Monday, February 25, 2008

Μπορούν οι κυβερνήσεις να επηρεάσουν μακροπρόθεσμα τις δημογραφικές τάσεις;

Από τον Alastair Murray*

Τουλάχιστο θεωρητικά, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δικαιούνται να επιχειρούν να παρέμβουν στις αρνητικές δημογραφικές εξελίξεις και την υπογεννητικότητα που χαρακτηρίζει τα ευρωπαϊκά κράτη. Τα τελευταία λίγα χρόνια, έχει γίνει πολύ συζήτηση για το αν θα ήταν θετικό να αναλάβουν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις πολιτικές πρωτοβουλίες για να βελτιώσουν τη γεννητικότητα στις χώρες τους.

Οι πρωτοβουλίες αυτές μπορούν να πάρουν δύο μορφές:

 • Πολιτικές υπέρ της γεννητικότητας (π.χ. φοροαπαλλαγές) με σκοπό την αύξηση του δείκτη γεννητικότητας
 • Χαλάρωση των περιορισμών στη μετανάστευση, ώστε να αυξηθεί η εισροή νέων εργαζομένων.

Ας δούμε αν κάποια από τις προσεγγίσεις αυτές μπορεί πράγματι να απαντήσει στις δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη.

Η επιστροφή της ενίσχυσης της γεννητικότητας

Οι πολιτικές υπέρ της γεννητικότητας έχουν μακρά (και αντιπαθή) ιστορία. Οι αρχαίοι Βαβυλώνιοι, οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι ανάλαβαν όλοι νομοθετικά μέτρα ενίσχυσης της οικογένειας κι ενθάρρυνσης της τεκνοποιίας.

Τον περασμένο αιώνα, πολλά αυταρχικά καθεστώτα δυσφήμισαν την προσπάθεια αυτή, χρησιμοποιώντας καταπιεστικά κι ανελεύθερα μέτρα με σκοπό να αυξήσουν τον εθνικό τους πληθυσμό.

Παρ' όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια ο «γεννητισμός» αποκαταστάθηκε πολιτικά σε μεγάλο βαθμό σε πολλές χώρες της Ευρώπης.

Ασφαλώς, ανάμεσα στους υποστηρικτές της ενίσχυσης της τεκνοποιίας εξακολουθούν να βρίσκονται και συντηρητικοί, που ελπίζουν σε αποκατάσταση των «παραδοσιακών αξιών». Σήμερα όμως, ο σχετικός διάλογος έχει μετατοπιστεί προς το πόσο αναγκαίες είναι οι λεγόμενες πολιτικές ενίσχυσης της οικογένειας, που προωθούν μέτρα για τη διευκόλυνση των γονέων να συνδυάσουν οικογένεια και καριέρα, αλλά και άλλα κίνητρα, όπως π.χ. φοροαπαλλαγές -ή προσφορά ευάριθμων υπηρεσιών βρεφονηπιακής φροντίδας.

Αυτού του είδους ο φιλελεύθερος γεννητισμός θεμελιώνεται εν μέρει στο εύρημα των σχετικών ερευνών πως οι γυναίκες δεν τεκνοποιούν όσο θα ήθελαν. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η δεξαμενή σκέψης «ερευνητικό ινστιτούτο για δημόσιες πολιτικές» (IPPR) εκτίμησε πως κάθε χρόνο γεννώνται 90,000 παιδιά λιγότερα από όσα θα ήθελαν να τεκνοποιήσουν οι γυναίκες της χώρας.

Αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), το «ευρωβαρόμετρο» έδειξε πως ενώ κάθε γυναίκα επιθυμεί κατά μέσο όρο να αναθρέψει 2.36 παιδιά, ενώ ο πραγματικός δείκτης γεννητικότητας της ΕΕ δεν αρκεί ούτε καν για να διατηρήσει σταθερό τον πληθυσμό.

Από παρόμοια δεδομένα πολλοί εξήγαγαν το συμπέρασμα πως οι πολιτικοί θα έπρεπε να αφιερωθούν στο να μειώσουν το χάσμα μεταξύ της επιθυμητής και της πραγματικής γεννητικότητας -και να ευνοήσουν έτσι την αύξηση του αριθμού των γεννήσεων.

Το πρόβλημα είναι πως παρόμοια στατιστικά δεδομένα δε μας λένε και πολλά πράγματα. Κατ' αρχήν δεν είναι ξεκάθαρο κατά πόσο είναι πράγματι δυνατό να μειωθεί το χάσμα μεταξύ επιθυμητής και πραγματικής γεννητικότητας χάρη σε δημόσιες πολιτικές.

Ύστερα, όταν είναι νέες, οι γυναίκες τείνουν να υπερεκτιμούν τον αριθμό των παιδιών που θα επιθυμούσαν να αποκτήσουν. Οι απαντήσεις τους μπορεί να επηρεάζονται από κοινωνικές προσδοκίες, που στην Ευρώπη εξακολουθούν να επιτάσσουν σε κάθε γυναίκα να αποκτήσει δύο ή και περισσότερα παιδιά, παρά από τις αυθεντικές τους επιθυμίες.

Η πρόσφατη έρευνα του «ευρωβαρόμετρου» έδειξε επίσης πως η χαμηλή γονιμότητα οφείλεται κυρίως τόσο σε θέματα υγείας, όσο και σε πλευρές που σχετίζονται με το σύγχρονο τρόπο ζωής, όπως π.χ. την αδυναμία των γυναικών να βρουν μόνιμο σύντροφο.

Επίσης οι άνδρες επιθυμούν εν γένει λιγότερα παιδιά -και ο λόγος τους δεν είναι καθόλου αμελητέος στο πόσα παιδιά θα αποκτήσει τελικά το ζευγάρι.

Εκτός αυτών όμως, υπάρχουν πολλοί λόγοι αμφισβήτησης της αποτελεσματικότητας των πολιτικών ενίσχυσης των γεννήσεων. Είναι αλήθεια πως η γεννητικότητα αυξήθηκε στη Γαλλία στα τέλη της δεκαετίας του 1990, μετά την καθιέρωση του «γονικού επιδόματος εκπαίδευσης» (ΑΡΕ) που δίνεται στις μητέρες που επιλέγουν να σταματήσουν να εργάζονται μετά τη γέννηση του τρίτου τους παιδιού.

Σύμφωνα με μία έρευνα, το 50% σχεδόν της αύξησης των γεννήσεων των ετών 1995-2000 οφείλεται άμεσα σε αυτό το επίδομα.

Αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμα για να εκτιμήσουμε τη μακροπρόθεσμη συμβολή του μέτρου στην γεννητικότητα. Υπάρχουν δεδομένα από τη Σουηδία που μας καλούν να μη βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα. Τη δεκαετία του 1980, οι φιλικές προς την οικογένεια πολιτικές της Σουηδίας εκτόξευσαν το δείκτη γεννητικότητας στο 2.14 (το 1990). Η τάση αυτή όμως απεδείχθη βραχύβια: το 2000 ο δείκτης γεννητικότητας είχε επιστρέψει στο... 1.54.

Με παρόμοιο τρόπο, μία έρευνα στο Κεμπέκ έδειξε πως οι πολιτικές προώθησης της γεννητικότητας που εισήχθησαν εκεί τη δεκαετία του 1980 επηρέασαν βραχυπρόθεσμα το ρυθμό των γεννήσεων. Σήμερα ο δείκτης γεννητικότητας του Κεμπέκ εξακολουθεί να είναι από τους χαμηλότερους του Καναδά.

Ακόμα περισσότερες αμφιβολίες για τις επιπτώσεις των πολιτικών υπέρ της γεννητικότητας εγείρονται όταν εξετάσουμε ένα-ένα τα μέτρα που έχουν ληφθεί στο πλαίσιό τους. Θα μπορούσε κανείς να υποθέσει πως οι φοροαπαλλαγές σε περίπτωση τεκνοποιίας θα λειτουργούσαν ως κίνητρο στην απόκτηση παιδιών. Τα δεδομένα όμως δείχνουν πως αυτό μόνο περιθωριακά συμβαίνει: μία σχετική έρευνα σε 22 βιομηχανικά κράτη έδειξε πως τα φορολογικά κίνητρα επηρεάζουν ελάχιστα τον αριθμό των γεννήσεων.

Η ελάφρυνση κατά 25% της οικογενειακής φορολογίας έδειξε να αυξάνει το δείκτη γεννητικότητας μόνο κατά 0.07. Η -για να το πούμε διαφορετικά- στη Βρετανία η αύξηση των δημοσίων δαπανών για τα παιδιά κατά 3.3 δις ευρώ ετησίως θα αύξαινε το δείκτη γεννητικότητας του Ηνωμένου Βασιλείου από το 1.84 στο... 1.91.

'Αλλες έρευνες δείχνουν πως τα οφέλη μπορεί να είναι ακόμα πιο αμελητέα· οι φοροαπαλλαγές μπορεί πρόσκαιρα να επηρεάζουν προς τα πάνω τη γεννητικότητα, αλλά μακροπρόθεσμα η επίδρασή τους είναι ακόμα μικρότερη.

Έτσι, π.χ. μία αμερικανική έρευνα για την επίδραση των φοροαπαλλαγών σε νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος με εξαρτημένα μέλη έδειξε πως αυτές επιδρούσαν έντονα θετικά στην απόφαση για απόκτηση παιδιού, ιδίως όμως στο χρόνο της τεκνοποιίας.

