Monday, October 20, 2008

Γενιά 700: διέξοδος στην επιχειρηματικότητα υψηλών δυνατοτήτων

Εισήγηση εκπροσώπου G700 σε πάνελ συζήτησης με θέμα την επιχειρηματικότητα στα πλαίσια του Συνεδρίου της Φιλελεύθερης Συμμαχίας. Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2007.

Κυρίες και Κύριοι,

Χαίρομαι που βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας και ευχαριστώ, εκ μέρους όλων στη G700, τους διοργανωτές της σημερινής εκδήλωσης για την ευγενική τους πρόσκληση. Μας δίνεται σήμερα η ευκαιρία να συζητήσουμε για ένα πολύ σημαντικό θέμα.

Οι πάντες αναγνωρίζουν ότι το επίπεδο επιχειρηματικότητας μιας χώρας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που καθορίζουν την οικονομική ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση και την κοινωνική της ευημερία.

Πως όμως διαμορφώνεται το τοπίο της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα σήμερα;

Με μια πρώτη μάτια η κατάσταση δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα απογοητευτική. Κάθε άλλο μάλιστα.

Όσον αφορά τη νέα επιχειρηματικότητα και σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας του Παγκόσμιου Παρατηρητηρίου για την Επιχειρηματικότητα (GEM), στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του 2007 ένα 5,7% του πληθυσμού ηλικίας 18-64 ετών (περίπου 388 χιλιάδες άτομα) βρισκόταν στα αρχικά σταδία επιχειρηματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένης και της αυτοαπασχολησης.

Πρόκειται δηλαδή είτε για άτομα που άρχισαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα μέσα στην χρονιά, είτε δραστηριοποιούνται ήδη σε μια επιχείρηση για λιγότερο από 42 μήνες.

Ταυτόχρονα ένα 13,7% του πληθυσμού 18-64 ετών δηλώνει ότι έχει σκοπό να ξεκινήσει μια επιχείρηση τα επόμενα τρία χρόνια ενώ ένα 29% πιστεύει ότι υπάρχουν επιχειρηματικές ευκαιρίες στην περιοχή όπου ζει και οι οποίες θα μπορούσαν να τύχουν επιχειρηματικής αξιοποίησης.

Σε ότι αφορά την καθιερωμένη επιχειρηματικότητα, το ποσοστό δηλαδή του πληθυσμού που είναι ιδιοκτήτες μιας επιχείρησης που λειτουργεί τουλάχιστον επί 3,5 χρόνια έχουμε την Ευρωπαϊκή πρωτιά! Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα είναι η χώρα με την μεγαλύτερη αναλογία επιχειρήσεων σε σχέση με τον πληθυσμό της (694,4 επιχειρήσεις ανά 10.000 κατοίκους) στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συνολικά, και στις δυο κατηγορίες, η Ελλάδα εμφανίζει το μεγαλύτερο ποσοστό επιχειρηματιών από όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες, ένα 19% του πληθυσμού ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, όταν ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι μόλις 11,7%.

Οι αριθμοί ευημερούν λοιπόν.
Και πολλούς επίδοξους επιχειρηματίες έχουμε αλλά και αρκετούς που έχουν ήδη καθιερωθεί επαγγελματικά.

Το ερώτημα βέβαια είναι τι είδους επιχειρήσεις έχουμε;

Δυστυχώς, σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό πρόκειται για επιχειρηματικότητα ανάγκης. Δηλαδή, επιχειρηματική δραστηριότητα που εκδηλώνεται επειδή ο επιχειρηματίας δεν έχει άλλη δυνατότητα βιοπορισμού. Η Ελληνική επιχειρηματική δραστηριότητα δεν έχει να κάνει με την εκμετάλλευση ευκαιριών που εντοπίζει το άτομο στο ευρύτερο οικονομικό του περιβάλλον αλλά με την έλλειψη καλύτερων επιλογών εργασίας.

Ο έλληνας επιχειρηματίας είναι πρώτα από όλα ένας εργαζόμενος που θέλει να εξασφαλίσει ένα ελάχιστο επίπεδο εργασιακής ασφάλειας.

Το συγκριτικό του πλεονέκτημα δεν είναι η καινοτομία αλλά η άμισθη προσωπική εργασία, συνήθως του ιδίου, αλλά πολύ συχνά, και των μελών της οικογένειας του.

Οι Μικρομεσαίες και ιδίως οι Μικρές Επιχειρήσεις αποτελούν την συντριπτική πλειονότητα των εν ενεργεία επιχειρήσεων, φθάνοντας περίπου τις 770.000. Στις Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις συγκεντρώνεται το 64% της συνολικής απασχόλησης, το 90% των εργοδοτών, το 99% των αυτοαπασχολούμενων, το 50% των μισθωτών και το 90% των βοηθών του ιδιωτικού δευτερογενή τομέα. Μέσος αριθμός απασχολούμενου προσωπικού ανά επιχείρηση: δύο άτομα.

Κατά συνέπεια δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη και το γεγονός ότι ο σημαντικότερος ανασταλτικός παράγοντας για την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας δεν είναι η έλλειψη γνώσεων ή ο ανταγωνισμός της αγοράς αλλά ο φόβος της αποτυχίας και της απώλειας του σχετικού κεφαλαίου επένδυσης. Το σχετικό ποσοστό του 59% για τη χώρα μας, είναι όχι μόνο το μεγαλύτερο στην Ευρώπη αλλά και το μεγαλύτερο στο κόσμο!

Ταυτόχρονα, η ελληνική επιχειρηματική δραστηριότητα χαρακτηρίζεται από την έλλειψη καινοτομίας.

Δυστυχώς η Ελλάδα σήμερα δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένη όσον αφορά τις επιδόσεις της στο συγκεκριμένο τομέα.

Σύμφωνα με το European Innovation Scoreboard 2007, η χώρα μας περιλαμβάνεται στην ομάδα των κρατών που υστερούν αρκετά του μέσου όρου της Ε.Ε.-27. Η καινοτομική της επίδοση βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα συγκρινόμενη με τους λοιπούς εταίρους, καθώς καταλαμβάνει μόλις την 20η θέση στην ευρωπαϊκή κατάταξη. Η Ελλάδα εμφανίζει χαμηλές επιδόσεις σε τεχνολογικές καινοτομίες, με εξαίρεση κυρίως τις οργανωτικού τύπου καινοτομίες.

Καλές σχετικά επιδόσεις – περί το μέσο κοινοτικό όρο – σημειώνουμε κυρίως σε δείκτες εισροών (απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτικό επίπεδο νέων, δημόσια, ποσοστό μικρομεσαίων επιχειρήσεων με οργανωτικές καινοτομίες).

Αντίθετα, αρνητικές είναι οι επιδόσεις στην κατηγορία της πνευματικής ιδιοκτησίας, της δια βίου μάθησης και των επιχειρηματικών δαπανών για Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α).

Ειδικά στον κεφαλαιώδους σημασίας τομέα της έρευνας δεν πάμε καθόλου καλά. Αφιερώνουμε μόλις το 0,7% του Α.Ε.Π. στην έρευνα, τη στιγμή που χώρες όπως η Δανία αφιερώνει το 2,6% και η Φιλανδία το 4,8%.

Είμαστε τελευταίοι στην Ευρώπη στη διάθεση κονδυλίων για την έρευνα. Η έρευνα στον ιδιωτικό τομέα είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Η σύνδεση δε των αποτελεσμάτων της έρευνας με την αγορά και τη βιομηχανία είναι, επίσης, εξαιρετικά προβληματική.

Επίσης σημαντικό πρόβλημα αποτελεί και το βάθος της Ελληνικής επιχειρηματικότητας. Η ελληνική επιχειρηματική δραστηριότητα εμφανίζεται εξαιρετικά «ρηχή», με την έννοια ότι είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό προσανατολισμένη σε προϊόντα και υπηρεσίες που απευθύνονται στον τελικό καταναλωτή, παρά σε άλλες επιχειρήσεις.

Πάνω από τα μισά εγχειρήματα επιχειρηματικής δραστηριότητας εκδηλώνονται σε δραστηριότητες που έχουν ως τελικό πελάτη τον καταναλωτή, τη στιγμή που ο Ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 35%.

Η εικόνα μιλάει από μόνη της. Από το σύνολο των επιχειρηματικών εγχειρημάτων που πραγματοποιούνται στη χώρα μόλις ένα πολύ μικρό ποσοστό μπορεί να χαρακτηριστεί ως Υψηλών Δυνατοτήτων, ότι δηλαδή:

α) συμβάλλει στην επέκταση των αγορών,
β) δημιουργεί νέα απασχόληση, και
γ) εντείνει τον εξαγωγικό προσανατολισμό της οικονομίας.

Η εκτεταμένη επιχειρηματικότητα ανάγκης, η χαμηλή τεχνολογική καινοτομικότητα, η ρηχή επιχειρηματικότητα, η κυριαρχία της πολύ μικρής και μικρής επιχείρησης έντασης εργασίας (η λογική του μικρού γωνιακού μαγαζιού) ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΝ τους μισθωτούς σε φαινόμενα γενιάς των 700 ευρώ ενώ δημιουργεί ψευτοεπιχειρηματίες.

Παρεμποδίζουμε σταθερά και με εγκληματικό τρόπο τη νέα επιχειρηματικότητα, με τη χώρα μας να υποχωρεί στην 100η θέση στον σχετικό δείκτη της Παγκόσμιας Τράπεζας και ταυτόχρονα να καταλαμβάνει την ταπεινωτική 152η θέση μεταξύ 178 χωρών στην παροχή κινήτρων στους νέους επιχειρηματίες για τη δημιουργία νέας επιχείρησης.

Κυρίες και Κύριοι,

Είναι το μέλλον δυσοίωνο λοιπόν; Όχι απαραίτητα.

Η άποψη μας είναι ότι η πραγματικότητα της εκτεταμένης Επιχειρηματικότητας Ανάγκης, ρηχής και με χαμηλό επίπεδο καινοτομικότητας, συνιστά μείζον κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα.

Η εκτεταμένη μικροεπιχειρηματικότητα ανάγκης αδυνατεί να δημιουργήσει πολλές και ποιοτικές θέσεις εργασίας υποσκάπτει το μέλλον και την προοπτική ευημερίας της νέας γενιάς, και καταδικάζει τους νέους και όχι μόνο στην εισοδηματική κατηγορία πέριξ του βασικού μισθού, την πολυαπασχόληση και την υπερεργασία.

Για να ξεφύγουμε από αυτή τη κατάσταση, πρέπει πρώτα από όλα να αντιμετωπίσουμε δύο σχετικές προκλήσεις.

Η πρώτη έχει να κάνει με την ανάγκη υπέρβασης του σημερινού μοντέλου επιχειρηματικής δραστηριοποίησης. Πρωταρχικός στόχος και στρατηγική προτεραιότητα των νέων, αλλά και γενικότερα της εθνικής οικονομικής πολιτικής, πρέπει να είναι η βελτίωση της ποιότητας της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Μόνο δίνοντας έμφαση στην ποιοτική ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μπορούμε να οδηγηθούμε από μια Επιχειρηματικότητα Ανάγκης σε μια Επιχειρηματικότητα Υψηλών Δυνατοτήτων ικανής να δημιουργήσει πολλές και καλές θέσεις εργασίας.

Η δεύτερη σημαντική πρόκληση, κατά τη γνώμη μου πάντα, έχει να κάνει με το συχνά παραμελημένο κόστος της καινοτομίας.

Μια αλλαγή, εκ των πραγμάτων, δεν είναι προς όφελος όλων. Δημιουργεί κερδισμένους και χαμένους. Η καινοτόμα επιχειρηματική δραστηριότητα δημιουργεί υπεραξίες για τους καινοτόμους και τιμωρεί όσους δεν μπορούν να προσαρμοσθούν στα νέα δεδομένα.

Η Ελληνική οικονομία με τις παραδοσιακές και συχνά μη ανταγωνιστικές δομές της είναι συχνά δύσκολο να προσαρμοσθεί. Εάν η καινοτομική επιχειρηματική δραστηριότητα καταλήγει να επαληθεύει το Σουμπετεριανο μοντέλο της δημιουργικής καταστροφής τότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε και τις συνέπειες του. Δηλαδή τη σταδιακή "δημιουργική καταστροφή" παραγωγικών μονάδων και επιχειρήσεων με κάλυψη και του ανάλογου κοινωνικού κόστους που αυτή συνεπάγεται.

Μπορούμε να το κάνουμε αυτό;

Το βασικό κριτήριο είναι απλό: ναι εάν το όφελος για τον πολίτη είναι μεγάλο κι εφόσον μπορούμε ως κοινωνία να αναλάβουμε το κόστος μετάβασης από τη μία στην άλλη κατάσταση.

Μιλάμε συχνά για καινοτομία και ανταγωνιστικότητα σε βαθμό που να νομίζουμε ότι αποτελούν αυτοσκοπό. Δεν είναι όμως. Ο στόχος μας πρέπει να είναι η επίτευξη της επιθυμητής οικονομικής μεγέθυνσης σε συνδυασμό με συνθήκες κοινωνικής συνοχής.

Πρέπει ως κοινωνία να στοχεύουμε σε μια ισχυρή οικονομία με ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, γιατί όσα περισσότερα έσοδα έχει η χώρα μας, τόσα περισσότερα μπορεί να ξοδέψει για αγαθά που απολαμβάνουμε όλοι μας.

Όπως επίσης πρέπει να στοχεύουμε στην επίτευξη συνθηκών κοινωνικής συνοχής, γιατί όσο λιγότερες είναι οι ανισότητες και οι κακώς εννοούμενες κοινωνικές διαφοροποιήσεις, τόσο λιγότερες είναι οι συγκρούσεις και καλύτερη η ζωή μας.

Κατά συνέπεια για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ενθαρρύνει την υγιή επιχειρηματικότητα υψηλών δυνατοτήτων, εν αντιθέσει με το σημερινό περιβάλλον ασύδοτης μικροεπιχειρηματικότητας ανάγκης και χαμηλής καινοτομικότητας, πρέπει να θέσουμε πριν απ' όλα τους εξής δύο στόχους.

Πρώτος στόχος μας πρέπει να γίνει η απενεχοποίηση της επιχειρηματικότητας και του επιχειρείν στην Ελλάδα.

Να πούμε καταρχάς ΝΑΙ στη δημιουργικότητα.

Το πρώτο και θεμελιώδες θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι η γενική αρνητική στάση της ελληνικής κοινωνίας προς την επιχειρηματική δραστηριότητα και ιδιαίτερα η συλλογική υποτίμηση της δημιουργικότητας.

Η βαθμιαία μεταστροφή αυτής της στάσης αποτελεί κυρίαρχο στόχο μιας πολιτικής που επιδιώκει να επηρεάσει το πολιτισμικό και κοινωνικό πρότυπο του επιχειρηματία. Η εν λόγω μεταστροφή πρέπει να επιδιωχθεί μέσω παρεμβάσεων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Αυτό με τη σειρά του προϋποθέτει ότι υπερβαίνουμε τη γενικά αρνητική εκτίμηση για τον ρόλο του εκπαιδευτικού συστήματος στην προετοιμασία των νέων για το ενδεχόμενο επιχειρηματικής σταδιοδρομίας.

Στην ίδια λογική απενοχοποίησης της επιχειρηματικότητας πρέπει να μάθουμε να αναλαμβάνουμε περισσότερα ρίσκα και να υπερβαίνουμε το φόβο της αποτυχίας, αντιμετωπίζοντας ουσιαστικά και με επιτυχία ζητήματα όπως το κοινωνικό και επιχειρηματικό στίγμα που συνοδεύει μια αποτυχία καθώς και την επαγγελματική ανασφάλεια που χαρακτηρίζει τον επιχειρηματία ο οποίος βρίσκεται στη φάση της υλοποίησης ενός επιχειρηματικού σχεδίου που δεν είναι βέβαιο ότι θα επιτύχει.

Ο δεύτερος στόχος δεν είναι άλλος από τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Απαιτείται μια Χάρτα για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα που θα περιλαμβάνει ένα πακέτο μέτρων-δεσμεύσεων της πολιτείας προς μελλοντικούς αλλά και ήδη καθιερωμένους επιχειρηματίες.

Ενδεικτικά και στο πλαίσιο αυτής της λογικής προτείνουμε:

την δραστική απλούστευση της διαδικασίας έναρξης μιας επιχείρησης: μείωση διαδικασιών αλλά και συγχώνευσή τους σε ένα επίπεδο διοίκησης (Νομαρχία ή Περιφέρεια)

τη δημιουργία μίας πολύ-λειτουργικής υπηρεσίας μίας στάσης για επιχειρήσεις (multifunction one stop shops τύπου ΚΕΠ), έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις στις συναλλαγές τους με τη δημόσια διοίκηση και να εξυπηρετούνται οι πιθανοί επενδυτές

τη δημιουργία συστημάτων επιχειρήσεων (clusters) έτσι ώστε να είναι σε θέση να αξιοποιείται μια καλή ή πρωτοποριακή ιδέα σε συνδυασμό με τη δημιουργία υποδομών υψηλής τεχνολογίας όπως Τεχνολογικά Πάρκα.

τη δημιουργία νέων χρηματοδοτικών εργαλείω,ν όπως κεφάλαια χρηματοδότησης υψηλής τεχνολογίας, δράσεις Business Angels κοκ, και φυσικά τη συνέχιση και επέκταση της λειτουργίας των υπαρχόντων περιφερειακών κεφαλαίων συμμετοχών τύπου ΤΑΝΕΟ.

κίνητρα για μεγαλύτερη ένταση του ερευνητικού έργου και των πανεπιστημιακών εργαστηρίων προς τις ανάγκες των επιχειρήσεων

τη στοχευμένη στήριξη των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων μέσα από τη Δημιουργία Χάρτας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων για την Ελλάδα σε συμφωνία τo European Small Business Act όπου θα προβλέπονται μέτρα διακριτής στήριξης όπως - ενδεικτικά αναφέρω μερικά: η συμμετοχή των εκπροσώπων των ΜΜΕ στις διαδικασίες αξιολόγησης και έγκρισης των κοινοτικών πόρων, η δημιουργία ενός ειδικού φορολογικού καθεστώτος όπως ορίζεται στην Ευρωπαϊκή Χάρτα για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, η επαναφορά του μέτρου για το αφορολόγητο αποθεματικό για επενδύσεις.

Κυρίες και Κύριοι,

Δε θέλω να σας κουράσω άλλο. Άλλωστε θα ακολουθήσει και σχετική συζήτηση. Θέλω μόνο να υπογραμμίσω, και μ' αυτό τελειώνω, ότι το στοίχημα της ποιοτικής επιχειρηματικότητας είναι ένα στοίχημα που πρέπει να κερδίσει η Ελλάδα.

Με το κατάλληλο σχεδιασμό και με συστηματική δουλειά είναι εφικτό να συνδυαστούν αρμονικά η υγιής επιχειρηματικότητα με την οικονομική ανάπτυξη, και να αποκτήσουμε έτσι μια ισχυρή πραγματική οικονομία όπου πολλές αταγωνιστικές επιχειρήσεις είναι σε θέση να δημιουργούν πολλές και καλές δουλειές για όλους. Η εξέλιξη αυτή, αν και δεν είναι η μόνη που απαιτείται, είναι εντελώς απαραίτητη για τη μελλοντική προοπτική των νέων και ειδικά για την αντιμετώπιση του φαινομένου της γενιάς των 700 ευρώ.

Σας ευχαριστώ για τη προσοχή σας.

158 comments:

 1. EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΣ "ΚΟΠΑΝΙΤΣΑ"

  Τι επιχειρηματικότης ανάγκης, ευκαιριών ..... and green horses .... are you talking about!!!!

  ΕΔΩ έχουμε ένα ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ succes fou ή, αν προτιμάτε, succes de scandal!!!!!!!!!!!!!!

  IΔΟΥ

  Η οικογένεια Κοπανίτσα είναι εξυπνότατη, ευρηματική και άκρως κοινωνική. Διατηρούσαν από το πρώτο ήμισυ του 20ού αιώνα ένα ΧΑΝΙ.

  Από τον ευλογημένο κάμπο της Θυρέας αρχίζει μιά απότομη ανάβαση, ένας σιγμοειδής/ελικοειδής δρόμος με μεγάλη κλίση, σε βαθμό που σε μόλις 10 χιλιόμετρα μεταφέρεται ο περιηγητής από τα 50 στα 500 μέτρα υψόμετρο. Από την κορφή του πρώτου βουνού, η θέα είναι ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ - πιάτο η πεδιάδα του Αστρους και ο Αργολικός Κόλπος. Ακριβώς σ' αυτό το στρατηγικό σημείο βρίσκεται το ΧΑΝΙ του ΚΟΠΑΝΙΤΣΑ.

  Κάποτε μπήκε η Ελλάδα στην ΕΕ και ήρθαν τα Προγράμματα LEADER. ΟΠΩΣ όλοι οι χωριάτες, οι Κοπανιτσαίοι δήλωσαν, πες, ότι το χάνι τους κόστιζε 100 εκατομμύρια δραχμές, ενώ η πραγματική αξία ήταν ακόμα και με δημιουργική λογιστική και πολλή φαντασία μόλις 5 εκατομμύρια.

