Wednesday, March 7, 2012

Επιστολή Μπαρόζο για την ανάπτυξη. Feat. σχόλια από G700

Σε συνέχεια της συνάντησης που είχαν στις 29 Φεβρουαρίου, ακολουθεί επιστολή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, José Manuel Barroso, προς τον Πρωθυπουργό Λουκά Παπαδήμο, με την οποία προτείνει την υλοποίηση δράσεων σχετικά με την ενίσχυση της απασχόλησης και της ανάπτυξης στην Ελλάδα

Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ,

Θα ήθελα να σας εκφράσω τη μεγάλη μου ικανοποίηση για τη συνάντησή μας της 29ης Φεβρουαρίου, κατά την οποία συζητήσαμε με πολύ συγκεκριμένους όρους σχετικά με την εφαρμογή του δεύτερου προγράμματος για την Ελλάδα. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο αμφότεροι αντιλαμβανόμαστε ως ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και το οποίο θα θέσει τα θεμέλια για μια νέα, ανταγωνιστική, γεμάτη δυναμισμό Ελλάδα (μη γελιέσαι αυτό είναι το Μνημόνιο ΙΙ). Όπως οι συνάδελφοί μου και εγώ υπογραμμίσαμε κατά τη συνάντησή μας, η Επιτροπή είναι έτοιμη να στηρίξει τις ελληνικές αρχές για τη λήψη αποφάσεων ικανών να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη και να δρομολογήσουν τη διαδικασία αναζωογόνησης της ελληνικής οικονομίας.

Όπως αναφέραμε κατά τη συζήτηση που είχαμε, υπάρχει μια πλειάδα ενεργειών οι οποίες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν χωρίς χρονοτριβή με στόχο τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος (το πολυνομοσχέδιο για το Business Friendly Greece κατατίθεται με τις ευλογίες της Τρόικα), τη στήριξη των μικρών επιχειρήσεων και της νεολαίας και, τέλος, την εξάλειψη δυσλειτουργιών στη δημόσια διοίκηση (ευτυχώς έχει εμπλακεί ο ΟΟΣΑ και όχι η Επιτροπή στο συγκεκριμένο θέμα) και το χρηματοπιστωτικό σύστημα, οι οποίες εμποδίζουν τους πόρους των διαρθρωτικών ταμείων να κατευθυνθούν εκεί όπου χρειάζονται και δημιουργούν προσκόμματα στην ανάπτυξη της οικονομίας και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη καταβάλει περισσότερα από 8 δισεκατ. ευρώ εκ των 20 δισεκατ. ευρώ που έχει αποφασισθεί να διατεθούν στην Ελλάδα μέσω των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ από το 2007 και μετά (σιγά ρε Πρόεδρε. Χάρη μας κάνεις; Αυτά τα 8 δις ευρώ είναι η απορρόφηση του ΕΣΠΑ η οποία σημειωτέον είναι πάνω από τον κοινοτικό μέσο όρο). Είμαστε πρόθυμοι να βοηθήσουμε τις ελληνικές αρχές να αξιοποιήσουν τους εναπομείναντες πόρους, με κεντρικό στόχο την τόνωση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας (όταν οι ελληνικές αρχές σας ζητούσαν το 80-15 από το Φθινόπωρο του 2010 εσείς κάνατε πως δεν ακούγατε και μόλις το Φθινόπωρο του 2011 αλλάξατε τροπάρι). Προς το παρόν, δεν υπάρχει ανεπάρκεια πόρων (υπάρχει τεράστια ανεπάρκεια εθνικών πόρων και το 95-5 ακόμα εκκρεμεί λόγω ευρωκρατίας) αλλά, όπως ειπώθηκε κατά τη συνάντησή μας, εξακολουθεί να υπάρχει υπερβολικός αριθμός αναπάντητων ερωτημάτων και διοικητικών εμποδίων τα οποία θα πρέπει να υπερπηδηθούν, για να μπορέσουν οι διαθέσιμοι πόροι να φθάσουν στην πραγματική οικονομία (επειδή εμείς δεν είμαστε ιθαγενείς, αυτή τη στιγμή το ΕΣΠΑ τρέχει με διπλάσια ταχύτητα από το προβλέπομενο, χάρη των στόχων στο Μνημόνιο, ενώ έχουν ήδη γίνει διοικητικές αναδιαρθρώσεις με τη βούλα του Επιτρόπου Χαν). Στους τομείς προτεραιότητας, είναι απαραίτητο να εξακριβώσουμε πού εντοπίζονται οι δυσλειτουργίες και να αποφασίσουμε με ποιον τρόπο θα τις εξαλείψουμε με βάση ένα σαφές χρονοδιάγραμμα (δώσε ρευστότητα στις τράπεζες να ξεκινήσουν τα μεγάλα έργα. Η απορρόφηση στο πεδίο των κρατικών ενισχύσεων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων είναι πάνω από 50%) Τούτο, συχνά, πρέπει να επιχειρηθεί από το επίπεδο της ηγεσίας προς τα χαμηλότερα κλιμάκια και, για τον λόγο αυτό, είμαι πρόθυμος συνεργασθώ στενά μαζί σας, ώστε να εξασφαλισθούν βήματα προόδου. Ως άμεση συνέχεια στα συμπεράσματα της συνάντησής μας, θα πρότεινα την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ αξιωματούχων των δύο πλευρών σχετικά με τους εξής τομείς προτεραιότητας:

