ευρωπαϊκής υπηκοότητας.

  ReplyDelete
 27. KAI εάν υπάρχει μιά ΕΙΡΩΝΕΙΑ είναι ότι τα ΜΟΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ που δεν έχουν ΠΕΛΑΤΕΣ απόκτησης Ελληνικής Ιθαγένειας είναι ΑΥΤΑ στις ΗΠΑ.

  ΓΙΑΤΙ;;;;

  Διότι, παρότι πολλοί Ελληνες ή Ελληνο-Αμερικανοί θα ΗΘΕΛΑΝ είτε από πατριωτισμό, είτε διότι το Ελληνικό-Ευρωπαϊκό διαβατήριο ΑΝΟΙΓΕΙ ΠΟΡΤΕΣ γιά nternational businessmen, μεγαλοδικηγόρους, μεγαλογιατρούς κλπ,

  ο ΒΡΑΧΝΑΣ της ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ είναι ΜΕΙΖΩΝ ΤΡΟΧΟΠΕΔΗ.

  ΑΛΛΗ ΒΛΑΚΕΙΑ ΚΙ ΑΥΤΗ !!!!!!!!!

  ReplyDelete
 28. ENΘΥΜΟΥΜΑΙ

  ΠΡΙΝ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ

  έπρεπε να ανανεώσω το Ευρωπαϊκό μου ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ. Τότε έμενα στο ΝΟΤΟ. Τηλεφωνώ στο ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ της Ατλάντα από όπου με πληροφόρησαν ότι το ΚΟΣΤΟΣ

  ΗΤΑΝ

  ΗΤΑΝ

  ΗΤΑΝ

  ΗΤΑΝ

  ΗΤΑΝ

  150 US DOLLARS

  ΞΕΔΙΑΝΤΡΟΠΑ στην συνέχεια μου είπαν ότι χρεώνουν ΑΝΑΛΟΓΑ με το εισόδημα καθενός.

  Θα μου πείτε ΠΟΥ ήξεραν το εισόδημά μου;;;;;;;;;;;;;

  χαααααααααααααααααααχαχαχαχαχαχα

  Κάθε χρόνο έπαιρνα ένα έγγραφο από αυτούς γιά να δηλώνω στην Αθήνα την ιδιότητά του ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ.

  Προς ΕΚΔΟΣΗ, λοιπόν, αυτού του ΕΓΓΡΑΦΟΥ έπρεπε να υποβάλλω κάθε χρόνο την Αμερικανική Φορολογική μου ΔΗΛΩΣΗ.

  ΕΤΣΙ, λοιπόν, τα

  ΑΛΗΤΟΠΑΣΟΚΙΑ

  επαναλαμβάνω

  ΑΛΗΤΟΠΑΣΟΚΙΑ

  επαναλαμβάνω

  ΑΛΗΤΟΠΑΣΟΚΙΑ

  ασκούσαν και

  ΜΙΑ ΙΔΙΟΤΥΠΗ, SUI GENERIS,

  LALIOTOID ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ.

  ReplyDelete
 29. @ Kομφούκιος

  Το ιστορικό παράδειγμα των Αρβανιτών και της πλήρους αφομοίωσής τους από τον Ελληνισμό κατά την διάρκεια του Μεσαίωνα, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ούτε ως επιχείρημα ούτε πολύ περισσότερο ως άλλοθι για τον εξής πολύ σημαντικό λόγο:

  Οι αλβανικοί πληθυσμοί εκείνης της εποχής δεν είχαν ακόμα χειραφετηθεί εθνικά και πολιτικά όπως το πράξανε μετά τον 19ο αιώνα. Λειτουργούσαν με κριτήρια φατρίας μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον στο οποίο η ταύτιση του έθνους με το κράτος ήταν ακόμα μια τελείως άγνωστη πολιτική διαδικασία.

  Μέσα σε αυτό το κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο η ψυχολογική διάσταση της αφομοίωσης καθίσταται περισσότερο εύκολη και προσιτή επιλογή για τον οποιοδήποτε, εαν αυτό εξυπηρετεί γενικότερους σκοπούς και συμφέροντα. Είτε του ιδίου, είτε της ευρύτερης ομάδας στην οποία ανήκει.

  Από το 19ο αιώνα και μετά, τα πράγματα είναι περισσότερο ξεκάθαρα (και οι διαχωριστικές γραμμές εντονότερες) αφού οι βαλκανικοί πληθυσμοί επιλέξανε εθνικότητα, ταυτότητα, γλώσσα, κτλ.

  Νομίζω πως μέχρι να καταλαγιάσει ο Βαλκανικός αναθεωρητισμός, είναι πολιτικά επικίνδυνο να αυξήσουμε τις πιθανότητες εμπλοκής μας σε μελλοντικά μειονοτικά παιχνίδια, την στιγμή μάλιστα που το παγκόσμιο σύστημα ασφαλείας εισέρχεται σε μια παρατεταμένη περίοδο αστάθειας.

  Εμμένω στην άποψή μου να δωθεί η ιθαγένεια σε όλους τους μετανάστες δεύτερης γενιάς, εκτός εκείνων που προέρχονται από χώρες οι οποίες συνορεύουν με την Ελλάδα. Στο κάτω-κάτω δεν βλέπω τον λόγο αν απλοποιηθούν οι διαδικασίες και τηρηθούν τα νόμιμα οι μετανάστες των οποίων οι χώρες βρίσκονται 2 ώρες δρόμο με το αμάξι, να αλλάξουν υπηκοότητα. Την ίδια στιγμή μάλιστα που οι χώρες τους βρίσκονται είτε εντός της ΕΕ, είτε στον προθάλαμο για ένταξη.

  ReplyDelete
 30. Α, όλα κι όλα Μαργαρίτα. Η θητεία δημιουργεί εθνική ομοψυχεία, βοηθάει το άτομο να βγάλει τον καλύτερο εαυτό του προσφέροντας στην Πατρίδα και είναι αυτή και μόνο αυτή που μας προστατεύει από τους παλιότουρκους.

  Κάτω τα χέρια από τη θητεία.

  Ζήτωσαν τα έφεδρα κομάντα! - Η εφέδρα της Ελλάδος!

  ReplyDelete
 31. Μην ανοίξουμε τώρα και θέμα θητείας. Παρακαλούμε τη μαργαρίτα να ρίξει τους τόνους και να εκφράζεται πιο κόσμια

  ReplyDelete
 32. Ok G700. Το κόβω κι εγώ, αν νομίζετε ότι είναι disruptive.

  ReplyDelete
 33. Το γεγονός ότι τα παιδιά αυτά ενδέχεται να αποκλίνουν φυσιογνωμικά από την κλασσική εικόνα του Έλληνα -δηλαδή να έχουν ασιατικά ή αφρικανικά ή καυκάσια ή άπω ανατολής χαρακτηριστικά- δεν σημαίνει ότι δεν είναι κοινωνικά ενταγμένοι, δεν σημαίνει ότι δεν είναι Έλληνες.

  Mα αν υπάρχει μιά ρομαντική και ΑΚΡΩΣ ΤΡΥΦΕΡΗ εικόνα που δίνει και την (ατυχώς ψευδή) εντύπωση ότι η ΑΘΗΝΑ είναι ΤΩ ΟΝΤΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΗ είναι το θέαμα αυτών των παιδιών με τα ΜΗ Καυκάσια φυσιογνωμικά χαρακηριστικά.

  Τις προάλλες, είχα πάει στο "ΕΥΗ", γωνία Καρνεάδου και Μαρασλή, το καλύτερο τυροπιτάδικο - κατά τη γνώμη μου.

  ΗΤΑΝ μεσημεράκι και μόλις είχε σχολάσει το Μαράσλειο. Νάσου, που λέτε, δυό "Φιλιππινεζάκια" που παίζανε τσαντιές και γελάγανε μιλώντας σε άψογη παιδική Ελληνική αργκό.

  Γιά μένα αυτό ΗΤΑΝ μιά ΑΚΡΩΣ ΣΥΓΚΙΝΗΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ.

  Ενοιωσα τόόοοοοοοοοοοοοοοοση μα τόόόόόόση ΕΥΤΥΧΙΑ!!!!!!!!!

  ReplyDelete
 34. Ο ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΜΟΣ είναι

  η ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ
  κάθε ΣΤΙΒΑΡΟY και ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟY
  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
  και
  του ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ μιάς ΧΩΡΑΣ

  ΓΙΑΤΙ νομίζετε οι Αμερικανοί

  είναι ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ

  στην ΚΟΡΥΦΗ;;;;;;;;;;;;;

  ReplyDelete
 35. ΚΑΙ

  ΚΑΙ

  ΚΑΙ

  Εάν η Ελλάδα έχει λόγους να φοβάται ή πρέπει να φοβάται από "τούτα" κι από "κείνα"

  ΤΟΤΕ,

  ΟΥΤΩΣ ή ΑΛΛΕΩΣ,

  ΔΕΝ θα αντέξει στο ΧΡΟΝΟ.

  ΘΕΛΕΤΕ την ΓΝΩΜΗ μου;;;;;;;;;;

  ΑΣΦΑΛΩΣ και πρέπει να φοβάται η ΕΛΛΑΔΑ

  ΑΛΛΑ

  ΑΛΛΑ

  ΑΛΛΑ

  Ο κίνδυνος ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ

  ΕΝΤΟΣ

  από τους ΑΞΕΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΡΑΔΕΣ

  Kαι το θέμα κλείνει εδώ διότι θα με πιάσει

  Σύνδρομο Giles de la Tourette

  ReplyDelete
 36. H Eλλάδα ΟΦΕΙΛΕΙ να εφαρμόσει verbatim ac litteratim την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

  ΤΙΠΟΤΑ λιγότερο και τίποτα περισσότερο ως προς την Μεταναστευτική Πολιτική.