  ΕΤΣΙ, πήραν ΙΣΟΠΟΣΗ ΔΩΡΕΑΝ επιχορήγηση, υπό την προϋπόθεση ότι η "business" θα εξασφάλιζε ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ!!!

  Από τα 100 εκατομμύρια της επιχορήγησης, τα 90 ΜΠΗΚΑΝ στην ΤΡΑΠΕΖΑ και αποδίδουν 12-15.000 ευρώ το χρόνο, ΕΝΩ με τα 10 υπόλοιπα αναβάθμισαν το ΧΑΝΙ inside and out.

  Προσέξτε τώρα:

  Οι Βλαχαγιαννίτες, οι τρελο-Μελιγιώτες και οι μεγαλομανείς Πλατανίτες ΔΙΔΟΥΝ ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ στα βαφτίσια και στους γάμους τους. Ο εξυπνότατος κύριος Κοπανίτσας χρεώνει "ελάχιστα", ΜΟΝΟΝ 30 ευρώ κατά κεφαλήν - το menu περιλαμβάνει insalata primavera (κοινώς αγγουρο-ντοματο-κρεμμυδοσαλάτα), αρνί ψητό ή χοιρινό a la mode, κανά κοκορέτσι, φρούτα και φυσικά χύμα τοπικό κοκκινέλι, το οποίο προφέρεται στην Θυρέα με γαλλικό accent (κραSHί)
  καθότι η Ηγεμονική Οικογένεια του Πριγκηπάτου δίνει ιστορικά έμφαση στην Γαλλική Παιδεία.

  ΚΑΘΑΡΟ κέρδος, κατά κεφαλή προσκεκλημένου, 20-22 ευρώ χ 100 προσκεκλημένοι = 2,000 - 2,200 ευρώ per dekshioshish.

  OΠΕΡ μεταφράζεται σε κέρδος 4,000 ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΥΡΩ μηνιαίως με ΜΟΝΟ ΔΥΟ events (γεγονότα) ΜΗΝΙΑΙΩΣ.

  Indeed, στο ΧΑΝΙ εργάζονται ΜΟΝΟΝ ο κ. και η κ. Κοπανίτσα και χρησιμοποιούνται οι υπηρεσίες γιά 10-12 ώρες εβδομαδιαίως 1-2 νεαρών μειονοτικών.

  ΗΓΟΥΝ ΤΟΥΤΕΣΤΙΝ ΔΗΛΑΔΗ

  ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ: ΜΗΔΕΝ

  ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ: ΜΗΔΕΝ

  Αρα, με ΠΟΡΟΥΣ της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, μιά οικογένεια αγροτών ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΑΝΕΥ ΠΑΡΑΜΙΚΡΟΥ ΚΟΠΟΥ, ΡΙΣΚΟΥ ή ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ να αποκτήσει
  περιουσία περίπου ΜΙΣΟΥ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥ ΕΥΡΩ και, με ελάχιστο κόπο, να εξασφαλίζει ΕΤΗΣΙΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 50 έως 100 ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ.

  Mesdames et messieurs, voila la Grece.....................

  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Aαααααααααααααααααααααααααααααααα

  ΤΩΡΑ θα σας πω και το ΠΙΟ ΚΑΥΤΟ

  ARE YOU READY????????????????

  Ο κύριος Βουλγαράκης και ο κύριος Χρυσοχοϊδης, σε αντίθεση με τον κύριο και την κυρία Κοπανίτσα που τάθελαν ΟΛΑ γιά πάρτη τους, ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ θέσεις εργασίας (ΜΕ ΛΕΦΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ του ΚΑΣΙΔΗ, εννοείται).

  ΕΤΣΙ, λοιπόν, ο κύριος Χρυσοχοϊδης και ο κ. Βουλγαράκης ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ 20 ΘΕΣΕΙΣ ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΖΩΝ έκαστος!!!!

  ΕΙΔΑΤΕ φλανθρωπία τα λεβεντόπαιδα!

  ΚΥΡΙΕΣ και ΚΥΡΙΟΙ

  στον ΘΕΟ, στο ΔΙΑΒΟΛΟ, στην ΦΥΣΗ ή όπου τέλος πάντων ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ

  Την ΣΤΙΓΜΗ που καταρρέουν οι ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ της ΔΥΣΗΣ,

  Την ΣΤΙΓΜΗ που η ΚΥΨΕΛΗ έχει γίνει CHICAGO

  o κ. Χρυσοχοϊδης ΚΟΣΤΙΖΕΙ στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ 800.000 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ και ο κ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ περίπου 900.000 (γιά προσωπικό ΜΙΣΘΟ μετά Φιλιππινέζων). Στον υπολογισμό ΔΕΝ έλαβα υπόψη μισθούς συμβούλων, οδηγούς ή κόστος αυτοκινήτων κλπ κλπ.!!!!!

  ReplyDelete
 2. Σαυτή τη φάση του αναπτυξιακού κύκλου χρειαζόμαστε γιγαντιαίες, ΦΑΡΑΩΝΙΚΟΥ τύπου,επενδύσεις που θα λειτουργήσουν σαν ατμομηχανή για τις μικρές επιχειρήσεις.Τα φαραωνικά έργα δεν θα αποβλέπουν στη παραγωγή καταναλωτικών αγαθών αλλά θα είναι ενταγμένα σε ένα πλανητικό πρόγραμμα αντιμετωπισης των κλιματικών αλλαγών.
  Πως θα αποφύγουμε την ερημοποίηση της Αργολίδας και της Θεσσαλίας;
  Μπορεί η αφαλάτωση του θαλασσινού νερού να βοηθήσει πρός αυτή τη κατεύθυνση;
  Πως μπορούμε να συλλέξουμε απο την ατμόσφαιρα τα αέρια του θερμοκηπίου;
  Μπορούμε να προκαλέσουμε βροχοπτώσεις όταν τις χρειαζόμαστε;
  Καταρχήν πρέπει να διατυπώσουμε τα σωστά ερωτήματα.
  Ηλθε η ώρα να αναμετρηθούμε με το Θεό.

  ReplyDelete
 3. Φαραωνικού τύπου έργα γίνονται,αυτή τη περίοδο, στα Εμιράτα και ειδικότερα στο Ντουμπάι.Μια περιοχή του κόσμου που μόλις πριν λίγα χρόνια δεν τη γνώριζε κανείς,τώρα είμαστε όλοι "υποχρεωμένοι" να την επισκεφθούμε.Δεν είναι τα πετρέλαια που την κάνουν,άλλωστε το Κατάρ στέρεψε, αλλά η φαραωνική κουλτούρα των Εμίρηδων.Βάλανε μπροστά μια τεράστια ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ αναπτυξιακή μηχανή οποία δημιουργεί την ανάγκη για λειτουγία χιλιάδων μικρών ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ επιχειρήσεων.Κάτι ανάλογο που συμβαίνει με τα διαστημικά προγράμματα.
  Η καινοτομία δεν μπορεί να αναπτυχθεί στο κενό αλλα σε ένα πραγωγικό περιβάλλον που καθοδηγεί τη ΖΗΤΗΣΗ για καινοτομίες εφαρμόσιμες και όχι για εργαστηριακές καινοτομίες που προορισμό έχουν το ράφι.

  ReplyDelete
 4. Ο Παρθενώνας, για την εποχή του ,δεν ήταν απλά ένα έργο-ναός αφιερωμένο στη λατρεία της Αθηνάς αλλά πάνω απόλα ένα τεράστιο αναπτυξιακό έργο.

  ReplyDelete
 5. @ parmenides

  Υπάρχει όμως μία άκρως ρεαλιστική αντίφαση. Η οικογένεια Κοπανίτσα που περιγράφει ο Κομφούκιος, αποτελεί κατα τη γνώμη μου τη συντριπτική πλειοψηφία των μικρομεσαίων και μεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ήτοι:
  α) Μεγιστοποίηση κέρδους που αντί να επενδυθεί, κατατείθεται σε μία τράπεζα και κάθεται εκεί μέχρι να γίνει "σπίτι και αυτοκίνητο για τα παιδιά και τα εγγόνια".
  β) Micromanagement σε βαθμό που ο απόφοιτος Γυμνασίου, μεσήλικας Διευθυντής τη λέει συνέχεια στο νέο υπάλληλο με το διδακτορικό.
  γ) Κατά κόρον φοροδιαφυγή.
  δ) Απατεωνιές με κοινοτικές οι κρατικές επιδοτήσεις.
  ε) Προσπάθεια για την πρόσληψη του ελάχιστου δυνατού προσωπικού με τον ελάχιστο δυνατό μισθό.

  Με πολύ απλά λόγια, οιεσδήποτε επενδύσεις και να γίνουν, σίγουρα δεν θα περιλάβουν τις κλασσικές ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Άλλωστε οι Φαραωνικοί επενδυτές γνωρίζουν πολύ καλά με τί ζώα μικρο-απατεώνες έχουν να κάνουν στην εγχώρια αγορά.

  Και αν θέλετε να μιλήσουμε για μεγάλους ελληνικές επιχειρήσεις που μπορούν να διαδραματίσουν ρόλους προς αυτή την κατεύθυνση, από προσωπική εμπειρία γνωρίζω ότι και αυτοί, ακόμα τα μυαλά των Κοπανιτσαίων κουβαλάνε.

  Ξέρω περίπτωση όπου μεγάλη κατασκευαστική εταιρία έχει υπάλληλο που πληρώνει μεν 3000 το μήνα, αλλά τον έχει με 12ωρη απασχόληση + Σάββατα. Ωραία μέχρι εδώ (ας πούμε). Όμως το έργο του συγκεκριμένου υπαλλήλου πάει στράφι επειδή πολύ απλά ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι ένας μπουρτζόβλαχος, αλαζόνας, ξερόλας που θέλει να έχει τον τελευταίο λόγο και να τα ελέγχει όλα. Έτσι 2 ώρες δουλειάς του υπαλλήλου, μεταφράζονται σε 12, επειδή πολύ απλά ο Διευθυνων Σύμβουλος συνεχώς αναθεωρεί και εμπλέκεται όλη την ώρα στις ευθύνες του υπαλλήλου.

  Δεν γίνεται έτσι σωστή επιχειρηματικότητα. Δεν υπάρχουν ούτε καν τα σωστά θεμέλια.

  Νοοτροπία, νοοτροπία, νοοτροπία!!! Δηλαδή reboot στην παιδεία με την μικρή ελπίδα να γίνει κάτι σε 2-3 γενιές.

  ReplyDelete
 6. Το οκτάμηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου το έλλειμμα αυξήθηκε κατά 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ και εκτοξεύτηκε στα 22 δισεκατομμύρια.

  Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Κομισιόν, ο ΟΟΣΑ και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θεωρούν ότι το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών παραμένει το υπ΄ αριθμόν ένα πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας.

  ReplyDelete
 7. κομφούκιε, δες την ταινία brazilero του Γκορίτσα αν δεν την έχεις δει ήδη. Είναι όλα τα λεφτά.

  παρμενίδη, η δημιουργία μεγαλύτερων πιο εξωστρεφών και περισσότερο καινοτόμων επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι φαραωνικού τύπου επίτευγμα. Απαιτεί και είναι από μόνη της μια τεράστια δημόσια επένδυση.

  ReplyDelete
 8. ellinaki, κοπανίτσας έτσι όπως τον περιέγραψε ο κομφούκιος = α + β + γ + δ + ε που λες κι εσύ.

  libertarian, υπενθυμίζουμε ότι η Ελλάδα έχει τόσο μεγάλο έλλειμμα στο ισοζύγιο τέτοιο που δε δικαιολογείται ούτε σε καιρό πολέμου. Όμως τι λέμε τώρα; Πόλεμο δεν έχουμε τόσα χρόνια άλλωστε; Τον πόλεμο της ασυγκράτητης δημόσιας και ιδιωτικής κατανάλωσης.

  ReplyDelete
 9. @ellinaki

  Οι περισσότερες Ελληνικές τεχνικές επιχειρήσεις πρίν μόλις 15 χρόνια ήταν νάνοι.Κατα τη περίοδο των μεγάλων έργων του Σημίτη αποκτήσανε εμπειρία και σήμερα παίρνουν έργα στη ζώνη των Φαραώ.
  Οταν λοιπόν καλούμε τους Ελληνες να γίνουν επιχειρηματίες πρέπει να τους δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον ΖΗΤΗΣΗΣ.Οταν η ΖΗΤΗΣΗ στην Ελλάδα είναι μόνο στο ψυχαγωγικό τομέα,ο ευρηματικός και εξυπνότατος Κοπανίτσας του Κομφού (κάτι σαν τον Τζό του Μακέιν) θα βρεί τον τρόπο του να μεγαλουργήσει.
  Θυμάσαι πόσοι Ελληνες έγιναν χρηματιστές το 1999-2000;
  Περίπου όσοι γίνονται ηθοποιοί και τραγουδιστές τώρα.

  ReplyDelete
 10. @ parmenides

  Και πού είναι οι καρποί όλων αυτών των χρηματιστών που λες; Πού είναι οι καρποί της έκρηξης του κατασκευαστικού τομέα κατά την προετοιμασία των Ολυμπιακών Αγώνων;

  Για να μην υπάρχουν καρποί, σημαίνει ότι όταν το έδαφος ήταν γόνιμο, αυτοί που έπρεπε δεν φύτεψαν σωστούς σπόρους.

  Και για να το απλουστεύσω ακόμα πιο πολύ. Εδώ έχουμε αξιόλογο τουριστικό προϊόν με απαράδεκτες τουριστικές υποδομές. Έχουμε δηλαδή έναν πελάτη που συνεχίζει να αγοράζει το σκάρτο προϊόν μας και αντί εμείς να επενδύσουμε σε αυτό ή να το κάνουμε πιο ποιοτικό, συνεχίζουμε το χαβά μας. Έτοιμο το έδαφος και σε μία συνεχιζόμενη χρονική περίοδος, αλλά εμείς ρίχνουμε πέτρες αντί για σπόρους.

  ReplyDelete
 11. Διόρθωση. Δεν έχουμε αξιόλογο του τουριστικό προϊόν. Αξιόλογη δυναμική για ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος έχουμε.

  ReplyDelete
 12. @g700

  Πολύ καλό το άρθρο και η εισήγηση στο πάνελ. Το πρόβλημα δεν είναι να έχουμε απλά επιχειρηματικότητα αλλά τι ακριβώς κάνουμε με αυτή.

  Επιπλέον, σε μια χώρα όπως η δική μας που δεν έχει εγχώρια βαριά βιομηχανία και εδώ και αρκετά χρόνια ούτε "ελαφριά" (βιοτεχνίες προϊόντων), η σωστή κατεύθυνση δεν είναι τα μαγαζάκια εμπορίας προϊόντων εισαγωγής (πολύ περιορισμένου περιθωρίου κέρδους) αλλά η παροχή υπηρεσιών κάθε είδους. Και δεν εννοώ τον τουρισμό, που έχει αποθεωθεί από υπουργούς και πρωθυπουργούς (αλλά από υποδομές είμαστε ακόμα πολύ πίσω), εννοώ κάθε είδους υπηρεσίες αντί προϊόντων, Για παράδειγμα στην αγορά λογισμικού η χώρα μας θα μπορούσε να έχει πολύ σημαντική δραστηριοποίηση στις εγχώριες υπηρεσίες development/support αντί να αγοράζουμε συνεχώς ξένα πακέτα και οι εταιρίες να κάνουν μόνο customization (ούτε καν support της προκοπής).

  Επίσης να σημειώσω ότι το σχόλιο για τα σχεδόν μηδενικά ποσοστά για έρευνα ήταν πολύ εύστοχο. Το ποσοστό 0,7% του ΑΕΠ νομίζω είναι πολύ αισιόδοξο, αν δεν κάνω λάθος πέρυσι ήταν 0,54% και μάλιστα μόνο το 30% αυτού ήταν από εγχώρια κονδύλια και το υπόλοιπο 70% από ευρωπαϊκά προγράμματα (κυρίως ΚΠΣ).

  ReplyDelete
 13. παρμενίδη, σωστό είναι αυτό που λες. Δεν υπήρχε όμως μόνο ζήτηση έτσι γενικά κι αόριστα.

  Υπήρχε μια συνειδητή προσπάθεια να βελτιωθούν οι υλικές υποδομές της χώρας. Αυτό με τη σειρά του απαιτούσε να μεγαλώσει ο ιδιωτικός κατασκευαστικός τομέας πάνω για να στηρίξει την πολιτική των μεγάλων έργων και υποδομών. Παραγωγικότητα και κατ' επέκταση ανάπτυξη χωρίς φυσικές υποδομές δε γίνεται. Ούτε μπορεί να υπάρξει διακίνηση αγαθών με το οδικό και συγκοινωνιακό δίκτυο του 90. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο επίσης τα προηγούμενα ΚΠΣ εδωσαν έμφαση κυρίως στη βελτίωση των υλικών υποδομών.

  Τώρα όμως που η "χωματουργικού τύπου ανάπτυξη" των 90ς τελείωσε, η συμπλήρωση των μεγάλων έργων και των υποδομών θα έχουν ρόλο, όμως η μεγάλη προτεραιότητα είναι η υλοποίηση πολύπλοκων δράσεων άυλων δράσεων οι οποίες θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Τέτοιες άυλες δράσεις πχ ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού, της επιχειρηματικότητας κα, θα κρίνουν τελικά το αν η Ελλάδα θα μπει στο κλαμπ των ανεπτυγμένων ή όχι κρατών με όρους παραγωγικής οικονομίας, συλλογικών αγαθών και θεσμικού περιβάλλοντος και όχι με όρους καταναλωτικής δεινότητας.

  ReplyDelete
 14. "Σύμφωνα με το βρετανικό Τύπο, ο Γκάι Ρίτσι θα αποχωρήσει από το γάμο με τη Μαντόνα με «προίκα» μόλις… 78 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς έχουν υπογράψει προγαμιαίο συμβόλαιο."

  Τα μισά τα πήρε απο σας η Μαντόνα.Μόλις προχθές απο το σόου στο ΟΑΚΑ.
  Αυτά σε ποιό ισοζύγιο μπαίνουν;

  ReplyDelete
 15. @g700
  "Τώρα όμως που η "χωματουργικού τύπου ανάπτυξη" των 90ς τελείωσε"

  Μπορούμε να κάνουμε ένα γιγαντιαίο πρόγραμμα ανάπτυξης των σιδηροδρόμων,των λιμανιών και των αεροδρομίων.Κάτι που να αντικαταστήσει την οικοδομή που έχει κατακυριεύσει το τόπο με άχρηστες,ακατοίκητες και αντιαισθητικές "κατοικίες".
  Τα άυλα θα ακολουθήσουν την ατμομηχανή.Αλλά η ατμομηχανή πρέπει γρήγορα να αρχίσει να δουλεύει.

  ReplyDelete
 16. @ parmenides

  Τα ίδια υποστηρίζει και ο Σόρος σε πρόσφατη συνέντευξή του. Ότι δηλαδή οι ενισχύσεις που δίνονται είναι μάταιες και ότι τα κράτη θα έπρεπε να αναλάβουν επενδύσεις για την αντιμετώπιση οικολογικών ζητημάτων τα οποία θα λειτουργούσαν ευεργετικά και στην τόνωση της παγκόσμιας ανάπτυξης αλλά και στο κλίμα.....

  @ g700

  Από την μία λέμε ότι υπάρχει "...κυριαρχία της πολύ μικρής και μικρής επιχείρησης έντασης εργασίας.." η οποία χαντακώνει την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και την γενιά των 700 ευρώ και από την άλλη προτείνετε μέτρα που δεν φιλτράρουν τις ποιοτικές και καινοτόμες επιχειρήσεις και παράλληλα συνηγορούν στην ένταση του φαινομένου της μικρής επιχείρησης, όπως η "Χάρτα" κτλ.

  Νομίζω ότι τα μέτρα που θα έπρεπε να προτείνετε θα έπρεπε να είναι λίγο περισσότερο "στοχευμένα" στην ποιοτική και αποδοτική επιχείρηση (ανεξαρτήτως του καινοτόμου ή μη χαρακτήρα της, μιας και η καινοτομία δεν είναι το παν για όλους τους κλάδους) και λιγότερο κοινωνικού ύφους και χροιάς.
  Μην ξεχνάτε ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις χαβαλέ που ισχύουν και περιλαμβάνονται σε αυτό που λέτε "μικρές" είναι η κατάρα των επιδοτήσεων και επιχορηγήσεων (τις οποίες κατηγορούσα και παλαιότερα) και έχουν στηθεί από "ημετέρους" για την κονόμα!!!! Μην ξεχνιόμαστε.
  Δεν κατάλαβα γιατί πρέπει να της στηρίξω κιόλας αν δεν μπορεί από μόνη της και να αναγκαστώ να κόψω κονδύλια από κάποια που πιθανόν θα μπορούσε να μεγαλουργήσει αλλά δεν έχει κεφάλαια για να κάνει το μπαμ....