Είναι δε ακόμα δυσκολότερο να αξιολογήσει κανείς την επίδραση πολιτικών «ενίσχυσης της οικογένειας» στη γεννητικότητα. Υπάρχει δυσκολία ακόμα και για να αποκατασταθεί η σχέση αιτίου-αιτιατού: κάνουν οι γυναίκες περισσότερα παιδιά λόγω του ελαστικού ωραρίου ή μήπως επειδή έχουν παιδιά αναζητούν θέσεις εργασίας με ελαστικό ωράριο;

Εξίσου σοβαρά εμπόδια βρίσκει η έρευνα της σχέσης μεταξύ γεννητικότητας και βρεφονηπιακής φροντίδας. Μία έρευνα σε 21 κράτη-μέλη του «οργανισμού οικονομικής συνεργασίας και αναπτύξεως» (ΟΟΣΑ) έδειξε σημαντική επίδραση της βρεφονηπιακής μέριμνας με τη γεννητικότητα. Όμως μια άλλη έρευνα στη Σουηδία δεν βρήκε να επηρεάζεται η απόκτηση δεύτερου ή τρίτου παιδιού από την παροχή βρεφονηπιακών σταθμών. Παρομοίως, μία έρευνα στη Νορβηγία έδειξε πως μια αύξηση στην πρόσβαση στη βρεφονηπιακή μέριμνα της τάξεως του 20% αύξησε το δείκτη γεννητικότητας κατά 0.05 παιδιά/γυναίκα.

Συμπερασματικά, ενώ υπάρχουν ενδείξεις πως μεγάλης έντασης πολιτικές επιχειρήσεις υπέρ της αύξησης του ρυθμού των γεννήσεων μπορεί πράγματι να φέρει αποτελέσματα, πιθανότατα η επίδρασή τους είναι μάλλον περιορισμένης έκτασης. Τα εμπειρικά δεδομένα δείχνουν πως εκτενείς πολιτικές προσπάθειες ενίσχυσης της οικογένειας επηρεάζουν εν γένει σε περιορισμένο βαθμό το δείκτη γεννητικότητας -και μάλιστα πως συχνά η όποια επίδρασή τους είναι βραχύβια.

Τα όρια της επίδρασης της μετανάστευσης στη δημογραφία

Συχνά προτείνεται ως λύση για το δημογραφικό πρόβλημα της Ευρώπης η αύξηση της ροής της μετανάστευσης. Οι υποστηρικτές της μετανάστευσης επιχειρηματολογούν πως περισσότερες αφίξεις μεταναστών θα μειώσουν τον ηλικιακό μέσο όρο και θα αυξήσουν τον πληθυσμό. Ο ηλικιακός μέσος όρος, τονίζουν, αυξάνει λιγότερο στις ΗΠΑ από ότι στην Ευρώπη και την Ιαπωνία, εν μέρει λόγω των υψηλότερων ρυθμών μετανάστευσης της Αμερικής. Η Ευρώπη, υπονοούν, θα έπρεπε να μιμηθεί τις ΗΠΑ στο θέμα αυτό.

Χωρίς να υπολογίσουμε εδώ τα ανθρωπιστικά προβλήματα που συνδέονται με το ζήτημα, δεν υπάρχει αμφιβολία πως η μετανάστευση συνδέεται με ευεργετικές οικονομικές επιπτώσεις -ιδίως λόγω του ότι απασχολούνται σε επαγγελματικούς κλάδους που δεν μπορούν να στελεχωθούν από το εργατικό δυναμικό που διαθέτει η χώρα υποδοχής.

Μπορεί όμως να λειτουργήσει η μετανάστευση ως πανάκεια για το δημογραφικό πρόβλημα της Ευρώπης, όπως ορισμένοι υποστηρίζουν; Πολύ αμφίβολο. Βραχυπρόθεσμα βέβαια, η μετανάστευση έχει δύο θετικές επιπτώσεις: αυξάνει τον ενεργό πληθυσμό και αυξάνει το δείκτη γεννητικότητας (καθώς οι μετανάστες γεννούν περισσότερα παιδιά από τους ντόπιους). Συν τω χρόνω όμως, και τα δύο αυτά οφέλη εκλείπουν: πρώτον οι μετανάστες γερνούν με τη σειρά τους, αλλά και ο δείκτης γεννητικότητάς τους τείνει να προσαρμόζεται σε αυτόν της χώρας υποδοχής.

Καθώς συνταξιοδοτούνται οι μετανάστες, συμβάλουν με τη σειρά τους στην επιδείνωση της σχέσης εργαζόμενων/συνταξιούχων, πράγμα που οδηγεί τα κράτη να επιχειρούν να προσελκύουν νέους μετανάστες...

Ο ΟΗΕ έχει υπολογίσει ακριβώς πόσους μετανάστες θα χρειάζονταν τα ευρωπαϊκά κράτη για να διατηρήσουν σταθερή τη σχέση εργαζομένων/συνταξιούχων έως το 2050. Η Γερμανία π.χ. θα χρειαζόταν... 188 εκατομμύρια μετανάστες και θα έφτανε σε πληθυσμό τα 299 εκατομμύρια το 2050 (έναντι 82 σήμερα). Τα στοιχεία του ΟΗΕ μπορεί να έχουν το μειονέκτημα πως υιοθετούν ως στόχο τη (μη ρεαλιστική) διατήρηση της -εξαιρετικής- σχέσης εργαζομένων/συνταξιούχων της δεκαετίας του 1990.

Ακόμα κι έτσι όμως, το γεγονός παραμένει: είναι εντελώς αδύνατο να υπάρξει χώρα πρόθυμη να δεχθεί τόση μετανάστευση όση χρειάζεται για να μην έχει δημογραφικό πρόβλημα τα επόμενα χρόνια.

Είναι σημαντικό να πούμε πως αυτό δεν είναι επιχείρημα κατά της μετανάστευσης. Υπάρχουν πολλά τεκμηριωμένα επιχειρήματα υπέρ της μετανάστευσης· απλά η μακροπρόθεσμη επίλυση του δημογραφικού προβλήματος της Ευρώπης δεν συγκαταλέγεται σε αυτά.

Πολιτικές υπέρ της γεννητικότητας στην Ευρώπη

Η Γαλλία, που έχει έναν από τους υψηλότερους δείκτες γεννητικότητας στην Ευρώπη, διαθέτει επίσης την καλύτερα επεξεργασμένη πολιτική υπέρ της γεννητικότητας στην ήπειρο. Ένα από τα στοιχεία του γαλλικού μοντέλου, που συναντά το αυξανόμενο ενδιαφέρον των εταίρων της, είναι η έμφαση που δίνει στην απόκτηση τρίτου παιδιού. Η επιλογή αυτή οφείλεται στο εύρημα των γαλλικών απογραφικών στοιχείων πως η μείωση της γεννητικότητας στη Γαλλία οφειλόταν στη μείωση των τρίτεκνων και των πολύτεκνων οικογενειών.

Το γαλλικό μοντέλο περιλαμβάνει οικογενειακές φοροαπαλλαγές ανάλογες με τον αριθμό των παιδιών που διαθέτει η οικογένεια, αλλά και άλλα γενναιόδωρα μέτρα όπως την «κάρτα πολύτεκνου», που συνδέεται με γενναιόδωρες εκπτώσεις., π.χ. στις δημόσιες συγκοινωνίες. Το 2005 μάλιστα διπλασιάστηκε το επίδομα τρίτου τέκνου κι έφτασε τα 1,000 ευρώ μηνιαίως, ως κίνητρο για να αφιερωθούν οι πολύτεκνες γυναίκες στην ανατροφή των παιδιών τους.

Αυτή η επικέντρωση της γαλλικής δημογραφικής πολιτικής στην απόκτηση τρίτου παιδιού φαίνεται πως αποδίδει. Μία πρόσφατη συγκριτική έρευνα της γεννητικότητας στη Γαλλία και τη Βρετανία βρήκε πως η Γαλλία έχει περισσότερους τρίτεκνους σε όλες τις κοινωνικές κατηγορίες.

Ο υψηλός, για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, δείκτης γεννητικότητας της Γαλλίας, προσέλκυσε το ενδιαφέρον πολλών εκ των γειτόνων της. Η κυβέρνηση του Βερολίνου π.χ. προειδοποίησε πως αν δεν βελτιωθεί η γεννητικότητα της Γερμανίας η χώρα «θα κατεβάσει ρολά». Εισήγαγε έτσι μία σειρά μεταρρυθμίσεων για να βελτιώσει το δείκτη γεννητικότητας, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η υποχρέωση των ανδρών που ζητούν κρατικά επιδόματα να φροντίζουν για δύο μήνες νεογέννητα παιδιά.

Τα νέα επιδόματα πατρότητας/μητρότητας από τον Ιανουάριο του 2007 φθάνουν τα δύο-τρίτα του εισοδήματος των γονέων, έως το ύψος των 1,800 ευρώ μηνιαίως. Οι γονείς δικαιούνται ακόμα φοροαπαλλαγές ύψους έως και 3,000 ευρώ ετησίως για έξοδα ανατροφής παιδιού.

Η Σουηδία δεν επιδοτεί άμεσα τη γεννητικότητα, αλλά τα μέτρα της «υπέρ της οικογένειας» -όπως π.χ. εκείνα που πολλαπλασιάζουν τις δυνατότητες των γυναικών να συνδυάσουν καριέρα και οικογένεια- θεωρούνται μοντέλο φιλελεύθερου γεννητισμού. Στη Σουηδία ισχύουν γενναιόδωρα προνόμια μητρότητας και πατρότητας, και βρεφονηπιακή φροντίδα για όλους.

Αυτά τα μέτρα οδήγησαν σε αύξηση της γεννητικότητας τη δεκαετία του 1980, αλλά η αύξηση των γεννήσεων σταδιακά εκμηδενίστηκε τη δεκαετία του 1990.


Ο Alastair Murray είναι διευθυντής του βρετανικού think tank «Centre Forum».Το άρθρο με τίτλο Can governments alter long-term demographics? σ δημοσιεύτηκε στην έρευνα Growing old gracefully: How to ease population ageing in Europe Η μετάφραση έγινε από την ομάδα του PPOL.

112 comments:

 1. Ας το πάρουμε χαμπάρι. Δε γεννάμε λόγω life style. Είμαστε προϊόντα του πολιτιστικού πλαισίου που διέπει όλες τις κοινωνίες της Δύσης: εγωκεντρισμός, ανάγκη για αυτοπραγμάτωση, υπερεκτεταμένη εφηβεία. Ας αναλογιστούμε λοιπόν τις ευθύνες μας. Ο δυτικός τρόπος ζωής δεν αντέχει το παραδοσιακό σύστημα κοινωνικού κράτος. Αυτό πρέπει να είναι περισσότερο εξατομικευμένο και οι εισφορές όλων μας μεγαλύτερες σε χρόνο και σε χρήμα.