  Παραβατικοί και περισσότεροι όσοι ενέχονται σε ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ πρέπει να ΑΠΕΛΑΥΝΟΝΤΑΙ.

  ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ

  ΔΕΝ θα νομιμοποιήσω τις "ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ" του κυρίου Καρατζαφέρη, του Σαμαρά ή δεν ξέρω ποιανού.

  ΚΑΙ κάτι ΑΛΛΟ.

  Αν εμείς μιλάμε γιά όλα aυτά, ΤΟΤΕ ΤΙ να πουν οι Αλβανοί γιά την ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕΝΗ ΕΛΛΗΝΟΠΟΙΗΣΗ της Αλβανίας με το ΑΡΣΑΚΕΙΟΝ να είναι το πλέον elite ΣΧΟΛΕΙΟ των ΤΙΡΑΝΩΝ και τοn Ορθόδοξο Εκχριστιανισμό του Αναστασίου με τις Κλινικες και τα Κέντρα Υγείας throughout Albania ΚΑΙ, μέχρι πρότινος την πλειοψηφία των Μητροπολιτών της Εκκλησίας της Αλβανίας να είναι ΕΛΛΗΝΕΣ!!!!!!!!???????????!!!!!

  ReplyDelete
 37. Οι προτάσεις για χρηματική εξαγορά οποιουδήποτε νομικού δικαιώματος - σε αυτή την περίπτωση δικαίωμα παραμονής ή απόκτησης υπηκοότητας - μπορεί να συνδυάζουν το τερπνό και το ωφέλιμο σε πολλά επίπεδα, αλλά είναι αντίθετες με την αρχή της ισονομίας. Άρα νομίζω ότι είναι απαράδεκτες. Αυτό θα ήταν σα να συμπεριφέρεται το ίδιο το κράτος σαν διεφθαρμένος υπάλληλος προξενείου. Μπορούν να βρεθούν άλλα κριτήρια ή τουλάχιστο και άλλα εναλλακτικά κριτήρια.
  Αναφέρομαι σε χρηματικά ποσά που μπορεί να έχει και να φέρει κάποιος στην Ελλάδα όταν πρωτοέρχεται.

  Η προϋπόθεση εύρεσης δηλωμένης εργασίας, μετά από ένα χρονικό διάστημα, για άδεια παράτασης της παραμονής, όμως, ΔΕΝ είναι αντίθετη με την αρχή της ισονομίας.

  ReplyDelete
 38. Ακούστε συντρόφια και βάλτε το καλά στο μυαλό σας.Η Ελλάδα συνορεύει με κράτη παρίες από Βορράν και με κράτος Λεβιάθαν από Ανατολάς.

  ReplyDelete
 39. Ακουσα σήμερα στο ράδιο το Κύρτσο να λέει: Υπηρέτησα στο Βοτανικό,γιατί αν και αριστερός είχα μέσον".Οσοι λοιπόν αρνήθηκαν να πάνε φαντάροι ας στερηθούν της Ελληνικής Ιθαγένειας και ας αποκτήσουν το τίτλο του Εξωχώριου Ελληνα.Γιαυτούς που υπηρέτησαν στα κανάλια,στα γήπεδα,στα θέατρα,στις δισκογραφικές εαιρείες,στα σκυλάδικα ή απλα στα σπίτια τους να τους δοθεί η πολιτική ιδιότητα του Μέτοικου.

  ReplyDelete
 40. eimaste oloi metanastes me prosorini adeia paramonis s'ayti ti gi duderinos. peace men!!! piete kai kana tsi pou kai pou.

  ReplyDelete
 41. Eγώ πήγα πάντως στου ΠΑΛΑΣΚΑ αν και υπηρέτησα ΜΟΝΟ τρεις μήνες.

  Είχε γίνει τότε ένας Νόμος για distinguished young academics. Τις προϋποθέσεις του ΝΟΜΟΥ πληρούσαν ΜΟΝΟ πέντε άτομα ΑΛΛΑ έγινε χρήση από περίπου 100 νοματαίους!!!!!!!!!!!!

  Ενας από αυτούς, ψευτο-διανοούμενος, ονόματι Απόστολος Δοξιάδης, είχε ΜΟΝΟΝ Bachelor's στα μαθηματικά αν και από το Columbia. Ενας άλλος ήταν ΤΩ ΟΝΤΙ ηλίθιος και τούχα βγάλει την βρώμα ότι είχε ματαπτυχιακό "εφοριακός" από την Μπερμπαντειο.

  Το ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ μου κατά παρέκκλιση του πρωτοκόλλου γράφει,

  "Ναύτης Ιατρός" διότι ντρεπόντουσαν να γράψουν σκέτο ναύτης.

  χαααααααααααααααααααχαχαχαχαχα

  Αξέχαστα χρόνια!!!!!!!!!!!!!

  Ventriloquist, your last analysis is utterly flawed. I shall expand later today.

  ReplyDelete
 42. Ναι ρε Παρμενίδη, γιατί αυτοί που πήγαν έχουν προσφέρει τόσα πολλά στην Πατρίδα, που πρέπει να τους είμαστε ευγνώμονες.

  Και φυσικά οι Ελληνίδες πρέπει επίσης να θεωρούνται Μέτοικοι - και να έχουν τα αντίστοιχα δικαιώματα.

  @ Γ700
  Sorry, δεν άντεξα. Αμα θέλετε σβήστε το.

  ReplyDelete
 43. Ok κομφούκιε. Πάντα χαίρομαι ιδιαίτερα όταν μου αλλάζεις την άποψη. Θα περιμένω με ενδιαφέρον.

  ReplyDelete
 44. i feel like dropping a few single liners more. "o toyristas ki o metanastis einai aoploi kataktites" discuss!!!

  ReplyDelete
 45. Καλησπέρα,
  ευχαριστώ για την αναδημοσίευση.

  Όμως, διαβάζοντας τα σχόλια, δεν έχω ειλικρινά καταλάβει για ποιό λόγο η
  " μαργαρίτα κ." με μέμφεται
  (πχ αγράμματη αρθρογράφος, κ.α.).
  Όχι δεν επιθυμώ να μου εξηγήσει, απλώς αναρωτιέμαι.

  ReplyDelete
 46. Μπράβο, Αφροδίτη!
  Όσοι γεννιούνται και μεγαλώνουν στην Ελλάδα, όσοι πάνε σ' ελληνικά σχολεία δε μπορεί να παρά να ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ.
  Γιατί, δηλαδή, η Αθηνά Ωνάση-Ρουσέλ-Ξερωγώ να θεωρείται Ελληνίδα και ο γεννημένος και μεγαλωμένος εδώ γιος του μαύρου ή του σχιστομάτη να μην είναι;

  ReplyDelete
 47. Ventriloquist
  ΝΑ ΑΓΙΑΣΕΙ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΣΟΥ

  Εχω φρίξει με τις ακρότητες των τάχα μου "προοδευτικών" , κατά βάθος όμως (μην πω τίποτα χειρότερο), που μιλάνε χωρίς καν να έχουν διαβάσει τα βασικά (δεν λέω να επισκεφθούν τους τόπους).

  Διαβάστε "Τα Βαλκάνια" του Μαζάουερ. Στη συνέχεια, ένα σαββατοκύριακο πχ, κάντε μιά βόλτα στη Λεωφόρο Bill Clinton στην Πρίστινα, περάστε από το Camp Bondsteel,πιείτε καφέ στο Τέτοβο.

  Την λογική "καλος Αλβανός=νεκρός Αλβανός" την αποκυρρήσω αλλά φαίνεται είμαι μειοψηφία.

  Το αν δεν έχουμε μάθει να είμαστε κοινωνία ανοικτή αλλά μισαλλόδοξη και φοβική δεν πρόκειται να διορθωθεί αποκλείοντας Αλβανούς και μουσουλμάνους.

  Όταν τους λιώνουμε στην (ανασφάλιστη) εργασία είναι καλοί ?

  Τις εξυπνάδες με το "πόσα λεφτά έχεις πάνω σου?" τις έκαναν στον Προμαχώνα πριν την είσοδο της Βουλγαρίας στην ΕΕ.

  Ξέρεις ποιοί ερχόταν με Mercedes και πολλά λεφτά ? Οι μαφιόζοι, οι λαθρέμποροι, οι νταβατζήδες.

  Ήμουν μάρτυρας σκηνής που οι αστυνομικοί συμπεριφέρθηκαν σαν ΣΚΟΥΠΙΔΙ σε ΕΛΛΗΝΙΔΑ βουλγάρικης υπηκοότητας (με ΑΨΟΓΑ ελληνικά) μπροστά στα 2 παιδιά της και τον άντρα της.

  Προτιμώ τον φιλήσυχο οικογενειάρχη που έρχεται να δουλέψει.

  Ένιωσα περήφανος όταν άκουσα τον (μαύρο) επίσκοπο Κένυας να μιλάει ΑΨΕΓΑΔΙΑΣΤΑ ελληνικά όπως θα χειροκροτούσα και τον Οδυσσέα Τσενάι ως σημαιοφόρο.