  Επίσης να θυμίσω ότι οι εποχές είναι λίγο φειδωλές σε ότι έχει να κάνει με venture capitals για επενδύσεις σε τομείς της τεχνολογίας και μάλλον μοιάζει λίγο απίθανο να συμβεί δεδομένης της ήδη πλεονάζουσας αβεβαιότητας και του αβέβαιου χαρακτήρα των εν λόγω επιχειρήσεων.

  ReplyDelete
 17. O Ellhnikos politismos kai anthrwpismos.
  H epidrash ths polidwrikhs "laikhs deksias", poy aneferan o apofoitos kai o parmenidhs, sthn astunomia. Kai ta sigoura 0etika apotelesmata pou exei kai 0a exei auth sthn epixeirhmatikothta kai idiaitera ston tourismo.

  O emfutos an0rwpismos twn Ellhnwn einai pou 0a ferei thn proodo, ton politismo kai thn euhmeria. Einai h megalh mas elpida.

  Inquiry into Greek 'strip search'

  ReplyDelete
 18. G700 said...

  "Ούτε μπορεί να υπάρξει διακίνηση αγαθών με το οδικό και συγκοινωνιακό δίκτυο του 90."

  parmenides said...

  "Μπορούμε να κάνουμε ένα γιγαντιαίο πρόγραμμα ανάπτυξης των σιδηροδρόμων,των λιμανιών και των αεροδρομίων."

  Να συνδράμω στον προβληματισμό σας και να σας πω ότι η Ελλάδα λόγω της θέσης της κατέχει πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της για την διαμετακόμιση προϊόντων (intermodal transport), εννοείται και δια θαλάσσης και δια της χερσαίας οδού. Αντί όμως να επενδύσουμε στο πλεονέκτημά μας επενδύοντας κεφάλαια, όχι δικά μας, αλλά της ΕΕ για την ανάπτυξη των σιδηροδρόμων και να αποσυμφορήσουμε το πολύπαθο οδικό δίκτυο από τις μεταφορές εμπορευμάτων και να καταστήσουμε τον Πειραιά, το Τυμπάκι, την θεσσαλονίκη και την Αλεξανδρούπολη σε λιμάνια τροφοδότες της Ευρώπης, εμείς ξεπουλάμε το πλεονέκτημά μας "κουτσό" στους Κινέζους (και σε άλλους) γιατί είμαστε κοντόφθαλμοι και δέσμιοι των συνεχνιών που αντιμάχονται την ανάπτυξη της χώρας για προσωπικό τους βραχυπρόθεσμο μικρό-συμφέρον.

  Έτσι (το λέω με επιφύλαξη) η Πελοπόνησος έχει ακόμα (αυτό σίγουρα ίσχυε κανά δυο χρόνια πριν) την Τρικούπεια σιδηροδρομική γραμμή πλάτους 1,00 μέτρου (σε ασυμφωνία με το υπόλοιπο δίκτυο που έχει πλατύτερη γραμμή κατά 20cm.....) ενώ όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο εξυπηρετείται από μία και μόνη γραμμή όταν σε όλες τις χώρες (ανεξαρτήτως της ύπαρξης λιμανιών ή μη) το σιδηροδρομικό δίκτυο έχει τουλάχιστον δύο γραμμές (για επιβάτες και για εμπορεύματα).

  Είμαστε όμως κι εμείς άνευ οράματος αμόρφωτοι και "ευνούχοι" Σαν και αυτούς που μας κυβερνούν και μας αξίζουν απόλυτα.

  ReplyDelete
 19. Θεωρώ το άρθρο εντελώς αποπροσανατολιστικό. Το φαινόμενο της γενιάς των 700 ευρώ, όπως εύσχημα έχει πλέον καθιερωθεί να περιγράφεται, δεν είναι σε καμία περίπτωση αποτέλεσμα έλλειψης νεανικής επιχειρηματικότητας. Είναι αποτέλεσμα της στυγνής εκμετάλλευσης των εργαζομένων από την εργοδοσία, είναι καθαρό κλέψιμο του κόπου μας, του χρόνου μας, των γνώσεών μας. Και όλα αυτά φυσικά με την πλήρη υποστήριξη της πολιτικής ηγεσίας και των μηχανισμών της (δικαστές, αστυνομία, ΜΜΕ). Η λύση, κατά την άποψή μου, δεν είναι η ανάπτυξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών (με τι κεφάλαιο άλλωστε, εκτός αν θέλει κανείς να μπλέξει με τράπεζες), αλλά η ανατροπή των υπαρχόντων εργασιακών σχέσεων μέσω αγωνιστικής οργάνωσης.

  ReplyDelete
 20. To επόμενο σκάνδαλο που θα σκάσει ξέρετε ποιο είναι.......?????

  Της ΔΕΗ και της "Αλουμίνιον της Ελλάδος" (βλ. Μυτιληναίος).....

  Η παγκόσμια πατέντα ψάχνει "κηδεμόνα"...
  Ο Αθανασόπουλος τους τα πέταξε στα μούτρα στη Βουλή και τους είπε να κάνουν τον Μυτιληναίο "αυτοπαραγωγό" και όχι "ανεξάρτητο παραγωγό" όπως είναι τώρα και αναγκάζεται η ΔΕΗ να του πληρώνει το 50% των τιμολογίων που εισπράττει από τους καταναλωτές (δηλ. εμάς) για να του αγοράζει υποχρεωτικά και δια νόμου το ρεύμα που της πουλάει σε τιμή υψηλότερη από αυτή που η ΔΕΗ του πουλάει πίσω (μπλέξιμο, ε!!!!). Και οι "εκπρόσωποι του λαού" δεν το δέχθηκαν λέει και ο υπερ-μάνατζερ είναι προβληματισμένος σφόδρα γιατί η ΔΕΗ έτσι που την καταντήσανε αυτοί και αυτός παρέα είναι τώρα ζημιογόνος...!!!!!!

  ReplyDelete
 21. Νομίζω ότι το παράδειγμα της ΔΕΗ και της "ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ" είναι τρανταχτό παράδειγμα εφαρμογής αυτού που πρότεινε ο Σόρος και ο δικός μας ο Παρμενίδης για την Οικολογία ως μέσο τόνωσης της ανάπτυξης και τη επιχειρηματικότητας .....με μία νότα α λα Ελληνικά, βέβαια!!!!!

  ReplyDelete
 22. τα μεγάλα υλικά έργα υποδομής πλέον δεν ανήκουν στην κατηγορία λιμάνια αεροδρόμια, τραίνα (αν και το σιδηροδρομικό δίκτυο είναι μάπα). αυτά πλέον αποτελούν συμπληρωματικά έργα για τη σημερινή Ελλάδα και όχι έργα αιχμής που θα τραβήξουν την ανάπτυξη μπροστά. Τα υλικά έργα αιχμής ΣΗΜΕΡΑ, που βρισκόμαστε στο 2009 σχεδόν και μέχρι το 2010 θα έιμαστε σε ύφεσιακή κατάσταση, είναι αυτό που λέει ο Σόρος και είπε κι ο Fareed Zakaria στο newsweek και λέει κι ο Ομπάμα και είπε κι ο Ρίφκιν στην ομιλία του στη Σοσιαλιστική Διεθνή και διευκρίνισε στη συνέντευξη που του πήραμε, ότι δηλαδή χρειάζονται Δημόσιες Επενδύσεις για την ανάπτυξη μιας νέας βιομηχανίας της ενέργειας και του περιβάλλοντος. Τώρα πως θα λέγεται αυτή; Αν είναι πράσινη ή πρασινομπλε αυτό είναι άλλου παπά ευαγγέλιο όμως η ουσία είναι ότι αυτή είναι η νέα τάση. Η ΔΕΗ είναι μια πολύ καλή περίπτωση να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε κατ' αυτόν τον τρόπο που λέει κι ο Don. Όμως, πράσινη βιομηχανία χωρίς άυλες επενδύσεις που θα οδηγήσουν σε αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και θα βελτιώσουν το επιχειρηματικό περιβάλλον, μόνο με μια άνωθεν κεντρικά κατευθυνόμενη διεύθυνση και μια παρεοκρατική αγορά (βλ. καταστάσεις ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ-ΔΕΗ) ΔΕΝ πρόκειται να γίνει ποτέ.

  ReplyDelete
 23. @ αποστόλη,

  Θα σου εκμυστηρευτώ ένα προσωπικό κωμικοτραγικό γεγονός.

  Έχω μια καθαρίστρια που αν θες μπορώ να σου τη στείλω και να κάνετε μαζί την εργασιακή ανατροπή. Είναι ότι πρέπει.

  Είναι υβρίδιο ανάμεσα από τον Στάλιν και τον Νέρωνα με IQ ραδικιού. Συνδύασε στα παραπάνω τον βαθύ κομπλεξισμό τον οποίο νιώθει δουλεύοντας καμαριέρα και φτάνει στα όρια αρνήσεως εργασίας, και αυτό που έχουμε είναι ένα εκρηκτικό μείγμα. Μοναδικό θα έλεγα.

  Με έχει βάλει πολλές φορές να αναρωτηθώ την συμπεριφορά της αν ήταν αυτήν εργοδότης μου, και σε πληροφορώ κάθε φορά που το κάνω βλέπω εφιάλτες!

  Τώρα αν με ρωτήσεις και γιατί δεν την απολύεις αφού είναι έτσι;

  Τι να σου πω, είμαστε και μεις άνθρωποι βρε, όχι αιμοσταγείς βρυκόλακες δολοφόνοι επιχειρηματίες.

  Το νόμισμα όπως βλέπεις φίλε μου έχει πάντα δύο όψεις.

  ReplyDelete
 24. Τι λες ρε βλακοβαγγελααααααααα!!!

  ReplyDelete
 25. Δεν εισαι το κεντρο του κοσμου βαγγελααααα!!

  ReplyDelete
 26. A,γιατι δε καθαριζεις το σπιτι σου μονος σου?

  ReplyDelete
 27. Να σε συγχαρώ και απο εδώ για την πολύ τεκμηριωμένη παρουσίαση αλλά και τις προτάσεις που κατέθεσες.
  Χάρηκα πολύ που είδα την g700 στο Συνέδριο (αν και δεν σε πρόλαβα στο τέλος του πάνελ για να συστηθούμε και απο κοντά).
  Συγχαρητήρια σε όλους σας.

  ReplyDelete
 28. parmenides said...

  "Μπορούμε να κάνουμε ένα γιγαντιαίο πρόγραμμα ανάπτυξης των σιδηροδρόμων,των λιμανιών και των αεροδρομίων."

  Τα δύο διυλιστήρια μαζί, παράγουν περίπου έξι (6) φορες τις ανάγκες της Ελλάδας σε βενζίνη, ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΑΥΤΑ ΜΠΛΟΚΑΡΟΥΝ 1. ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ, ΚΑΙ 2. ΤΗΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗ

  Αν η κεντρική εξουσια δεν απεμπλακεί από την επιρροή τους μήν περιμένετε ανάπτυξη σιδηροδρόμων, και κατ επέκταση μεταφορών ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ στην Ελλάδα...

  ReplyDelete
 29. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 30. Γιατι το εσβησες ρε ventriloquist?Ηταν ωραια προσευχουλα...

  ReplyDelete
 31. @ απόστολος

  Με τον κίνδυνο να λέω πάλι κοινοτυπα πράγματα...

  Το κατά πόσο η έλλειψη επιχειρηματικότητας είναι για σένα άμεσο ή έμμεσο πρόβλημα εξαρτάται από τις φιλοδοξίες και τους στόχους σου.
  Αφού δε θέλεις να γίνεις εσύ ο ίδιος επιχειρηματίας και δεν θέλεις να πας στις τράπεζες για να έχεις πρόσβαση σε κεφαλαιο, ούτε (αν κατάλαβα καλά) έχεις πρόσβαση σε καμιά κληρονομια, το πρόβλημά σου είναι πράγματι οι σχέσεις σου με τους εργοδότες σου.
  Είναι ένα σημαντικό πρόβλημα, το οποίο έχει αναφερθεί και αναλυθεί σε αυτό το blog πάρα πολλές φορές.
  Όμως το πρόβλημα της έλλειψης επιχειρηματικότητας είναι υπαρκτό (όπως φανερώνεται από στατιστικές μελέτες με αντικείμενο το χαρακτήρα των επιχειρήσεων στην Ελλάδα) και εξίσου, αν όχι περισσότερο, σημαντικό με τις εργασιακές σχέσεις εργαζόμενων/εργοδοσίας.
  Ο απλούστερος λόγος είναι ότι εάν υπάρχουν περισσότερες αξιόλογες επιχειρήσεις στον Ελλαδικό χώρο, εργαζόμενοι σαν κι εσένα θα έχουν περισσότερες επιλογές (έστω και με ποιον θα μαλώνουν). Αλλά οι περισσότερες επιλογές σχεδόν πάντα φέρνουν μαζί τους και τον υγιή ανταγωνισμό, που με τη σειρά του φέρνει καλύτερες συνθήκες δουλειάς. Όταν εσύ, ο καλός και άξιος εργαζόμενος, έχεις πολλές επιλογές, ο εργοδότης σου το ξέρει και θα είναι μεγάλες οι πιθανότητες να ικανοποιήσει τα (δίκαια) αιτήματά σου.
  -Φυσικά, μπορείς να μου πεις ότι όλα αυτά είναι ειδυλλιακά. Παρόλα αυτά σκέψου εάν είναι πιο πιθανό οι εργασιακές σου σχέσεις να είναι ικανοποιητικές σε ένα περιβάλλον υψηλής επιχειρηματικότητας ή σε μία χώρα με τρεις μεγάλες, πρωτοπόρες επιχειρήσεις και ένα εκατομμύριο "περίπτερα". Κι εδώ η απάντησή σου εξαρτάται από τις φιλοδοξίες σου και τις ικανότητές σου. Και δεν είναι μόνο ότι τα "περίπτερα" είναι μικρά, είναι και όλα ίδια - κάτι που κάνει την ανάπτυξη ακόμη πιο δύσκολη.

  ReplyDelete
 32. Σορρυ γιούρι. -Για ορθογραφικούς λόγους. Η ορθογραφία μου είναι γενικά απαράδεκτη και με αγχώνει.
  Οι προσευχές, αν κουνάς και λίγο το χεράκι σου, καμιά φορά βγαίνουν. Το να κάθεσαι στη γωνία μουτρωμένος, διαμαρτηρόμενος για τα πάντα, και απειλώντας να κρατήσεις την αναπνοή σου μέχρι να σου κάνουν τα χατήρια, από την άλλη, πολύ σπάνια πιάνει.
  Άλλωστε οι εργοδότες σου ξέρουν πολύ καλά ότι και να κρατήσεις την αναπνοή σου το πολύ πολύ να λιποθυμήσεις. Μετά επανέρχεται αντανακλαστικά...

  ReplyDelete
 33. Διαβάζοντας τον λόγο για την διέξοδο απο την επιχειρηματικότητα και μετά την επιχειρηματικότητα «Κοπανίτσα» του «Κομφούκιος» σκέφθηκε ότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει πιο όμορα γραμμένη ιστορία στο πνεύμα του «Κομφούκιος» από αυτήν του «Σοφού Παιδιού» του Χωμενίδη Χρήστου.

  Όσοι δεν έχουν διαβάσει το υποτιθέμενο μυθιστόρημα για τους τρόπους που χρησιμοποιήθηκαν τα χρήματα της ΕΕC μετά την μεταπολίτευση (αναφέρεται στα πρώτο και δεύτερο πλαίσια χρηματοδότησης) πρέπει να το διαβάσουν...

  Είναι τόσο καλογραμμένο και τόσο ρεαλιστικό που μόνο μυθιστόρημα δεν είναι αν και είναι γραμμένο με την γλαφυρότητα κορυφαίου Μυθιστορήματος.

  Προτείνω το “Σοφό Παιδί” να αποτελέσει τη βάση συστηματικής κριτικής του τύπου του «Ελληνάρα», που μπορεί να δανείστηκε κάποια στοιχεία απο την πονηριά του Τουρκοκρατούμενου υπηκόου, που εν τω μεταξύ διανθίστηκαν με τοπικά στοιχεία όπως στον Ζορμπά για να φέρουν τουρίστες στη χώρα μας, αλλά σήμερα δεν αρκούν πλέον.

  Σήμερα πουλά ο επαγγελματισμός...

  Αυτόν θέλουμε να τονίσουμε...

  Ειλικρινά πείτε μου παρακαλώ τι έγιναν όλες αυτές οι επενδύσεις των εκατοντάδων χιλιάδων € σε διαδικτυακούς τόπους των κρατικών υπηρεσιών που απο πλευράς πραγματικού κόστους στοίχιζαν λιγότερα απο 50.000 € έκαστος;

  Πείτε μου γιατί οι πολιτικοί ας πούμε της αντιπολίτευσης κάνουν επερωτήσεις στην Βουλή και κάθε φορά αλλάζουν αντικείμενο ώστε να μην διατηρείται καμία στόχευση στα μεγάλα θέματα της Ελληνικής κοινωνίας όπως αυτό της τραγικής γκετοποίησης στο κέντρο της Αθήνας...;

  Πείτε γιατί δεν ρίχνει η σημερινή κυβέρνηση όλα τα λεφτά που μπορεί να διαθέσει στην έρευνα και στην καινοτομία για να δημιουργήσει πρότυπους και ελεύθερους πυρήνες σκέψης, ώστε να αναπτυχθούν οι ρίζες της δημιουργικότητας, που θα οδηγήσουν σε επιχειρηματικές προοπτικές με χρηματοδότηση των ενδιάμεσων σταδίων και κυρίως με συντονισμό τους για να μη βαράει ο καθένας στον γάμο του Καραγκιόζη και τα λεφτά χάνονται;

  Πείτε μου γιατί το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας επιβάλλει τον έλεγχό του σε κάθε έκφραση κάθε εκπαιδευτικού ιδρύματος σε όλες τις βαθμίδες μη επιτρέποντας σε κανένα να ανασάνει ελεύθερα...;

  Δεν σας κάνει αυτό εντύπωση και δεν σας δίνει τροφή στη σκέψη για τα αίτια της Ελληνικής καθυστέρησης στα Ελληνικά Πανεπιστήμια...


  Νομίζετε οτι το πρόβλημα των Ελληνικών Πανεπιστημίων είναι οι καταλήψεις και οι ψευτοαναρχικοί (έμμισθοι παρακρατικοί υπάλληλοι είναι στην πλειοψηφία τους...) και οχι η ανεξαρτησία των πανεπιστημίων...;

  Νομίζετε οτι στα δημοτικά και στα γυμνάσια θα φτιάξουμε κύτταρα νέων ανθρώπων με πρωτότυπες ιδέες διδάσκοντας τους την σκοτεινή και βάρβαρη Εβραϊκή Βίβλο (Θρησκευτικά...);

  Νομίζετε ότι με το να εξομοιώνουμε, χωρίς καμία φροντίδα, τα σχολεία των ευφυϊών και με ιδιαίτερες ικανότητες μαθητών με εκείνα όσων δεν τα καταφέρνουν ούτε στην ανάγνωση προσφέρουμε στην κοινωνία και στη χώρα;

  Νομίζετε οτι με το να καταργηθούν τα πρότυπα σχολεία με την πραγματική έννοια της λέξης από τον ανεξάρτητο φαινομενικά αλλά Αμερικανόδουλο στην πράξη Ανδρέα Παπανδρέου (Ναι είπα Αμερικανόδουλο...) αναβαθμίστηκε η παιδεία μας ή μάλλον υποβαθμίσθηκε; Ναι αναντίρρητα κατήργησε τις έδρες στα Πανεπιστήμια αλλα με τι τις αντικατέστησε... με τι αθλιότητα τις αντικατέστησε... και πως να υπολογίσουμε την βλάβη στην εκπαίδευση της χώρας μας που προκάλεσε...

  Νομίζετε οτι με το να μην υπάρχει εύκολη κινητικότητα μεταξύ όλων των βαθμίδων των εκπαιδευτικών συστημάτων της χώρας μας για σπουδαστές, φοιτητές και διδάσκοντες θα ανταγωνιστούμε τους ευέλικτους ξένους;

  Νομίζετε οτι αν αφήσουμε τους παρωχημένους στα μυαλά αριστερούς (Η προοδευτικότητά τους υπολείπεται κατά πολυ των μεθόδων του Σταλινισμού ενω είναι κωμικό να μιλάμε για την προσφορά του θεωρητικού Μαρξισμού) θα προοδεύσουμε;

  Μπορείτε να σκεφθείτε ποιοι ήταν αυτοί (οι πατρώνοι) που θελαν όλα τα σχολεία στη χώρα μας σκουπίδια και όλα τα Πανεπιστήμια υποβαθμισμένα...;

  Βρείτε τους ξεκινώντας απο τα μέλη του Ελληνικού Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, και αν χρειαστεί μιλήστε τους όπως σε προδότες της πατρίδας...

  Αλλα θα τα ξαναπούμε...

  Αισθάνομαι πολυ σκληρός για να εγκαταλείψω με αυτό το σχόλιο...

