Monday, November 5, 2007

Μύθοι και αλήθειες για τις συντάξεις

Από τον Μάνο Ματσαγγάνη*

Διάφοροι μύθοι υπολανθάνουν στη συζήτηση για τις συντάξεις, ακόμη και όταν δεν αναφέρονται πάντα ρητά σε αυτή. Όπως όλοι οι μύθοι, έχουν και αυτοί μια δόση αλήθειας. Η ανασκευή τους ίσως συμβάλλει στην αναζήτηση λύσεων για τα υπαρκτά (όχι φανταστικά) προβλήματα, καθώς και στην ανάδειξη των όψεων παθογένειας του σημερινού συστήματος συντάξεων που συχνά λησμονούνται.

«Έχουμε ένα φτωχό και μίζερο σύστημα συντάξεων»

1. Η δημόσια δαπάνη για τις συντάξεις έχει ξεπεράσει το 12% του ΑΕΠ. Εάν το συγκρίνουμε με άλλες χώρες της Ε.Ε. θα δούμε ότι είναι μάλλον πολύ. Στη Σουηδία είναι χαμηλότερο παρ' ότι εκεί το ποσοστό ηλικιωμένων στον πληθυσμό είναι υψηλότερο από το δικό μας. Θα αναρωτηθεί κάποιος: «Και δεν μπορεί να αυξηθεί κι άλλο;». Μέχρι ενός σημείου ναι, αρκεί βέβαια να είμαστε έτοιμοι ως κοινωνία να μειώσουμε κάτι άλλο: την ιδιωτική κατανάλωση (αν και το φορολογικό βάρος έχει αυξηθεί πολύ τα τελευταία χρόνια), αλλά και την υπόλοιπη δημόσια δαπάνη, για άμυνα αλλά και για εκπαίδευση, για υγεία, για πρόνοια, για προώθηση της απασχόλησης, για κοινωνική κατοικία, για παιδικούς σταθμούς κ.τ.λ. Υπάρχουν, πάντως, όρια: καμία οικονομία δεν αντέχει μια δημόσια δαπάνη για τις συντάξεις της τάξης του 25% (το 2025) ή του 40% (το 2045).

«Η κρατική χρηματοδότηση είναι χαμηλή»

2. Η αλήθεια είναι ότι το κράτος χρηματοδοτεί τα ελλείμματα των ταμείων με ένα ποσό της τάξης του 1,3 τρισ. (3,2% του ΑΕΠ), που εκτιμάται ότι θα φτάσει το 7,4% το 2025 και το 14,1% το 2050. Σε αυτό δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη για τις συντάξεις των εργαζομένων στο Δημόσιο και τις ΔΕΚΟ που έχει αναλάβει (κατά κανόνα, με μεγάλη γενναιοδωρία) ο κρατικός προϋπολογισμός.

Είναι αλήθεια ότι στο παρελθόν το κράτος υποχρέωνε τα ταμεία να δεσμεύουν τα αποθεματικά τους σε καταθέσεις αρνητικού πραγματικού επιτοκίου, όπως και ότι πιο πρόσφατα αθέτησε τις δεσμεύσεις περί τριμερούς χρηματοδότησης που απορρέουν από τον νόμο Σιούφα (αν και έχει ήδη συμφωνηθεί διαδικασία εξόφλησης της οφειλής). Όμως, ενώ αυτά συμβάλλουν στη γενική σύγχυση, δεν μεταβάλλουν την εικόνα για την έκταση της κρατικής χρηματοδότησης.

«Το σύστημα έχει ελλείμματα λόγω κακής διαχείρισης»

3. Η διαχείριση δεν μπορεί να είναι κακή σε ένα σύστημα με εκατοντάδες ταμεία που απασχολούν το 1% του συνόλου των εργαζομένων. Όμως, τα ελλείμματα οφείλονται σε κάτι άλλο: το σύστημα δίνει σε μεγάλο αριθμό συνταξιούχων υπερβολικά υψηλές συντάξεις σε σχέση με τις εισφορές που καταβλήθηκαν από τον εργαζόμενο και τον εργοδότη του. Πολύ υψηλότερες από τη σύνταξη που θα χορηγούσε έναντι ισόποσων εισφορών μια ασφαλιστική εταιρεία.

«Τα ελλείμματα δεν είναι παρά έκφραση της κοινωνικής αλληλεγγύης»

4. Σίγουρα όχι όταν είναι εκτός ελέγχου, γιατί τότε εξευτελίζεται μια τουλάχιστον εκδοχή της αλληλεγγύης: η αλληλεγγύη των γενεών. Το να εμμένουμε στο σημερινό σύστημα που συσσωρεύει ελλείμματα είναι σαν να στέλνουμε απλώς τον λογαριασμό στις επόμενες γενιές.

Συνεπώς, τα ελλείμματα θα πρέπει να είναι εντός ελέγχου (4% του ΑΕΠ; 5%; Είναι θέμα επιλογής, ας μην ξεχνάμε όμως ότι υπάρχουν και άλλες κοινωνικές ανάγκες, ενδεχομένως πιεστικότερες).

Υπάρχει και μια δεύτερη προϋπόθεση για να είναι η κρατική χρηματοδότηση «έκφραση της κοινωνικής αλληλεγγύης»: ότι κατανέμεται δίκαια. Πρόκειται για ελάχιστη προϋπόθεση, η οποία όμως δεν πληρείται ούτε στο ελάχιστο: αυτός είναι ο μεγαλύτερος από όλους τους μύθους για τις συντάξεις.

«Η κοινωνική ασφάλιση συμβάλλει στην αναδιανομή του εισοδήματος»

5. Η (πικρή) αλήθεια είναι ότι το σύστημα συντάξεων δεν μετριάζει τις κοινωνικές ανισότητες, αλλά τις αναπαράγει (και συχνά τις εντείνει). Πράγματι, ο κρατικός προϋπολογισμός μπορεί να ενισχύει άμεσα τον ΟΓΑ (και τις συντάξεις απόρων), το ΙΚΑ (και τις κατώτατες συντάξεις), το ΝΑΤ. Όμως, ενισχύει επίσης (παρ' ότι πιο έμμεσα) και το ταμείο των γιατρών ΤΣΑΥ (μέχρι πρότινος με ποσοστό επί της τιμής των φαρμάκων, τώρα με το ισόποσό του), το ταμείο των μηχανικών ΤΣΜΕΔΕ (με ποσοστό επί του κόστους των δημοσίων έργων), το Ταμείο Νομικών (με το «δικόσημο»), τα Ταμεία συντακτών (με το «αγγελιόσημο»). Ακόμη πιο έμμεσα, το κοινωνικό κόστος των συντάξεων στις ΔΕΚΟ καταλήγει να το πληρώνει εν μέρει ο καταναλωτής ­ ενώ κάτι παρόμοιο φαίνεται να ισχύει και στις τράπεζες, όπου ο συνδυασμός υψηλής κερδοφορίας και υψηλών αποδοχών (και συντάξεων) δεν μου φαίνεται άσχετος με το «άνοιγμα» μεταξύ επιτοκίου καταθέσεων και επιτοκίου χορηγήσεων.

Χάρη σε αυτόν τον επιλεκτικό και αδιαφανή τρόπο κατανομής των κοινωνικών πόρων, οι εισφορές σου «αυγαταίνουν» περισσότερο εάν είσαι δημοσιογράφος, ή γιατρός, ή μηχανικός, ή δικηγόρος, ή στρατιωτικός, ή σε κάποια ΔΕΚΟ, ή έστω στο Δημόσιο ­ πολύ περισσότερο από ό,τι εάν είσαι στο ΙΚΑ. Έτσι, μεταξύ δύο ασφαλισμένων ίδιας ηλικίας που πληρώνουν τις ίδιες εισφορές, ο ασφαλισμένος του ΙΚΑ θα βγει στη σύνταξη έως και 10 χρόνια αργότερα από τον ασφαλισμένο του ΤΑΠ-ΟΤΕ ή του ΤΣΜΕΔΕ ­ και όταν βγει θα παίρνει χαμηλότερη σύνταξη.

«Το σύστημα ­ τουλάχιστον ­ ευνοεί τις γυναίκες»

6. Όχι όλες! Σίγουρα όχι όσες δεν εργάζονται (κατά κανόνα λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων φροντίδας παιδιών ή ηλικιωμένων συγγενών). Ούτε όσες, συχνά για παρόμοιους λόγους, κατάφεραν να εργαστούν μόνο 8, ή 10, ή 12, ή ακόμη 14 χρόνια και έτσι δεν «στοιχειοθετούν» δικαίωμα για σύνταξη.

Βέβαια, το σύστημα ευνοεί τις εργαζόμενες του «προστατευμένου» τομέα. Όσο για τις ρυθμίσεις που αφορούν τις μητέρες ανηλίκων, τις βρίσκω υπερβολικά ευνοϊκές. Ακόμη και με το σημερινό «αυστηρότερο» καθεστώς (δηλ. μετά τη σταδιακή κατάργηση της 15ετίας), μια μητέρα ανηλίκων με 25 χρόνια δουλειάς στο Δημόσιο δικαιούται πλήρη σύνταξη στα 50: δηλ. με τελευταίες αποδοχές 300.000 δρχ. τον μήνα θα πάρει σύνταξη 240.000 δρχ. τον μήνα. Με τόσο λίγα χρόνια ασφάλισης και τόσο πολλά χρόνια σύνταξης (μια γυναίκα 50 χρόνων ζει στην Ελλάδα κατά μέσον όρο έως τα 80) μια ασφαλιστική εταιρεία είναι ζήτημα εάν θα της έδινε 40.000 δρχ. τον μήνα, και αυτό μόνο εάν πλήρωνε ασφάλιστρα ίσα με τις εισφορές του ΙΚΑ.

«Ναι, αλλά» θα πει κάποιος «έτσι προστατεύεται η μητρότητα». Μια μητέρα ανηλίκων 50 ετών αναγκάζεται σχεδόν να βγει στη σύνταξη προτού τα παιδιά της πάψουν να είναι ανήλικα. Εάν θέλουμε να προστατεύσουμε τη μητρότητα, με πολύ λιγότερους πόρους θα μπορούσαμε να γεμίσουμε την επικράτεια με βρεφονηπιακούς σταθμούς και να πληρώνουμε σε όλες τις εργαζόμενες διετείς άδειες τοκετού με πλήρεις αποδοχές (και χωρίς επιβάρυνση του εργοδότη).

«Τα όρια ηλικίας είναι ήδη υψηλά και δεν μπορούν να αυξηθούν»

7. Τα όρια ηλικίας είναι υψηλότερα σε πλουσιότερες χώρες (όπου οι άνθρωποι μάλιστα ζουν λιγότερο από εμάς). Γενικά, καθώς ζούμε περισσότερα χρόνια και με καλύτερη υγεία, είναι λογικό να προσαρμόζουμε την πραγματική μέση ηλικία συνταξιοδότησης προς τα πάνω. Εκτός και αν προτιμάμε να παίρνουμε χαμηλότερες συντάξεις (η τρίτη λύση, η περαιτέρω αύξηση των εισφορών ως ποσοστό του μισθού, δεν προτείνεται από κανέναν).

Χαμηλή ηλικία συνταξιοδότησης σημαίνει λιγότερα χρόνια εργασίας (και άρα ασφάλισης) και ταυτόχρονα περισσότερα χρόνια στη σύνταξη ­ και αυτό με τη σειρά του σημαίνει μικρότερο διά βίου εισόδημα. Εκτός και εάν θέλουμε να βγαίνουμε στη σύνταξη νωρίτερα μόνο και μόνο για να μπορούμε απερίσπαστοι να συνεχίσουμε να δουλεύουμε «στη μαύρη» (όπως οι συνταξιούχοι της Εθνικής που πιάνουν δουλειά ως σύμβουλοι της Πίστεως, οι μητέρες ανηλίκων του Δημοσίου που ανοίγουν μπουτίκ κ.ο.κ.). Επιπλέον, η εξίσωση όλων των ορίων ηλικίας στα 65 ουσιαστικά «πλήττει» κυρίως τους «παλαιούς» ασφαλισμένους των «ευγενών» ταμείων. Οι περισσότεροι από τους υπόλοιπους είναι ήδη στα 65.

Σε κάθε περίπτωση, για την αύξηση της πραγματικής ηλικίας συνταξιοδότησης δεν αρκεί η αύξηση των ορίων: χρειάζεται επίσης αναθεώρηση των αναπηρικών συντάξεων (πρωταθλητής στην Ελλάδα η Κρήτη, η υγιέστερη περιφέρεια στην Ευρώπη) και των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων (στα οποία, ελλείψει ανθρακωρύχων, συγκαταλέγονται οι παρουσιαστές ραδιοφώνου, το προσωπικό εδάφους των αεροπορικών εταιρειών, οι κομμωτές, οι ελεγκτές των τρόλεϊ, οι σερβιτόροι ­ όχι, όμως, οι βοηθοί τους...).