  Το αν οι Ελληνες είναι ανίκανοι να υπερασπισθούν τη χώρα τους δεν αποτελεί επιχείρημα γιά να μην σηκώσει ο κάθε Τσενάι την ελληνική σημαία

  ReplyDelete
 48. It has been claimed that more than 0.5 million greeks emigrated in the last 20 years alone, me one of them. Δεν μπορώ να ξέρω αν ο αριθμός ειναι ακριβης, αλλά εκείνο που ξέρω είναι οτι αν είχα σήμερα ένα παιδι με καλή μόρφωση (ιδίως τεχνική/τεχνολογική), δεν θα το άφηνα στην Ελλάδα, και απο ότι καταλαβαίνω δεν είμαι ο μόνος.
  Επιπλέον, με διαφαινόμενη την κοινωνικοοικονομική κατάρευση της χώρας η τάση μόνο να αυξηθεί μπορεί...
  Οn the other hand, η χώρα δέχτηκε πάνω απο 1 εκατ μεταναστών,
  καθιστόντας την την #38 χώρα υποδοχής στον κόσμο...
  Η σχιζοφρένεια της κατάστασης είναι προφανής, αλλά εξηγήσιμη: η χώρα μπορεί(η τουλάχιστον μπορούσε μεχρι στιγμής) να αποροφήσει μπετατζήδες, σκαφτιάδες, οικιακες βοηθούς, και hookers, αλλα όχι επιστήμονες και engineers...
  Mε συγχωρήτε οι ευαίσθητες καρδιές που μπορει να ακουστώ λίγο άσπλαχνος αλλά εγω θα πρότεινα να γίνουμε άξιοι να κρατάμε τους δικούς μας στον τόπο, και αφου το καταφέρουμε αυτό, τότε φροντίζουμε και για τους εισερχόμενους. Η μετανάστευση αγαπητοί μου είναι ευλογία (σε μυαλά, χέρια, και νεο αίμα) οταν για κάθε δύο αλβανούς ανειδίκευτους (στην καλήτερη των περιπτώσεων) που μπαίνουν, ΔΕΝ έχεις ενα προκομένο ελληνόπουλο να βγαίνει...

  Ιn the meantime, check the news on the country's credit worthiness. I'm mentioning it because some of us expected it:

  www.cbonds.info/eng/news/index.phtml/params/id/420291
  Αντε, και σ'ανώτερα!

  Καληνύχτα, stay safe and smart

  ReplyDelete
 49. Αφροδίτη, εμείς ευχαριστούμε. Μην ανησυχείς για τη μαργαρίτα, άντρας πορωμένος με την ορθογραφία, τη γραμματική και τη σωστή χρήση της ελληνικής είναι, που τη λέει έτσι συνέχεια σε όλους.

  ReplyDelete
 50. Βλέπω ήδη αρκετά σχόλια, τα περισσότερα δυστυχώς off-topic (όπως συνήθως), οπότε θα συνοψίσω μόνο τα εξής:

  1. Το ζήτημα της ελληνικής υπηκοότητας θέλει πάρα πάρα πολύ προσοχή, γιατί εδώ είναι Βαλκάνια, δεν είναι Αμερική-Μεξικό-Καναδάς. Και αυτό, όχι γιατί έχει σημασία αν κάποιος αυτοαποκαλείται Αλβανός ή Τούρκος ή ακόμα και "Μακεδόνας" θα έλεγα (με δυσφορία...), αλλά κυρίως λόγω της παντελούς ανικανότητας των δικών μας κυβερνήσεων να διασφαλίσουν τα αυτονόητα σε βάθος χρόνου.

  2. Το αμερικανικό μοντέλο δεν δουλεύει στα Βαλκάνια, ειδικά όταν μιλάμε για πολλαπλή υπηκοότητα, λόγω της φύσης και της ιστορίας των λαών που ζούνε εδώ. Σκεφτείτε πόσες φορές έχουν αλλάξει "ιδιοκτησία" διάφορες περιοχές στα Βαλκάνια, στη Μικρά Ασία και στο Αιγαίο μόλις τα τελευταία 100 χρόνια. Αντίθετα, στην Αμερική δεν υπάρχει τέτοια πρόσφατη ιστορία στα εδάφη της μετά τον εμφύλιο. Επίσης, στις ΗΠΑ ο νόμος δίνει υπηκοότητα σε όποιον κρίνει "κατάλληλο", δηλαδή μπαίνουν υποκειμενικά κριτήρια (πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά), κάτι που ασφαλώς και *δεν* θέλουμε. Ρωτήστε τους Μεξικανούς και τους Κουβανούς, όχι τους Καναδούς γείτονές τους.

  3. Ένα ελαφρώς πιο "αυστηρό" μοντέλο θα ήταν πραγματικά το πιο δίκαιο και πιο πρακτικό, όπως αυτό που προτάθηκε παραπάνω (G700): για τους απογόνους πρώτης γενιάς, υπηκοότητα στην ηλικία ψήφου (18) και εφόσον η οικογένεια είναι εγκατεστημένη εδώ μόνιμα, και για την επόμενη γενιά κανονικά από τη γέννηση. Φυσικά χωρίς ΚΑΜΙΑ εξάρτηση με θρησκεία, εισόδημα, κτλ.

  4. Ο πραγματικός λόγος που δεν δίνεται εύκολα υπηκοότητα σήμερα στην Ελλάδα κατά τη γνώμη μου δεν είναι τα παραπάνω. Όταν κάποιος ορκίζεται ότι αποδέχεται το Σύνταγμα, αυτό σημαίνει ότι μαζί με τις "υποχρεώσεις" (π.χ. στρατιωτική θητεία) αποκτά και δικαιώματα, τα οποία προβλέπονται από το Σύνταγμα και το κράτος μας δεν είναι διατεθειμένο να σεβαστεί. Άλλωστε, δεν τα δέχεται για τους γηγενείς πολίτες, σιγά μην τα σεβαστεί για πρώην μετανάστες.

  Τα υπόλοιπα, όσα ακούμε κατά καιρούς από διάφορους που "ανησυχούν" μήπως υπάρχει επιμειξία στο "καθαρό" ελληνικό DNA και χαλάσει η συνταγή, δείτε τι μπάζα έχουμε για πολιτικούς και σε τι κατάσταση έχουν φέρει τη χώρα, πόσο κόβει του μέσου Έλληνα που τους ανέχεται να τον κυβερνούν, πόσα λαμόγια συναντάμε καθημερινά στο δρόμο και στις δουλειές μας, και μετά ας κρίνουμε κατά πόσο είμαστε "καλύτεροι" από τους διαχρονικούς γείτονές μας.

  ReplyDelete
 51. Πριν μερικά χρόνια ταξίδευα με το ΚΤΕΛ για Χαλκιδική, κάποια στιγμή μπαίνει μέσα στο λεωφορείο ένας πιτσιρικάς γύρο στα 20 για έλεγχο στα εισιτήρια. Κοιτάζει μέσα στο λεωφορείο, κατευθύνεται προς την σειρά μου, γυρνά με θράσος προς τον αλβανό που καθόταν δίπλα μου και του λέει…

  Εσύ ρε! Που είναι το εισιτήριο σου;

  Ο καημένος ο άνθρωπος με κατεβασμένο κεφάλι βγάζει το εισιτήριο και το δείχνει. Ο έλεγχος άρχισε και τελείωσε σε αυτόν τον άνθρωπο.

  Πρώτη φορά στην ζωή μου είδα άνθρωπο να φοβάται τόσο πολύ. ΝΑ ΦΟΒΑΤΑΙ μη με ακουμπήσει, μη κάνει κάτι που δεν πρέπει και του φωνάξουν.

  Όποιος έχει γνωρίσει μια φορά στην ζωή του μετανάστη καταλαβαίνει ότι στόχος τους είναι μια καλύτερη ζωή, τουλάχιστον για τα παιδιά τους.

  Δεν κατηγορώ τους ανθρώπους που ζουν σε υποβαθμισμένες περιοχές και αναπτύσσουν τον ρατσισμό ως άμυνα σε όλα αυτά που συμβαίνουν γύρο τους. Σίγουρα όμως δεν δικαιολογώ τους φασίστες κατά επάγγελμα και συνείδηση και σίγουρα την πολιτεία που για ακόμη μια φορά δεν κάνει ΤΙΠΟΤΑ.

  ReplyDelete
 52. Σύνθεση και όχι αφομοίωση!!!

  ReplyDelete
 53. Το πως συμπεριφέρονται οι Αστυνομικοί ή οι διάφοροι Αξιωματούχοι ή οι Ελληνες απέναντι στους ξένους είναι ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΑΣΧΕΤΟ με το το πρόβλημα της πλήρους απονομής ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ δικαιωμάτων σε όλους ανεξαιρέτως τους μετανάστες.
  Το πρόβλημα μετανάστευση είναι πάνω απόλα θέμα Εθνικής Ασφάλειας.Τα ανθρώπινα και τα κοινωνικά δικαιώματα μπορούν να δοθούν απο τη πρώτη μέρα που κάποιος ξένος πάτησε το πόδι του στην Ελλάδα.Τα πολιτικά όμως χρειάζονται προσοχή.Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων που εργάζονται σε άλλλες Χώρες δεν έχουν πλήρη πολιτικά δικαιώματα.Η πολλαπλή υπηκοότητα στην ΒΑΛΚΑΝΙΚΉ ΚΑΙ ΒΑΛΚΑΝΟΠΟΙΗΜΈΝΗ ΕΥΡΏΠΗ,(ΠΡΟΣΈΞΤΕ ΣΤΗΝ ευρώπη και όχι στην Ευρωπαική Ενωση), είναι επικίνδυνη για την Ασφάλειά της.Προς το παρόν μας αρκούν οι δύο: ΕΘΝΙΚΗ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ.Η δεύτερη βέβαια είναι ακόμη ζητούμενη αλλά έχει προχωρήσει αρκετά.

  ReplyDelete
 54. Φίλε/η Java,

  συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με όσα υποστηρίζεις.

  Εξαλλου για αυτό η προσωπική μου θέση είναι δικαίωμα στην ιθαγένεια στην ηλικία των 18. Όμως αυτη η διαδικασία θα πρέπει αφενός να αφορά όχι μόνο τα παιδιά που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα αλλά κια τα παιδιά που έχουν ερθει σε μικρή ηλικία και έχουν φοιτήσει στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
  ¨Ομως δεν θα πρέπει να εξαρτάται το status τους απο το status των γονιών τους. Οι γονείς ενός ενήλικα δεν μας ενδιαφέρουν. Είναι δε αντισυνταγματικό το να ορίζουμε την ζωή ενός ενήλικα απο την ζωή των γονιών του. Το παιδί 18 ετών θα πρέπει να λαμβάνει εάν θέλει την ιθαγένεια είτε ο γονείς είναι εδώ είτε δεν είναι, είτε είναι νόμιμοι είτε δεν είναι.