  ReplyDelete
 34. Ο Ντόν έχει δίκιο.
  Το σκάνδαλο ΔΕΗ-ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ είναι η κορωνίδα των σκανδάλων.Οχι για τις πολιτικές,ποινικές και ηθικές ευθύνες των υπευθύνων αλλά για τη σημαντικότητα του στο αναπτυξιακό μέλλον της χώρας.
  Η ΔΕΗ έχει αυτή τη στιγμή ένα κορυφαίο Μ΄νατζερ τον Αθανασόπουλο, που η κυβέρνηση,ο βασικός μέτοχος της εταιρίας,τον έχει αλυσωδεμένο και σταυρωμένο και τον έχει παραδώσει βορρά στα αρπαχτικά των πρωταγωνιστών του "εγκλήματος του χρηματηστηρίου".Η ΔΕΗ έχει όλα τα φόντα να γίνει μια γιγαντιαία μηχανή ανάπτυξης και εργαλείο άσκησης εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής.Η γ700 πρέπει να βάλει πλάτη να αναδειχθεί το σκάνδαλο συμμετέχοντας στον απαραίτητο κοινωνικό διάλογο που οφείλει να προκαλέσει.
  Τις επόμενες μέρες θα έχουμε πολύ ΔΕΗ.Ετοιμαστείτε.

  ReplyDelete
 35. Προς G700
  Θα ήθελα σαν malakas g700, να σας συγχαρώ για την εισήγηση του εκπροσώπου σας στο πάνελ της συζήτησης για την επιχειρηματικότητα. Είναι ηλίου φαεινότερο ότι το επίπεδο και η σοβαρή δουλειά που κάνετε, έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία.
  Προσωπικά είμαι ευτυχής που ένας και μόνο εφτακοσάρης και μάλιστα τόσο νέος κατάφερε να σταθεί τόσο καλά στο πάνελ και να τον ακούνε όλοι με το στόμα ανοιχτό.
  SYGXARHTHRIA!!!!!!!!!!!!!!

  ReplyDelete
 36. καιρός να πατήσουμε λιγάκι και στο έδαφος, έτσι ?

  διαβάζω όσους από εσάς γράφετε γιά μεγαλεπήβολα επενδυτικά σχέδια υποδομών

  Με τι λεφτά όμως κανείς σας δεν λέει. Πως θα μπορέσει το ΠΔΕ (πρόγραμμα δημ.επενδύσεων) να "σηκώσει" τέτοια έξοδα με το χάλι της ελληνικής οικονομίας?

  Εδώ ακόμη και τα ευρωπαικά κονδύλια δεν απορροφώνται...

  Ας σταματήσουμε να θεωρητικολογούμε πλέον και ας μιλήσουμε ρεαλιστικά με βάση την σημερινή κατάσταση

  ReplyDelete
 37. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 38. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 39. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 40. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 41. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 42. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 43. ser said...

  "Με τι λεφτά όμως κανείς σας δεν λέει......
  ...Εδώ ακόμη και τα ευρωπαικά κονδύλια δεν απορροφώνται..."

  Μου φαίνεται ότι απάντησες μόνος σου....!!!!

  ReplyDelete
 44. OXFORD DEBATE

  Διακαής μου πόθος, Parmie dearest, είναι να γίνει μιά μέρα ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ από Εθνικής Τηλεοράσεως μεταξύ Γιωργάκη και Κομφού, και μάλιστα [επειδή είμαι μεγα- και γενναιό-ψυχος] στην μητρική του κ. Παπανδρέου, την Αγγλική, που είναι η τρίτη δική μου γλώσσα.

  KAI πούσαι. Θα κουβαλήσω και ένα B767 plain-load γεμάτο με Krugman and the like γιά να κάνουν impromptu ερωτήσεις!!!!!!!!!!!!!!!!

  ΚΑΙ τότε, Παρμενίδη μου, σου το υπόσχομαι και δεσμεύομαι στην ιερά μνήμη της διαπρεπούς μαμάς, θα ΓΕΛΑΣΕΙ κάθε πικραμένος.

  ReplyDelete
 45. G700 said...

  "...η μεγάλη προτεραιότητα είναι η υλοποίηση πολύπλοκων δράσεων άυλων δράσεων οι οποίες θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Τέτοιες άυλες δράσεις πχ ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού, της επιχειρηματικότητας κα, θα κρίνουν τελικά το αν η Ελλάδα θα μπει στο κλαμπ των ανεπτυγμένων ή όχι κρατών με όρους παραγωγικής οικονομίας, συλλογικών αγαθών και θεσμικού περιβάλλοντος και όχι με όρους καταναλωτικής δεινότητας."

  Έχω την εντύπωση ότι από ανθρώπινο δυναμικό έχουμε φουλ.....εξού και η γενιά των 700 ευρώ. Το ζητούμενο κατά την γνώμη μου δεν είναι βγάλουμε άλους 10.000 άνεργους επιστήμονες αλλά αυτούς που έχουμε να τους εκπαιδεύσουμε και παράλληλα να δημιουργήσουμε για αυτούς θέσεις εργασίας στις οποίες θα μπορούν να απασχοληθούν δημιουργικά, παραγωγικά, καινοτόμα κ.ο.κ.

  Το να εκπαιδεύσεις όμως τους ανέργους και να επιχορηγήσεις την επιχειρηματικότητα δεν θα κάνει τίποτα άλλο από τα να βοηθήσει να ξεφυτρώσουν επιχειρησούλες εδώ κι εκεί (όπως γίνεται δηλαδή και τώρα) που δεν θα έχουν καμία τύχη διάκρισης και καταξίωσης στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία.
  Με άλλα λόγια, θέλω να πω, για να μπορέσεις να ρίξεις κάρβουνο στην μηχανή, πρέπει πρώτα να έχεις μηχανή. Εμάς το πρόβλημα μας δεν είναι τόσο η έλλειψη σε κάρβουνο αλλά η έλλειψη σε μηχανή...
  Για αυτό προτείνω, "όχι άλλο κάρβουνοοοοο..." ρε παιδιά.

  ReplyDelete
 46. Off topic...(my apologies in advance)

  Αυτό που συμβαίνει σήμερα με τους διακανονισμούς των καταναλωτικών και άλλων συναφών δανείων (π.χ πιστωτικές) τα οποία μετατρέπονται σε στεγαστικά (ενυπόθηκα) με την ευλογία των ελληνικών τραπεζών (όλοι ξέρουμε πως δίνονται τα διακοποδάνεια κτλ) και αποσκοπούν στην μείωση του επιτοκίου για τους δανειολήπτες ώστε να μπορούν να εξυπηρετηθούν τα δάνεια, είναι κατά την γνώμη μου αναπαράσταση της περίπτωσης των subprimes στις ΗΠΑ και είναι εξόχως επικίνδυνο σαν πρακτική (δεδομένης της κρίσης που βιώνει η αγορά κατασκευής και αγοραπωλησίας ακινήτων)....

  Η ΤΤΕ, μήπως θα έπρεπε να παρέμβει λίγο ρυθμιστικά και να προφυλάξει το κοινό συμφέρον....

  ReplyDelete
 47. ser, Ας σταματήσουμε να θεωρητικολογούμε πλέον και ας μιλήσουμε ρεαλιστικά με βάση την σημερινή κατάσταση

  ναι ας συνεχίσουμε να τα δίνουμε για θέσεις συμβασιούχων στο δημόσιο, για τόκους του χρέους και για λειτουργικές δαπάνες. what a good idea!

  ReplyDelete
 48. @ don

  Aυτές τις μέρες έκαμες πολλές εύστοχες και ακριβείς παρατηρήσεις, αλλά εδώ σφάλλεις μεγάλως.

  Η Ελλάδα διαθέτει ΣΤΡΑΤΙΕΣ από knowledge-credentialed workers [Εργάτες με πίστοποιητικά Γνώσης]

  ΑΛΛΑ

  ΑΛΛΑ

  ΑΛΛΑ

  ΜΟΝΟ ένα 5% των ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΕΩΝ είναι TRUE knowledge workers [τω όντι Εργάτες της Γνώσης].

  Περίπου 85-95% των Ελλήνων Νέων είναι ΤΕΝΕΚΕΔΕΣ, οι ΑΠΟΛΥΤΟΙ ΤΕΝΕΚΕΔΕΣ.

  Εάν πάιρνετε παράδειγμα από τον ΚΟΣΜΟ που διαλογίζεται και διαλέγεται εδώ μέσα, δλδ την creme de la creme της Ελλάδος, ΠΛΑΝΑΣΘΕ πλάνην οικτράν και μεγάλην!

  Ο κόσμος που σχολιάζει εδώ μέσα ΔΕΝ είναι random sample, αλλά αντιθέτως, THREE STANDARD DEVIATIONS off the MEAN!!!!!!!!!!

  ReplyDelete
 49. Κομφούκιε,
  Γελάμε τόσο πολύ κάθε μέρα με το Χασμουρίλα και με το τρόπο που παριστάνει τον Πρωθυπουργό, ώστε ΔΕΝ πρόκειται να τον απαλλάξουμε των καθηκόντων του,όπως ελπίζει και επιδιώκει.Εκει θα μείνει να τον τσιγαρίζει ο Τατούλης και η Μπεζαντάκου.
  Σήμερα ζήτησε και επέτυχε τον "ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΟΧΟ", να φωτογραφηθεί με τον Μπράουν.
  Αυτό το χειμώνα η σάτυρα και η κωμωδία θα έχουν τις δόξες τους.
  Σου προτείνω λοιπόν ένα Debate με τo Χασμουρίλα στη lingua franca, τη γλώσσα της Στέλλας.

  ReplyDelete
 50. Re: Random Sample vs Three SDs off the man.

  ΣΩΣΤΑ το διαβάσατε.

  ΚΑΙ επαναλαμβάνω

  ΟΧΙ TWO αλλά THREE SDs off the mean!

  ReplyDelete
 51. κομφούκιε και don, στην Ελλάδα παρατηρείται ένας σημαντικός δυϊσμός όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό. Ένα μεγάλο μέρος, το μεγαλύτερο, έχει χαμηλή επαγγελματική εκπαίδευση - κατάρτιση και γενικά λειτουργεί με παραδοσιακούς κανόνες και νοοτροπία. Στις περιπτώσεις που δεν αυτοαπασχολείται στελεχώνει τις παραδοσιακές χαμηλής καινοτομικότητας και τεχνολογίας επιχειρήσεις και ένα μεγάλο μέρος του δημόσιου τομέα. Ένα άλλο κομμάτι του ανθρώπινου δυναμικού, μικρότερο από το προηγούμενο, αλλά συντριπτικά πιο μεγάλο απ' όσο το προσδιορίζει ο κομφούκιος, έχει θητεύσει σε καλά πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά ιδρύματα και θεωρείται επαρκώς καταρτισμένο. Με δεδομένο το μικρό αριθμό μεγάλων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων υψηλών δυνατοτήτων το δυναμικό αυτό δραστηριοποείται κατά κύριο λόγο στο δημόσιο τομέα, την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την εκπαίδευση γενικά, την όποια έρευνα και σε κάποιους φορείς του δημόσιου τομέα. Με βάση αυτά τα δεδομένα πρέπει να γίνουν δύο πράγματα: α) αναβάθμιση της μεγάλης πλειοψηφίας του ανθρώπινου δυναμικού, το θέτουν άλλωστε ως ζήτημα όλες οι ευρωπαϊκές εκθέσεις αξιολόγησης της εφαρμογής της Στρατηγικής της Λισαβόνας και β)κινητοποίηση των εργατών γνώσης προς άλλες κατευθύνσεις προς όφελος όλης της οικονομίας

  ReplyDelete
 52. Κομφούκιος said...

  "Η Ελλάδα διαθέτει ΣΤΡΑΤΙΕΣ από knowledge-credentialed workers [Εργάτες με πίστοποιητικά Γνώσης]
  ΑΛΛΑ
  ΜΟΝΟ ένα 5% των ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΕΩΝ είναι TRUE knowledge workers".

  Δεν διαφωνώ όσον αφορά στην ποσοτική προσέγγιση του θέματος. Αν πιθανόν όμως το έβλεπες αναλογιστικά ίσως ακόμα και αυτό το 5% να αποτελεί ικανό ποσοστό για να ξεκινήσει το μπόλιασμα του ανθρώπινου δυναμικού εν τω συνόλω ώστε να υιοθετηθούν υγιείς πρακτικές επιχειρείν, management κτλ (σε σχέση με την διαθεσιμότητα/ χρησιμότητα τέτοιων θέσεων σε σοβαρές εταιρίες στην Ελλάδα του σήμερα).
  Άλλωστε δεν απαιτούνται strictly knowledge workers για όλα τα πόστα, άσχετα αν μιλάμε για πνευματική ή χειρωνακτική εργασία. Πιθανόν ο knowledge worker να προκύπτει από την εκπαίδευση περισσότερο σαν potential knowledge worker και να εξελλίσεται σε true knowledge worker μέσα από την τριβή στον ανάλογο χώρο εργασίας. Θέλω να πω ότι το knowledge είναι θέμα επιχειρησιακής κουλτούρας και παιδείας και όχι εκπαίδευσης (κατά τη γνώμη μου).

  Άρα το θέμα απομένει στο αν η ζήτηση για knowledge workers προκαλεί την προσφορά ή το αντίστροφο (ή λιγο κι απ'τα δύο).
  Σίγουρα όμως θα πρέπει να επενδύσουμε και στην δημιουργία τέτοιων θέσεων πριν "φτιάξουμε" αυτούς που θα τις καλύψουν. Είναι αυτό που αλλιώς λέγεται "σύνδεση της εκπαίδευσης (όχι της παιδείας) με την παραγωγή" και λυσσάνε οι φοιτητικές παρατάξεις της "προοδευτικής" αριστεράς...

  ReplyDelete
 53. ΣΑΤΙΡΑ Παρμενίδη μου, ΣΑΤΙΡΑ.

  Εκτός εάν έχεις insider information οτι η Εθνική Λυρική Σκηνή θα ανεβάσει την Salome' του Strauss με τον κ. Καραμανλή να χορεύει the seven-veil dance down to the bare essentials!!!!

  χαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχα

  ReplyDelete
 54. Αλήθεια ........... τώρα που το λες.........

  Μπορείτε να σκεφθείτε τον Καραμανλή με G-string!!!???

  xaaaaaaaaaaaaxaxaxaxaxaxaxaxa

  Με έκανες και γέλασα παληο-"λέρα"

  ReplyDelete
 55. Don, πράγμα που σημαίνει ότι είναι καλό να ξεπηδήσουν πολλές μικρές επιχειρήσεις - επιχειρησούλες όπως τις είπες υποτιμητικά πιο πάνω-, εφόσον αυτό γίνεται στη βάση της εκμετάλλευσης ευκαιριών και όχι ανάγκης όπως γίνεται σήμερα που έχουμε καταντήσει να έχουμε δύο μανάβικα και τρία ψιλικτζίδικα συν ένα περίπτερο και δύο σουβλατζίδικα κι ένα τυροπιτάδικο σε κάθε γειτονιά με αποτέλεσμα πέρα απ' όλα τ' άλλα όλοι αυτοί να υπολειτουργούν και για να επιβιώσουν να πουλάνε ακριβά, να μην πληρώνουν μισθούς, ΙΚΑ, φόρους κοκ.

  Συνεπώς και για να μην παίζουμε την κότα με το αυγό επανερχόμαστε στο θεμελιώδες αίτημα για βελτίωση του γενικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος και αναβάθμιση της ποιότητας της επιχειρηματικότητας ως απαραίτητης προϋπόθεση για να βρει εναλλακτική διέξοδο η γενιά των 700 ευρώ

  ReplyDelete
 56. Οσους τίτλους και να πάρει κανείς απο τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου και όσοι πολλοί και αν είναι οι κάτοχοι αυτών των τίτλων η Ελληνική οικονομία και κοινωνία τους αδρανοποεί σε χρόνο dt.
  Δεν μπορείτε να φανταστείτε τί ταλέντα καταστρέφει.
  Αλλά το πρόβλημα είναι δικό μας.Γιατί βάζουμε πρώτα το κάρρο και μετά το άλογο.Και στη πράξη και στη σκέψη.Και κυρίως στη σκέψη.
  Ο Εμίρης του Κατάρ που φτειάχνει τον Πύργο των 1000 μέτρων βρήκε και τα χρήματα και τους εργάτες γνώσης να το κάνει.Γιατί συνέλαβε ένα αντισυμβατικό Πρότζεκτ,μια ΑΤΜΟΜΗΧΑΝΗ, και απο εκει και πέρα όλα ήταν απλά.
  Κάτι ανάλογο είχαμε εμείς με τους Ολυμπιακούς.Θυμάστε μήπως την Ελλάδα εκείνης της περιόδου;
  Τώρα τα τελευταία 5 χρόνια βολοδέρνουμε σαν απολλωλότα πρόβατα
  που τα βόσκει ένας τσοπάνης που πάσχει απο το σύνδρομο Pickwick και παριστάνει τον Πρωθυπουργό.

  ReplyDelete
 57. ΟΛΟΙ μπορούν. Το πρόβλημα είναι ότι κανείς δε θέλει, κανείς δεν πιέζεται προς τη σωστή κατεύθυνση, κανείς δε βοηθείται από τις υπάρχουσες δομές, κανείς δεν κατηγορείται όταν είναι ανεπαρκής.

  ΟΤΑΝ (και όχι αν) δούμε τα αποτελέσματα υγιών υποδομών και νοοτροπίας θα καταλάβουμε.

  Ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός και το διεθνοποιημένο περιβάλλον μάς δείχνουν το δρόμο. Το παν είναι να βρούμε το σωστό σημείο αναφοράς. Να μάθουμε να συγκρίνουμε τους εαυτούς μας με θετικά πρότυπα και να κοιτάμε προς τα πάνω. Getting by is not enough.

  Όσο περισσότερη επαφή έχουμε με άλλους, τόσο πιο καλά κατανοούμε τη θέση μας. Σήμερα, όχι μόνο μας δίνεται η δυνατότητα, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε αυτό.

  Η αισιοδοξία μου ΔΕΝ είναι μετέωρη. Αλλά η υπομονή μου εξαντλείται.

  ReplyDelete
 58. @ G700

  ΘΑΥΜΑΣΙΕΣ οι παρατηρήσεις σου.

  Μα ΑΚΡΙΒΩΣ

  ΑΚΡΙΒΕΣΤΑΤΑ

  επειδή ΠΙΣΤΕΥΩ με ΠΑΘΟΣ στα αποτελέσματα των "ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ"

  ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ ΚΑΙ θα ΠΑΡΑΜΕΙΝΩ

  μέχρις ότου εσείς οι ΝΕΟΙ και η Πολιτική Ζωή ΥΠΟΣΤΟΥΝ όχι απλά μιά Οβιδιακή μεταμόρφωση

  ΑΛΛΑ

  ΠΛΗΡΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ και ΜΕΤΑΛΛΑΓΗ, αντίστοιχα,

  διά της υπομονής, επιμονής και πειθούς.

  ReplyDelete
 59. @don
  "... ο knowledge worker να προκύπτει από την εκπαίδευση περισσότερο σαν potential knowledge worker και να εξελλίσεται σε true knowledge worker μέσα από την τριβή στον ανάλογο χώρο εργασίας..."

  Αυτο, ακριβώς ΑΥΤΟ!

  ReplyDelete
 60. parmenides said...

  "Αλλά το πρόβλημα είναι δικό μας.Γιατί βάζουμε πρώτα το κάρρο και μετά το άλογο.Και στη πράξη και στη σκέψη.Και κυρίως στη σκέψη.
  Ο Εμίρης του Κατάρ που φτειάχνει τον Πύργο των 1000 μέτρων βρήκε και τα χρήματα και τους εργάτες γνώσης να το κάνει.Γιατί συνέλαβε ένα αντισυμβατικό Πρότζεκτ,μια ΑΤΜΟΜΗΧΑΝΗ, και απο εκει και πέρα όλα ήταν απλά."

  Συμφωνούμε 100%. Το θέμα της έλλειψης των πόρων έχει ξεπεραστει. Το ζητούμενο είναι η έλλειψη σε ιδεέν και κυρίως σε Οράμα.

  ReplyDelete
 61. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 62. ERRATUM

  Η ΑΠΟΚΡΙΣΗ μου στις 11:34 ΑΜ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ στο ΘΑΥΜΑΣΙΟ σχόλιο του

  DON ενώ εκ λάθους απευθύνθηκα στους G700.

  ΛΑΜΠΡΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ DON

  EΞΑΙΣΙΑ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  ReplyDelete
 63. Προτείνω την εισαγωγή διεθνιστικών (και όχι "διεθνών") σπουδών από το Δημοτικό μέχρι και το Λύκειο και τη θέσπιση άλλων δύο Ευρωπαϊκών γλωσσών ως επισήμων στο Ελληνικό κράτος.

  ReplyDelete
 64. harris, ξεχάσαμε παραπάνω να πούμε ότι η παρατήρησή σου σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα δαπανά 0,54% του ΑΕΠ για έρευνα και όχι 0,7% που είπαμε εμείς είναι σωστή.