«Εάν αντιμετωπιζόταν η εισφοροδιαφυγή το πρόβλημα θα λυνόταν»

8. Η εισφοροδιαφυγή πολύ συχνά γίνεται με συναίνεση του εργαζομένου. Πρέπει να παραδεχθούμε ότι στο σημερινό σύστημα η εισφοροδιαφυγή συμφέρει: μειώνει τις κρατήσεις άρα αυξάνει τις καθαρές αποδοχές του εργαζομένου, ενώ αφήνει ανεπηρέαστο το ύψος της μελλοντικής σύνταξης. Πράγματι, είτε με 15 έτη ασφάλισης είτε με 25, οι περισσότεροι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ δικαιούνται την ίδια σύνταξη. Γι' αυτό, άλλωστε, το 50% των νέων συνταξιούχων του ΙΚΑ εμφανίζει λιγότερα από 6.900 ένσημα (23 χρόνια ασφάλισης) ­ εν έτει 2001!

Τι σημαίνει αυτό; ότι η εισφοροδιαφυγή δεν είναι μια εξωγενής μεταβλητή αλλά προϊόν της λογικής του συστήματος. Γι' αυτό, η εισφοροδιαφυγή δεν πρόκειται να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά ούτε με μηχανογράφηση ούτε με ηθικές παραινέσεις ούτε με αστυνομικά μέτρα ­ αλλά εθελοντικά, με την ενίσχυση της ανταποδοτικότητας του συστήματος.

Να ανακεφαλαιώσω. Το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης είναι άδικο, αφού δεν αίρει τις ανισότητες που παράγει η οικονομία και η αγορά εργασίας αλλά τις αναπαράγει. Είναι πελατειακό και κατακερματισμένο. Πάσχει από έντονες ανισορροπίες μεταξύ γενεών ασφαλισμένων και μεταξύ ταμείων. Απειλεί να υπονομεύσει τη μελλοντική ευημερία, αλλά και το «κοινωνικό συμβόλαιο», δηλ. την αλληλεγγύη των γενεών. Με λίγα λόγια: βρίσκεται σε βαθύ αδιέξοδο.

Πώς μπορούμε να βγούμε από το αδιέξοδο; Εδώ κρίνεται η ωριμότητα της κοινωνίας μας και η σοφία των πολιτικών ελίτ (δηλ. της κυβέρνησης, των πολιτικών κομμάτων, των εργατικών συνδικάτων, των εργοδοτικών οργανώσεων και όλων των άλλων διαμορφωτών της κοινής γνώμης).

Ποιες είναι οι διαθέσιμες επιλογές;

Θεωρώ ως δεδομένο ότι μεταρρύθμιση θα υπάρξει, παρ' ότι δεν γνωρίζω εάν θα γίνει σε αυτή την τετραετία ή από κάποια άλλη κυβέρνηση στο μέλλον, εάν θα στοχεύει στη δίκαιη κατανομή του κόστους της αναγκαίας προσαρμογής ή απλώς στη με κάθε τίμημα επίτευξη της βιωσιμότητας. Δεν τολμώ καν να διανοηθώ το τρίτο ενδεχόμενο, του «παιγνιδιού της χειροβομβίδας»: της συνεχούς αναβολής της μεταρρύθμισης μέχρι την τελική κατάρρευση ­ εν μέρει γιατί είμαι εκ φύσεως αισιόδοξος, εν μέρει γιατί έχω παιδιά και δεν θέλω η «χειροβομβίδα» να εκραγεί στα χέρια τους.

Δεν αποτελεί λύση η αναβολή της μεταρρύθμισης (ή αποδυνάμωσή της) στο όνομα της «συνοχής» του κυβερνώντος κόμματος ή του συνδικαλιστικού κινήματος. Η συνοχή είναι καλό πράγμα γενικώς, αλλά όχι όταν τον λογαριασμό τον πληρώνουν οι «εκτός των τειχών»: οι εκτός αγοράς εργασίας, οι άνεργοι, οι ανασφάλιστοι, οι νέοι. Ας αποφασίσουμε, εάν θέλουμε, ότι τα ελλείμματα των συντάξεών μας θα τα πληρώσει η γενιά των παιδιών μας ­ ας μην υποκρινόμαστε, όμως, ότι το κάνουμε στο όνομα της αλληλεγγύης των γενεών. Κάθε αναβολή υποθηκεύει τη μελλοντική ευημερία της χώρας και καθιστά μια βιαιότερη προσαρμογή του συστήματος σε λίγα χρόνια αναπόφευκτη.

Επομένως, μένουν δύο λύσεις. Η πρώτη (ας την ονομάσουμε «φιλελεύθερη») συνίσταται στην επικράτηση λύσεων που επιδιώκουν την «εξυγίανση» μέσω της απλής μείωσης του κόστους του συστήματος συντάξεων: ιδιωτικοποίηση μέρους του συστήματος και μετεξέλιξή του σε κεφαλαιοποιητικό, σταδιακή μετατροπή του κρατικού συστήματος σε προνοιακού τύπου πυλώνα για τους απόρους. Δεν φαίνεται να συγκεντρώνει μεγάλη συναίνεση προς το παρόν, αλλά δεν βλέπω σε τι άλλο θα στραφεί η κοινή γνώμη και το εκλογικό σώμα εάν όσοι επικαλούνται τον δημόσιο χαρακτήρα του συστήματος συνεχίσουν να το υποσκάπτουν και να πλήττουν την αξιοπιστία του.

Η δεύτερη λύση συνίσταται ακριβώς στην ανανέωση της εμπιστοσύνης όλων στη δυνατότητα του συστήματος να επιτυγχάνει τον στόχο για τον οποίο επινοήθηκε: κοινωνική αλληλεγγύη και αλληλεγγύη των γενεών. Ελάχιστη προϋπόθεση για το πρώτο είναι η αποκατάσταση της αρχής της ισονομίας των ασφαλισμένων. Ελάχιστη προϋπόθεση για το δεύτερο είναι η συγκράτηση των ελλειμμάτων.

Σε κάθε περίπτωση, το πρόβλημα δεν είναι τεχνικό μα πολιτικό: συνίσταται στη συγκρότηση μιας κοινωνικής συμμαχίας που να ενώνει όσους αδικούνται από το σημερινό σύστημα με εκείνους που παρ' ότι προσωπικά ευνοούνται από αυτό έχουν πειστεί για την ανάγκη μεταρρύθμισης. Τέτοιοι πολίτες υπάρχουν ακόμη ­ και απαιτούν η φωνή τους να μη χαθεί στην οχλαγωγία των ημερών.

* Ο Μάνος Ματσαγγάνης είναι επίκουρος καθηγητής στο οικονομικό πανεπιστήμιο Αθηνών. Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Τα Νέα στις 19 Μαΐου 2001.

119 comments:

 1. Ψάχνοντας και συλλέγοντας υλικό για το ασφαλιστικό σύστημα στην Ελλάδα πέσαμε σε παλιότερο άρθρο του Μάνου Ματσαγγάνη για τους μύθους γύρω από το ασφαλιστικό σύστημα στην Ελλάδα.

  Το άρθρο γράφτηκε την εποχή της μεταρρύθμισης Γιαννίτση και παρά τις όποιες αλλαγές έγιναν στην πορεία παραμένει επίκαιρο.

  Δεδομένου ότι το ασφαλιστικό βρίσκετα και πάλι στην ατζέντα της δημόσιας συζήτησης, και δεδομένου ότι το ασφαλιστικό συνιστά κορυφαίο ζήτημα διαγενεακής δικαιοσύνης και ως εκ τούτου προτεαιότητα για τη γενιά των 700 ευρώ, είπαμε να το αναρτήσουμε στο blog για προβληματισμό και διάλογο.

  ReplyDelete
 2. kyr maggina ama psaxneis synomilites gia to asfalistiko mpes sti g700 olo kai kapoion tha breis xa xa

  ReplyDelete
 3. To thema tou asfalistikou toxei eksantlisei o komfoukios se mia katapliktiki analysi prin merika posts. Ola ta peraiterw perisseuoun.

  ReplyDelete
 4. Ta erasitexnika arthra typou Matsaggani einai peritta

  ReplyDelete
 5. Το άρθρο γράφτηκε την εποχή της μεταρρύθμισης Γιαννίτση και παρά τις όποιες αλλαγές έγιναν στην πορεία παραμένει επίκαιρο.

  I'm not surprised....

  ReplyDelete
 6. Paides na min anamassame ta idia kai ta idia. H B Athinwn me ta peripou 3 ekatommyria aristerous-turned neodimokrates (ta kektimena!!) den tha endwsei.
  Synepws as mi xanoume xrono.

  Mono an anastithei o Karamanlis ek tou tafou H an erthei kanenas fwnaklas astos eks Amerikis tha swthoume.

  ReplyDelete
 7. "fwnaklas astos eks Amerikis" ennoeis ton Komfoukio?

  ReplyDelete
 8. «Εάν αντιμετωπιζόταν η εισφοροδιαφυγή το πρόβλημα θα λυνόταν»

  8. Η εισφοροδιαφυγή πολύ συχνά γίνεται με συναίνεση του εργαζομένου. Πρέπει να παραδεχθούμε ότι στο σημερινό σύστημα η εισφοροδιαφυγή συμφέρει: μειώνει τις κρατήσεις άρα αυξάνει....

  ...Τι σημαίνει αυτό; ότι η εισφοροδιαφυγή δεν είναι μια εξωγενής μεταβλητή αλλά προϊόν της λογικής του συστήματος. Γι' αυτό, η εισφοροδιαφυγή δεν πρόκειται να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά ούτε με μηχανογράφηση ούτε με ηθικές παραινέσεις ούτε με αστυνομικά μέτρα ­ αλλά εθελοντικά, με την ενίσχυση της ανταποδοτικότητας του συστήματος.

  Na stathoume ligo sto parapano kai na episimanoume pos nai, ontos ola ayta na einai sosta. I esforodiafygi einai "endogenis" metabliti pou symferei olous, kai oi ergodotes alla kai oi ergazomenoi exoun balei to xeraki tous. Den simainei omos ayto pos an antimetipizotan i esforodiafygi otan eprepe, to problima den tha eixe lythei. Ara loipon to «Εάν αντιμετωπιζόταν η εισφοροδιαφυγή το πρόβλημα θα λυνόταν» einai sosto. To thema einai pos ola ayta ta xronia akoume mono logia.

  ReplyDelete
 9. Διάλειμμα υψηλής μουσικής αισθητικής και κομψότητας.
  Δυό τραγούδια του Ray Charles
  "What'd I say" & "Unchain my heart"
  Αφιέρωση σε όλουσ, ειδικά στον Κομφούκιο και στον Παρμενίδη.

  youtube.com/watch?v=TXnzD_WVoYM

  ReplyDelete
 10. Παράμετρος παίδες, παράμετρος.
  Αλλο παράμετρος και άλλο μεταβλητή.

  Αμάν πιά!!!

  ΕΛΕΟΣ

  ReplyDelete
 11. Ti na mas pei kai o Ray Charles, des edo poiotita

  http://www.youtube.com/watch?v=Ej6hvEDdsrk

  ReplyDelete
 12. Anonymous said...

  Παράμετρος παίδες, παράμετρος.
  Αλλο παράμετρος και άλλο μεταβλητή.

  Αμάν πιά!!!

  ΕΛΕΟΣ
  Eytyxos pou diorthoses ki'esy ton epikouro kathigiti tou oikonomikou Athinon.

  ReplyDelete
 13. Anonymous said...

  Παράμετρος παίδες, παράμετρος.
  Αλλο παράμετρος και άλλο μεταβλητή.

  Αμάν πιά!!!

  ΕΛΕΟΣ
  Eytyxos pou diorthoses ki'esy ton epikouro kathigiti tou oikonomikou Athinon.

  ReplyDelete
 14. Και υπάρχουν τριών ειδών παράμετροι:

  Σταθερές [Constant]
  Ανεξάρτητες [Independent] και
  Μεταβλητές [Variable]

  KAI ΝΑ πεις ότι πήγα σε πρακτικό..
  Κλασσικό ήταν το Πειραματικό

  ReplyDelete
 15. Esy eprepe na isoun Prytanis, xaramizesai.

