Sunday, November 30, 2008

Η G 700 είναι γυναίκα

Η g700 είναι γυναίκα! Τα αποτελέσματα ερευνών που είδαν το φως της δημοσιότητας την περασμένη βδομάδα επιβεβαίωσαν αυτό που ήδη ξέραμε από την προσωπική μας εμπειρία. Ο εργασιακός μεσαίωνας που επικρατεί στη χώρα μας πλήττει κατά κύριο λόγο τις γυναίκες που θέλουν κι έχουν ανάγκη να εργαστούν και οι οποίες συχνά αναδεικνύονται σε «εφεδρικό στρατό» της εργασίας. Η εργασιακή εκμετάλλευση είναι γένους θηλυκού και μεταφράζεται σε χαμηλές αμοιβές, επισφάλεια, κακώς εννοούμενες ευέλικτες εργασιακές σχέσεις, εργασιακή περιπλάνηση και αβεβαιότητα, εργασιακές και ασφαλιστικές διακρίσεις.

Σύμφωνα με έρευνα της VPRC η οποία σκιαγραφεί το προφίλ της «γενιάς των 700 ευρώ», στο πλαίσιο γενικότερης έρευνας για τις εργασιακές συνθήκες, την ποιότητα ζωής και το συνδικαλισμό στην περιοχή της Αττικής, η ομάδα των εργαζόμενων που αμοίβονται μέχρι 750 ευρώ, αποτελείται κυρίως από γυναίκες, ηλικίας 18-24 ετών, που δεν συνδικαλίζονται, δε συμμετέχουν σε απεργίες και εργάζονται ως μισθωτοί στον Ιδιωτικού Τομέα

Ασθενές φύλο, όμως είναι και στην ανεργία οι γυναίκες, καθώς πλήττονται περισσότερο από τη μάστιγα της εποχής μας. Παρότι, τα τελευταία χρόνια η γυναικεία απασχόληση στην Ελλάδα παρουσιάζει αύξηση της συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό, βελτίωση του εκπαιδευτικού επιπέδου των εργαζομένων γυναικών και αύξηση της απασχόλησης των εργαζομένων γυναικών στον τριτογενή τομέα, ωστόσο η μακροχρόνια και μη ανεργία των γυναικών αυξάνεται και διατηρείται σε υψηλά επίπεδα.

Όπως δείχνουν τα τελευταία στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας για το έτος 2008, μέχρι τον Ιούνιο, η ανεργία στις γυναίκες εμφάνισε υπερδιπλάσιο ποσοστό (10,7%) σε σχέση με αυτή των αντρών, που διαμορφώθηκε στο 5%. Είναι ενδεικτικό ότι, σύμφωνα με την ίδια πηγή, για τις γυναίκες στις ηλικίες 15 – 19 ετών, η ανεργία κυμαίνεται στο 36%, 20 – 24 ετών φτάνει το 28%, 25 – 29 ετών αγγίζει το 17,5%, ενώ στην ηλικιακή ομάδα των 30 – 44 ετών το ποσοστό ανεργίας κυμαίνεται στο 10,8% επί του συνόλου του εργατικού δυναμικού. Αντίστοιχα, σε ό,τι αφορά τους άντρες, το ποσοστό ανεργίας στις ηλικίες 15 – 19 ετών αγγίζει το 20%, στην ομάδα των 20 – 24 ετών το 16%, 25 – 29 ετών το αντίστοιχο ποσοστό κυμαίνεται στο 10%, ενώ στις ηλικίες 30 – 44 ετών η ανεργία αποτυπώνεται στο 4% στο σύνολο του εργατικού δυναμικού. Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, μια στις πέντε γυναίκες είναι μακροχρόνια άνεργη, δηλαδή αναζητά εργασία πάνω από δύο χρόνια.

Η κακή επίδοση της χώρας μας όσον αφορά τους μισθούς των γυναικών, αλλά και την πρόσβασή τους σε μια σειρά από συλλογικά αγαθά, αποτυπώνεται με χαρακτηριστικό τρόπο στον πίνακα της κατάταξης για την ισότητα των δύο φύλων, που κατήρτησε το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF) για το 2007. Εκεί η Ελλάδα διολίσθησε στην 72η , από την 69η θέση πέρυσι. Στις πρώτες θέσεις της κατάταξης κυριάρχησαν για άλλη μια φορά οι βορινές χώρες, η Νέα Ζηλανδία αναρριχήθηκε στην πρώτη πεντάδα ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες διολίσθησαν στην 31η, από την 23η θέση που κατείχαν το 2006. Η Σουηδία, η Νορβηγία, η Φινλανδία και η Ισλανδία κατέχουν τις τέσσερις πρώτες θέσεις στον ετήσιο πίνακα του WEF για το 2007 που δημοσιοποιήθηκε χθές στην Γενεύη, έδρα του διεθνούς φόρουμ.

Γιατί συμβαίνει αυτό;

Πρώτον, διότι έχει εμπεδωθεί μια πατριαρχική αντίληψη και προκατάληψη εις βάρος του γυναικών, η οποία τροφοδοτεί τις διακρίσεις μεροληπτώντας υπέρ των ανδρών. Ως αποτέλεσμα συνέχιζεται ακάθεκτο το φαινόμενο της «γυάλινης οροφής», που ερμηνεύεται ως μια πραγματικότητα στην οποία η γυναίκα δεν ξεπερνάει ένα «μεσαίο» βαθμολογικό επίπεδο στην ιεραρχική δομή και συχνά συνίσταται σε μια μεσαιωνική προκατάληψη ότι οι γυναίκες δεν είναι ικανές να αναλάβουν διευθυντικές θέσεις και να εξελιχθούν στην αγορά εργασίας αξιοκρατικά και ισότιμα σε σχέση με τους άνδρες.

Δεύτερον, διότι η θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας επηρεάζεται από τη θέση τους στην οικογένεια. Στο χώρο δουλειάς δε δημιουργούνται μόνο σχέσεις παραγωγής, αλλά και σχέσεις εξουσίας ανάμεσα στα δύο φύλα. Οι γυναίκες υφίστανται ιδιαίτερη εκμετάλλευση στην αγορά εργασίας εξαιτίας των υποχρεώσεών τους στην οικογένεια. Υποχρεώνονται να δεχθούν μερική απασχόληση ή απασχόληση με δυσμενέστερους όρους εργασίας, έτσι ώστε να συνδυαστούν με τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις. Σ' αυτό το σημείο και δεδομένου ότι το ελληνικό κοινωνικό κράτος ουδεμία σχέση έχει μ' αυτό της Δανίας, οι ευέλικτες μορφές εργασίας οδηγούν τελικά όχι μόνο στην απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, αλλά και της ίδιας της ζωής των γυναικών. Έτσι, παρατηρείται μια ευκαιριακή συμμετοχή των γυναικών στην παραγωγή, ενισχύοντας και αναπαράγοντας τον «παραδοσιακό» ρόλο της γυναίκας, καθώς και την εξάρτησή τους από το αντρικό φύλο.

Με την ευέλικτη απασχόληση στην οποία οι γυναίκες είναι «πρωτοπόρες», η αγορά εργασίας διαιρείται κατά κάποιο τρόπο σε ένα κορμό εργαζομένων γένους αρσενικού (με πλήρη απασχόληση, υψηλή ειδίκευση και ικανοποιητικές αμοιβές) και σε μια περιφέρεια εργαζομένων γένους θηλυκού (με επισφαλή, ανειδίκευτη απασχόληση και με χαμηλές αμοιβές). Και αυτό διότι η κυοφορία και η μητρότητα σε πολλές περιπτώσεις εξελίσσεται σε εργασιακή καταδίκη, κυρίως στον ιδιωτικό τομέα. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι το Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα δομήθηκε με βάση την αντίληψη ότι η εργασία των γυναικών έχει προσωρινό χαρακτήρα και ότι η κύρια ενασχόληση των γυναικών αφορά τη μητρότητα και τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο της οικογένειας.

