Tuesday, January 29, 2008

Το κλίμα, οι αγορές και η... σύνταξη

Πως συνδέονται μεταξύ τους οι καιρικές μεταβολές, οι επενδύσεις και το ασφαλιστικό σύστημα
Από τον Χάρη Μάκκα*

Η αστάθεια και η έντονη μεταβλητότητα είναι κοινά χαρακτηριστικά των κεφαλαιαγορών και των κλιματικών αλλαγών του πλανήτη μας. Η πρόσφατη αστάθεια των χρηματιστηριακών αγορών, όπου οι επενδυτικές αξίες δείχνουν σημαντικές απώλειες, εστιάζεται στις ανησυχίες των αγορών για την προοπτική ύφεσης της αμερικανικής οικονομίας.

Από την άλλη, κάθε μέρα σχεδόν διαβάζουμε ή βλέπουμε ιστορίες για ακραία καιρικά φαινόμενα που διαδέχονται το ένα το άλλο σε διάφορα σημεία του πλανήτη, που μας ευαισθητοποιούν στις ανησυχίες των ειδικών για υπερθέρμανση της γης από τα αέρια του θερμοκηπίου.

Το κλίμα και οι κεφαλαιαγορές μπορεί να μην έχουν άμεση σχέση βραχυπρόθεσμα, αλλά συνδέονται ουσιαστικά σε ορίζοντα δεκαετιών, διά μέσου της επίπτωσης των κλιματικών αλλαγών στο παγκόσμιο μακροοικονομικό γίγνεσθαι, και συγκεκριμένα, μέσω του επενδυτικού κύκλου.

Βραχυπρόθεσμα, επενδύσεις στις διάφορες αγορές γίνονται με στάθμιση των επενδυτικών κινδύνων, με σύνθετα, αλλά ευρέως διαδεδομένα στατιστικά μοντέλα. Σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα (από 3 έως 30 έτη), οι επενδυτικοί κίνδυνοι είναι ουσιαστικά μακροοικονομικοί κίνδυνοι και λιγότερο κίνδυνοι αγορών. Δηλαδή, συνδέονται περισσότερο με μακροοικονομικές αβεβαιότητες όπως οι δημογραφικές τάσεις, οι τεχνολογικές αλλαγές, τάσεις δημοσιονομικών πολιτικών κ.λπ.

Όπως έδειξε το έργο του οικονομολόγου Robert Engle (βραβείο Nobel 2003, για τη συνεισφορά του στο autoregressive conditional heteroskedasticity, η ARCH),η μακροοικονομική αβεβαιότητα συνδέεται στατιστικά με τη μεταβλητότητα των αγορών και την αύξηση επενδυτικών κινδύνων.

Οσο μεγαλώνει η μεταβλητότητα των επενδυτικών αγορών, αυξάνονται οι επενδυτικοί κίνδυνοι, το επενδυτικό κοινό μειώνει τις θέσεις του στις αγορές και έτσι πέφτουν σταδιακά οι τιμές στις αγορές. Ετσι, περίοδοι με υψηλή μεταβλητότητα στις αγορές (π.χ. η δεκαετία του 1970) συνδέονται με προβληματικές μακροοικονομικές αποδόσεις στην ανάπτυξη κ.λπ., αλλά και χαμηλές αποδόσεις στις επενδύσεις. Αντίθετα, περίοδοι με χαμηλή μεταβλητότητα αγορών όπως η δεκαετία του 1990, αλλά και η δεκαετία που διανύουμε μέχρι σήμερα, συνδέονται με μακροοικονομική σταθερότητα και καλές επενδυτικές αποδόσεις.

Δεν γνωρίζει κανείς αν έχουμε ήδη μπει σε νέα, αρνητική φάση, με αυξημένη μεταβλητότητα και χαμηλές αποδόσεις. Ομως δύο από τις πιο ορατές αλλά πολύ βασικές πηγές μακροοικονομικής αβεβαιότητας και επενδυτικού κινδύνου για τις επόμενες 2-3 δεκαετίες κατά γενική ομολογία είναι:

(α) Η πιθανότητα ότι, λόγω των αερίων του θερμοκηπίου, οι κλιματολογικές συνθήκες στον πλανήτη θα είναι πολύ άσχημες.

(β) Η πιθανότητα ότι, λόγω της γήρανσης των κοινωνιών, τα ασφαλιστικά Ταμεία δεν θα μπορέσουν να στηρίξουν τις συντάξεις.

Εάν πράγματι το παγκόσμιο κλίμα είναι πολύ άσχημο σε είκοσι χρόνια, θα χρειαστούν επιπλέον οικονομικοί πόροι από νέες φορολογίες για την αντιμετώπισή του, με πιθανό αποτέλεσμα τη μείωση της παραγωγικότητας της παγκόσμιας οικονομίας. Αυτός είναι ένας πραγματικός μακροπρόθεσμος κίνδυνος, που προεξοφλούμενος από το επενδυτικό κοινό, επηρεάζει τις τιμές κεφαλαίων και περιουσιών σήμερα, αρνητικά.

Με την ίδια λογική, εάν –ή μάλλον όταν– σε είκοσι χρόνια δεν θα υπάρχουν αρκετοί εργαζόμενοι για να χρηματοδοτούν τα ελλείμματα όλων των συνταξιοδοτικών Ταμείων, θα περιμένουμε είτε αυξημένη φορολογία είτε μειωμένες συντάξεις. Οι επιπτώσεις και των δύο στις σημερινές τιμές κεφαλαίων είναι παρόμοια αρνητικές.

Σε πρόσφατη παγκόσμια ερευνά της Gfk, οι ανησυχίες των Ελλήνων για τις κλιματικές αλλαγές και το περιβάλλον φτάνουν το 34% (όπως και στη Σουηδία), μάλιστα στο ίδιο επίπεδο με αυτούς που δηλώνουν ανήσυχοι για ασθένειες και θάνατο. Πολυάριθμες έρευνες αναδεικνύουν επίσης την έντονη ανησυχία των Ελλήνων για τις συντάξεις τους.

Το Κιότο

Μέχρι τώρα, οι λύσεις του κλιματικού προβλήματος του πλανήτη κινούνταν στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Κιότο, δηλαδή βασικά με συμφωνίες για «βαθιές περικοπές» στους ρύπους του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) σε κάθε χώρα. Αυτές οι περικοπές θα γίνονταν με βάση προσυμφωνημένων ανωτάτων επιτρεπτών ορίων ρύπων (emission caps) κατά χώρα, ένα σύστημα διαπραγματεύσιμων ρύπων (emission trading systems) και κρατικές επιδοτήσεις ερευνών για καθαρές τεχνολογίες. Ομως τα μέχρι τώρα αποτελέσματα αυτών των πρωτοβουλιών που εστιάζονται κυρίως στον περιορισμό των ποσοτήτων των ρύπων είναι φτωχά, ιδίως αφού πολλές ρυπαίνουσες χώρες δεν συμμετέχουν στο Πρωτόκολλο, άλλες (όπως δυστυχώς και η χώρα μας) παραποιούν στοιχεία και γενικά οι πρωτοβουλίες αυτές δεν έχουν ενεργοποιήσει την παγκόσμια κοινωνία σε ικανοποιητικό βαθμό.