  ReplyDelete
 16. Παίδες θα σας πω κάτι να χτυπηθείτε στα γέλια. Ο Κομφούκιος ήταν πρώτος μαθητής σε όλα εκτός από ένα, στο οποίο του είχαν καθηγητή για ιδιαίτερα καθότι ήταν maladroit!

  Make a guess

  ReplyDelete
 17. Kala ennoeitai pos einai entelos asxeto me to thema alla tha apantiso gia na perasi i ora mou

  Και υπάρχουν τριών ειδών παράμετροι:

  Σταθερές [Constant]
  Ανεξάρτητες [Independent] και
  Μεταβλητές [Variable]

  Oi metablites einai i eksartimenes i aneksartites.

  KAI ΝΑ πεις ότι πήγα σε πρακτικό..
  Κλασσικό ήταν το Πειραματικό

  Den mporei na einai kai klassiko kai peiramatiko, ena ap'ta dyo.

  ReplyDelete
 18. Παίδες θα σας πω κάτι να χτυπηθείτε στα γέλια. Ο Κομφούκιος ήταν πρώτος μαθητής σε όλα εκτός από ένα, στο οποίο του είχαν καθηγητή για ιδιαίτερα καθότι ήταν maladroit!

  Make a guess

  Guess: Agogi tou politi.

  ReplyDelete
 19. @ Anonymous

  "Oi metablites einai i eksartimenes i aneksartites."

  Eλα παππού μου να σου δείξω τ' αμπέλια σου!

  Παράδειγμα:

  Το αν είσαι γένους θηλυκού ή αρσενικού είναι ΣΤΑΘΕΡΑ παράμετρος (δεν αλλάζει)

  Το αν είσαι αποκλειστικός χορτοφάγος Η ΟΧΙ (χρησιμοποιείς και κρέας στην διατροφή σου) είναι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ παράμετρος (αλλάζει, ναι, όχι)

  Το αν παίρνεις χάπια σιδήρου διαφόρων ποσοτήτων για θεραπεία σιδηροπενικής αναιμίας είναι ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ παράμετρος.

  Το Πειραματικό ήταν Κλασσικό και το Βαρβάκειο ήταν Πρακτικό, αν και τελικά τους περνάγαμε στην σειρά εισαγωγής και στην Ιατρική ΚΑΙ στο Μετσόβιο.

  ReplyDelete
 20. Anonymous said...
  Παίδες θα σας πω κάτι να χτυπηθείτε στα γέλια. Ο Κομφούκιος ήταν πρώτος μαθητής σε όλα εκτός από ένα, στο οποίο του είχαν καθηγητή για ιδιαίτερα καθότι ήταν maladroit!

  Make a guess

  Guess: Agogi tou politi.

  Αστειεύεσαι΄;;; Εκεί ήταν κολοσσός.
  Η απάντηση: ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

  χαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχα

  ReplyDelete
 21. Δεν ξέρω γιατί ο Ματσαγγάνης, ίσως η ηλίθια έκφρασή του, μου θυμίζει ορισμένους Αμερικανούς που έχουν μανία να βάζουν stickers στους προφυλακτήρες για να προπαγανδίσουν η διαφημίσουν τα αυτονόητα και, ουχ ήττον, τα ανόητα.

  Υπάρχει, λοιπόν, μια κατηγορία γονέων που βάζει sticker με το περίφημο, "I am an Honor Roll Student Parent", δλδ είμαι γονέας ενός από την λίστα των διακριθέντων μαθητών.
  Οπόταν, προ ετών, ορισμένοι Αμερικανοί που νευριάζουν με τέτοια (υπάρχουν και αυτοί) έβαλαν το sticker,
  "You may be an Honor Roll Student Parent, but YOU are stupid".

  xaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaxaxaxaxa

  Και μη τους υποτιμάτε. Οι χαριτωμένοι Αμερικανοί είναι absolute charmers.

  ReplyDelete
 22. @ Dora Empeirikos

  Σοβαρολογείτε;;;
  Τούχαν καθηγητή της Γυμναστικής στο σπίτι;;

  ReplyDelete
 23. Καλά άμα το εξάντλησε το θέμα του ασφαλιστικού ο Κομφούκιος τύφλα να έχουν όλοι όσοι, ερευνητές, πολιτικοί και συνιδικαλιστές, ασχολούνται μ'αυτό. Μάλλον να κλείσουμε και το blog να πάμε διακοπές, να έχουμε και το κεφάλι μας ήσυχο.

  ReplyDelete
 24. Όταν τα ασφαλιστικά συστήματα των υπόλοιπων δυτικών χωρών μπαίνουνε σε μια κρίση παγκόσμια που σχετίζεται με τις αλλαγές στην ισορροπία δυνάμεων λόγω της χρηματοοικονομικής απορύθμισης και διεθνοποίησης, η Ελλάδα ακόμα συζητά πώς θα κάνει τα αυτονόητα αρχικά βήματα για να πλησιάσει τουλάχιστον το πρόβλημα στα επίπεδα των άλλων χωρών.

  Οι χρηματοοικονομικοί θεσμοί και τα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί ανά τον κόσμο, δίνουν ρόλο στα ασφαλιστικά ταμεία να καθορίσουν την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη παγκοσμίως, καθώς και δυνατότητα πολλαπλασιασμού των εσόδων τους για τους γνωστούς κοινοφελείς σκοπούς. Η διοίκηση των ταμείων από ιδιοτελείς ή απλά ανίκανες προσωπικότητες αποτελεί κίνδυνο για το μέλλον των εισφορών των απασχολούμενων. Η χειραγώγηση των ασφαλιστικών ταμείων από πολιτικούς παράγοντες για ιδιοτελείς σκοπούς, που δε συνάδουν με το συμφέρον των πολιτών, αποτελεί πολιτικό και ποινικό έγκλημα. Ο έλεγχος, αντί της συνεργασίας για κοινοφελείς σκοπούς, των πολιτικών και της διοίκησης των ταμείων από τους εκάστοτε θεσμικούς επενδυτές ισοπεδώνει κάθε έννοια λειτουργίας της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης, και της ελεύθερης αγοράς.

  ReplyDelete
 25. Το θέμα είναι πως οι γ700 θα αποφύγουν να παίξουν το ρόλο των "χρήσιμων ηλιθίων",για να θυμηθούμε και λίγο τη διάσημη φράση του Λένιν,που τους επιφυλάσουν οι "μεταρρυθμιστές" του Μαξίμου.
  Η γενιά των σημερινών κρατούντων(50+)εξασφάλισε προνόμια με δανεικά απο τους (50-).
  Και όλα δείχνουν ότι το"μεταρρυθμισμένο" ασφαλιστικό θα στηρίζεται σ'αυτόν τον ηλικιακό διαχωρισμό.Οι άνω των 50 ξύπνιοι και οι κάτω των 50 ηλίθιοι.

  ReplyDelete
 26. Σε ένα μπλόγκ,όπου για το ασφαλιστικό(και όχι μόνο), τα "είπε όλα ο Κομφούκιος",έχω μιά απορία: Σε ένα κοινωνικό σύστημα, όπου οι FIFTY MINUS γεροντίζουν και οι FIFTY PLUS νεανίζουν,τι συνέπειες θα υπάρχουν στο ασφαλιστικό σύστημα;

  ReplyDelete
 27. Sosti i paratirisi. Oi neanizontes fifty plus xartzilikonoun tous fifty minus (eidikotera tous G700 pou menoun me tous goneis), gi'ayto kai oi deyteroi gerontizoun. Everybody's happy.

  ReplyDelete
 28. Kai oi synepeies gia to asfalistiko einai akribos aytes pou paratiroume simera: Kamia allagi.

  ReplyDelete
 29. Πήγε οκτώ παρά και βιάζομαι.
  Διαβάστε, όταν έχετε καιρό, το "Of Human Bondage", το καλύτερο ίσως έργο του Somerset Maugham!

  ReplyDelete
 30. ερώτημα παρμενίδη

  "Σε ένα κοινωνικό σύστημα, όπου οι FIFTY MINUS γεροντίζουν και οι FIFTY PLUS νεανίζουν,τι συνέπειες θα υπάρχουν στο ασφαλιστικό σύστημα;"

  Οι συνέπειες θα είναι οι νέοι να παίξουμε τελικά το ρόλο των "χρήσιμων ηλίθιων" ώστε οι νεανίζοντες γέροι να πάνε με την ησυχία τους για σεξοτουρισμό στην Ταϊλάνδη. Εκεί δηλαδή που επενδύεται ήδη ένα μεγάλο κομμάτι από τις συντάξεις των Γερμανών και λοιπών δυτικοευρωπαίων παπούδων.

  ReplyDelete
 31. "επενδύεται"....xaxaxaxa

  ReplyDelete
 32. Τι θα λέγατε για επένδυση στις Ταϋλανδές γυναίκες? Πάντρεμα και πίσω στην Ελλάδα.

  ReplyDelete
 33. Diabaza ta nea kai thymithika parallila mia proigoumeni syzitisi peri "pro-active" kai "re-active".

  Mporei loipon na paratirisei kaneis pos i kybernisi (mallon OLES oi kyberniseis meta tin metapoliteysi) einai 100% reactive, se sxedon OLA ta themata pou apasxoloun ton koinoniko bio. Diladi prota prepei na ginei to kako i na yparksoun entones diamartyries gia na ksypnisoun kai (hopefully) na drasoun, alla tis perissoteres fores de lambanetai kamia drasi. To asfalistiko einai ena mono paradeigma. Bgike tora px o ypourgos na mas pei pos "tha epiblithei i taksi stin kriti" meta to makeleio me tis fyteies. Ma eprepe na pesoun mpataries gia na POUN pos THA kounisoun to daxtylaki tous? Tosa xronia diladi den ikseran ti ginetai ekei kato? Me tis foties to kalokairi? To idio. E ma pos na paei mprosta i xora.

  ReplyDelete
 34. Sa blammena koutornithia pou ksynoun tin kefala tous aporontas einai ta kamaria mas.

  ReplyDelete
 35. Opoios douleye se idiotiki etaireia kai apedide sti douleia tou opos aytoi oi tempelxanades apodidoun stis kyberniseis tous, tha eixe parei ton poulo pro pollou.

  ReplyDelete
 36. Ki'emeis anti gia na tous APOLYSOUME tous epaneklegoume.

  ReplyDelete
 37. Αν ο Έλληνας είναι βλάκας και συννένοχος, ταυτίζεται με τον Ντιβιντίκο το Μπουχέσα της Μπαγασίας και τον ψηφίζει ξανά και ξανά, κι η ψωροκώσταινα τραβά κουπί μες το βούρκο όλο και πιο μπροστά

  ReplyDelete
 38. "επενδύεται" και που είσαι ακόμα...

  ReplyDelete
 39. Μισέλ Ουελμπέκ "Πλατφόρμα" - Ο Δυτικός άνθρωπος και το φαινόμενο του σεξοτουρισμού σήμερα

  ReplyDelete
 40. Hehehehe opos to les G700 einai san na exei o sexo-tourismos Return-of-Investment!

  ReplyDelete
 41. Το ασφαλιστικό, όπως έχει χιλιοειπωθεί από τους Γ700, πρέπει να εξεταστεί και να ρυθμιστεί εκ νέου όχι μονοδιάστατα, αλλά σε συνδυασμό με αντίστοιχες ρυθμίσεις στα εργασιακά θέματα, ακόμα και τα φορολογικά.

  Θα ήθελα όμως να προσθέσω μια άλλη, μάλλον εξωπραγματική, διάσταση στο θέμα. Όπως μιλάμε για flexicurity, δηλαδή εκτός των άλλων, όχι για συντήρηση των ανέργων χωρίς κίνητρο, αλλά την ύπαρξη δομών κατάρτισης και βελτίωσης της ανταγνωνιστικότητας τους και των δεξιοτήτων τους για την εργασιακή τους επανένταξη, έτσι ίσως θα έπρεπε να δούμε και το σύστημα των συντάξεων. Δηλαδή, σύνταξη όχι μόνο για να κάθεται ο συνταξιούχος, ειδικά σήμερα που κάθεται δεκαετίες χωρίς σοβαρά προβλήματα συμμετοχής στα κοινά και έλλειψη αποδοτικότητας, αλλά με υποχρέωση να προσφέρει κάτι πίσω στην κοινωνία, στις νεαρότερες γενιές κλπ. Τι θα μπορούσε να είναι αυτό? Μεταφορά γνώσης, ίσως συμμετοχή σε εκπαιδευτικές, ενημερωτικές και λοιπές διαδικασίες, mentoring, μεταφορά πολιτιστικής κληρονομιάς, υποχρεωτική άσκηση έτσι ώστε να μειωθούν οι δείκτες ασθένειας, όπως παχυσαρκία, μυοσκελετικά κλπ., ίσως ακόμα και δημιουργία επιπλέον ανταποδοτικής σύνταξης με βάση την κοινοφελή προσφορά των δράσεων του, ειδικότερα προς τις νέες γενιές και το περιβάλλον.