Υπ’ αυτή την έννοια για τις γυναίκες, η εμπειρία της εργασίας είναι πολύ πιο σύνθετη από την αμοιβόμενη απασχόληση. Περιλαμβάνει διαδικασίες και σχέσεις εργασίας που διαπερνούν το σύνολο της καθημερινής ζωής. Ο χώρος εργασίας οφείλει να αποτελεί χώρο δημιουργίας, παραγωγικότητας και ευχαρίστησης, χώρο στον οποίο οι γυναίκες συγκρούονται με μεσαιωνικά στερεότυπα, διακρίσεις και ανισότητες, καταρρίπτοντας μύθους και παγιωμένες συχνά αντιλήψεις περί ισχυρών και ασθενέστερων φύλων, περί ικανών και μη.

Είναι λοιπόν αυτονόητο ότι σε επίπεδο πολιτικών, η ανακατανομή πόρων και ευκαιριών υπέρ των νέων, που έχουμε προτείνει στο πλαίσιο ενός New Deal για τη νέα γενιά, θα πρέπει να λάβει υπόψη επιπλέον ειδικότερες μορφές διακρίσεων όπως των γυναικών. Η G700 είναι νέα και γυναίκα!

33 comments:

 1. Mεταφερω απο προηγουμενο ποστ


  ulis said

  "Η αστυνομία δικαιούται να χρησιμοποιήσει νόμιμη βία εάν το κρίνει σκόπιμο και η βία είναι ανάλογη της αντίστασης - και αυτό είναι γενικός κανόνας (έτσι για όσους δεν το πήραν χαμπάρι ακόμα)... άλλωστε τους Πακιστανούς τους ξέρουμε και δεν είναι και τα πιο ευγενικά παιδιά που είναι να τους μιλάς και με το παρακαλώ..."

  Παρακαμπτω το παραληρημα σου με την επιστημονικη αποψη "τους μαθαμε τους πακιστανους"...

  Η αστυνομια βλακα ειναι ενοπλο σωμα, ποτε η βια της δεν ειναι αναλογη της αντιστασης...Ελπιζουμε να γινει καποια στιγμη αλλα τοτε θα υπαρχουν οπλα εκατερωθεν...

  ReplyDelete
 2. Είμαστε όλοι "γυναίκες".

  Θαυμάζω τις γυναίκες.Ιδιαίτερα τις σημερινές.Και ιδιαίτερα τις νέες.Με τις πολλές ευθύνες,με τους πολλούς ρόλους.
  Ευτυχώς ο φεμινισμός βρίσκεται σε υποχώρηση.Οι άνδρες έτσι και αλλοιώς συμπεριφέρονται ως οι ηττημένοι στη "μάχη των φύλων".Μια μάχη που όταν την δίνει το Θηλυκό,ως θηλυκό, τη κερδίζει πάντα.Γιατί έχει τη βιολογία με το μέρος του.Γιατί έχει τη μέθοδο,γιατί έχει την οργανωτικότητα στο DNA του.Γιατί έχει τις συναισθηματικές δυνάμεις να αντέχει στο έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον.
  Ας καταλάβουν όμως οι γυναίκες κάτι.Οτι εκεί που χρειάζεται συνεργασία της φαντασίας με την συνθετική σκέψη οι άνδρες υπερτερούν βιολογικά.Γιαυτό και σήμερα, παρά την επιτευχθείσα φυλετική ισοτιμία σε πολλές χώρες,τα σκήπτρα στις επιστήμες,στη τέχνη,στη λογοτεχνία,στη μουσική,στο κινηματογράφο τα κατέχουν οι άνδρες.Οι γυναίκες θα γίνουν καλές στη πολιτική και στη διοίκηση επιχειρήσεων όπου προβλέπω ότι θα κυριαρχούν σε λίγα χρόνια και στο ένα και στο άλλο.
  Δεν είναι κακό να μελετούμε και να αποδεχόμαστε τις βιολογικές διαφορές των φύλων.Βοηθάει στην ειρηνική συνύπαρξη.Απελευθερώνει,λυτρώνει.

  ReplyDelete
 3. "βλάκα"

  αρχίσαμε πάλι ? Πάλι θα εξαντληθεί η επιχειρηματολογία σε υψηλού επιπέδου επιχειρήματα ?

  "Διαφωνώ με αυτό που λες αλλά θα δώσω τη ζωή μου γιά το δικαίωμά σου να το εκφράζεις"

  Γιά να δούμε - ξέρετε ποιός το είπε ?

  ReplyDelete
 4. Γιούρι είσαι για γιούρια στα παλιούρια. Η αστυνομία είναι δημόσια υπήρεσία, ο ρόλος της οποίας είναι η διατήρηση της έννομης τάξης. Από ότι γαίνεται δεν πολυκαταλαβαίνεις και πολλά αλλά ένας αστυνομικός δικαιούται να απαντήσει στη βία που δέχεται από οποιονδήποτε - το τι θα αποτελέσει απλή βία, υπερβάλον ζήλος ή απαράδεκτη βία είναι το πλέον διφορούμενο και δεν υπάρχει κανένας νόμος και κανένας κανονισμός που να το καθορίζει αυτό (εάν υπάρχει φέρτον εδώ να τον διαβάσουμε μαζί). Το πλέον περίεργο στην όλη υπόθεση είναι ότι αυτά τα γελοία υποκείμενα (βαλτοί φυσικά) που δείχουν υπερβάλλον ζήλο για τους πακιστανούς - χωρίς καν να μελετήσουν το γεγόνος (και εδώ δεν καλύπτω τους αστυνομικούς, απλά λέω ότι δεν ξέρω), δεν βγήκαν ποτέ να διαμρτυρηθούν όταν φίλαθλοι τρώνε ξύλο πολλές φορές αδικαιολόγητα (γιατί οι αστυνομικοί υποστηρίζουν άλλη ομάδα!), όταν εργαζόμενοι βγαίνουν στο δρόμο και τις τρώνε, όταν οι συνταξιούχοι τρώγαν ξύλο στο δρόμο... δηλαδή δεν βγήκαν για τους πατεράδες τους αλλά βγαίνουν για τους πακιστανούς...

  Αν θες την άποψή μου, η ύπαρξη και μόνο της αστυνομίας αυτής που δε σου αρέσει και τόσο (γιατί, αρέσει σε εμένα;) είναι απόδειξη ότι δεν έχουμε δημοκρατία. Κανονικά σε μια δημόκρατία δεν νοείται να υπάρχουν 'φρουροι' γιατί ακριβώς δεν νοείται να υπάρχει η έννοια του όχλου - το μόνο που θα δικαιολογούνταν θα ήταν η ύπαρξη μιας σχετικά μικρής υπηρεσίας δίωξης κοινού αστικού εγκλήματος.

  Πάρτα γκαγκάριν και σκέψου το λίγο παραπάνω...

  - μπάι δε γουέη, μια που έχεις και αστροναυτικό (σόρρυ κοσμοναυτικό) ψευδόνυμο... τελικά πήγαμε φεγγάρι ή όχι; Δεν έχει σχέση, αλλά έτσι για το χαβαλέ.

