Wednesday, November 12, 2008

Νέο Bretton Woods! Ναι, αλλά ποιο ακριβώς;

Το Σάββατο 15 Νοεμβρίου, οι ηγέτες των 20 βιομηχανικών κρατών και αναδυόμενων οικονομιών του πλανήτη (G20) θα συνεδριάσουν στην Ουάσινγκτον με σκοπό τη λήψη αποφάσεων για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Όσοι έχουν υιοθετήσει την άποψη του πρωθυπουργού της Βρετανίας Γκόρντον Μπράουν και του Προέδρου της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζύ, σύμφωνα με την οποία απαιτείται ένα νέο Bretton Woods, προσβλέπουν στη G20 να χαράξει εκ νέου τους κανόνες και τις αρχές του παγκόσμιου χρηματοοικονομικού συστήματος, να επαναπροσδιορίσει το ρόλο των διεθνών οικονομικών θεσμών και ακολούθως να διαμορφώσει τη νέα αρχιτεκτονική του διεθνούς οικονομικού συστήματος.

Η φιλολογία περί ενός δεύτερου Bretton Woods δεν είναι νέα. Ξεκίνησε για πρώτη φορά το 1982 με αφορμή τη λατινοαμερικανική νομισματική κρίση και έκτοτε επανέρχεται συχνά πυκνά στο προσκήνιο, μολονότι ανεπιτυχώς, κάθε φορά που το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα περνάει δύσκολες ώρες.

Αυτή τη φορά, όμως, τα πράγματα είναι πολύ πιο σύνθετα και εξαιρετικά κρίσιμα. Εδώ και αρκετούς μήνες η πραγματική οικονομία και κοινωνία σε πλείστα όσα κράτη του ανεπτυγμένου κόσμου βιώνει με δραματικό τρόπο τις συνέπειες της αποτυχίας του παγκόσμιου χρηματοοικονομικού συστήματος, όπως αυτό διαμορφώθηκε τα τελευταία 40 χρόνια, πάνω σε μια λογική ασυδοσίας των απορυθμισμένων χρηματοοικονομικών αγορών. Η δυτική κοινωνία της αφθονίας βρίσκεται αντιμέτωπη με μία πρωτοφανή οικονομική κρίση, ανάλογη της οποίας οι νέοι της ηλικίας μας στα περισσότερα κράτη της δύσης δεν ζήσαμε ποτέ. Ως εκ τούτου, η συγκυρία είναι τέτοια που πιέζει την παγκόσμια κοινότητα για ριζικές τομές στην οικονομική και πολιτική διακυβέρνηση του πλανήτη. Το ερώτημα βέβαια είναι τι ακριβώς πρέπει να συμβεί;

Μέχρι στιγμής παρατηρούμε ότι το περιεχόμενο που παίρνει το όραμα για ένα νέο Bretton Woods διαφέρει ριζικά ανάλογα με το κράτος, το διεθνή οργανισμό ή το κόμμα που επιχειρεί να το εξειδικεύσει. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην προσυνάντηση των υπουργών και των διοικητών των κεντρικών Τραπεζών της G20 στη Βραζιλία, το περασμένο σαββατοκύριακο, δεν υπήρξε καμία συμφωνία όσον αφορά την ενίσχυση της ρύθμισης των χρηματοπιστωτικών αγορών, ενώ έντονες είναι εδώ και καιρό οι διαφωνίες σχετικά με το ρόλο του ΔΝΤ στην αντιμετώπιση της κρίσης και το νέο διεθνές τοπίο, ακόμα και μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συγκεκριμένα: ο dead duck Πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζόρτζ Μπους, δε θέλει η κρίση να αποτελέσει πρόσχημα για τον περιορισμό του ελεύθερου εμπορίου. Η Γαλλία του Νικολά Σαρκοζύ επιθυμεί την ανάδειξη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στον κεντρικό ρόλο της εποπτείας του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος. Ο πρόεδρος του ΔΝΤ Ντομινίκ Στρος Καν προτείνει μία νέα στρατηγική παγκόσμιας ρύθμισης. Ο Βρετανός πρωθυπουργός Γκόρντον Μπράουν, προειδοποιεί μαζί με τη Σουηδία ότι η υπερβολική ρύθμιση θα προκαλέσει ακαμψία στην αγορά, και προτείνει να μετατραπεί το ΔΝΤ σε παγκόσμια κεντρική τράπεζα με αυξημένους οικονομικούς πόρους και ενισχυμένες δυνατότητες παρέμβασης στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η Γερμανία συναινεί, όμως δείχνει εκνευρισμένη για το ότι η Γαλλία επιδιώκει να έχει τον πρώτο ρόλο σε όλα.

Στην απέναντι πλευρά Ρωσία και Αργεντινή, και σε μικρότερο βαθμό η Βραζιλία, κατακεραυνώνουν την «ιμπεριαλιστική» προσέγγιση που εφάρμοζε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στα προηγούμενα δανειοδοτικά πακέτα και προβάλουν σοβαρές αντιστάσεις εν όψει μιας τέτοιας εξέλιξης. Μέσα σε μια αίσθηση πικρίας, το μοναδικό ξεκάθαρο μήνυμα που εκπέμπεται όλο αυτό διάστημα από τους εκπροσώπους των αναπτυσσόμενων χωρών είναι το αίτημα για μεγαλύτερη συμμετοχή τους στην προσπάθεια ανοικοδόμησης της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής αρχιτεκτονικής.

Παρά τις διαφωνίες, όμως, κανείς δε φαίνεται διατεθειμένος να παρακωλύσει τη διαδικασία δημιουργίας μιας νέας αρχιτεκτονικής του διεθνούς οικονομικού συστήματος. Οι πάντες συμφωνούν ότι απαιτείται συλλογική και συντονισμένη δράση για έξοδο από την κρίση, και προτάσσουν τη δημιουργία νέων παγκόσμιων οικονομικών θεσμών στη βάση ενός αναβαθμισμένου πολυμερισμού.

Όπως όλα δείχνουν (συμπεράσματα της έκτακτης συνόδου της ΕΕ, δηλώσεις προέδρου και αξιωματούχων ΔΝΤ), το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναμένεται να αναλάβει κεντρικό ρόλο στην πρόληψη των χρηματοοικονομικών κρίσεων και να έχει την κύρια ευθύνη για τη λήψη μέτρων που απαιτούνται για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και της σταθερότητας στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Ήδη η ΕΕ συμφώνησε στις ακόλουθες βασικές αρχές:

 • Κανένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και τομέας της αγοράς δεν πρέπει να διαφεύγει από τη ρύθμιση και την εποπτεία.
 • Το νέο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα πρέπει να βασίζεται στις αρχές της διαφάνειας, ακεραιότητας, υπευθυνότητας, και της συνεργασίας.
 • Nα επιτρέπει τη μέτρηση κινδύνων ώστε να προλαμβάνονται οι κρίσεις. Ειδικότερα, αναφέρεται ότι οι μεγάλοι διεθνείς χρηματοπιστωτικοί όμιλοι θα πρέπει να εποπτεύονται με συντονισμένο τρόπο μεταξύ των διάφορων ενδιαφερόμενων εθνικών αρχών, μέσω της δημιουργίας εποπτικών ομάδων.
 • Nα δημιουργηθεί ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης ώστε να επισημαίνεται εκ των προτέρων πότε αυξάνουν οι κίνδυνοι ή πότε σχηματίζονται «φούσκες» κατά την αποτίμηση των οικονομικών στοιχείων ενεργητικού.
 • Nα καταγραφούν επισήμως όλες οι εταιρείες αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, ώστε να έχουν καλύτερη εποπτεία
 • Nα αναθεωρηθούν τα παγκόσμια λογιστικά πρότυπα, κατά τρόπο ώστε να είναι συνεκτικά και συμβατά μεταξύ τους
 • Nα δημιουργηθεί ένας κώδικας συμπεριφοράς, ώστε να αποφεύγεται η ανάληψη υπερβολικών κινδύνων από τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Οι παραπάνω προτάσεις, παρότι αναγκαίες, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθούν αρκετές.

Η Ευρώπη, η συμπεριφορά της οποίας στη συγκεκριμένη συγκυρία διέπεται από παλινωδίες, πρέπει να οδηγήσει τις παγκόσμιες εξελίξεις με το παράδειγμα της.