  ReplyDelete
 2. Πόσα ξοδεύει ο Έλληνας για σπίτια, τηλέφωνα, αυτοκίνητα, ρούχα, μπουζούκια, τεχνολογικά gadgets, και άλλες "ανάγκες" και πόσα ξοδεύει για ένα παιδί? Ποιες είναι επίσης αυτές οι δαπάνες που "αναγκάζουν" τον Έλληνα να μην κάνει παιδί? Πώς μπορούμε λοιπόν να ελαχιστοποιήσουμε αυτές τις δαπάνες έτσι ώστε να συμφέρει οικονομικά τον Έλληνα να αποκτήσει και να μεγαλώσει περισσότερα παιδιά? Μία πολιτική περισσότερων, ποιοτικότερων και προσβάσιμων συλλογικών αγαθών και υπηρεσιών?

  ReplyDelete
 3. Γιατί έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Ο πληθυσμός γερνάει, οι δαπάνες αυξάνονται παράλληλα με τη δημογραφική γήρανση, αποταμιευτική κουλτούρα δεν υπάρχει στις νεότερες γενιές, και ο δείκτης αποταμίευσης των νοικοκυριών είναι αρνητικός (Household Net Saving Rate - 7.7%).

  ReplyDelete
 4. Αποταμιευτική κουλτούρα υπήρχε πάντα και υπάρχει στην αστική τάξη. Αστική κουλτούρα δεν υπάρχει και ουδέποτε υπήρξε ανάμεσα στα κατώτερα μορφωτικά και κοινωνικο-οικονομικά στρώματα.

  Γι αυτό λέγω και ξαναλέγω ότι το ΚΑΘΑΡΜΑ κατέστρεψε τον ΛΑΟ διότι τουδωσε λεφτά ΠΡΙΝ τον ΜΟΡΦΩΣΕΙ.
  Η προσωπική μου δε πάγια θέση είναι πως οι μισθοί ΚΑΙ τα ωρομίσθια/ημερομίσθια πρέπει να ΥΠΟ-διπλασιασθούν διότι ΜΟΝΟ έτσι τα παπούτσια των 900 ευρώ της Καλογήρπυ θα πέσουν στα 400 - έχω επιβεβαιώσει ότι ΟΛΟΙ οι πελάτες της Καλογήρου είναι λαϊκή τάξη από τις συνοικίες και από επαρχίες (Κιάτο, Κόρινθο).

  ReplyDelete
 5. Αποταμιευτική κουλτούρα υπήρχε πάντα και υπάρχει στην αστική τάξη. Αστική κουλτούρα δεν υπάρχει και ουδέποτε υπήρξε ανάμεσα στα κατώτερα μορφωτικά και κοινωνικο-οικονομικά στρώματα.

  Γι αυτό λέγω και ξαναλέγω ότι το ΚΑΘΑΡΜΑ κατέστρεψε τον ΛΑΟ διότι τουδωσε λεφτά ΠΡΙΝ τον ΜΟΡΦΩΣΕΙ.
  Η προσωπική μου δε πάγια θέση είναι πως οι μισθοί ΚΑΙ τα ωρομίσθια/ημερομίσθια πρέπει να ΥΠΟ-διπλασιασθούν διότι ΜΟΝΟ έτσι τα παπούτσια των 900 ευρώ της Καλογήρπυ θα πέσουν στα 400 - έχω επιβεβαιώσει ότι ΟΛΟΙ οι πελάτες της Καλογήρου είναι λαϊκή τάξη από τις συνοικίες και από επαρχίες (Κιάτο, Κόρινθο).

  ReplyDelete
 6. "Εξαπανέκαθεν", ακόμα και όταν δεν υπήρχε γενικευμένη υπογεννητικότητα, οι έχοντες παρουσίαζαν μικρότερη γεννητικότητα στην Ελλάδα.
  Η τάση αυτή άρχισε μεταπολεμικά και μετεμφυλιακά στην Ελλάδα, οπόταν οι μεσοαστοί και άνω της Αθήνας και των μεγαλουπόλεων άρχισαν να περιορίζονται στα 2 παιδιά.

  ΕΚΤΟΤΕ, το φαινόμενο παρατηρείται και στην "απελευθερωμένη" τσοκαρία και χωριατιά. Η Βασίλω Μπουρνόβα, νυν Vicky Burns, έγινε διαιτολόγος στο Polytechnic of Bradford και τώρα είναι πολύ απασχολημένη με το περιβάλλον και στην αναζήτηση του εαυτού της καθώς και της τέταρτης διάστασης - καθότι λογία και διανοουμένη.

  ΟΣΑ λεφτά και φοροαπαλλαγές να δώσει το κράτος το αποτέλεσμα θα είναι ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ.

  ReplyDelete
 7. "Η προσωπική μου δε πάγια θέση είναι πως οι μισθοί ΚΑΙ τα ωρομίσθια/ημερομίσθια πρέπει να ΥΠΟ-διπλασιασθούν διότι ΜΟΝΟ έτσι τα παπούτσια των 900 ευρώ της Καλογήρπυ θα πέσουν στα 400"

  TI BLAKAS THEE MOU.

  ReplyDelete
 8. Blog-o στους εκβιασμούς
  Δευτέρα, 25.02.08
  Επιχείρηση-αρετή στα κρούσματα ανώνυμης και συκοφαντικής «δημοσιογραφίας» που ασκείται μέσω blogs ξεκίνησε η Εισαγγελία Αθηνών συνεπικουρούμενη από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Την ίδια στιγμή το υπουργείο Δικαιοσύνης εμφανίζεται αποφασισμένο να δημιουργήσει νέο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο τροποποιεί το καθεστώς λειτουργίας τουλάχιστον των «ενημερωτικών» blogs. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΤ προωθούνται τέσσερις σημαντικές αλλαγές.

  Πρώτον, οι διαχειριστές των blogs ενημερωτικού χαρακτήρα θα έχουν την ευθύνη να αναγράφουν στην κεντρική ιστοσελίδα τον κατά νόμο υπεύθυνο του blog.

  Δεύτερον, το νομοσχέδιο επιφυλάσσει στα αδικήματα που τελούνται μέσω των blogs προβλέψεις ανάλογες με αυτές του νόμου περί Τύπου.

  Τρίτον, διευκολύνεται η πρόσβαση των διωκτικών αρχών στα ηλεκτρονικά ίχνη ώστε να αποκαλύπτεται με πιο γρήγορες διαδικασίες ο υπεύθυνος μιας συκοφαντικής ή εκβιαστικής δημοσίευσης.

  Τέταρτον, το ΕΣΡ αποκτά δικαίωμα παρέμβασης σε περίπτωση που οι χρησιμοποιούμενες φωτογραφίες ή το audio και video υλικό που αναρτάται σε κάποιο blog δημιουργούν ζητήματα που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του. Οι παρεμβάσεις που σχεδιάζονται απασχολούν Δικαιοσύνη και Αστυνομία εδώ και πολύ καιρό. Την τελική ώθηση στην υλοποίησή τους φαίνεται όμως να δίνουν οι εξελίξεις του τελευταίου τριημέρου γύρω από το press-gr.blogspot.com.

  Εναντίον της ιστοσελίδας εκκρεμούν, ήδη από το 2006, δεκάδες μηνύσεις, υποβληθείσες κυρίως από δημοσιογράφους, για διάφορες υποθέσεις συκοφαντικής δυσφήμησης. Οι υποθέσεις βρίσκονται στην κύρια ανάκριση και συγκεκριμένα στον 5ο ειδικό ανακριτή, ο οποίος πραγματοποιεί εφόδους σε εργασιακούς χώρους και σπίτια υπόπτων συνεπικουρούμενος από αστυνομικούς της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

  Ετσι το μεσημέρι της Παρασκευής ο δικαστικός λειτουργός συνοδευόμενος από αστυνομικούς πραγματοποίησε αιφνιδιαστικό έλεγχο στο γραφείο του δημοσιογράφου Ανδρέα Καψαμπέλη και κατέσχεσε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του. Την ίδια ώρα άλλη ομάδα αστυνομικών πραγματοποιούσε έρευνα στον υπολογιστή της οικίας του, χωρίς όμως να κατάσχει οτιδήποτε.

  Η έρευνα έγινε ύστερα από μήνυση κατά αγνώστων που είχε υποβάλει πριν από περίπου 12 μήνες πολιτικός συντάκτης της εφημερίδας «Το Βήμα», για συκοφαντική δυσφήμηση και εκβίαση, καθώς σχετικές δημοσιεύσεις στο συγκεκριμένο blog τον παρότρυναν να μην αρθρογραφεί, ενώ, όπως υποστηρίζει ο μηνυτής, του είχαν στείλει και δύο e-mail με τα οποία τον προέτρεπαν: «Δώσε μας τα χρήματα για να σταματήσουμε να σε χτυπάμε». Μάλιστα την πρώτη φορά ο άγνωστος αποστολέας ζητούσε 30.000 ευρώ.

  Στον ανακριτή
  Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό αν ο κ. Καψαμπέλης, ο οποίος αρνείται κάθε έκνομη ενέργεια, ήταν διαχειριστής της συγκεκριμένης ιστοσελίδας ή εκείνος που είχε αναρτήσει τα συγκεκριμένα σχόλια σε βάρος του πολιτικού συντάκτη.

  Θα κληθεί να καταθέσει στον ανακριτή και εφόσον προκύψουν στοιχεία ενδέχεται από την Τρίτη να ανοίξει δεύτερος γύρος ερευνών με εφόδους του ανακριτή σε γραφεία και σπίτια τουλάχιστον τεσσάρων δημοσιογράφων καθώς ο ανακριτής διαθέτει τέσσερις μυστικούς κωδικούς χρηστών της ιστοσελίδας που αντιστοιχούν σε πρόσωπα. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο επόμενος θα είναι δημοσιογράφος τηλεοπτικού σταθμού. Πάντως ο κατάλογος των θιγομένων είναι μακρύς.