  ReplyDelete
 5. Όσο για το θέμα μας, ναι καλά όλα αυτά αλλά εξίσωση ανδρών γυναικών επίσης σημαίνει άμεση κατάργηση και της στρατιωτικής θητείας για άνδρες ή αντίστοιχα υποχρεωτικής θητείας για γυναίκες. Στο χωρισμό, 50-50 τα παιδιά. Σύνταξη στα ίδια χρόνια. Χρόνος εργασίας πανομοιότυπος. Μην την ψάχνετε, αυτά πάνε πάντα και προς τις δύο κατευθύνσεις.

  Οι μπίζνες πάνε έτσι, και σεις άμα είσασταν εργοδότης γιατί θα έπρεπε να σας νοιάζει μια εργαζόμενη που θέλει να μείνει έγκυος ας πούμε 3 φορές; Δεν είναι ότι την πληρώνει (γιατί καλύπτει το ασφαλιστικό) αλλά ο χρόνος της απουσίας. Στην τελική ο αντίστοιχος αρσενικός στην ίδια θέση και με ίδια προσόντα και ίδια δυναμική και δυνατότητες θα έχει προχωρήσει πιο πολύ, άρα θα πάρει και πρώτος την προαγωγή. Μη νομίζετε λοιπόν ότι οι άνδρες απλά δίνουν δουλειά σε άνδρες - οι εργοδότες θα τη δώσουν σε αυτόν που νομίζουν ότι θα κάνει καλύτερα τη δουλειά, στον πιο έμπειρο και καλώς η κακώς, παρά τα 2 χαμένα χρόνια στο στρατιωτικό (μέχρι πρόσφατα) οι άνδρες μαζεύαν παραπάνω εμπειρία. Και μη σας πω ότι στην τελική το βυσματιλίκι που είναι τόσο έντονο στην Ελλάδα ίσως τελικά σε σχετικό βαθμό να βοηθάει τη γυναίκα αφού εκεί δε θα μετρήσει το προσόν ή η εμπειρία αλλά το βύσμα.

  Η γνώμη μου όμως είναι ότι εκείνες οι γυναίκες που δίνουν περισσότερη βαρύτητα στην σταδιοδρομία τους από ότι στην οικογένεια δεν έχουν πια τόσα προβλήματα με γυάλινες οροφές. Απλά αυτές οι γυναίκες στην Ελλάδα δεν είναι πια και τόσες πολλές όστε να μιλάμε για εμπόδια. Εϊναι το 1/5; Το 1/8; Εάν όμως τις πάρουμε χώρια και τις μελετήσουμε θα δούμε ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο τραγικά. Οι εργοδότες όταν δουν γυναίκα με την απαιτούμενη εμπειρία δε θα κολήσουν (μηχανικός είμαι, έχω και επάγγελμα σχετικά ανδροκρατούμενο και δεν έχω δει πια τα φοβερά κολλήματα στο χώρο, απλά στη σχολή, έ είμασταν 80 άνδρες για 8 γυναίκες... εάν από αυτές οι 4 μόνο ψηφίσουν καριέρα, λογικό να δημιουργείται αυτή η εντύπωση).

  Το μεγαλύτερο κακό πιστεύω γίνεται πιο πριν. Έχουμε μάθει τις γυναίκες να επιλέγουν κορεσμένα επαγγέλματα, άχρηστες ειδικότητες και να σνομπάρουν τις ζόρικες δουλειές που μπορεί όμως να φέρουν χρήμα. Η γυναίκα δε θέλει να γίνει εργολάβος, σπάνια πολιτικός μηχανικός - πολύ πιο συχνά αρχιτέκτονας... ναι όμως αρχιτέκτονας θα μείνει 20 χρόνια υπάλληλος μέχρι να κάνει δική της δουλειά και αυτό αν θα έχει τότε όρεξη.

  Επίσης, δεδομένω ότι τα οικογενειακά βάρη πέφτουν παραδοσιακά στις γυναίκες, είναι λογικό να χάνουν έδαφος σχετικά με τη δουλειά με τρόπο που ουτε και οι ίδιες ούτε και οι άντρες τους καταλαβαίνουν. Πχ. η γυναίκα μου έχασε χρόνο σχετικά με έμενα για να 'στεριώσω σε δουλειά πρώτα εγώ και μετά αυτή' (είχαμε τα προβλήματα του τόπου εργασίας - άλλο τεράστιο θέμα - ποιος ακολουθεί ποιον:). Και οι πιο συγκαταβατικοί άντρες το πολύ να πάνε για σουπερμάρκετ, να μαγειρέψουν ένα σαβατοκύριακο να βάλουν που και που κάνα πλύσιμο πιάτων και καμιά ηλεκτρική σκούπα - πολύ χλωμό το πλυντήριο, χλωμότερο το άπλωμα, το σιδέρωμα αδύνατον! Το μεγαλύτερο βαρος αυτών των δουλειών πέφτει στη γυναίκα, πόσο μάλλον όταν στο σπίτι έχει και παιδιά - εκεί ο χαμός. Δηλαδή τι; Δεν αγαπάνε οι άντρες τις γυναίκες τους και δε τις βοηθάνε; Όχι. Μπορεί να σας φανεί τόσο χαζό και τόσο απλοϊκό όσο μια κλασσική νοοτροπία: ένας άντρας δε θα είχε πρόβλημα να κυκλοφορεί όχι μόνο ο γιος του αλλά και ο ίδιος με τσαλακωμένο πουκάμισο (σας θυμίζει τίποτα;).

  Δεν είναι δηλαδή το θέμα καθαρά εργασιακής νοοτροπίας αλλά μικρο-νοοτροπιών, μικρών λεπτομεριών που ούτε καν σκεφτόμαστε.

  ReplyDelete
 6. Και για να τσιγγλίσω τον φίλο Γκαγκάριν που με είπε και βλάκα (και δεν του κρατάω κακία - θα του κρατούσα εάν μου έλεγε καμία αλήθεια μόνο, μόνο η αλήθεια ενοχλεί), το ότι η Ελλάδα κατέβηκε από την 69 θέση στην 72 γιατί θα έπρεπε να είναι απαραίτητα αρνητικό δείγμα; Ξέρει μήπως κανείς ποιους περιελάμβαναν οι μετρήσεις; Γιατί ένα μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού είναι και ξένοι εδώ που τα λέμε. Και αυτοί οι ξένοι δεν είναι τόσο από Σουηδία όσο από Αλβανία. Κάνενα πρόβλημα με τα παιδιά αλλά όπως και οι ίδιοι θα σας πουν η Αλβανία δεν φημίζεται για την ισότητά της τόσο σε θέμα παραδόσεων όσο σε θέμα κοινωνικής οργάνωσης, ας πούμε ότι 10 χρόνια πριν τα πράγματα σε αυτούς ήταν όπως σε εμάς αρκετές δεκαετίες πριν.

  Εάν δε βάλλουμε και τους Πακιστανούς από το εξώτερο διάστημα Γκαγκάριν στο παιχνίδι τότε είναι να δεις το έλα να δεις για ισότητα... ναι ισότητα να φαν και οι κότες. Όπως ακριβώς κάνουνε και εδώ στη Γαλλία τη χώρα της ελεύθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, των σουφραζέτοφεμινιστριών... ναι στη χώρα με τις πιο καταπιεσμένες γυναίκες στην Ευρώπη, με τους περισσότερους γάμους βιασμού, με τις περισσότερες ακρωτηριάσεις γεννητικών οργάνων, με τους περισσότερους ομαδικούς βιασμούς (tournantes και πάντε μάθετε τι σημαίνει) με γειτονιές που οι γυναίκες διακινδυνεύουν τη ζωή τους εάν κυκλοφορούν χωρίς μαντήλα (όχι ότι θα τις προστατέψει και πολύ εάν είναι μόνες), στη χώρα που έκανε υπουργό τη Φαντέλα Αμαρά, πρόεδρο του 'όχι πουτάνα, ούτε υποταγμένη....