  Μήπως ως γενιά 700 ευρώ θα θέλατε να ετοιμάσουμε ένα κείμενο- πρόταση προς τον Υπ. Εσωτερικών στο οποίο να συμπεριλαμβάνετε και η τροποποίηση της συγκεκριμένης παραγράφου;

  ReplyDelete
 55. @ παρμενίδης

  Συμφωνώ και επαυξάνω σε όσα λες!!!

  ReplyDelete
 56. @ xanoum mpourek

  Η σύνθεση είναι καλή μόνο σε ότι αφορά το ηδονιστικό μέρος της δυτικής μαζικής κουλτούρας. Φολκλορ, μαγειρική, φρου-φρου κι αρώματα.

  Όταν η "σύνθεση" πολιτικοποιηθεί και γυρέψει να λάβει μέρος από την πίττα, θα αντιμετωπιστεί από τους υπόλοιπους σαν καρνίνος!

  Και τρέχα γύρευε μετά να βρεις ποιος έχει δίκιο και ποιος άδικο.

  ReplyDelete
 57. Δεν κρατιέμαι, λίγο άσχετο αλλά θα το πω....

  Τουρκική φραγάτα έφτασε 4 μίλια έξω από το λιμάνι της Ραφήνας και το σπίτι του πρωθυπουργού μας!!!!

  Την επόμενη φορά που θα περάσουν από την γειτονιά παρακαλώ την Νατάσα να τους τρατάρει και κάτι, μην φύγουν με άδεια χέρια, δεν κάνει.

  Μπορεί να παραβρεθεί και η Ντόρα για να τονώσει το αίσθημα ασφάλειας του ελληνικού λαού, και να διαψεύσει όσους την κατηγορούν για σύνδρομο Τουρκοφοβίας.

  Πολύ θα ήθελα να ακούσω την υπουργό μας να ξεδιπλώνει τις ρητορικής δυνότητα στο θέμα:

  "Ψυχραιμία: ένας παράγοντας αποτροπής στην διαχείριση διεθνών κρίσεων. Πως να την τρως διατηρώντας την ψυχραιμία."

  ReplyDelete
 58. Η ΕΛΛΑΔΑ είναι μιά ΦΤΩΧΗ ΧΩΡΑ με ΜΗΔΕΝΙΚΗ, ΤΡΙΤΟΚΟΣΜΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

  και ΠΕΜΠΤΟΚΟΣΜΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ στην ΥΓΕΙΑ (ελέω ΠΑΣΟΚ) και στην ΠΑΙΔΕΙΑ (ελέω ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ, ΚΚΕ και ΠΑΣΟΚ).

  Η ΕΛΛΑΔΑ δεν είναι ΓΗ της ΕΠΠΑΓΕΛΙΑΣ - μακάρι να ήταν.

  Τι θέλω να πω;

  Μιά χώρα ΣΥΝΕΤΗ και ΣΤΙΒΑΡΗ, από την στιγμή που ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ως ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΕΛΗ της καινούργιους ανθρώπους

  ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ τους.

  Η Ελλάδα, λοιπον, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ να αποκτήσει ΝΕΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ την στιγμή που ΦΕΥΓΟΥΝ οι ΔΙΚΟΙ της, οι ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ.

  Besides,

  ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ που μπαίνει ΣΗΜΕΡΑ στην Ελλάδα ως οικονομικός μετανάστης, την ΣΤΙΓΜΗ που ΓΝΩΡΙΖΕΙ την ΑΘΛΙΟΤΗΤΑ της ΧΩΡΑΣ, είναι ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΣ γιά ΕΓΚΛΗΜΑ διότι ΔΕΝ υπάρχει άλλη οδός
  ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ.

  Τώρα,

  Από ΑΥΤΗ την ΜΕΡΙΔΑ μεταναστών προκύπτει και ένας άλλος ΤΡΑΓΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ που ΣΥΝΕΒΑΛΕ στην ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ της ΕΛΛΑΔΟΣ

  και που τον ΒΡΗΚΕ ο Μιχαλάκης, ο αυτιστικός φιλαράκος μου από το Princeton.

  H ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ μειονοτικών της ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΔΕΝ είναι ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΙ στην Ελληνική Κοινωνία.

  1) Αρκετοί ή πολλοί απ' αυτούς ΚΑΝΟΥΝ δουλειές ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ήτοι πωλήσεις προϊόντων ΚΑΠΝΟΥ, CDs, ειδών ένδυσης υπόδησης, είτε ΛΑΘΡΑΙΩΝ είτε ΜΑΪΜΟΥΔΩΝ.
  ΚΑΙ
  2) ΟΣΑ χρήματα τους ΜΕΝΟΥΝ τα ΣΤΕΛΝΟΥΝ πίσω στις οικογένειές τους.

  ΟΠΩΣ έχουμε συζητήσει ΜΥΡΙΑΔΕΣ φορές, το κυρίως ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ της ΧΩΡΑΣ δεν είναι το ΕΛΛΕΙΜΜΑ του ΠΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ούτε το ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΧΡΕΟΣ

  ΑΛΛΑ

  ΑΛΛΑ

  ΑΛΛΑ

  το ΕΛΛΕΙΜΜΑ στο ΙΣΟΖΥΓΙΟΝ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ.

  Εκτιμώ ότι αν δεχθούμε ότι περίπου 500.000 μετανάστες αποστέλλουν περί τις 5.000 ευρώ ετησίως στις οικογένειές τους,

  ΕΧΟΥΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

  2.5 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟ από την ΕΛΛΑΔΑ

  Δεδομένου ότι το ΠΡΟΪΟΝ της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ μας ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ αποδίδει

  ΜΟΛΙΣ 10-11 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ

  αντιλαμβάνεσθε

  ότι το παραπάνω ποσόν που αποστέλλουν οι μειονοτικοί στις πατρίδες τους είναι

  ΤΕΡΑΣΤΙΟ, δλδ 25% και ΑΝΩ του

  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ μας ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ που είναι ΚΑΙ η ΚΥΡΙΑ ΠΗΓΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ.

  Ουδείς από τους ΚΡΕΤΙΝΟΥΣ, ΑΧΡΗΣΤΟΥΣ και ΑΞΕΣΤΟΥΣ "ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ", άσε πιά τους ΑΛΟΓΟ-οικονομολόγους γιά τα ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ,

  ΣΚΕΦΘΗΚΕ αυτον τον ΚΟΜΒΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Ενα άλλο συμπέρασμα που βγαίνει εδώ είναι πώς

  ΑΝ και ΟΤΑΝ θα ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΟΥΜΕ μειονοτικούς με ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ η GREEN CARD

  θα το ΠΡΑΞΟΥΜΕ, οφείλουμε να το ΠΡΑΞΟΥΜΕ ΜΟΝΟ προς ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ.

  Ως προς την ΕΞΟΔΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ χρήματος από την Ελλάδα πρέπει να ΕΙΣΑΧΘΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΥΣΤΗΡΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

  ReplyDelete
 59. Η ΕΛΛΑΔΑ είναι μιά ΦΤΩΧΗ ΧΩΡΑ με ΜΗΔΕΝΙΚΗ, ΤΡΙΤΟΚΟΣΜΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

  και ΠΕΜΠΤΟΚΟΣΜΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ στην ΥΓΕΙΑ (ελέω ΠΑΣΟΚ) και στην ΠΑΙΔΕΙΑ (ελέω ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ, ΚΚΕ και ΠΑΣΟΚ).

  Η ΕΛΛΑΔΑ δεν είναι ΓΗ της ΕΠΠΑΓΕΛΙΑΣ - μακάρι να ήταν.

  Τι θέλω να πω;

  Μιά χώρα ΣΥΝΕΤΗ και ΣΤΙΒΑΡΗ, από την στιγμή που ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ως ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΕΛΗ της καινούργιους ανθρώπους

  ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ τους.

  Η Ελλάδα, λοιπον, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ να αποκτήσει ΝΕΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ την στιγμή που ΦΕΥΓΟΥΝ οι ΔΙΚΟΙ της, οι ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ.

  Besides,

  ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ που μπαίνει ΣΗΜΕΡΑ στην Ελλάδα ως οικονομικός μετανάστης, την ΣΤΙΓΜΗ που ΓΝΩΡΙΖΕΙ την ΑΘΛΙΟΤΗΤΑ της ΧΩΡΑΣ, είναι ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΣ γιά ΕΓΚΛΗΜΑ διότι ΔΕΝ υπάρχει άλλη οδός
  ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ.

  Τώρα,

  Από ΑΥΤΗ την ΜΕΡΙΔΑ μεταναστών προκύπτει και ένας άλλος ΤΡΑΓΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ που ΣΥΝΕΒΑΛΕ στην ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ της ΕΛΛΑΔΟΣ

  και που τον ΒΡΗΚΕ ο Μιχαλάκης, ο αυτιστικός φιλαράκος μου από το Princeton.

  H ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ μειονοτικών της ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΔΕΝ είναι ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΙ στην Ελληνική Κοινωνία.

  1) Αρκετοί ή πολλοί απ' αυτούς ΚΑΝΟΥΝ δουλειές ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ήτοι πωλήσεις προϊόντων ΚΑΠΝΟΥ, CDs, ειδών ένδυσης υπόδησης, είτε ΛΑΘΡΑΙΩΝ είτε ΜΑΪΜΟΥΔΩΝ.
  ΚΑΙ
  2) ΟΣΑ χρήματα τους ΜΕΝΟΥΝ τα ΣΤΕΛΝΟΥΝ πίσω στις οικογένειές τους.