  ReplyDelete
 65. O Bόλος και η Λάρισα διεκδίκησαν και πέτυχαν να τους δοθεί η διοργάνωση των Μεσογειακών Αγώνων του 2013.
  Απο τη στιγμή που άρχισε η ΙΔΕΑ η ανατολική Θεσσαλία μπήκε σε μια αναπτυξιακή διαδικασία που 5 χρόνια πριν την τέλεση των αγώνων παράγει πρακτικά αποτελέσματα.
  Το αεροδρόμιο πχ της Αγχιάλου υπέγραψε συμφωνίες με την Berlin Air και την Rynair για απευθείας πτήσεις κανονικές,όχι τσάρτερς,με Αγγλία,Γαλλία, Γερμανία,Ιταλία.
  Αυτό το πρότζεκτ δημιουργεί θέσεις εργασίας και εισοδήματα και υποδομές και κύρος και τουριστικο brand name στη Θεσσαλία και όχι μόνο.
  Αν δεν μας έπνιγαν οι Εφραίμ θα μπορούσαμε να πούμε πολλά πάνω σαυτά.Αλλά και αυτά λειτουργούν εξυγιαντικά.Είναι ένα σημαντικό τεστ για τη κοινωνία των πολιτών,που τα πάει περίφημα σαυτό το θέμα,χάρη και στο ΓΑΠ,και θα κερδίσει εμπειρία και αυτοπεποίθηση.
  Μόνο να μη ξεχνάμε ότι ζούμε σε μια ΠΑΝΕΜΟΡΦΗ Χώρα.Και η ομορφιά της προκαλεί.

  ReplyDelete
 66. Ventriloquist said...
  ΟΛΟΙ μπορούν. Το πρόβλημα είναι ότι κανείς δε θέλει, κανείς δεν πιέζεται προς τη σωστή κατεύθυνση, κανείς δε βοηθείται από τις υπάρχουσες δομές, κανείς δεν κατηγορείται όταν είναι ανεπαρκής
  .

  KAI ξέρεις ΓΙΑΤΙ;;;;;;;;;;;;;;;;;

  ΔΙΟΤΙ

  ήρθε ο

  ΦΟΝΙΑΣ του ΕΘΝΟΥΣ

  ο ΠΟΡΝΟΑΛΚΟΟΛΙΚΟΣ του Berkeley

  το ΑΡΧΙΚΑΘΑΡΜΑ

  και είπε: (δώστε βάση)

  1. Είναι δεδομένο ότι ΟΛΟΙ είναι ΑΡΙΣΤΟΙ, άρα ΚΑΤΑΡΓΩ τις εξετάσεις

  2. Είναι δεδομένο ότι ΟΛΟΙ καταβάλλουν την μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ΑΡΑ ΚΑΤΑΡΓΩ την ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ και τις προαγωγές "κατ απόλυτη εκλογή" και "κατ εκλογή" και ΟΛΟΙ θα προάγονται ΚΑΤ' ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ.

  ΚΑΙ μας είπε

  "Η αξιολόγηση, λοιπόν, δεν είναι παρά ένας ελιτίστικος τρόπος ή πρόσχημα γιά προώθηση "ημετέρων" και "καταπίεση" του σκληρά εργαζόμενου και κοπιάζοντα λαού"

  ΚΑΙ, OXI MONO ΚΑΤΕΔΙΚΑΣΕ σε ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ και ΗΘΙΚΟ ΣΚΟΤΟΣ το ΕΘΝΟΣ,

  ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΕΦΤΑΠΛΑΣΙΑΣΕ το ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΕΚΤΑΜΙΕΥΟΝΤΑΣ τον ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΛΟΥΤΟ, δλδ ΥΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΣ την ΔΙΚΗ σας ΥΠΕΡΑΞΙΑ,

  ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΜΕΤΕΤΡΕΨΕ την ΕΛΛΑΔΑ σε HAITI της Μεσογείου,


  ο PAPA DOC

  ΑΛΛΑ,

  έχει το ΘΡΑΣΟΣ, ο γιός αυτού του ΦΟΝΙΑ,

  ο BABY DOC,

  ΟΧΙ μόνο να παραμένει στην Ελλάδα ΑΛΥΝΤΣΑΡΙΣΤΟΣ,

  ΑΛΛΑ

  και να ΦΙΛΟΔΟΞΕΙ να ΓΙΝΕΙ και πρωθυπουργός!!!!!!!!!!!!!!!!

  ΜΟΝΟ ΠΑΝΩ ΑΠΟ το ΠΤΩΜΑ ΜΟΥ

  κύριε Κουτοπονηράκη ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

  ReplyDelete
 67. Υποκινούμενος από στοιχειώδη αιδημοσύνη, αν ήμουν στην θέση του κ. Γιωργάκη Παπανδρέου, θα είχα εξαφανισθεί από τα όμματα της ΓΗΣ.

  ReplyDelete
 68. Και έρχεται ο Fattman με το "Pickwick syndrome" και μετατρέπει το Ολυμπικό χωριό σε γυφτοχώρι.

  ReplyDelete
 69. Eίσαι τυχερός που ζείς την εποχή που ζει ο ΓΑΠ.θα το λές στους φίλους σου ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ και θα σε ζηλεύουν.Αν δεν ξέρουν που είναι η Ελλάδα να τους λές: "κατάγομαι απο τη χώρα που κατάγεται και ο ΓΑΠ".Και συ θα φουσκώνεις απο περηφάνεια.

  ReplyDelete
 70. Ventriloquist said...

  "Ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός και το διεθνοποιημένο περιβάλλον μάς δείχνουν το δρόμο. Το παν είναι να βρούμε το σωστό σημείο αναφοράς. Να μάθουμε να συγκρίνουμε τους εαυτούς μας με θετικά πρότυπα και να κοιτάμε προς τα πάνω. Getting by is not enough."

  θα μπορούσε κάποιος να σου απαντήσει ότι το "getting by" είναι το μόνο που κάνουν στην Ευρώπη και γενικότερα στις κοινωνίες του "δυτικού" κόσμου οι οποίες μαστίζονται από την εντατική εργασία με σκοπό την εντατική κατανάλωση.

  Γιατί να μιμηθούμε και να μην διαφοροποιηθούμε προτείνοντας και υιοθετώντας έναν άλλο τρόπο ζωής και κοινωνικοποίησης που θα βασίζεται στο "Μέτρον". Τι πιο θετικό πρότυπο και με περισσότερες εφαρμοφές από το αρχαίο ελληνικό "Παν Μέτρον Άριστον". Δεν κατάλαβα γιατί κατ' ανάγκη το οτιδήποτε ξένο ισοδυναμεί με το καλό και με το "προς τα πάνω". Τα είδαμε και τα χαΐρια του ευρωπαϊκού/ δυτικού πολιτισμού.

  Κατά την γνώμη μου το σωστό σημείο αναφοράς είναι το "Μέτρον". Μία κοινωνία με Όραμα και με Μέτρο δεν χάνεται ποτέ.

  ReplyDelete
 71. Εντάξει Κομφούκιε, μπορεί για όλα αυτά να φταίει ο Παπανδρέου και η "συμμορία του '81". Τώρα τι κάνουμε;
  Προσωπικά πιστεύω ότι είναι τεράστιας σημασίας να δούμε και να καταλάβουμε "από πρώτο χέρι" ότι μπορούμε να λειτουργήσουμε και αλλιώς, με καλύτερα αποτελέσματα. Ο Ευρωπαϊκός προσανατολισμός και ο διεθνισμός είναι, κατά την άποψή μου, ο καλύτερος και προφανέστερος τρόπος να αποβάλλουμε τον Ελληνάρα που είναι ριζωμένος μέσα μας.

  Ο Baby Doc έχει πράγματι περιβάλλει τον εαυτό του με τη σάρα και τη μάρα, κάτι που κάνει αμφίβολη την ύπαρξη σοβαρής πολιτικής βούλησης και κρίσης. Όμως είναι και αυτός που, πολύ περισσότερο από κάθε άλλο πολιτικό αρχηγό (ή ακόμα και Έλληνα πολιτικό γενικότερα), φαίνεται να έχει διεθνιστικό προσανατολισμό, επαφή με πολλά αξιόλογα άτομα και πολλούς αξιόλογους φορείς από τη διεθνή σκηνή, γνώση εναλλακτικών δομών από πρώτο χέρι. Απλά για να τον ψηφίσει κανείς, πρέπει να πειστεί ότι αυτές οι επιρροές είναι πιο σημαντικές στην προσωπικότητά του από την επιρροή των πασόκων του πατέρα του.

  It's a leap of faith that you are obviously not prepared to make, Parmenides is all for it and I am considering, because in desperate situations it might be all you have.

  @ Don

  Ποτέ δεν είπα ότι κάθε ξένο είναι και καλό. Ακόμα και στο μικρό απόσπασμα που αντέγραψες, μιλώ για σωστά σημεία αναφοράς και θετικά πρότυπα. Αυτό δε σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και αρνητικά από τα οποία επίσης μπορούμε να μάθουμε. Το παν είναι να έχουμε επαφή με διαφορετικές ιδέες. Πάντα μα πάντα θα βρεις ιδέες καλύτερες από τις δικές σου (ή θα διαμορφώσεις καλύτερες απόψεις από αυτές που έχεις τώρα) αν ψάξεις αρκετά. Επίσης, αγαπητέ μου επίμονε αντιρρησία, για να βρεις το Μέτρο πρέπει να γνωρίζεις τα άκρα και όλο το φάσμα μεταξύ τους.
  Διεθνής προσανατολισμός δε σημαίνει μίμηση, σημαίνει γνώση.

  Όσο για τα χαϊρια του Δυτικού πολιτισμού, είναι πολλά και ποικίλα. Ο σημερινός Δυτικός πολιτισμός ΚΑΙ αποσπασματικα ΚΑΙ γενικά είναι πολύ, μα πάρα πολυ καλύτερος από ΟΛΟΥΣ τους άλλους. ΚΑΙ στη γη σήμερα ΚΑΙ στην ιστορία της ανθρωπότητας. Είναι θετικό προϊόν της ιστορίας και χωνευτήρι όλων των άλλων πολιτισμών.

  ReplyDelete
 72. Απολογητής του Δυτικού Πολιτισμού ΔΕΝ πρόκειται να γίνω ΠΟΤΕ.

  ReplyDelete
 73. Ventriloquist said...

  "Επίσης, αγαπητέ μου επίμονε αντιρρησία, για να βρεις το Μέτρο πρέπει να γνωρίζεις τα άκρα και όλο το φάσμα μεταξύ τους."

  Ξέρεις κάποιον που να γνώρισε τα απόλυτα άκρα??? Τα άκρα του καθενός είναι σχετικά και ρευστά και στα ρευστά άκρα του καθενός θα πρέπει να ψάχνουμε το μέτρο. Ανεξαρτήτως εύρους οριζόντων. Βέβαια, όσο διευρύνει ο καθείς τους οριζοντές του, το μέτρο γίνεται πιο αντικειμενικό για τα κατεστημένα αλλά that's another story. In anyway, μάλλον θα συμφωνήσουμε στο γεγονός ότι το καλύτερο και το πιο πάνω μπορεί να είναι τόσο "εκεί έξω" όσο και μέσα στον ίδιο μας τον εαυτό όπου συχνότερα γίνονται και οι αξιολογότερες και οι μεγαλύτερες ανακαλύψεις.
  Άρα το σωστό σημείο αναφοράς, είτε θα ψάξεις έξω είτε θα ψάξεις μέσα θα πρέπει να είναι το υποκειμενικά adjustable by experience μέτρο του καθενός.
  Δεν έχει να κάνει με το μέσα ή το έξω. Μέτρο is everywhere.

  PS:
  Thanks for the compliment!!!!
  H δημιουργική διαφωνία (αντίρρηση) είναι σίγουρα παραγωγική, don't you think?

  ReplyDelete
 74. Η διαφωνία και η παραγωγική συζήτηση είναι η βάση του πολιτισμού μας. Μία βάση που προϋποθέτει επαφή, συναναστροφή. Ο εσωτερισμός, από την άλλη, είναι ξένος προς το δυτικό πολιτισμό, υπερτιμημένο υποπροϊόν ανεπάρκειας και ανασφάλειας. Ιδιαιτέρως δε όταν μιλάμε για κοινωνίες.

  ReplyDelete
 75. parmenides said...

  "Το σκάνδαλο ΔΕΗ-ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ είναι η κορωνίδα των σκανδάλων.Οχι για τις πολιτικές,ποινικές και ηθικές ευθύνες των υπευθύνων αλλά για τη σημαντικότητα του στο αναπτυξιακό μέλλον της χώρας."

  Να εξηγήσουμε Παρμενίδη μου, ότι αυτή τη στιγμή η ΔΕΗ αποτελεί μία εισηγμένη εταιρία Κοινής Ωφέλειας (σχήμα οξύμωρο και αν διαφωνεί κανείς μπορώ να το εξηγήσω υπό ποίες προϋποθέσεις κάτι τέτοιο θα ήταν φυσιολογικό) η οποία πουλάει το προϊόν της σε έναν καταναλωτή/ παραγωγό σε τιμές χαμηλότερες από εκείνες που το αγοράζει από τον ίδιο και την χασούρα που προκύπτει από αυτό το τρομερό deal προσπαθεί διαρκώς να την εξισορροπήσει με απανωτές αυξήσεις στα τιμολογιά της τα οποία βεβαίως επιβαρύνουν τους κοινούς θνητούς, ή τους κατά το κοινόν λεγόμενο, εμάς τους μαλάκες!

  Ποιος ήταν τότε Υπουργός Ανάπτυξης??? Ο Σιούφας??? Ο νυν Πρόεδρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου????
  Τι να περιμένεις μετά......

  ReplyDelete
 76. @ ventriloquist

  Γιά να τελειώνει αυτή η συζήτηση περί Παπανδρέου γιού.

  1. Ο άνθρωπος έχει ΦΥΤΡΑ κακή. Η πιθανότης ο γιός ενός ΑΗΘΟΥΣ, ΛΑΪΚΙΣΤΗ πορνοαλκοολικού να έχει σταθερή ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ γιά να διοικήσει έστω μιά οικογένεια σωστά, άσε πιά ένα κράτος, είναι
  1: 1.000.000.

  2. Ο Γιωργάκης Παπανδρέου όπως και όλα τα αδέρφια του, εκτός του μεσαίου, έχει intellectual deficit, and this is confirmed!

  3. ΔΕΝ γνωρίζει την γλώσσα μας ακόμα δε και τα Αγγλικά του είναι μέτρια.

  4. Οι σπουδές του είναι pedestrian, δλδ ένα bachelor από την Σουηδία και patches (μπαλώματα) σπουδών από δω κι από κει.

  5. ΠΕΡΙΒΑΛΛΕΤΑΙ από τους πλέον διακεκριμένους ΚΑΚΟΠΟΙΟΥΣ του ΕΘΝΟΥΣ, ήτοι Πολυζωγόπουλο, Παπασπύρο, Λαλιώτη, Γεννηματά and Company.

  6. Eίναι ΕΦΕΚΤΙΚΟΣ (he vassilates) σε θέματα μέγιστης σημασίας, όπως το άρθρο 16.

  7. ΠΑΛΙΝΩΔΕΙ.

  7. ΔΕΝ έχει ΓΝΩΜΗ γιά τίποτα, in essence!

  To conclude,

  o κ. Παπανδρέου είναι ΣΑΦΕΣΤΑΤΑ χειρότερος ακόμα ΚΑΙ από το ΕΛΕΕΙΝΟ ΚΡΕΑΣ.

  ReplyDelete
 77. My dearest Confucius, you were the one to start the discussion on Baby Doc (I mean between the two of us), by using something I wrote to attack his father and then to extend this attack to him. Because you used something I wrote to do this, I felt I had to respond. In my response I agreed with a lot of your points, but I also indicated the way I see and evaluate things.
  However, since you claim the prerogative to both start and finish all discussions concerning the Papandreou family, I will do you the favour and leave it at that. –I know how important this subject is for you and your psychological wellbeing.
  Honest regards.

  ReplyDelete
 78. Η λοιδωρία,ως πραπαγανδιστική μέθοδος αποδόμησης της προσωπικότητας του ΓΑΠ, άρχισε να φέρνει τα αντίθετα αποτελέσματα.
  Είναι αλήθεια ότι είναι η πιό ΔΕΞΙΑ μέθοδος απόλες.Η Διεθνής Δεξιά τη χρησιμοποίησε και τη χρησιμοποιεί κατα κόρον.
  Αυτή η μέθοδος έπιασε όταν χρησιμοποιήθηκε για το Σημίτη και έπιανε μέχρι τώρα και για το ΓΑΠ.Πολλοί,αθώοι του αίματος Ελληνες,έπεσαν θύματα αυτής της καλοστημένης μηχανής.Τώρα ο ένας μετά τον άλλον το αντιλαμβάνονται και ΖΗΤΑΝΕ ΕΚΔΙΚΗΣΗ όπως ο κάθε απατημένος.
  Απο εδώ και πέρα προβλέπεται μια καλή γυμαστική των θωρακικών μας μυών απο τους τρανταχτούς γέλωτες.

  ReplyDelete
 79. KAI KATI ΑΛΛΟ

  Με το ΠΑΣΟΚ ουδέποτε είχα σχέση, από συστάσεώς του μέχρι σήμερα.

  ΟΜΩΣ, κορυφαίο στέλεχος που θάχε γίνει πρωθυπουργός αν δεν είχε αναχωρήσει γιά άλλους κόσμους, έτυχε να είναι ο #2 στενότερος συγγενής μου.

  ΓΝΩΡΙΖΩ, λοιπόν, γιά το ΠΑΣΟΚ, όσα ΔΕΝ μάθατε ποτέ, όσα ΔΕΝ ξέρετε και όσα ουδέποτε θα μάθετε.

  REST ASSURED that, should PASOK, as is, rise to power, with or without GAP, the BLOW to GREECE would be FINAL and IRREVERSIBLE, for it would be FATAL.

  ReplyDelete
 80. Αυτο το "ΠΑΣΟΚ" που γνωρίζεις μας κυβερνά σήμερα με το Ανδρεακότερο πολιτικό δίδυμο, Καραμανλής-Ρουσόπουλος,θλιβερούς μιμητές,με θράσος χιλίων πιθήκων,των χειρότερων στιγμών του Ανδρεοπαπανδρεικού ΠΑΣΟΚ. Γιατί ο Ανδρέας δεν παρήγαγε μόνο μαύρη προπαγάνδα, όπως ετούτοι, αλλά και αξιόλογο Εθνικό έργο.

  ReplyDelete
 81. AYTO κατ' ουδένα τρόπο ΔΗΛΟΙ ότι στηρίζω ή υποστηρίζω την ΣΥΜΜΟΡΙΑ του ΚΡΕΑΤΟΣ που ΑΝΤΙΠΑΘΩ μέχρι θανάτου, τον δε Αλογοσκούφη ΣΙΧΑΙΝΟΜΑΙ ad nauseam.

  AYTA εκφράζουν ομού την ΑΓΩΝΙΑ μου γιά το ΑΠΟΛΥΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ της Ελλάδος, το οποίον όμως είναι ΨΕΥΔΕΣ ή, ακιβέστερα, είναι ΕΠΙΠΛΑΣΤΟΝ, διότι ΔΕΝ θα υπήρχε ΕΑΝ η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ήταν ΣΤΙΒΑΡΗ.

  Το ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΑΔΙΕΞΟΔΟ δεν εκφράζει ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ από την ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ των ΕΛΛΗΝΩΝ, η οποία είναι ΑΜΙΓΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ χαρακτήρα, παρότι οι Πρετεντέρης and Co των καναλιών μιλούν γιά καλάθια της νυκοκυράς.

  Οικονομικά, οι Ελληνες, ως άτομα-μονάδες, είμαστε [εξακολουθούμε να είμαστε] οι ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΟΙ πολίτες του ΚΟΣΜΟΥ, αλλα δεν το γνωρίζουμε.
  Ζούμε, βέβαια, σε χώρα με τριτοκοσμική υποδομή, αλλά τα ατομικά μας ΑΓΑΘΑ είναι περισσότερα αυτών ΠΑΝΤΟΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΛΑΟΥ.

  Ο ΛΟΓΟΣ δε που διαρκώς επαναφέρω το ΘΕΜΑ ΣΗΜΙΤΗ είναι ΔΙΟΤΙ ΟΥΔΕΜΙΑ άλλη λύση μπορεί νάχει ΘΕΤΙΚΟ αποτέλεσμα.

  ReplyDelete
 82. Χθες το βράδυ άκουσα το Λιάπη να κατατροπώνει το "φονταμενταλισμό της αγοράς".
  Σήμερα μέτρησα περίμετρο θώρακος και πηρα δύο πόντους σε muscles απο τα ξεκαρδιστικά γέλια.
  Κομφού ευκαιρία είναι για body building.

  ReplyDelete
 83. Κάνει καλό και στους κοιλιακούς,κυρίως των γυναικών, που έχουν κοιλιακό τύπο αναπνοής.

  ReplyDelete
 84. Παρμενίδη σιωπή, καθότι απόψε θα βγω με τα ξαδέρφια μου στον Τσομπανάκο στη Καισαριανή και, επειδή με στενΑχώρησες θα φάω πάλι τρεις πιατέλες.