  ... λοιπόν τέτοιες χαζοέρευνες ας μας πουν πια είναι η θέση της Γαλλίας (και τα παραπάνω αφορούν Γαλλίδες υπήκοους δεύτερης γενιάς βγάζω τον φρέσκο μη πολιτοποιημένο πλυθυσμό, όπως εγώ, εξώ, χα!); Πάνω από την Ελλάδα ή κάτω από την Ελλάδα;

  Όπως σας είπα. Εάν συγκρίνετε τις γυναίκες που ψήφισαν καριέρα σε Ελλάδα και Γαλλία πάω στοίχημα τα ποσοστά αυτών που εξελίχτηκαν ικανοποιητικώς είναι παρόμοια. Εάν βάλετε τα ποσοστα των γυναικών που ήθελαν αλλά δεν μπόρεσαν τότε τα ποσοστά της Γαλλίας είναι φριχτά...

  Άντε για να μη λέμ ότι ναν...

  ReplyDelete
 7. Σόρυ που μονωπολώ τη συζήτηση - αλλά είχα μπόλικο χρόνο απόψε και σπαρίλα άρα όρεξη - αλλά για να το πάω ακόμα παραπέρα μιας που κατηγορήθηκε η επιστιμονική μου φύση που είναι και ανήσυχη,

  Δε με λέτε; Πώς έγινε αυτή η έρευνα; Τι μετρήθηκε;

  1 - Ελληνίδες σκέτα νέτα από πάππου προς πάππου (και εάν ναι, ολίγον τί ρατσιστικό όπως θα πει και ο φίλος μου ο Γαγκαριν);

  2 - Ποια επαγγέλματα μετρήθηκαν; Γιατί πχ. τα μανεκέν τα γυναικεία παίρνουν 10 φορές παραπάνω από τα ανδρικά τα οποία πληρώνονται πιο πολύ σε είδος παρά σε χρήμα (δεν κάνω πλάκα τώρα απλά φέρνω εξτρέμ παράδειγμα για την ανάλυσή μας

  3 - Μήπως μετρήθηκαν όλες οι ειδικότητες από άκρη σε άκρη στο ίδιο τσουβάλι; Γιατί τότε η έρευνα παραβλέπει το κλασσικό 10 γυναίκες φιλόλογοι για 1 άνδρα φιλόλογο και 10 άνδρες μηχανικοί για 1 γυναίκα μηχανικό... και αν είναι μεμπτό αυτό ας μας πουν εάν οι 10 μηχανικοί πετάξαν έξω τις γυναίκες από τον κλάδο (το αντίθετο, ψοφάνε να δούνε οι πεινάλες!...). Επίσης ας μας πουν εάν οι έλληνες γονείς δεν δίνουν χρήμα για τις κόρες τους που... τα πανεπιστήμια έχουν πιο πολλές γυναίκες παρά άνδρες.

  4 - Εάν πάλι μιλάμε για καθαρά εισοδήματα, τι ακριβώς εννοούμε; Γιατί εάν έννούμε αυτό που εννοούμε τότες λογικό, αφού στην Ελλάδα εισόδημα είναι και η μίζα και η γυναίκα ενώ είναι μαθημένη να τα αρπάζει από έναν άντρα, δεν είναι μαθημένη στις μιζαδόρικες δουλειές που απαίτούν πολύ συχνότερα ανδρική θρασύτητα παρά γυναικεία πονηριά - η μίζα δε είναι άλλωστε και το στάνταρντ ακόμα και στην πιο καθως πρέπει δουλειά, στην Ελλάδα.

  Αυτά περί ερευνών. Και κάτι για τους Γ700. Το παρακάνετε με τις συγκρίσεις από το 2004 στο 2008 και από το 2000 ως το 2008. Είπαμε είστε πάνω κάτω ΓΑΠικό ΠΑΣΟΚ αλλά όχι και έτσι (και το λέω αυτό με πάσα ειλικρίνια - και ούτε καν ΝΔ δεν είμαι, απλά είναι κάτι εμφανές). Διαβάζω τόσο καιρό και πιστεύω ότι αν ένας άσχετο διαβάσει θα νομίσει ότι ο Σημίτης ήταν και κανας σούπερ πολιτικός και η εποχή του 'σχετικά μια χαρά μωρέ', ότι τα σκάνδαλά είτε δεν υοήρχαν είτε ήταν πολύ μικρά σε σχέση με τους Ζαχόπουλους και τα μοναστήρια... (ναι, ναι, Ολυμπιακοί, ΟΤΕ, ΔΕΗ, χρηματιστήριο...ψιλά πράγματα μωρέ). Δε λέω ότι καλύτερα με το μπούλη. Απλά να πλέκουμε και εγκώμια... ε είναι λίγο μαζό...

  Και μια που κάνουμε ανάλυση - στις συσγκρίσεις που κατακαιρούς παρουσιάζετε βάζετε μέσα και τα ψέμματα του Σημίτη για να μπούμε στην ΟΝΕ; Ή μήπως βάζετε μέσα την αναπροσαρμογή βάση της μαύρης οικονομίας; Διότι πχ. οι πτωτικοί αριμθμοί θα μπορούσαν να είναι σημάδι πτωτικής μάυρης οικονομίας...

  ReplyDelete
 8. αμΕΙβω, αμΕΙβομαι

  αλλά

  αμΟΙβη, ανταμΟΙβή, αμΟΙβαίος, αμΟΙβάδα

  ReplyDelete
 9. OΠΩΣ έχουμε πει επανειλημμένα οι ΤΕΣΣΑΡΕΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΚΑΤΑ του ΕΘΝΟΥΣ είναι

  # 1 Ανδρέας Παπανδρέου
  # 2 Νίκος Ζαχαριάδης
  # 3 Quisling πρωθυπουργός Λογοθετόπουλος

  και
  # 4 Γεώργιος Παπαδόπουλος

  Nonetheless, στον πορνοαλκοολικό πρέπει να ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΔΥΟ ΘΕΤΙΚΑ:

  1) ΚΑΤΕΛΥΣΕ τα ΤΑΞΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΑ

  2) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕ την ΘΕΣΗ της ΓΥΝΑΙΚΑΣ απέναντι στον ΑΝΤΡΑ και τον ΡΟΛΟ της στην ΚΟΙΝΩΝΙΑ.

  Βέβαια, η γυναίκα εξακολουθεί να μειονεκτεί σημαντικά και να ΜΗ απολαμβάνει ΙΣΟΝΟΜΙΑΣ σε πολλούς τομείς [άσε πιά την σεξουαλική παρενόχληση που οργιάζει στον ιδιωτικό τομέα].

  ΑΛΛΑ αυτά είναι θέματα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, δεν αρκούν οι ΝΟΜΟΙ. Οι ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ δόξασαν την ΓΥΝΑΙΚΑ. Ατυχώς, στην σύγχρονη Ελλάδα, οι Ελληνες είμαστε μιά ασήμαντη μειοψηφία αφού >>>95% των κατοίκων της χώρας είναι Πειρατές, Σαρακηνοί, Αραβες, Αρβανίτες, Βλάχοι, Σλαβο-μακεδόνες, Βουλγαρο-μακεδόνες, Ρωσο-πόντιοι και πάει λέγοντας.