  ΟΠΩΣ έχουμε συζητήσει ΜΥΡΙΑΔΕΣ φορές, το κυρίως ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ της ΧΩΡΑΣ δεν είναι το ΕΛΛΕΙΜΜΑ του ΠΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ούτε το ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΧΡΕΟΣ

  ΑΛΛΑ

  ΑΛΛΑ

  ΑΛΛΑ

  το ΕΛΛΕΙΜΜΑ στο ΙΣΟΖΥΓΙΟΝ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ.

  Εκτιμώ ότι αν δεχθούμε ότι περίπου 500.000 μετανάστες αποστέλλουν περί τις 5.000 ευρώ ετησίως στις οικογένειές τους,

  ΕΧΟΥΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

  2.5 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟ από την ΕΛΛΑΔΑ

  Δεδομένου ότι το ΠΡΟΪΟΝ της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ μας ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ αποδίδει

  ΜΟΛΙΣ 10-11 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ

  αντιλαμβάνεσθε

  ότι το παραπάνω ποσόν που αποστέλλουν οι μειονοτικοί στις πατρίδες τους είναι

  ΤΕΡΑΣΤΙΟ, δλδ 25% και ΑΝΩ του

  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ μας ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ που είναι ΚΑΙ η ΚΥΡΙΑ ΠΗΓΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ.

  Ουδείς από τους ΚΡΕΤΙΝΟΥΣ, ΑΧΡΗΣΤΟΥΣ και ΑΞΕΣΤΟΥΣ "ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ", άσε πιά τους ΑΛΟΓΟ-οικονομολόγους γιά τα ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ,

  ΣΚΕΦΘΗΚΕ αυτον τον ΚΟΜΒΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Ενα άλλο συμπέρασμα που βγαίνει εδώ είναι πώς

  ΑΝ και ΟΤΑΝ θα ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΟΥΜΕ μειονοτικούς με ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ η GREEN CARD

  θα το ΠΡΑΞΟΥΜΕ, οφείλουμε να το ΠΡΑΞΟΥΜΕ ΜΟΝΟ προς ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ.

  Ως προς την ΕΞΟΔΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ χρήματος από την Ελλάδα πρέπει να ΕΙΣΑΧΘΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΥΣΤΗΡΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

  ReplyDelete
 60. Αφροδίτη καταρχάς έχεις ένα πολύ εντυπωσιακό προφίλ και νιώθω δέος μπροστά σε αυτά που έχεις κάνει και συνεχίζεις δυναμικά να κάνεις. Μακάρι να ήταν όλοι οι συμπολίτες μας τόσο ενεργοί και παραγωγικοί όσο κι εσύ, έστω και στους τομείς του στενού τους ενδιαφέροντος, αν όχι και στην κοινωνική σφαίρα. Είσαι ένα θετικό πρότυπο Ελληνίδας και σου εύχομαι καλή συνέχεια.

  ReplyDelete
 61. Όσον αφορά το περιεχόμενο του άρθρου χαίρομαι που κανείς δεν έχει εκφράσει ρατσιστικές ή ξενοφοβικές απόψεις, παρά μόνο “off” και “on” topic επιχειρήματα. Java, είναι καυτό και πολύπλευρο το θέμα των μεταναστών, ας είναι έτσι, χωράει πολύ συζήτηση και πρέπει να το πιάσουμε, έστω και λίγο άναρχα για αρχή, χωρίς ταμπού και με ανοιχτό μυαλό.

  ReplyDelete
 62. Σε επίπεδο σχολιασμού, κρατάω την άποψη των G700 για τους Έλληνες με γονείς μετανάστες, τις πολύ εύστοχες παρατηρήσεις – προτάσεις της Μαργαρίτας Κ. όπως και τον πολύ εύστοχο διαχωρισμό μεταξύ ανθρώπινων/κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων των μεταναστών από Παρμενίδη και Vaggela.

  Όλα τα παραπάνω επιχειρήματα δεν είναι αλληλοσυγκρουόμενα. Αλλά στο μυαλό μας πρέπει να διαχωριστούν καθώς αφορούν διαφορετικά ζητήματα κάτω από την λέξη «μετανάστες».

  Δε νοείται λοιπόν, άνθρωπος, ασχέτου εθνικής υπηκοότητας και νομιμότητας παραμονής στη χώρα, να μην χαίρει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ορίζει η Ευρωπαϊκή Συνθήκη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Δε νοείται, Έλληνας, ο οποίος(α) έχει γεννηθεί ή/και μεγαλώσει στην Ελλάδα ή/και που έχει πάει στο ελληνικό σχολείο, ασχέτου του οικογενειακού του υπόβαθρου, να μην έχει τα ίδια πολιτικά δικαιώματα υπό την προϋπόθεση ότι έχει και τις ίδιες πολιτικές υποχρεώσεις όπως οι υπόλοιποι Έλληνες πολίτες. Δε νοείται να μη ληφθούν υπόψη δεδομένα όπως τα οικονομικά, κοινωνικά και λοιπά οφέλη για τη χώρα από την ενσωμάτωση των μεταναστών στον εθνικό ιστό και η ανάπτυξη ενός πλαισίου ενσωμάτωσης με γνώμονα αυτά.

  ReplyDelete
 63. Επίσης θα ήθελα να υπενθυμίσω τα παλιά λεγόμενα του Παρμενίδη που τάραξαν τα νερά της συζήτησης στο μπλογκ στο παρελθόν. Εν όψει του πολύ μεγάλου δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζουν όλα τα κράτη μέλη και τις σοβαρές επιπτώσεις που αυτό προκαλεί στη χρηματοδότηση του κοινωνικού κράτους (συμπεριλαμβανομένου και του συνταξιοδοτικού), η οικονομική ενσωμάτωση των μεταναστών είναι αναγκαία, και μάλιστα των μεταναστών που αποδεδειγμένα γεννάνε περισσότερο.

  Επίσης, όπως πολύ σωστά τέθηκε το ζήτημα πάλι από τον Παρμενίδη, το ερώτημα που πρέπει να μας προβληματίσει, ΕΕ και Ελλάδα, είναι τι είδους μετανάστες θέλουμε, και πώς μπορούμε να τους αξιοποιήσουμε? Τηρώντας με θρησκευτική ευλάβεια πάνω απ’ όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα, πρέπει να αναλογιστούμε σε ποιους τομείς της οικονομίας μπορεί ένα ρεύμα ενσωμάτωσης μεταναστών να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία στην παραγωγική βάση της χώρας. Αλλά αυτό για να γίνει, κατά την άποψη μου, προϋποθέτει καταρχάς, την εκτενή και λεπτομερή ποσοτική και ποιοτική καταγραφή του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού σε Ελλάδα και ΕΕ.

  Πρέπει όμως επιτέλους η Ευρωπαϊκή Ένωση να το βάλει καλά στο μυαλό της (άρα κι εμείς) ότι δεν μπορεί να έχει 27 διαφορετικές μεταναστευτικές πολιτικές και πολιτικές ενσωμάτωσης για τα 27 κράτη μέλη της. Χρειάζεται ενιαία Ευρωπαϊκή πολιτική. Υπάρχει εμφανής κίνδυνος ακύρωσης της μεταναστευτικής πολιτικής σε εθνικό επίπεδο, παρά τον οποιονδήποτε προγραμματισμό μιας χώρας, από τη στιγμή που η χώρα είναι μέλος μιας ζώνης ελεύθερης διακίνησης ανθρώπων, αγαθών και υπηρεσιών. Κι αυτό απαιτεί συντονισμένη πολιτική.

  ReplyDelete
 64. Κλείνω σημειώνοντας ότι στην Ελλάδα, κατά την άποψη μου, υπάρχει έντονος ο θεσμοποιημένος ρατσισμός (institutionalized racism) και ο θεσμοποιημένος αποκλεισμός (institutionalized exclusion), σε αντίθεση με τον συμπεριφορικό, κοινωνικό και trivial ρατσισμό και αποκλεισμό. Προσοχή, δε λέω ότι δεν υπάρχουν κρούσματα αποκλίνουσων συμπεριφορών, αλλά δεν είναι σε τελική ανάλυση αυτό το ζήτημα που αγγίζει η Αφροδίτη. Το ζήτημα που απορρέει κατ’ επέκταση των λεγόμενων της Αφροδίτης, είναι, πιστεύω, η αναξιοκρατία και ο φαβοριτισμός των θεσμών εντός ενός αποσπασματικού, θολού και δαιδαλώδους πλαισίου πολιτικής και νομοθεσίας για την ενσωμάτωση των μεταναστών, με πολλές φορές αδιαφανή και ιδιοτελή κριτήρια στην εφαρμογή αυτών – με πρόσχημα ουκ ολίγες φορές ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, «οικονομικής» κυριαρχίας ή καθαρότητας της φυλής μας.

  ReplyDelete
 65. Κι όπως λέει ο Ventriloquist, η ΕΕ θα δείξει το δρόμο, αλλά σε αυτό το λεπτό ζήτημα η ΕΕ θα τον δείξει με τη δική μας συμμετοχή και πίεση. Γι’ αυτό λοιπόν ας συμμετέχουμε. Και Αφροδίτη, εγώ προτείνω πριν την επιστολή να κινήσετε τα νήματα για την δημιουργία ενός κοινωνικού διαλόγου – να φέρετε κοντά πολίτες και θεσμούς, να υλοποιήσετε ενημερωτικές καμπάνιες, έστω μέσω του διαδικτύου, να ζυμωθεί ο κόσμος και να αποκτήσετε βάση λαϊκής υποστήριξης. Αλλιώς, πέρα από τα βραχυπρόθεσμα επικοινωνιακά, η επιστολή αυτή δε θα έχει κανένα αποτέλεσμα. Καλή συνέχεια.