  Αν οι σημερινοί απασχολούμενοι καλούνται να εξελίσσονται και να προσφέρουν στον εαυτό τους και την κοινωνία, δουλεύοντας ή όχι, γιατί να μην υπάρξει κάτι αντίστοιχο και τους συνταξιούχους που έως σήμερα από τα 65 και μετά (άλλες 3 δεκαετίες περίπου) απλά κάθονται και πολλές φορές αρρωσταίνουν από την βαρεμάρα?

  ReplyDelete
 42. Mesout Tavaz, oraia ayta alla mallon den exeis katalabei oti o Ellinas ksynetai akoma kai PRIN bgei stin syntaksi, esy tha ton baleis na doulepsei kai na syneisferei AFOU bgei?

  Pros to paron, as kanoume toumpeki kai as katapioume pali tin protoporiaki lysi-ala-Kostobolos tis kybernisis gia tin eksoflisi se doseis sta 150+ tameia (ton eisforon pou den plirosan oi ergodotes) - fysika apo tous forologoumenous.

  I idea sou mesout einai gamati, alla mallon gia tin Elbetia...

  ReplyDelete
 43. Γ700

  Αντί "επενδύεται" γράφε "απεκδύεται" για να κυριολεκτείς.

  ReplyDelete
 44. Το πρόβλημα με τις κατά κόρον re-active κυβερνήσεις της χώρας, με την έλλειψη οράματος και δυστυχώς ακόμα χειρότερα τη διαχειριστική τους ανεπάρκεια, παρά τα MBA τους και τα Public Management πτυχία τους, είναι ότι συνεχώς θα προσπαθούν, δειλά και αποτυχημένα, να εφαρμόσουν συνταγές που δοκιμάστηκαν στις χώρες του εξωτερικού, μόνο ως προς το περιτύλιγμα της ουσίας και χωρίς ικανότητα να προβλέψουν μελλοντικά οφέλη και να θέσουν στρατηγικές, πολιτικές που θα αφορούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πολιτών της χώρας μας.

  ReplyDelete
 45. Ektos aytou, oi "syntages" sto eksoteriko efarmostikan ypo alles synthikes, se allous kairous, kai me alla megethi kai stathma kai to kyriotero: se alles koinonies. Alla min eksapatatai kaneis pos ta MBA tous tha kanoun ti diafora. Den prokeitai gia tipota parapano apo ypertimimenous DIMOSIOUS YPALLILOUS me tin idia nootropia tou OTETZI pou ta ksynei aneleita, apla pros to pio glamourous.

  ReplyDelete
 46. Τυχαίνει να συνεργάζομαι με δημόσιους φορείς κι έχουν πέσει βιογραφικά πολλών "μεγάλων" στα χέρια μου. Τι να σας πω. Βιογραφικά που σε πιάνει δέος όταν τα διαβάζεις, με προϋπηρεσία - στα χαρτιά - τρελή σε διοίκηση προσωπικού, οργανισμών κλπ κλπ, και τα άτομα να μην ξέρουν καν πώς λειτουργεί το excel, πώς να γράψουν στο word.

  ReplyDelete
 47. Se pisteyo. To xeirotero den einai pos den kseroun na grapsoun sto Word. To xeirotero einai pos den tous endiaferei NA MATHOUN na grafoun sto Word. Ayti einai i opisthodromiki nootropia tous. Fysika to Word einai ena aplo paradeigma, i tasi ayti omos einai genikoteri.

  ReplyDelete
 48. @ Anonymous
  "Αν ο Έλληνας είναι βλάκας και συννένοχος, ταυτίζεται με τον Ντιβιντίκο το Μπουχέσα της Μπαγασίας και τον ψηφίζει ξανά και ξανά, κι η ψωροκώσταινα τραβά κουπί μες το βούρκο όλο και πιο μπροστά"

  Aσφαλώς και είναι σκάρτος ο Χοντρός, αλλά την ΑΠΑΤΗ και την ΠΟΥΤΑΝΙΑ, χρυσό μου παιδί, τις ανέδειξε σε ΥΨΙΣΤΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ το ΑΡΧΙΚΑΘΑΡΜΑ Ανδρέας Παπανδρέου ΟΜΟΥ μετά της ΣΥΜΜΟΡΙΑΣ του.

  ReplyDelete
 49. Σύρμαααααα παιδιάαααα. Γύρισε

  ReplyDelete
 50. Pesta Tzoulia xrysostomi kaneis den akouei

  ReplyDelete
 51. Η σελίδα σας (blog, ok) φυσικά δεν τολμάει να μας πεί ΠΟΙΟΙ είναι οι ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ για την "γενιά των 700 ευρώ".

  Απο αερολογίες του στύλ "οι πολιτικοί γενικώς", "το κατεστημένο" κτλ, καλά είμαστε.

  Μόνο η ιστοσελίδα ΠΑΣΟΚ-Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, ΤΟΛΜΑ να παρουσιάσει όλη την ιστορία περι εργασιακών θεμάτων και οικονομίας απο το 1960 μέχρι σήμερα, και να ΑΝΑΔΕΙΞΕΙ με αδιάψευστα στοιχεία τους υπευθύνους για την σημερινή κατάντια της εργασιακής πραγματικότητας στην χώρα μας.

  Ιωάννης Π.
  Ένας 30ρης που θυμάται τι εστί Ανδρέας και ζεί την εργασιακή κόλαση της Ελλάδας.
  Κατασκευαστής της κοινότητας
  ΠΑΣΟΚ-Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
  http://clubs.pathfinder.gr/pasokkateleth

  ReplyDelete
 52. A, και για να μην ξεχάσουμε και περι Ασφαλιστικών ταμείων και συντάξεων που έχετε θέμα,

  το έλλειμμα των οργανισμών κοινωνικής ασφαλίσεως, από 11 δις δρχ. που ήταν στα τέλη του 1981, ξεπερνούσε τα 485 δις δρχ. στις αρχές του 1995.

  ΤΑ ΔΩΡΑ ΑΝΔΡΕΑ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΓΕΝΙΕΣ
  http://clubs.pathfinder.gr/pasokkateleth/816157

  Ευχαριστώ, Γιάννης Π.

  ReplyDelete
 53. Συμφωνούμε με ΟΛΑ αυτά, αγαπητέ, αλλά ΔΕΝ αρκούν από μόνα τους να ερμηνεύσουν τα ΟΣΑ έγιναν στην Ελλάδα.
  Στις ΗΠΑ ο Παπανδρέου δεν θάχε γίνει ούτε θυρωρός στην πολυκατοικία του. Κι αυτό όχι διότι ΔΕΝ ήταν ικανός. Ισα-ίσα.
  Αλλά οι προτεστάντες είναι αλλεργικοί στην ΑΠΑΤΗ και στην ΠΟΥΤΑΝΙΑ.
  Ο Παπανδρέου, λοιπόν, ΔΕΝ είναι ΜΟΝΟΣ υπεύθυνος για τα ΑΙΣΧΗ. Κατά 50% τουλάχιστον είναι συνυπεύθυνο μεγάλο τμήμα του Λαού.
  Είναι βέβαιο ότι τουλάχιστον 50% του Ελληνικού Λαού είναι ΚΟΙΝΟΙ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ, εξ ου και η χώρα έχει περιέλθει σε STANDSTILL.

  ΔΕΝ ξέρεις ΤΙ σημαίνει ΚΑΘΑΡΜΑ αν δεν ακούσεις από κοντά
  τον ΠΑΠΑΣΠΥΡΟ
  τον ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟ
  την ΑΝΤΩΝΙΟΥ
  τον ΛΑΛΙΩΤΗ
  και όλη αυτήν την κόπρο του Αυγείου.

  ReplyDelete
 54. @anonymous
  "Στις ΗΠΑ ο Παπανδρέου δεν θάχε γίνει ούτε θυρωρός στην πολυκατοικία του"

  προφανώς, το να ήταν ο Α.Π. καθηγητής στο Berkeley συνέβη επειδή η θέση αυτή απαιτεί λιγότερα προσόντα απ'αυτά του θυρωρού πολυκατοικίας στις ΗΠΑ...

  έχετε χάσει την αίσθηση του μέτρου μερικοί εδώ μέσα...

  ReplyDelete
 55. Politika ennow vlaks, politika

  ReplyDelete
 56. Διακαής μου πόθος είναι να δω Ελληνες να γίνονται Φιλιππινέζες Αλβανών με ικανότητες, με γνώση της Ελληνικής γλώσσας, γνώση της ιστορίας και εργατικότητα.
  ΔΕΝ πρόκειται να πεθάνω ποτέ. Μπορεί να φθάσω 120 δλδ να ζήσω άλλα 63 χρόνια, αλλά θα το δω.

  Να δω ΠΑΣΟΚΟΥΣ να γίνονται δουλικά Αλβανών και ΤΙ νάναι

  ReplyDelete
 57. Enw an akouseis Boulgarakh, Polydwra, Ntora, Pakh, Rouso k loipous!!!

  Oso gia tous Albanous den nomizw oti 8a zhtoun pistopoihtika fronhmatwn, ase pou o Ellhnas den kanei gia tipota pleon!

  ReplyDelete
 58. @anonymos
  \
  Μισέλ Ουελμπέκ "Πλατφόρμα" - Ο Δυτικός άνθρωπος και το φαινόμενο του σεξοτουρισμού σήμερα


  Πολύ καλό βιβλίο το συνιστούμε.

  ReplyDelete
 59. @ anonymos

  Η σελίδα σας (blog, ok) φυσικά δεν τολμάει να μας πεί ΠΟΙΟΙ είναι οι ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ για την "γενιά των 700 ευρώ".

  "Μόνο η ιστοσελίδα ΠΑΣΟΚ-Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, ΤΟΛΜΑ να παρουσιάσει όλη την ιστορία περι εργασιακών θεμάτων και οικονομίας απο το 1960 μέχρι σήμερα, και να ΑΝΑΔΕΙΞΕΙ με αδιάψευστα στοιχεία τους υπευθύνους για την σημερινή κατάντια της εργασιακής πραγματικότητας στην χώρα μας."

  Όπα βρε ανώνυμε. Όπα βρε καμάρι. Μεγάλε επιστήμονα. Σιγά η σκίσεις κανά καλτσόν.

  ReplyDelete
 60. OXI AΛΛΑ ΖΩΝΙΑΝΑ

  ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΠΛΟΚΑΤΟΧΗΣ

  ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  ΠΕΣ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΟΠΛΟΚΑΤΟΧΗ-ΟΠΛΟΧΡΗΣΙΑ.

  ΓΡΑΨΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ ,TO SITE Ή ΤΟ BLOG ΣΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΤΗΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΣΟΥ.


  http://skai-anemologio.pblogs.gr/2007/11/ekstrateia-kata-twn-oplwn-oxi-alla-zwniana.html

  ReplyDelete
 61. @anonymos

  ΛΕΣ
  "Αλλά οι προτεστάντες είναι αλλεργικοί στην ΑΠΑΤΗ και στην ΠΟΥΤΑΝΙΑ."

  ΑΠΑΝΤΑΜΕ
  Δηλαδή η προτεστάντες δεν είναι άνθρωποι, ειναι υπεράνθρωποι. Μάλλον έδωσες μεγαλύτερη σημασία απ' όση του αναλογεί επιστημονικά, στο βιβλίο του Max Weber The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism.

  ReplyDelete
 62. οι αναλύσεις του τύπου για όλα φταίει το ΠΑΣΟΚ, ο καπιταλισμός, οι αμερικανοί, οι εβραίοι, η δεξιά συνιστούν υπεραπλουστεύση της πραγματικότητας

  ReplyDelete
 63. Την εργασιακή ηθική του πάλαι ποτέ Ευρωπαικού πολιτισμού, του Παλαιού και Νέου Κόσμου, την οικειοποιήθηκαν, οι προτεστάντες.
  Σήμερα έχουν μεταλλαγεί σε ΠΟΛΕΜΟΚΑΠΗΛΟΥΣ απατεώνες και φασισταριά,ιδίως,αν ΚΑΙ όχι αποκλειστικά, στις ΗΠΑ.