  ReplyDelete
 10. @Κομφούκιος
  " Οι ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ δόξασαν την ΓΥΝΑΙΚΑ"

  Σαρέσουν οι Εταίρες και οι Παλλακίδες φαίνεται.Μόνο που αυτές δεν τεκνοποιούσαν.Ηταν άλλη η δουλειά τους.Αρα πως προέκυψε η καταγωγή σου; Οι άλλες οι τεκνομηχανές, απο τις οποίες και προήλθες(γονιμοποιήθηκαν πιθανότατα απο κάποιο Πέρση φαντάρο ), ήταν φυλετικά σκουπίδια για τους θεσμούς της περιόδου που αναφέρεσαι.

  ReplyDelete
 11. Ασε ρε ulis που θα μας πεις οτι ειναι δημοσια υπηρεσια η αστυνομια!

  Οταν τσακωνανε ενοπλους αντρες της ασφαλειας στις διαδηλωσεις του ΠΑΜΕ με πασο φοιτητη των ΤΕΙ τι κανανε? Προστατευανε τη δημοσια ασφαλεια και τη τηρηση της εννομης ταξης?

  ReplyDelete
 12. "Όσο για το θέμα μας, ναι καλά όλα αυτά αλλά εξίσωση ανδρών γυναικών επίσης σημαίνει άμεση κατάργηση και της στρατιωτικής θητείας για άνδρες ή αντίστοιχα υποχρεωτικής θητείας για γυναίκες. Στο χωρισμό, 50-50 τα παιδιά. Σύνταξη στα ίδια χρόνια. Χρόνος εργασίας πανομοιότυπος. Μην την ψάχνετε, αυτά πάνε πάντα και προς τις δύο κατευθύνσεις."

  Έτσι ακριβώς.

  ReplyDelete
 13. @γιούρι
  "...στις διαδηλωσεις του ΠΑΜΕ ..."

  Το ΠΑΜΕ είναι συνδικαλιστική οργάνωση ή συνδικαλισμένοι κομματικοί μπάτσοι; Και μάλιστα αμοιβόμενοι απο το Δημόσιο;
  Ετσι συκοφαντείται ο συνδικαλισμός.

  ReplyDelete
 14. Αλήθεια που ήταν το ΠΑΜΕ τώρα που οι Κινέζοι μπούκαραν στα λιμάνια;
  Αμα ο αγοραστής είναι της αρεσκείας μας, λέει η Αλέκα,το ΠΑΜΕ κάνει το....Κινέζο!

  ReplyDelete
 15. Στο «σκαμνί» τα όρια ηλικίας στο Δημόσιο
  Προς εξίσωση ορίων ηλικίας για 200.000 γυναίκεςΔευτέρα, 01.12.08

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Αυξήσεις έως 4% αλλά προ… φόρου

  Αυξήσεις ορίων και «μαχαίρι» για τις πρόωρες στο Δημόσιο
  Την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου ξεκινά η «αντίστροφη μέτρηση» για την υπόθεση από την οποία θα κριθεί η διατήρηση ή μη των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων περισσότερων από 200.000 εργαζόμενων γυναικών στο Δημόσιο και τις Ενοπλες Δυνάμεις. Στην αίθουσα του Ευρωδικαστηρίου, στο Λουξεμβούργο, η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να αποδείξει ότι είναι αβάσιμη η προσφυγή με την οποία η Κομισιόν ζητά να εξισωθούν οι όροι συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών στο δημόσιο τομέα, προκαλώντας αύξηση των ορίων ηλικίας έως 15 χρόνια σε βάρος του «ασθενούς» φύλου. Το αποτέλεσμα της δικαστικής διαμάχης μπορεί να γίνει γνωστό ακόμη και εντός του Φεβρουαρίου, αφού η διαδικασία επισπεύδεται.

  Στο συμπέρασμα αυτό οδηγούνται πολιτικοί, συνδικαλιστικοί αλλά και νομικοί κύκλοι στην Ελλάδα, θεωρώντας ότι η απόφαση του γενικού εισαγγελέα να μην τοποθετηθεί στις 17 Δεκεμβρίου δημιουργεί την αίσθηση ότι για το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η συγκεκριμένη υπόθεση θεωρείται εύκολη ως προς την έκβασή της. Ωστόσο, όπως αναφέρουν στελέχη των συναρμόδιων υπουργείων Εξωτερικών, Οικονομίας και Απασχόλησης, μέχρι το τέλος η ελληνική κυβέρνηση θα επιχειρήσει να διαφυλάξει το υφιστάμενο καθεστώς, το οποίο είναι σαφώς ευνοϊκότερο για τις γυναίκες από ό,τι για τους άνδρες συναδέλφους τους.

  Μάλιστα, εντός των αμέσως επόμενων ημερών αναμένεται να συνεδριάσουν τα μέλη της Επιτροπής, η οποία έχει συσταθεί από στελέχη τόσο των συναρμόδιων υπουργείων όσο και των τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών φορέων της χώρας (ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ), για να βελτιώσουν -όπου αυτό θα κριθεί απαραίτητο- τη νομική επιχειρηματολογία εν όψει της μάχης του Ευρωδικαστηρίου.

  Στο κείμενο το οποίο έχει ήδη καταθέσει η ελληνική κυβέρνηση στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων υποστηρίζεται ότι το συνταξιοδοτικό σύστημα του Δημοσίου δεν ανήκει στην επαγγελματική ασφάλιση (δεν είναι δηλαδή «επαγγελματικό Ταμείο»), όπως ισχυρίζεται η Κομισιόν στην προσφυγή της.

  Η Ελλάδα υπεραμύνεται του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα του ασφαλιστικού των δημόσιων υπαλλήλων, επισημαίνοντας ουσιαστικά ότι «οι συντάξεις του Δημοσίου ανήκαν και εξακολουθούν να ανήκουν στο πεδίο της κοινωνικής ασφάλισης. Προσθέτει δε ότι το συνταξιοδοτικό σύστημα του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων ανήκει στον πρώτο πυλώνα της δημόσιας ασφάλισης (της κύριας σύνταξης) και χρηματοδοτείται τριμερώς από εισφορές των εργαζομένων, καθώς και του κράτους, το οποίο είναι εργοδότης και τρίτος εταίρος ταυτόχρονα.

  Πάντως, εάν τελικά η ελληνική κυβέρνηση δεν καταφέρει να αντικρούσει την προσφυγή της Κομισιόν, τότε μέσα στα επόμενα χρόνια για όλες τις ασφαλισμένες τα όρια συνταξιοδότησης θα φτάσουν στο 65ο έτος της ηλικίας.

  Ποιες εργαζόμενες αφορά η προσφυγή
  Κατηγορίες Ελάχιστος χρόνος ασφάλισης Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
  Γυναίκες ανύπαντρες και χήρες ή διαζευγμένες χωρίς παιδιά 25 έτη 60ό έτος
  Γυναίκες παντρεμένες χωρίς παιδιά ή με άγαμα παιδιά και διαζευγμένες ή χήρες ή άγαμες μητέρες με άγαμα παιδιά 15 έτη 60ό έτος
  Γυναίκες με 3 τουλάχιστον παιδιά 20 έτη 60ό έτος
  Γυναίκες με ανήλικα ή ανάπηρα παιδιά 25 έτη 50ό έτος

  Τι ισχύει στα υπόλοιπα κράτη της Ε.Ε.
  Κράτος Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
  Βέλγιο 65 Ανδρες - 64 γυναίκες
  Δανία 65 Ανδρες – γυναίκες
  Γαλλία 60 Ανδρες – γυναίκες
  Ισπανία 65 Ανδρες – γυναίκες
  Ιταλία 65 Ανδρες - 60 γυναίκες
  Βρετανία 65 Ανδρες - 60 γυναίκες
  Πορτογαλία 60,5 Ανδρες – γυναίκες
  ΧΑΤΖΗΤΣΑΚΟΣ ΝΑΣΟΣ

  Ελεύθερος Τύπος

  ReplyDelete
 16. Έτσι :) Σειρά έχουνε μετά η γονική άδεια, ο στρατός και η κηδεμονία των παιδιών.