Ριζοσπαστική πρόταση

Μια πρόσφατη πρόταση του Αμερικανού οικονομολόγου Robert Engle είναι πολύ δελεαστική. Λύσετε και τα δύο προβλήματα (κλιματολογικό και ασφαλιστικό) ταυτόχρονα: επιβάλλοντας έναν φόρο ρύπανσης (φόρος διοξειδίου του άνθρακα) και με τα έσοδα, δημιουργώντας ένα ειδικό ημι-αυτόνομο επενδυτικό ταμείο για την αντιμετώπιση των μελλοντικών υποχρεώσεων του ασφαλιστικού συστήματος.

Ο φόρος κλιματολογικής ρύπανσης μπορεί να επιβάλλεται επί του αντιστοίχου του διοξειδίου του άνθρακα για όλους του ρύπους από τα αέρια θερμοκηπίου. Οι μετρήσεις των αερίων για κάθε χώρα, αλλά και για κάθε βιομηχανική εταιρεία, οργανισμό, κατοικία κ.λπ., είναι εφικτές. Η τιμολόγηση του φόρου είναι επίσης εφικτή, με βοήθεια και από το εν ενεργεία σύστημα διαπραγματεύσιμων ρύπων. Κάθε φορολογούμενο νομικό ή φυσικό πρόσωπο θα μπορεί να έχει μια μίνιμουμ αφορολόγητη ποσότητα εκπομπής ρύπων αερίων θερμοκηπίου (αντίστοιχο σε CO2), έτσι ώστε ουσιαστικά θα φορολογηθούν μόνον οι μεγάλες πηγές ρύπων.

Στην Ελλάδα, εκτιμάται ότι η ΔΕΗ είναι υπεύθυνη για πάνω από 50% των εκπομπών ρυπογόνων αερίων. Περίπου άλλο 25-30% προέρχεται από τις μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης και της εμπορικής ναυτιλίας) και το υπόλοιπο 15-25% από άλλες διασπαρμένες πηγές.

Αν ο φόρος κλιματολογικής ρύπανσης ανακοινωθεί τώρα ότι θα ισχύσει για παράδειγμα σε 3 ή σε 5 χρόνια, οι διάφοροι οικονομικοί φορείς (επιχειρήσεις, δημόσιος τομέας, ιδιώτες κ.λπ.) πιθανότατα θα σπεύσουν να μειώσουν τους ρύπους τους (το λεγόμενο «carbon footprint» τους) στο μεσοδιάστημα. Ετσι, οι επιχειρήσεις παραγωγής ενεργείας, αλλά και οι πάσης φύσεως βιομηχανίες θα οριοθετούσαν αντιρρυπαντικές τεχνολογίες, τα κράτη θα βελτίωναν τις συνθήκες για μαζικές συγκοινωνίες, οι ιδιώτες θα άλλαζαν συμπεριφορές ζώνης και κατανάλωσης. Ολα αυτά με άμεσο κέρδος για το κλίμα του πλανήτη, και κατ’ επέκταση και για την οικονομία. Η βελτίωση μπορεί να έλθει πριν καν μπει ο φόρος.

Γιατί τα έσοδα από τον προτεινόμενο φόρο να πάνε σε ταμείο κοινωνικής ασφάλισης και όχι σε ένα ταμείο σοφών επιστημόνων που θα επενδύει σε έρευνες για νέες αντιρρυπαντικές τεχνολογίες; Πρώτα, γιατί με την σωστή τιμολόγηση/φορολόγηση των ρύπων, η αγορά θα φέρει μάλλον πιο καλό και πιο γρήγορο αποτέλεσμα από τους σοφούς ερευνητές. Η εμπειρία στη χώρα μας με την επιδοματική γεωργία είναι σχεδόν τραγική. Και δεύτερο, γιατί ο προτεινόμενος φόρος είναι ηθικά πιο αποδεκτός, αλλά και πολιτικά ουδέτερος έως και αποδεκτός.

Προτάσεις για «πρασίνους φόρους» στην ενέργεια, τις μεταφορές, αλλά και τη ρύπανση του εδάφους και των υδάτινων πόρων, έχουν ήδη γίνει από πολλούς φορείς και πολιτικούς αναλυτές. Πρόσφατα ξεχωρίζουν προτάσεις του Στεφάνου Μάνου, της Ελληνικής Εταιρείας και του Μίμη Ανδρουλάκη.

Ολες αυτές όμως κινούνται πάντα στο πλαίσιο του κρατικού προϋπολογισμού, με το κράτος να εναποθέτει τα έσοδα του φόρου ρύπων CO2 στον κορβανά των εσόδων του κράτους και εν συνεχεία να διοχετεύει πόρους στα ασφαλιστικά ταμεία (ή όπως στην πρόταση του κ. Ανδρουλάκη, σε ένα νέο κρατικό υπερταμείο, το Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης των Γενεών) και αναλαμβάνει ουσιαστικά και τη διαχείριση των πόρων αυτών. Δυστυχώς, η ελληνική εμπειρία με τη διαχείριση των πόρων των υπαρχόντων ασφαλιστικών ταμείων κάθε άλλο παρά αισιοδοξία προσδίδει στην προοπτική ενός νέου κρατικού ταμείου.

Η διαχείριση του ενεργειακού φόρου

Ποιος και πώς θα διαχειρίζονται τα έσοδα από τη φορολογία της κλιματολογικής ρύπανσης; Ο γενικός εμπειρικός κανόνας είναι: όσο πιο μακριά από τους πολιτικούς, τόσο το καλύτερο. Μια πρόταση είναι η δημιουργία ενός ημι-αυτόνομου ταμείου-οργανισμού, όπως η Τράπεζα της Ελλάδος ή παρόμοιος με τα sovereign wealth funds της Νορβηγίας και άλλων, που να αναφέρεται μεν στη Βουλή των Ελλήνων, αλλά να απαγορεύει τη διαχείριση των πόρων του από την εκάστοτε κυβέρνηση.

Από τη φύση του, το ειδικό αυτό ταμείο θα κάνει κυρίως μακράς διαρκείας επενδύσεις, με διαγενεακό ορίζοντα. Θα λειτουργεί με καθεστώς πλήρους διαφάνειας και με κώδικα δεοντολογίας στο επενδυτικό αλλά και στο λειτουργικό επίπεδο, σύμφωνα με όλες της επιταγές της σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης. Καμιά πολιτική παρέμβαση δεν θα επιτρέπεται, είτε στο επενδυτικό ή στον λειτουργικό τομέα. Πιθανώς να έχει και αρκετούς περιοριστικούς όρους για επενδύσεις σε «πράσινες» και «ηθικές» επενδύσεις στις παγκόσμιες αγορές. Τέλος, μπορεί να αποδίδει ετήσιο μέρισμα στο υπάρχον εθνικό ασφαλιστικό σύστημα, η σε ένα νέο κοινό ταμείο κοινωνικής ασφάλισης.

