Tuesday, July 31, 2007

Πολλές και Καλές Δουλειές; Επιχειρηματικότητα Υψηλών Δυνατοτήτων

Σήμερα όλοι αναγνωρίζουν ότι το επίπεδο επιχειρηματικότητας μιας χώρας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που καθορίζουν την οικονομική ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση και την κοινωνική της ευημερία.

Σύμφωνα με Έρευνα του Παγκόσμιου Παρατηρητηρίου για την Επιχειρηματικότητα (GEM 2007) η Ελλάδα εμφανίζει ένα υψηλό ποσοστό Επιχειρηματικότητας Ανάγκης. Δηλαδή, επιχειρηματικής δραστηριότητας που εκδηλώνεται επειδή ο επιχειρηματίας δεν έχει άλλη δυνατότητα βιοπορισμού.

Ταυτόχρονα, η ελληνική επιχειρηματική δραστηριότητα εμφανίζεται εξαιρετικά «ρηχή», με την έννοια ότι είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό προσανατολισμένη σε προϊόντα και υπηρεσίες που απευθύνονται στον τελικό καταναλωτή, παρά σε άλλες επιχειρήσεις .

Το πρόβλημα εμφανίζεται ακόμα μεγαλύτερο στον τομέα της Εταιρικής Επιχειρηματικότητας, στον βαθμό δηλαδή καινοτομικότητας των καθιερωμένων επιχειρήσεων και κυρίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Η εικόνα μιλάει από μόνη της. Από το σύνολο των επιχειρηματικών εγχειρημάτων που πραγματοποιούνται στη χώρα μόλις ένα πολύ μικρό ποσοστό μπορεί να χαρακτηριστεί ως Υψηλών Δυνατοτήτων, ότι δηλαδή α) συμβάλλει στην επέκταση των αγορών, β) δημιουργεί νέα απασχόληση, και γ) εντείνει τον εξαγωγικό προσανατολισμό της οικονομίας.

Αυτή η πραγματικότητα μιας εκτεταμένης Επιχειρηματικότητας Ανάγκης, ρηχής και με χαμηλό επίπεδο καινοτομικότητας, συνιστά μείζον κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα. Αδυνατώντας να δημιουργήσει πολλές και ποιοτικές θέσεις εργασίας υποσκάπτει το μέλλον και την προοπτική ευημερίας της νέας γενιάς , και καταδικάζει τους νέους στην κατηγορία της γενιάς του βασικού μισθού, της πολυαπασχόλησης και της υπερεργασίας.

Όπως πολύ σωστά διαπίστωσε ο σύμβουλος επιχειρήσεων και blogger (epixeirein.blogspot.com), Βασίλης Παππάς, σε άρθρο του με τίτλο “Επιχειρηματικότητα vs G700”, η γενιά των 700 ευρώ «έχει προκληθεί λόγω έλλειψης επιχειρηματικής κουλτούρας και νοοτροπίας που διέπει κάθε επίπεδο του εκπαιδευτικού συστήματος της Χώρας μας!” Και όχι μόνο!

Για να ξεφύγουμε από μια μόνιμη κατάσταση πολύ-απασχόλησης, υπερεργασίας και χαμηλών αμοιβών, πρωταρχικός στόχος και στρατηγική προτεραιότητα των νέων, αλλά και γενικότερα της εθνικής οικονομικής πολιτικής, πρέπει να είναι η βελτίωση της ποιότητας της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Μόνο δίνοντας έμφαση στην ποιοτική ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μπορούμε να οδηγηθούμε από μια Επιχειρηματικότητα Ανάγκης σε μια Επιχειρηματικότητα Υψηλών Δυνατοτήτων ικανής να δημιουργήσει πολλές και καλές θέσεις εργασίας.

Αυτό όμως προϋποθέτει ότι κάνουμε μια σειρά από βασικά βήματα.

1. Λέμε ΝΑΙ στη δημιουργικότητα
Το πρώτο και θεμελιώδες θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι η γενική αρνητική στάση της ελληνικής κοινωνίας προς την επιχειρηματική δραστηριότητα και ιδιαίτερα η συλλογική υποτίμηση της δημιουργικότητας.

Η βαθμιαία μεταστροφή αυτής της στάσης αποτελεί κυρίαρχο στόχο μιας πολιτικής που επιδιώκει να επηρεάσει το πολιτισμικό και κοινωνικό πρότυπο του επιχειρηματία. Η εν λόγω μεταστροφή πρέπει να επιδιωχθεί μέσω παρεμβάσεων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Αυτό με τη σειρά του προϋποθέτει ότι υπερβαίνουμε τη γενικά αρνητική εκτίμηση για τον ρόλο του εκπαιδευτικού συστήματος στην προετοιμασία των νέων για το ενδεχόμενο επιχειρηματικής σταδιοδρομίας.

2. Αναλαμβάνουμε ρίσκα - Υπερβαίνουμε το φόβο της αποτυχίας
Ο Βασίλης Θεοχαράκης, σε άρθρο που δημοσιεύτηκε στην ειδική έκδοση Economist της Καθημερινής, θέτει ένα καίριο ερώτημα: «Πόσοι από τους νέους μας τολμούν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση και να αφοσιωθούν σε αυτή; Κι αν επιχειρήσουν , έχουν ως στόχο τους την παγκόσμια αγορά; Φοβάμαι πως όχι, η πρώτη μας σκέψη είναι η επιλογή ασφαλών λύσεων που συχνά ενισχύονται ή ακόμη και επιβάλλονται από το οικογενειακό μας περιβάλλον».

Ο φόβος της αποτυχίας μπορεί να ξεπεραστεί μέσα από μια πολιτική που αντιμετωπίζει το πρόβλημα στην καρδιά του. Αντιμετωπίζοντας ουσιαστικά και με επιτυχία ζητήματα όπως το κοινωνικό και επιχειρηματικό στίγμα που συνοδεύει μια αποτυχία καθώς και την επαγγελματική ανασφάλεια που χαρακτηρίζει τον επιχειρηματία ο οποίος βρίσκεται στη φάση της υλοποίησης ενός επιχειρηματικού σχεδίου που δεν είναι βέβαιο ότι θα επιτύχει.

3. Δημιουργούμε πρόσβαση σε εξειδικευμένη χρηματοδότηση
Στην Ελλάδα των μικρών επιχειρηματικών μεγεθών κυριαρχούν οι άτυπες μορφές χρηματοδότησης, με καθοριστικό μάλιστα τον ρόλο της οικογένειας. Αυτό που φαίνεται ότι απουσιάζει απόλυτα από τη χώρα μας είναι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί εξειδικευμένοι στην ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών δραστηριοτήτων. Κατά την άποψή μας η εξειδικευμένη χρηματοδότηση είναι προτιμότερο να επιτευχθεί μέσα από την ανάπτυξη περιφερειακών κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών –Regional Venture Capital Funds-, όπως είναι για παράδειγμα το Παγκρήτιο Συμμετοχών.

4. Αναπτύσσουμε Οριζόντιες δράσεις
Σύμφωνα με την έρευνα του GEM , αλλά και τις απόψεις του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ), η στρατηγική της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας υψηλών δυνατοτήτων, απαιτεί τον σχεδιασμό πολιτικών που θα στοχεύουν στην αναβάθμιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που ήδη εκδηλώνονται.