  ReplyDelete
 17. Όχι, παίδες. Σειρά μετά έχει η επιστήμη: να ανακαλύψουν τρόπο ώστε οι άνδρες να μένουν έγκυοι. Αυτό θα είναι πραγματική εξίσωση. Όχι παίζουμε.

  ReplyDelete
 18. Για βαστάτε ρε παλικάρια!!!

  Εσείς τώρα θεωρείτε ότι η δουλειά στο σπίτι ή το μεγάλωμα των παιδιών ΔΕΝ είναι δουλειά?
  Βολεύει κάποιους να λεν "ίσοι σε όλα", αλλά αυτοί οι κάποιοι ΔΕΝ γεννούν παιδιά, δεν τα ξεσκατίζουν και σπάνια πετάγονται από το κρεβάτι αν τύχει είναι άρρωστα.
  Εγώ προσωπικά είμαι ο πρώτος που θα παραδεχτώ ότι «ρίχνω» τη γυναίκα μου στις δουλειές συνολικά και ας απαιτεί το επάγγελμα μου περισσότερο χρόνο.
  Ο χρόνος και η ενέργεια που δαπανά η γυναίκα για είναι όλα στη τρίχα - όπως σε όλους μας αρέσει - δεν αποτιμάτε και δεν πληρώνεται.
  Από τη στιγμή που δεν έχουμε κοινωνικό κράτος και η πολιτεία δεν βοηθά σε τίποτα, κάποιος από τους δύο πρέπει να κάνει τη δουλεία και αυτός ο ρόλος πέφτει συνήθως στη γυναίκα.
  Το αν το κατεστημένο της κοινωνίας μας – ειδικά της Ελληνικής – θέλει τη γυναίκα «barby» ή «κατίνα» να μην ασχολείται με τη καριέρα της αλλά να ψάχνει τον φραγκάτο γαμπρό, αυτό είναι μια στρέβλωση η οποία αργά αλλά σταθερά αλλάζει.
  Όπως όλοι μας μπορούμε και πρέπει να νοιαζόμαστε και να δρούμε για μια ποιο δίκαιη και ανθρώπινη κοινωνία ας ξεπεράσουμε το δογματισμό μας κι ας δούμε τις γυναίκες σαν συμμάχους – συνοδοιπόρους σ΄ αυτό ακριβώς το δρόμο

  Άμα πια. Δεν μπορεί να τα ισοπεδώσουμε όλα.

  ReplyDelete
 19. @ntm

  μάλλον έχασες το νόημα. Το θέμα δεν είναι το μεγάλωμα των παιδιών, αλλά η καταπίεση της γυναίκας, που ναι μεν σε κάποιους τομείς καταπιέζεται, αλλά σε κάποιους άλλους καταπιέζεται ο άνδρας, και μάλιστα με τη βούλα της σύγχρονης πολιτείας. Αν παράδειγμα νομίζιε κάποια ότι ο εργοδότης της παρανομεί σε βάρος της μπορεί να κάνει μήνυση, εγώ τη μήνυση να κάνω αν δε θέλω να πάω στρατό; Νομοθετικώς λοιπόν η γυναίακ έχει περισσότερα ωφέλη.

  Το αν "ρίχνεις" εσύ τη γυναίκα σου αυτό είναι καθαρώς δικό σου πρόβλημα, διότι εγώ (και πολλοί φίλοι μου) δεν τις "ρίχνουμε" τις δικές μας.

  ReplyDelete
 20. Που πήγαν οι γυναίκες;

  Έχουν και οι άνδρες δικαίωμα στον οργασμό.

  Έχουν και οι άνδρες το δικαίωμα στο ΟΧΙ.

  Πέρασα τα 28 πρέπει να με αποκαταστήσεις, τι θα πει η γειτονιά;

  ReplyDelete
 21. Αγαπητέ @Panos

  Η υποχρεωτική στράτευση με το νομικό πλαίσιο που διέπει την εργασία ουδεμία σχέση έχουν οπότε μη συγκρίνεις ανόμοια πράγματα.

  Δεν έχω χάσει καθόλου το νόημα. Το θέμα είναι η θέση της γυναίκας και ο ρόλος της στη κοινωνία ΚΑΙ συνεπώς στην αγορά εργασίας.
  Υπάρχουν τόσα και τόσα που διαφοροποιούν τους άνδρες με τις γυναίκες, τα οποία δεν εμπίπτουν σε κανένα νομικό - ρυθμιστικό πλαίσιο. Αντιλαμβάνεσαι πιστεύω ότι θα μπορούσα να γράψω κατεβατά ολόκληρα περί αυτού αν είχα το χρόνο.
  Εσύ δηλαδή δεν έχεις δει κανένα εργοδότη να «προτιμά» άνδρες από γυναίκες για την ίδια ακριβώς εργασία ούτε να τις υποαμείβει?
  Στην Ελλάδα των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που ακριβώς λόγο πλήθους και μεγέθους είναι δύσκολο να ελεγχθούν, (άσε που λείπει και η θέληση για κάτι τέτοιο) και της αναχρονιστικής και επιλεκτικά εφαρμοζόμενης εργατικής νουθεσίας, πόσους εργαζόμενους έχεις δει να μηνίουν τον εργοδότη τους και να κερδίζουν?
  Εδώ δεν θα έπρεπε να παίζει το ρόλο του το «κοινωνικό κράτος» που όλοι ανεξαιρέτως οι πολιτικοί ευαγγελίζονται?

  Όσο για το θέμα του «ριξίματος», ήταν για να δείξω ότι η γυναίκα καλείτε σε πολλές περιπτώσεις, με βασική αυτή του μεγαλώματος των παιδιών, να αφιερώσει ΠΟΛΛΕΣ περισσότερες ώρες σε δραστηριότης που δεν είναι ούτε ανάπαυση, ούτε αναψυχή, αλλά ούτε και χαρακτηρίζονται τυπικά ως εργασία. Ελπίζω τώρα να έγινα ποιο σαφής.
  Με τον ίδιο τρόπο - και τι ίδιο ύφος - μπορώ να σου πω ότι το τι κάνεις εσύ και οι φίλοι σου είναι καθαρά δικό σας πρόβλημα.

  Τέλος πάντων ας διατηρήσουμε το επίπεδο και την ουσία της κουβέντας εκεί που αρμόζει

  ReplyDelete
 22. Αγαπητέ @ntm

  εσύ ποτέ δεν είδες κάποιον εργοδότη να προτιμά γυναίκα απόφοιτο αντί ανδρός αποφοίτου αφού ο άνδρας είχε να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία;

  Δε γνωρίζεις ότι η γυναίκα από το νόμο δικαιούτε αρκετούς μήνες γονικής άδειας μετά τη γέννα, τους οποίους δεν τους δικαιούτε ο άνδρας;

  Δε γνωρίζεις ότι η γυναίκα συνταξιοδοτήται σε λιγότερα έτη από ότι ο άνδρας;

  Και επί τέλους ας αποφασίσουμε τί θέλουμε; Θέλουμε μητέρες ή εργαζόμενες με καριέρες μεγαλοστελέχη εταιριών; Γιατί και τα δύο μαζί δε γίνονται. Δεν μπορείς να έχεις και την πίττα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο.