Συγκεκριμένα, η ΕΕ πρέπει:

 • να ηγηθεί της αναδιάρθρωσης του ΔΝΤ δεσμεύοντας ΜΙΑ μόνο Ευρωπαϊκή θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο του οργανισμού και να αναμορφώσει τη διαδικασία επιλογής εκπροσώπησης της. Κατ' αυτόν τον τρόπο θα ελευθερώσει πολλές θέσεις για Ασιατικές, Αφρικανικές και Νοτιοαμερικανικές χώρες, η υπό-εκπροσώπηση των οποίων τις οδηγεί στην αμφισβήτηση της νομιμότητας του οργανισμού.
 • να θυσιάσει το εξωπραγματικό προνόμιο της να ορίζει τον Γενικό Διευθυντή του Ταμείου. Αυτή η άτυπη επιβολή είναι κατασκεύασμα του 20ου αιώνα (όπως επίσης είναι και το πόστο του Γενικού Διευθυντή της Παγκόσμιας Τράπεζας για τις ΗΠΑ). Το ότι ο επικεφαλής του Ταμείου δεν επιλέγεται μέσω μιας ανοικτής διαδικασίας, έτσι ώστε να καθοριστεί ποιος πληροί τα ποιοτικά κριτήρια κάλυψης αυτής της θέσης, υποβαθμίζει τον οργανισμό. Το ότι ο Γενικός Διευθυντής δεν μπορεί να προέρχεται από μια αναπτυσσόμενη χώρα εξασθενεί τη νομιμότητα του.
 • να δεσμευτεί για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χρηματοοικονομικού Ρυθμιστή. Η τραπεζική κρίση έχει αποδείξει ότι η παρούσα αποκεντρωμένη προσέγγιση στη χρηματοοικονομική ρύθμιση είναι πολύ αδύναμη. Μπορεί ο ad hoc συντονισμός μεταξύ κυβερνήσεων να ήταν αρκετός για την οργάνωση απαλλαγών από υποχρεώσεις των Ευρωπαϊκών τραπεζών. Αλλά η υπάρχουσα, λεγόμενη και διαδικασία Lamfalussy υστερεί τόσο στη διαχείριση όσο και στην πρόληψη δύσκολων καταστάσεων. Η ΕΕ λοιπόν μπορεί να ηγηθεί μέσω της δέσμευσης της για μια ενιαία Ευρωπαϊκή Χρηματοοικονομική Αρχή. Αν δεν το κάνει αυτό, η πρόταση της για μια «Παγκόσμια Χρηματοοικονομική Αρχή» κινδυνεύει να απορριφθεί ως κούφια λόγια.

Στο παγκόσμιο επίπεδο αυτό που κατά την άποψή μας απαιτείται να γίνει, επιπρόσθετα από όλα τα παραπάνω, είναι να δημιουργηθεί μια αρχή, η οποία μπορεί να εγγυηθεί ότι δε θα υπάρξει επανάληψη της παρούσας κρίσης.

Το ρόλο αυτό μπορεί να παίξει, ένα Διεθνές Διατραπεζικό Ταμείο που θα λειτουργεί ως Ταμείο Διαχείρισης Κινδύνων του Παγκόσμιου Χρηματοπιστωτικού Συστήματος, τροφοδοτούμενο από τους πόρους των ίδιων τραπεζών – μελών του. Οι πόροι θα διοχετευτούν σε ένα λογαριασμό αντιμετώπισης χρηματοοικονομικών κρίσεων, ανάλογο με αυτόν που υπάρχει σήμερα στο ΔΝΤ για τη σταθεροποίηση των εθνικών οικονομιών και ο οποίος δημιουργείται από τις συνδρομές που δίνουν τα κράτη ως ποσοστό του εθνικού τους ΑΕΠ.

Το νέο Διεθνές Διατραπεζικό Ταμείο θα αξιολογεί βάσει του νέου κανονιστικού πλαισίου και των παγκόσμιων λογιστικών προτύπων που θα δημιουργηθούν, και με τη βοήθεια ενός συστήματος αξιολόγησης της κεφαλαιακής επάρκειας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, των εταιρειών επενδύσεων και των πάσης φύσεως θεσμικών κεφαλαίων, θα προλαμβάνει καταστάσεις επεμβαίνοντας σταθεροποιητικά με λεφτά των ίδιων των τραπεζών, και όχι των φορολογούμενων όπως δυστυχώς συμβαίνει σήμερα. Στη διακυβέρνηση αυτού του Ταμείου θα συμμετέχει και το ΔΝΤ το οποίο θα μπορούσε να συντονίσει τη δημιουργία του σε συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα.

Αν ζούσε σήμερα ο Keynes θα είχε κατατρομάξει από το γεγονός ότι ο πλανήτης επέτρεψε στο τζίνι των χρηματικών κεφαλαίων και των ελεύθερων συναλλαγματικών διακυμάνσεων να βγει έξω από το λυχνάρι του άνευ όρων και χωρίς θεσμικό πλαίσιο, καθιστώντας τις χρηματοοικονομικές κρίσεις για μία ακόμα φορά παγκόσμιες και ανεξέλεγκτες αντί τοπικές και ελεγχόμενες.

Σήμερα αυτή η μονοδιάστατη νεοφιλελεύθερη προσέγγιση στην ολοκλήρωση της παγκόσμιας οικονομίας πνέει τα λοίσθια. Χωρίς να αποπροσανατολιστούμε από την εξωστρέφεια, το ανοιχτό εμπόριο, τη συνεργασία και την αλληλεξάρτηση των οικονομιών, πρέπει να επικεντρωθούμε στην οικοδόμηση μιας οικονομικής διακυβέρνησης ΜΕ «κυβέρνηση» αυτή τη φορά, δηλαδή με ισχυρούς θεσμούς πρόληψης και εποπτείας, και να δώσουμε βάση στην ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας σε παγκόσμιο επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα έθνη κράτη πρέπει, καταρχήν, να είναι πλήρη μέλη του νέου διεθνούς οικονομικού συστήματος. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα σύστημα που δε μεταχειρίζεται την πλειονότητα της ανθρωπότητας ως πλήρες μέλος του συστήματος. Και η Ευρώπη μπορεί και πρέπει να πρωταγωνιστήσει δείχνοντας το παράδειγμα.

80 comments:

 1. G700,

  Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Σας παραπέμπω και σε μία σχετική συλλογή άρθρων του CEPR

  http://www.voxeu.org/index.php?q=node/2543

  ReplyDelete
 2. Μετά απο μιά σύντομη περίοδο Αμερικανικής Αυτοκρατορίας,ο κόσμος ψάχνει το τρόπο που θα κυβερνηθεί τα επόμενα τριάντα χρόνια.Το Bretton Woods δεν αφορούσε όλο το κόσμο αλλά τη Δύση.Επηρέαζε όμως όλο το κόσμο λόγω της ισχύος του συστήματος που το υποστήριζε.Τώρα αλλάξανε οι σχέσεις ισχύος.Νέοι μεγάλοι παίχτες φιλοδοξούν να παίξουν ηγετικό ρόλο στο παγκόσμιο σύστημα αποφάσεων.Τα οικονομικά δεν είναι άσχετα με τα Γεωπολιτικά.Ούτε άσχετα με τις δραματικες επιπτώσεις που προκαλεί στους φυσικούς πόρους η αύξηση του ανθρώπινου πληθυσμού και οι συνεπαγόμενες κλιματικές αλλαγές.
  Για να συμβεί αυτό το θαύμα της παγκόσμιας ειρηνικής συνενόησης για της τύχες του πλανήτη για τα επόμενα χρόνια πρέπει να ανγνωρισθεί στις ΗΠΑ ο ρόλος του "πρώτου μεταξύ ίσων".Διαφορετικά δεν θα έχει καμμία τύχη καμμία σύνοδος των όποιων και όσων "G".

  ReplyDelete
 3. Εγώ πιστεύω στους Ρώσους και στον Πούτιν. Όπως μου είπε κι ο φίλος μου ο Βασίλης, μέσα σε 3 μήνες ο πρόεδρος ξόδεψε το 19% των συναλλαγματικών αποθεμάτων και το ρούβλι έχασε 17% της αξίας του. Άρε μαμά Ρουσσία που είσαι να μας σώσεις...

  ReplyDelete
 4. "Πριν από λίγο καιρό, όπως μετέδιδε το πρακτορείο Αssociated Press, ο στρατηγός Νκούντα τόνιζε πως μεταξύ των θεμάτων που ήθελε να συζητήσει με την κυβέρνηση ήταν και οι αντιρρήσεις του για τη συμφωνία ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων που δίδει στην Κίνα πρόσβαση στον ορυκτό πλούτο που υπάρχει στην περιοχή."

  Αναφέρεται στον πόλεμο στο Ανατολικό Κογκό.
  Οι Κινέζοι έχουν αγοράσει τη μισή Αφρική απο τους δικτάτορες.
  Και στο Σουδάν το ίδιο γίνεται.
  Ολοι ασχολούμαστε με την Αμερική και οι Κινέζοι κάνουν τη δουλειά τους υπογείως.
  ΤΟ Bretton Woods το έχουν γραμμένο στα παλιά τους τα παπούτσια.

  ReplyDelete
 5. fockin chinks this agression will not stand man

  ReplyDelete
 6. Χθές και σήμερα όλοι οι τραπεζίτες παρήλασαν απο τη Χαριλάου Τρικούπη για να υποβάλλουν τα σέβη τους στον real Prime Minister.

  ReplyDelete
 7. Εισαι το λαθος μου το τελευταιο,
  ολα τελιωσανε τερμα σου λεο
  εισαι το λαθος μου το πιο μεγαλο,
  φευγο απο σενανε δεν τ αναβαλω.