* Ο κ. Μάκκας είναι οικονομολόγος - στέλεχος του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς. Το άρθρο του δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Καθημερινή στις 27 Ιανουαρίου 2007.

51 comments:

 1. εξαιρετικά ενδιαφέρουσες οι προτάσεις του Engle (λέτε να είναι απόγονος του Engels;) και του Μάκκα.

  ReplyDelete
 2. Σας ενημερώνουμε επίσης ότι στις Βρυξέλλες έχει ξεκινήσει ήδη από χτες διάσκεψη με θέμα Sustainable Energy E.U.S.E.W.).

  Η εβδομάδα που διανύουμε έχει οριστεί ως Sustainable Energy Week

  ReplyDelete
 3. ευρωπαϊκή εβδομάδα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

  ReplyDelete
 4. Μία από τις προτάσεις που έχει πέσει στο τραπέζι από την Επιτροπή είναι η αντικατάσταση των λαμπτήρων πυρακτώσεως με χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης σε όλα τα δημόσια κτίρια της ΕΕ.

  γι'αυτό πριν λύσουμε την εξίσωση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ας φροντίσουμε να αλλάξουμε κι εμείς τις παλιές λάμπες στο σπίτι μας με νέες χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης , ας μάθουμε να βγάζουμε τα ηλεκτρικά από τις πρίζες, ας κλείνουμε τις οθόνες των Η/Υ όταν δεν τους χρησιμοποιούμε και μετά κάνουμε και όλα τ'άλλα.

  ReplyDelete
 5. Η γενιά των 700 έχει μπροστά της δύο γιγάντιες προκκλήσεις.Την κλιματική αλλαγή και τη δημογραφική αλλαγή.Και οι δύο είναι ανθρωπογενείς άρα αντιμετωπίσιμες.Με ωρισμένες μάλιστα προυποθέσεις μπορούν να δημιουργήσουν μια νέα εποχή για την οικονομία,για τις επενδύσεις, για τη σχέση μας με τη φύση,για τη ποιότητα ζωής.Σ'αυτό το πόστ περιλαμβάνονται πολλές έξυπνες ιδέες αρκετά σχηματοποιημένες και ώριμες για εφαρμογή.Το ενθαρρυντικό είναι ότι η ΕΕ έχει αποφασίσει να προωθήσει τη "πράσινη οικονομία" ως το νέο αναπτυξιακό ευρωπαικό μοντέλλο.Ταιριάζει με το προφίλ της Ευρώπης και έχει όλες τις προυποθέσεις να γίνει η Ηπειρος η ηγετική δύναμη για μια ακόμη φορά ενός άλλου Πολιτισμού που μόλις άρχισε να διαμορφώνεται.

  ReplyDelete
 6. ama peis se ellina politiko gi ola ayta tha soy pei ai paidaki moy kops sapera, de ginontai ayta, ante kai na kanei sti teliki kamia eperotisi sti boyli. ase kiolas poy ama toy peis oti tetoies protaseis en eladi tis kanei o manos ki o androylakis kai i ayti i etaireia poy tin exei enas gnostos deksios ekkentrikos de thimamai pos ton lene, tha bgalei ilara.

  ReplyDelete
 7. Πράσινη οικνομία:Ενα αναπτυξιακό μοντέλλο στη καρδιά του οποίου θα βρίσκεται η περιβαλλοντική συνείδηση,που με τη σειρά της θα δημιουργεί μια νέα Αισθητική και εν τέλει μια νέα Ηθική.
  Μπορούμε εμείς οι Ελληνες να το ελπίζουμε όταν αυτές τις ώρες εκτυλίσσονται μπροστά μας φοβερές σκηνές υστερικού "Σκηνωματικού" τουρισμού;
  Οταν οι πολιτικοί μας ταγοί διαγωνίζονται στη διατύπωση γλοιωδών λιβανωτών για τον αποθανόντα αλλά οιονεί παρόντα Χριστόδουλο;
  Οταν ¨"Δημοκρατικοί" ηγέτες αναλύονται σε λυγμούς για την απώλεια του "εγγυητή της Εθνικής μας ταυτότητας";
  Να είναι καλά οι Βρυξέλλες,"τα ξένα κέντρα αποφάσεων", που θα μας το επιβάλλουν θέλουμε δε θέλουμε.Ευτυχώς είναι αργά για να το αποφύγουμε.
  Ευτυχώς υπάρχει και στην Ελλάδα ένα τέτοιο κέντρο.Είναι η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ και ο τηλεοπτικός και ερτζιανός ΣΚΑΙ.

  ReplyDelete
 8. Ετσι λοιπόν ηγέτες "της Δημοκρατικής παράταξης".Δεν ήταν ο Χριστόδουλος ο άνθρωπος που έκανε τις Εκκλησίες τηλεοπτικά στούντιο και Μαντράσσες,το Δημοκρατικό Πολίτευμα περιττή ενόχληση,το ράσσο αμφίεση τηλεοπτικού Στάρ και τη πλατεία Συντάγματος συλλαλητήριο και εξωρμητήριο για την υπονόμευση της Συντεταγμένης Πολιτείας.

  ReplyDelete
 9. Ο Χριστόδουλος διέπρεψε στους παραταξιακούς αγώνες.Εγινε ψηφοσυλλέκτης της "Δεξιάς του Κυρίου",αφόριζε με κάθε ευκαιρία τους "φωταδιστές" της Δύσης,σήκωνε τα λάβαρα στις πλατείες,ακουμπούσε σε παρακρατικά(Βαβύλης) και παραδικαστικά κυκλώματα,λοιδωρούσε τον εκσυγχρονιστή Σημίτη,σιγοντάριζε την υπονόμευση του Βαρθολομαίου,ασκούσε δική του Εξωτερική πολιτική,ερωτοτροπούσε με το ρόλο Αγιατολάχ.
  ΚΑΙ
  ΚΑΙ
  ΚΑΙ
  ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΑΓΑΠΗΤΟΙ "ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ ΗΓΕΤΕΣ" ΔΕΝ ΤΑ ΕΙΔΑΤΕ,ΔΕΝ ΤΑ ΑΚΟΥΣΑΤΕ,ΔΕΝ ΤΑ ΑΙΣΘΑΝΘΗΚΑΤΕ;

  ReplyDelete
 10. ε δεν ερωτοτροπούσε κιόλας, ΗΤΑΝ Αγιατολάχ Χομεϊνί. "τιμωρία θεού" οι δίδυμοι πύργοι, "βάρβαροι" οι Τούρκοι, "απολίτιστοι και χωρίς ιστορία" οι Ευρωπαίοι, "πίσω ολοταχώς" οι Έλληνες δεν είναι και λίγα.