  ReplyDelete
 66. Μήπως ως γενιά 700 ευρώ θα θέλατε να ετοιμάσουμε ένα κείμενο- πρόταση προς τον Υπ. Εσωτερικών στο οποίο να συμπεριλαμβάνετε και η τροποποίηση της συγκεκριμένης παραγράφου;

  Εμείς σαν ομάδα G700 είμαστε θετικοί. Οι υπόλοιποι τι προτείνετε;

  ReplyDelete
 67. Σήμερα 15/1:

  Διοργανώνεται ΕΚΔΗΛΩΣΗ για την οικονομική υποστήριξη της Κωνσταντίνας Κούνεβα στο BIOS Πειραιώς 84. Θα προβληθούν δύο ταινίες δρόμου που συνδέονται άμεσα με την rock n' roll κουλτούρα. Μετά τις προβολές θα ακολουθήσουν dj sets όπως οι DJ LoFi, DJ Free, Laternative, Seagazing, Kolk, Arxedia Media, Urban Tropicalia και άλλοι.

  ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ - ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ

  (Λεπτομέρειες στην αφίσα στη δεξιά στήλη του blog)

  ReplyDelete
 68. @ ventriloquist

  1. ΔΕΝ ξέρω ΤΙ εννοείς με την λέξη "εξαγορά" που είναι αμφίσημη. Ως ΚΑΚΟΣΗΜΟΝ υποδηλοί την ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ, η οποία είναι ΚΑΙ ΑΝΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ.
  Αλλά, εξαγορά σημαίνει και την ΝΟΜΙΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗ γιά απόκτηση αγαθού Η γιά απαλλαγή από υποχρέωση κλπ.

  Παράδειγμα: Παληά, στα χωριά μπορούσες να πληρώσεις ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ή να ΠΡΟΣΦΕΡΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ.
  Με άλλα λόγια, οι πληρωμές των υποχρεώσεών μας ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΧΡΗΜΑ ή κατόπιν ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ, εις ΕΙΔΟΣ, δλδ προσφορά ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΗΣ ή ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Το ένα δεν είναι ηθικότερον από το άλλο.

  2) ΙΣΟΝΟΜΙΑ σημαίνει ότι ΠΡΟΣΒΑΣΗ σε ένα δικαίωμα είναι ΑΝΟΙΚΤΗ και ΙΣΗ προς όλους. Αν, λοιπόν, ΟΛΟΙ μπορούν να εξαγοράσουν, πες, μιά ΠΟΙΝΗ, έχουμε ΙΣΟΝΟΜΙΑΝ. Εξ ίσου, ΙΣΟΝΟΜΙΑ σημαίνει ότι στις ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ μας όπως τις ορίζει ο ΝΟΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ.

  Παράδειγμα: Οι ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ του ΠΑΣΟΚ αποφάσισαν σε κάποια ΦΑΣΗ να εισαγάγουν τον περίφημο

  ΦΟΡΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ο οποίος ΟΡΙΖΕ ότι ΠΑΝ ΑΤΟΜΟ με ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ άνω των 247.000 ΕΥΡΩ πληρώνει 1-2 τοις χιλίοις ΕΤΗΣΙΟ ΦΟΡΟ

  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ του αν ΕΧΕΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ από ΑΥΤΗ την ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ή ΟΧΙ και ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΩΝ ΤΕΚΜΑΡΤΩΝ ΦΟΡΩΝ.

  Ερωτηθείς ΑΠΟ ΕΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΣ, μάλιστα, ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ του είπε,
  "ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 247.000 ΕΥΡΩ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ"

  ΟΤΑΝ δε του είπα ότι ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΦΟΡΟ τον ΠΛΗΡΩΝΑΜΕ ΜΟΝΟ 38.000 ΑΤΟΜΑ

  ΕΜΕΙΝΕ Ε Ν Ε Ο Σ

  Αυτό σημαίνει ότι
  9.962.000 ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΥΝΟΗΘΗΚΑΝ ή/και
  ότι
  38.000 ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΔΙΚΗΘΗΚΑΝ

  με άλλα ΛΟΓΙΑ έχουμε

  ΑΝ - ΙΣΟΝΟΜΙΑΝ

  Σωστά Μιχαλάκη μου που ξερω ότι με διαβάζεις;;;;;;;;;;;;

  Τα κλεμένα λοιπόν αυτά ΧΡΗΜΑΤΑ από την ΤΣΕΠΗ του ΚΟΜΦΟΥ πρέπει να του ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ
  ή ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΣ
  ΟΛΟΙ οι ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ

  ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΣ ΟΣΑ ΟΦΕΙΛΑΝ να ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ

  ΑΛΛΑ

  ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΣΑΝ.

  3) Νομίζω ventriloquist πως διακατέχεσαι από λενινιστικές ή κρυπτολενινιστικές θέσεις. Εγώ μπορεί να ΜΗΝ είχα προσωπική ζωή και να δούλεψα, πες, από τα 15 μέχρι τα 40 μου ΠΙΑΤΑΣ στην ΑΣΤΟΡΙΑ, εργαζόμενος 16 ώρες την ημέρα, κοιμώμενος στο χώμα και τρωγοντας ΞΕΡΟΨΩΜΟ.
  Κατάφερα, λοιπόν, στα 35 μου να έχω, πες, 2 εκατομμύρια ευρώ, τα τοκίζω και ζώ από αυτά σαν βασιληάς.
  Ο φίλος μου ο ΧΥΖ, είχε άλλη προσέγγιση, άλλο modus vivendi et operandi. Aυτός δούλευε και δουλευει 8 ώρες την ημέρα και ό,τι βγάζει το τρώει.

  ΚΑΙ οι ΔΥΟ είμαστε έντιμοι και νομοταγείς πολίτες. Eγω απλά έκανα ΜΕΤΑΘΕΣΗ των ΑΠΟΛΑΥΣΕΩΝ στο ΜΕΛΛΟΝ ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ στο ΠΑΡΟΝ. Ο φίλος ΧΥΖ διάλεξε το ΜΕΡΟΔΟΥΛΙ ΜΕΡΟΦΑΪ.
  Chacun a son gout που λένε οι φίλοι μας οι Γάλλοι.

  Συνεχίζω. Εγώ, λοιπόν, πάω στην Ελλάδα και λέω, "Μάγγες, θα φέρω τα λεφτά μου στο τόπο σας, θα τα βάλω στις Τράπεζες ΚΑΙ αυτοί θα τα επενδύουν ως επιθυμούν σε έργα υποδομής της χώρας σας ή άλλες επενδύσεις ΚΑΙ εγώ θα πληρώνω φυσικά φόρους επί των τόκων ή άλλων εισοδημάτων μου ΕΦΟΣΟΝ θα με κάνετε πολίτη σας".
  Το μαθαίνει και ο φίλος ΧΥΖ και θέλει ΚΑΙ αυτός να έρθει στην Ελλάδα και να δουλέψει ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ και να πληρώνει φόρους κλπ κλπ.

  ΕΡΧΕΣΑΙ εσύ λοιπόν και μου λες ΟΤΙ εκείνος ΜΠΟΡΕΙ και ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ να γίνει Ελληνας αφού θα δουλέψει, αλλά εγώ όχι, διότι (άποψη των λογής κατσαπλιάδων) ΔΕΝ είμαι παραγωγικός!!!!;;;;;

  ΔΕΝ θα εξετάσω το ΗΘΙΚΟ ΘΕΜΑ βάσει του οποίου αυτό που προτείνεις είναι through and through όχι ανήθικο, αλλά ΑΗΘΕΣ, αλλά θα περιορισθώ σε OIKONOMIKΟ ΠΛΑΙΣΙΟ.

  Με τα λεφτά που εγώ θα εισαγάγω, θα ΓΙΝΟΥΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ και θα ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
  ΠΑΡΑΓΩΓΗ, αγαπητέ, απαιτεί ΔΥΟ ΤΙΝΑ

  Α) ΕΠΕΝΔΥΣΗ και ΕΠΕΝΔΥΤΗ, και
  Β) ΜΑNUAL or KNOWLEDGE WORKERS

  Ετσι δεν είναι;;;;;;;;;;;;;

  ΕΚΑΤΣΕΣ ποτέ να σκεφθείς ότι

  αν ΜΕΤΟΙΚΟΥΣΑΝ ΕΤΗΣΙΩΣ στην ΕΛΛΑΔΑ

  10.000 ΆΤΟΜΑ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΣ ΝΟΜΙΜΗ (μη μαύρη) ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 2.000.000

  ΘΑ ΕΙΧΑΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 20 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ,

  άρα θα ΕΛΥΕΤΟ ΑΥΘΩΡΕΙ και ΠΑΡΑΧΡΗΜΑ

  το ΠΡΟΒΛΗΜΑ στο ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ;;;;;;;;;;;;;

  ΑΥΤΟ που είπες λοιπον είναι

  BOTH

  HΘΙΚΟΝ και κυρίως
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ και ΕΘΝΙΚΟΝ ΑΤΟΠΗΜΑ

  ReplyDelete
 69. Δε νοείται λοιπόν, άνθρωπος, ασχέτου εθνικής υπηκοότητας και νομιμότητας παραμονής στη χώρα,

  ΑΣΧΕΤΩΣ εθνικής υπηκοότητας, δλδ ανεξαρτήτως του ποιά είναι η εθνική του υπηκοότητα

  Δε νοείται, Έλληνας, ο οποίος(α) έχει γεννηθεί ή/και μεγαλώσει στην Ελλάδα ή/και που έχει πάει στο ελληνικό σχολείο, ασχέτου του οικογενειακού του υπόβαθρου

  AΣΧΕΤΩΣ

  ΠΑΙΔΙΑ

  ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΑΙ όταν μιλάτε και γράφετε στην Παπανδρεϊκη-Πασοκική-Βουλγαρο-Ποντιακή ΔΙΑΛΕΚΤΟ.

  ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΤΕ την ΕΛΛΑΔΑ και ΑΚΥΡΩΝΕΤΕ τον ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ μας.