  Αφιερωμενο εξαιρετικα στον προθυπουργο μας

  ReplyDelete
 8. xaxaxaxa poly gelio to teleytaio eikosikotetroro

  ReplyDelete
 9. Στο Βretton Woods πέρα από όλα τα άλλα είχε συμφωνηθεί το δολλάριο να αποτελέσει το πρώτο "παγκόσμιο" νόμισμα.

  Στο νέο Bretton Woods θα υπάρχει άραγε ανάγκη αλλαγής νομίσματος; Και ποιο θα μπορούσε να είναι;

  ReplyDelete
 10. @libertarian

  Δεν είναι τυχαίο πως το 2006 οι ΗΠΑ δημιούργησαν μια νέα διακλαδική διοίκηση την AFRICOM. Με χώρο ευθύνης όλη την Αφρική εκτός της Αιγύπτου.

  ReplyDelete
 11. Oι Κινέζοι κάθε μέρα που περνάει αποδεικνύονται μαέστροι της παγκοσμιοποίησης. Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη του FBI που είδε το φως της δημοσιότητας, υπολογίζεται πως περίπου το 20%-30%των επεξεργαστών σε διάφορα αμυντικά συστήματα των ΗΠΑ είναι κινεζικής προέλευσης!!

  Οι αμερικανικές εταιρίες φαίνεται πως χρησιμοποίησαν κινέζους υπερεργολάβους για να συμπιέσουν το κόστος και να αυξήσουν τα περιθώρια κέρδους τους.

  Οι Κινεζικές εταιρίες κατασκευής επεξεργαστών σε συνεργασία με τις μυστικές υπηρεσίες τις χώρας ενδέχεται να έχουν τοποθετήσει διάφορα back doors στα hardware τα οποία πουλήσανε στις ΗΠΑ. Πρακτικά αυτό σημαίνει πως οι Κινέζοι όταν το επιθυμούν ίσως είναι σε θέση να αποκτούνε πρόσβαση σε κρίσιμα αμυντικά συστήματα των ΗΠΑ!

  Η παγκοσμιοποίηση σε όλο της το μεγαλείο...

  ReplyDelete
 12. ναι έτσι είναι. Σ' ένα άρθρο που διάβαζα τις προάλλες στη washington post έλεγε ότι η Κίνα ίσως είναι αυτή τη στιγμή σε ανάλογη θέση με αυτή των ΗΠΑ το 45 και οι ΗΠΑ σ' αυτή που ήταν η Αγγλία. Με χρηματοοικονομικούς όρους πάντα μιλάμε. Το 45 οι ΗΠΑ αντάλλαξαν Μάρσαλ Πλαν και δολάριο για ελεύθεριο εμπόριο κι έσπασαν τις προτιμησιακές συμφωνίες της αγγλίας, σήμερα η Κίνα που έχει τεράστιο πλεόνασμα τι θα κάνει άρΑγε; θέλει να ασχοληθεί;

  ReplyDelete
 13. Με τη διαφορά ότι τότε ήταν όλη η Ευρώπη (το μόνο ανεπτυγμένο μέρος του κόσμου) που επένδυε στην Αμερική ήδη από το 1880 (εξού και ο Α Παγκόσμιος... και η καθόλα καπιταλιστική χρηματοδότηση της Οκτωβριανής επανάστασης), ενώ τώρα ο κόσμος είναι πολυπολικός. Όσοι δεν ξέρουν αναφέρονται στην Κίνα. Όσοι ξέρουν θα μιλήσουν και για Ινδία και για Βραζιλία. Βάλε τώρα και τις παλαιότερες δυνάμεις και έχεις πραγματικά έναν πολυπολικό κόσμο... μη σου πω ότι στα επόμενα χρόνια θα σκάζουν μούρη μέχρι και κάτι Ινδονησίες που ήδη ξεπερνάνε τα 200 εκατομμύρια σε πλυθησμό. Η ανάπτυξη είναι παγκόσμια μάγκες, η Αμερική απλά ξαναγίνεται μια γωνίτσα του πλανήτη, όχι αμέσως βέβαια αλλά βήμα βήμα σε μια διαδικασία που άρχισε ήδη επί Κλίντον και συνεχίζεται μη αναστρέψιμα.

  Και εδώ είναι η ευκαιρία της Ευρώπης να ξαναπιάσει το παιχνίδι. Και αντί αυτού έχουμε τους μακάκους να τσιρίζουν για τον Ομπάμια - ποιος ομπάμιας ρε με τι κάθεστε και ασχολείστε αντί να πιάσετε το νόημα....

  ReplyDelete
 14. "ποιος ομπάμιας ρε;"

  Ο Χουσείν Ηλία, ο Χουσείν......σαυτόν που,σύμφωνα με τον Vaggelas, "Οι Κινεζικές εταιρίες κατασκευής επεξεργαστών σε συνεργασία με τις μυστικές υπηρεσίες τις χώρας ενδέχεται να έχουν τοποθετήσει διάφορα back doors στα hardware" του.Του το έκαναν τότε που ήταν μικρός και περιφερότανε στην Ινδονησία.Γιαυτό και δεν του καίγεται καρφί για το νέο Bretton Woods.Οσο για την Αφρική, ολόκληρη να κιτρινίσει σκασίλα του.

  ReplyDelete
 15. "Βάλε τώρα και τις παλαιότερες δυνάμεις και έχεις πραγματικά έναν πολυπολικό κόσμο.."

  Στάνταρ έτσι είναι όπως το λες απλά η Κίνα έχει αγοράσει το μεγαλύτερο κομμάτι του αμερικανικού χρέους και γι αυτό ίσως να έχει το πάνω χέρι. the rise of the rest

  ReplyDelete
 16. για την Ευρώπη δεν το βλέπω είναι πολύ αργοκίνητη για να ηγηθεί νέων καταστάσεων θα παραμείνει soft power όπως είναι και τώρα

  ReplyDelete
 17. @normad

  "The manchurian canditate" αποκλείεται να είναι ο Ομπάμα. Θα μπορούσες ίσως να το υποθέσεις για τον Μακέιν με τα πολλά μυστήρια κενά μνήμης που εμφάνισε.

  Για τον Ομπάμα όμως αμφιβάλλω πολύ.

  ReplyDelete
 18. @gμόσιος

  Και να σκεφτείς πως οι Άγγλοι είχαν νομοθετήσει στο τέλος του 1930 την συναλλαγή σε ξένα νομίσματα ως εσχάτη προδοσία!!!

  ReplyDelete
 19. @ulis

  Ο πραγματικά πολυπολικός κόσμος θα γίνει πραγματικότητα όταν οι στρατιωτικές δαπάνες των ΗΠΑ και κατ επέκταση και η οικονομία τους, θα αποτελέσουν ένα μικρό κλάσμα σε σχέση με τα ποσά που δαπανούν οι υπόλοιπες δυνάμεις της υφηλίου.
  Προς το παρόν οι στρατιωτικές δαπάνες των ΗΠΑ είναι όσο όλων των υπόλοιπων χωρών του πλανήτη μαζί!

  Καμιά σχέση δηλαδή. Η υποτιθέμενη υπερεπέκταση των ΗΠΑ σε ΙΡΑΚ και Αφγανιστάν είναι μια ψευδαίσθηση όσων τρέφουν αυταπάτες για την πραγματική ισχύ των ΗΠΑ. Η παγκοσμιοποίηση σαφώς και δημιουργεί ευκαιρίες προς εκμετάλλευση από πολλές δυνάμεις, όμως το παραπάνω διόλου δεν συνεπάγεται πως είναι δυνατόν να πληγούν άμεσα ζωτικά συμφέροντα της Αμερικής.

  Ας μην μπερδεύουμε λοιπόν το συμφέρον των ΗΠΑ να κινητοποιούν συμμαχίες προς την επίτευξη κοινών στόχων ως ένδειξη αδυναμίας.

  Και αν κάτι μας δίδαξε ο 20ος αιώνας είναι ότι η στρατηγική υποτίμηση των αντιπάλων δυστυχώς δεν πληρώνεται σε δολλάρια αλλά με αίμα.

  ReplyDelete
 20. vaggela τι κανει η καθαριστρια σου?

  Ακομη εκνευριζει τη παραδεισενια παρουσια σου η θλιβερη της υπαρξη?

  Να σε ρωτησω..Το πολεμικο σκαφος που θα σταλει στη Σομαλια για τους πειρατες το ξερεις...Γιατι δεν αναλαμβανει το κοστος της αποστολης το εφοπλιστικο κεφαλαιο αφου προστατευεται απο το ΝΑΤΟ αντι να το πληρωνουμε ολοι μαζι?

  ReplyDelete
 21. Να δούμε που και πως θα "κάτσει" η κρίση.Και ποιά θα είναι τα θύματα.Μου φαίνεται πως οι ΗΠΑ βρίσκονται σε πλεονεκτικότερη θέση από κάθε άλλη χώρα.Είναι η χώρα που και ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟ πλούτο έχει και παραγωγικές δυνάμεις έχει.Απόδειξη το ότι πρίν καλά καλά οι ΗΠΑ τελειώσουν το φτέρνισμα κάποιες άλλες χώρες πάθανε εγκεφαλικό.Και μάλιστα απο αυτές που γελούσαν χαιρέκακα τις πρώτες μέρες.
  Και εγώ γελάω χαιρέκακα αυτές τις μέρες αλλά για τις πετρελαιοπαραγωγές χώρες που αν και έφαγαν πολλές φορές απανωτά χαστούκια δεν έβαλαν μυαλό.
  Και για τους μεγιστάνες και για τα χρηματηστήριά τους που κλείνουν ξεκαρδίζουμε.