Τέτοιες πολιτικές μπορεί να είναι οριζόντιες ρυθμίσεις με σκοπό την τεχνολογική κυρίως αναβάθμιση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Βοηθώντας την τεχνολογική αναβάθμιση μιας μικρής επιχείρησης δεν επιτυγχάνεται απλώς η βελτίωση της λειτουργίας που ήδη έχει, αλλά της δίνονται εφόδια με τα οποία θα μπορούσε στη συνέχεια να στραφεί σε επιχειρηματική δραστηριότητα ευκαιρίας, ακόμα και αν η αρχική της λειτουργία είχε ως κίνητρο την ανάγκη. Μάλιστα, βασικός στόχος δεν πρέπει να είναι απλώς η απόκτηση τεχνολογίας (π.χ. η απόκτηση υπολογιστή), αλλά και η εξοικείωση με αυτήν μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης στην χρήση της τεχνολογίας.

5. Επενδύουμε στην Έρευνα και την Τεχνολογία
Η ποιοτική ενίσχυση της επιχειρηματικότητας φέρνει επιτακτικά στο προσκήνιο το ζήτημα της επιστημονικής έρευνας και της ανάπτυξης τεχνολογίας. Το πρόβλημα δεν εξαντλείται στο θέμα των ελλειμματικών δαπανών (είμαστε τελευταίοι στην ΕΕ). Πρωτίστως η ποιοτική ενίσχυση της επιχειρηματικότητας ξεκινά από το Πανεπιστήμιο. Εκεί είναι που επιτυγχάνεται η εξοικείωση των φοιτητών με την τεχνολογία, συνδέεται η έρευνα με τη διδασκαλία, και επιτυγχάνεται η ενασχόληση ενός μεγάλου αριθμού νέων με τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Με δεδομένη την χαμηλή θέση της χώρας μας σε σχέση με την εταιρική επιχειρηματικότητα, είναι προφανής η ανάγκη εφαρμογής πολιτικών ενθάρρυνσης της ερευνητικής προσπάθειας των επιχειρήσεων. Τέτοιες πολιτικές μπορεί να δίνουν έμφαση είτε στην οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων –π.χ. μέσω ευνοϊκών φορολογικών ρυθμίσεων για την ενθάρρυνση της δραστηριότητα Έρευνας και Ανάπτυξης-, είτε στην θεσμική προώθηση της συνεργασίας ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα (Δομημένες Εταιρικές Σχέσεις ανάμεσα σε ΑΕΙ-ΤΕΙ και δημόσιες-ιδιωτικές επιχειρήσεις).

6. Προετοιμάζουμε τους φοιτητές για επιχειρηματική σταδιοδρομία
Οι παραπάνω σκέψεις μας οδηγούν αναπόφευκτα στο πολυσυζητημένο θέμα της σύνδεσης της εκπαίδευσης –και μάλιστα της τριτοβάθμιας- με την παραγωγή. Όπως πολύ εύστοχα εντοπίζει το Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας το ζητούμενο εδώ δεν είναι απλώς, ούτε κυρίως, η εναρμόνιση των ειδικοτήτων που προσφέρουν τα ΑΕΙ με τις ανάγκες της αγοράς. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία για την επιχειρηματικότητα είναι η προετοιμασία των φοιτητών και για το ενδεχόμενο να ακολουθήσουν επιχειρηματική σταδιοδρομία, πράγμα που συνεπάγεται τόσο τη μετάδοση ενός συνόλου γνώσεων γύρω από θέματα διοίκησης, όσο και μια προετοιμασία «αντίληψης ευκαιριών» στον αντίστοιχο τομέα γνώσης κάθε φοιτητή.

7. Βελτιώνουμε το γενικό πλαισίο της επιχειρηματικότητας
Τέλος, όσον αφορά στο γενικό πλαίσιο της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, πρέπει να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που εντοπίζονται σε τομείς που σχετίζονται με τον ρόλο της δημόσιας διοίκησης, όπως η ποιότητα του προσωπικού της, η γραφειοκρατία, η πολυνομία και η διαφάνεια των συναλλαγών. Ό,τι και να λέμε, ό,τι και να ισχυριζόμαστε ότι θέλουμε να πετύχουμε, χωρίς σύγχρονη, αποτελεσματική και αποδοτική δημόσια διοίκηση το μέλλον της ελληνικής επιχειρηματικότητας θα παραμείνει αβέβαιο.

60 comments:

 1. Η δημόσια διοίκηση είναι ο μεγάλος ασθενής.
  Καμμιά επιχειρηματικότητα σέ μια σύγχρονη χώρα δεν αναπτύσσεται χωρίς σοβαρή και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση.
  Η εκπαίδευση που αποτελεί προυπόθεση καλλιέργειας επιχειρηματικής κουλτούρας χρειάζεται επίσης μιά στιβαρή δημόσια διοίκηση.
  ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΟΥΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ.
  Η επόμενη κυβέρνηση θα μπορούσε να αναστείλλει και αναβάλλει τα πάντα καί να ασχοληθεί αποκλειστικά και ΜΟΝΟΘΕΜΑΤΙΚΑ με τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης.

  ReplyDelete
 2. Συγκεκριμένα χρειαζόμαστε:

  1- Ενα νέο διοικητικό χάρτη της χώρας με νέες διοικητικές μονάδες απ'αρχής σχεδιασμένες με το άριστο μέγεθος και τα κατάλληλα νομικά εργαλεία ωστε να μπορούν να λειτουργήσουν αυτόνομα στό ευρωπαικό διοικητικό περιβάλλον.
  2- Ενα Σύνταγμα μικρό, με λίγες και βασικές διατάξεις μόνο, προσαρμοσμένο στο ρόλο της χώρας ως μεσαίας Ευρωπαικής δύναμης καί σημαντικής περιφερειακής δύναμης στη ΝΑ Ευρώπη.
  3- Μια κεντρική διοίκηση με λίγα υπουργεία,και με συγχωνεύσεις και καταργήσεις διοικητικών δομών.
  4- Μια τοπική αυτοδιοίκηση, με δύο το πολύ βαθμούς, λαμβανομένου υπόψη του μικρού μεγέθους της χώρας που επιβάλλει ισχυρή κεντρική διοίκηση.
  5- κατάργηση του ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ που καθιστά την Εκκλησία(αλλά και μερικούς ιδιώτες) κάτοχο της μισής Ελληνικής γης και διεκδικητές της άλλης μισής.
  6- Κτηματολόγιο,δασολόγιο,χωροταξικό ώστε να μη μπορεί ο κάθε επίδοξος καταπατητής και οικοπεδοφάγος(ιδιώτες,ιερές και ανίερες Μονές)να μετατρέπεται σε εμπρηστή.

  ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΜΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΦΑΜΙΛΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΗΣ ΤΟΥ 1821

  ReplyDelete
 3. Δυστυχώς η τακτική της EASY POLICY που ακολουθεί η κυβέρνηση έφερε σε όλους τούς τομείς φτωχά αλλά στη δημόσια διοίκηση καταστρεπτικά αποτελέσματα.
  ΑΣ ΜΗ ΨΆΧΝΟΥΜΕ ΝΑ ΒΡΟΎΜΕ ΆΛΛΑ ΑΊΤΙΑ ΊΑ ΤΗ ΣΟΒΑΡΉ ΈΛΛΕΙΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑΣ.