  ReplyDelete
 70. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 71. Είσαι και ΜΑΛΑ... και ΒΛΑ...
  ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΤΥΜΠΑΝΙΖΕΙΣ.ΚΑΙ ΡΥΠΑΙΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΧΩΡΟ.

  ΝΥΝ ΥΠΕΡ ΠΑΝΤΩΝ ΒΛΑΚΩΝ.

  ReplyDelete
 72. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ
  ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ στα ΠΑΡΑΠΑΝΩ να και ΕΚΤΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

  διότι ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΠΩ ΘΑ ΣΚΑΣΩ:

  ΚΑΙ ερχεται τώρα ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΑ η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ και λέει θα ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΟΛΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ (όχι ανξαρτήτΟΥ, αλλά ανεξαρτήΤΩΣ) ΥΨΟΥΣ, με εξαίρεση την πρώτη σας κατοικία, ΚΑΙ
  ΚΑΙ
  ΚΑΙ
  θα πληρώνετε ΚΑΙ επί της αξίας του ΜΗ οικοδομηθέντος τμήματος του οικοπέδου σας


  ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΑ

  ΟΡΘΟΤΑΤΑ

  ΚΑΙ ΒΓΑΙΝΟΥΝ

  οι ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΑΚΟΠΟΙΟΙ
  οι ΚΑΘ ΕΞΙΝ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ
  οι ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΚΟΠΟΙΟΙ

  9.963.000 ΕΛΛΗΝΕΣ

  και ΩΡΥΟΝΤΑΙ στα κανάλια

  "ΑΙΣΧΟΣ ΑΙΣΧΟΣ, είναι δυνατόν να πληρώνουμε γιά περιουσίες από τις οποίες δεν έχουμε εισόδημα;;;"

  ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΟΥ ΛΕΤΕ ΒΡΕ ΑΛΗΤΕΣ

  εγώ που κληρονόμησα από τους γονείς μου ένα σπίτι από το οποίον έχω ΜΗΔΕΝΙΚΟ εισόδημα, αλλά έχει αξία λόγω θέσης και μεγέθους

  είμαι --ΛΑΚΑΣ που ΠΛΗΡΩΝΩ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ κάθε ΧΡΟΝΟ.

  ΣΚΟΥΛΗΚΙΑ!!!!!!!!!!!

  ΝΥΝ ΥΠΕΡ ΠΑΝΤΩΝ ΑΓΩΝ

  ReplyDelete
 73. dear all stay on topic please. Και κόσμια.

  ReplyDelete
 74. Επαναλαμβάνουμε

  Σήμερα 15/1:

  Διοργανώνεται ΕΚΔΗΛΩΣΗ για την οικονομική υποστήριξη της Κωνσταντίνας Κούνεβα στο BIOS Πειραιώς 84. Θα προβληθούν δύο ταινίες δρόμου που συνδέονται άμεσα με την rock n' roll κουλτούρα. Μετά τις προβολές θα ακολουθήσουν dj sets όπως οι DJ LoFi, DJ Free, Laternative, Seagazing, Kolk, Arxedia Media, Urban Tropicalia και άλλοι.

  ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ - ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ

  (Λεπτομέρειες στην αφίσα στη δεξιά στήλη του blog)

  ReplyDelete
 75. Τα βήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια ενιαία πολιτική για τους μετανάστες ως σήμερα:

  http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/immigration/fsj_immigration_intro_en.htm

  Έχει ψωμί το θέμα.

  ReplyDelete
 76. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 77. Κομφούκιε, θα ξεκινήσω λέγοντας ότι επί της ουσίας έχεις δίκιο. Διαβάζοντας ξανά τα σχόλιά σου, από πουθενά δεν προκύπτει ότι νομίζεις πως το ΜΟΝΟ κριτήριο θα πρέπει να είναι πόσα (νόμιμα αποκτηθέντα) λεφτά έχει αυτός που θέλει να έρθει στην Ελλάδα.

  Κι εγώ, από την άλλη, στο σχόλιό μου είπα: "Μπορούν να βρεθούν άλλα κριτήρια ή τουλάχιστο και άλλα εναλλακτικά κριτήρια."

  Με άλλα λόγια εγώ προσπαθώ να υπερασπιστώ τον "μεροδούλι-μεροφάι" του παραδείγματός σου, ενώ εσύ αυτόν που αποταμιεύει - αλλά κανείς από τους δυό μας δεν απορρίπτει κανένα.

  Παραδέχομαι επίσης ότι για το μπέρδεμα ευθύνομαι εγώ και οι Λενινιστικές μου τάσεις που σωστά διέγνωσες.

  Τα υπόλοιπα που θα γράψω οφείλονται σε αυτές τις τάσεις, είναι σημειολογικού, αλλά όχι πρακτικού χαρακτήρα, και μπορεις να τα αγνοήσεις.

  1) Στο μυαλό μου, κάποιος που ερχεται στην Ελλάδα με ένα Χ κεφάλαιο και δεν έχει σκοπό να εργαστεί στην Ελλάδα, πολύ λίγο διαφέρει από έναν απλό τουρίστα, παρα μόνο στα λεφτά που ΙΣΩΣ αφήσει στην Ελλάδα (μέσω κάποιου φόρου επί των τόκων το κεφαλαίου του και της διευκόλυνσης των ελληνικών τραπεζών με την διάθεση ρευστού για κάποιο διάστημα).
  Όμως τα πράγματα δεν είναι άσπρο/μαύρο. Και επειδή δεν είμαι τελειωμένος Λενινιστής (ούτε κατά προσέγγιση), γιατί αυτό θα ήταν αντίθετο με τον ορθολογισμό, αλλά και αντίθετο (ευτυχώς για μένα) και με την ψυχοσύνθεσή μου, αποδέχομαι την ύπαρξη κεφαλαίου ως ΕΝΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ κριτήριο εισόδου και παραμονης.

  2) Θεωρώ την εξαγορά (νόμιμη - πάντα αυτή εννοούσα) μίας ποινής διαφορετική από την εξαγορά ενός δικαιώματος.

  α) Σε ότι αφορά το δικαίωμα, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι ίσες ευκαιρίες πρόσβασης από όλους. Αυτό συμαίνει ότι αν για παράδειγμα ορίσεις την εύρεση εργασίας ως κριτήριο παραμονής (σωστό), δεν πρέπει να ορίσεις κατώτατο όριο εισοδήματος για την εργασία αυτή. -Ξέρω ότι αυτό εσύ το προτείνεις για την αποφυγή/διόρθωση παράνομης ή "μαύρης" εργασίας, αλλά αυτό είναι πρόβλημα του κράτους και των ελεγκτικών μηχανισμών του και όχι του μετανάστη (Είναι το αγαπημένο μου θέμα - ότι το κράτος ΔΕΝ έχει το δικαίωμα να ΥΠΟΘΕΤΕΙ ότι είναι κάποιος απατεώνας).

  Το κύριο ζητούμενο εδώ, με πρακτικούς όρους, είναι η υποδοχή και ένταξη στην Ελληνική κοινωνία ατόμων πρόθυμων να προσφέρουν, ή τουλάχιστο όχι ατόμων που έρχονται ΑΠΛΩΣ για να απομυζήσουν πόρους οποιασδήποτε μορφής χωρίς ανταπόδοση.

  β) Σε ότι αφορά την ποινή και την εξαγορά της, στη σημερινή κοινωνία ΔΕΝ έχει ακόμη αποσαφηνιστεί ούτε καν ποιο είναι το κύριο ζητούμενο (Η αποτροπή επανάληψης του αδικήματος, ο σωφρονισμός, η τιμωρία, το κέρδος από το κράτος κτλ). Το θέμα είναι μεγάλο, πολύπλοκο και άσχετο με τη συζήτηση. Πολύ ενδιαφέρον όμως και ελπίζω κάποια στιγμή να μας δωθεί η ευκαιρία να το συζητήσουμε, έστω κι αν είναι μάλλον απίθανο σε αυτό το μπλογκ.  -----------

  @ Παρμενίδη

  Επανέρχεσαι "φοβικά" και μιλάς πάλι για πολλαπλές υπηκοότητες και για θέματα εθνικής ασφάλειας και "το πρόβλημα της πλήρους απονομής ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ δικαιωμάτων σε όλους ανεξαιρέτως τους μετανάστες". Κανείς δεν πρότεινε κάτι από αυτά.
  Εδώ μιλάμε για μετανάστες που είναι εντεταγμένοι στην Ελληνική κοινωνία, σύμφωνα με κάποια κριτήρια που μπορούμε να συζητήσουμε και που θα είναι τα ίδια για όλους.
  Ειδικότερα μάλιστα, το ποστ αναφέρεται σε παιδιά μεταναστών που μεγάλωσαν στην Ελλάδα και τη βίωσαν ως τη μόνη τους πατρίδα. Ακόμη ειδικότερα, αναφέρεται και σε άτομα που ήρθαν εδώ με τους γονείς τους, μεγάλωσαν εδω, οι γονείς τους έφυγαν για τον τόπο καταγωγής τους (τον οποίο προφανώς θεωρούνε πλέον καλύτερη επιλογή), ΑΛΛΑ αυτοί - τα παιδιά τους, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ - ΔΙΑΦΩΝΟΥΝ με τους γονείς τους και επιμένουν να μένουν στην Ελλάδα. Γιατί τη θεωρούν την καλύτερη επιλογή τους.
  ΠΟΥ να πάνε να ψηφήσουν αυτοί Παρμενίδη; Στην Ουγκάντα ή στην κάθε Ουγκάντα που δεν την έχουν δει ποτέ τους; Γιατί να πάνε εκεί; Και γιατί να μη μείνουν εδώ; Για θέματα εθνικής ασφάλειας!!