  Ψηφίστε:

  Συμφωνείτε με τον διά νόμου έλεγχο των blogs ή πρέπει να συνεχίσει η ανεξέλεγκτη λειτουργία τους με τις όποιες συνέπειες;

  Ποια είναι η σχέση σας με τα blogs;  ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

  Ελεύθερος Τύπος

  ReplyDelete
 9. Ωραία και καλά όλα αυτά (λογοκρισία στα μπλογκς), αλλά μήπως ρε παιδιά τσούζει μερικούς που υπάρχει και μια πηγή πληροφόρησης, συζήτησης και κριτικής που δεν είναι ελεγχόμενη από τους φασίστες των ΜΜΕ? Προσοχή στο νομοθετικό πλαίσιο που θα περάσετε γιατί τη ΚΤΠ θα σας τρέξει μέχρι και στο διεθνές δικαστήριο.

  ReplyDelete
 10. Ανδρέας Ανδριανόπουλος

  Thursday Oct 25, 2007
  Η επικείμενη σύγκρουση των γενεών


  Στη διάρκεια του 99% της πορείας του ανθρώπινου γένους η μέση προσδοκία ζωής δεν ξεπερνούσε τα 18 χρόνια. Η γενιά τού σήμερα μπορεί όμως να έχει προσδοκίες ζωής που είναι δυνατόν να φθάνουν σε μέσο όρο τα 80 ή και τα 90 χρόνια. Την ίδια στιγμή βέβαια ο αριθμός των γεννήσεων θα περιορίζεται.

  Το γεγονός της παρουσίας στην κοινωνία πολλών περισσότερων γενεών αλλάζει και τον τρόπο αντιμετώπισης των διάφορων ηλικιακών ομάδων. Τι ακριβώς θα σημαίνει στο μέλλον ο όρος «ηλικιωμένος»; Μέχρι σήμερα συζητούσαμε για νέους, μεσήλικες και ηλικιωμένους. Τώρα όμως που οι άνω των εξήντα θα ζουν ίσως και μέχρι τα ενενήντα, θα είναι απαραίτητο να σχηματιστούν καινούργιες εννοιολογικά ηλικιακές κατηγορίες; Δεν είναι το ίδιο «ηλικιωμένος» ένας εξηντάρης με έναν ογδονταπεντάρη. Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους αυτούς θα ζήσουν παραπάνω από το χρόνο ωρίμανσης κι απόσβεσης των χρημάτων που έχουν πληρώσει για τις συντάξεις και την περίθαλψή τους αλλά και μετά την εξάντληση των όποιων αποθεμάτων των προσωπικών τους οικονομιών κι επενδύσεων για την κάλυψη των γηρατειών τους.

  Αυτή η απίστευτη, μέχρι και πριν από λίγα χρόνια, προοπτική αυτονόητα προμηνύει συγκλονιστικές κοινωνικές ανατροπές κι αδιέξοδα. Αντί για οικογένειες τριών γενεών θα είναι πλέον συνηθισμένο φαινόμενο στο μέλλον οι οικογένειες τεσσάρων γενεών. Η ουσία της σημαντικής αυτής αλλαγής είναι πως τα ενεργά μέλη κάθε οικογένειας θα είναι υποχρεωμένα να ξοδεύουν πολύ περισσότερο χρόνο για τη φροντίδα των γονιών και των παππούδων τους, παρά για τα παιδιά τους. Στον καθαρά οικονομικό τομέα η διεύρυνση των χρονικών
  ορίων επιβίωσης του μέσου ανθρώπου θα μεταβάλει τον προσανατολισμό και τις επιλογές του επιχειρηματικού κόσμου. Καινούργια προϊόντα, υπηρεσίες και στρατηγικές του μάρκετινγκ θα αναδειχθούν για να καλύψουν τις ανάγκες αυτού του νέου ηλικιακού κύματος.

  Οι ηλικιωμένοι θα είναι περισσότεροι, θα έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο και οι πιο πολλοί απ’ αυτούς θα έχουν διαθέσιμο εισόδημα για κατανάλωση. Η προοπτική αυτή δεν είναι ιδιαίτερα μακρινή αν σκεφθεί κανείς πως ήδη οι επιζώντες Μπιτλ κι ο Μικ Τζάγκερ ανήκουν στην κατηγορία των ηλικιωμένων, ενώ ο Μάικλ Τζάκσον και η Μαντόνα έχουν ήδη περάσει τα σαράντα πέντε!

  Το πρόβλημα της κοινωνικής ασφάλισης προβάλλει μια πραγματικότητα που σχεδόν κανένας δεν έχει το θάρρος να παραδεχθεί στη χώρα μας. Πως δηλαδή η κοινωνία μας, μέσα από τη διάρθρωση και τους προσανατολισμούς της, δείχνει μια αδυσώπητη σκληρότητα προς τους νέους, που φθάνει ίσως και μέχρι τα όρια μίσους! Τα Μέσα Ενημέρωσης νοιάζονται μοναχά για το αβανταδόρικο ζήτημα της αύξησης ή όχι των εισφορών και στο τέλος κάθε συζήτησης κανένας δεν αποχωρεί σοφότερος αναφορικά με την ουσία του προβλήματος.

  Σύντομα το σύστημα θα οδηγηθεί σε αδιέξοδο, με κύριο θύμα τους νεότερους, που είναι μαθηματικά βέβαιο πως, ανεξάρτητα από τις τρέχουσες ή και τις μελλοντικές τους συνεισφορές, θα είναι αδύνατον να απολαύσουν το οτιδήποτε όταν φθάσουν και εκείνοι σε ηλικία αποχώρησης από την ενεργό δράση.

  Οσοι σήμερα και αύριο εισέλθουν στην παραγωγική διαδικασία θα επιδοτούν τις απολαβές των ηλικιωμένων, ενώ αντικειμενικά δεν θα μπορούν να προσδοκούν σε καμία παροχή προς τους εαυτούς τους στο μέλλον! Δεν χωράει αμφιβολία πως ένα τόσο αδιέξοδο σύστημα έχει άμεση ανάγκη μεταρρύθμισης. Εν τούτοις, κάτι τέτοιο είναι εξαιρετικά δυσχερές. Διότι όσοι σήμερα απολαμβάνουν ή προσδοκούν σε λίγα χρόνια να απολαύσουν τις παροχές τους δεν είναι διατεθειμένοι να θυσιάσουν έστω και κάποιο μέρος από τα μέχρι σήμερα κατοχυρωμένα δικαιώματά τους για να εξασφαλίσουν κάποια αντίστοιχη κοινωνική προστασία για τις γενιές του αύριο.

  Το πρόβλημα γίνεται περισσότερο σύνθετο αν αναλογιστεί κανείς πως, καθ’ όσον η τάση γήρανσης του πληθυσμού θα διογκώνεται, τόσο περισσότεροι αριθμητικά θα γίνονται εκείνοι που με κανέναν τρόπο δεν θα επιθυμούν τροποποίηση του συστήματος. Η δύναμη της ψήφου τους θα ακυρώνει κάθε προσπάθεια μεταρρύθμισης, ενώ θα καθοδηγεί τα νομοθετικά σώματα σε πρωτοβουλίες που θα επιβαρύνουν όλο και περισσότερο τα ήδη σε αδιέξοδο ευρισκόμενα νεότερα στρώματα του πληθυσμού. Οι νέοι, ως λιγότεροι, θα υφίστανται ρυθμίσεις που
  θα εξανεμίζουν το βιος τους χωρίς να τους εξασφαλίζουν κάποια σιγουριά για τα χρόνια της αποστρατείας τους. Το σύστημα θα ευνοεί λοιπόν από τα πράγματα τους πολυπληθέστερους ηλικιωμένους και θα υπηρετεί σχεδόν αποκλειστικά τα συμφέροντα και τις επιδιώξεις τους. Το αδιέξοδο θα είναι περίπου πλήρες!

  Η σύγκρουση των γενεών θα είναι σκληρότατη. Χρειάζονται πολιτικές ηγεσίες με θάρρος για την αποτροπή των κοινωνικών αδιεξόδων. Λύσεις πλέον. Και όχι «διάλογος». Η κυβέρνηση εκλέγεται για να κυβερνά. Και όχι για να διαλέγεται...


  Posted at 11:32AM Oct 25, 2007

  ReplyDelete
 11. σχετικά με το πέσιμο στο press gr θα επανελθουμε είναι μεγάλο θέμα και δε θέλουμε να το συζητήσουμε εδώ. Δυστυχώς όπως είχαμε πει σε άρθρο που δημοσιεύτηκε στον economist, το 2007 ήταν η χρονιά έκρηξη για το blogging, το 2008 θα είναι μεν μια ακόμα καλή χρονιά , όμως θα είναι ταυτόχρονα η χρονιά της προσγείωσης και της ανάληψης ευθυνών. Είμαστε φανατικά υπέρ της ελευθερίας, της αυτορύθμισης και της αυτοσυγκράτησης στη blogo-σφαιρα -το έχουμε άλλωστε δηλώσει ουκ ολίγες φορές και on camera- ωστόσο η ίδια η ανθρώπινη φύση τελικά είναι αυτή δημιουργεί θέματα και τελικά επιβάλλει την ανάγκη για ρυθμίσεις έτσι ώστε να μη γίνουμε ζούγκλα.

  ReplyDelete
 12. @ μεσούτ
  @ ανώνυμος

  πράγματι κι εμείς δεν πιστεύουμε στην ικανότητα του κράτους να αυξήσει σημαντικά τις γεννήσεις. Αυτό δε σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρξουν ισχυρές προσπάθειες και να δοθούν κίνητρα ή να δημιουργηθούν υποδομές που στηρίζουν την οικογένεια στα πρώτα της βήματα.

  ReplyDelete
 13. στις δημογραφικές εξελίξεις (τάση γήρανσης) πρέπει να προστεθούν και ορισμένες σημαντικές εξελίξεις στο εργασιακό πρότυπο.