  ReplyDelete
 4. Η Ελλάδα των 10 εκ. κατοίκων μπορεί να υποστεί το κόστος δυνατών μεταρρυθμίσεων, και μάλιστα ριζικών σε one at a time basis. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς που διαβάζετε το μπλογκ είστε δημόσιοι υπάλληλοι, όμως σας ρωτώ το εξής: Θα ήσασταν διατεθιμένοι να χάσετε τη δουλειά σας και να αφομοιωθείτε στον ιδιωτικό τομέα? Αν όχι γιατί? Αν όχι, τι γνώμη έχετε για την κατάσταση της χώρας - θεωρείτε ότι χρειαζόμαστε αλλαγές από τις οποίες θα επωφεληθείτε κι εσείς? Αν ναι ποιες?

  @ pyrman

  Με 10 εκ. κατοίκους, 6 εκ. ανθρώπινο δυναμικό και >1 εκ. δημόσιους υπαλλήλους, άρα το ελάχιστο 17% των συνολικών ψηφοφόρων της χώρας, αυτός που θα τολμήσει να τα βάλει με το δημόσιο θα καταγραφεί ως ένας από τους μεγαλύτερους ήρωες στην καρδιά μου.

  ReplyDelete
 5. @ pyrman
  ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΜΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΦΑΜΙΛΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΗΣ ΤΟΥ 1821

  Πάνω και πριν απόλα η Ελλάδα χρειάζεται ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ και δεν αναφέρομαι σε καθεστωτική ΑΛΛΑ σε αλλαγή ΗΘΟΥΣ και ΕΘΟΥΣ των ΕΛΛΗΝΩΝ.

  Σημίτης

  Σημίτης

  Σημίτης

  Σημίτης

  ReplyDelete
 6. Αυτός ο πολιτικός που θα πει "Ελληνες είσαστε όλοι λαμόγια" και ήρθε η στιγμή της αλήθειας και της αλλαγής

  θα γίνει ο ήρωάς μου!!!

  ReplyDelete
 7. Με αφορμή το ερώτημα του "με ταξάς" περί δημοσίων υπαλλήλων, ας σταθούμε λίγο στην άποψη, την οποία κάποιοι εκφράζουν ρητά και με σαφήνεια και άλλοι συστηματικά υπονοούν, ότι δηλαδή είναι δυνατόν να υπάρξει σοβαρή και σε βάθος μεταρρύθμιση του δημοσίου με τους "καλούς" και "πεφωτισμένους" να λιθοβολούν το κράτος απ' έξω έχοντας πλήρη άγνοια για το τι γίνεται από μέσα.

  Παιδιά, αυτά, "μετά συγχωρήσεως και άνευ παρεξηγήσεως" που λέει και η γεωργία βασιλειάδου, είναι αστείες απόψεις.

  Αν όντως έτσι ήταν τα πράγματα θα αρκούσε μια μεταρρύθμιση-απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών με ταυτόχρονη μείωση της γραφειοκρατίας απευθύνεται στον πολίτη-πελάτη του δημοσίου.
  Αυτό όμως το project της απλοποίησης είναι η κορυφή του παγόβουνου.

  Όμως, μια πραγματική και σε βάθος μεταρρύθμιση του δημοσίου, που βάζει στόχο να ξεπεράσει τον διοικητικό ερασιτεχνισμό, και επιδιώκει οι δημόσιες υπηρεσίες να καταστούν αποτελεσματικές (να πετυχαίνουν στόχους) και αποδοτικές (με το ελάχιστο κόστος) σημαίνει υιοθέτηση και καθολική εφαρμογή πρακτικών Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ. Για να γίνουμε πιο σαφείς αυτό σημαίνει:

  1. Διοίκηση με Στόχους (Ν.3230/2004 νόμος Σκανδαλίδη Μπένου), όλοι κάνουν την πάπια

  2. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και σύσταση Μονάδων Ποιότητας, όπως αναδεικνύουν τα ευρωπαϊκά best practices στον τομέα της δημόσιας διοίκησης.

  3. Εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αυτοαξιολόγησης (Common Assessment Framework CAF) το οποίο συνιστά κομμάτι της Στρατηγικής της Λισσαβόνας.

  4. Υιοθέτηση μιας κουλτούρας μέτρησης των στόχων και των μέσων. "Δεν βελτιώνεται ότι δεν μετράται και οι περιγραφές χωρίς μετρήσεις είναι λογοτεχνία". αυτό το μοτο πρέπει να μπει δίπλα από τις εικόνες της Παναγίας και του Χριστού και να μας γίνει έμμονη ιδέα.

  ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ πράγματι φίλε Pyrman, ΜΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΦΑΜΙΛΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΗΣ ΤΟΥ 1821. καλά το είπες

  Η επανάσταση όμως αυτή, που πρέπει να οδηγήσει σε ένα ισχυρό κράτος, έχει ανάγκη από ανθρώπινο δυναμικό.

  Ο κος κούλης και η κα λίτσα που μπήκαν στην υπηρεσία με βίσμα και μονιμοποιήθηκαν με τους προεκλογικούς νόμους σκούπα των 70s και 80s (μέχρι να έρθει το ΑΣΕΠ το 94 και να βάκει τέρμα), δεν μπορούν να σου κάνουν total quality management πως να το κάνουμε;

  Αυτή η διάσταση του δημοσίου έχει ενδιαφέρον για έναν νέο άνθρωπο, εξίσου μεγάλο με μία καλή επιχειρηματική περιπέτεια. Αυτή η διάσταση απαιτεί νέους με κατάρτιση ανθρώπους. Αλλιώς απ' έξω όσες πέτρες κι αν ρίξουμε δε γίνεται τίποτα.

  ReplyDelete
 8. Κομφούκιος

  Το ΗΘΟΣ και το ΕΘΟΣ καθορίζεται από το κοινωνικό σύστημα.
  Είσαι μαρξιστής και δεν το ξέρεις;

  ReplyDelete
 9. Στην Ελλάδα έχουμε πολλούς αυτοαπασχολούμενους και πολλούς αγρότες.
  Κάποτε το θεωρούσαμε μειονέκτημα.
  Μήπως σήμερα αποτελεί πλεονέκτημα;
  Μήπως αυτοί οι άνθρωποι που έμαθαν να δημιουργούν και να παράγουν με λίγα και φτωχά μέσα, αν αποκτήσουν επιχειρηματικές δεξιότητες και ομαδοποιηθούν,δώσουν λύση στό πρόβλημα της ανασφάλειας για τη ζωή τους που τους κατατρύχει και μήπως αποτελέσουν φυτώριο μιας νέας επιχειρηματικής άνθισης που τόσο έχει ανάγκη ο τόπος;

  ReplyDelete
 10. "τις εικόνες της Παναγίας και του Χριστού" αυτό αφορά το θρησκευτικό "γυφταριό" που στολίζει πολλές δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία κλπ. Στολίζει και το γραφείο του Παυλόπουλου. Όταν βγαίνει στην TV καλύπτεται όλο το πλάνο. Με χρώμα ασημί για να φεγγίζει κιόλας.

  ReplyDelete
 11. @ pyrman
  είπες
  "Η επόμενη κυβέρνηση θα μπορούσε να αναστείλλει και αναβάλλει τα πάντα καί να ασχοληθεί αποκλειστικά και ΜΟΝΟΘΕΜΑΤΙΚΑ με τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης."