  ΚΑΙ άμα σκάσω μετά θα κλαις διότι με αγαπάς.

  ReplyDelete
 85. Ο ΓΑΠ είναι κατεξοχήν,γέννημα και θρέμμα, της κοινωνίας των πολιτών.Ο Ανδρέας είναι βιολογικός Πατέρας του ΓΑΠ και πολιτικός Πατέρας του Καραμανλή.

  ReplyDelete
 86. @ parmie

  Άρχισαν οι εκπτώσεις???!!!

  ReplyDelete
 87. @ don

  "Παν μέτρον άριστον"

  Η έκφραση αυτή είναι σολοικισμός και πλεονασμός. Το ορθόν είναι "Μέτρον άριστον", δλδ ό,τι γίνεται χωρίς υπερβολή είναι άριστον.

  ReplyDelete
 88. Κοίταξε Ντόν.Τον Ανδρέα όσο πάει πρέπει να τον αποτιμάμε πολιτικά με ιστορικούς όρους.Διαμορφώνεται σιγά-σιγά η αναγκαία χρονική απόσταση.Ο Ανδρέας ήταν μια πολύπλευρη προσωπικότητα.Δημιούργησε πολιτικό αρχέτυπο. θετικό για τον Καραμανλή αρνητικΌ για το ΓΑΠ.Ο ΚΑΡ ήθελε να του μοιάσει πάσει θυσία.Ο ΓΑΠ ήθελε να μην πάρει τίποτε απο εκείνο.
  Ο Ανδρέας και ο ΚΑΡ θέλουν να τους θαυμάζουν,ο ΓΑΠ θέλει να τον εμπιστεύονται.
  Και τώρα που το κοινωνικό αίτημα είναι ποιόν εμπιστεύεστε και όχι ποιόν θαυμάζετε μπήκαμε στην εποχή του ΓΑΠ.

  ReplyDelete
 89. ΕΔΩ

  δε βρίσκεται η ΤΡΑΓΩΔΙΑ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Εάν ζούσε o Ανδρέας, θα τον ΞΑΝΑΨΗΦΙΖΕ ο ΧΥΔΑΙΟΣ ΛΑΟΣ γιά να ΔΑΝΕΙΣΘΕΙ

  άλλα 3-4 ΑΕΠ από το ΜΕΛΛΟΝ

  να του τα δώσει, να αγοράσει

  PORSCHE,

  να ΦΑΕΙ, να ΦΑΕΙ, να ΦΑΕΙ.......

  που ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΑΝΤΗΣΕΙ το derriere

  του ΜΕΣΟΥ ΕΛΛΗΝΑ να χρειάζεται

  ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ στο ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ

  και ο ΕΛΛΗΝΑΣ, από την άλλη να ωρύεται ότι ΔΕΝ έχει να ΦΑΕΙ!!!!

  Aντε μετά να βρεις ΑΚΡΗ με αυτόν τον ΑΞΕΣΤΟ ΛΑΟ.....

  ΚΑΙ

  ΚΑΤΗΓΟΡΩ και ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΩ

  ΚΑΤΗΓΟΡΩ και ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΩ

  ΚΑΤΗΓΟΡΩ και ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΩ

  τον Κουτοπονηράκη Παπανδρέου

  ΕΠΕΙΔΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ, όπως και το κρέας, ΑΠΑΝΤΑ στο ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ του ΑΜΑΘΟΥΣ ΟΧΛΟΥ.


  ΟΠΟΙΟΣ ΑΠΑΝΤΑ στο ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ του ΧΥΔΑΙΟΥ ΟΧΛΟΥ

  ΕΙΝΑΙ ΛΑΪΚΙΣΤΗΣ, άρα ΑΠΑΤΡΙΣ


  ΟΠΟΙΟΣ ΑΠΑΝΤΑ στο ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ του ΧΥΔΑΙΟΥ ΟΧΛΟΥ

  ΕΙΝΑΙ ΛΑΪΚΙΣΤΗΣ, άρα ΑΠΑΤΡΙΣ

  ΟΠΟΙΟΣ ΑΠΑΝΤΑ στο ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ του ΧΥΔΑΙΟΥ ΟΧΛΟΥ

  ΕΙΝΑΙ ΛΑΪΚΙΣΤΗΣ, άρα ΑΠΑΤΡΙΣ !!!!!!!!!!!!!!

  PERIOD

  ΚΑΙ

  ReplyDelete
 90. H Εναλλαγή Πολιτικού Αρχετύπου είναι που ευνοεί το ΓΑΠ.Η κοινωνία ψάχνει επειμόνως κάποιον που να τον εμπιστευθεί.Και αυτό ευνοεί τον ΓΑΠ γιατι τον θεωρεί "ΑΝΙΚΑΝΟ" να την παραπλανήσει.
  Γαυτό φεύγει απο έναν που τον θαυμάζει για τις ικανότητες να παραπλανά ,να λέει ψεύτικες "αλήθειες" και να παραμυθιάζει και πάει σε ένα που στερείται αυτών των προσόντων.
  Αυτό είναι εξέλιξη σοβαρή και σημαντική γιατί αποφασίσαμε ως κοινωνία να δώσουμε το δαχτυλίδι σε ένα ΜΗ θαυματοποιό που να μη μας στρεσσάρει με τις έμφανίσεις του αλλα να μας πείθει ότι θα κάνει ό,τι ένας συνήθης άνθρωπος.
  Ετσι διαλέγουμε τον "ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΟ" και τον "ΑΝΤΙΗΓΕΤΙΚΟΤΕΡΟ".
  Αυτό είναι μια σοβαρή Δημοκρατική εξέλιξη.

  ReplyDelete
 91. ΔΕΝ είναι ΚΑΘΟΛΟΥ ΑΝΙΚΑΝΟΣ να παραπλανήσει την ΚΟΙΝΩΝΙΑ.

  ΙΣΑ-ΙΣΑ................

  ΟΣΟ μυαλό λείπει του Γιωργάκη, ΤΟΣΗ ΠΟΝΗΡΙΑ έχει!!!!!!!!!!!!!!

  ΜΗΝ τον ΥΠΟΤΙΜΑΤΕ στην ΠΟΝΗΡΙΑ

  Besides, έχει δίπλα του, το redicolo, την ΕΛΕΕΙΝΗ ΒΛΑΧΟΒΟΥΛΓΑΡΑ της Minnesota, δίπλα στην οποία η EVA PERON είναι αθώα μαθήτρια του Κατηχητικού.

  ReplyDelete
 92. Και επειδή "οι άνθρωποι πιστεύουν με μεγαλύτερη δυσκολία την αλήθεια απο τη στιγμή που έχουν πιστέψει ένα ψέμα",ΔΕΝ φθάσαμε ακόμα στο τέλος του ΚΑΡ.Απλώς είναι στο καναβάτσο και ο ΓΑΠ ανα πάσα στιγμή μπορεί να τον εξουδετερώσει με ένα νόκ ντάουν.Δεν το θέλει όμως ακόμα και καλά κάνει.Και η κοινωνία ΕΚΤΙΜΑ αυτή την υπεύθυνη στάση του ΓΑΠ.

  ReplyDelete
 93. ...Eίναι στο καναβάτσο και αιμορραγεί.Και δεν μπορούν να τον σώσουν ούτε γιατροί της περιωπής του Κομφούκιου.
  Η απομακρυνσή του όμως δεν ωρίμασε ακόμη αν και έχουν δημιουργηθεί συνθήκες "εποχής Ωνασείου".

  ReplyDelete
 94. To χειρότερο που μπορεί να μας συμβεί είναι να χρησιμοποιήσει το πακέτο των 28 δισ. για παροχές που θα στηρίξουν την εικόνα του.
  Αυτο το φοβάμαι πολύ.

  ReplyDelete
 95. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 96. @κομφούκιε
  το πρόβλημα είναι διάχυτο στην ελληνική κοινωνία & τα κόμματα είναι καθρέφτης της.

  Δεν σου φταίνε οι σπουδές του ΓΑΠ, ούτε τα liguistic skills του, ούτε είναι κληρονομικά υπόλογος γιά τον πατέρα του - δεν έχει ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΟ επιτελείο (όπως και το κρέας)


  @g700
  πόθεν συμπεραίνεις? τελείως αυθαίρετο το συμπέρασμά σου. Σου θυμίζω ότι εγώ πρότεινα ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ Δ.Υ.

  Όσο γιά το "επαρκώς καταρτισμένο" εργατικό δυναμικό, θεωρητικολογείς διότι προφανώς δεν έχεις άμεση αντίληψη της αγοράς εργασίας.

  Ο κομφούκιος το λέει ορθότατα - έχουν το χαρτί αλλά δεν έχουν ιδέα. Ουσιαστικά προσόντα ΜΗΔΕΝ.
  Γενική γνώση-άγνοια έχουν στην καλύτερη περίπτωση.

  Και αν θες να μιλήσεις γιά καινοτομία και μικρο-επιχειρηματικότητα ερεύνησε πρώτα το καθεστώς των αδειοδοτήσεων και συναφών απαιτήσεων γιά τον δευτερογενή τομέα- ΤΟ απόλυτο βασίλειο της "παιδικής χαράς" των τοπικών αρχόντων (με την έννοια ότι περισσότερη σημασία δίνουν στις παιδικές χαρές διότι φέρνουν ψήφους).

  Προ 2 ημερών φίλος μου έλεγε ότι ΕΓΓΡΑΦΩΣ ένα Υπουργείο τον παρέπεμψε στην Περιφέρεια και μετά από 3 μήνες ΕΓΓΡΑΦΩΣ η τελευταία τον (ξανα)παρέπεμψε στο Υπουργείο.

  Εν προκειμένω μιλάμε γιά επένδυση € 4 εκατ. ΑΠΟΛΥΤΗΣ τεχνολογίας αιχμης


  @don
  λογικότατο το σχόλιό σου.

  Δεν έλαβες υπ'όψη σου όμως ότι τα κονδύλια της ΕΕ δίνονται στη βάση 1:1, δηλ. η χώρα πρέπει να βάλει ίσο ποσό καί ότι πλέον (27 έτη μετά το 1981) τα κονδύλια κατευθύνονται στα νέα -10- μέλη ("Νέα Ευρώπη").

  Πέραν τούτου, δεν μπορεί να μιλάμε γιά επενδύσεις τέτοιου τύπου όταν ΑΚΟΜΑ η εθνική οδός Αθήνας-Θεσσαλονίκης δεν έχει ολοκληρωθεί.
  Κάτι σαν το γεφύρι της Αρτας έχει γίνει.

  Ο θεσμός των ΣΔΙΤ ακριβώς αυτά τα προβλήματα προσπαθεί να αντιμετωπίσει (ο χρόνος θα δείξει αν επιτυχώς ή όχι)

  Οταν οι όμορες χώρες έχουν φορολογικό συντελεστή 10% και η Ελλάδα 25% καμία σοβαρή ιδιωτική επένδυση δεν θα γίνει παρά μόνο μέσω Κύπρου (10%).

  Έτσι λοιπόν επαναφέρω το ερώτημα: Που θα βρούμε τα λεφτά ?

  Και άντε πες τα βρήκαμε με μαγικό τρόπο τα κονδύλια και γίνονται επενδύσεις σε τεχνολογία αιχμής (οχι "χωματουργικές" επενδύσεις).
  Συ είπας "όχι άλλο κάρβουνο". Συ είπας "δεν έχουμε μηχανή" (σωστό)

  Πιστεύεις ειλικρινά ότι η ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΗ ελληνική εργατική δύναμη θα μπορέσει να είναι ανταγωνιστική?

  Και ας υποθέσουμε ότι θα είναι -
  οι λοιποί συντελεστές κόστους ?

  Η κουβέντα θα πάει μακριά και δεν θέλω να κουράσω. Εν κατακλείδι το κλήμα είναι στραβό. Στις κατ' ιδίαν συζητήσεις όλοι το παραδεχόμαστε.

  Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Δωρεάν λεφτά επίσης δεν υπάρχουν.
  Το περιβάλλον πλέον είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κι εμείς είμαστε ανέτοιμοι.

  Τόσο απλά είναι τα πράγματα .
  ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΟΥΜΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ?

  ReplyDelete
 97. Εκεί που βρίσκουμε τα 28 δισσεκατομύρια.

  ReplyDelete
 98. ΠΟΥ βρέθηκε αυτός ο πακτωλός των χρημάτων σε όλες τις χωρες όλου του κόσμου;

  ReplyDelete
 99. 1) Mε ΩΜΗ straightforward ΚΟΠΗ χρήματος

  και/ή

  2) Εσωτερικο ΔΑΝΕΙΣΜΟ

  Στην Ελλάδα για παράδειγμα θα εκδοθούν ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ, δλδ το ΚΡΑΤΟΣ θα δανεισθεί από το Λαό, όπως γίνεται συνήθως.

  ReplyDelete
 100. To ίδιο γίνεται παντού parmie. Στισ ΗΠΑ, πχ, χρόνια το Υπ Οικονομικών εκδίδει Treasury Bills and Notes, τα οποία αγοράζει ο ΛΑΟΣ ή, τα τελευταία 10τόσα χρόνια, η ΚΙΝΑ.

  Γι αυτό και τρέμανε στις ΗΠΑ, μήπως δλδ η ΚΙΝΑ θελήσει να ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙ διά μιάς Αμερικανικά Τ Bills and Notes, οπόταν η κατάσταση θα γινόταν ΤΡΑΓΙΚΗ!

  ReplyDelete
 101. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 102. Ο μεταπρατισμός στην Ελλάδα έχει βαθειές ρίζες - Δεν είναι πλάκα
  Είμαστε η μόνη χώρα στον ΟΟΣΑ που η ανεργία των αποφοίτων Πανεπιστημίου είναι μεγαλύτερη από αυτήν των αποφοίτων Γυμνασίου.
  Δηλαδή απλά, όταν κάποια επιχείρηση έχει μάθει να κερδίζει την ανταγωνιστικότητά της πετώντας απόβλητα στον Κηφισό, δεν χρειάζεται Χημικό μηχανικό ούτε δαπάνες για Έρευνα και Τεχνολογία.
  Όταν ο τελευταίος υδραυλικός μπορεί να αλλάζει τη μελέτη του Μηχανολόγου, τότε δεν χρειάζεται μηχανολόγος για να εφαρμόσει τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας.
  Όταν 18χρονοι κάνουν μαθήματα πληροφορικής σε αυτούς που θέλουν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους στην Πληροφορική, αξιοποιώντας τα "κουπόνια" της Ευρωπαϊκής Επιδότησης, τότε γιατί χρειάζονται οι τελειόφοιτοι πληροφορικής;

  Βολεμένος αλλά Διαμαρτυρόμενος 50άρης

  ReplyDelete
 103. @parmenides
  σας τα είπα πριν λίγες μέρες

  ΚΟΒΟΥΝ ΧΡΗΜΑ μόνο που γίνεται με τρόπο που δεν αντιλαμβάνεται ο μέσος πολίτης επειδή το παιχνίδι παίζεται αλλού και τα ποσά είναι τεράστια

  σου θυμίζω ότι επακόλουθο θα είναι η αύξηση του πληθωρισμού

  ReplyDelete
 104. ser, ακριβώς επειδή στο παρελθόν μίλησες για απολύσεις σου απευθύναμε το ερώτημα προβοκατόρικα. Μιλάς για ρεαλισμό τη στιγμή που προτείνεις απολύσεις χιλιάδες υπαλλήλων. Αυτό πόσο ρεαλιστικό το θεωρείς; Ή μήπως επειδή συνάδει με τις ιδεολογικές σου προτιμήσεις είναι a priori ρεαλιστικό; Όπως και να χει αν εσύ αυτό το θεωρείς ρεαλιστικό τότε να τα τα λεφτά βρέθηκαν.

  Σε κάθε περίπτωση όταν ξαφνικά βρίσκονται 28 δις για να βάλουμε πλάτη σε τράπεζες οι οποίες δεν κινδυνεύον μάλλον θα βρεθούν και για πιο σοαβρά projects. Αρκεί να το επιλέξουμε. Τα πάντα είναι θέμα επιλογής. Και ορθολογικής κατανομής των δημόσιων πόρων.

  ReplyDelete
 105. Τέλος λες απευθυνόμενος στη G700αν θες να μιλήσεις γιά καινοτομία και μικρο-επιχειρηματικότητα ερεύνησε πρώτα το καθεστώς των αδειοδοτήσεων και συναφών απαιτήσεων γιά τον δευτερογενή τομέα

  Μαζί μιλάμε και χώρια καταλαβαινόμαστε. Είπε κανείς ότι το καθεστώς αδειοδοτήσεων στην Ελλάδα είναι καλό; Άχρηστο είναι κα θέλει αλλαγές.

  Και κάτι ακόμα. Το γεγονός ότι τα διαρθρωτικά προγράμματα της ΕΕ και συγκεκριμένα οι πόροι για εθνικές δράσεις στο Στόχο 1 μετατοπίζονται προς ανατολάς δεν αναιρεί την πραγματικότητα ότι η Ελλάδα θα λάβει από την ΕΕ 20,4 δις ευρώ στα πλαίσια του ΕΣΠΑ. Αυτό σημαίνει ότι μαζί με τους εθνικούς πόρους μιλάμε για ένα ποσό της τάξης των 34 δις ευρώ. Και ξέρεις ποιο είναι το μεγαλύτερο τομεακό πρόγραμμα στο ΕΣΠΑ με 2 δις; Το πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα. Πόροι υπάρχουν. Πώς αξιοποιούνται είναι το θέμα.

  ReplyDelete
 106. Κατσε Αταναζ γιατι μπουρδουκλωθκα. Αυτα τα 28 δις θα τα δωσουν σιγουρα ή τα εγγυουνται για ενα τραπεζικο συστημα που υποθετουν/ξερουν οτι τελικα ΔΕ θα τα χρειαστει.
  Τελικα τι θα δωσουν στα σιγουρα; 28δις, 6 δις ή τιποτας;

  Αυτο το ρωταω γιατι με εφε και υποσχεσεις πολλα γινονται στα χρηματοοικονομικα, αλλα εργα σαν αυτα που λεει ο παρμενιδακος δε γινονται.

  Βεβαιως βεβαιως γω ΔΕ λεω οτι δε μπορουν να βρεθουν τα λεφτα. Όταν κανεις επενδυσεις που ξερεις οτι θα σου τα επιστρεψουν διπλα και τριδιπλα, δε πειραζει να χρεωθεις, και δε πειραζει να κοβεις χρημα.
  Γω λεω, αν γινεται, συγκεκριμενα εργα (πχ λιμανια) για να χρηματοδοτηθουν, το κρατος να κοψει ομολογα που να ειναι συγκεκριμενα συνδεμενα με καποιο εργο. Το εργο αυτο, δηλαδης, να ανηκει στους πολιτες που αγοραζουν τα ομολογα (δηλαδης σα μετοχες - τιτλοι ιδιοκτησιας). Το μανατζμεντ να το εχει ή το κρατος ή καποια ιδιωτικη εταιρια. Οι πολιτες να παιρνουν μερισματα απο τυχον κερδη.
  Αλλα, επειδης οι πολιτες δεν εμπιστευονται το κρατος, αλλα ουτε και τις εταιριες που συνεργαζονται μ αυτο, να τους δινεται η δυνατοτητα να επιλεξουν πώς θα μεταπουλησουν/ρευστοποιησουν αυτα τα ομολογα/μετοχες. Ή σαν τιτλους ιδιοκτησιας με αυξημενο κερδος, ή ως απλα ομολογα με εγγυημενο (ετσι κι αλλιώς) τοκο 4.6%, πες.

  Αυτο ή ειναι χαζομαρα ή γινεται ήδη και γω δε το ξερω γιατι δε ξερω που παν τα τεσσερα. Πες μου Αταναζ, γινεται ή ειναι χαζομαρα;

  ReplyDelete
 107. Γεια σου αναχ, γεια σου βεντριλοκιστ. Πολυ χαρηκα που σας ειδα. Γεια σου κουμφουκιε. Καλα εκανες και γυρισες. Παρμενιδακο, ΓΑΠ πάουερ. Μεις οι δυο, μπορει και να χουμε συναντηθει σε καμια πασοκοσυγκεντρωση το '80, ετσι που σε κοβω.

  ReplyDelete
 108. Σωστά εντοπίζετε το πρόβλημα της επιχειρηματικότητας στην επιχειρηματικότητα ανάγκης και τα προβλήματα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Επηρρεάζεται η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας γενικά, πόσο μάλλον η νεανική επιχειρηματικότητα. Μικρές επιχειρήσεις όμως δεν είναι πάντα ταυτόσημες με τις νέες επιχειρήσεις νέων ανθρώπων, άρα ούτε είναι πάντα και τα προβλήματα ή/και λύσεις τους.