  ReplyDelete
 64. @ anonymos για τα δώρα του Αντρέα

  Εάν είχες μελετήσει λίγο καλύτερα το θέμα της καταλήστευσης των αποθεματικών των ταμείων, θα έβλεπες ότι οι πόροι τους συστηματικά κλέβονται από το κράτος, αυθαίρετα, για αναπτυξιακούς και άλλους σκοπούς από το 1950 μέχρι σήμερα.

  Ρίξε μια ματιά στο πρόσφατο βιβλίο του Ρωμανιά συμβούλου του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ ή ζήτα από τη ΝΕΤ να σου δώσει κόπια της συνέντευξης Ρωμανιά,Κουτρουμάνη,Ανδριανόπουλου πριν από δύο κυριακές να δεις γιατί ακριβώς μιλάμε.

  Η δεκαετία του '80 ως προς το ζήτημα του οικονομικού εκσυγχρονισμού, ή αλλιώς του εξευρωπαϊσμού των οικονομικών δομών, θεωρείται και είναι η χαμένη δεκαετία του οικονομικού λαϊκισμού.

  Αυτό όμως δε σημαίνει ότι ανακαλύψαμε την πυρίτιδα και τσαμπουνάμε μια δικαιολογία του τύπου για όλα φταίει ο αντρέας, οι αμερικάνοι, οι καπιτάλες, οι δεξιοί, για κάθε κακό που μας βρήκε.

  Η καταλήστευση των αποθεματικών των ταμείων συνιστά συνειδητό μεταπολεμικό και μεταπολιτευτικό μοντέλο διαχείρισης των χρημάτων τους συμφωνημένο από την πλειοψηφία της κοινωνίας, δηλαδή της γενιάς του 114 και του Πολετεχνείου.

  Αυτό το μοντέλο είναι που πρέπει να αλλάξει. Αυτή την αλλαγή προωθούμε ως G700.

  ReplyDelete
 65. Me tis teleytaies diloseis, fainetai pos i kybernisi anagazetai na pardextei pos i ayksisi ton epixorigiseon den eparkei gia epilysi tou asfalistikou. Ap'ti mia to elleima parousiazetai san 4 dis euro, ap'tin alli i GSEE leei pos einai 12 dis. Telika ti isxyei? Ti isxyei genika gia tin oikonomia? Poios mporei na dosei mia olokliromeni eikona tis oikonomikis katastasis tis xoras? Giati oloi krybontai piso ap'to daxtylo tous parousiazontas tin eikona opos tous symferei se kathe periptosi? Ena meros tou problimatos einai pos den kseroume poio akribos einai to problima. Kai aytoi pou to diaxeirizontai i einai asxetoi, i akoma xeirotera, gnorizoun kai den kanoun tipota. Opoios edo mesa gnorizei poia einai i alitheia, as tin ksestomisei etsi gia na kseroume toulaxiston pou badizoume.

  ReplyDelete
 66. "...την απόφαση για την α νεξαρτητοποίηση της κοινότητας την έλαβε ο κ.Παυλόπουλος με τροπολογία που ψηφίστηκε στη βουλή το φεβρουάριο το 2006".
  "Σήμερα αποδεικνείεται το γιατί έγινε αυτό".
  Νικήτας Κακλαμάνης
  Δήμαρχος Αθηναίων


  Ανατριχιαστικό! Το αφιερώνω σε όσους ακόμα σήμερα το νοσηρό μυαλό τους τους κάνει να πιστεύουν ότι πρωθυπουργός είναι ο Ανδρέας.

  ReplyDelete
 67. Μιλαμε φυσικά για τα Ζωνιανά του Μυλοπόταμου,το λημέρι του Κεφαλογιάννη.

  ReplyDelete
 68. Και βέβαια πίσω απο κάθε βρώμικη τροπολογία βρίσκεται ο ποιό βρώμικος υπουργός όλων των εποχών ο Μίστερ Προκόπης Φαυλόπουλος.

  ReplyDelete
 69. Se anypopto xrono, prin 2-3 posts, o vaggelas milage gia to elleimma sto isozygio emporikwn synallagwn kai sti synexeia rwtage ton komfoukio an kserei pws kalyptetai auto.
  Aparithmei loipon o komfoukios kamposes "odous" adilwn eiserxomenwn poswn metaksy twn opoiwn kai tis kalliergeies hashish sti Messinia kai sti Kriti STIS OPOIES DEN TOLMOUN NA PLISIASOUN OI ASTYNOMIKOI DIOTI ALLIWS PANE SE TOPOUS XLOEROUS.

  ReplyDelete
 70. @ anonymos

  ΛΕΣ
  Ena meros tou problimatos einai pos den kseroume poio akribos einai to problima.

  ΑΠΑΝΤΑΜΕ
  η εικόνα που έχουμε για την γενική οικονομία είναι αρκετά ακριβής και ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ακόμα κι αν πάρει και διβάσει κανείς το Προσχέδιο του Προϋπολογισμού που είναι ουσιαστικά μια ωραιοποίηση της πραγματικότητας, θα δει όλα σχεδόν τα προβλήματα που τίθενται για την ελληνική οικονομία. Από το πόσα πληρώνουμε για εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους μέχρι τι παίρνουμε και τι δίνουμε στην ΕΕ, τι πληρώνουμε στην εκκλησία κλπ.

  Προσχέδιο Προϋπολογισμού 2008

  ReplyDelete
 71. Aπό εκεί και πέρα μπορεί κανείς να διάβασει μια σειρά από εκθέσεις εθνικών ή δειθνών οργανισμών και φορέων για την ελληνική οικονομία και να κατατοπιστεί πλήρως.

  the truth is not out there είναι μπροστά στα μάτια μας αλλά βαριόμαστε ή δεν έχουμε χρόνο ν' ασχοληθούμε. Προτειμάμε τη μασημένη τροφή και τη φιλτραρισμένη ενημέρωση αποκλειστικά μέσα από εφημερίδες και την τηλεόραση.

  ReplyDelete
 72. τεσπά για να μην λινκάρουμε όλες τις Εκθέσεις ψάξε Έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελληνική Οικονομία, Εκθέσεις και Έρευνες ΙΟΒΕ, Εκθέσεις εγχώριων τραπεζών πχ Alpha, Eurobank, Εκθέσεις ΙΝΕ/ΓΣΕΕ.

  ReplyDelete
 73. Εντάξει για πολλά σημεία.

  Αλλά οι νέοι μηχανικοί στο ΤΣΜΕΔΕ πληρώνουν 250 ευρώ το μήνα, με μηδαμινές παροχές υγείας για "απλά πράγματα" όπως επισκέψεις σε οδοντογιατρούς και τέτοια.

  Και αυτό το ποσό είναι ανεξαρτήτως εισοδήματος.

  Δηλαδή, πρακτικά από τα 1000 ευρώ που παίρνουν οι περισσότεροι νέοι μηχανικοί (με δελτίο παροχής υπηρεσιών) τα 200 - 250 πηγαίνουν στο ΤΣΜΕΔΕ.

  ReplyDelete
 74. H ΕΠΙΚΛΗΣΗ του ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ, the perfect PROVOCATSIA.

  Kάποιος μιλάει σ' αυτό το post για proactive vs. reactive συμπεριφορές-θέσεις των Ελληνικών Κυβερνήσεων.
  Πράγματι, η μοντέρνα Ελληνική γλώσσα δεν προσφέρει πάντα τα κατάλληλα εργαλεία έκφρασης.
  Αν θάπρεπε να χρησιμοποιήσουμε Ελληνικούς όρους, θα άρμοζε να λεχθεί πως οι Ελληνικές κυβερνήσεις πρτιμούν ΠΑΘΗΤΙΚΗ [και συνήθως διαχειριστική κρίσεων (crisis management)] αντί ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ/ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ θέσης/στάσης.
  Εάν δε υπάρχει ένα μοναδικό χαρακτηριστικό στην όλη υπόθεση του Ασφαλιστικού είναι η ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΗ στάση, δλδ REACTIONARY (και όχι απλώς reactive) - in plain Greek, αντίσταση σε οποιαδήποτε αλλαγή!!

  Eδώ έχουμε την κλασσική περίπτωση "αυγού και κόττας". Μόλις ανακινηθεί το θέμα επεμβαίνει η ΓΣΕΕ ή η ΑΔΕΔΥ και αρχίζουν οι πρόσφορες αναφορές στο παρελθόν δλδ τις απλήρωτες εισφορές των εργοδοτών κλπ κλπ και σταματά κάθε περαιτέρω συζήτηση.
  Μόλις αρχίσει εκ νέου κάτι, νάσου οι "ηλικιακές" συντεχνίες με το επίσης πρόσφορο [και ουχ ήττον ορθό] επιχείρημα "δεν θα πληρώσουμε εμείς τα σπασμένα των παλαιοτέρων γενεών".

  Η βλακεία έχει αγγίξει τέτοια έκταση ώστε πλείστοι Ελληνες, και ανάμεσα σε αυτούς και η γενιά σας, έχουν μετατραπεί σε άκοντες προβοκάτορες που λειτουργούν ενάντια στα ίδια τους τα έννομα συμφέροντα.

  Ορισμένοι από μας δεν πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν από Ελληνικά ταμεία (thank God) και λόγω σχετικής απόστασης ΚΑΙ αποστασιοποίησης [κοντολογίς και με την εμπειρία από άλλες χώρες] βλέπουμε με αγωνία την επερχόμενη κατάρρευση.

  Επί τέλους σε ΚΑΠΟΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ πρέπει να σκεφθείτε, "Ο γέγονεν, γέγονεν. Ουκ έστι καιρός. Αρχίζουμε εδώ και τώρα από μηδενική βάση". I am telling you, there is NO other way out!!

  ReplyDelete
 75. Xrysostomeeeeeeee

  ReplyDelete
 76. Eδώ ΚΑΡΑΒΙΑ χάνονται βαρκούλες αρμενίζουν.
  Ο άλλος ασχολείται με το ΤΣΜΕΔΕ. Ακόμα κύριε ΚΑΙ με την καλύτερη ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ του κόσμου (Blue Cross blue Shield) οδοντιατρική κάλυψη ΔΕΝ παρέχεται.

  Ετσι ήταν πάντα παίδες, ΚΟΝΤΟΦΘΑΛΜΟΙ ΟΛΟΙ οι ΕΛΛΗΝΕΣ

  ΗΜΑΡΤΟΝ

  ReplyDelete
 77. Παιδιά μη του δίνετε θάρρος. Ετσι κι έρθει κανας κομφούκιος στην Ελλάδα θα μας βάλει να δουλέψουμε.

  Προσοχή είναι επικίνδυνος

  ReplyDelete
 78. Η στάση των Ελλήνων στο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ μου θυμίζει τον ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΕΝΕΚΕ που πέρασε ποτέ από το Υπουργείο Εξωτερικών, τον Κάρολο Παπούλια, που ήξερε να λέει μόνο, "ΟΧΙ", ΣΕ ΟΛΑ, μα σε όλα.

  Ο ηλίθιος!

  ReplyDelete
 79. χαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχα

  Είσαι σε κέφια σήμερα, ε;

  ReplyDelete
 80. ΟΙ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ και ο ΟΟΣΑ

  The shocking Truth

  Κατά μέσον όρο, στις χώρες του ΟΟΣΑ, στην συντριπτική πλειοψηφία προηγμένες εκτός από την Τουρκία και το Μεξικό, η ΣΥΝΤΑΞΗ ανέρχεται σε 58.6% και 71.2% του ακαθαρίστου και καθαρού μισθού των εργαζομένων, αντίστοιχα.

  ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ

  95.7% ΚΑΙ 110.1% ΤΟΥ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΣ!!!!

  Με άλλα λόγια, οι Ελληνες παίρνουν κάπου 50-60% παραπάνω από όσα ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ θα έπρεπε να παίρνουν!!!!!!!!!!!!!!

  This is THE BIGGEST WORLD SCANDAL EVER!!!!!!!!!!!

  ReplyDelete
 81. Ta "extra" pane se xartziliki

  ReplyDelete
 82. ΑΝΤΑΠΟΔΟΣΗ ευρω προς ευρω - 100%.

  Αλλά ΕΚΕΙ ΣΤΑΜΑΤΟΥΝ ΟΛΑ.

  ΤΕΛΟΣ ΟΙ ΑΠΑΤΕΣ

  ReplyDelete
 83. Η θέση που επαναλαμβάνεται κι ακούγεται συντεχνιακή, δηλαδή ότι ξυπνήσαμε κι αρνούμαστε να πληρώσουμε τα σπασμένα των παλαιότερων γενιών, επαναλαμβάνεται όχι γιατί αρνούμαστε να πάρουμε τις ευθύνες μας στις πλάτες μας αλλά γιατί ζητάμε ένα νέο, δίκαιο κοινωνικό συμβόλαιο μεταξύ των ηλικιακών ομάδων της χώρας μας. Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό θα έχουν άμεσο κόστος στη γενιά μας και ναι, δεχόμαστε να σηκώσουμε βάρη. Αρνούμαστε όμως να γίνουμε οι χρήσιμοι ηλίθιοι για τους νεανίζοντες ηλικιωμένους.