  Θα ήταν ένα τεράστιο στοίχημα

  ReplyDelete
 12. Αντιγράφω από το κύριο άρθρο της εφημερίδας ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

  "..απανωτές ρυθμίσεις χρεών των ΠΑΕ...
  ..το κράτος τιμωρεί την υγιή επιχειρηματικότητα..
  ..χρειάζεται πολιτική τόλμη να τεθεί τέλος στη φάμπρικα με τα χρέη και τις επακόλουθες ρυθμίσεις.."

  ΚΑΤΑΛΆΒΑΤΕ γιατί δεν είναι ελκτικό στους νέους το επιχειρείν;
  πως να μπλέξουν μ'αυτή, την από το κράτος υπστηριζόμενη, αλητεία;

  ReplyDelete
 13. Έχεις απόλυτο δίκαιο. Οι αναδρομικές ευνοϊκές ή χαριστικές ρυθμίσεις προς τρίτους (διαγραφή χρεών, φόρων, εισφορών) συνιστούν περιπτώσεις κραυγαλέας θεσμοθετημένης διαφθοράς σε ύψιστο επίπεδο, ευνοούν μειοωηφίες, πλήττουν τα συμφέροντα της πλειοψηφίας και δεν δημιουργούν συνθήκες για να ανθίσουν σοβαρές επιχειρηματικές προσπάθειες ούτε στον χώρο του αθλητισμού ούτε πουθενά. Είναι γι'αυτό καταδικαστέες.

  ReplyDelete
 14. And needless to say that the uncalled for, unwarranted and unacceptable economic support to the Athletic Associations which, after all, are private enterprises, continues ONLY because the two political parties that alternate in power, are populistic and willing to be governed by Polls, in order to keep the vulgar, uneducated and violent lower strata happy.

  I am going to puke!

  ReplyDelete
 15. Indeed my dear Comfie,

  We are captives of the violent and vulgar lower echelons!

  ReplyDelete
 16. @ G700

  "Παιδιά, αυτά, "μετά συγχωρήσεως και άνευ παρεξηγήσεως" που λέει και η γεωργία βασιλειάδου, είναι αστείες απόψεις."

  Περικαλώ μη διαστρεβλίζετε την καλολογία μου. Στην "Ωραία των Αθηνών" (circa 1954) λέγω

  "Μετά συμπαθήσεως και άνευ παρεξήγησης"

  Α τουταλέρ

  ReplyDelete
 17. Πολλές και καλές δουλειές;;;;

  Η δουλειά είναι δουλεία άρα ΠΟΤΕ καλή.

  Εμείς θα απασχολούμαστε όποτε θέλουμε και όποτε μας καπνίσει και στα μεσοδιαστήματα θα παίρνουμε επίδομα του ΟΑΕΔ.

  Ο φασισμός ΔΕΝ θα περάσει.

  ReplyDelete
 18. Εξω οι Αμερικάνοι.
  Θάνατος στους φιλελεύθερους φασίστες της παγκοσμιοποίησης.
  Θάνατος στο Σημίτη


  ΑΝΔΡΕΑ ΖΕΙΣ ΕΣΥ ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙΣ

  ΕΟΚ ΚΑΙ ΝΑΤΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ

  ReplyDelete
 19. G700 said...
  "τις εικόνες της Παναγίας και του Χριστού" αυτό αφορά το θρησκευτικό "γυφταριό" που στολίζει πολλές δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία κλπ. Στολίζει και το γραφείο του Παυλόπουλου. Όταν βγαίνει στην TV καλύπτεται όλο το πλάνο. Με χρώμα ασημί για να φεγγίζει κιόλας.

  July 31, 2007 5:02 PM

  Οι ιδρυτικοί πατέρες των ΗΠΑ έφτιαξαν ένα Σύνταγμα που επιβάλλει πλήρη διαχωρισμό Εκκλησίας και Κράτους.
  ΗΓΓΙΚΕΝ Η ΩΡΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

  Και γιά να ΜΗ ξεχνάμε την ιστορία:
  ΜΟΝΟ Ο ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΙΤΗΣ ΤΟΛΜΗΣΕ ΝΑ ΑΝΤΙΠΑΡΑΤΕΘΕΙ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΙΟΥΣ ΠΑΠΑΔΕΣ

  ReplyDelete
 20. προλετάριος said...

  Το ΗΘΟΣ και το ΕΘΟΣ καθορίζεται από το κοινωνικό σύστημα.
  Είσαι μαρξιστής και δεν το ξέρεις;

  July 31, 2007 4:04 PM

  Ο Marx και ο Lenin είχαν ΤΟΣΗ σχέση με το ΗΘΟΣ και το ΕΘΟΣ, όση ο φάντης με το ρετσινόλαδο.

  ReplyDelete
 21. Από κάποια έμφυτη καχυποψία, προς την ειλικρίνεια των σχολιαστών των μπλόγκ,έτρεξα ν'αγοράσω τη ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ για να διαπιστώσω στη σελ. 5,ιδίοις όμμασι, ότι είναι η δεύτερη φορά μέσα σε μιά κυβερνητική θητεία πού χαρίζονται τα χρέη των ΠΑΕ.
  Απο αυτή τη κυβέρνηση,από αυτή τη παράταξη και από αυτό το πρωθυπουργό οι Ελληνες,ψηφίσαντες και μη, περιμέναμε να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και οταν χαρίζουν και όταν φορολογούν.
  Κρίμμα .Πολύ κρίμα.

  Κατάλαβες ΚΟΜΦΟΥΚΙΕ πώς δημιουργείται η εθνική μας ιδεολογία της ΛΑΜΟΓΙΑΣ;
  Γιατί ο απλός πολίτης,στον αγώνα για την επιβίωσή του,να έχει άλλο ΗΘΟΣ και ΕΘΟΣ απο αυτό που του επιβάλλει,σχεδόν υποχρεωτικά,η πολιτική ελίτ της χώρας;
  Χρειάζονται οι Λένιν και Μάρξ για να τα καταλάβουμε αυτά;

  Τι να πείς σ'αυτό το νέο με τα 700 ευρώ για 12 ώρες εργασίας την ημέρα; Γίνε επιχειρηματίας;

  ReplyDelete
 22. σύμφωνα με τον Παναγιώτη Κακούρη από τη Ναυτεμπορική από την τελευταία αυτή ρύθμιση, το δημόσιο επιβαρύνεται με ποσό της τάξης των 51,5 εκατ. ευρώ. Άντε και του χρόνου περισσότερα.

  ReplyDelete
 23. γεωργία ευχαριστούμε για τη διόρθωση

  ReplyDelete
 24. 51,5 εκατ.ευρώ όχι από το κράτος αλλά απο τους φορολογούμενους πολίτες και μάλιστα απο τη γ700.
  Ειναι ένας τρόπος βίαιης μεταφοράς εισοδήματος απο τη γ700 στους αναξιοπαθούντες ιδιοκτήτες των ΠΑΕ.

  ReplyDelete
 25. In this country, you gotta make the money first. Then when you get the money, you get the power. Then when you get the power, then you get the woman.