  Θέμα εθνικής ασφάλειας ΔΕΝ υπάρχει αν δώσουμε πολιτικά δικαιώματα σε "μετανάστες δεύτερης γενιάς". Όπως φαίνεται από την πολιτικο-οικονομική κατάσταση της Ελλάδας, θέμα εθνικής ασφάλειας υπάρχει από τον τρόπο που ασκούν τα πολιτικά τους δικαιώματα στην Ελλάδα οι Ελληνάρες που τα έχουν.

  ReplyDelete
 78. παρα μόνο στα λεφτά που ΙΣΩΣ αφήσει στην Ελλάδα--->παρα μόνο ΙΣΩΣ στα λεφτά που αφήσει στην Ελλάδα

  ReplyDelete
 79. @ ventriloquist

  Μα ο τελευταίος που δεν θα υπερασπιζόταν την ΕΡΓΑΣΙΑ είμαι εγώ.

  Το motto του Οίκου της Θυρέας είναι E Labore Stabilitas et e Labore Virtu δλδ Εκ της εργασίας η σταθερότης και εκ της εργασίας η ΑΡΕΤΉ.

  Θα προτιμούσα βέβαια να ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΕΣΑΙ
  ΜΕΡΟΔΟΥΛΙ + AΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ

  KAI ΕΚΕΙ βρίσκεται ΜΙΑ από τις ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΟΤΥΧΙΕΣ των Λενινιστών. ΟΥΔΕΠΟΤΕ παρότρυναν το ΛΑΟ να αποταμιεύει και να ΣΥΣΣΩΡΕΥΕΙ ΠΛΟΥΤΟΝ.
  ΔΙΟΤΙ ο Λενινισμός θέλει ΠΑΝΤΑ το ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΕΙΛΩΤΑ ώστε να μπορεί να τον ελέγχει.

  ΔΥΝΗΤΙΚΑ, όμως, ΟΛΟΙ οι άνθρωποι θα ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ να αποκτήσουν βιός.

  ΚΑΙ εκεί ΚΑΚΙΖΩ εσάς τους ΚΑΛΟΥΣ ΚΑΓΑΘΟΥΣ και ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΕΣ διότι

  ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΤΕ τον ΛΑΟ να ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΕΙ.

  Aλλά, γιά να επανέλθω στην συζήτηση που είχαμε

  ΔΕΝ ΑΡΜΟΖΕΙ

  ΔΕΝ ΑΡΜΟΖΕΙ

  ΔΕΝ ΑΡΜΟΖΕΙ

  ειδικά εσύ, ένας που εκτιμά ΚΑΙ τον Σημίτη ΚΑΙ τον Κομφού να ΔΑΙΜΟΝΟΠΟΙΕΙΣ τον ΕΠΕΝΔΥΤΗ και τον ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΗ!!!!!

  Αυτό ήταν γκάφα σου.

  ReplyDelete
 80. ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΑ ΝΕΑ

  CNBC (edited by Κομφου)

  ΤIn 2008, there has been a 81% increase in foreclosures compared to 2007 and a

  225% !!!!!! compared to 2006.

  The total number of foreclosures for the year has exceeded

  2.3 MILLION!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  My comment: This is a real and unprecedented catastrophe.

  ReplyDelete
 81. Εγώ πάντως θα ήθελα να δώσω 10 εκατομμύρια ευρώ στους απαγωγείς του Παναγιωτόπουλου ΚΑΙ θα τους έλεγα,

  "Θα ΠΛΗΡΩΣΩ εγώ τα ΛΥΤΡΑ και θα τον ΑΦΗΣΕΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟ

  ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ότι ΑΥΤΟ το ΛΑΜΟΓΙΟ των 1980'ς ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ των ΑΛΗΤΟΠΑΣΟΚΩΝ θα ΜΑΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙ

  ΠΟΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ τον ΕΚΑΝΑΝ ΠΛΟΥΣΙΟ και
  σε ΠΟΙΟΥΣ ΕΔΙΝΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ"

  διότι από Ο,ΤΙ ξέρω είναι ένα ΑΝΘΡΩΠΑΚΙ με νοημοσύνη ΑΜΟΙΒΑΔΑΣ που πριν το 1982

  ΠΕΙΝΑΓΕ.

  ΦΕΤΟΣ θα είναι η ΧΡΟΝΙΑ των ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΝ!!!!!!!!!

  ReplyDelete
 82. Re: κείμενο- πρόταση προς τον Υπ. Εσωτερικών

  Γράψτε το κείμενο, κάντε το ποστ και όποιος συμφωνει μπορεί να σας στέλνει e-mail επιβεβαιώνοντας την επώνυμη υποστήριξή του. Ή κάντε online petition. Και πέστε το και στα "μήντια", αφού έχετε πέραση.

  ReplyDelete
 83. that's a good idea man. go for it dudes. it's a good way to finish off this post. on topic too as you want it. the dude abides

  ReplyDelete
 84. αποσυνδέστε την οικονομική διάσταση από τα πολιτικά δικαιώματα
  (σε τελική ανάλυση όποιος το "φυσάει" αλλού θα προτιμήσει να πάει)

  και μην παραγνωρίζετε ότι εδώ και πολλά χρόνια όλοι κλείνουμε τα μάτια όταν πρόκειται γιά ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: τους τσιγγάνους.

  Η μήπως θα ισχυριστεί κανείς σας ότι έχουν τη δυνατότητα αλλά εξ ιδίας βουλήσεως απαρνούνται τις του κράτους παροχές (παιδεία, υγεία κτλ) ?

  Πιθανόν οι περισσότεροι εδώ μέσα να θεωρούν μετανάστη ένα κακομοίρη, εξαθλιωμένο ή απατεώνα- κακοποιό.

  Και όχι πχ τον Οικ.Διευθυντή μεγάλης εισηγμένης ή τις συζύγους 2άλλων Οικ.Διευθυντών εισηγμένων (μιλάμε για εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης) μετά (πολύγλωσσων) τέκνων όλοι σημειωτέον.

  Ούτε τις αλλοδαπές τροφούς των παιδιών μας .....

  Καιρός να το καταλάβουμε: Ελλάς=χώρα μεσοβέζικων λύσεων και μπερδεψοκαταστάσεων.

  Πρέπει να αποφασίσουμε τι δομές θέλουμε και πως θα λειτουργήσουν. Μετά καλώς να ορίσουν οι μετανάστες, οι "μέτοικοι", να πάρουν την ελληνική υπηκοότητα.

  Όσοι ονειρεύονται Πέμπτες φάλαγγες απλά κοιτάνε στο παρελθόν. Εμείς πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ τι ζητάμε, τι είμαστε, ποιά είναι τα ΑΚΡΙΒΗ σύνορά μας (περίπτωση Καστελλόριζου) και μετά να

  ReplyDelete
 85. Γιά όσους ανησύχησαν δεν ήμουνα μέσα στην πτήση της USAIR

  ReplyDelete
 86. E αυτό το ξέραμε. Κακό σκυλί ψόφο δεν έχει

  ReplyDelete
 87. @afrodite al salech:

  Καταρχήν συγχαρητήρια για τη δράση σου και την προσφορά σου προς τους μετανάστες.

  Το σημείο που ανέφερες περί υπηκοότητας αποκλειστικά με βάση την ηλικία και τίποτα άλλο, να πω ότι κατά βάση συμφωνώ, αλλά με επιφύλαξη. Εδώ μπαίνει ο παράγοντας της "προσοχής" που ανέφερα στο δικό μου post. Αν δεν υπάρχει παράλληλα εξακρίβωση κατά πόσο η οικογένεια του ανήλικου (μέχρι τότε) μετανάστη ζει στη χώρα μας, ή αν δοθεί υπηκοότητα νωρίτερα π.χ. της μιας δεκαετίας (αν ήρθε εδώ πολύ μικρός/μικρή) και ιδίως αν δεν μπει περιορισμός ως προς το ζήτημα της πολλαπλής υπηκοότητας (επαναπατρισμός αμέσως μόλις πάρει ελληνικό διαβατήριο), υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να εμφανιστούν στρεβλές καταστάσεις από μικρές μειοψηφίες.

  Δεν αναφέρομαι σε "κινδύνους" εθνικιστικού τύπου αλλά καθαρά για διπλωματικά ερείσματα σε διάφορες διεκδικήσεις των γειτόνων μας, όπως γίνεται σήμερα από τα Σκόπια και όπως γίνεται στη Γεωργία από τη Ν. Οσετία και τους Ρώσους (ανάποδα βέβαια). Δυστυχώς αυτό λέει η πολιτική άμυνα και η ψυχρή λογική, σύμφωνα με την εμπειρία των τελευταίων δεκαετιών στην περιοχή μας.

  Επίσης, για την πρόταση που αναφέρθηκε, μάλλον καλό είναι να διατυπωθεί και να αποσαφηνιστεί πλήρως, αλλά να παραμείνει σε αναμονή, μέχρι να αποτελέσει μέρος ενός γενικότερου πλαισίου παρέμβασης-προτάσεων. Αλλιώς το πιο πιθανό είναι ότι θα φανεί εντελώς αποσπασματική και δεν θα δώσει κανένας σημασία (και κυρίως δημοσιότητα).

  Πιθανότατα θα επικοινωνήσω μαζί σου για πληροφορίες σχετικά με προγράμματα επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης μεταναστών, μια και ασχολούμαι και προωθώ προσωπικά με το θέμα όσο μπορώ (εθελοντικά φυσικά, δεν εννοώ τα ECDL του Δήμου Αθηναίων).

  ReplyDelete
 88. I love parentheses. Moυ αρέσουν οι επεξηγηματικές παρενθέσεις.

  Εμείς στο ΠΑΣΟΚ είμαστε στρατευμένοι στις επάλξεις γιά τον εργάτη, τον μεροκαματιάρη, την καθαρίστρια, την εργαζόμενη μάνα, την μονογονεϊκη οικογένεια.

  ΟΛΑ για τον ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΝΘΡΩΠΟ.

  ReplyDelete