  Καλλιέργησε συστηματικά το φόβο και όξυνε τα αμυντικά αντανακλαστικά της ελληνικής κοινωνίας. Η Εκκλησία και οι θρησκευόμενοι πολίτες δεν είναι ένα μονολιθικό μπλοκ. Ο Χριστόδουλος κυριάρχησε επιβάλλοντας μια αμερικανο-ευαγγελική άποψη για τη χώρα και τη ζωή. Ήταν ο Pat Robertson a la grec

  ReplyDelete
 11. πάντως παρμενίδη τα φυντάνια που βγαίνουν σαν σχολιαστές και σκίζουν τα κόμματα και το πολιτικό σύστημα καθημερινά , έχουν κάνει και πολύ μούγκα με το Χριστόδουλο.

  Την αυτολογοκρισία και το ΤΟΥΜΠΕΚΙ τα λέμε τώρα σεβασμό προς τον νεκρό. Όταν όμως κλωτσάνε στο κεφάλι τη βαριά άρρωστη ελληνική δημοκρατία δεν υπάρχει πρόβλημα. Είναι θεμιτό.

  Ξυπνήστε. Άλλο ο σεβασμός και άλλο η αξιολόγηση του βίου και των πεπραγμένων ενός δημόσιου προσώπου που επηρέασε βαθιά τις αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας τα τελευταία δέκα χρόνια.

  Έτσι ρε σεις θα το καταπιούμε το θέμα; Θα το θάψουμε κάτω από το χαλί σαν να μην έγινε τίποτα όλα αυτά τα χρόνια;

  ε ρε κάτι δημοκράτες του γλυκού νερού... Απο-χριστοδουλοποίηση τώρα.

  ReplyDelete
 12. Ακουσα το Παπουτσή χθες το βράδυ να μιλάει για το μακαρίτη με ένα σαλιάρικο τρόπο και ντράπηκα.Δεν με εκπλήσσουν βέβαια κάτι τέτοιοι πολιτικοί.Να φαντασθείς ότι τη πιό σεμνή δήλωση την έκανε ο Καραμανλής.Μπράβο του. Είναι μάγκας και γι'αυτό θα μακροημερεύσει στη πολιτική κυριαρχία.

  ReplyDelete
 13. @ Γ700

  "Ξυπνήστε. Άλλο ο σεβασμός και άλλο η αξιολόγηση του βίου και των πεπραγμένων ενός δημόσιου προσώπου που επηρέασε βαθιά τις αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας τα τελευταία δέκα χρόνια."

  ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΑ. Ο νεκρός δεδικαίωται, αλλά ΟΧΙ τα ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ των ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ.

  Ο Χρήστος Παρασκευαϊδης ΗΤΑΝ ΠΛΗΓΗ και ΚΑΤΑΡΑ. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τα αμαθή στρώματα μετα τον Ανδρέα Παπανδρέου, εκμαυλιστής ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ και ΨΥΧΩΝ extraordinaire.

  Η στιγμή του θανάτου, ακόμα και ενός φονηά έχει ιερότητα. ΑΛΛΑ ο
  ΘΑΝΑΤΟΣ του Παρασκευαϊδη είναι ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ για την ΧΩΡΑ.

  ΔΕΝ επιτρέπεται να γιορτάζουμε, ΑΛΛΑ δικαιούμεθα να αισιοδοξούμε λόγω του θανάτου του.

  ReplyDelete
 14. ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΗ τον αποκαλείτε Χριστόδουλο, αλλά ΧΡΗΣΤΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗ.
  Αυτό για τους γνώστες των Εκκλησιαστικών και Κανονικών Θεμάτων είναι Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ,

  είναι ΥΒΡΙΣ

  και ΥΒΡΙΣ του αξίζει.

  ReplyDelete
 15. Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ

  είναι

  ΝΕΚΡΟΣ

  ReplyDelete
 16. Αμ εκείνες οι θαχλαμαρίτθες-θυνεντεύξειθ του θαχλεπίθαχλου Σ. Θεοδωράκη;;;;

  Στην Ελλάδα

  όπου γεννήθηκε η ΚΑΛΛΙΕΠΕΙΑ και η

  ΚΟΜΨΟΤΗΤΑ του ΛΟΓΟΥ,

  ΕΞΕΛΙΠΕΝ

  κάθε ΑΙΣΘΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ και ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ

  ReplyDelete
 17. Κονφούκιος:
  "Η στιγμή του θανάτου, ακόμα και ενός φονηά έχει ιερότητα. ΑΛΛΑ ο
  ΘΑΝΑΤΟΣ του Παρασκευαϊδη είναι ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ για την ΧΩΡΑ.

  ΔΕΝ επιτρέπεται να γιορτάζουμε, ΑΛΛΑ δικαιούμεθα να αισιοδοξούμε λόγω του θανάτου του.

  January 29, 2008 12:10 PM"

  Ευτυχώς υπάρχουν και τέτοιες φωνές.

  ReplyDelete
 18. Από το πλαίσιο θέσεων του Μίμη Ανδρουλάκη Αλλαγές, Αλλαγές , Αλλαγές - Σημείο 15: Δύο παγκόσμιες αβεβαιότητες και μια διπλή καινοτόμα απάντηση του ΠΑΣΟΚ στην Ελλάδα και την Ευρώπη


  15. Η κλιματική αλλαγή από το φαινόμενο του θερμοκηπίου και η δημογραφική ανατροπή στις σύγχρονες κοινωνίες αποτελούν δύο μεγάλες προκλήσεις με παράλληλο χρονικό ορίζοντα στην εξέλιξή τους πράγμα που μας δίνει τη δυνατότητα να δώσουμε μια διπλή καινοτόμα απάντηση στην Ελλάδα, την Ευρώπη, τον Κόσμο:

  Προτείνουμε στην ΜΕΤΑ ΚΙΟΤΟ περίοδο έναν «πράσινο φόρο» στις σημαντικές πηγές εκπομπής CO2, πάνω από τα προβλεπόμενα όρια, κυμαινόμενο σύμφωνα με το επίπεδο ανάπτυξης κάθε χώρας, αναλογικό και δίκαιο, τα έσοδα του οποίου παρακρατούνται σε κάθε χώρα και χρηματοδοτούν τις μεγάλες κοινωνικές της προτεραιότητες.

  Στην Ελλάδα με την έντονη γήρανση της κοινωνίας και το οξύ πρόβλημα της δικαιοσύνης μεταξύ των γενεών προκρίνουμε κατά προτεραιότητα την πρόσθετη Χρηματοδότηση του Εθνικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης των Γενεών, που έχει σχεδιάσει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο θα στηρίξει με τις αποδόσεις του το ασφαλιστικό στη δυσκολότερη καμπή του, θα καλύψει το κόστος μετάβασης σ’ ένα βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα, θα ελαφρύνει τα βάρη στις νεότερες γενιές και θα μας δώσει τη δυνατότητα να μειώσουμε το μη μισθολογικό κόστος της εργασίας και συνεπώς να στηρίξουμε τον στόχο για την πλήρη απασχόληση.