  ReplyDelete
 22. Οι χώρες που έχουν ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ οικονομίες και με ποικιλία παραγωγικών δραστηριοτήτων θα θιγούν λιγότερο.Γιατί είναι και οι λιγότερο ΦΟΥΣΚΩΜΕΝΕΣ. θα θιγούν επίσης αυτές των οποίων οι κυβερνήσεις είναι φουσκωμένες απο ΕΠΑΡΣΗ.Οπως η Ελλάδα,που "έχει υγιές τραπεζικό σύστημα" χάρη της συνετούς κυβερνητικής πολιτικής.

  ReplyDelete
 23. Εγώ θα αγοράσω τη Τσέλσι.Την έχουν προσφορά τα LIDL.

  ReplyDelete
 24. ego tha paro ti west ham sta aldi salonika

  ReplyDelete
 25. Δώστε τον Αθανασόπουλο στο Λαό.

  Μας χαλάει τη πιάτσα.Ακου busness plan.Τζάμπα ρεύμα στο λαό!

  Kαι σεις της γ700 τί πλήρες ωράριο και τέτοια γυρεύετε.Ολόκληρος πρωθυπουργός και δουλεύει part time.Kαι μάλιστα κυλιόμενο και ευέλικτο.

  ReplyDelete
 26. γιουρι γκαγκαριν said...
  vaggela τι κανει η καθαριστρια σου?

  Ακομη εκνευριζει τη παραδεισενια παρουσια σου η θλιβερη της υπαρξη?

  Tην έχω βάλει να μου κόβει τα νύχια και ησύχασα.
  χεχεχε

  ReplyDelete
 27. Να σε ρωτησω..Το πολεμικο σκαφος που θα σταλει στη Σομαλια για τους πειρατες το ξερεις...Γιατι δεν αναλαμβανει το κοστος της αποστολης το εφοπλιστικο κεφαλαιο αφου προστατευεται απο το ΝΑΤΟ αντι να το πληρωνουμε ολοι μαζι?


  Εσύ όταν ζητήσεις την προστασία της αστυνομίας της πληρώνεις και τα έξοδα για να έρθουν;

  ReplyDelete
 28. mathiano oti o PM troei mia tourta kathe proi kai feygei 3 o clock apo maximou einai alitheia dudrinos? part time ston ose oloi bouoouoour

  ReplyDelete
 29. Φίλες και φίλοι,

  Κάθε Δευτέρα και Τρίτη από 17/11 ως 30/12 στο θέατρο Αργώ στο Μεταξουργείο ο Κάνθαρος παρουσιάζει την παράσταση 31, μια κωμωδία του Γιώργου Αγγελόπουλου για τη γενιά των 700 ευρώ. Η παράσταση παίχτηκε με μεγάλη επιτυχία στο Bob Theatre Festival που διοργάνωσαν οι AbOvo την άνοιξη του 2008 και γνώρισε μεγάλη επιτυχία και πολύ καλές κριτικές. Την προτείνουμε ανεπιφύλακτα.

  ReplyDelete
 30. Πολύ καλή η τοποθέτηση σας για το νέο Μπρέτον Γούντς.

  Αν εξαιρέσουμε τα γνωστά περί ρύθμισης και λοιπών γενικολογιών, τα οποία λένε όσοι θέλουν να χτίσουν το πολιτικό τους προφίλ χωρίς να μπαίνουν επί της ουσίας στο θέμα, εγώ κρατάω τα εξής:

  1. Η ΕΕ πρέπει να προχωρήσει σε δημοσιονομική συνομοσπονδία. Δεν αρκεί η ΕΚΤ.

  2. Η ΕΕ πρέπει να κρατήσει μια θέση στο διοικητικό συμβούλιο του ΔΝΤ. Κατ' αυτόν τον τρόπο βοηθάει τις διαπραγματευτικές διαδικασίες με Κίνα και λοιπές αναπτυσσόμενες οικονομίες στη συμμετοχή τους στο ξελάσπωμα μας από την κρίση. Είναι φυσικά ΚΑΙ δίκαιο.

  3. Επιτέλους πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος εσωτερικής χρηματοδότησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος σε περιπτώσεις αποσταθεροποίησης του. Αν δε γίνει αυτό, τότε σε οποιαδήποτε κρίση και να ξαναβρεθούμε, οι ρυθμίσεις δε θα αρκούν, καθώς πάλι θα καλούμαστε κράτη και πολίτες να το ξελασπώνουμε. Εξαιρετική η σύλληψη σας περί νέου Ταμείου λοιπόν, έστω κι αν ακούγεται εξωπραγματική. Αλλά να μου πείτε, όλοι οι ορθολογιστές πού μας οδήγησαν? Στη χειρότερη κρίση που βιώνει το μοντέρνο οικονομικό σύστημα.

  ReplyDelete
 31. @ vaggelas

  Το θέμα παγκόσμιου νομίσματος πάει πίσω στο πρώτο Μπρέτον Γουντς και στο περίφημο Bancor του Μίλτον Κέινς. Τότε τελικά επικράτησε η άποψη των Αμερικανών και το δολάριο ως σταθερή τιμή των αποθεμάτων χρυσού (το golden standard) ως βάση του διεθνούς συστήματος συναλλάγματος. Αργότερα,κατά τη δεκαετία του '60 και πριν καταρρεύσει αυτό το μοντέλο, το ΔΝΤ καθιέρωσε το SDR, που είναι ουσιαστικά ένα νόμισμα - καλάθι από εθνικά νομίσματα, η τιμή του οποίου επαναπροσδιορίζεται κάθε μερικά χρόνια, ανάλογα με τη βαρύτητα των εθνικών νομισμάτων (η βαρύτητα καθορίζεται από τη ζήτηση κάθε φορά του εκάστοτε νομίσματος). Κατά έναν τεχνικό τρόπο, θα μπορούσε να πει κανείς ότι υπάρχει ήδη ένα παγκόσμιο νόμισμα λοιπόν. Η συζήτηση που γίνεται σε αυτή τη χρονική στιγμή περισσότερο αφορά τη δημιουργία ίσως μιας παγκόσμιας κεντρικής τράπεζας που να τυπώνει χρήμα και να ελέγχει την κυκλοφορία του χρήματος σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό είναι πολιτική θέση που απαιτεί είτε πολύ μεγαλύτερο επίπεδο ωρίμανσης της παγκόσμιας κοινότητας για να δεχθεί την παράδοση μέρους της εθνικής της κυριαρχίας, είτε μια παντοδύναμη συμμαχία που θα επιβάλει τους κανόνες της με το έτσι θέλω και κανείς δε θα έχει επιλογή να μιλήσει. Αυτή την εξουσία την είχαν οι ΗΠΑ το 44, και προτίμησαν φυσικά, λόγω θέλησης παγκόσμιας ηγεμονίας, να επιβάλουν, παρόλα αυτά, το δολάριο ως κυρίαρχο νόμισμα διεθνών-εμπορικών συναλλαγών.

  Αυτό που μπορεί όμως να γίνει είναι η δημιουργία περιφερειακών οντοτήτων όπως η ΕΕ, και η πολυμερής συνεργασία να λάβει μέρος μεταξύ περιφερειών αντί εθνών κρατών. Είναι πολύ πιο πρακτική και εφικτή λύση. Πιο εύκολο είναι να συννεοηθούν τέτοιες οντότητες, παρά 200 κράτη ξεχωριστά μεταξύ τους. Και ίσως κάποτε, να μπορέσουμε να περάσουμε και στην παγκόσμια διακυβέρνηση.

  ReplyDelete
 32. free trade free trade

  ναι η αλήθεια είναι ότι ο εθνικός προστατευτισμός θα ήταν καταστροφικός σε αυτή τη χρονική συγκυρία. Πρέπει να δούμε και τη μεγάλη εικόνα, η οποία είναι μια υπέρμετρη αύξηση του βιοτικού επιπέδου σε παγκόσμιο επίπεδο, την άνοδο της μεσαίας τάξης σε παγκόσμιο επίπεδο, την σταδιακή προσαρμογή κρατών σε περισσότερο δημοκρατικά καθεστώτα, κι αυτό λόγω της αλληλεξάρτησης των οικονομιών, του διεθνούς εμπορίου, της παγκοσμιοποίησης.

  ReplyDelete
 33. vaggelas

  Εσεις εδω μεσα τελικα ειστε διαμαντια!!!
  Εχει γινει λοιπον τοσο αυτονοητο το ΝΑΤΟ και ο αστυνομικος του ρολος?

  Καλα της εκανες της καθαριστριας σου...Να σου κοβει τα νυχια των ποδιων ωστε να βρισκεται στη θεση που της πρεπει!!..Γονατιστη μπροστα σου...