  Εμείς επιζητούμε το διάλογο και όποιος θέλει μπορεί να καταθέσει ελεύθερα την άποψη του στο μπλογκ των Γ00 και να ακουστεί, ίσως ακόμα και να πείσει, όπως έχει γίνει πολλές φορές στο παρελθόν.

  Όμως από την απέναντι πλευρά υπάρχει βουβαμάρα και μια ατζέντα όχι κρυφή, αλλά παθητικά κατασκευασμένη με βάση οδηγίες και καλές πρακτικές της ΕΕ και του εξωτερικού, χωρίς όμως ιδεολογικό και πολιτικό προσανατολισμό.

  Προσωπική μου άποψη?
  Flexicurity...για συνταξιούχους.

  ReplyDelete
 84. ΤΕΡΜΑ ΟΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ προσανατολισμοί.

  Η αλήθεια απεδείχθη πως είναι ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΗ.

  Οποιο έξοδο είναι ακάλυπτο, μετακυλίεται ως υποθήκη της υπεραξίας της εργασίας μελλοντικών γενεών.

  Το ΠΑΣΟΚ κατέστρεψε εσάς, παίρνοντας προσκαίρως (οιονεί) ΦΙΛΟΛΑΪΚΑ μέτρα για τους ΣΥΝΕΝΟΧΟΥΣ ΑΡΧΙ-ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΓΟΝΕΙΣ σας, η μακροπρόθεσμη ΑΝΤΙΛΑΪΚΟΤΗΣ των οποίων αρχίζει και αγγίζει πλέον την επιφάνεια.

  Με αυτά τα δανεικά από το μέλλον χρήματα μεγαλώσατε ως λόρδοι και σας έχει μείνει ΚΑΙ από ένα διαμέρισμα και ένα παράνομο (το οποίο σας υπόσχομαι θα το γκρεμίσουμε).

  ΘΕΛΕΤΕ να συνεχισθεί το ίδιο με συνέπειες στα παιδιά σας;;;;;

  ΥΟU ALL MUST DECIDE, N O W.

  ReplyDelete
 85. Και σε περίπτωση που ΔΕΝ έγινα κατανοητός.

  Ασφαλώς και οι συντάξεις και αυτών που έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί ΚΑΙ αυτών που πλησιάζουν ΠΡΕΠΕΙ να μειωθούν ΑΙΣΘΗΤΑ.

  ΑΛΛΑ αυτό ΔΕΝ νομιμοποιείσθε να το ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ως SINE QUA NON BARGAINING TOOL, for this feeds inevitably into the current impasse!!

  Συγγνώμη

  ReplyDelete
 86. Ρε Κομφούκιε,

  Γιατί μου φαίνεται ότι γελάς μόνο σαρδώνεια;
  Γιατί μου φαίνεται ότι είσαι ιδεολόγος σατανιστής;
  Γιατί μου φαίνεται ότι χαίρεσαι και απολαμβάνεις την δυστυχία των άλλων;
  Γιατί παρ'όλα αυτά εμείς σ'αγαπάμε;

  ReplyDelete
 87. anonymous

  Μη δίνεις σημασία.Απλά είναι ένας χολερικός αστός.

  ReplyDelete
 88. Είναι απίστευτο το γεγονός ότι υπάρχει σήμερα χώρα στο διεθνές στερέωμα, στην οποία λόγω του εργασιακού συστήματος που ακολουθεί η πλειοψηφία των πολιτών της έχει μοναδικό στόχο να μπεί στον δημόσιο τομέα. Όχι μόνο λανθασμένο τρόπο σκέψης δεν μπορεί να χαρακτηρίσει κάποιος το προσδόκιμο από αυτούς, αλλα αντιθέτως απόλυτα λογικό αίτημα, αφού τα προνόμια που παρέχει στους εργαζομένους του ο δημόσιος τομέας στην Ελλάδα ξεπερνούν κάθε όριο λογικής συγκρινόμενα με την παραγωγική δύναμη πλούτου στην Ελλάδα, δηλαδή τον ιδιωτικό τομέα και τις αποδοχές / προνόμια των εκεί απασχολουμένων.

  Το απίστευτο της υπόθεσης είναι ότι όχι μόνο δεν έχουμε κάποια κοινωνική σύγκρουση ανάμεσα στους απασχολούμενους δημοσιου ιδιωτικού τομέα, αλλα αντιθέτως παρατηρείται από τους «θύτες» (δημοσιουπαλλήλους) συνεχής διαμαρτυρία με αίτημα την αύξηση των «χαμηλών» (?) αποδοχών τους, διαμαρτυρία η οποία βρίσκει «σύμμαχους και υποστηριχτές» τα θύματα, δηλαδή τους ιδιωτικούς υπαλλήλους!

  Για να δούμε λοιπόν πόσο «χαμηλές» τελικά αποδοχές λαμβάνει ένας απασχολούμενος* στον δημόσιο τομέα. (*τρόπος του λέγειν, στην ουσία η απασχόληση ως έννοια δεν συνάδει με την τεμπελιά, τουλάχιστον στα ερμηνευτικά λεξικά)

  Κατ αρχήν οι Δ.Υ. διαμαρτύρονται προβάλλοντας το ύψος του βασικού τους μισθού και συγκρινόμενου όχι με τους μισθούς στην Ελλάδα αλλα με τους αντίστοιχους στις ανεπτυγμένες ΔυτικοΕυρωπαικές χώρες (Λουξεμβούργο, Βέλγιο, Ιρλανδία κτλ)! Ακόμα όμως και με αυτό το παράλογο μέτρο σύγκρισης, παρατηρούμε ότι εάν προσθέσουμε τις πρόσθετες αποδοχές τους, τις οποίες φυσικά αποκρύπτουν (επιδόματα τροφής, στέγασης, μέχρι και& «υποδημάτων», εξτρά προνόμια παροχών υπηρεσιών (παιδικοί σταθμοί / κατασκηνώσεις Δ.Οργανισμών και χίλια δυο άλλα), προνόμια χορήγησης στεγαστικών κτλ δανείων με προνομιακά επιτόκια ΜΟΝΟ για Δ.Υ., ΕΦΑΠΑΞ πρίν από την συνταξιοδότηση 1 σπίτι δώρο κτλ) όχι μόνο δεν έχουμε χάσμα αλλα οι συνολικές αποδοχές των Ελλώνων Δ.Υ. είναι ΑΝΩΤΕΡΕΣ των ομοίων τους στο εξωτερικό!

  Προσθέστε τώρα και τα προνόμια της ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ, προσθέστε και την μηδαμινή παραγωγή εργασίας, προσθέστε την πασίγνωστη πλέον απουσία πολλών «απασχολουμένων» από τις θέσεις τους (κοπάνα), προσθέστε την έλλειψη άγχους εργασίας, προσθέστε το 8ωρο 5θήμερης εργασίας (στον ιδιωτικό τομέα ιδιαίτερα σπάνιο φαινόμενο) και θα δείτε ότι εδώ πλέον έχουμε να κάνουμε με το απόλυτο της κοινωνικής αδικίας! Θεωρείται πλέον κανόνας το ότι οι έννοιες «αργόσχολος, ρεμπελίκι, κοπρόσκυλο, παρασιτισμός» ταυτίζονται με τον δημόσιο τομέα!

  Δεν είναι τυχαίο ότι η έννοια του παραδείσου έχει ταυτιστεί με τον δημοσιουπαλληλισμό εν Ελλάδι! Εάν κάποιος αναφέρει την σημερινή εργασιακή πραγματικότητα σε έναν τουρίστα, θα νομίζει ότι του κάνει πλάκα ή ότι δεν στέκει στα μυαλά του με αυτά τα οποία αναφέρει. Κανείς λογικός άνθρωπος του εξωτερικού δεν μπορεί να δεχθεί ότι υφίσταται αυτή η απίστευτη κοινωνική αδικία σε πολιτισμένο κράτος - μέλος της Ευρωαπαικής Ένωσης εν έτει 2007! Κι όμως, ο κάθε Έλληνας ξέρει ότι μιλάμε για μια πραγματικότητα, και μάλιστα μακροχρόνια, για ένα καρκίνωμα το οποίο δεν λέει να σπάσει, για μια αδικία η οποία πλέον έχει γίνει κοινωνικό θέσφατο και κανείς δεν αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να σταματήσει προτού ξεπεράσουμε ακόμα και τα όρια του παραλόγου.

  Ουδείς Έλληνας πολίτης βγήκε σε κάποιο μέσο να διαμαρτυρηθεί, ουδείς είχε την γνώμη ότι δεν είναι κάτι το φυσιολογικό αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα. Διαμαρτύρονταν με απεργίες μεγάλης κλίμακας οι εκπαιδευτικοί του δημοσίου, υποστηρίζοντας ότι οι αποδοχές τους είναι χαμηλές, την στιγμή που είναι τοις πάσοι γνωστό ότι εργάζονται 8 μήνες τον χρόνο, με μειωμένο ωράριο και «χαλαρούς» ρυθμούς εργασίας. Το για γέλια και για κλάμματα γεγονός όμως, είναι ότι οι εργαζόμενοι της άλλης πλευράς (ή τα παιδιά ενός κατώτερου θεού / Ιδιωτικοί υπάλληλοι) όχι μόνο δεν ξεσηκώθηκαν εναντίον τους, αλλα μέσω των συνδικαλιστικών «συναδελφικών φορέων» της ΓΣΕΕ (παραρτήματος της ΑΔΕΔΥ στην ουσία) τάχθηκαν ΥΠΕΡ τους!!! Εάν αυτό δεν είναι καθαρά ΑΝΩΜΑΛΗ στάση και σκέψη, τι είναι?

  Κανείς και καμιά κυβέρνηση στην Ελλάδα δεν τόλμησε να τα βάλει με αυτόν τον παραλογισμό, η μεγάλη πλειοψηφία της Ελληνικής κοινωνίας (κοινή... γνώμη) θεωρεί "ΔΙΚΑΙΟ" το να υπάρχει αυτή τεράστια κοινωνική αδικία θεωρώντας «ΔΙΚΑΙΑ» τα προνόμια που κατέχει ο κάθε απασχολούμενος στον ογκώδη αντιπαραγωγικό Δημόσιο Τομέα!

  Το οποίον "δίκαιο" όμως, τσακώνεται στα παρακάτω :

  Α>δέν μπορεί στο ΠΕΠΑ.Γ.Ν.Ηρακλείου να παίρνει η μόνιμη υπάλληλος Δ.Ε. 1420 Ευρώ το μήνα και εφάπαξ 1 σπίτι δώρο και να κάθεται, και να φορτώνει (επειδή χαίρει μονιμότητας) την "δύσκολη" δουλειά στην εποχική υπάλληλο Δ.Ε. της ίδιας θέσης (της σύμβασης Ιδ.Τομέα των 563 Ευρώ το μήνα).

  Β>Δέν μπορεί ο Διοικ. υπάλληλος του ΙΚΑ να "δουλεύει" (ή να μάς δουλεύει πίνοντας φραπέδες και παίζοντας πασιέντζες) 2 μέρες την εβδομάδα (λόγω συνεχούς ... αδείας απο την σημαία - την κάρτα χτυπούν οι συναδέλφοι) και να παίρνει 1500 Ευρώ το μήνα + Εφάπαξ + ασφάλεια Δημοσίου, και ο υπάλληλος της απέναντι Ιδιωτικής εταιρίας να δουλεύει με άγχος (εργασιακό στρές το λένε) και γρήγορους ρυθμούς (αποδοτικότητα, παραγωγικότητα) 10 ώρες την ημέρα + τα Σάββατα και να παίρνει 652 Ευρώ το μήνα.

  Γ>Δέν μπορεί ο υπάλληλος του "Πλάισιο" να τρέχει πάνω κάτω όλη μέρα, να δουλεύει και τα απογεύματα και τα Σάββατα και να παίρνει 675 Ευρώ το μήνα, και στο απέναντι κατάστημα του ΟΤΕ να κάθονται οι υπαλλήλοι και να διαβάζουν εφημερίδα στο γραφείο, και να παίρνουν 1500 Ευρώ το μήνα!!!