  Θα συμφωνήσω με τα περισσότερα, δεν παύουν όμως να υπάρχουν μερικά άμεσα μέτρα που μπορούν να παρθούν για την υποστήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Πολύ σωστά εντοπίζετε το φόβο και την έλλειψη θέλησης ανάληψης ρίσκου παράλληλα με την ύπαρξη πολλών ελεύθερων επαγγελματιών Υπάρχουν όμως κατευθύνσεις, αν όχι απαντήσεις, στη λύση αυτού του παραδόξου που μπορούν να δοθούν σε θεσμικό, πολιτικό και οικονομικό επίπεδο.

  Πρώτα απόλα δεν μπορούμε να μιλάμε για νεανική επιχειρηματικότητα και να μη μιλήσουμε για άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων.
  Δεύτερον σε επίπεδο θεσμικών μέτρων, δεν αρκεί μόνο η μείωση της γραφειοκρατίας για την έναρξη μιας εταιρείας, αλλά η μείωση της γραφειοκρατίας σε όλες τις σχέσεις κράτους – επιχειρηματία, με μεγαλύτερη καθαρότητα σε αυτές. Η πρόταση σας για σύσταση υπηρεσίας ΚΕΠικού χαρακτήρα για τις επιχειρήσεις είναι μια καλή πρόταση και διευκολύνει μια ευρύτατη μάζα επιχειρηματιών ανεξάρτητα ηλικίας ιδιοκτητών ή εταιρείας. Ο φόβος των νέων πρέπει όμως καταρχάς να καταπολεμηθεί με τη μεταρρύθμιση της νομοθεσίας περί προστασίας από χρεωκοπία. Η ελληνική πολιτεία παρέχει το μικρότερο δίχτυ προστασίας σε επιχειρηματίες στην περίπτωση χρεωκοπίας και η σχετική ελληνική νομοθεσία είναι από τις πιο αυστηρές στο δυτικό κόσμο. Το δυσοίωνο μέλλον σε περίπτωση αποτυχίας αποθαρρύνει σημαντικά την μετάβαση μας από την επιχειρηματική νοοτροπία του μικρομάγαζου.

  Το πιο σημαντικό από όλα θεωρώ όμως ότι είναι το κόστος δανεισμού. Ο νέος επιχειρηματίας σπάνια έχει το απαραίτητο κεφάλαιο κίνησης ή την πρόσβαση σε αυτό στις χρηματοοικονομικές αγορές. Σε αυτή την περίπτωση η πολιτεία μπορεί να επιδοτήσει το κόστος δανεισμού και να το συνδυάσει με υποστήριξη επιχειρηματκών δράσεων σε κλάδους αιχμής ή μεγάλης κοινωνικής ή/και περιβαλλοντικής προστιθέμενης αξίας (επιδότηση τόκων δανεισμού κλπ.). Επίσης μπορεί να βελτιώσει τη δυνατότητα πρόσβασης νέων επιχειρηματιών σε χρηματοδοτικά εργαλεία και Ταμεία. Ίσως η σύσταση ενός Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας με πόρους – quotas των μελών επιχειρηματιών – και πακέτα εκπαίδευσης-τεχνικής υποστήριξης για τους νέους επιχειρηματίες να άξιζε να συζητηθεί.

  Τέλος, ευνοϊκά φορολογικά μέτρα θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως κίνητρα για τη νεανική επιχειρηματικότητα, όπως η απαλλαγή ΦΠΑ ή ακόμα και αρνητικοί φόροι στην περίπτωση ανάληψης επιχειρηματικής δράσης σε τομείς αιχμής ή μεγάλης κοινωνικής ή/και περιβαλλοντικής προστιθέμενης αξίας.

  Αν μιλήσουμε όμως για καινοτομία και επένδυση στον εργάτη της γνώσης, τότε η αναβάθμιση των Ελληνικών Πανεπιστημίων ως πηγές παραγωγής ερευνητικού κι εκπαιδευτικού έργου είναι προϋπόθεση, δίπλα στη δημιουργία επιχειρηματικών θερμοκοιτίδων και καινοτομίας, διασύνδεσης ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας.

  ReplyDelete
 109. @ ser
  cc: parmie, Κομφούκιος

  Παρά το γεγονός ότι καλύφθηκα από τους parmie & Κομφού στο ερώτημα που θα βρεθούν τα χρήματα (αν και θα μπορούσαμε να προσθέσουμε πολλούς άλλους πιθανούς τρόπους και σχήματα χρηματοδότησης), θα ήθελα να πω προς όλους ότι you are losing the point here. H διεθνής εμπειρία έχει δείξει ότι πλέον (όπως το είπα και σε προηγούμενο σχόλιο) οι πόροι (incl. χρήματα) δεν αποτελούν πλέον εμπόδιο στην εφαρμογή μιας επένδυσης. Το πρόβλημα είναι να βρεθεί το project (που λένε και οι γιάπηδες). Το Όραμα λείπει.....
  Για όλα τα άλλα υπάρχουν ήδη εφαρμοσμένοι ή βρίσκονται ακόμα και νέοι τρόποι.
  Σκέψου μόνο τα οφέλή που θα μπορούσε να αποκομμίσει η ελληνική επικράτεια αν ο Πειραιάς για παράδειγμα γινόταν από τα μεγαλύτερα hub λιμάνια της Μεσογείου.....
  Πόσες εταιρίες logistics, πρακτόρευσης και μεταποίησης θα άνοιγαν, πόσες εκτάσεις θα αξιοποιούνταν, πόσες θέσεις εργασίας (και σε λιμάνια) θα δημιουργούνταν, τι όφελος θα είχαμε ακόμα και στο εμπορικό ισοζύγιο/ (και συνάλλαγματος), τι εισροή κεφαλαίων στην ελληνική οικονομία, το περιβαλλοντικό όφελος......και πόσα άλλα βαριέμαι (για να είμαι ειλικρινής) να αναλύσω τώρα, αλλά τα θεωρώ αυτονόητα μιας και συζητάμε μαζί.

  Και να σου πω και κάτι, ...γιατί να μην πάει ο υπουργός Μεταφορών και να ζητήσει αναδιαπραγμάτευση της αναλογίας διάθεσης των κοινοτικών κονδυλίων για ένα τέτοιο μεγαλόπνοο εργο (στα πλαίσια της ισόμετρης ανάπτυξης της ΕΕ και του όφελους που θα έχει να αποκομμίσει όλη η ΕΕ από αυτό). Αυτές είναι εφαρμογές Πολιτικής!! Δεν τον έχουμε για διεκπεραιωτή ή για απλό διπλωμάτη....Είναι Υπουργός και οφείλει να επιδιώκει το καλύτερο για τον τόπο του. Mε έμπνευση και Όραμα. Αυτός όμως το μόνο που ξέρει είναι τι θα του πουν να κάνει για την Ολυμπιακή. Θέλουμε πολιτικούς με αρχίδια και ήθος. Που όταν δεν τους αρέσει το γήπεδο που τους έβαλαν να παίξουν θα δημιουργούν άλλο δικό τους και θα μεταφέρουν το παιχνίδι εκεί. Δεν θέλουμε "φιλιππινέζους"....
  Δυστυχώ όμως οι δικοί μας είναι ευνούχοι........και έχουν το κεφάλι σκυμμένο χαμηλά.

  ReplyDelete
 110. right on γελαδάρης μόνος σου έδωσες την απάντηση για τα έργα. Βρε μήπως είσαι κανάς project manager στον Ε65; Έχει και κάτι γελάδια εκεί που βόσκουν δίπλα στα τούνελ των Γρεβενών. Αν μείνουν κι άλλο και τρώνε από εκεί χάμω θα γίνουν φωσφοριζέ. Ποιος ξέρει μπορεί να εμπνέεσαι...χεχε

  Λοιπόν σχετικά με το τραπεζικό πακέτο. Εμείς δεν έχουμε inside information, ό,τι διαβάζουμε στον Τύπο.

  Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες που επικαλείται το Βήμα και τις οποίες αναδημοσιεύει σήμερα το in.gr,

  όλες οι τράπεζες, ανεξαρτήτως αν αντιμετωπίζουν μικρότερο ή μεγαλύτερο πρόβλημα ρευστότητας, θα αξιοποιήσουν το «πακέτο» το οποίο έχει τρία σκέλη.

  Το πρώτο αφορά στην ενίσχυση της ρευστότητας των τραπεζών 8 δισ. ευρώ μέσω ομολόγων ελληνικού Δημοσίου,τα οποία θα ανταλλαγούν με τραπεζικά αξιόγραφα (εταιρικά ομόλογα, τιτλοποιήσεις κ.ά.).

  Το δεύτερο, την παροχή εγγυήσεων από το Δημόσιο σε ομολογιακές εκδόσεις των τραπεζών ως 15 δισ. ευρώ, έτσι ώστε οι τράπεζες να αντλήσουν ρευστότητα.

  Και το τρίτο, την κεφαλαιακή ενίσχυση των τραπεζών ως 5 δισ. ευρώ με την είσοδο του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο.


  To τρίτο είναι το επίμαχο διότι τα ομόλογα οκ τα έχεις και τα ανταλλάσσεις. Τις εγγυήσεις τις δίνεις δεν υπάρχει πρόβλημα γιατί δε σου κοστίζουν κάτι άμεσα. Τα 5 δις για να μπεις στο μετοχικό κεφάλαιο που θα τα βρεις; Και γιατί να το κάνεις τελικά; Τόσο μεγάλο πρόβλημα έχουν οι τράπεζες στην Ελλάδα; Εμείς πάντως δεν έχουμε πειστεί.

  ReplyDelete
 111. g700 said...

  "Τις εγγυήσεις τις δίνεις δεν υπάρχει πρόβλημα γιατί δε σου κοστίζουν κάτι άμεσα."

  Υπάρχει η πιθανότητα να σου στοιχίζουν κι αυτές κάτι γιατί συνήθως για τέτοιες εγγυήσεις έχω την εντύπωση ότι απαιτείται η δέσμευση κάποιου ποσοστού ή του συνόλου του ποσού ανάλογα με το ρίσκο (πάντα).

  ReplyDelete
 112. ακόμη χειρότερα δηλαδή

  ReplyDelete
 113. Σήμερα ψηφίζεται στη βουλή το σχετικό νομοσχέδιο.
  Τα 5 δισ. οι τράπεζες "μπορεί και να μην τα χρειαστούν".Γιατί δεν θέλουν τη συμμετοχή στο κεφάλαιο το "ανεπιθύμητο" κράτος.
  Ο Βγενόπουλος δεν θέλει να μπεί στο πρόγραμμα.Η Εθνική το σκέφτεται.

  ReplyDelete
 114. εντελώς ελεεινό αλλά έχει πλάκα

  ReplyDelete
 115. @ libertarian,

  εμ φυσικά τα δικά μας δικά τους και τα δικά τους δικά τους

  ReplyDelete
 116. Don said...
  g700 said...

  "Τις εγγυήσεις τις δίνεις δεν υπάρχει πρόβλημα γιατί δε σου κοστίζουν κάτι άμεσα."

  Υπάρχει η πιθανότητα να σου στοιχίζουν κι αυτές κάτι γιατί συνήθως για τέτοιες εγγυήσεις έχω την εντύπωση ότι απαιτείται η δέσμευση κάποιου ποσοστού ή του συνόλου του ποσού ανάλογα με το ρίσκο (πάντα).


  October 22, 2008 11:27 AM


  OΡΘΟΤΑΤΗ απάντηση.
  ΟΤΑΝ οι εγγυήσεις είναι ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ, δλδ ουσιαστικές, ΣΥΝΕΠΑΓΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ

  ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΣ ΡΕΥΣΤΟΝ!!!!!!!!!!!!!

  Necessarily so!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Don, αυτές τις μέρες είσαι σε διαρκή διανοητική έκλαμψη.

  ReplyDelete
 117. @ gμόσιος

  Δεν είναι ακριβώς έτσι....
  Απλά η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αν και μπορεί να βελτιώνει τους δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και πιθανόν ρευστότητας, συνήθως επιδρά αρνητικά στους χρηματιστηριακούς δείκτες και στους δείκτες αποδοτικότητας και αυξάνει τοcost of equity και άρα το σταθμισμένο κόστος κεφαλαίων (=expected growth).

  Ο Βγενόπουλος δεν έχει ανάγκη ρευστότητας αφού έχει από πίσω την DFG και ήδη σχεδιάζει την δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που έγινε ποτέ :5 δις (την προηγούμενη την είχε κάνει πάλι αυτός με περίπου 5,5 δισ πριν πάρει την Vivartia) επιδιώκοντας την εξαγορά τράπεζας εντός Ελλάδος ή στην ΝΑ Ευρώπη. Άρα την ενίσχυση του κράτους την έχει χεσμένη και επιβεβαιώνει αυτό που σας λέω από καιρό ότι βιώνουμε την μεγαλύτερη σε παγκόσμιο επίπεδο αναδιανομή πλούτου.......
  Άραβες και Κινέζοι, κύριοι!!!

  ReplyDelete
 118. Κομφούκιος said...

  "Don, αυτές τις μέρες είσαι σε διαρκή διανοητική έκλαμψη."

  I'll take that as a compliment....
  But, in future, please remember, there is always a respectable different point of view.

  ReplyDelete
 119. Σε σχέση με το θέμα με τις ενισχύσεις των τραπεζών στην Ελλάδα να έχετε υπόψη σας ότι αυτό που λέει ο κος Καραμανλής και κος Αλογοσκούφης ότι ουσιαστικά το κάνουν για να ενισχύσουν το ευρύ κοινό και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ΨΕΥΔΕΣΤΑΤΟ, αφού κάτι τέτοιο θα ίσχυε εάν παρατηρείτο μείωση στο spread που καρπούνται οι τράπεζες ή εάν κι εφόσον η ελληνική κυβέρνηση είχε κάποιο μηχανισμό ελέγχου που θα μπορούσε να το επιβάλει. Αυτό όμως, δηλαδή μείωση στο spread, ειδικά για τις δύο παραπάνω κατηγορίες (χαμηλής διαπραγματευτικής ικανότητας) δεν αποτελεί ούτε όνειρο θερινής νυκτός. Άρα τα μέτρα αποτελούν αυστηρά και μόνο μέτρα απόπειρας τόνωσης της κερδοφορίας των τραπεζών.....και σε αντιδιαστολή με τα έως τώρα λεγόμενα για την επάρκεια του ελληνικού τραπεζικού συστήματος έχουν επιφέρει νευρικότητα και καχυποψία στην αγορά κι έχουν τα αποτελέσματα που όλοι βλέπουμε στο ΧΑ, επιδεινώνοντας την κατάσταση περαιτέρω.

  Σας λέω οι άνθρωποι είναι ατζαμήδες μαθητευόμενοι μάγοι.....
  και επικίνδυνοι!

  ReplyDelete
 120. @ don
  you are losing the point here

  Ενα λάθος που κάνουν όλοι οι Ελληνες σε σχέση με τα ρήματα, to miss, και to lose

  To MISS: αποτυγχάνω να συλλάβω, κατακτήσω, πετύχω -> αντικείμενο/στόχο

  Πχ
  I missed my flight
  I missed the point
  I missed my appointment
  I missed a family occasion
  I missed the 3:00 PM bus
  I missed my friend's wedding

  To LOSE:
  Δηλοί ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ/ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ κλπ

  Πχ

  Ι lost my dog
  I lost my inheritance
  I lost my job
  I lost my house
  I lost my car
  I lost my mother
  I lost a good friend

  Μετά συμπαθήσεως και άνευ παρεξήγησης (Βασιλειάδου)

  ReplyDelete
 121. Στα ΔΣ των τραπεζών θα συμμετέχουν και κάποιοι δημόσιοι υπάλληλοι των 1500 ευρώ,όσο περίπου κοστίζει ένα ζευγάρι παπούτσια των υπολοίπων μελών του.Που θα ασκούν βέτο στις αμοιβές των υπολοίπων.
  Κομφούκιος που τους χρειάζεται!

  ReplyDelete
 122. Nα σου πω καλέ μου άνθρωπε.

  ΟΤΑΝ η Οικογένεια των Ηγεμόνων της Θυρέας και πάσης Αρκαδίας θα αποκτήσει τον έλεγχο της Εθνικής Τράπεζας,

  με συνεπικουρίαν της κραταιής και λαμπρής Debevoise & Plimpton που εκπροσωπεί διεθνώς τα συμφέροντα της πρώτης παραπάνω,

  ΣΟΥ το ΥΠΟΣΧΟΜΑΙ,

  ο Μέγας Αλέξανδρος θα φαντάζει άπΕΙρος και άπΥΡΡος αμούστακος νεανίας.

  ReplyDelete
 123. i lost my gear and my dealer is gone missing since Friday

  did you miss me?

  ReplyDelete
 124. OΠΩΣ έχω αναφέρει επανειλημμένα, ο ΜΕΣΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ είναι AΡΑΒΑΣ, ΣΚΟΥΛΗΚΙ

  δλδ χαρακτηρίζεται από:

  1) ΘΡΑΣΟΣ και
  2) ΔΕΙΛΙΑ.

  Εμείς θα τον απο-ΠΑΣΟΚοποιήσουμε,

  δλδ

  θα τον ΔΙΔΑΞΟΥΜΕ

  1) ΗΘΟΣ και
  2) ΘΑΡΡΟΣ

  όπου ΗΘΟΣ + ΘΑΡΡΟΣ =

  ΗΘΙΚΟΝ ΣΘΕΝΟΣ (=MΟRAL COURAGE).

  Said differently, ΑΥΤΑ που δίδαξε η Αρχαία Ελλάδα στη ΔΥΣΗ, θα τα ΑΦΟΜΟΙΩΣΟΥΝ και οι σύγχρονοι Ελληνες που στην πλειοψηφία τους είναι

  ΠΕΙΡΑΤΕΣ και ΣΑΡΑΚΗΝΟΙ.

  Η ΕΛΛΑΔΑ θα αποκτήσει ΑΓΓΛΟΣΑΞΟΝΙΚΟ ΗΘΟΣ και ΕΘΟΣ θέλει δεν θέλει...........

  ReplyDelete
 125. ατ Γ700

  Δηλαδης δηλαδης μου λετε οτι ελυσα το προβλημα οπου κολλουσαν ολα τα φαραωνικου τυπου εργα στα οποια αναφεροταν ο παρμενιδακος;

  Ε, το λοιπον, απο δω και περα να με φωναζετε Ιμχοτέπ.
  Βεβαιως βεβαιως, με ολα τα εργα που θα γινουν εξαιτιας μου, θα αναγκαστουμε να φωναζουμε το χοντροκαραμανλη "Ζοζερ ο πρώτος", αλλα τι να κανουμε.

  Ξερετε, ο Ιμχοτέπ ητανε και γιατρος. Οποτες, εκτος απο το προβλημα με τα φαραωνικα εργα που μολις σας ελυσα, αν εχετε και κανα κάλο, να ρθειτε να σας τονε κοψω.

  Γω βεβαια δεν εχω κάλους αλλα κάλλος, γιατι εκτος απο πολυ εξυπνος ειμαι και πολυ ομορφος. (Ακομα περιμενω να με φωναξουν τα καναλια και ειπα να το πω κι αυτο μπας και πειστουν)

  ReplyDelete
 126. Η Ελλάδα χειρουργείο της Ευρώπης; Δημοσίευμα των Νέων σχετικά με το μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα σε Πανεπιστήμιο Πατρών και Τζον Χόπκινς. Επειδή δεν το γνωρίζουμε το θέμα μπορεί κάποιος να μας διαφωτίσει; Ρωτάμε επειδή εμμέσως πλην σαφώς όταν όλοι μιλάμε για επιχειρηματικότητα έχουμε, πολλές φορές, στο μυαλό μας ένα εναλλακτικό μοντέλο ανάπτυξης που θα βασίζεται σε κάποιο κλάδο αιχμής. Οι ιατρικές υπηρεσίες θα μπορούσαν ποτέ να παίξουν ένα τέτοιο ρόλο στη χώρα μας; Και αν ναι ποιες ακριβώς; Οι πολύ εξειδικευμένες ή πιο βασικές υπηρεσίες φροντίδας τύπου taking care of european παπούδια pensioners?

  ReplyDelete
 127. Ιμχοτέπ εμπρός , ήρθε η ώρα να δείξεις ότι δεν είσαι μόνο κτηνίατρος

  ReplyDelete
 128. MISLEADING TITLE

  Ουδεμιά σχέση. Στις ΗΠΑ απαγορεύεται ΔΙΑ ΡΟΠΑΛΟΥ οιοσδήποτε ιατρός που ΔΕΝ φέρει διαπιστευτήρια, συγκεκριμένα AMEΡΙKANIKH ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ και ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΔΕΝ μπορεί μήτε να ΑΓΓΙΞΕΙ τον Αμερικανό ασθενή, άσε πιά να τον ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΣΕΙ.

  ΜΟΝΟ ένας έως δύο Ελληνες γιατροί ετησίως ΑΠΟΚΤΟΥΝ αυτήν την αδεια και είναι ΑΤΟΜΑ ΥΨΗΛΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ που ουδέποτε επιστρέφουν στην Ελλάδα.

  Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ αυτή αναφέρεται σε BENCH (basic science) RESEARCH στους χώρους του biomedical engineering, biotechnology κλπ.