  ReplyDelete
 34. δε μου λες μεσούτ οι νέοι τι νομίζεις ότι μπορούν να περιμένουν από αυτό το νέο μπρέττον γούντς;

  ReplyDelete
 35. για μένα δεν είναι καθόλου αυτονόητος οπότε μη με μπερδεύεις με τους άλλους να αναφέρεσαι σ' αυτόν που τα λέει και να μην τσουβαλιάζεις τους σχολιαστές

  ReplyDelete
 36. Επίσης, Γ700, μην ξεχνάμε ότι και το γεγονός ενός ακόμα διοικητικού σκανδάλου (κατάχρηση εξουσίας του νυν Γενικού Διευθυντή Strauss Kahn λόγω ερωτικής σχέσης με υφιστάμενο στέλεχος), ακριβώς όταν μερικοί προτείνουν να δώσουν νέες εξουσίες στον οργανισμό, υπονομεύει τον παγκόσμιο ρόλο του. Αυτό όσον αφορά τα σημεία σας περί ΕΕ και θέσης Διευθυντή ΔΝΤ κλπ.

  ReplyDelete
 37. κλασσικός Γάλλος γαμιάς που τη γλίτωσε και τώρα προτείνει την παγκόσμια ρύθμιση

  ReplyDelete
 38. ρύθμιση = εξουσία = κατάχρηση εξουσίας = σεξ

  ReplyDelete
 39. AΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΙΩΠΗΣ

  Παρά την δραματική οικονομική κατάσταση, η οποία επιβάλλει ΛΙΤΟΤΗΤΑ προς όλες τις ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ,

  η ΣΥΜΜΟΡΙΑ του ΠΑΣΟΚ και

  η ΣΥΜΜΟΡΙΑ της ΝΔ

  ψήφισαν αύξηση των ΜΙΣΘΩΝ τους, που είναι ΗΔΗ 3-5 φορές μεγαλύτεροι από αυτούς που αντιστοιχούν σε ΠΛΟΥΣΙΕΣ ΧΩΡΕΣ!!!!

  ΑΥΤΟ που θέλω να πω είναι πως ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΑΓΡΥΠΝΙΣΗ και ΔΡΑΣΗ γιά να ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ ΑΥΤΟΥΣ τους ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥΣ ΚΑΚΟΠΟΙΟΥΣ και ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ.

  ΣΥΝΕΠΩΣ, ΔΕΝ μπορούμε να έχουμε ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΔΥΝΑΜΕΩΝ και ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.

  Therefore, διά ΠΡΙΓΚΗΠΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ επιστρατεύoνται πολιτικώς ο don KAI ο απωφυτος.

  Η ΠΟΛΥΦΩΝΙΑ και η ΔΙΑΦΩΝΙΑ είναι η ΨΥΧΗ της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, όχι όμως οι ΒΩΜΟΛΟΧΙΕΣ.

  Παρακαλώ, λοιπόν, ευγενώς ΟΛΟΥΣ εσάς που ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΤΕ απαράδεκτο λεξιλόγιο (των Γ700 συμπεριλαμβανομένων) με αναφορές στα θεία, γεννητικά όργανα, γαστρεντερικό σύστημα, κλπ κλπ να ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ τα ΑΚΟΜΨΑ αυτά σημεία. ΔΕΝ απαιτείται γιά λόγους ΣΕΜΝΟΤΥΦΙΑΣ, αλλά ΚΑΘΑΡΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥΣ!!!!!!!!!!! Τέτοιο λεξιλόγιο ΑΡΜΟΖΕΙ ΕΙΣ την ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΑΞΗ.

  Και μιά παρατήρηση στον "Gμοσιος". Η από πλευράς μου ΑΝΑΦΟΡΑ στους πατεράδες και τις μανάδες, με τω όντι ΩΜΕΣ ΒΩΜΟΛΟΧΙΕΣ έχει SHOCK VALUE και ενοχλεί ακριβώς επειδή ο συνήθης λόγος μου είναι αισθητικός και κόσμιος.

  Βρίζω, αλλά ΔΕΝ βωμολοχώ. ΚΑΙ βρίζω ΜΟΝΟ τα ΔΗΜΟΣΙΑ, και κυρίως ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, που είναι FAIR GAME, δλδ, κατά ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΝ, όχι μόνο δικαιούμαι (και ο καθένας), ΑΛΛΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥΜΑΙ να ΚΡΙΝΩ ΔΙΑΡΚΩΣ (με εξαίρεση την αυστηρά προσωπική τους ζωή ενόσω ΔΕΝ την ανακατεύουν με την άσκηση της εξουσίας τους. Το ότι, γιά παράδειγμα, ο ΦΟΝΙΑΣ του ΕΘΝΟΥΣ "συνομιλούσε" με συζύγους ΥΠΟΥΡΓΩΝ του ΣΥΝΙΣΤΑ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ, άρα ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ να το σχολιάζουμε.

  PS
  @ vaggelas
  To be pedantic, η ισοτιμία/αντιστοιχία ΔΕΝ ήταν δολλαριακή ΑΛΛΑ εις ΧΡΥΣΟΝ ΚΑΙ η σχέση ΧΡΥΣΟΥ - ΔΟΛΛΑΡΙΟΥ ήταν το par. Ας σημειωθεί πως, γιά >20 χρόνια, οι Κεντρικές Τράπεζες των ΧΩΡΩΝ υποχρεούντο να ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΕΠΑΚΡΙΒΩΣ τα ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝΤΑ στην σχέση δολλαρίου και νομισμάτων των καθ' έκαστα χωρών, είς ΧΡΥΣΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ.

  @ ΟΛΟΥΣ
  Θα ήθελα να συζητήσω εν τάχει ΚΑΤΙ που μου κατέβηκε χθες βράδυ στον "Σπύρο" μεταξύ doner και Corona.
  ΠΙΣΤΕΥΩ πως η ΕΚΤ πρέπει να ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ επί πλέον των ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ στις καθ' έκαστα χώρες γιά ΜΗ ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΜΟ προϋπολογισμού των ΚΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ γιά την ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ τους στο ΕΛΛΕΙΜΜΑ του "ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΥ" "ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ" ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ.

  Ici Πλατεία Βάθη (να μη ξεχνάμε τον lefteris), bonjour a tous.

  KAI να ΘΥΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ:

  Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ

  E PLURIBUS UNUS

  Αλλιώς θα έχουμε ΑΝΙΚΑΝΟΥΣ τύπου ΚΡΕΑΤΟΣ και ΜΙΚΡΟΝΟΕΣ τύπου Baby Doc να ΚΥΒΕΡΝΑΝΕ τον ΤΟΠΟ BY DEFAULT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  ReplyDelete
 40. @ gmosios

  Αν θεωρήσουμε ότι το παγκόσμιο χρέος που καλείται να αποπληρώσει το σύνολο των φορολογουμένων πολιτών και που έχει προκύψει από την ασύδοτη λειτουργία των χρηματοοικονομικών αγορών τα τελευταία χρόνια, επιβαρύνει κατά βάση τους νέους και τις μελλοντικές γενιές, μια νέα ρύθμιση του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος είναι κυρίως για εμάς τους νέους, μια ρύθμιση που θα ελαχιστοποιήσει τουλάχιστον την πιθανότητα επανάληψης αυτής της τραγωδίας. Κι ο λόγος για τον οποίο χαιρετίζω ιδιαίτερα την πρόταση Γ700 για διεθνές διατραπεζικό ταμείο, είναι ακριβώς πάνω στη λογική του ποιος πληρώνει και γιατί.

  Το θέμα είναι όμως αλλού. Οι νέοι θέλουμε κίνητρα, ευκαιρίες και πρόσβαση στους μηχανισμούς που θα μας υποστηρίξουν να πατήσουμε στα πόδια μας επιχειρηματικά, οικονομικά κλπ. Αυτό το πλαίσιο μετά τον Β'ΠΠ οι γονείς μας το είχαν απλωμένο στα πόδια τους, και το τότε Μπρέτον Γουντς έπαιξε τον καθοριστικό ρόλο για τη δημιουργία του. Τώρα βλέπουμε το πλαίσιο αυτό να καταρρέει και οι πρώτοι που επηρεαζόμαστε είμαστε εμείς οι νέοι. Γι' αυτό και πρώτοι εμείς πρέπει να γνωρίζουμε τι είναι αυτό το νέο “Μπρέτον Γουντς”, και πρώτοι πρέπει να απαιτήσουμε τις δικές μας προϋποθέσεις για την ανοικοδόμηση της παγκόσμιας οικονομικής αρχιτεκτονικής.

  ReplyDelete
 41. Και gmosie

  εγώ δεν περιμένω τους νέους να περιμένουν, περιμένω να προτείνουν, όπως κάνετε με το άρθρο σας, περιμένω να διεκδικήσουν. Κι επειδή μιλώντας σε τρίτο πρόσωπο ακούγομαι θεωρητικός και από την απ'έξω, διάβασε το ως εμείς (οι νέοι) κι όχι αυτοί.