- Καταβολή κοινών προσπαθειών με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) και το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) με σκοπό την αποδέσμευση των 650 εκατ. ευρώ που προορίζονται για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), ούτως ώστε να παρασχεθεί η τόσο απαραίτητη ρευστότητα και κάλυψη κινδύνων (από τον Αύγουστο περιμένει η αγορά αυτό το πακέτο, αλλά η ΕΤΕΠ καθυστερεί. Συνεπώς άσε τους διαλόγους και τις συνεργασίες και βάλε τους ευρωκράτες να δουλέψουν). Το ποσό αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί με γρήγορους ρυθμούς κατά την επόμενη τριετία προς όφελος των μικρών επιχειρήσεων, λαμβανομένου υπόψη ότι ο Πρόεδρος της ΕΤΕπ συμφώνησε (επιτέλους!!! έπειτα από 8 μήνες) σε δείκτη μόχλευσης 2:1 όσον αφορά τη ρευστότητα (θα δίνει ένα για κάθε δύο δικά μας ή το ανάποδο; για να ξέρουμε ποιος κοροϊδεύει ποιον). Επίσης, θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες στο εσωτερικό του ελληνικού συστήματος με σκοπό την αποδέσμευση των κεφαλαίων που έχουν ήδη χορηγηθεί στο τραπεζικό σύστημα για την περαιτέρω χορήγηση δανείων σε ΜΜΕ (μα τι λες; Αφού καμία τράπεζα δεν δανείζει σε κανένα αδερφέ...Jeremie και ΕΤΕΑΝ είναι στα αζήτητα. Γελάει όλη η πραγματική οικονομία).

- Εξασφάλιση ταχείας συμφωνίας στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο σχετικά με τον μηχανισμό επιμερισμού των κινδύνων με σκοπό την υποστήριξη έργων υποδομής καίριας σημασίας (απ' την ΕΕ εξαρτάται αυτό). Δεδομένου ότι αναμένουμε να ληφθεί θετική απόφαση σχετικά με το θέμα αυτό, οι αρχές της χώρας σας θα ήταν σκόπιμο να συνεχίσουν τις προπαρασκευαστικές τους εργασίες, ούτως ώστε να επιτευχθεί συμφωνία με τους αναδόχους και τις τράπεζες, μέσα σε όσο το δυνατό συντομότερο χρονικό διάστημα, σχετικά με την αναγκαία αναδιάρθρωση των συμβάσεων παραχώρησης της εκμετάλλευσης των αυτοκινητοδρόμων, για να διασφαλισθεί η οικονομική τους βιωσιμότητα. Σε ό,τι αφορά τη δική σας πλευρά, επιβάλλεται κατεπειγόντως να προσδιορισθούν οι πηγές χρηματοδότησης του μηχανισμού επιμερισμού των κινδύνων. Εξάλλου, οι αντίστοιχες υπηρεσίες μας θα πρέπει να εντατικοποιήσουν τις εργασίες με αντικείμενο τις σχετικές λεπτομέρειες εκτέλεσης σε συνεννόηση με την ΕΤΕπ, ούτως ώστε να αποκτήσουμε σαφή εικόνα για τα έργα προτεραιότητας, ειδικότερα δε για τις συμβάσεις παραχώρησης των αυτοκινητοδρόμων, όσο το δυνατό συντομότερα (εκατό χιλιάδες φορές έχετε πάρει τις λίστες με τα έργα προτεραιότητας. Ούτε ελληνική ομάδα στο τσάμπιονς λίγκ δεν παίζει τέτοιο καντενάτσιο).

- Χρησιμοποίηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και αναπρογραμματισμός των κονδυλίων, όπου είναι απαραίτητο, προκειμένου να περιορισθεί η ανεργία των νέων. Πρέπει να ληφθούν ταχέως μέτρα για την εφαρμογή των πορισμάτων της πρόσφατης επίσκεψης της Ομάδας Δράσης της Επιτροπής. Τα εν λόγω μέτρα είναι σκόπιμο να περιλαμβάνουν δράσεις για τη βελτίωση της επαγγελματικής κατάρτισης και των ευκαιριών απόκτησης επαγγελματικής πείρας, δυνατότητες συνδυασμού επαγγελματικής κατάρτισης και εργασίας, καθώς και ενίσχυση της κινητικότητας (η πολιτική είναι απλή: ΄άνεργοι καταρτιστείτε σε επιχειρήσεις που κλείνουν μέσω ΚΕΚ).

- Προσδιορισμός συγκεκριμένων τρόπων στήριξης του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων, παραδείγματος χάρη, με την ανάπτυξη στενής συνεργασίας σε θέματα κρατικών ενισχύσεων και άλλων κανονιστικών παραμέτρων, καθώς και με την παροχή τεχνικής βοήθειας όπου αυτή είναι απαραίτητη (Ευρωπαϊκή Επιτροπή + Κουκιάδης + Μητρόπουλος = θανατηφόρος συνδυασμός. Σίγουρα έτσι θα προχωρήσουν άμεσα οι αποκρατικοποιήσεις).

- Αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της Ελλάδας στον ενεργειακό τομέα, με την καταβολή περαιτέρω προσπαθειών για την υλοποίηση φερέλπιδων έργων στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως το πρόγραμμα «Ήλιος», τη δημιουργία μιας πιο ανοικτής και ανταγωνιστικής αγοράς ενέργειας και την προώθηση της Ελλάδας ως κόμβου διακίνησης φυσικού αερίου (και τώρα ξύπνησε ο Μπαρόζο και έρχεται να χώσει τη στραβομουτσούνα του σ' ένα Project που το τρέχει από την πρώτη μέρα ο Παπακωνσταντίνου με τους Γερμανούς σε αποκλειστικά διμερή βάση και το πάνε καλά. Την Επιτροπή θα περίμεναν...).

- Εξεύρεση τρόπων για την επίσπευση της απορρόφησης των κονδυλίων της ΕΕ και τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου τους για την πραγματική οικονομία. Σε σχέση με το θέμα αυτό, συζητήσαμε τη σκοπιμότητα μεγαλύτερου συγκεντρωτισμού, ενώ είναι πιθανό να υπάρχουν και άλλοι τρόποι εξορθολογισμού (είπαμε η Ελλάδα ξεπέρασε το μέσο κοινοτικό ποσοστό απορρόφησης και τους στόχους του Μνημονίου; Μήπως ζητάτε να το μοιράσει σαν Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων το ΕΣΠΑ;)

Προκειμένου να δοθεί πραγματική ώθηση στα προαναφερόμενα μέτρα, προτείνω να συναντηθούν στην Αθήνα οι εκπρόσωποι της Ομάδας Δράσης με αξιωματούχους τους οποίους θα ορίσετε εσείς προκειμένου, σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής, να εξετασθούν λεπτομερώς τα θέματα αυτά και να καταρτισθεί σχετική έκθεση, η οποία θα πρέπει να μας υποβληθεί έως τις 28 Μαρτίου και να περιλαμβάνει σαφείς συστάσεις σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν ανά τομέα, προσδιορισμό του ποιος είναι υπεύθυνος να προβεί στις ενέργειες αυτές και χρονοδιάγραμμα επίλυσης των διαπιστωθέντων προβλημάτων (ακόμα μία συνάντηση, ακόμα μία Έκθεση , ακόμα μία αναβολή ουσιαστικής δράσης, ακόμα μία επικοινωνιακή κίνηση από πλευράς Μπαρόζο).

Προσβλέπω στη λήψη των παρατηρήσεων και της συνδρομής σας για την υλοποίηση των συμπερασμάτων της μεταξύ μας συνάντησης.

5 comments:

 1. Γ700 νιώθω λίγο ότι σας χάνω. Που αποσκοπεί αυτή η παρέμβαση σας;

  ReplyDelete
 2. Δείτε αυτό:

  "Endgame - Οι τελευταίες μέρες της Βαβυλώνας" (The Zocalo, 28/9/2011):

  >> http://thezocalo.blogspot.com/2011/09/endgame.html

  "...Υπάρχουν λοιπόν ακριβώς τρία ακόμα πράγματα που αυτή η κυβέρνηση δεν έχει κάνει:

  3. Φορο-κατάσχεση καταθέσεων (το μόνο που έχει απομείνει)
  2. Βίαιη και άμεση κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων (αυτοκινήτου, σπιτιού, κτλ).
  1. Στρατό στους δρόμους, κυρίως για να διασφαλίσει την απρόσκοπτη εφαρμογή του #2..."