  Με τον τρόπο αυτό το ΠΑΣΟΚ προτείνει στον ευρωπαϊκό χώρο τη μετατόπιση του βάρους της φορολογίας από την εργασία και τα είδη λαϊκής κατανάλωσης στις πιο επιβαρυντικές ρυπογόνες δραστηριότητες και δημιουργεί ισχυρά κίνητρα για «καθαρές» πράσινες τεχνολογίες.

  Προτείνουμε ο «πράσινος φόρος» εκπομπής CO2 και γενικά των αερίων του θερμοκηπίου να υποκαταστήσει την υφιστάμενη αγορά δικαιωμάτων εκπομπής αερίων η οποία δυσκολεύεται να λειτουργήσει αποτελεσματικά, δίνει τη δυνατότητα στις πιο ρυπογόνες βιομηχανίες να αγοράζουν φθηνές άδειες εκπομπής από τις αναπτυσσόμενες χώρες και να αναβάλλουν την εισαγωγή καθαρών τεχνολογιών, βάζει εμπόδια στον προγραμματισμό των επιχειρήσεων με τις αυξομειώσεις των τιμών των αδειών, περιορίζει το ενδιαφέρον της λαϊκής κινητοποίησης αφού οι ρυπογόνες πηγές συνεχίζουν να εκπέμπουν ασύδοτα στο άμεσο περιβάλλον των ανθρώπων και το κυριότερο τα έσοδα μεταφέρονται σε τρίτες χώρες και έτσι μειώνονται τα κίνητρα των χωρών εκπομπής CO2 να εξακριβώσουν τις υπερβάσεις των ορίων και να κάνουν αξιόπιστη τη σχετική διαδικασία επιθεώρησης και ελέγχου.

  Συνδέουμε το περιβάλλον με την εργασία και τη σύνταξη, την οικολογία με την κοινωνική δικαιοσύνη και δημιουργούμε ένα πανευρωπαϊκό «πράσινο – κόκκινο» κίνημα με ριζοσπαστικό δυναμικό και πρωτοφανείς διαστάσεις.

  ReplyDelete
 19. Με ΕΠΙΣΗΜΗ δήλωσή του, ο Γερουσιαστής Edward (Ted) Kennedy, εκπροσωπών την ευρύτερη οικογένεια, ΣΤΗΡΙΖΕΙ τον κύριο Obama.

  Πάντως, η εντυπωσιακή νίκη του στην Νότια Καρολίνα ΔΕΝ πρέπει να σας εντυπωσιάζει καθότι 50% (ίσως και πλέον) του πληθυσμού ΑΥΤΗΣ της πολιτείας είναι ΑΦΡΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ.

  Η κυρία Hillary Rodham-Clinton εξακολουθεί να είναι το φαβορί. Οι εκτιμήσεις όλων των χρηματο-πιστωτικών οργανισμών [που ειρωνικά έχουν πάντα την καλύτερη πληροφόρηση] και κυρίως της Μαίρης Λίντα [σας δουλεύω, της Merrill Lynch, εννοώ], είναι ότι ο επόμενος πρόεδρος θα είναι η κυρία Clinton.

  Aυτό είναι λόγος αισιοδοξίας για τους συντηρητικούς χρηματιστηριακούς κύκλους, διότι, ειρωνικότατα, ο Bill Clinton ήταν ο μόνος πρόεδρος τα τελευταία 25 χρόνια που, με την λήξη της 8ετίας του, ΟΧΙ μόνο ΔΕΝ άφησε ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ, αλλά ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΣΕ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 100 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΔΟΛΛΑΡΙΩΝ!!!!!!

  ReplyDelete
 20. Για να είναι κάποιος ΦΙΛΟΣ του ΠΑΣΟΚ σημαίνει εκάτερον (ή αμφότερα) από τα εξής δυό πράγματα
  1. ΑΠΥΘΜΕΝΗ ΒΛΑΚΕΙΑ
  2. ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΟ ΓΟΝΙΔΙΟ της ΑΠΑΤΗΣ

  Για να έρθουμε στο θέμα:

  Κοιμάται τον ΥΠΝΟ του ΔΙΚΑΙΟΥ όποιος θαρρεί ότι οι "πράσινοι φόροι" θα εξασφαλίσουν ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ!

  Πως φαίνονται οι ΑΝΘΡΩΠΟΙ που ουδέποτε διαχειρίσθηκαν χρήματα Η το μόνο που ξέρουν είναι να μετατρέπουν το χρυσάφι σε τσίγγο.

  ΑΥΤΑ σας τα λέει άτομο που μετατρέπει τον τσίγγο σε χρυσάφι και αν όχι σε χρυσάφι σε έργον τέχνης.

  ReplyDelete
 21. Καλά τώρα. Σε παρακολουθώ εδώ και καιρό. Ενίοτε λες καλά πράγματα, τις περισσότερες φορές αφορίζεις αφόρητα. Οι Έλληνες έχουμε μάθει να απαξιώνουμε , πρώτα ήταν η δεξιά μετά το σύστημα ΠΑΣΟΚ, τώρα ολόκληρο το πολιτικό σύστημα. Που θα σταματήσει αυτή η ιστορία άραγε; Εδώ θα βρεις σημείωμα του ΠΑΣΟΚ για το ασφαλιστικό

  ReplyDelete
 22. ΔΕΝ χρειάζεται. Το ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ τόχουμε έτοιμο, ΕΔΩ και ΤΩΡΑ.

  ReplyDelete
 23. Εγώ ΔΕΝ είπα ότι μόνο το ΠΟΛΙΤΙΚΟ σύστημα είναι διεφθαρμένο. ΑΥΤΟ θάταν επικίνδυνο. Θάκανε το τέως και άλλους να τρίβουν τα χέρια τους.

  Λέω λοιπόν ότι ΑΠΑΞΑΠΑΣ ο λαός έχει διαφθαρεί και κολυμπάει στη βρωμιά.
  Το θέμα άλλαις λέξεσι ΔΕΝ είναι ΠΟΛΙΤΙΚΟ, ΔΕΝ είναι ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟ,

  είναι ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ.

  Και, ακου δώ, τις πουτανιές σας ΟΧΙ σε μένα.

  ReplyDelete
 24. Θυμάσαι το άρθρο ενός Αμερικανού του Ντέιβις Στοχευμένη Φορολόγηση; που έλεγε ότι "αντί να σπαταλάμε τα λεφτά των φορολογουμένων για να φτιάχνουμε γέφυρες που δεν οδηγούν πουθενά κι άλλες ψηφοθηρικές δαπάνες, θα μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε θεσμικά πως οι πόροι των φορολογουμένων θα χρησιμοποιούνται σε σκοπούς προαποφασισμένους και γνωστούς εκ των προτέρων.