  ReplyDelete
 42. Κομφούκιε με τον ίδιο τρόπο που δικαιολογείς την "ορολογία" σου για τους γονείς μας, θεωρώ ότι πολλοί σχολιαστές έπραξαν για τα προχθεσινά. Η δική σου αντίληψη δεν είναι κι η αντίληψη του κόσμου, όπως και το αντίθετο, γιαυτό όπως ο κόσμος αποδέχεται την αντίληψη σου και προσπαθεί με παραπάνω σκέψη και προσπάθεια τελικά να πιάσει το νόημα σου, δώσε κι εσύ ένα τέλος επιτέλους να συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Αλλιώς, για κάθε μύνημα που θα έπρεπε να σβηστεί από τα προχθεσινά, θα έπρεπε να ανατρέξεις στα σχόλια σου των τελευταίων 2 χρόνων και να σβήσεις ένα κάρο comments.

  ReplyDelete
 43. @ gmosios

  Πάνω απ' όλα πιστεύω ότι πρέπει να διασωθεί η ανοικτή παγκόσμια οικονομία, που συμπεριλαμβάνει την κινητικότητα ανθρώπων, ιδεών, αγαθών, υπηρεσιών κοκ, γιατί αυτή είναι που έχει προσφέρει τόσες ευκαιρίες στους νέους ανθρώπους όσο ποτέ άλλοτε στην ανθρώπινη ιστορία.

  ReplyDelete
 44. Καλώς να επιστρέψουν από τα βάθη της καρδιάς μας ο Don κι ο απώφυτος, αλλά οι βρισιές και τα σχετικά πρέπει να μείνουν δημοσιευμένα για να μπορεί ο καθένας να διαβάσει και να κρίνει ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο.

  Επιπρόσθετα θεωρούμε ότι η φορτισμένη συζήτηση στο προηγούμενο Post πρέπει να μείνει πάνω και για έναν ακόμα πιο σοβαρό λόγο. Διότι αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πως μπορεί να ξεφύγει μια συζήτηση στα social media τα οποία τόσο εκθειάζονται στο προηγούμενο ποστ. Οποιαδήποτε απόπειρα εξωραϊσμού της θα μείωνε την αξία της. Οι βρισιές δεν αποτέλεσαν άσχετα υστερικά υβριστικά ξεσπάσματα που ήρθαν να διακόψουν την ομαλή ροή μιας κουβέντας και γι' αυτό θα έπρεπε να κατέβουν (moderation), αλλά στιγμές έντασης και οξύτητας γύρω από ένα ζήτημα που απασχολεί μονίμως τα blogs και δεν είναι άλλο από τη σχέση φιλοξενούμενου και οικοδεσπότη.

  Σε κάθε περίπτωση από εδώ και στο εξής οφείλουμε όλοι με πρώτους απ' όλους εμάς να συγκρατούμε τα νεύρα μας κι αν κάτι μας τη σπάει αφόρητα να επανερχόμαστε στο θέμα πιο νηφάλια και ψύχραιμα. Ευχαριστούμε για την κατανόηση και από την πλευρά μας ζητάμε συγγνώμη για any problem cause. No hard feelings.

  ReplyDelete
 45. @κομφούκιος

  Ευχαριστώ για την διευκρίνηση δεν το γνώριζα. Πολύ σημαντικό σημείο.

  ReplyDelete
 46. ΚΑΙ άκου Παρμενίδη

  Υou'd better watch out

  You'd better not pout

  You'd better not cry

  I'm telling you whyyyyyyyyyyyyyy

  O Κομφού is

  COOOMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIING to TOOOOOOWWN

  ReplyDelete
 47. popo egrapsa pali o paixtaras poy eisai re jack bges ap' to sirtari na soy gnoriso mia xira ti white widow

  ReplyDelete
 48. @ γιουρι

  Αν έκανες με την οικογένειά σου διακοπές στο εξωτερικό και έπεφτες θύμα απαγωγής από πειρατές, και η μόνη δύναμη ικανή να σε απελευθερώσει ήταν το ΝΑΤΟ, τί κάνεις; Θα αρνηθείς να σε σώσουν με το πρόσχημα της "αστυνομοκρατίας";

  Η ικανότητα προστασίας και η διάσωση ομήρων σε εχθρικό έδαφος δεν είναι ιδιότητες που μπορούν να αγοραστουν με το χρήμα μόνο γιούρι. Χρειάζονται μακροχρόνια εμπειρία και μέσα που ακόμα κι αν συνασπίζονταν ολόκληρο το εφοπλιστικό κεφάλαιο δεν θα μπορούσε να δημιουργήσει πριν περάσουν 10 χρόνια.

  Τί νομίζεις πως είναι η ικανότητα διάσωσης ομήρων σύντροφε, ντομάτες να τις αγοράσεις στο παζάρι;

  ReplyDelete
 49. Την πιο ενδιαφέρουσα προσέγγιση στη Σύνοδο της G20 την έχει ο ΟΗΕ που προτείνει στα 20 βιομηχανικά κράτη, εκτός από μέτρα για τη νέα αρχιτεκτονική του διεθνούς χρηματοοικονομικού συστήματος, να συνάψουν ένα global green new deal.

  ReplyDelete
 50. sorry for asking your dudenesses. i kalliergeia white widow poy einai hybrid skunk kato apo uv lights theoreitai green economy h tha xreiastei na pame pali sto xorafi na bgazoyme skylofoynta?

  his rudeness

  ReplyDelete
 51. για να απαντήσεις στα ερωτήματά σου Λεμπόφκσι σε παραπέμπουμε στην νέα Ενεργειακή Στρατηγική της ΕΕ με τίτλο Κατοχύρωση του ενεργειακού μας μέλλοντος

  ReplyDelete
 52. Τα ισχυρά χαρτιά που διαθέτει η Ελλάδα και τα οποία θα εμποδίσουν την δραματική μείωση της απασχόλησης απο την αναμενόμενη ύφεση.

  -Πολλούς αυτοαπασχολούμενους.
  -Πολλούς υποαπασχολούμενους.
  -Πολλούς πολυαπασχολούμενους.
  -Πολλούς αμοιβόμενους άμεσα ή έμμεσα απο το κράτος.
  -Πολλούς ψευτοάνεργους.
  -Πολλούς μικροιδιοκτήτες.
  -Πολλούς συνταξιούχους.
  -Πολλούς κοινοτικούς πόρους.
  -Πολλούς φυλακισμένους.
  -Πολλούς μικροαπατεώνες.
  -Πολλούς Ελληνοαμερικανούς.
  -Πολλούς απόδημους.
  -Πολλούς ναυτικούς.

  Αυτά είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Ελληνικού αναπτυξιακού μοντέλου που θα μετριάσουν τις επιπτώσεις της κρίσης.

  ReplyDelete
 53. -Πολλούς στρατιώτες.
  -Πολλούς φοιτητές.
  -Πολλούς αγρότες.

  ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΟΥΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.

  ReplyDelete
 54. -Πολλά Μοναστήρια.
  -Πολλές Εκκλησιές.
  -Πολλές(ούς) ιερόδουλες.
  -Πολλούς Κυπρίους.
  Το τελευταίο το θεωρώ ως ένα απο τα πιό ανθεκτικά επαγγέλματα στη κρίση.

  ReplyDelete
 55. vaggelas said

  "Αν έκανες με την οικογένειά σου διακοπές στο εξωτερικό και έπεφτες θύμα απαγωγής από πειρατές, και η μόνη δύναμη ικανή να σε απελευθερώσει ήταν το ΝΑΤΟ, τί κάνεις; Θα αρνηθείς να σε σώσουν με το πρόσχημα της "αστυνομοκρατίας";"

  Ρε τι λες? Τα βλεπει κανεις αλλος αυτα που γραφει η μονο στο δικο μου υπολογιστη εμφανιζονται?

  ReplyDelete
 56. G700
  κακως επιμένεις- χθες είπες οτι θα αναλάβεις τις ευθύνες σου, απέσυρε λοιπόν την επίμαχη συζήτηση -όλα τα άλλα είναι εκ του περισσού

  @όλους
  είναι προφανές ότι οι περισσότεροι δεν ξέρετε πως δουλεύει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα γι' αυτό μπλέκετε το τεχνοκρατικό με το πολιτικό μέρος

  H EKT δεν μπορεί να επιβάλει πρόστιμα στα κράτη (και κατ' επέκταση στους πολιτικούς) κομφούκιε

  το ΔΝΤ είναι πολιτικό όργανο στο οποίο οι ΗΠΑ έχουν περί το 27% που σημαίνει ότι έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν όλες τις αποφάσεις

  Τράπεζα των τραπεζών υπάρχει, η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών με έδρα τη Βασιλεία (εξ ου και οι κανόνες της Βασιλείας Ι και ΙΙ).

  Αναρωτηθείτε γιατί η εξαγγελία του Αχμαντινετζάντ για δημιουργία πετρελαιοχρηματιστηρίου στο Κις δεν υλοποιείται και γιατί συνεχίζεται το γαιτανάκι των εκατέρωθεν απειλών.