  ReplyDelete
 26. Τony

  Nα πάρεις γαμοδάνειο.Τώρα που η κυβέρνηση κάνει χαριστικές ρυθμίσεις.
  Και μετά τις εκλογές ξέρεις: ΣΤΉΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΚΆ.

  ReplyDelete
 27. Καλημέρα!!

  Πολύ συχνά βλέπω και κρούσματα όπως αυτά που αναφέρετε στην δική μας την γενιά. Όταν κάποιος έχει μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον του 70-80, χωρίς να έχει ζήσει κάπου αλλού, να έχει δει άλλα πράγματα ή να έχει πάρει κάποιες γνώσεις - κατευθύνσεις από οικογένεια, φίλους κ.λπ τότε μάλλον απίθανο να καταλάβει τι γίνεται και τι πρέπει να γίνει ή να κάνει. Και αυτοί ειναι πολλοί ακόμα. Το θετικό ειναι ότι εκεί που παλιά δεν ακούγαμε τίποτα προς μια θετική κατευθυνση, πλέον κάτι γίνεται.

  Η τεχνολογία (αργήσαμε κάπως) παίζει και το δικό της σημαντικό ρόλο. Επίσης, είχα διαβάσει πρόσφατα αποτελέσματα από έρευνες οπότε και σας στέλνω τα σχετικά link από το blog , με πίνακες αλλά αλλά και τα original άρθρα:

  - Τεχνολογία - Ανάπτυξη και information Society
  - Ψηφιακή ανάπτυξη
  - Ανάπτυξη χωρίς βάθος χρόνου

  Και άλλα πολλά βέβαια. όπως πχ η τεχνολογία στα σχολεία και επιχειρήσεις όπου ειναι ο κορμός για την Ανάπτυξη και επενδύσεις.

  Την διαφθορά ΠΟΥ την πάτε; Και όλα αυτά δεν τα λέω / λέμε μόνοι μας ή τα διάβασα σε φυλλάδες. Ο,τι διαβάζω προσπαθώ να τα διασταυρώσω μέσα από τα site της Ε.Ε. και τα περισσότερα βέβαια ειναι εκεί. Θα βάλω και ένα comment όταν βρω το σχετικό report.

  Καλή συνέχεια και καλό μήνα!

  ReplyDelete
 28. Γεια σας και πάλι.

  Παρακάτω μπορείτε να βρείτε το LINK για το Corruption Report που σας έλεγα παραπάνω. Για να μην ψάχνετε πολύ, κάντε ένα CTRL+F (Find) αφού ανοίξετε το PDF και βάλτε "Greece" για να δείτε που αναφέρεται η Ελλάδα.

  - English Global Corruption Barometer 2006 - Full Report

  ReplyDelete
 29. jnf6 ευχαριστούμε για τα links

  ReplyDelete
 30. Τον Αύγουστο στην Αμερική δουλεύουν;

  Γιατί στην Ιταλία( και τώρα και στην Ελλάδα )"τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις",καθώς θα έλεγε και ο ECCO;

  ReplyDelete
 31. Στο χωριό μου, που παραθερίζουμε, μας έχει φάει η ανία.Μια φωτιά μας σώζει.Να βγούμε σε κανένα παράθυρο.Να πάρουμε και καμιά επιδότιση.Να δούμε λίγο και αυτή την όμορφη Ρωσσίδα πιλότο του ελικόπτερου να σβύνει τη φλόγα μας από ψηλά.

  Ονειρα,όνειρα.Αυγουστιάτικα όνειρα.

  ReplyDelete
 32. Υπάρχουν και παρα υπάρχουν ειδήσεις.
  Μετά το τηλεφώνημα του Καραμανλή στο Πούτιν οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν ραγδαία άνοδο της καταλληλότητας του πρωθυπουργού.
  Μάλιστα μετά απο κάθε ρίψη του ελικοπτέρου της Ρωσσίδας πιλότου- καλονής η δημοτικότητά του αυξάνεται κατά 0.0056%.

  ReplyDelete
 33. Το πρώτο μεγάλο μπούμ της πρωθυπουργικής καταλληλότητας σημειώθηκε την ημέρα που το Ρωσσικό πυροσβεστικό αεροπλάνο έγινε δεκτό στο αεροδρόμιο με τιμές αρχηγού κράτους.

  Ας είχαμε και μείς μια πυρκαγιά στο χωριό μου να δούμε έστω και για λίγο το ΒΕ-200.
  Ελπίζω τα μοναστήρια της περιοχής μας να ακούσουν το πόνο μας και να κάνουν κάτι.

  ReplyDelete
 34. @ G700

  "Παιδιά, αυτά, "μετά συγχωρήσεως και άνευ παρεξηγήσεως" που λέει και η γεωργία βασιλειάδου, είναι αστείες απόψεις."

  Ξέχασα δε να σου πω λεβεντιά μου ότι το μετά συγχωρήσεως λέγεται σε άλλη περίπτωση

  Κυρία: Πόσα παιδιά έχετε κύριε Μήτσο;
  Μήτσος: Μετά συγχωρήσεως τρία μαντάμ

  ReplyDelete
 35. jnf6 said...
  Γεια σας και πάλι.

  Παρακάτω μπορείτε να βρείτε το LINK για το Corruption Report που σας έλεγα παραπάνω. Για να μην ψάχνετε πολύ, κάντε ένα CTRL+F (Find) αφού ανοίξετε το PDF και βάλτε "Greece" για να δείτε που αναφέρεται η Ελλάδα.

  - English Global Corruption Barometer 2006 - Full Report

  August 1, 2007 11:15 AM

  ΘΑΥΜΑΣΙΟ και ευχαριστούμε από καρδιάς.
  Αυτό που αποκομίζει ο αναγνώστης είναι ότι στην ΕΕ, ο Ελληνας είναι ο μεγαλύτερος ΔΩΡΟΔΟΚΟΣ (17%) σε σχέση με 3% κατά μέσο όρο γιά τις υπόλοιπες χώρες.

  Το λέω αυτό γιά να επισημάνω τον ΚΟΜΒΟ, η τον ΚΑΤΑΛΥΤΗ αν προτιμάτε, της διαφθοράς στην Ελλάδα, που είναι ο ΔΩΡΟΔΟΚΟΣ.

  Παρά ταύτα, και στο πλαίσιο του αισχρού λαϊκισμού, ο δωροδόκος στην Ελλάδα αντιμετωπίζεται από τον λαό ως ΑΘΩΟΣ με το πρόσχημα "αν δεν δώσω δεν θα γίνει η δουλειά"
  ΑΛΛΑ
  η ΗΘΙΚΗ (στις ΗΠΑ δε ΚΑΙ η νομική) ΕΥΘΥΝΗ-ΑΥΤΟΥΡΓΙΑ ανήκει par excellence στον ΔΩΡΟΔΟΚΟ.

  Στην Ελλάδα μονίμως τιμωρούνται οι δωρολήπτες. Δεν γνωρίζω ΤΙ ορίζει επί του θέματος η Ελληνική Νομοθεσία ΑΛΛΑ δεν θυμάμαι έστω και μιά περίπτωση ΔΙΩΞΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΟΥ.
  Μάλιστα, ουδείς Ελληνας ντρέπεται να ομολογήσει ανοικτά ότι δίνει, πες, φακελλάκια στους γιατρούς.
  ΚΑΙ ΑΝΟΗΤΩΣ, λόγω αμαθείας, θεωρούν εαυτούς ως θύματα ενώ τελικά ΑΥΤΟΙ μετατρέπονται σε θύτες που διαιωνίζουν τον άθλιο λαλιωτισμό (συναλλαγή) που είναι πιά status quo στην Ελλάδα.