  Για παράδειγμα αν τη δεκαετία του 50 άρχιζαν να εργάζονται στην ηλικία των 17-19 ετών σήμερα οι νέοι ξεκινάν την εργασία στα 23-29. Αυτή η τάση έχει ως αποτέλεσμα το πληθυσμιακό στρώμα 15-65 ετών - ο ενεργός πληθυσμός - να είναι σχετικά μικρότερος σε σύγκριση με το παρελθόν, ενώ παράλληλα αυξάνουν τα εξαρτημένα άτομα (παιδιά και ηλικιωμένοι).

  Επιπρόσθετα για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα πρέπει να δούμε και το βαθμό εξάρτησης , δηλαδή τις ηλικίες κάτω των15 και άνω των 65 ως ποσοστό των παραγωγικών ηλικιών. Η συνολική λοιπόν εξάρτηση αυξάνεται από 46,8% το 2001 σε 77,3% το 2050.

  Για να το πούμε πιο απλά. Το 2001 κάθε μη παραγωγικό άτομο (πολύ νέοι και ηλικιωμένοι) στηρίζονταν στην εργασία και το εισόδημα 2,13 ατόμων παραγωγικής ηλικίας περίπου. Μέχρι το 2050 υπολογίζεται ότι το βάρος της κάλυψης θα πέφτει σε 1,29 άτομα παραγωγικής ηλικίας.

  ReplyDelete
 14. για το διανεμητικό σύστημα ασφάλισης, όπου οι καταβαλλόμενες εισφορές των εργαζομένων δεν αποταμιεύονται αλλά χρησιμοποιούνται για να πληρώσουν τις συντάξεις των άμεσα συνταξιούχων αυτό είναι το απόλυτο αδιέξοδο.

  Αν δεν αλλάξει τίποτα η προοπτική του συγκεκριμένου συστήματος στην πράξη είναι τα ισχυρά και αυξανόμενα ελλείμματα. Η οξεία ελλειμματικότητα για την Ελλάδα έχει εντοπιστεί γύρω στο 2019 τόσο από την Έκθεση Σπράου, όσο και από την αναλογιστική μελέτη της governemnt actuaries επί Γιαννίτση, αλλά και την αναλογιστική ΙΚΑ - ΟΓΑ του διεθνούς γραφείου εργασίας Νοέμβριος 2007 επί ΝΔ, αλλά και έκθεση του ΙΝΕ-της ΓΣΕΕ.

  ReplyDelete
 15. το να μην αλλάξει τίποτα δεν είναι επιλογή θα γίνει το έλα να δεις, μάχη των γενεών, διότι η μη αλλαγή σημαίνει αυξημένες εισφορές κατά 505 με 80% για τους νέους ή αυξημένους φόρους σε πολύ υψηλά επίπεδα.

  Επιπρόσθετα η χρηματοδότηση των ελλειμμάτων από το κράτος δεν είναι σοβαρή επιλογή. Τα αυξημένα ελλείμματα είτε εμφανίζονται ως ελλείμματα κάποιων ταμείων είτε χρηματοδοτούνται από το κράτος, εφόσον δεν καλύπτονται από αυξημένους φόρους αποτελούν έλλειμμα με όλες τις γνωστές παρενέργειες για την οικονομία, την ανάπτυξη, την απασχόληση. Σκεφτείτε μόνο ότι με βάση το πόρισμα του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας το 2050 το έλλειμμα του ΙΚΑ μόνο φτάνει στο 7,5% του ΑΕΠ.

  Η μόνη λύση κατά την άποψή μας , την έχουμε πει και θα επανέλθουμε με ολοκληρωμένο ποστ, είναι η σταδιακή μετάβαση σε ένα μικτό σύστημα ασφάλισης. Πρώτος πυλώνας διανεμητικό με αλλαγές στις παραμέτρους ασφάλισης, Δεύτερος κεφαλαιοποιητικό.

  Το ταμείο αλληλεγγύης των γενεών που συζητήθηκε στη Βουλή της προάλλες δεν το βλέπουμε ως εργαλείο χρηματοδότησης της ελλειμματικότητας των ταμείων , αλλά ως εργαλείο μετάβασης σε ένα νέο σύστημα.

  ReplyDelete
 16. Γιατί κάνατε πίσω στο θέμα της αναθεώρησης του άρθρου 16 του συντάγματος;
  Αρχοντίδης Πάντσιος


  Δεν έκανα ποτέ πίσω. Ούτε εγώ, ούτε το κίνημά μας. Προχθές έβαλα και τρία ερωτήματα στην νεολαία μας. Γιατί ενώ μόνο εμείς έχουμε συνταγματική απαγόρευση για ιδιωτικά και μη κρατικά ιδρύματα έχουμε τα περισσότερα και τα χειρότερα ιδιωτικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Γιατί ενώ έχουμε συνταγματική κατοχύρωση της δωρεάν παιδείας ο έλληνας πληρώνει περισσότερο από κάθε άλλον στην Ευρώπη για την δημόσια παιδεία από την τσέπη του; Γιατί ενώ έχουμε ένα αυστηρό άκρως συγκεντρωτικό και κατευθυνόμενο από το κράτος εκπαιδευτικό σύστημα έχουμε από τις χειρότερες αξιολογήσεις διεθνώς; Το Αρθρο 16 προφανώς δεν προστατεύει το δημόσιο πανεπιστήμιο. Και πρέπει να αλλάξει για το καλό των δημόσιων ιδρυμάτων. Ίσως σήμερα να προστατεύει μόνο συντεχνιακά κατεστημένα.
  Αλλά η παραδοσιακή αριστερά και η δεξιά μετέφεραν εκεί την συζήτηση – τους βόλευε - ενώ η πραγματική συζήτηση πρέπει να είναι για τις αλλαγές στο δημόσιο πανεπιστήμιο, την εξάλλειψη τους κόστους των φροντιστηρίων, την επένδυση στην παιδεία, την ελευθερία επιλογών για τον νέο επιστήμονα και την αναβάθμιση της ποιότητας σπουδών. Σε αυτά δεν απαντά η σημερινή κυβέρνηση. Απαξιώνει την δημόσια παιδεία και ανοίγει διάπλατα τις πόρτες για την εμπορευματοποίηση της εκπαίδευσης. Τα κονδύλια για το δημόσιο πανεπιστήμιο μειώνονται και η εξάρτησή του από το Υπουργείο Παιδείας γίνεται ολοένα και πιο ασφυκτική. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ξεφυτρώνουν παντού ανεξέλεγκτα. Όλα αυτά πρέπει να τα αλλάξουμε! Και θα το κάνουμε. Το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρωμένες προτάσεις για την παιδεία, σε όλες τις βαθμίδες της: από το νηπιαγωγείο μέχρι την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Να θυμίσω και κάτι ακόμη: Από την αναθεώρηση του Συντάγματος αποχωρήσαμε, όταν η κυβέρνηση προσπάθησε να επιβάλει πραξικοπηματικά μια δασοκτόνα αλλαγή του άρθρου 24. Και αποχωρήσαμε οριστικά και αμετάκλητα. Η διαδικασία αυτή είναι πια νεκρή.

  ReplyDelete
 17. Kai telos na eyxitho OLOUS kali apokria.

  ReplyDelete
 18. @ G700
  "Για να το πούμε πιο απλά. Το 2001 κάθε μη παραγωγικό άτομο (πολύ νέοι και ηλικιωμένοι) στηρίζονταν στην εργασία και το εισόδημα 2,13 ατόμων παραγωγικής ηλικίας περίπου. Μέχρι το 2050 υπολογίζεται ότι το βάρος της κάλυψης θα πέφτει σε 1,29 άτομα παραγωγικής ηλικίας."

  Tι απαισιοδοξίες είναι αυτές. Αυτά μόνο ο Κομφου και άλλοι φασίστες φιλελεύθεροι που πίνουν το αίμα του σκληρά εργαζόμενου λαού τα λένε.

  Εμείς λέμε,
  ΣΥΝΤΑΞΗ στα 45
  ΣΥΝΤΑΞΗ στις γυναίκες στα 38
  Porsche για όλο το Λαό
  Prada για την αξιοπρέπεια της μάνας

  Εμείς στο ΠΑΣΟΚ που υποστηρίζουμε το ΛΑΟ, τον κυρίαρχο λαό που μό αυτός κυβερνά λέμε ναιιιιιι
  στον
  ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΝΘΡΩΠΟ

  ReplyDelete
 19. Στη Κίνα, όποιος είχε διαβάσει το βιβλιαράκι του ΜΑΟ, γινόταν στρατηγός, στην Ελλάδα όποιος αγράμματος έχει διαβάσει το βιβλιαράκι της ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ και ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΑΠΑΤΗΣ του ΠΑΣΟΚ, έγινε καθηγητής πανεπιστημίου.

  Εξ ΑΙΤΙΑΣ του ΠΑΤΕΡΑ σου του ΑΡΧΙΛΗΣΤΗ, κύριε Γιωργάκη Παπανδρέου, η ΕΛΛΑΔΑ είναι ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΣ στον ΠΑΤΟ.

  ΝΤΡΟΠΗ ΣΟΥ ΚΥΡΙΕ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ γιέ του ΦΟΝΗΑ του ΕΘΝΟΥΣ που έχεις το ΘΡΑΣΟΣ να βγαίνεις κι από πάνω.

  ReplyDelete
 20. Εμείς στο ΠΑΣΟΚ ξεπερνάμε ακόμα και τις θέσεις της Μπερμ-Παντείου Κατωτάτης Σχολής Μαρξιστικών και Βεργοπουλικών επιστημών ΚΑΙ του Τσίπρα.
  Η Μπερμ-Πάντειος, ο Τσίπρας και ο φίλος του Μπλογκ ντόκτορ μαρξ ΖΗΤΑΝΕ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ των ΜΙΣΘΩΝ από την ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ.