  Ισχύς είναι τα reserve currencies

  Επειδή όμως είμαι κουρασμένος και είμαι σίγουρος ότι η ομήγυρις απαιτεί πιό light αναλύσεις δεν προχωρώ διότι η συνέχεια θα περιλαμβάνει dudes και ΓΑΠ και τρίχες κατσαρές.

  Το πράγμα είναι πολύ σοβαρό γιά να αναλυθεί με αντιμετώπιση μπλογκιακού τύπου
  (και όποιος το καταφέρει πάει γιά Νόμπελ- να εξηγούμαστε)

  ReplyDelete
 57. πετρελαιοχρηματιστηρίου με νόμισμα συναλλαγής το ευρώ

  -παράλειψή μου-

  ReplyDelete
 58. Παρμενίδη από τη μία και καλά ΠΑΣΟΚ (σοσιαλισμός υποτίθεται;) από την άλλη αμερικανάκι (ο ΓΑΠ σε βάζει και τα λες;) - Αμερικανοπασόκ, ο πιο επικίνδυνος συνδιασμός! Έλα πλάκα σε κάνω.

  Όμως καλά τα εννοείς αυτά για την Αμερική; Ότι έχει παραγωγικές δυνάμεις. Τι λε ρε που από την δεκαετία του 1960 έχουν να φτιάξουν κάτι. Μήπως είσαι σε διαφορά φάσης; Χελόοοοουυυ; Πλάνετ ερθ χίαρ! Δεν είμαστε στο 1948 αλλά σχεδόν στο 2009... και η Αμερική είναι κατά τεράστια βάση καθαρά εισαγωγική χώρα με τεράστιο μέρος του τεράστιου πληθυσμού της σε μη παραγωγικές δουλειες (όχι 4ου αλλά 44του τομέα) - οι δε εισαγωγές σε έτοιμα προϊόντα υπερέχουν κατά πολύ τις εισαγωγές σε πρώτες ύλες (με το πετρέλαιο και καλά του Μπους να κατέχει γελοιωδώς μικρό ποσοστό).... το χειρότερο που μπορείς να κάνεις στην Αμερική αυτή τη στιγμή είναι να της κόψεις την εισαγωγή καναλωτικών προϊόντων στο ήμισυ... Το πώς επιζεί η Αμερική εξηγείται απλά εάν κάποιος καταλάβει καλά ότι το πιο εφιαλτικό σενάριο για την Αμερική θα ήταν ξαφνικά να γινόταν πραγματικά καπιταλιστική: θα πετούσε ο πληθωρισμός στα ύψη, οι επενδύσεις θα πετούσαν για αλλού και οι εισαγωγές θα πληρώνονταν με αίμα, δάκρυα και ιδρώτα... μέχρι να ξαναπάρουν τη θέση που κανονικά τους αρμόζει (μια απλά μεγάλη, σχετικά πλούσια χώρα με ανισσόροπη όμως ανάπτυξη, κάτι σα Βραζιλία να λέμε). Τους σώζει όμως το γεγονός ότι χάρη στην παρούσα πρωτοκαθεδρία εμφανίζουν παραπάνω χρήμα χωρίς να χάνει αξία όπως θα έχανε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα. Και αυτό το κάνουν, όχι γιατί απλά μπορούν, αλλά κυρίως γιατί βρίσκουν και κάνουν, ακριβώς γιατί βολεύει και τους άλλους, όπως πχ. τους Κινέζους που με αυτό το φιαχτό χρήμα χρηματοδοτούν την αναπτυξή τους. Δηλαδή με λίγα λόγια προσπαθόντας να σωθεί η Αμερική ανοίγει μεγαλύτερο λάκκο για να είναι πιο άνετα μέσα!

  Το να ρχεσαι εδώ και να μας λες ότι η Αμερική θα ξεπεράσει την κρίση ευκολότερα από τους άλλους είναι το λιγότερο λάθός ρε Πάρμυ. Και εγώ σε ξεπερνάω ότι σε ότι κρίση θέλεις εάν σου δώσω 10 ακάλυπτες επιταγές και εσύ την επαύριο δεχτείς να πάρεις από εμένα και άλλες 10 απλά για να λες στο διευθυντή σου ότι πουλάς προϊόντα και πρέπει να κάνει και επενδύσεις επέκτασης!!! Τι να λέμε.

  ReplyDelete
 59. Πάντως μη το πάρεις άσχημα δε σε επικρίνω και καλά - όλος ο κόσμος κάνει το λάθός ....πιο πολύ το στυλάκι μου μπορεί να σε τρομάζει... μια που λέμε για τρόμο, να τρομάξω λίγο παραπάνω: τα παραπάνω που γράφω τα διάβαζα σε βιβλία (ούτε καν περιοδικά) εκδομένα εν έτη 2001 - άρα τα στοιχεία είναι ακόμα παλαιότερα... μιλάμε για 2η τετραετία Κλίντον (την εποχή του λάθος δρόμου...γιατί τότε πάρθηκαν οι 'αποφάσεις' όχι φυσικά από τον σαξοφωνάρχη). Και δε νομίζω επί Μπους η Αμερική να ανασήκωσε τα ξαφνικά μανίκια για δουλεια, ε τι λες; Το αντίθετο, οι εισαγωγές και τα χρέη πέταξαν και άλλο.

  ReplyDelete
 60. "Στροφή 180 μοιρών..." (ΣΚΑΪ):
  http://www.skai.gr/master_story.php?id=100225

  Ο Χένρι Πολσον, υπουργός Οικονομίας ΗΠΑ, ανακοίνωσε προχθές ότι μάλλον έκανε λάθος προτείνοντας την αγορά "τοξικών" όλο αυτό τον καιρό και ίσως είναι καιρός τουλάχιστον τα μισά από τα (αρχικά) 700 δις δολάρια να δοθούν κατευθείαν στους πολίτες που ζορίζονται. Συγκεκριμένα "...θα διοχετευθεί πλέον απευθείας στους αμερικανούς πολίτες μέσω φοιτητικών, καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων ή πιστωτικών καρτών..."

  Την ίδια μέρα, ο Αλογοσκούφης σε ερώτηση των Τσίμα/Πρετεντέρη στο MEGA, είπε: "...ε τι θέλετε δηλαδή, να αρχίσει το κράτος να δίνει δάνεια; Να γίνει δημόσιο το τραπεζικό σύστημα; Αυτό δεν είναι λογικό!..."

  Είτε έχουμε πιο έξυπνο υπουργό οικονομίας από τις ΗΠΑ, είτε μας κοροϊδεύει, είτε απλά ψάχνει για νεότερες "οδηγίες χρήσεως" παρακολουθώντας CNN.

  Καλύτερα να αρχίσει να διαβάζει τα σχόλια μερικών από εμάς στο G700, ειδικά στο post "Η φωτεινή πλευρά της κρίσης" (20/10/2008):
  http://g700.blogspot.com/2008/10/blog-post_29.html

  Κάτι μου λέει ότι ίσως το διαβάζει ήδη το κ. Πόλσον...

  ReplyDelete
 61. γιουρι γκαγκαριν said...
  vaggelas said

  "Αν έκανες με την οικογένειά σου διακοπές στο εξωτερικό και έπεφτες θύμα απαγωγής από πειρατές, και η μόνη δύναμη ικανή να σε απελευθερώσει ήταν το ΝΑΤΟ, τί κάνεις; Θα αρνηθείς να σε σώσουν με το πρόσχημα της "αστυνομοκρατίας";"

  Ρε τι λες? Τα βλεπει κανεις αλλος αυτα που γραφει η μονο στο δικο μου υπολογιστη εμφανιζονται?

  November 13, 2008 10:54 PM

  Άσε τα ρε και άμα έχεις κάτι να σχολιάσεις ή να πεις μπες στον κόπο και γράψε με επιχειρήματα για να κάνουμε διάλογο. Οι πειρατές δεν έχουν πλήξει μόνο το εφοπλιστικό κεφάλαιο άσχετε. Πριν από 1 μήνα περίπου είχαν καταλάβει τουριστικό γιωτ με οικογένεια Γάλλων αναγκάζοντας το Γαλλικό πολεμικό ναυτικό να οργανώσει μια επιτυχημένη επιχείρηση διάσωσης. Εκεί ποιός ακριβώς θέλεις να πληρώσει τα 10 εκατ. ευρώ μίνιμουμ της επιχείρησης... το εφοπλιστικό κεφάλαιο;

  Σύνελθε...

  ReplyDelete
 62. Infowar - ΣΚΑΪ ραδιόφωνο (9/11/08):

  http://www.skai.gr/master_avod.php?id=99590&cid=47659&bc=47659&lsc=2

  Για όσους νομίζουν ότι το ενδιαφέρον όλων των "πολιτισμένων" χωρών είναι να σώσουν τους κακόμοιρους τουρίστες από τους κακούς Αφρικανούς πειρατές.

  ΤΙΠΟΤΑ δεν είναι αυτό που φαίνεται.