  ReplyDelete
 36. λαλιωτισμός= παράνομη η ανήθικη συναλλαγή μετά δωρο-δοκίας/ληψίας

  λαλιωτίζω= δωροδοκώ η δωροληπτώ κατά περίσταση

  ReplyDelete
 37. χαχαχαχαχαχαχαχαχα

  exquisite

  ReplyDelete
 38. Καταρχήν να συγχαρώ την ομάδα του blog g700, για το θέμα της επιχειρηματικότητας που ξεκινήσανε, και να πω ότι η προσέγγιση που κάνανε, με βρίσκει σύμφωνο στο μεγαλύτερο μέρος του.

  Αυτό που θα ήθελα από την πλευρά μου να συμπληρώσω, απευθυνόμενος και στους υπόλοιπους φίλους που συμμετέχουνε στην συζήτηση, είναι ότι δεν θα πρέπει να αναλωνόμαστε στο τι “θα μπορούσε” ή “δεν θα μπορούσε” να κάνει το κράτος. Το κράτος θα κάνει ότι έκανε πάντα! Το θέμα είναι τι κάνουμε “εμείς” και πως πιέζουμε το κράτος, να κινηθεί προς την κατεύθυνση που “εμείς” θέλουμε! Η κατεύθυνση δεν πρόκειται να αλλάξει εάν δεν αλλάξει η “νοοτροπία” μας και ο τρόπος που βλέπουμε την έννοια της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Χαρακτηριστικά είναι τα συμπεράσματα του ΙΟΒΕ, μέσα από την μελέτη του, για την ελληνική επιχειρηματικότητα: “…από τη μια πλευρά έχουμε εκτίμηση για την προσωπική επιτυχία του επιχειρηματία και για τις ικανότητές του και από την άλλη φθόνο για την επιτυχία του. Η μόνη λογική με την οποία αυτές οι αντιθετικές αντιλήψεις μπορεί να συνυπάρχουν είναι αν δεχτούμε ότι η ελληνική κοινωνία θαυμάζει μεν την επιτυχία, αλλά τείνει να την αντιμετωπίζει με καχυποψία, σαν να υποθέτει ότι η επιτυχία δεν μπορεί να έχει προέλθει από τη δημιουργική δραστηριότητα του ίδιου του επιχειρηματία.”

  Και η μελέτη συνεχίζει: “Η πλειοψηφία των Ελλήνων φαίνεται ότι αντιλαμβάνεται ότι η λειτουργία του επιχειρηματία περιγράφει περισσότερο μια θέση στην κοινωνική ιεραρχία, παρά μια διαδικασία δημιουργίας νέου πλούτου, προς όφελος τόσο του ίδιου του επιχειρηματία, όσο και της κοινωνίας συνολικά. Μάλιστα, φαίνεται ότι για ένα σοβαρό μέρος της κοινωνίας, η επιχειρηματική δραστηριότητα αντιμετωπίζεται ως παίγνιο μηδενικού αθροίσματος, όπου το όφελος που αποκομίζει ο επιχειρηματίας θεωρείται ότι αφαιρείται από το κοινωνικό σύνολο.”

  ReplyDelete
 39. ...Βλέπουμε λοιπόν, όπως επισημαίνει και ο ΙΟΒΕ, “ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με βαθειά ριζωμένες νοοτροπίες, οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν στόχοι συγκεκριμένων μέτρων και ρυθμίσεων μέσω κυβερνητικών προγραμμάτων. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να γίνει έτσι ώστε οι νοοτροπίες που σκιαγραφήθηκαν παραπάνω να αρχίσουν να μεταβάλλονται και η ελληνική κοινωνία να αρχίσει να αντιμετωπίζει πιο φιλικά την επιχειρηματικότητα. Ίσως ο σημαντικότερος άξονας πάνω στον οποίο θα μπορούσαν να κινηθούν προσπάθειες σε μια τέτοια κατεύθυνση αφορά τη γενική προβολή της επιχειρηματικότητας. Η ελληνική κοινωνία πρέπει να αρχίσει να εξοικειώνεται με ιστορίες επιτυχίας, με έμφαση όμως όχι στα θετικά που προέκυψαν για το βιοτικό επίπεδο του ίδιου του επιχειρηματία, αλλά στο γεγονός ότι αυτός δημιούργησε κάτι καινούριο (επιχείρηση, προϊόν, κλπ), το οποίο δεν θα υπήρχε χωρίς τη δική του δράση. Είναι φανερό ότι είναι ακριβώς αυτή η «δημιουργική» πλευρά της επιχειρηματικότητας που είναι εξαιρετικά υποβαθμισμένη στην οπτική της ελληνικής κοινωνίας και η οποία θα πρέπει πλέον να περάσει στο προσκήνιο της σχετικής συζήτησης.”

  Νομίζω ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση!! Από την πλευρά μου θέλω να συμπληρώσω ότι για χρόνια η λέξη “κέρδος” ήταν σχεδόν απαγορευμένη. Ή μήπως δεν ήταν;; Και ο επιχειρηματίας αντιμετωπίζονταν ως αυτός που ξεζουμίζει το αίμα του λαού! Αυτό πρέπει να αλλάξει, γιατί απλά ΔΕΝ ισχύει. Ο επιχειρηματίας μέσα από την καθημερινή του δραστηριότητα προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο. Περνάει πολύ δύσκολα, αγχώνεται υπερβολικά, τρέχει από το πρωί ως το βράδυ, έχει μια οικογένεια να δει, και μια κοινωνική ζωή να ζήσει! Δεν λειτουργεί εις βάρος του κόσμου, και ούτε απλά παίρνει τα λεφτά του, χωρίς να προσφέρει τίποτα άλλο! Έλεος!! Τα επιστρέφει πίσω προσφέροντας προϊόντα και υπηρεσίες που σκοπό έχουν να παρέχουν κάποιο όφελος, και να βελτιώσουν την ζωή του κόσμου! Σίγουρα υπάρχουν καλοί και κακοί επιχειρηματίες, όπως υπάρχουν καλοί και κακοί άνθρωποι, οπότε δεν θα εξετάσουμε το θέμα των επιχειρηματιών που εκμεταλλεύονται τον κόσμο και τους υπαλλήλους τους (αυτοί πάντα θα υπάρχουν)! Φίλοι bloggers, η επιχειρηματικότητα και η σχέση της με την βελτίωση της ζωής μας, είναι μεγάλο “κεφάλαιο” και είναι καιρός να ανοίξει! Χαίρομαι ιδιαίτερα, που γίνονται τα πρώτα βήματα…

  http://epixeirein.blogspot.com/

  ReplyDelete
 40. ...και για αποφυγή παρεξηγήσεων:
  epixeirein=vasilis

  ReplyDelete
 41. @ Κομφούκιος

  "ΘΑΥΜΑΣΙΟ και ευχαριστούμε από καρδιάς.
  Αυτό που αποκομίζει ο αναγνώστης είναι ότι στην ΕΕ, ο Ελληνας είναι ο μεγαλύτερος ΔΩΡΟΔΟΚΟΣ (17%) σε σχέση με 3% κατά μέσο όρο γιά τις υπόλοιπες χώρες.