  Εμείς στο ΠΑΣΟΚ υπερακοντίζουμε και λέμε,
  ΑΥΞΗΣΗ των ΜΙΣΘΩΝ και ΜΕΙΩΣΗ της ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ώστε να μπορεί ο εργάτης, ο επιστήμονας, ο μικροεπιχειρηματίας να πηγαίνει στην κλαδική, να ρουφιανεύει με αξιοπρέπεια.

  Οι ΘΕΣΕΙΣ μας είναι λίγο AVANT GARDE, αλλά αυτά μας τα έμαθε ο σύντροφος λαλιώτης, η ιδιοφυία του αιώνα που ακόμα και ο Κλίντον θαυμάζει ιδιαιτέρως.

  ReplyDelete
 21. ΕΙΣΑΙ ΜΑΛΑΚΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

  ReplyDelete
 22. Komfoukie poses malakies rixneis thn hmera?

  ReplyDelete
 23. Η οικογένεια στην Ελλάδα τρέφει τον παρασιτισμό. Προσοχή στον τρόπο με τον οποίο αναζητούμε στήριξη της οικογένειας. Χρειαζόμαστε έναν οικογενειακό θεσμό που κινητοποιεί τα νεότερα μέλη της έτσι ώστε να μάθουν να στηρίζονται στον εαυτό τους, να διαχειρίζονται επιτυχώς τον εαυτό τους, να πατάνε γερά στα πόδια τους, και να αποκτούν συλλογική συνείδηση. Ο τρόπος που πρέπει να στηρίξουμε την οικογένεια δεν αφορά μόνο οικονομικά κι εργασιακά κίνητρα για να κάνει κανείς παιδιά, αφορούν πολιτικές που βελτιώνουν ποιοτικά και χαμηλώνουν οικονομικά τις υποδομές παροχής κοινωνικών αγαθών κι υπηρεσιών. Πρέπει να αφορά κίνητρα στήριξης της οικογένειας και μακροπρόθεσμα.

  Όσο για το δείκτη εξάρτησης στο ανθρώπινο δυναμικό, αυτός βαραίνει όλο και περισσότερο από τη μεριά των ηλικιωμένων. Η οποιαδήποτε αύξηση του δείκτη οφείλεται στη δημογραφική γήρανση, η οποία έχει τεράστιες επιπλοκές όχι μόνο ως προς το ασφαλιστικό σύστημα, αλλά και ως προς την παραγωγικότητα, τη δημιουργικότητα, την ανανέωση και την εξελισσιμότητα της οικονομίας και της κοινωνίας ευρύτερα.

  Ένα καλό κίνητρο για να κάνει κανείς παιδιά είναι να καταλάβει ότι λιγότερα παιδιά σημαίνει αναγκαστικά μεγαλύτερος εργασιακός βίος για τους γονείς. Όσο περισσότερο θα παραμένουν στο χώρο εργασίας οι μεγαλύτεροι, τόσο πιο μεγάλος θα είναι ο κίνδυνος καθυστερημένης ένταξης κι εύρεσης εργασίας για τους νεοεισερχόμενους στο χώρο εργασίας.

  ReplyDelete
 24. Χαμηλώνουν οικονομικά > μειώνουν το πραγματικό κόστος ανά παιδί και οικογένεια πρόσβασης και κατανάλωσης των αγαθών αυτών.

  ReplyDelete
 25. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 26. Δηλαδή λέω μέσα μου, το 2050, όταν οι νεότεροι της Γ700, θα είναι 65, σε κάθε ένα τους θα αντιστοιχούν 1.2 εργαζόμενοι, η εργασιακή μέρα θα είναι 16/24, η βδομάδα 7/7 και ο εργασιακός βίος θα τελειώνει στα 84. Τις πρώτες 8 ώρες θα δουλεύουν για τους παπούδες τους, τις επόμενες 8 για τους μπαμπάδες τους και το Σαββατο-κύριακο δι εαυτούς.

  Μιά ΚΥΡΙΑΚΗ του χρόνου θα είναι ελεύθερη και θα επιτρέπεται στους εργαζόμενους να πάνε να προσκυνήσουν το Μνημείο του "Aγνώστου" ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ και της ΜΑΝΑΣ του ΛΑΟΥ, της Οσίας Φωφης.

  Η Πλατεία Συντάγματος θα μετονομασθεί σε Πλατεία Ρουφιανιάς προς τιμήν του μεγαλου διανοητή μας του λαλιώτη και η Πλατεία Κοτζιά (Δημαρχείου) σε Πλατεία Πουτανιάς προς τιμήν του αναμορφωτή της σύγχρονης Ελλάδας, του Ανδρέα μας, όπου θα πηγαίνουν τα νήπια με τους δασκάλους τους να παίρνουν παραδείγματα και να αποκτούν ΑΡΧΕΣ, ΑΙΣΘΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και ΕΘΝΙΚΗΣ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑΣ.

  ReplyDelete
 27. ρε κομφούκιε έλεος ρε φίλε...

  ReplyDelete
 28. Στη σταδιακή εφαρμογή ενιαίου μισθολογίου για τους δημοσίους υπαλλήλους αποφάσισε να προχωρήσει από φέτος η ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας. Κύριος στόχος η σημαντική ενίσχυση των συντάξεών τους, ώστε να αντισταθμιστούν οι απώλειες που θα προκύψουν από την επικείμενη αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος του Δημοσίου..... Σημειώνεται ότι η ένταξη μέρους του κινήτρου απόδοσης στους βασικούς μισθούς δεν σημαίνει αύξηση των συνολικών αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά σημαντική διεύρυνση του συντάξιμου τμήματος των αποδοχών αυτών με θετική επίπτωση στο ύψος των συντάξεών τους.

  http://www.e-tipos.com/newsitem?id=27121

  ReplyDelete
 29. Tο δημογραφικό πρόβλημα πέρα από τις όποιες πολιτικές προεκτάσεις έχει, φανερώνει νομίζω και κάποιους βαθύτερους μηχανισμούς οι οποίοι φαίνεται να λειτουργούν στο συλλογικό ασυνείδητο των ανθρώπων. Κάποιους ίσως φυσικούς ρυθμιστικούς μηχανισμούς.

  Είναι γεγονός πως στην φύση τα συστήματα ισορροπούν στην κατάσταση με την λιγότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας. Στην Δύση σκέφτομαι κάποιες φορές αυτήν η αρχή ίσως να εκφράζεται με το δημογραφικό πρόβλημα.

  -Θέλεις κύριε/κυρία να καταναλώνεις περισσότερη ενέργεια ανά μονάδα; Λέει το ασυνείδητο, η φύση, ή ότι άλλο υπάρχει εκεί έξω.
  -Ναι, συμφωνώ. Θα μειώσεις όμως τους ρυθμούς αναπαραγωγής των μονάδων σου ώστε να διατηρήσουμε όσο περισότερο χρόνο γίνεται την ενεργειακή ισορροπία στο σύνολο του συστήματος.

  Βέβαια πολλές φορές και για διαφόρους λόγους η κατάσταση ισορροπίας τελικά ανατρέπεται. Το σύστημα τότε περνά σε μια χαοτική απορρύθμιση έντονων διακυμάνσεων μέχρι να βρει ξανά το καινούριο σημείο ισορροπίας. Το οποίο και πάλι βάση των νόμων της φυσικής θα είναι εκείνο με τη λιγότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας.

  Η παγκόσμια πολιτική θα πρέπει να προσπαθήσει να απαντήσει πειστικά στο που βρίσκεται τελικά το σημείο ισορροπίας του συστήματος ΑΝΘΡΩΠΟΣ-ΓΑΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ.

  Σε αντίθετη περίπτωση, αν αποτύχουμε και δε βρούμε μια νέα συνθήκη ισορροπίας, την απάντηση θα την λάβουμε από την ίδια τη φύση, το ασυνείδητο, ή ότι άλλο υπάρχει εκεί έξω.
  Είμαι πεπεισμένος πως αν και η απάντηση που θα λάβουμε θα είναι άκρως διδακτική στην ολότητά της για το είδος μας, οι περισσότεροι από εμάς στο άκουσμά της θα πάθουν αμόκ και υστερία.

  Θα θυμίζει μάλλον κάτι από κομφούκιο...

  ReplyDelete
 30. Αυξάνεται το επίπεδο μόρφωσης, μειώνεται η τάση για τεκνοποίηση.

  Αυξάνεται το εισόδημα, μειώνεται η τάση για "θυσίες" της καλοπερασης.

  Αυξάνεται το επίπεδο μόρφωσης ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται και το εισόδημα, σιγά μη σκεφτούμαι το συλλογικό συμφέρον...

  Αυξάνεται το επίπεδο μόρφωσης ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται και το εισόδημα, γι'αυτό και πολλοί δεν θέλουν να πάνε Στρατό...

  ReplyDelete
 31. *σκεφτούμε

  ReplyDelete
 32. "Η ΑΔΕΔΥ έχει ζητήσει να εφαρμοστεί νέο μισθολόγιο, στο οποίο ο βασικός μισθός του νεοδιοριζόμενου υπαλλήλου της κατηγορίας ΥΕ θα φτάνει τα 1.300 ευρώ το μήνα, από 671 ευρώ που είναι σήμερα, με ενσωμάτωση του κινήτρου απόδοσης και πολλών άλλων επιδομάτων. Ανάλογη σημαντική αύξηση θα πρέπει να προκύψει, σύμφωνα με την ΑΔΕΔΥ, για τους βασικούς μισθούς όλων των υπολοίπων κατηγοριών δημοσίων υπαλλήλων, έτσι ώστε ο βασικός μισθός υπαλλήλου ΠΕ με 35 έτη υπηρεσίας να φτάνει τα 3.900 ευρώ."

  ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ με τον "κύριο" παπασπύρο ότι ο βασικός μισθός υπαλλήλου ΠΕ με 35 έτη υπηρεσίας να φτάνει τα 3.900 ευρώ, όσο και στας Αμερικάς. Επειδή όμως ο Ελληνας Δημόσιος Υπάλληλος παράγει, at best, 40% του προϊόντος του Αμερικανού ομολόγου του, προκύπτει ΑΚΡΙΒΩΣ ότι ο βασικός μισθός υπαλλήλου ΠΕ με 35 έτη υπηρεσίας ΠΡΕΠΕΙ να φθάνει τα 1.560 ευρώ (μετά την διόρθωση).