  ReplyDelete
 63. ΣΚΑΙ.GR

  "Ανατροπή του πολιτικού σκηνικού

  Εικόνα ανατροπής στο πολιτικό σκηνικό, με το ΠΑΣΟΚ να προηγείται με 3,5% της ΝΔ, αποτυπώνει η δημοσκόπηση της Public Issue για το ΣΚΑΪ και την Καθημερινή."


  GAP: The answers you need.

  ReplyDelete
 64. βρε σερ κάνε μια ανάλυση εσύ που ξέρεις τα πολλά κι ο νους σου κατεβάζει...

  ReplyDelete
 65. Ε ρε Kotsio, ρε Kotsio.
  Βγες λίγο απ'τη τουαλέτα ρε σπαρίλα.Χαλασμός γίνεται.

  ReplyDelete
 66. παρμενίδη πρέπει να ζητήσεις να σε βάλουν να κάνεις διαφήμιση τα GAP

  ReplyDelete
 67. @ ser

  όμως η τράπεζα διεθνών κανονισμών δεν είναι μηχανισμός σταθεροποίησης του παγκόσμιου χρηματοοικονομικού συστήματος απ' όσο ξέρω.

  Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης που άμα χρειαστεί θα σταθεροποιεί με τα λεφτά των τραπεζών όχι των tax payers. Πώς έρχεται και πληρώνει το κάθε κράτος ένα ποσό στο ΔΝΤ έτσι να κάνουν τα financial institutions για το διατραπεζικό ταμείο διαχείρισης κρίσεων. διορθώστε με αν δεν το έπιασα το θέμα.

  ααα και για να μη το ξεχάσω. το ότι οι ηπα πληρώνουν τα περισσότερα στο ΔΝΤ δε σημαίνει ότι μπορούν να συνεχίσουν να τα πληρώνουν ή ότι πρέπει. εδώ είναι μέσα τόσα τρις τι να πληρώσουν πλάκα κάνουμε; ας τα επιμεριστούν τα βάρη καλύτερα τα κράτη μεταξύ τους τα κράτη.

  @ ulis

  μήπως υπερβάλλεις λίγο ότι οι ΗΠΑ δεν είναι παραγωγικό κράτος; οκ financial bubble, ok dotcom bubble οκ αποβιομηχάνιση μετά τα 70s αλλά ακόμα έχουν τη μεγαλύτερη βιομηχανική παραγωγή στον πλανήτη δες εδώ 10 largest industrial economy

  απλά ρωτάω

  ReplyDelete
 68. erratum 10 largest industrial economies

  ReplyDelete
 69. @Ulis

  Οι ΗΠΑ έχουν τις παραγωγικές δυνάμεις και τους πόρους να παράγουν ό,τι θέλουν.Το αν έρριξαν υπερβολικά το βάρος στην outsourcing παραγωγή και το άν σκόπευαν να μετατρέψουν το χώρο τους σε ένα απέραντο διοικητήριο του κόσμου, που να παράγει μόνο εξουσιαστικές αποφάσεις για αυτοκρατορική χρήση, είναι ζητήματα, που μέχρι την ώρα που συζητάμε, δεν έβλαψαν ανεπανόρθωτα τη παραγωγική τους δομή.

  ReplyDelete
 70. @ harris

  Ακούω...

  Χάρη στους ισλαμιστές το μέλλον της Σομαλίας για πρώτη φορά φαινόταν ρόδινο...

  Και στο Αφγανιστάν οι Ταλιμπάν είχαν εξαφανίσει την παραγωγή παπαρούνας αλλά...
  Φίλος του εχθρού του ιδεολογικού μου εχθρού δεν έγινα ποτέ μου, κι ούτε θα γίνω ποτέ, μόνο και μόνο για λόγους ιδεολογίας. Έχω μάθει ευτυχώς να μην διυλίζω τον κώνωπα και μετά να καταπίνω την καμήλα!

  Προσωπικά δεν έχω ανάγκη να ακούσω κανένα φιντάνι δημοσιογραφίας για να ενημερωθώ ειδικά σε ότι αφορά θέματα ασφάλειας. Θέματα για τα οποία ενημερώνομαι από χόμπι για την πάρτι μου real time και ΜΟΝΟ από αυθεντικές πηγές.

  Την εισβολή της Αιθιοπίας στην Σομαλία με την αμερικανική υποστήριξη την παρακολούθησα live αγαπητέ μου. Και την παρακολουθούσα όταν άλλοι πίνανε τον φραπέ τους στην πλατεία διαβάζοντας την εσπρέσσο. Και θα μπορούσα να σου απαριθμίσω μονάδες και υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, στόχοι που επλήγησαν κτλ, αλλά αυτό δεν είναι επί του παρόντος.

  Δεν πήγα να κάνω ανάλυση του τι ακριβώς συμβαίνει στο Κέρας της Αφρικής ούτε με ενδιαφέρει να το κάνω. Ο καθένας μας έχει δικαίωμα στην γνώμη του.

  Και ο γιούρι τη δικιά του...

  ReplyDelete
 71. Υπάρχουν συγκεκριμένα προιόντα υψηλής τεχνολογίας αμερικανικής παραγωγής, τα οποία αν τα μεταφέρανε στην αμέσως επόμενη τεχνολογικά ανεπτυγμένη δύναμη την Ευρώπη χωρίς βιομηχανικά σχέδια, θα θέλανε 10 χρόνια μόνο και μόνο για να βρούνε τον τρόπο να στήσουν τις γραμμές παραγωγής τους.

  ReplyDelete
 72. Vaggelas

  Δυσκολεύομαι να βρω ένα τομέα στον οποίο να υστερούν οι ΗΠΑ.Εστω ένα τομέα που να μην είναι μερικές δεκαετίες μπροστά απο κάθε άλλη υποψήφια ηγετική δύναμη.
  Οι ΗΠΑ έχουν όλα τα μέσα να αντιμετωπίσουν τη κρίση.Και θα την εκμεταλευτούν κιόλας αφήνοντας πίσω τούς Φρέσμεν για κάποιες ακόμα δεκαετίες.

  ReplyDelete
 73. @vaggelas:

  Ίσως δεν άκουσες την εκπομπή ολόκληρη. Ο κόσμος δεν περιστρέφεται γύρω από την τρομοκρατία και τον πόλεμο των ΗΠΑ. Ούτε γύρω από το ισλαμιστής = κακός ή καλός, ανάλογα σε πιο ημισφαίριο ζει κανείς. Το όνομα του παιχνιδιού στην Αφρική λέγεται εκμετάλλευση πόρων (διαμάντια, πετρέλαιο, νερό) και τις περιοχές συγκρούσεων λέγεται εμπόριο όπλων. Η κατάσταση στη Σομαλία σήμερα είναι τρομερά χειρότερη από ότι ήταν το '93 όταν αποσύρθηκε από εκεί ο ΟΗΕ και οι ΗΠΑ, εντούτοις κανείς δεν τολμά να στείλει εκεί πάλι ειρηνευτική δύναμη - κυρίως για να μην χαλάσει μια πολύ προσοδοφόρα αγορά όπλων.

  Κατά τα άλλα, δεν καταλαβαίνω πως γίνεται να έχεις live real-time ενημέρωση για την εισβολή σε κάποια χώρα στην Αφρική, με λεπτομέρειες για πυρομαχικά, στόχους, κτλ, όπως αναφέρεις. Εκτός αν ήσουν εκεί ο ίδιος ως παρατηρητής/δημοσιογράφος ή έχεις καθημερινό briefing στο ΥΠΕΘΑ. Σε κάθε περίπτωση, αυτά δεν κάνουν τη γνώμη σου σωστότερη ή όχι, ειδικά αν αυτή η πληροφόρηση είναι μονόπλευρη.

  Παρέθεσα το link προς ενημέρωση και μόνο. Δεν θα ήθελα να σχολιάσω τίποτα παραπάνω στο συγκεκριμένο θέμα, μια και είναι off-topic.

  ReplyDelete
 74. Άρε σερ πότε θα πεις και κάτι της ουσίας ρε φίλε μου? Κερκίδα σε βάλανε οι Γ700 και δεν το καταλάβαμε?

  ReplyDelete
 75. "Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης που άμα χρειαστεί θα σταθεροποιεί με τα λεφτά των τραπεζών όχι των tax payers. Πώς έρχεται και πληρώνει το κάθε κράτος ένα ποσό στο ΔΝΤ έτσι να κάνουν τα financial institutions για το διατραπεζικό ταμείο διαχείρισης κρίσεων. διορθώστε με αν δεν το έπιασα το θέμα."

  Αυτό είναι το πνεύμα νομίζω κι εγώ, αλλά ακόμα, παρά την κατάρρευση ιδεολογιών και συστήματος μπροστά μας, είμαστε δύσκαμπτοι και φοβισμένοι. Δεν έχουμε καταλάβει ότι η σελίδα άλλαξε και οι νικητές που θα διαμορφώσουν την αλήθεια βρίσκονται αλλού. Σερ, τι θα γίνει, θα σχολιάσεις ή είσαι υπεράνω? Μας σνομπάρεις? Εγώ πάντως περιμένω να σε ακούσω να μάθω κιόλας που δε γνωρίζω.

  ReplyDelete