  Το λέω αυτό γιά να επισημάνω τον ΚΟΜΒΟ, η τον ΚΑΤΑΛΥΤΗ αν προτιμάτε, της διαφθοράς στην Ελλάδα, που είναι ο ΔΩΡΟΔΟΚΟΣ.

  Παρά ταύτα, και στο πλαίσιο του αισχρού λαϊκισμού, ο δωροδόκος στην Ελλάδα αντιμετωπίζεται από τον λαό ως ΑΘΩΟΣ με το πρόσχημα "αν δεν δώσω δεν θα γίνει η δουλειά"
  ΑΛΛΑ
  η ΗΘΙΚΗ (στις ΗΠΑ δε ΚΑΙ η νομική) ΕΥΘΥΝΗ-ΑΥΤΟΥΡΓΙΑ ανήκει par excellence στον ΔΩΡΟΔΟΚΟ.

  Στην Ελλάδα μονίμως τιμωρούνται οι δωρολήπτες. Δεν γνωρίζω ΤΙ ορίζει επί του θέματος η Ελληνική Νομοθεσία ΑΛΛΑ δεν θυμάμαι έστω και μιά περίπτωση ΔΙΩΞΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΟΥ.
  Μάλιστα, ουδείς Ελληνας ντρέπεται να ομολογήσει ανοικτά ότι δίνει, πες, φακελλάκια στους γιατρούς.
  ΚΑΙ ΑΝΟΗΤΩΣ, λόγω αμαθείας, θεωρούν εαυτούς ως θύματα ενώ τελικά ΑΥΤΟΙ μετατρέπονται σε θύτες που διαιωνίζουν τον άθλιο λαλιωτισμό (συναλλαγή) που είναι πιά status quo στην Ελλάδα."

  Eisai foveros magga. Bravo sou

  ReplyDelete
 42. linguist Πειραματικού Σχολείου Παν Αθηνων said...
  λαλιωτισμός= παράνομη η ανήθικη συναλλαγή μετά δωρο-δοκίας/ληψίας

  λαλιωτίζω= δωροδοκώ η δωροληπτώ κατά περίσταση

  August 1, 2007 7:55 PM

  Kαλά εσύ έγραψες ιστορία και υποπτεύομαι ποιός είσαι. Αυτό το Blog κάνει ακόμα και το Νίκο Δήμου να μοιάζει με φτωχό συγγενή.

  ReplyDelete
 43. Απόφοιτο Πειραματικού,

  Σαν σχολιαστής αυτού του μπλόγκ ,και τίποτε άλλο,βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσα την ελευθεριότητά του.
  ΌΛΟΙ ΕΊΜΑΣΤΕ ΜΕΓΆΛΑ ΠΑΙΔΙΆ.
  Και το μπλόκγ αυτό μας το επιτρέπει και μας διευκολύνει να το κάνουμε.Πρός τι ο ψόγος;

  ReplyDelete
 44. vassili-epixeirein ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια.

  Είπες ότι "η επιχειρηματικότητα και η σχέση της με την βελτίωση της ζωής μας, είναι μεγάλο “κεφάλαιο” και είναι καιρός να ανοίξει".

  Μας βρίσκεις απόλυτα σύμφωνους.

  ReplyDelete
 45. Χωρίς παρεξήγηση: κάποιοι από τους συμμετέχοντες είναι "μεγάλα παιδιά", οι άλλοι είναι απλώς νέοι. Κατά τ' άλλα ελευθεριότητα uber alles.

  ReplyDelete
 46. Κομφούκιε ενδιαφέρουσα η προσέγγισή για το δωροδόκο.Θα το ψάξουμε και θα επανέλθουμε. Πάντως η αίσθησή που έχουμε είναι ότι η χαμηλή διαφθορά (petty corruption), τα φακελάκια, το λάδωμα κλπ, συνιστούν πραξιακή προϋπόθεση στο πλαίσιο ενός γραφειοκρατικού κράτους όπου συν τις άλλοις οι συναλλαγές είναι προσωποποιημένες -γίνονται δια της φυσικής παρουσίας του πολίτη στη δημόσια υπηρεσία.

  Υπάρχει βέβαια και η υψηλή διαφθορά: από τις γνωστές σε όλους μας "μίζες" μέχρι τις θεσμοθετημένες χαριστικές ρυθμίσεις του κράτους προς τρίτους (βλ. ρύθμιση χρεών ΠΑΟΚ).

  Και οι δύο περιπτώσεις απαιτούν άμεση και ευρηματική αντιμετώπιση διότι πλήττουν τα συμφέροντα της πλειοψηφίας και ειδικά των ευπαθών κοινωνικών ομάδων συμπεριλαμβανομένων και των νέων.

  ReplyDelete
 47. κάντο κατ' άλλα συμφωνούμε με το σλόγκαν "ελευθεριότητα uber alles"

  ReplyDelete
 48. @ g700

  Δεν κατάλαβες. Η ανάλυσή μου βασιζόταν στα ευρήματα του Εnglish Total Corruption Barometer στον οποίο μας παρέπεμψε ο blogger όπου αναφέρεται ο δείκτης δωροδοκίας βασισμένος σε ερωτηματολόγια που έδωσαν σε πολίτες worldwide.

  Ασφαλώς και υπάρχουν άλλες μορφές διαφθοράς που είναι βαρύτερες η βαρύτατες.

  Ο δείκτης δωροδοκίας δίνει απλά μιά γεύση, ένα μέτρο, μιά εκτίμηση του συνολικού βαθμού διαφθοράς. Επαναλαμβάνω ξανά ότι εντυπωσιάστηκα από τον πίνακα δωροδοκίας ( 17% vs 3%, Greece vs EU) και πάνω σ αυτόν οικοδόμησα την σκέψη μου.

  ReplyDelete
 49. ναι ναι το συμπέρασμά σου έχει ενδιαφέρον, τους δείκτες τους διαβάσαμε κι εμείς.

  ReplyDelete
 50. Καλημέρα...

  μην ξεχνάμε ότι διαφθορά και τεχνολογία, επιχειρηματικότητα συνδέονται άμεσα.

  Η διείσδυση των νέων τεχνολογιών, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, υπηρεσίες , εκπαίδευση σε αυτές σε συνδυασμό με την άγνοια για το καινούριο και την πρόοδο δημιουργουν όλο αυτό το κλίμα το οποίο μας αφήνει όλους πίσω.

  Ένα πολύ απλό παράδειγμα: Απλές καθημερινές συναλλαγές με το δημόσιο σήμερα σημαίνουν στην πλειονότητα των περιπτώσεων "Γραφείο, Υπηρεσία, δημόσιος υπάλληλος, χάσιμο χρόνου - εργατοώρα, κίνηση, παραγωγικότητα, αρνητική ψυχολογία λόγω των παραπάνω κλπ και βέβαια άμεση επαφή και ΕΞΑΡΤΗΣΗ π.χ. από τον Υπάλληλο Χ.

  Ας αφήσουμε όλα τα άλλα όπως ηλεκτρονικά αρχεία αντί για φακέλους με τον σπάγγο, χρόνο ολοκλήρωσης κλπ και ας εστιάσουμε στην επαφή Υπαλλήλου - Πολίτη. Με την φυσική επαφή δημιουργούνται όλες οι προϋποθέσεις για μια καλή "συναλλαγή". Σου δίνει να καταλάβεις ΠΟΙΟΣ κάνει κουμάντο, ποιόν πρέπει να λαδώσεις, πού θα κολλήσει η αίτησή σου κλπ.