  Ένας πρακτικός τρόπος για να γίνει αυτό είναι να δημιουργηθούν «κεφάλαιακαταπιστεύματος» (trust funds) όπου θα κατατίθενται οι συλλεγμένοι φόροι ανάλογα με το σκοπό τους.";

  Κάτι αντίστοιχο ίσως μπορεί να γίνει κι εδώ. Πρόσεξε! Εγώ δε λέω ότι έτσι λύνεται το ασφαλιστικό. Όμως δημιουργείται ένα αποθεματικό υπέρ των νέων και των μελλοντικών γενεών. Δε συμφωνείς;

  ReplyDelete
 25. ΚΑΙ άκου επίσης, κοιτάξτε να καθαρίσετε κομμάτι την είσοδο του Κτηρίου στη Χαριλάου Τρικούπη που ζέχνει και είναι άθλιας αισθητικής σαν τις ΜΕΘΟΔΟΥΣ σας. Οι άλλοι στην Ρηγίλλης τόχουνε και λάμπει.

  ReplyDelete
 26. ΛΕΣ:
  Ένας πρακτικός τρόπος για να γίνει αυτό είναι να δημιουργηθούν «κεφάλαιακαταπιστεύματος» (trust funds) όπου θα κατατίθενται οι συλλεγμένοι φόροι ανάλογα με το σκοπό τους.";"

  Ερχεσαι τελευταίος και καταϊδρωμένος. ΑΥΤΑ τάχουμε συζητήσει ad nauseam εδώ μέσα, ξεκινωντας από την ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ των Κεφαλαίων του Εθνικού Ασφαλιστικού Συστήματος ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΗΣΑΜΕ πολύ παραπέρα.

  Τοχουμε ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΙ το ΘΕΜΑ.
  Κοίτα, το ΜΥΑΛΟ ενός Γ700άρη εδώ μέσα = 10,000 ΠΑΣΟΚΩΝ και λίγο λέω.

  Αστα, ΔΕΝ ΚΟΜΙΖΕΙΣ ΓΛΑΥΚΑ ΕΣ ΑΘΗΝΑΣ

  Υπάρχει ολόκληρο ΠΟΣΤ για το ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑ - TRUST FUND, το εξατομικευμένο ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΟ σύστημα συνταξιοδότησης κλπ κλπ.

  Αν ΘΕΛΕΤΕ στο ΠΑΣΟΚ να ξεστραβωθείτε, πολύ ευχαρίστως, στις 19 Φεβρουαρίου θα είμαι στην Αθήνα.
  ΠΙΣΤΕΥΩ σ' αυτό που ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΕ ο Ιδρυτής σας
  δλδ
  δια της ΠΑΙΔΕΙΑΣ, της ΥΠΟΜΟΝΗΣ και της ΕΠΙΜΟΝΗΣ,
  επιτυγχάνονται τα πάντα.

  Αντ' αυτού, ΕΣΕΙΣ επιλέξατε την οδόν της ΑΠΑΤΗΣ και το χειρότερο, ΟΧΙ πως να γίνετε πλούσιοι οι ίδιοι, ΑΛΛΑ πώς να κάνετε εμένα φτωχό!!!!!
  Η ΜΑΝΙΑ σας, ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΟΛΟΥΣ στο ΕΠΙΠΕΔΟ σας, το manageable proportions!

  ReplyDelete
 27. Mε άλλα λόγια, φίλε πασόκε, ΥΠΑΡΧΟΥΝ άκρως SOPHISTICATED άτομα εδώ μέσα και είναι πολλά.

  ReplyDelete
 28. Είσαι πολύ επιθετικός, αλλά εγώ δε μασάω. Άκου λίγο. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι μόνο οι κάφροι της Χαριλάου Τρικούπη, οι δελφίνοι, οι παράγοντες και όλη αυτή η σάρα και μάρα που έχει μαζευτεί εκεί μέσα εδώ και χρόνια. ΟΚ? Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου υγιές και σκεπτόμενο ΠΑΣΟΚ. Εσύ φυσικά δεν πιστεύεις ότι υπάρχει τέτοιο πράγμα αλλά να σου πω και κάτι; Γούστο σου καπέλο σου και καουμποϊλίκι σου. Δεν είμαι εδώ για να κάνω καθοδήγηση φιλαράκι. Απλά επειδή παρακολουθώ τα κομματικά λόγω προσωπικής διαστροφής ή όπως θες πες το, και διαβάζω και τη γ700, ενημερώνω ότι έχει καταθέσει πρόταση ο Μίμης σχετικά με το θέμα του σημερινού ποστ. Κατά τ' άλλα εγώ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ συμφωνώ με τις θέσεις των παιδιών για το ασφαλιστικό και το κείμενο του ΠΑΣΟΚ στο έβαλα για να δεις ότι σε σχέση με πριν που ήταν η Βάσω στον τομέα οικονομίας τώρα με την Κατσέλη υπάρχει μετατόπιση σε πολλά. comprios?

  ReplyDelete
 29. ΔΕΝ χριεάζομαι τις ΘΕΣΕΙΣ του ΜΠΑΛΛΑΡΙΝΟΥ και ΝΟΥΜΕΡΙΣΤΑ.

  Αυτές, να πεις του ΑΡΡΙΒΙΣΤΑ και ΣΑΛΤΑΔΟΡΟΥ, από μέρους μου, να τις ΑΝΕΒΑΣΕΙ

  στο ΘΕΑΤΡΟ PEROQUET, τέρμα οδού Καρόλου, Πλατεία Καραϊσκάκη,
  όπως του αρμόζει.

  ReplyDelete
 30. Αλλη ΡΟΥΦΙΑΝΑ αυτή, μην αρχίσω τα πεπραγμένα της στας Αμερικάς!

  ReplyDelete
 31. @φίλος ΠΑΣΟΚ

  Φίλε πάθαμε μια ψυχρολουσία χθές και σήμερα με τα εγκώμια,που θα τα ζήλευαν και οι καλύτεροι Βυζαντινοί ποιητές,της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ για το θάνατο του Παρασκευαίδη.
  Ολη αυτή η δουλειά για τις πολιτικές θέσεις του Ανδρουλάκη,της Κατσέλη,του ΓΑΠ κλπ,αν δεν είναι ενταγμένη σε ένα πολιτικό σχέδιο διαφοροποίησης του ΥΦΟΥΣ και του ΗΘΟΥΣ του νέου ΠΑΣΟΚ από το καθεστωτικό ΠΑΣΟΚ,θα πάει στο καλάθι των αχρήστων.Γιατί αυτά που εμείς βλέπουμε και ακούμε αυτές τις μέρες από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ είναι ύμνοι για έναν αδίστακτο πολιτικάντη που λειτουργούσε ως παραταξιακός ψηφοσυλλέκτης και που στο πέρασμά του τραυμάτισε την Ελληνική Δημοκρατία.