  Και τώρα δείτε και αυτό:

  "Κατασχέσεις μισθών και για 300 ευρώ!" (8/3/2012):

  >> http://www.protothema.gr/economy/article/?aid=181785

  "...Με κατασχέσεις μισθών, συντάξεων, ακινήτων, καταθέσεων και «εις χείρας τρίτων», απειλεί τους οφειλέτες το Δημόσιο, προκειμένου να εισπράξει μέρος τουλάχιστον από τα 42 δισ. ευρώ ληξιπρόθεσμα χρέη που οφείλουν φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις...

  ...Για την είσπραξη ληξιπροθέσμων χρεών προς το Δημόσιο που δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής ή σε νομοθετική ρύθμιση μπορεί να ληφθούν, κατά την κρίση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ., τα εξής μέτρα:

  α) Κατάσχεση απαιτήσεων (σημ: μισθών-συντάξεων) του οφειλέτη που βρίσκονται στα χέρια τρίτων, δηλαδή κατάσχεση μισθών, συντάξεων, ενοικίων, επιδοτήσεων και τυχόν άλλων εισοδημάτων που δικαιούται να εισπράξει από τρίτους.

  β) Κατάσχεση κινητών περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, που είτε βρίσκονται στα χέρια του είτε σε χέρια τρίτων. Στο πλαίσιο αυτό, είναι δυνατή και η κατάσχεση ποσών που βρίσκονται σε τραπεζικές καταθέσεις των οφειλετών.

  γ) Κατάσχεση ακινήτων..."


  Τα παραπάνω εφαρμόζονται πλέον, όχι για ποσά 20.000 ή 30.000 ευρώ όπως ίσχυε μέχρι τώρα, αλλά για 5.000 ευρώ.

  Για τη δέσμευση μισθών και συντάξεων, η ρύθμιση ισχύει αθροιστικά, για έσοδα από 1.000 ευρώ και πάνω, σε ποσοστό 25-30%.

  Είπατε τίποτα;...

  ReplyDelete
 3. Το παραπάνω σχόλιο προς τον κ. Μπαρόζο και προς την κυβέρνηση, αν όπως λέτε διαβάζουν τις προτάσεις σας.

  Κόμματα που έχουν προεισπράξει την κρατική επιχορήγηση των επόμεων ετών, που έχουν δέκα φορές παραπάνω φέσια στις τράπεζες, και παρόλα αυτά έχουν απλήρωτους υπαλλήλους τους, είναι οι ίδιοι φορείς από τους οποίους ο κ. Μπαρόζο ζητά να προγραμματίσουν την κατανομή κάποιοων δεκάδων εκατ. ευρώ την ημέρα, μέχρι να αποχωρήσουν σύντομα από την εξουσία.

  Εχθές μάλιστα πέρασαν από τη Βουλή νόμο για το δικό τους bailout, χαρίζοντας στον εαυτό τους ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τράπεζες, οι οποίες παράλληλα "ενισχύονται" με 33 δισάκια.

  Νομίζω αυτό τα λέει όλα.

  ReplyDelete
 4. χανούμ μας έχει τρελάνει η υποκρισία του Μπαρόζο και τα επικοινωνιακά του παιχνίδια με τις επιστολές που κάθε τρεις και λίγο δημοσιεύει λέγοντας τα ίδια που έλεγε και πριν από 7 μήνες. Πραγματικά ο άνθρωπος είναι ένας άχρηστος. Ένας ξεδιάντροπος φίλος του Κωστάκη Καραμανλή, συμμέτοχος στο σκάνδαλο των greek statistics -το έκανε γαργάρα- που τώρα μας πουλάει "ανάπτυξη" και σχέδια Μάρσαλ. Τον βλέπουμε και παθαίνουμε εγκεφαλικό. Μετά τον Σαντέρ είναι ο πιο αποτυχημένος πρόεδρος επιτροπής ever.

  ReplyDelete
 5. Επίσης μας εκνευρίζει το γεγονός ότι κάνει πολιτική για τον εαυτό του με το ελληνικό πρόβλημα, χωρίς έστω κάποιο ελάχιστο ουσιαστικό αποτέλεσμα. Επίσης η επιχειρηματολογία του είναι 100% "αποδομήσιμη" στο αναπτυξιακό. Δεν πρέπει να την αγοράσουμε σαν θεόσταλτο πακέτο.

  ReplyDelete