  φανταστείτε όλα τα παραπάνω ηλεκτρονικά >> Αίτηση Online >> Παρακολούθηση πορείας αίτησης Online >> Email ότι ολοκληρώθηκε. Καμία επαφή με πρόσωπα. Συνεπώς καταπολέμηση σε ένα μεγάλο βαθμό γραφειοκρατείας, διαφθοράς μαζί με ΟΛΑ τα άλλα θετικά.

  Μάλλον όμως το ότι αυτά δεν έχουν γίνει ακόμα παρά μόνο για το TAXIS και εφορίες κ.λπ. κάτι μας λέει. :)

  Δεν νομίζω ότι δεν μπορούμε. Απλά κάποιοι δεν θέλουν. Και αυτοί οι κάποιοι, 50-100 άτομα, κάνουν κουμάντο για όλους τους άλλους.

  Συνεπώς θα συσχέτιζα άμεσα την Τεχνολογία με την Διαφθορά και την Επιχειρηματικότητα.

  ReplyDelete
 51. συνεπώς μία πρώτη πρόταση είναι ΑΠΡΟΣΩΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

  ReplyDelete
 52. inf6

  Για να αντιμετωπίσει τη διαφθορά( των άλλων και όχι τη δική του πάντως),η οποία είναι διαχρονικό πρόβλημα,ο άνθρωπος επινόησε διάφορα εργαλεία κατά καιρούς.
  Ενα από αυτά είναι ο Θεός.
  Ηταν το πιό αποτελεσματικό από όλα αλλά είναι και το πιό βάρβαρο.
  Σήμερα προσπαθούμε με μιά ανθρώπινη μέθοδο που τη λέμε ΠΟΛΙΤΙΚΗ.
  Αυτοί οι "50-100 άνθρωποι που κάνουν κουμάντο",όπως λές, είναι το πρόβλημα.Και αυτό είναι πολιτικό πρόβλημα.
  Η επιλογή της ψηφιακής τεχνολογίας για την αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι ένα από τα καλά εργαλεία αλλά οχι το μόνο, ούτε το καλύτερο.

  ReplyDelete
 53. Εδώ σας τη λένε χοντρά

  http://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=742721

  ReplyDelete
 54. @ anonymos

  ακριβώς αυτή την αραχνιασμένη αντίληψη, τη δήθεν αριστερή, πολεμάμε μαζί με την ελιτίστικη ακαδημαϊκόστροφη φιλελεύθερη άποψη.

  Σημασία έχει ότι όλοι, από τους αναρχικούς μέχρι τους αμερικανούς και τον Πρόεδρο, παρακολουθούν το θέμα της Γενιάς των 700 ευρώ στην Ελλάδα.

  Το κοινωνικό ζήτημα γενιά των 700 ευρώ είναι πλέον στη δημόσια συζήτηση. Τιμή μας που μας τα χώνει το indymedia.

  ReplyDelete
 55. μάλλον τιμή μας που μας τα χώνει ο Άγγελος Τσέκερης από την Αυγή της Κυριακής.

  ReplyDelete
 56. Οταν οι ντραγάτες της μουσειακής αριστεράς, αλλά και της αριστεράς του φραπέ, μας τα "χώνουν", εμείς λέμε: ΠΑΜΕ ΚΑΛΑ.

  ReplyDelete
 57. Σε όσους από τους γελαντζί αριστερούς μας τα "χώνουν",εμείς λέμε: Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΣΜΟ και ΔΕΝ ΜΥΡΗΚΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΚΟΥΤΟΧΟΡΤΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΑΜΕΡΙΚΑΝΙΣΜΟΎ ΑΠΌ ΤΟ ΠΡΩΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΒΡΑΔΥ.

  ReplyDelete
 58. Ο κ. Τσέκερης καλά θα κάνει να τα χώσει σε αυτούς που επί σειρά ετών καταδικάζουν τη χώρα κ τους νέους στην αδράνεια, τη μίζα και τη "λαμογίαση". Eπίσης και στους απολιτικοποιημένους νέους-τενεκέδες, του φραπέ, της δήθεν γκλαμουριάς που εκφράζεται με παρουσίες σε "μοδάτα" club και με ρούχα γνωστών οίκων και του βολέματος μέσω κομματικών μηχανισμών (είτε αυτοί οι νέοι ανήκουν στη g700 είτε όχι).
  Ας σεβαστεί ότι υπάρχουν άτομα όχι μόνο της g700 αλλά και άλλων ηλικιών και κοινωνικών ομάδων που απλώς θέλουν να δουν τον τόπο τους και τους εαυτούς τους να προκόβουν.

  ReplyDelete
 59. @G700

  Υπέρoχο post!!!

  "μάλλον τιμή μας που μας τα χώνει ο Άγγελος Τσέκερης από την Αυγή της Κυριακής."

  Η Ψευτοκουλτούρα ξαναχτύπησε, η ΨΕΥΤΟκουλτούρα της αριστεράς, της προόδου και της οικολογίας!

  Η χώρα δεν έχει άλλη ανάγκη από θεωρητικούς αριστεριστές. Η χώρα έχει ανάγκη από ηγέτες πραγματιστές. Όχι άλλο κάρβουνο, έλεος πια φτάνει!

  ReplyDelete
 60. Πως να υπαρχει ΕΥΔυνατοτητων οταν σαν καινουργιος επιχειρηματιας δεν εχεις μονο να αντιμετωπίσεις πλακαδες,υδαυλικους, προμηθευτες (βεβαια δικαι σου ειναι η ευθυνη να διαλεξεις τους καλυτερους) και να εξυπηρετησεις τον πελατη αλλα εχεις ενα κρατος που δεν μπορεις να το εμπιστευτεις!!!! Εδω και εξι μηνες προσπαθβω να καταλάβω γιατι πληρωνω τοσο πολυ ΤΕΒΕ. Ρωταω στο ΤΕΒΕ "μια χαρα εισαι" ρωταω το λογιστη "πηγαινε ρωτα στο ΤΕΒΕ" ξαναρωταω στο ΤΕΒΕ "εισαι σε υψηλη ασφαλιστηκη κατηγορια αλλα ολοι οι πρωην ΤΑΕ εκει πήγαν αλλα μην ανυσηχεις θα πάρεις μεγαλη συνταξη!!!!!!!!" Τωρα εγω επειδη δεν καταλαβαινω βλεποντας εδω

  http://www.tebe.gr/eisfores/pinakes/pinakas1.htm
  γιατι όντας 2,5 χρονια TAE/TEBE πληρωνω 288,90€ το μήνα και οχι 209,40€ (40% παραπανω) θα παρατησω την δουλεια μου και θα αρχισω να τσακωνομαι με το ΤΕΒΕ (το οποι θα φεσωσω κιολας επειδη ενω μεχρι σημερα ειμαι κυριος αυτοι πιθανότατα με δουλευουν)

  Η Ελλδα δεν θέλει επιχειρηματίες αλλα κοροιδα να ριχνουν λεφτα και να τα χάνουν!!!

  ReplyDelete