  ReplyDelete
 32. Character Assassination! Κάνεις ακριβώς αυτό που δεν θες να κάνουν οι άλλοι σε σένα. Για το σημείο 15 τι λες;

  ReplyDelete
 33. @ εχθρό χριστόδουλου, εδώ πάω πάσο.

  ReplyDelete
 34. "15. Η κλιματική αλλαγή από το φαινόμενο του θερμοκηπίου και η δημογραφική ανατροπή στις σύγχρονες κοινωνίες αποτελούν δύο μεγάλες προκλήσεις με παράλληλο χρονικό ορίζοντα στην εξέλιξή τους πράγμα που μας δίνει τη δυνατότητα να δώσουμε μια διπλή καινοτόμα απάντηση στην Ελλάδα, την Ευρώπη, τον Κόσμο: "

  Αυτά γράφτηκαν "δια χειρός και νοός" Μίμη Ανδρουλάκη.Είναι καταπληκτική η σύλληψή τους.Ο Μίμης είναι ο πρωτοπόρος διανοητής με τεράστια παραγωγή ιδεών που σιγά-σιγά μας διαποτίζουν όλους όσοι τροφοδοτούμαστε από αυτό το κοίτασμα.
  Ο τρόπος όμως που αντιμετωπίστηκε από το ΠΑΣΟΚ "ο βίος και η πολιτεία του Χριστόδουλου" μας έκανε να πιστέψουμε ότι ένας βαθύς και ύποπτος συντηρητισμός κυριαρχεί στα ρετιρέ του ΠΑΣΟΚ.

  ReplyDelete
 35. Ένας βαθύς και ύποπτος συντηρητισμός κυριαρχεί στην Ελλάδα γενικά. Δυστυχώς. Και τέμνει οριζόντια όλους τους πολιτικούς σχηματισμούς μηδενός εξαιρουμένου. Ο Χριστόδουλος έβαλε το χέρι του για να συμβεί αυτό. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν μεν ισχυρές προοδευτικές προσδοκίες κι αιτήματα αλλαγής σε μεγάλα τμήματα του πληθυσμού, όμως δε φαίνεται να δημιουργείται κάποια σοβαρή προοδευτική συμμαχία που να τινάξει το σύστημα στον αέρα και να βγει μπροστά. Διάσπαρτες δυνάμεις και φωνές ατάκτως σκορπισμένες στην πολιτική γεωγραφία...

  ReplyDelete
 36. 15. Η κλιματική αλλαγή από το φαινόμενο του θερμοκηπίου και η δημογραφική ανατροπή στις σύγχρονες κοινωνίες αποτελούν δύο μεγάλες προκλήσεις με παράλληλο χρονικό ορίζοντα στην εξέλιξή τους πράγμα που μας δίνει τη δυνατότητα να δώσουμε μια διπλή καινοτόμα απάντηση στην Ελλάδα, την Ευρώπη, τον Κόσμο: "

  ΚΑΙ ΑΝΑΡΩΤΙΟΜΟΥΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΙ γιατί έχω ΦΑΓΟΥΡΑ..............

  ReplyDelete
 37. χρτς, χρτς , εντάξει υπερβάλλεις. το κείμενο του Ανδρουλάκη είναι καλό , δεν καταλαβαίνουμε την αρνητική στάση ως προς το κείμενο per se. Έχει μέσα πολύ πράμα για να προβληματιστεί κανείς.

  ReplyDelete
 38. ΜΟΝΟ ανόητοι αμφισβητούν την εξυπνάδα του. Αλλωστε, αν δεν ήταν ιδιοφυής ΠΩΣ θάχε κάνει τόσα ΑΛΜΑΤΑ εις ΥΨΟΣ και ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ άνευ παραμικρού κόστους......

  Το ΘΕΜΑ είναι το ΗΘΟΣ των ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, όπως για τους αρχιεπισκόπους, δεν είναι οι θεολογικές περγαμηνές, αλλά η θεολογική προσήλωση στο, και υπηρεσία του ΠΟΙΜΝΙΟΥ.

  ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΕΣ είναι γεμάτος ο τόπος. Ο πολιτικός απαιτείται να έχει
  1) ΚΟΙΝΟΝ, ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ΝΟΥΝ
  2) ΗΘΙΚΟ ΣΘΕΝΟΣ και
  3) ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΛΗΨΗΣ ΤΑΧΕΩΝ και ΣΩΣΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

  ReplyDelete
 39. Ο κύριος Ανδρουλάκης ΔΕΝ κατατάσσεται στους ΑΝΗΘΙΚΟΥΣ διότι ΑΠΛΑ
  ΑΠΛΟΥΣΤΑΤΑ

  είναι

  ΑΗΘΗΣ

  Το άηθες του χαρακτήρα σε συνδυασμό με την ιδιοφυία του, τον διαφοροποιεί σε

  ΑΚΡΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΑΤΟΜΟ

  ReplyDelete
 40. το παραπάνω όχι ως προς το αήθης

  ReplyDelete
 41. Οι ηθικολογίες είναι μασκαρεμμένο ξεκατίνιασμα.
  Τις χρησιμοποιούν όσοι τα επιχειρήμματά τους είναι φτωχά.

  ReplyDelete
 42. Τις χρησιμοποιούν όσοι τα επιχειρήμματά τους είναι φτωχά.

  Αμε, μάθε Ελληνικά και μετά μιλάς ad infinitum.
  Προς το παρόν, η σιωπή είναι χρυσός.

  ReplyDelete
 43. ΤΙ ΩΡΑΙΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ....

  ΟΤΑΝ πηγαίναμε στο Δημοτικό και Γυμνάσιο και πέθαινε αρχιεπίσκοπος, είχαμε χαρά διότι η μέρα της κηδείας ήταν αργία. Το ίδιο και όταν πέθανε ο Παύλος, είμασταν γυμνασιόπαιδες.

  Θυμάμαι που μας παρεκίνησαν οι καθηγητές να πάμε ομαδικά μπροστά στα Προπύλαια της Βουλής, στη κηδεία του Παύλου (οι μισοί μαθητές ήσαν παιδιά υπουργών και βουλευτών της ΕΚ και της ΕΡΕ). Και τους λέω, "Βρε κερατάδες θα περάσω από τη Βουλή και όποιος παρουσιασθεί θα μπει στο στόχαστρό μου - διαλέγετε και παίρνετε. Θα βρεθούμε όλοι στις 11 στο Dolce (σσ το σημερινό "Φίλιον" στην οδό Σκουφά) και θα ανεβούμε προς Λυκαβηττό, θάρθουν και από το 2ο Θηλέων της Μαρασλή"

  Φθάνω στη Βουλή. Ουδείς μαθητής. Μόνο οι καθηγητές παρόντες, οι περισσότεροι δημοκρατικοί οι φουκαράδες, μαθητές του Δελμούζου, αλλά έτρεμαν τις θέσεις τους - μιλάμε για αστυνομικόν κράτος.
  Μου λέει ο κ. Περιστεράκης, "Πάλι συνωμότησες;" στο οποίο αποκρίθηκα,
  "Διαμαρτύρομαι κύριε καθηγητά ... υπερτιμάτε τις ικανότητές μου και υποτιμάτε την νοημοσύνη των συμμαθητών μου."
  Υπομειδίασε και μούπε, "Καλά πήγαινε τώρα να τους βρεις και να είστε ευπρεπείς όπου πάτε ομαδικώς."