  Θέλεις να γεννήσεις παιδί και να το μεγαλώσεις; Να το τρέξεις στο νοσοκομείο όταν αρρωστήσει; Κάνε το, αλλά το χρόνο που εσύ θα λείπεις από το χώρο εργασίας ο άνδρας θα είναι εκεί και θα εργάζεται. Λογικό είναι και να αμοίβεται περισσότερο και να έχει περισσότερες ευκαιρίας εξέλιξης.

  Όλα τα άλλα είναι φληναφήματα.

  ReplyDelete
 23. > δικαιούτε

  εννοώ

  δικαιούται

  ReplyDelete
 24. Αγαπητέ Panos,

  Δεν καταλήγουμε κάπου έτσι.

  Ναι βέβαια, όπως έχω δει και νεαρές κοπέλες με γνώσεις, προσόντα και όρεξη για δουλειά να αποκλείονται από θέσεις εργασίας, διότι κάποια στιγμή θα παντρευτούν και θα τεκνοποιήσουν.

  Φίλε μου το πρόβλημα δεν το έχουν τα ανώτερα στελέχη - αυτές αντέχουν να πληρώσουν αποκλειστική γκουβερνάντα αν παραστεί ανάγκη - αλλά οι απλές εργαζόμενες.
  Στα νέα ζευγάρια που στερούνται τη χαρά ενός παιδιού για τι απλά δεν «βγαίνουν» οικονομικά.
  Είναι θεμιτό και δίκαιο – μην σου πω ότι επιβάλλεται - να υπάρχουν ευνοϊκές ρυθμίσεις για τις γυναίκες γιατί χωρίς μεγαλοστελέχη βολεύεται η κατάσταση, χωρίς μητέρες όχι…

  Για να μην αναφερθώ στο δημογραφικό και στη μείωση – γήρανση του πληθυσμού που είναι ένα άλλο τεράστιο κεφάλαιο που προβληματίζει όλες τις δυτικές προοδευμένες κοινωνίες.

  Αντιλαμβάνομαι ότι ειδικά για τους Έλληνες άνδρες, το θέμα είναι λιγάκι taboo γιατί όπως και να το κανουμε έχουμε – ως κοινωνικό κατάλοιπο – στο πίσω μέρος του μυαλού μας κάτι το ελαφρώς ανατολίτικο.

  Τέλος πάντων Panos καταλάβαμε κι οι δύο ότι διαφωνούμε… :-)

  ReplyDelete
 25. @ntm

  "Στα νέα ζευγάρια που στερούνται τη χαρά ενός παιδιού για τι απλά δεν «βγαίνουν» οικονομικά.
  Είναι θεμιτό και δίκαιο – μην σου πω ότι επιβάλλεται - να υπάρχουν ευνοϊκές ρυθμίσεις για τις γυναίκες γιατί χωρίς μεγαλοστελέχη βολεύεται η κατάσταση, χωρίς μητέρες όχι…"

  Ούτε χωρίς πατέρες βολεύεται η κατάσταση. Ό,τι ευνοϊκές ρυθμίσεις υπάρχουνε για τους μεν θα πρέπει να υπάρχουνε και για τους δε. Αυτή είναι η πραγματική ισονομία και ισοπολιτεία. Απλά τα πράγματα.

  Καταλαβαίνω και συμφωνώ ότι πολλοί από τους νεοέλληνες έχουνε ανατολίτικα κατάλοιπο. Άλλοι προσπαθούνε να τα καλύψουνε με ψευδοπροοδευτικές ιδέες και άλλοι να τα ξεριζώσουνε ευαγγελίζοντας την πραγματική ισονομία των δύο φύλων.

  Ας συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε.

  ReplyDelete
 26. Οι εφημερίδες και τα περιοδικά γέμισαν κρατικές διαφημίσεις.Το προσέξατε;
  Ενα κράτος βυθισμένο στα χρέη πως ξοδεύει τέτοια τεράστια ποσά; Αυτή είναι και η απορία των αγορών και γιαυτό και τα μεγάλα επιτοκια δανεισμού του Δημοσίου.Γιαυτό και η μεγάλη πτώση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας.

  ReplyDelete
 27. Η πιστοληπτική μας δυνατότητα τείνει προς το ναδίρ όχι τόσο για το υπάρχον υψηλό δημόσιο και ιδιωτικό χρέος ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΑΣΤΑΘΕΙΑ.
  Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΉ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΜΕ ΔΑΝΕΙΚΟ ΥΨΗΛΟΤΟΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ ΕΝΤΕΙΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.ΟΛΟΙ ΠΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΣΤΗΡΟΙ ΜΑΖΙ ΜΑΣ.

  ReplyDelete
 28. Για ένα κυβερνών κόμμα υπάρχουν τέσσαρες τρόποι να χρηματοδοτεί τη προπαγάνδα του.
  1. Η κρατική διαφήμιση του στενου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.Παραδείγματος χάριν.Οποιο κανάλι και να δείς, ακούσεις ,διαβασεις, θα συναντήσεις διαφημίσεις του ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ.Κατακλυσμος.
  2-Η άρνηση απο το υπουργείο οικονομίας και τα ασφαλιστικά ταμεια να εισπράξουν τους φόρους και τις ασφαλιστικές εισφορές απο τους ιδιοκτήτες των ΜΕΝΤΙΑ.
  3-Το μαύρο πολιτικό χρήμα.Πχ ομόλογα,Εφραίμ,Ζημενς κλπ.
  4-Οι προμήθειες των νταβατζήδων.Ιδιαίτερα όσων έχουν Μεντια.Και όσων παίρνουν δημόσια έργα.

  Ολα αυτά βυθίζουν την υπόληψη της Ελλάδας.Βυθίζουν την πιστοληπτική της ικανότητα.Δηλαδή οι τοκογλύφοι που είναι αυτές τις μέρες εδω για να μας δανείσουν 45 δισ.είναι καλά διαβασμένοι.

  ReplyDelete
 29. οι άντρες στο δημόσιο δικαιούνται τα πάντα που δικαιούται και μία γυναίκα γονικές κλπ. θα έρθει και στον ιδιωτικό. Με το θέμα της στράτευσης και την εξόσωση των ορίων ασφάλισης για όλους συμφωνώ. Από κει και πέρα μη χρησιμοποιούμε όμως προσχηματικά επιχειρήματα για να κρυφτούμε από μία πραγματικότητα. Ότι οι γυναίκες στην Ελλάδα είναι σε δυσμενέστερη θέση από τους άντρες εάν κι εφόσον θελήσουν να εργαστούν και να ανελιχτούν επαγγελματικά. Να έχουν δηλαδή μια φυσιολογική εξέλιξη οπως κάθε εργαζόμενος

  ReplyDelete
 30. @parmenidi

  ελεος! Αν δεν ξέρεις κάτι μην βγάζεις ότι συμπέρασμα σου έρθει στο μυαλό

  Το sovereign spread δεν ανεβαίνει λόγω κρατικών διαφημίσεων ή Εφραίμ ή οτιδήποτε

  Ανεβαίνει λόγω της ανικανότητας της χώρας να παράξει έσοδα
  και να πούμε και κάτι ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ ΚΑΙ ΞΑΣΤΕΡΑ ?