  Εάν κάποιος κάτοικος του εξωτερικού κάτσει και παρακολουθήσει Ελληνικά media, θα βγάλει το συμπέρασμα ότι όλοι οι Έλληνες είναι Δ.Υ. Τα περισσότερα θέματα της Ελληνικής Ειδησεογραφίας έχουν να κάνουν με το τι αυξήσεις θα λάβουν οι Δ.Υ., για τους διορισμούς, για το πόσα πτυχία διαθέτει ο καθένας και εάν είναι δίκαιο ή όχι να προσληφθεί στο δημόσιο! Ο σημερινός αγώνας του κάθε Έλληνα νέου, είναι το πώς θα καταφέρει να μπεί εκεί μέσα! Είναι το σύστημα δομημένο έτσι, ώστε εάν κάποιος δεν είναι Δ.Υ. και δεν έχει οικονομικά ερρείσματα να μην μπορεί να ορθοποδήσει επ ουδενί, καθ ότι το ίδιο το κράτος τον ΠΟΛΕΜΑΕΙ αντί να τον στηρίξει.

  Είναι απίστευτο ότι ένας εργαζόμενος στον Ι.Τ., καταβάλει (στην ουσία) το 1/3 και βάλε του μισθού του σε ασφαλιστικές εισφορές (ΙΚΑ), και μάλιστα στο μακράν χειρότερο σύστημα περίθαλψης στην Ευρώπη, είναι απίστευτο το ότι το καλύτερο (εν συγκρίσει με τα υπόλοιπα Ελληνικά) ασφαλιστικό ταμείο στην Ελλάδα σε προνόμια και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη είναι του Δημοσίου!!!

  Είναι απίστευτο το γεγονός ότι στην χώρα μας έχουμε πολυετείς πολιτικές λιτότητας και άκρατης φορολογίας στους ΕΕ και στους απασχολούμενους στον Ι.Τ. για να πληρώνουμε τους Δ.Υ., είναι απίστευτο το ότι κανείς δεν διαμαρτύρεται, ότι υπάρχει μια γενική αντίληψη της κοινής γνώμης ότι «δικαιοσύνη και αξιοκρατία έχουμε όταν βάζουμε τους περισσότερο... "μορφωμένους πτυχιοφόρους παπαγάλους" στο Δημόσιο», και άσε όλους τους άλλους να φυτοζωούν και να δουλεύουν σαν τα σκυλιά για να ακουμπάνε τον ιδρώτα τους στο κράτος (Ellada beach)!

  Είναι απίστευτη κοινωνική αδικία το φαινόμενο ένας παραγωγικός άνθρωπος του ιδιωτικού τομέα ενώ βγάζει 3.500 το μήνα να έρχεται το κράτος και να του παίρνει τα 1.500, ενώ παράλληλα ένας αντιπαραγωγικός υπάλληλος του δημοσίου να εισπράττει τις ίδιες αποδοχές με εφάπαξ προνόμια!!!

  Και ερωτώ: Εάν αυτό δεν θεωρείται ΑΝΩΜΑΛΙΑ στον τρόπο σκέψης και αντίληψης του μέσου ΝεοΈλληνα, τι άλλο μπορεί να θεωρηθεί?

  Αποτελεί απίστευτα παράλογο στην Ελλάδα το γεγονός να πληρώνονται (και μάλιστα καλύτερα) οι Δ.Υ.! Μία εργασία - αραλίκι καθαρά γραφειοκρατικού χαρακτήρα (η οποία δεν παράγει αλλά απορροφά πλούτο) μηδενικού ρίσκου και μειωμένης προσπάθειας (μηδενικής καλύτερα), έχει προσδοκώμενο εισόδημα μεγαλύτερο!!! απο την παραγωγική, επίπονη και ριψοκίνδυνη εργασία του Ιδιωτικού Τομέα.
  Το αποτέλεσμα αυτής της απαράδεκτης κατάστασης είναι ότι πολλές φορές άτομα ανεπτυγμένων ικανοτήτων (δυνητικά συνεπώς παραγωγικά) προσδωκούν εργασία σε δημόσιους τομείς της οικονομίας (καταναλωτές πλούτου) και όχι σε ιδιωτικούς (παραγωγούς πλούτου)!

  Το κράτος μας σε κάθε επίπεδο εχει πλήρως εχθρική νοοτροπία σε κάθε παραγωγική επένδυση, έχουμε ενα ΣτΕ που κοιτάει μόνο τα στενά συμφέροντα των τοπικών τυρρανίσκων (ΔΥ) αντι για το συμφέρον της χώρας και του συνόλου των εργαζομένων, τρομερή διαφθορά στο δημόσιο που αποτρέπει παντελώς τους ξένους επενδυτές να έρθουν και να επενδύσουν, και μετά καθόμαστε (και τολμάμε) να μιλάμε για ανεργία και κοινωνικές ανισότητες!

  Συνεπώς οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων ΠΡΕΠΕΙ να μειωθούν, κυριώς ως αντικίνητρο για την απασχόληση στο δημόσιο! Ετσί μόνο θα αυξηθεί η ιδιωτική δραστηριότητα (και συνεπώς ο εθνικός πλούτος) και θα δωθεί η ευκαιρία στο κράτος να εξασφαλίσει πόρους ώστε να στηρίξει την επιχειρηματικότητα.

  Αλλα ξέχασα... το πρόβλημά των Ελλήνων σήμερα, δέν είναι πώς θα επέλθει δικαιοσύνη στην Ελλάδα και πώς θα έχουμε συνολική αύξηση του πλούτου, αλλα πώς θα μπούνε οι... "περισσότερο ικανοί" (???) στο δημόσιο. Αποδέχονται όλοι οι «άρρωστοι» νεοΈλληνες σήμερα, ότι πρέπει ντε και καλά οι ΔΥ να πληρώνονται καλύτερα, και ας μην παράγουν τίποτα! Και μετά τολμάνε να μιλάνε για «σύγκλιση»!

  Γιάννης Παπασταύρου 30 ετών- Δημιουργός της ιστοσελίδας ΠΑΣΟΚ-Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
  http://clubs.pathfinder.gr/pasokkateleth

  ReplyDelete
 89. Θαυμάσια η ανάλυσή σας κύριε Παπασταύρου!

  Eμείς οι εκτός Ελλάδος και απανταχού της Γης Ελληνες Δημοκράτες συμφωνούμε ΑΠΟΛΥΤΑ, down to the iota από όσα είπατε.

  ReplyDelete
 90. Εμαθα από έγκυρες πηγές ότι ο κ. Παπασταύρου είναι πρωτοξάδελφος του Κομφούκιου και δεύτερα ξαδέλφια με τον Blair και τρίτα ξαδέρφια με τον Gordon Brown.

  Που να σας τα λέω παιδιά.

  Οι καημένοι οι δημόσιοι υπάλληλοι που πεινάνε ΤΙ τους φταίξανε;

  Εμείς όμως λέμε
  ΠΑΝΩ ΑΠΟΛΑ ο ΑΑΑΑΑΑΑΑΝΘΡΩΠΟΣ!

  ReplyDelete
 91. @γιάννης παπασταύρου

  Αμα κάνεις το κόπο να δείς(είμαι σίγουρος ότι το ξέρεις αλλά, επειδή είσαι άθλιος, το κρύβεις)πόσες εκατοντάδες χιλιάδες διόρισε, με ρουσφετολογικό και εκμαυλιστικό τρόπο, στο δημόσιο η παρέα του Μαξίμου τότε οι κατάρες σου θα βρούν το σωστό αποδέκτη.

  ReplyDelete
 92. Αυτό πάντως που ενόχλησε εμένα κύριε Παπασταύρου είναι ο ΙΔΙΑΖΩΝ ΑΝΤΙΕΒΡΑΪΣΜΟΣ σας που ΔΕΝ αρμόζει σε πολιτισμένους ανθρώπους.

  Ανάμεσα δε στα ΚΤΗΝΗ με τα τραπεζομάντηλα στο κεφάλι και τους Εβραίους προτιμώ τους τελευταίους διότι τουλάχιστον είναι έξυπνοι.

  Διέγνωσα με άλλα λόγια κάποιον εθνικοσοσιαλισμό στην σελίδα σας ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΠΟΡΡΙΠΤΩ

  ReplyDelete
 93. Ο τρόπος που θίγεται το πράγματι πελώριο πρόβλημα των πολλών δημοσίων υπαλλήλων είναι κατινίστικος.

  ReplyDelete
 94. Πάντως είναι αλήθεια, κύριε Παπασταύρου, ότι ο Βενιζέλος έκανε εγκλήματα. Τηρουμένων όμως των αναλογιών, προσέδωσε και ΑΙΓΛΗ στην Ελλάδα.

  Γιά΄τους λάτρεις της ιστορίας συνιστώ ενθέρμως το θαυμάσιο

  Τhe Ionian Vision
  by Michael Lewellynn Smith ελληνολάτρη και πρών πρέσβυ του ΗΒ στην Αθήνα.

  ReplyDelete
 95. Φασιστικός Ποπουλισμός λέγεται Κομφούκιε.Είναι το καινούργιο φρούτο όλων όσων ψάχνουν για καταραμένους δαίμονες.
  Βάζεις όμως και σύ πλάτη.

  ReplyDelete
 96. Κρίμα που ένας νέος στα τριάντα αποφάσισε να ασχοληθεί με το εθνεμπόριο.

  ReplyDelete
 97. ΟΤΑΝ λέμε ΘΑΝΑΤΟΣ στο ΠΑΣΟΚ, ΔΕΝ λέμε ΝΑΙ στην Νέα Δημοκρατία, ούτε ΝΑΙ στον Καρατζαφέρη, ούτε ΝΑΙ στον μακιγιαρισμένο τρισανόητο κομμουνιστή (τρομάρα του) Αλαβάνο, ούτε ΝΑΙ στην τρελόγκα.

  ΚΑΙ ΔΕΝ θα κάνουμε πλάτες σε κανένα, μα κανένα!!

  ΟΧΙ

  ΘΑ ΞΑΝΑΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ DE NOVO

  του ΗΘΟΥΣ

  του ΕΘΟΥΣ

  των ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ για ΟΛΟΥΣ

  της ΠΑΙΔΕΙΑΣ Αμερικανικών προδιαγραφών

  της ΥΓΕΙΑΣ Αμερικανικών προδιγραφών

  της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ των ΠΟΛΙΤΩΝ

  της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ και ΣΕΒΑΣΜΟΥ του ΠΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

  της ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ δια την ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΝ

  ReplyDelete
 98. ΚΑΙ ΟΥΧ ΗΤΤΟΝ λέμε

  Ο ΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΜΗΔΕ ΕΣΘΙΕΤΩ

  ReplyDelete
 99. "τρελόγκα" Aaxaxaxaxaxaxa OUOUUUU HAHAHAHAHAHAHAHA!!!!!!

  ReplyDelete
 100. @g700

  Gamh8hke to blog magkes! Enta3ei oi grafikoi (hpiotero tou malakes) typou Komfoukios (sorry Zaxos) einai xrhsimoi, diaskedastoi k psyxagwgikoi! Alla kati Paparostayroi twra...

  ReplyDelete
 101. De gamithike to blog, i XORA gamithike kai to blog einai i teleytaia tis elpida.

  ReplyDelete
 102. Συνήθως σε κακοπροαίρετα σχόλια δεν απαντώ. Το γιατί κάνω εδώ την εξαίρεση δεν ξέρω. Ίσως η υπερβολική (δυστυχώς) εμπάθεια του χώρου με ανάγκασε...

  1ον
  Δέν εστίασα ώς πρόβλημα το ΠΟΣΟΥΣ διόρισε το "Μαξίμου" όπως κατάλαβε κάποιος φίλος, αλλα το ότι ο Δημόσιος Τομέας είναι απίστευτα ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΣ εν συγκρίσει με τον Ιδιωτικό, και εκεί εστιάζω το πρόβλημα. ΠΟΙΟΙ και ΓΙΑΤΙ ευθύνονται γι αυτό.
  Και λυπάμαι, που άλλα γράφω και άλλα καταλαβαίνει ο καθένας.

  2ον
  Δεν έχω καμία διάθεση να ανοίξω θέμα περι Ελληνικής Ιστορίας του 1920. Το εάν υπάρχει στην σελίδα μου θέμα περι Βενιζέλου, ΤΟ ΑΝΑΦΕΡΩ ΚΑΤΑ ΚΟΡΟΝ, υπάρχει διότι μια μεγάλη μερίδα Ελλήνων έχει μπερδέψει τα μπούτια της, και μέσα στην Ιστορική παράνοια που τους διακατέχει έχει μπερδέψει τον Βενιζελισμό με το... ΠΑΣΟΚ.