  Αξέχαστες στιγμές!!!!!!!!!!!!!
  Τα ωραιότερα χρόνια της ζωής μου.

  χαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχα

  ReplyDelete
 44. ΑΣΧΗΜΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ!!!!!!!

  "ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ (ASSOCIATED PRESS):

  FORECLOSURES SOARED 79 PERCENT IN 2007

  By ALEX VEIGA,AP
  Posted: 2008-01-29 13:57:12
  Filed Under: Mortgages

  LOS ANGELES (Jan. 29) -- The number of U.S. homes that slipped into some stage of foreclosure in 2007 was 79 percent higher than in the previous year, a real estate tracking company said Tuesday. Many homeowners started to fall behind on mortgage payments in the last three months, setting the stage for more foreclosures this year.

  About 1.3 million homes received foreclosure-related warnings last year, up from 717,522 in 2006, Irvine-based Realty Trac Inc. said. Foreclosure filings rose 75 percent from the previous year to 2.2 million."

  Παίδες έρχονται άσχημες μέρες οικονομικά - μαζευτείτε. Κάνετε οικονομίες.

  FRUGALITY IS VIRTUE

  ReplyDelete
 45. Kokokomfou is nothing but a lousy effing nurd

  ReplyDelete
 46. Ρίχνοντας μια ματιά στα σχόλια του πόστ διαπίστωσα την ακαταδεξία μας κα τη σνομπαρία μας να κάνουμε διάλογο με το "φίλο του ΠΑΣΟΚ"(Μίμης Ανδρουλάκης;)για ένα θέμα που υποτίθεται αποτελεί το βασικό λόγο ίδρυσης αυτού του μπλόγκ.Και όχι μόνο δεν κάναμε διάλογο αλλά αρχίσαμε να λοιδωρούμε το Μίμη.Αυτό ο Χριστόδουλος το έλεγε ΠΤΩΧΟΑΛΑΖΟΝΕΙΑ.

  ReplyDelete
 47. Κανείς ,πλην κομφούκιου, δε λοιδώρησε τον Μίμη. Για την ακρίβεια έχουμε κατεβάσει το κείμενο που μας παρέπεμψε το λινκ και το διαβάζουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο φίλος παραπάνω έθεσε πολύ σωστά το θέμα, μάλιστα το συσχέτισε και με το άρθρο περί Στοχευμένης Φορολόγησης που είχαμε ανεβάσει πριν από μερικούς μήνες

  ReplyDelete
 48. Χιλιάδες νέοι παρελαύνουν και προσκυνούν το Σκήνωμα του Εκφραστή και Καλλιεργητή των φοβικών συνδρόμων των Νεοελλήνων.Οι νέοι μπροστάρηδες στο "πίσω ολοταχώς".Το κατανοήσαμε τι σημαίνει αυτό;

  ReplyDelete
 49. χτες η Πετραλία επανέφερε παλιότερη πρόταση της ΝΔ για αυτοτελή Ταμεία κάτω από κοινή διοικητική «ομπρέλα».

  ReplyDelete
 50. Έγραφε τον Μάιο του 2005 η Ελευθεροτυπία σε άρθρο της με τίτλο
  Κοινή διοίκηση σε όλα τα ταμεία

  Εισηγήσεις για την κατάργηση όλων των διοικήσεων των ασφαλιστικών ταμείων και τη συγκρότηση ενός ενιαίου διοικητικού συμβουλίου, το οποίο θα διαχειρίζεται την περιουσία όλων των ασφαλισμένων της χώρας, μελετά η κυβέρνηση σε μια προσπάθεια να να εμφανιστεί ότι αναλαμβάνει κάποιες πρωτοβουλίες.

  Σε εσωτερικό σημείωμα, που εξετάζεται ταυτόχρονα στο μέγαρο Μαξίμου και σε αρμόδιο υπουργείο, αναφέρονται τα εξής: Ανεξάρτητα από πολιτικούς υπολογισμούς -και πολιτικό κόστος-, πρέπει να εξεταστεί η αναγκαιότητα λήψης των παρακάτω μέτρων:

  1. «Συγχώνευση όλων των ασφαλιστικών ταμείων σε νέα, δύο ή το πολύ τρία, ανάλογα με το χώρο προέλευσης των ασφαλισμένων (τραπεζικοί, δημόσιοι υπάλληλοι-συνταξιούχοι κ.λπ.), με ενιαία νομοθεσία (ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις). Αναμφίβολα η λήψη σήμερα τέτοιων ριζοσπαστικών μέτρων, κάτω από τις ιδιαιτερότητες των διαφόρων ταμείων, τα προνομιακά κεκτημένα ορισμένων ασφαλισμένων και το φορτισμένο συντεχνιακό και πολιτικό κλίμα, δεν είναι εφικτή». Η λύση αυτή, λοιπόν, απορρίπτεται από το συγκεκριμένο σημείωμα.

  2. Προκρίνεται, όμως, η εξής, διέξοδος: «Υπαγωγή όλων των ασφαλιστικών ταμείων κάτω από ένα διοικητικό συμβούλιο, εφαρμόζοντας για τους ασφαλισμένους του κάθε ταμείου το νομοθετικό πλαίσιο και τον κανονισμό που το διέπει, ώστε να μη θιγούν κεκτημένα ασφαλισμένων και να αποφευχθούν κοινωνικές αναταραχές».

  3. Στη συνέχεια απαριθμούνται τα θετικά της πρότασης: «Συγκρότηση ενός ολιγομελούς συμβουλίου, από εξειδικευμένα στελέχη, γνώστες της χρηματαγοράς, που μπορεί να βρεθούν μέσα από τον ιδιωτικό τομέα, με συνέπεια τη διασφάλιση των συμφερόντων κάθε ταμείου. Ετσι, αποτρέπονται οι δαπάνες: α) Του αριθμού των μελών των δ.σ., αφού αντί για 1.000 συμβούλους 85 ταμείων θα απαιτηθούν μόνο 10-15 μέλη για ένα δ.σ. β) Των υπαλλήλων διοικητικής και γραμματειακής στήριξης. γ) Των σημερινών λειτουργικών εξόδων (μισθώματα κ.λπ.)».

  4. Το σημείωμα εισηγείται, τέλος, μέτρα που διεκδικούν ευρύτερη συναίνεση: «Επιλογή των μελών του δ.σ. από Διακομματική Επιτροπή της Βουλής και θεσμοθέτηση ισχυρών κανόνων λειτουργίας, καθιέρωση ελέγχου και κανόνων που να αφορούν τις επενδυτικές επιλογές και συναλλαγές».

  ReplyDelete