  Μετά τιμής

  Βασίλω Μπουρνόβα
  Διαιτολόγος ΤΕΙ Bradford BS

  ReplyDelete
 33. B.Sc. Κομφου, B.Sc. (=Bachelor of Science), ξέχασες τα Αγγλικά σου;;;

  ReplyDelete
 34. Εσύ, Δουξ της Βλακεντίας, γιατί γελάς;

  ReplyDelete
 35. Διότι μου εξήγησε ο μπαμπάς μου ΤΙ σημαίνει BS

  ReplyDelete
 36. what about μια αντιστροφη ερευνα; αντι δλδ να ψαχνουμε γιατι στην ευρωπη δε γενναει ο κοσμος, ας ψαξουμε να βρουμε γιατι γεννανε στην Ινδια, στην Αφρικη..

  Εκει οπου το οικονομικα κινητρα ειναι μηδαμινα, η κοινωνικη πολιτικη για τους πολυτεκνους ανυπαρκτη κι ομως προσπαθουν να βρουν τροπους να ελεγξουν τις γεννησεις.

  χωρις λοιπον πολλη σπουδη, επιτρεψτε μου να καταληξω σε ενα ημι-αυθαιρετο συμπερασμα. Προφανως το ολο θεμα εχει να κανει πιο πολυ με τη νοοτροπια και τον τροπο ζωης, παρα με την οικονομικη δυνατοτητα ανατροφης μιας πολυμελους οικογενειας.

  Η Ινδια δεν εχει φτασει ακομα σε καποια ευρυτερη οικονομικη ευημερια κι ακομα κι ετσι να ηταν οι γεννησεις ηταν πολλες και πριν.

  Να μη πουμε δλδ πως εκει πιο πολλα παιδια=πιο πολλα εργατικα χερια, επομενως περισσοτερο εισοδημα για την οικογενεια, οποτε οι ανθρωποι κανουν παιδια επειδη τα θεωρουν οικονομικη βοηθεια, παρα οικονομικη επιβαρυνση, οπως στην Ευρώπη. Φυσικα δεν περιμενουν να πανε στο πανεπιστημιο και να αρχισουν να δουλευουν στα 30.. Απο πολυ μικρες ηλικιες στο μεροκαματο. Φειδομαι του χρονου να παραθεσω στοιχεια τα οποια ενισχυουν αυτη την αποψη, επιφυλασσομαι.

  Τελικα φαινεται πως τα οικονομικα κινητρα στην Ευρωπη αποδιδουν βραχυπροθεσμα και μετα επικρατει η προτιμηση στις ολιγομελεις ή άκληρες οικογενειες και πως υπαρχουν συγκεκριμενοι λογοι, κοινωνικης φυσεως.

  Και για να βρεθούν οι λόγοι αυτοί χρειάζονται πολλές έρευνες.

  ReplyDelete
 37. Komfoukie salta gamisou kai fere mas kai apodeiksi.

  ReplyDelete
 38. @ μαο τσε τουνγκ

  Επιπλέον, γιατί στη Ρωσία, χώρα με Ευρωπαϊκή ιστορία και Ευρωπαϊκό πολιτισμό, παρατηρείται υπογεννητικότητα σε τέτοιο βαθμό που πέρυσι καθιέρωσαν ειδική μέρα (άδεια από δουλειά) γονιμότητας? Και η Ρωσία είναι το πιο τρανταχτό παράδειγμα εξαθλιωμένης οικονομικά χώρας, τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα.

  ReplyDelete
 39. ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ  ΑΠΟ ΤΟΥΣ BLOGGERS  ΧΙΛΙΑ POSTING


  ΘΑ ΣΑΣ

  ΘΑΨΟΥΝ

  ReplyDelete
 40. Είναι πολύ σημαντικό όμως το θέμα παιδείας ενός λαού, η διαπαιδαγώγηση στον τρόπο ζωής αν θέλετε, και οι ιατρικές εκείνες υπηρεσίες, προληπτικές και παρεμβατικές, καθώς επίσης και η διείσδυση δράσεων ενημέρωσης κι ευαισθητοποίησης του κόσμου, που συγκαθορίζουν την εξέλιξη του δημογραφικού.

  Ας πούμε στην Αφρική δεν βρίσκεις ούτε προφυλακτικά με την ίδια ευκολία, ούτε εκτρώσεις μπορείς να κάνεις. Ούτε επίσης σε μερικές (ακόμα) περιοχές του πλανήτη θα σε καταλάβουν όταν τους εξηγείς τι είναι μεταδοτικά νοσήματα, πώς προλαμβάνεις την ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη κλπ κλπ.

  Η διαπαιδαγώγηση της δυτικής κοινωνίας, το πολιτιστικό πλαίσιο στο οποίο ζούμε σήμερα, λέει "απολαύστε τον έρωτα, αποφύγετε ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες, αποφύγετε νοσήματα, αποφύγετε δέσμευση με άτομα που δεν "είστε σίγουροι/ες ότι ταιριάζετε"." Έχουμε μια σειρά από κώδικες συμπεριφοράς κι αξιολόγησης των παιδιών, του σεξ, του συντρόφου κλπ κλπ, που μόνο υπέρ της αύξησης της γεννητικότητας δε μετράνε.

  Η φύση δεν προνόησε για το προφυλακτικό. Ούτε για τις εκτρώσεις. Δεν έχω νούμερα διαθέσιμα, αλλά θυμάμαι ότι ο αριθμός εκτρώσεων ξεπερνά το 12% των γεννήσεων ανά έτος για την Ευρώπη και συνεχώς αυξάνεται.

  Θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον κανείς να συλλογιστεί το μηχανισμό της φύσης στο βαθμό και τρόπο που ανέφερε ο Βαγγέλας. Ίσως, πολύ δύσκολο όμως να αποδειχτεί.

  ReplyDelete
 41. Το θέμα που άνοιξε ύποπτα στα ειδησεογραφικά κανάλια ανεξαιρέτως και με παρότρυνση πολιτικών φορέων αυτές τις μέρες τρέχει εδώ και πολύ καιρό παιδιά.

  Υπάρχει μια εκτεταμένη προσπάθεια αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης από το Μακεδονικό ζήτημα.

  ReplyDelete
 42. Όσο για την ελευθερία έκφρασης των πολιτών μέσω του διαδικτύου, δεν πρόκειται να περάσει τίποτα που να μη συμβαδίζει με το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Το θέμα του press.gr έχει ποινικές διαστάσεις μεμονωμένα και τίθεται ένα πολύ μεγάλο ζήτημα όσον αφορά τα όρια της ελευθερίας έκφρασης του πολίτη και της καταπάτησης των δικαιωμάτων και της εικόνας άλλων πολιτών. Η συκοφαντία και μάλιστα ο εκβιασμός με τα χαρακτηριστικά του press.gr είναι κατακριτέος και δίκαια, ΑΝ αποδειχτεί δικαστικά, να υπάρξουν ποινικές κυρώσεις στους υπεύθυνους. Το κείμενο των G700 στον Economist των Χριστουγέννων είναι πολύ επίκαιρο. Η ελευθερία έχει και το τίμημα της ευθύνης.

  ReplyDelete
 43. Και η Ρωσία είναι το πιο τρανταχτό παράδειγμα εξαθλιωμένης οικονομικά χώρας,
  ------------------------------
  Τι να σου πω. Πήγα Μόσχα και με τις τόσες Mercedes και ΒΜW νόμιζα ότι ήμου στη Γερμανία...

  700.000.000 δολάρια εισπράτει κάθε ημέρα από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

  Έχει ΜΗΔΕΝ χρέος και τεράστια ρευστότητα.

  Η Ρωσία έχει όμως από τα υψηλότερα ποσοστά κρουσμάτων AIDS.

  ReplyDelete
 44. "700.000.000 δολάρια εισπράτει κάθε ημέρα από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

  Έχει ΜΗΔΕΝ χρέος και τεράστια ρευστότητα."

  Πλούσια χώρα,φτωχοί πολίτες.Η κατάρα των χωρών με άφθονους φυσικούς πόρους.

  ReplyDelete
 45. "Πλούσια χώρα,φτωχοί πολίτες.Η κατάρα των χωρών με άφθονους φυσικούς πόρους."

  Δέστε τί γίνεται στο Νταρφούρ με τους άθλιους Κινέζους.Αν τα κάνανε οι Αμερικανοί θα είχαμε ξεσηκώσει και τις πέτρες.Οι Κινέζοι απαλάσσονται.

  ReplyDelete
 46. Κάτι παραιτήσεις διασήμων προσωπικοτήτων(οχι Κινέζων), από την επιτροπή ολυμπιακών αγώνων της Κίνας,για να διαμαρτυρηθούν για το Νταρφούρ, δεν απασχολούν ούτε τα μπλόγκς στην Ελλάδα.

  ReplyDelete
 47. "Δέστε τί γίνεται στο Νταρφούρ"

  Είναι ΔΕΙΤΕ όχι ΔΕΣΤΕ. Εκτός και αν μας ζητάς να δέσουμε κάτι.

  ReplyDelete
 48. Το θέμα της ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ το συζητήσαμε προ πολλών μηνών διεξοδικά εδώ μέσα.
  Οι παρατηρήσεις του "μάο τσε τουνγκ" παραπάνω είναι ορθότατες.