  ΚΑΙ ΧΩΝΕΨΤΕ ΤΟ ΟΛΟΙ ΣΑΣ ΟΣΟ ΚΙ ΑΝ ΔΕΝ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ :

  ΟΣΟ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΚΟΥΒΕΝΤΑ ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΚΑΦΕΝΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ ΤΙΠΟΤΑ

  ΠΙΚΡΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΑΛΛΑ ΑΛΗΘΕΙΑ

  ReplyDelete
 31. Γιούρι, τουλάχιστον κατάλαβες ότι δεν συμφωνώ κάθολου με τον ρόλο της αστυνομίας. Εκεί που πρέπει να χτυπήσει είναι απούσα και πάει και βαράει εκεί που δεν χρειάζεται. Για το παράδειγμα που αναφέρεις θα πρέπει να ξέρεις ότι από 17 Νοέμβρη εώς Χρυσή Αυγή, και φυσικά μεταξύ τους ένα πλήθος 'κινημάτων πολιτικοιδεολογικών φοιτητικών κτλπ, όλες αυτές οι οργανώσεις είτε ιδρύθηκαν είτε σύντομα ελέγθηκαν και καθογηθήκαν από το ίδιο το κράτος. Ο λόγος; Κατασκεύασε τον εχθρό σου και πάιξε μπαλάκι το λαό συγχρόνως φακελόνωντας όλους τους πιθανούς εχθρούς σου έτσι να μην βρεθείς ποτέ προ εκπλήξεως. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει κίνημα για κίνημα που να μην καθογηθήκε από υπηρεσίες (και εδώ μην σκέφτεσαι δεξιοί, αριστεροί γιατί δεν έχει καμία σχέση με τέτοια, έχει σχέση με όλα). Θεωρητικά ακόμα και οι Γ700 θα μπορούσαν να είναι κάτι τέτοιο πράγμα που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή έχουν σπάσει τα ημέηλ μου και στα ημέηλ σου και προσπαθούν να μάθουν ποιος έιμαι και ποιος είσαι χαχα! Νταξ δεν τρέχει τίποτα, χαλαρά, κάποια πράγματα είναι σταθερές αξίες.

  Κομφού σε ευχαριστώ για τις ορθογραφικές διορθώσεις αλλά μια που γουστάρω και εγώ ιστορία και είμαι και πιο εξπέρ από εσένα επέτρεψέ μου μια παρέμβαση.

  Λες ότι 95% των κατοίκων της χώρας είναι Πειρατές, Σαρακηνοί, Αραβες, Αρβανίτες, Βλάχοι, Σλαβο-μακεδόνες, Βουλγαρο-μακεδόνες, Ρωσο-πόντιοι και πάει λέγοντας.

  Επαναλαμβάνεις δηλαδή ό,τι λένε αυτοί που έχουν σύμπλεγμα κατωτερώτητας ενάντια στους σηγμερινούς Έλληνες - και είναι πάααρα πολλοί αυτοί, εκατομμύρια μπορώ να σου πω (ας πούμε τα 2/3 της Βόρειας Ευρώπης για αρχή). Η πλάκα είναι ότι αυτό το κατηγορητήριο για την καταγωγή μας είναι σύνναμα και ρατσιστικό παραλλήρημα ένατι των προαναφερθέντων γλωσσικών και εθνολογικών ομάδων (έχουμε ακούσει πχ. Βούλγαρους και Αλβανούς να αυτοβρίζονται έτσι!!!).

  Η πλάκα είναι όμως ότι εάν κάποιος σοβαρά καθότανε να δει στα αλήθεια με ποιούς κάνανε το περισσότερο μίγμα ιστορικά οι Έλληνες θα δει στην τελική ότι αυτοί ήταν... οι Θράκες, οι Φρύγες, οι Βιθύνιοι, οι Λύκιοι, οι Κάρες, οι Λύδιοι και αργότερα οι Καππαδόκες και οι Αρμένιοι... οι υπόλοιποι που αναφέρονται στις γουόναμπι προσβολές είναι ψιλά γράμματα.

  Γιατί όμως δεν αναφέρεται το γεγονός; Για τον απλούστατο λόγο ότι από όλους αυτούς τους Θράκες, Φρύγες, Βιθύνιους, Λύκιους, Κάρες, Λύδιους, Καππαδόκες και Αρμένιους... οι μόνοι που υπάρχουν ακόμα και σήμερα είναι οι Αρμένιοι οι οποίοι βέβαια είναι 'αχρηστοι' σε ένα υβριστικό παραλλήρημα εφόσον είναι και λαός με κουλτούρα φιλικά διακείμενος στους Έλληνες (εκτός πατριαρχίου Ιεροσολύμων όπου πέφτει ξύλο όπως άλλωστε μεταξύ κάθε μονής!).

  Αυτό και μόνο να σκεφτείτε για να καταλάβετε το επίπεδο όλων αυτών που προσπαθούν να τη βγουν. Εαν είμασταν όλα αυτά που λές Κομφού τότε η λέξη Μεσογειακός θα ήταν για τον Αλβανό και τον Κροάτη και όχι για όποιον μοιάζει με σύγχρονο Έλληνα. Γιατί Μεσογειακοί θεωρούνται και μερικοί Παλεστίνιοι και Λιβανέζοι, αλλά μόλις μπεις 3 χιλιόμετρα μέσα κανείς δε θεωρείται Μεσογειακός (γιατί απλά οι Άραβες δεν είναι!). Τυχαίο ότι ακόμα και σήμερα υποσυνείδητα όλοι οι άνθρωποι φωνάζουν Μεσογειακό μόνο όποιον μοιάζει με σύγχρονο Έλληνα;

  Αυτά περί ιστορίας για να μη λέμε και ότι να ναι. Εάν είναι να βρίσουμε χρησιμοποιούνε άλλο τρόπο από τα γονίδια - όχι τίποτα άλλο αλλά Αλβανοί και Βούλγαροι έχουν που έχουν τα προβλήματά τους, τώρα να τους μεταχειριζόμαστε και σαν υποδεέστερους επειδή θέλουμε να βγάλουμε τα συμπλέγματα κατωτερώτητάς μας ως προς τους Έλληνες;

  (αυτά για το φίλο μου το Γκάγκαριν να μη νομίζει ότι είμαι και ρατσίστας - μεγάλη έννοια αυτή, το πώς ξέφυγε από όλους τους σοβαρούς φιλόσοφους είναι άξιον απορίας).

  Και επιστρέφω στο θέμα.

  ReplyDelete
 32. The freedom to say 'no'

  "The United States, Norway, Switzerland, Canada, and the United Kingdom, which offer women the most financial stability and legal protections in job choice, have the greatest gender split in careers. In countries with less economic opportunity, like the Philippines, Thailand, and Russia, she writes, the number of women in physics is as high as 30 to 35 percent, versus 5 percent in Canada, Japan, and Germany.

  "It's the opposite of what we'd expect," says Pinker. "You'd think the more family-friendly policies, and richer the economy, the more women should behave like men, but it's the opposite. I think with economic opportunity comes choices, comes freedom."

  (...)

  Benbow and Lubinski, at Vanderbilt, found that high-achieving women often pick their careers based on the idea that they'll eventually take time off, and thus avoid fields in which that absence will exact a larger penalty. In humanities or philosophy, for instance, taking a year or two off won't affect one's skill set very much. But in quickly evolving technical fields, a similar sabbatical can be a huge career setback."

  ReplyDelete
 33. ΕΜΕΙΣ οι ΕΛΛΗΝΕΣ

  ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ

  ΔΕΝ ΒΑΖΟΥΜΕ ΑΥΞΗΣΗ

  άρα

  ΛΕΜΕ

  επΙτρεψε

  επΙτρεψε

  επΙτρεψε

  ReplyDelete