  3ον
  ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΑ ΟΜΩΣ, αντί να αντιμετωπίσω μια αρνητική στάση απο τους χρήστες αυτού του χώρου, να λάβω απαντήσεις ή γνώμες σχετικά με την ενότητα "ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ", όπου έχει να κάνει και με το ΘΕΜΑ του blog.
  Αντ αυτού, διαβάζω ένα σωρό μ******ς περι Εθνικοσοσιαλισμού, Εβραίων και Βενιζέλου, και μια κακοπροέραιτη κριτική στην σελίδα μου.

  Ξεκαθαρίζω λοιπόν:

  ΔΕΝ ζήτησα τα σχόλια και την κριτική κανενός σχετικά με την σελίδα μου, για θέματα τα οποία είναι άσχετα του αντικειμένου του συγκεκριμένου μπλόγκ. ΔΕΝ θα κάτσω να ανοίξω θέματα Ελληνικής ιστορίας εδώ μέσα, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ο κατάλληλος χώρος και ούτε πρόθεση έχω.

  4ον
  Λυπάμαι που έχω άποψη για το ποιός ευθύνεται σχετικά με την εργασιακή πραγματικότητα της χώρας μου. Απ ότι διαβάζω "δαιμονοποιώ"...

  Ε αφού λοιπόν είναι έτσι, καθήστε στ αυγά σας και ΜΗΝ γράφετε εδώ μέσα, καθ ότι είναι άσκοπο και σε τελική ανάλυση ΗΛΙΘΙΟ να γράφετε, ΑΦΟΥ εκ προοιμίου απορρίπτετε οτιδήποτε έχει να κάνει σχετικά με τον καταλογισμό ευθυνών περι εφαρμοσμένης εργασιακής πολιτικής που ακολουθήθηκε σ αυτήν εδώ την χώρα.

  Όποιος πάει να μιλήσει "δαιμονοποιεί" ή "ασκεί προπαγάνδα"

  Ναι ρε παιδιά, ναί...

  Επιτρέψτε μου όμως, με όλο το θάρρος της γνώμης, να καταλογίσω ΕΥΘΥΝΕΣ σε εσάς τους ίδιους, για το φαινόμενο των 700 Ευρώ. Γιατί όταν εσείς οι ίδιοι με την στάση σας ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙΤΕ το παρελθόν και τους υπευθύνους που άσκησαν τις συγκεκριμένες πολιτικές που μας έφτασαν εδώ, και απο την άλλη εκφέρετε τόσο αρνητισμό σε έναν άνθρωπο ο οποίος δαπανά προσωπικό του χρόνο να σας γράψει, τον οποίον ουτε ΚΑΝ ξέρετε, είστε (επιοικώς) για γέλια.

  Αραγε εάν στην θέση μου ήταν εδώ κάποιος επαγγελματίας ψευτοσυνδικαλιστής ή δημοσιογράφος, (ο οποίος φυσικά θα είχε και πιο... κόσμιο τρόπο γραφής απο τον δικό μου), τον ίδιο αρνητισμό θα εκφράζατε?

  Λυπάμαι... Ειλικρινά!

  ReplyDelete
 103. Komfoukie o Xrysoxoidis sthrizei GAP. Pws to e3hgeis?

  ReplyDelete
 104. Δε μ'αρεσουν τα GAP, προτιμώ ZARA.

  ReplyDelete
 105. @ Anonymous

  "Gamh8hke to blog magkes! Enta3ei oi grafikoi (hpiotero tou malakes) typou Komfoukios (sorry Zaxos) einai xrhsimoi, diaskedastoi k psyxagwgikoi! Alla kati Paparostayroi twra..."

  TRAMPOUKE ALITOPASOKE GRAFIKOI EISASTE OLOI ESEIS TA AKYSPOLYTA PASOKIA POU METAKOMISATE STO KOLWNAKI ENW TRWTE KAI GEMIZOUNE AKOMA LADI TA SAGONIA SAS APO TIN LIGOURA,
  KAI
  POU DIAVAZETE TA PORNOPERIODIKA TOU ARXI-GYFTOULA KOSTOPOULOU

  OUUUUUUUUUUUUUUUUUUUST ALITARE pou exeis to thrasos trampouke na apaiteis kai logokrisia!!!

  LALIWTARE

  ReplyDelete
 106. Apla se klanw 10:40 o,ti na'nai eisai.

  Btw pou eisai Zaxo?

  ReplyDelete
 107. @ anonymous
  Komfoukie o Xrysoxoidis sthrizei GAP. Pws to e3hgeis?

  Νομίζω πως η διαδικασία αυτών των ημερών ανέδειξε ΚΑΙ απέδειξε την ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΗ ΠΕΝΙΑ του ΠΑΣΟΚ σε στελέχη, σε ιδέες, σε οργάνωση, σε πρόγραμμα και πάνω απόλα σε ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ.

  Οι μόνοι που στάθηκαν με αξιοπρέπεια, λογική και συνέπεια είναι οι κ.κ. Πάγκαλος και Χρυσοχοϊδης. Αν "διάβασα" σωστά τις θέσεις τους, πιστεύουν [και συμφωνώ απόλυτα μαζί τους] πως το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ δεν είναι ΗΓΕΣΙΑΣ - ασφαλώς και υφίσταται ΚΑΙ κρίση ηγεσίας, αλλά αυτή είναι δευτερεύουσα στην σωρεία των ΚΟΜΒΙΚΩΝ προβλημάτων. Αν, λοιπόν, αναλωνόντουσαν ΚΑΙ αυτοί οι δύο στον αγώνα, και πολύ περισσότερο αν έπαιρναν θέση ΥΠΕΡ του Βενιζέλου, θα ήταν ωσάν να ακύρωναν/ανέτρεπαν την πρότερη στάση τους.

  Last but not least, όπως έγραψα τις προάλλες, ο Γιωργάκης είναι ηλίθιος και τυραννίσκος, άρα ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ, το αεροπλανοφόρο Saratoga είναι πανέξυπνος και δυνητικός τυραννίσκος, άρα ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΕΡΟΣ. Μεταξύ των δύο, λοιπόν, ένας λογικός άνθρωπος επιλέγει τον λιγότερο επικίνδυνο.

  ReplyDelete
 108. Κύριε Παπασταύρου ΓΙΑΤΙ αναλώνετε ΟΛΟΚΛΗΡΗ σελίδα για τον αν ο Βενιζέλος ήταν Εβραίος ή όχι;;;;

  Και ρίχνετε και υπαινιγμό περί ΣΤΟΩΝ.

  Πάτε δλδ να απαντήσετε στο συναίσθημα των κατωτέρων και κατωτάτων κοινωνικών στρωμάτων που είναι ΕΥΑΛΩΤΑ λόγω αγνοίας και που, όταν πρόσκεινται στην άκρα δεξιά, στοχεύουν τους Εβραίους και, όταν πρόσκεινται στον λαϊκισμό/περονισμό/παπανδρεϊσμό, τα βάζουν με τους τέκτονες.

  Να πατε να ξαναφτιάξετε την ιστοσελίδα σας και να επανέλθετε με τον κηδεμόνα σας. PERIOD

  ReplyDelete
 109. Τελικα έχει δίκιο ο Παρμενίδης. Αυτό το μπλογκ έχει ζωντάνια

  ReplyDelete
 110. Κομφούκιε! Θαυμαστά τα έργα σου! Πάντα εν σοφία εποίησας!

  ReplyDelete
 111. Ο/Η Κομφούκιος είπε...
  ΘΑ ΞΑΝΑΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ DE NOVO
  της ΥΓΕΙΑΣ Αμερικανικών προδιγραφών

  πρόσεξε τι λες Κομφούκιε, γιατί το ντοκυμαντέρ του Michael Moore Sicko μας έδωσε μια σαφή εικόνα για το Αμερικάνικο σύστημα υγείας....κοινώς είναι για γέλια!!!

  ReplyDelete
 112. An kai prosopika den to exo dei, fantazomai einai poly anotero ap'ta rantza kai ta fakellakia mas...

  ReplyDelete
 113. @ Γιάννης Παπασταύρου

  αντί για απάντηση στο γενικό ερώτημα που θέτεις περί εργασίας, σου προτείνουμε να διαβάσεις πρώτα με λεπτομέρεια και σύστημα όλο το υλικό που υπάρχει στο blog από τη στιγμή της δημιουργίας του. Αφού το κάνεις και καταλάβεις που κινούνται περίπου οι απόψεις μας, σε καλούμε να συμμετέχης στη συζήτηση επί των θεμάτων των posts και όχι στη βάση της ατζέντας που εσύ επιδιώκεις να διαφημίσεις πετώντας το link για το ιστολόγιό σου.

  Τώρα στο θέμα του ΠΑΣΟΚ έχουμε αναφερθεί άπειρες φορές. Μάλιστα με ιδιαίτερα επικριτικό ύφος τις περισσότερες. Έχουμε καταδικάσει το αριστερό δήθεν πολλών μέσα στο κόμμα, έχουμε πει ότι πρέπει επιτέλους να εξορκιστεί το φάντασμα του Αντρέα και ότι πρέπει να γίνει μια σύνθεση των δύο ιστορικών του περιόδων: της αντρεϊκής και της σημτικής, γιατί τώτρα το ΠΑΣΟΚ κινδυνεύει με τεμαχισμό της ιστορικής του συνείδησης.

  Όμως, εμείς δεν είμαστε εδώ ούτε για να πασοκολογούμε, ούτε για να μιλάμε για κατάρες, ούτε γουστάρουμε υστερίες και ανόητους κι αστήριχτους αφορησμούς.

  Αμά θες πες την άποψή σου και μην τρελένεσαι. Όπως βλέπεις μέσα στο blog πέφτει ιδεολογικό ξύλο. Αμά το αντέχεις μείνε.

  ReplyDelete
 114. Κι επειδή είσαι νέοπας στο blog μάθε ότι τις ίδιες σκληρές παρατηρήσεις αναφορικά με την τάση του να παθαίνει υστερικές εξάρσεις και να αφορίζει τις έχουμε κάνει και στον κομφούκιο ουκ ολίγες φορές.

  Μάθε επίσης ότι όσοι γράφουν εδώ μέσα ως ανώνυμοι ή ψευδώνυμοι δεν εκφράζουν καμία επίσημη άποψη της G700 παρά μόνο τη δική τους προσωπική θέση.

  Τέλος το blog ασχολείται με το θέμα της γενιάς των 700 ευρώ, ένα ζήτημα που έχει προκύψει τόσο από αναπόφευκτες τάσεις (πχ δημογραφικό πρόβλημα σε συνθήκες κοινωνίας ευημερίας) όσο και από λανθασμένες επιλογές των κομμάτων που κυβέρνησαν στη διάρκεια της μεταπολίτευσης. Επιλογές που επέτρεψαν να μείνει στενή η παραγωγική βάση της ελληνικής οικονομίας ενώ παράλληλα διόγκωσαν την παραοικονομία.

  ReplyDelete
 115. deep_down+dirty

  "πρόσεξε τι λες Κομφούκιε, γιατί το ντοκυμαντέρ του Michael Moore Sicko μας έδωσε μια σαφή εικόνα για το Αμερικάνικο σύστημα υγείας....κοινώς είναι για γέλια!!!"

  Χρυσέ μου άνθρωπε, σε απόλυτους όρους προβλήματα και ελαττώματα θα βρεις παντού. Ελαττώματα έχω και γω, so what?!

  Kατ' αρχήν όταν αναφερόμαστε σε "Αμερικανικές προδιαγραφές" μιλάμε για το πρότυπο όπως έχει διαμορφωθεί σε συγκεκριμένα εκπαιδευτικά και συγκεκριμένα νοσηλευτικά ιδρύματα αντιστοίχως, κατά τρόπον ανάλογο με τον δείκτη Dow Jones που είναι το μέσον (average) των 20 καλυτέρων μετοχών του NYSE.

  Αλλά, όπως έθιξε ορθά ένας προλαλήσας, από τα ράντζα και τα φακελλάκια, καλύτερο είναι και ένα Αμερικανικό νοσοκομείο στην ενδοχώρα, πες, της Alabama.

  ReplyDelete
 116. Δεκτή και κατανοητή η αποψή σου Κομφούκιε αλλά δεν αναφέρομαι τόσο σττην ποιότητα και τις υπηρεσίες των εκεί νοσοκομείων αλλά κυρίως σε ποιούς απευθύνονται και πως μπορεί να αποκτήσει κανείς τις υπηρεσίες τους!!!
  Όσοι έχουν δεί το ντοκυμαντέρ καταλαβαίνουν τι εννοώ, όσοι πάλι δεν το έχετε δει συνίσταται ανεπιφύλακτα!!

  ReplyDelete