  Ο τίτλος "Η Ελλάδα χειρουργείο της Ευρώπης" δεν είναι ΑΠΛΑ ΑΠΑΤΗ, είναι ένας through and through

  ΛΑΛΙΩΤΟ-ΦΩΦΙΣΜΟΣ!!!!!!!!!!!!!

  ReplyDelete
 129. ERRATUM

  Στις ΗΠΑ απαγορεύεται ΔΙΑ ΡΟΠΑΛΟΥ οιοσδήποτε ιατρός που ΔΕΝ φέρει διαπιστευτήρια, συγκεκριμένα AMEΡΙKANIKH ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ και ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΔΕΝ μπορεί μήτε να ΑΓΓΙΞΕΙ τον Αμερικανό ασθενή, άσε πιά να τον ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΣΕΙ.

  ->

  Στις ΗΠΑ απαγορεύεται ΔΙΑ ΡΟΠΑΛΟΥ οιοσδήποτε ιατρός που ΔΕΝ φέρει διαπιστευτήρια, συγκεκριμένα AMEΡΙKANIKH ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ και ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ, έστω και να ΑΓΓΙΞΕΙ τον Αμερικανό ασθενή, άσε πιά να τον ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΣΕΙ.

  ReplyDelete
 130. Σιγα βρε Αραβοφάγε που θα που θα σου δωσουμε και την ΕΤΕ. Πριτςς. Για να μας κανεις συ μηνυση αμα καμια φορα μας ξεφυγει καμια κλανια μεσα σε κανενα υποκαταστημα. Μωρε ξανα πριτςς (και προυτςς).
  Του ελληνα το κολο φελο δεν υπομενει.

  ReplyDelete
 131. @ G700
  Οι ιατρικές υπηρεσίες θα μπορούσαν ποτέ να παίξουν ένα τέτοιο ρόλο στη χώρα μας; Και αν ναι ποιες ακριβώς; Οι πολύ εξειδικευμένες ή πιο βασικές υπηρεσίες φροντίδας τύπου taking care of european παπούδια pensioners?

  AΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ.
  Γιά να καταλάβετε όμως το ΘΕΜΑ σε βάθος και ευρος ΚΑΙ να το αφοιμειώσετε ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΣΕΝΤΟΝΙ που ευχαρίστως να σας κάνω
  σε ένα dedicated post.

  ΕΙΝΑΙ θέμα μεγίστου ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ και άπτεται:
  1) της ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ στην Ελλάδα
  2) της ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ των ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
  3) της παρουσίας/απουσίας ΠΑΡΑ-ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
  4) της ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ (above and beyond της οικονομικής) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ των νοσοκομείων
  5) του ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
  και και και και

  ΕΙΝΑΙ ένα θαυμάσιο και ΚΑΥΤΟ (από κοινωνικο-οικονομική άποψη) θέμα που ΚΑΤΕΧΩ όσο ΚΑΝΕΙΣ και με χαρά θα σας το αναλύσω αν το επιθυμείτε.

  ReplyDelete
 132. @ απώφυτος λοικίου

  Ως προς το πέρδεσθαι, θα μάθεις αυτό που κάνω εγώ παιδιόθεν, ήτοι:

  1)Κλειδώνομαι στην προσωπική μου τουαλέττα
  2) Εκτονούμαι αθορύβως, πλην κακόσμως
  3) Βάζω τα κλάμματα διαπιστώνοντας ότι, alas, είμαι θνητός σαν και σας
  4) Κάνω spraying Jaipur της Boucheron ώστε να εξουδετερωθούν οι οσμές και
  5) Αφού βεβαιωθώ ότι δεν υπάρχουν ίχνη του "εγκλήματος"
  6) Ξεκλειδώνω την πόρτα και εξέρχομαι.

  PS Προς Ατανάζ γιά να κάνει πλάκα στην Μεγάλη Κυρία των Αθηνών. ΟΤΑΝ ήταν μόλις 6 μηνών της έμαθα ότι η κοινωνική μας τάξη δεν κάνει κακά. You believe it or not, έγινε anal retentive και πάει στην τουαλέττα μιά φορά στις δυό βδομάδες!!!

  χαααααααααααααχαχαχαχαχαχαχαχαχαχα

  ReplyDelete
 133. @ Κομφούκιος

  ΑΝΤΕ να χαθείς βρε ζνομ, φαντασμένε, γελοίε υποκείμενε

  που τάχεις βάλει με τον προστάτη του εργάτη τον Κώστα μας τον Λαλιώτη και την εγγονούλα μου που θυσιάζεται γιά το Λαό.

  ReplyDelete
 134. @ Gμόσιος said...
  Γράμμα προς τους Έλληνες εργοδότες

  October 22, 2008 11:55 AM
  Μου άρεσε.

  ReplyDelete
 135. @ G700 said...
  Η Ελλάδα χειρουργείο της Ευρώπης; Δημοσίευμα των Νέων σχετικά με το μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα σε Πανεπιστήμιο Πατρών και Τζον Χόπκινς. Επειδή δεν το γνωρίζουμε το θέμα μπορεί κάποιος να μας διαφωτίσει; Ρωτάμε επειδή εμμέσως πλην σαφώς όταν όλοι μιλάμε για επιχειρηματικότητα έχουμε, πολλές φορές, στο μυαλό μας ένα εναλλακτικό μοντέλο ανάπτυξης που θα βασίζεται σε κάποιο κλάδο αιχμής. Οι ιατρικές υπηρεσίες θα μπορούσαν ποτέ να παίξουν ένα τέτοιο ρόλο στη χώρα μας; Και αν ναι ποιες ακριβώς; Οι πολύ εξειδικευμένες ή πιο βασικές υπηρεσίες φροντίδας τύπου taking care of european παπούδια pensioners?

  Απάντηση:
  Επειδή εέχετε αποδείξει την ποιότητα και τη σοβαρότητα της δουλειάς σας,σε καμία περίπτωση δεν πιστεύω ότι αγνοείτε το θέμα.
  Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα και πολλά τα λεφτά.ΠΙΟ ΠΟΛΛΑ από όσα αρχικά φαίνεται αφού χρηματοδότης είναι...

  ReplyDelete
 136. @G700
  "Οι ιατρικές υπηρεσίες θα μπορούσαν ποτέ να παίξουν ένα τέτοιο ρόλο στη χώρα μας; Και αν ναι ποιες ακριβώς; Οι πολύ εξειδικευμένες ή πιο βασικές υπηρεσίες φροντίδας τύπου taking care of european παπούδια pensioners?"

  ΝΑΙ! ΝΑΙ! ΒΕΒΑΙΟΤΑΤΑ!

  Στα Εθνικά συστήματα πολλων Ευρωπαικών χωρών υπάρχουν λίστες αναμονής δύο χρόνων για να χειρουργηθούν πάσχοντες απο χρόνια ορθοπεδικά νοσήματα.
  Το "Διαβαλκανικό" νοσοκομείο Θεσσαλονίκης,συμφερόντων Αποστολόπουλου, είχε έλθει σε συμφωνία με το NHS Βρεττανίας να δέχεται αρρώστους για ορθοπεδικές εγχειρήσεις.
  Το ίδιο και το Πανεπιστημιακό Ηρακλείου.
  Δεν ξέρω αν αυτά τα προγράμματα κύλισαν στη πράξη.
  Ξέρω μόνο ότι έχουμε ξένους αρρώστους στα κέντρα "υποβοηθούμενης γονιμότητας" που τα πάνε περίφημα.
  Η Ινδία είναι η χώρα που ετοιμάζεται πυρετωδώς για την outsourcing Ιατρική.Και δέχεται και αρκετούς Ελληνες αρρώστους.

  ReplyDelete
 137. Eχουμε πολλούς και potential(για να τιμήσουμε και τον Ντόν για το ωραίο σχόλιο) καλους γιατρούς.
  ΔΕΝ έχουμε νοσηλευτές ΟΥΤΕ ΚΑΛΟΥΣ ΟΥΤΕ ΚΑΚΟΥΣ.

  ReplyDelete
 138. κομφούκιε, ναι θα θέλαμε οπωσδήποτε μια ανάλυση please. Σκοπεύουμε να κάνουμε ένα θέμα επ' αυτού.

  ReplyDelete
 139. Δεν ξέρω για χειρουργείο, αλλά είμαι σίγουρος ότι η Ελλάδα μπορεί να γίνει κέντρο αναφοράς στον τουρισμό υγείας, υπηρεσίες δηλαδή που συνδυάζουν ιατρική θεραπεία με εύκρατο κλίμα, ήλιο και ξενοδοχειακές υποδομές. Ο τομέας της αποκατάστασης-αποθεραπείας είναι ο πιο ελπιδοφόρος. Μάλιστα πολύ ενδιαφέρον θα είχαν συμπράξεις με μονάδες υγείας του εξωτερικού και επιχειρηματίες στον τομέα του τουρισμού στην Ελλάδα, όχι μόνο λόγω τεχνογνωσίας, αλλά και λόγω δυνατότητας δημιουργίας γέφυρων διασύνδεσης με τα Ασφαλιστικά Ταμεία και το πελατολόγιο άλλων χωρών.

  @ notorious

  πολύ ενδιαφέρουσες οι παρατηρήσεις σου. Τα κλειστά επαγγέλματα είναι πρωταρχικό εμπόδιο στην νεανική επιχειρηματικότητα. Το κόστος και η πρόσβαση στο απαραίτητο κεφάλαιο είναι επίσης κατά τη γνώμη μου ταυτόσημα με το φόβο ανάληψης ρίσκου από τη μεριά των νέων επιχειρηματιών. Και φαντάζομαι από τα γραφόμενα σου ότι διαχωρίζεις το business από το entrepreneurship. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω, όταν μιλάς για Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας, τι έχεις στο μυαλό σου ακριβώς?

  ReplyDelete
 140. Το φαινόμενο που έχουμε εδώ σε εξέληξη ονομάζεται "δουρειοιπποτισμός".

  ReplyDelete
 141. telika to livani duderinos prepei na nai koryfi to mpoyrdelo. Krima gamo tin panakola moy kai ta xa se kaki ektimisi. ama ertho greece tha paro dyo tria tsoybalia na tin pino se fine oriental mix

  ReplyDelete
 142. @g700
  παρότι μου δίνεις το δικαίωμα δεν θα σε αποκαλώ "προβοκάτορα"

  καλό θα είναι όμως να κοιτάξεις τον καθρέφτη και να ρωτήσεις

  -αν θες τα "χρυσα πακέτα" των άχρηστων της ΟΑ

  -αν θες την ανικανότητα των Δ.Υ που κοστίζουν τον μισό ετήσιο προυπολογισμό

  -την ατελέσφορη δημόσια "διοίκηση" στην οποία κολλάνε όλα τα οράματα (don μαζί σου)

  και επιτέλους δεν καταλαβαίνω γιατί δεν θεωρείς ρεαλισμό την ΑΠΟΛΥΣΗ ?
  Προτιμάς τα "χρυσά πακέτα" και τη μετακύλιση του προβλήματος στα Ταμεία ?

  Προτιμάς τους χρυσοκάνθαρους Δ.Υ που δεν γνωρίζουν καν τι σημαίνει PC ?

  Προτιμάς την μόνιμη επωδό "γιά θεσμικά (...) και οικονομικά αιτήματα" ?

  Put YOUR money where your mouth is, not MY money

  Πράγματι δεν καταλαβαινόμαστε.

  Αν καταλαβαινόμασταν θα διευκρίνιζες σε πόσα χρόνια αναφέρονται τα 20+14, ποιές περιοχές εξαιρούν καθώς και το πανηγυράκι των επιτήδειων που εδώ και χρόνια έχει στηθεί ΜΕ ΧΡΥΣΕΣ ΜΑΣΕΛΕΣ.

  Κάνε μιά περιήγηση ανά την Ελλάδα να δεις όμορφες ταμπελίτσες έξω από πχ τουριστικά γραφεία στον Πλακιά που μνημονεύουν την ΕΕ που χρηματοδότησε το "έργο" της ίδρυσης του τουριστικού γραφείου.

  Αυτή η Ελλάδα δεν μπορεί να πορευτεί περαιτέρω με αυτό τον βηματισμό.

  Δυστυχώς οι Έλληνες δεν έχουν πειστεί και είτε δεν ενδιαφέρονται ζητώντας κι άλλα (θεσμικά(!) και οικονομικά αιτήματα) είτε ζητούν να κάνουν θυσίες άλλοι και όχι αυτοί.

  Έχει δρόμο ακόμη η κατηφόρα...

  ReplyDelete
 143. Κουμφουκιε εισαι ενας δυστυχισμενος ανθρωπος. Καθεσαι και αγχωνεσαι για τα πιο απλα πραγματα. Το κλασιμο ειν απολαυση, οπως και το χεσιμο. Συ και οι της ταξης σου τρεχετε σε οπερες και μπαλετα για να ζησετε μια καποια ικανοποιηση, αλλα πως να το χαρεις αμα εχεις να χεσεις μια βδομαδα και ανησυχεις που δεν εισαι σε αποσταση αναπνοης απο την προσωπικη σου τουαλετα για να κλασεις στην απομονωση. Γινεται ολο στο σφηξιμο;

  Αυτα ειν σημαντικα πραγματα και δεν ειν αστεια. Γι αυτο τωρα σου μιλαω σοβαρα και δεν αστειευομαι. Και επειδης συ εισαι και φινετσατος τυπος ειναι και μερικοι χαζοι που θελουν να σου μοιασουνε σε ολα και τους παρασειρεις στα κομπλεξ σου. Κι επειδης εισαι ετσι κομπλεξικος την ΕΤΕ δε στη δινουμε.

  Το σωμα με ουλες τις λειτουργιες του ειναι το ιδιο σημαντικο με το πνευμα και ουλες τις λειτουργιες του.

  Παντως σεις της "αριστο"κρατιας πρεπει να εχετε κωλομερια πετρα απ το πολυ σφηξιμο.

  ReplyDelete
 144. @ser

  Εντάξει φίλε αλλά εδώ δεν είναι πρωινάδικο "που να λές το πόνο σου".Πέστον και αυτόν αλλά πρότεινε και κάτι.

  ReplyDelete
 145. @normad
  αν αυτό κατάλαβες μπράβο σου...

  ReplyDelete
 146. @ser

  Κάποιος έπρεπε να σου μιλήσει για το rexona.

  ReplyDelete
 147. @normad
  προφανως δεν κατάλαβες αλλά δεν πειράζει

  και μόνο που θυμήθηκες το rexona .......

  ReplyDelete
 148. @
  kομφούκιος said...
  OΠΩΣ έχω αναφέρει επανειλημμένα, ο ΜΕΣΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ είναι AΡΑΒΑΣ, ΣΚΟΥΛΗΚΙ

  δλδ χαρακτηρίζεται από:

  1) ΘΡΑΣΟΣ και
  2) ΔΕΙΛΙΑ....klp.........


  δεω ήξερες..........δε ρώταγες?

  ReplyDelete
 149. ser,

  παραβιάζεις ανοιχτές θύρες λέγοντάς μας αυτονόητα και γνωστά πράγματα. Πράγματα τα οποία έχουμε πει εκατοντάδες χιλιάδες φορές.

  Σε κάθε περίπτωση ΔΥΟ είναι οι διαφωνίες μας με την οπτική σου.

  Πρώτον, αναφερόμενος στην πρόταση που έγινε από αρκετούς εδώ μέσα για επενδύσεις σε νέες υποδομές κυρίως την προώθηση μιας νέας βιομηχανίας στο περιβάλλον και την ενέργεια (νέος ενεργειακός σχεδιασμός κοκ), ΔΕΝ έχεις το δικαίωμα να επικαλείσαι το ρεαλισμό ως κριτήριο αξιολόγησης του συγκεκριμένου επιχειρήματος, ξεκινώντας μάλιστα την επιχειρηματολογία σου με φράσεις του τύπου καιρός να πατήσουμε λιγάκι και στο έδαφος, έτσι?.
  Διότι πρώτον δεν υπάρχει κάτι το τόσο εξόφθαλμα μη ρεαλιστικό. Για δημόσια επένδυση γίνεται λόγος, όχι για επέκταση της κατανάλωσης ή προσλήψεις. Δεύτερον και πιο σημαντικό δεν έχεις το δικαίωμα, όταν εσύ προσωπικά προτείνεις ως λύση το διαχρονικά ακατόρθωτο. Να περιοριστεί δια των απολύσεων ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων στην Ελλάδα τη στιγμή μάλιστα που γνωρίζεις ότι η κουλτούρα στην χώρα μας είναι δυστυχώς δημοσιοϋπαλληλική και risk averse και το θεσμικό πλαίσιο, δηλαδή το Σύνταγμα, το αποτρέπει.

  Μη μπερδεύουμε λοιπόν τις ευχές με την πραγματικότητα. Χαίρω πολύ ότι έχουμε διπλάσιο αριθμό υπαλλήλων απ' όσο θα έπρεπε και τη χαμηλότερη παραγωγικότητα δημοσίου στην Ευρώπη και ότι αυτό αποτελεί μέγα πρόβλημα γιατί συν τις άλλοις αυξάνει και τη διαφθορά και τη διαπλοκή και τη συναλλαγή και τη γραφειοκρατία και την ανορθρολογική κατανομή των πόρων κοκ.

  Όμως, κι εδώ ερχόμαστε στο δεύτερο σημείο της διαφωνίας μας που έχει να κάνει με ένα γενικότερο τρόπο που βλέπεις τα πράγματα. Το κράτος πρέπει και μπορεί να μειωθεί, όχι γιατί απαραίτητα small is beautiful όπως διατείνεται κι φαντασιώνεται κάθε βράδυ το Φιλελεύθερο ΚΚΕ, αλλά γιατί η σμίκρυνση είναι ένας τρόπος να αποκτήσεις ισχυρό, αποτελεσματικό και αποδοτικό κράτος και να ανοίξουν πόροι για την υπόλοιπη οικονομία. Δεν είναι όμως κι ο αποκλειστικός δρόμος. Συμπληρωματικά υπάρχει το new public management, η διοίκηση με στόχους, το στοπ των συμβάσεων έργου, το πάγωμα των προσλήψεων κοκ κλπ κλπ δεν είναι όλα αυτά της παρούσης.

  Αυτό που είναι της παρούσης και χρειάζεται προσοχή είναι ότι η άτακτη και εκδικητική υποχώρηση του κράτους που πολλοί ονειρεύονται είναι ένα νεοφιλελεύθερο γιατροσόφι του 70 που δεν οδηγεί πουθενά. Μάλιστα πολλές φορές έχει οδηγήσει και στα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα. Να περάσουμε από το πλαδαρό κράτος νταντά στην παρεοκρατική αγορά. Απ' τη μαμά στον νταβά.

  Χρειάζεται λοιπόν προσοχή αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές και όχι αιθαιροβάμονες δογματικοί.

  Σε κάθε περίπτωση και για να επιστρέψουμε στο θέμα του ποστ, στην ομιλία που έκανε ο εκπρόσωπός μας στα πλαίσια του Συνεδρίου της ΦΣ, γίνεται λόγος για δραστική βελτίωση του γενικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα και υιοθέτηση μιας πολιτικής απενοχοποίησης της επιχειρηματικότητας. Αυτό κατά την άποψή μας είναι πολύ απλό να συμβεί δεδομένου ότι υπάρχουν και χιλιάδες φυσικοί σύμμαχοι σε επίπεδο κοινωνίας. Είναι απόλυτα ρεαλιστικό.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δάνεια έως και $ 500.000 και γραμμές πίστωσης μέχρι $ 100.000
   Απλή εφαρμογή, αποφάσεις μέσα σε λίγα λεπτά
   Χρηματοδοτήστε το ταχύτερα από μία εργάσιμη ημέρα εάν είστε εγκεκριμένος
   Αναδοχή βάσει επιχειρηματικών ταμειακών ροών, επιχειρηματικών και προσωπικών πιστώσεων
   επικοινωνήστε μαζί μας
   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: atlasloan83@gmail.com
   whatsapp / Hangout + 14433459339
   Atlasloan.wordpress.com

   Delete
 150. Η μαρτυρία μου Γεια σε όλους. Είμαι εδώ για να καταθέσω πώς έλαβα το δάνειο μου από τον κ. Μπέντζαμιν αφού υπέβαλα αίτηση αρκετές φορές από διάφορους δανειστές δανείων που υποσχέθηκαν να βοηθήσουν, αλλά δεν μου έδωσαν ποτέ το δάνειο. Μέχρι που ένας φίλος μου με εισήγαγε στον κ. Μπεντζάιν Λι υποσχέθηκε να με βοηθήσει και μάλιστα το έκανε όπως υποσχέθηκε χωρίς καμία καθυστέρηση. Ποτέ δεν πίστευα ότι υπάρχουν ακόμα αξιόπιστοι δανειστές δανείων έως ότου συνάντησα τον κ. Benjamin Lee, ο οποίος πράγματι βοήθησε το δάνειο και άλλαξε την πεποίθησή μου. Δεν ξέρω αν χρειάζεστε με κανέναν τρόπο ένα γνήσιο και επείγον δάνειο. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον κ. Benjamin μέσω του WhatsApp +1-989-394-3740 και το email του: Lfdsloans@outlook.com ευχαριστώ.

  ReplyDelete