  Οι Ινδοί πράγματι αποκτούν πολλά παιδιά για να έχουν εργατικά χέρια να τους συντηρούν όταν γεράσουν. Προς επίρρωση αυτού στέκει το γεγονός ότι μόλις οι διευρύνθηκε η χρήση των υπερήχων προς διάγνωση του φύλου των εμβρύων, οι Ινδές έγκυες έτρεχαν στους γιατρούς για πιστοποίηση φύλου ΚΑΙ οσάκις το έμβρυο ήταν θηλυκού γένους προέβαιναν σε ΕΚΤΡΩΣΗ. Εξ αυτού μάλιστα (και επί πρωθυπουργίας της Indira Ghandi) είχε προκύψει διεθνές σκάνδαλο διότι οι μαζικές εκτρώσεις θηλέων εμβρύων θεωρήθηκαν διάκριση φύλου και έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. ΔΕΝ ξέρω πόσοι από σας έχετε συνεργασθεί με Ινδούς, αλλά πιστέψατέ με είναι ελεεινός και αδιστακτος λαός.

  Η γενική παρατήρηση του "μάο τσε τουνγκ" 'οτι ο βαθμός γεννητικότητας κάθε λαού αντικατοπτρίζει κοινωνικές τάσεις, κουλτούρα κλπ αποδεικνύεται ΚΑΙ από τη γεννητική συμπεριφορά των Αφρο-Αμερικανών, της φτωχότερης φυλής στις ΗΠΑ. Παρά την φτώχεια τους τεκνοποιούν από πολύ νωρίς ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ γάμου, διότι στην κουλτούρα τους η τεκνοποίηση/πολλαπλασιασμός συνιστά ΤΡΟΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ της γυναίκας.

  Στην Ελλάδα, τόσο παληότερα όσο και σήμερα, οι μεσαίες και ανώτερες μορφωτικές και κοινωνικο-οικονομικές κλίμακες υπολείπονται σε ρυθμό τεκνοποίησης από τους φτωχοτέρους, αγρότες, χειρώνακτες κλπ.

  Θα ήταν αμφίβολο αν, με διάφορα οικονομικά κίνητρα, η Ελλάδα θα κατόρθωνε να μετατρέψει το 1.34 σε 1.5 (περίπου) παιδιών κατά γυναίκα, ήγουν major cost, minor benefit. Επί πλέον υπάρχει και η πιθανότητα το "κίνητρο" να το εισπράξουν οι απροετοίμαστες ή ακατάλληλες (αν εννοείτε ΤΙ εννοώ) ομάδες του πληθυσμού ως "επαγγελματική" ή εισοδηματική διέξοδο.

  ReplyDelete
 49. Αυτή τη στιγμή η Ρωσία εισπράτει 700 εκ δολάρια την ημέρα πουλώντας ενεργειακούς πόρους. Ταυτόχρονα μόλις τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να βγαίνει από μία μακρά περίοδο εξαθλίωσης των πολιτών της και κάκιστης ποιότητας ζωής τους. Το πλουτοκρατικό και λησταρχικό καθεστώς που κυριάρχησε με το μανδύα του κράτους αρχικά, με τη μορφή ιδιωτών αρχόντων αργότερα – γκάνγκστερς τη δεκαετία του 90 – εισήγαγε άκομψα και επιθετικά στους πολίτες της το καταναλωτικό πρότυπο σε μηδενικής προστιθέμενης αξίας αγαθά και υπηρεσίες. Εξού και οι μερσεντές και τα υπόλοιπα gadgets που συναντά κανείς στη Μόσχα.

  Οι γειτονικές χώρες στη Ρωσία, πρώην επαρχίες της ΕΣΣΔ, πρώην επαρχίες Ευρωπαϊκών αυτοκρατοριών, εξαθλιωμένες οικονομικά και με κάκιστη ποιότητα ζωής, στιγματίζονται από αντίστοιχους δείκτες δημογραφικής γήρανσης.

  Οι πολιστικές διαφορές μεταξύ αυτών των χωρών και της υπόλοιπης Δύσης είναι ελάχιστες. Ή μάλλον ας το πούμε αλλιώς. Οι πολιτιστικές ομοιότητες μεταξύ αυτών των χωρών και της υπόλοιπης Δύσης είναι τεράστιες.

  Μάλιστα, η ισότητα μεταξύ γυναικών κι αντρών στην πρώην ΕΣΣΔ ήταν, σε πραγματικούς όρους, πολύ μεγαλύτερη απ’ ότι στη Δύση την 50ετία που μας πέρασε. Αν δεν απατώμαι, η έκτρωση ήταν μία δυνατότητα στην ΕΣΣΔ πολύ πριν το φεμινιστικό κίνημα επιβάλει την καθιέρωση της έκτρωσης ως νομικά κατοχυρωμένης επιλογής των ελεύθερων και ίσων προς τους άντρες γυναικών.

  Η ανάγκη / διάθεση για αυτοπραγμάτωση, η πολιτιστική ψευδαίσθηση της επίτευξης στόχων στη ζωή μας, της ολοκλήρωσης ενός κύκλου εμπειριών και προπαρασκευαστικών ενεργειών για να είμαστε έτοιμοι να αποκτήσουμε οικογένεια, είναι κοινά χαρακτηριστικά των Δυτικών χωρών. Η λανθασμένη ταύτιση της ποιότητας ζωής με την υλιστική προσέγγιση στη ζωή μας απομακρύνει όλο και περισσότερο από την απόκτηση παιδιών. Η τεχνολογία, η ιατρική και το ανάλογο θεσμικό πλαίσιο, θωρακίζουν αυτή την εγωκεντρική προσέγγιση στη ζωή μας. Ίσως τα οικονομικά κίνητρα σε μια κοινωνία που μετρά την ποιότητα ζωής της με τον παρά τελικά να είναι μία πιθανή λύση. Πώς όμως μπορεί ένα καλάθι τέτοιων κινήτρων να υπερνικήσει την υπερεκτεταμένη εφηβεία μας? Κάποτε που δεν υπήρχαν ούτε εκτρώσεις, ούτε προληπτικά μέτρα (προφυλακτικά, αντισυλληπτικά κλπ) η εφηβεία μας θα έληγε με την πρώτη εγκυμοσύνη. Τώρα, ή μάλλον ακόμα περισσότερο στο μέλλον, τι θα κάνουμε όταν θα είμαστε 40 ετών μισο-καταθλιπτικοί μπέμπηδες?

  ReplyDelete
 50. ναι, το παραδειγμα των αφρο-αμερικανων (pc) ή μαύρων (non-pc) της Αμερικης ειναι χαρακτηριστικο και δειχνει πολυ ωραια το point που προσπαθω να πω.

  ακομα και στην ελλαδα ειναι χαρακτηριστικο οτι οι μεταναστες, εχουν μεγαλυτερες οικογενειες και παντρευονται σε μικροτερη ηλικια απο οτι οι ελληνες.

  κατα τα αλλα, συμφωνω με τον κομφουκιο για τους Ινδους. Οσους γνωρισα, τους σιχαθηκα. Φυσικα δεν μιλαμε για ολη την Ινδια, αλλα ενα αρκετα ικανοποιητικο δειγμα για να με κανει να σχηματισω εντυπωση.

  ReplyDelete
 51. Asxeto me to thema sas. Alla akousate ti eipe o dieythintis tis dei?

  Oti to C02 einai akako. To vriskeis kai sto anapsyktiko sou!

  Olokliros CEO tis dei gia to fainomeno tou thermokipiou den exei akousei?

  ReplyDelete
 52. σιγά ρε αναμορφωτές μην επιβάλλετε στον κόσμο και πόσα παιδιά θα κάνει...

  Αυτά θυμίζουν Γ' Ράιχ που λέτε...

  Αλλά ο φασισμός στην πραγματικότητα είναι η αναγκαία συνέχεια του φιλελευθερισμού...

  Επίσης για το βλήμα παραπάνω που ονομάζει τις mercedes gadget δε θα σχολιάσω... (όταν είναι γνωστό πόσο κεντρικό είναι το αυτοκίνητο για την καπιταλιστική βιομηχανία...)

  ReplyDelete
 53. επίσης όλα τα στοιχεία περί γεννητικότητας, δημογραφικών τάσεων κλπ είναι έωλα όταν προβάλλονται μπροστά σε ένα χρονικό ορίζοντα 50 χρόνων γιατί πολύ απλά δεν είναι γνωστό τι θα έχει μεσολαβήσει μέχρι τότε...

  Εντελώς αντιεπιστημονικό...

  ReplyDelete
 54. Καλημέρα και στον υβρονομολόγο που ήρθε πρωί πρωί να κάνει τα κακά του στο μπλογκ.

  Το αυτοκίνητο είναι σύμβολο του κοινωνικού κι οικονομικού status και του τρόπου ζωής. Γι'αυτό λοιπόν μερσεντές και όχι nissan.

  Οι δημογραφικές προβλέψεις, λένε οι σοβαροί επιστήμονες, είναι οι πιο σίγουρες προβλέψεις, γι'αυτό και μέχρι σήμερα οι δημογραφικές προβλέψεις του παρελθόντος ταιριάζανε πάντα σχεδόν απόλυτα με τα πραγματικά νούμερα. Αν αισθάνεσαι ανασφάλεια για το μέλλον, δες την πορεία των προβλέψεων με τις μετρήσεις μέχρι σήμερα για να καταλάβεις πόσο επιστημονικές είναι. Μπορείς να το αντέξεις?

  Μαρξιστούλη, αν έχεις στην εργαλειοθήκη σου μόνο ένα σφυρί, στο τέλος καταλήγεις να φτιάχνεις μόνο πρόκες.

  ReplyDelete
 55. "Επίσης για το βλήμα παραπάνω που ονομάζει τις mercedes gadget δε θα σχολιάσω... (όταν είναι γνωστό πόσο κεντρικό είναι το αυτοκίνητο για την καπιταλιστική βιομηχανία...)"

  Απαστράπτουσα Μερσέντες, με σφυροδρέπανο κολημένο στο τζάμι,έχει και ο νέος πρόεδρος της "μαρτυρικής" Κύπρου κ. Τασόφιας.

  ReplyDelete
 56. Ο αντιιμπεριαλιστής και απηνής διώκτης της παγκοσμιοποίησης κ.κ. Μακαριστός χρησιμοποιούσε τεθωρακισμένη Μερσέντες με πολυάριθμο προσωπικό Ασφαλείας για να πολεμάει το καπιταλισμό.

  ReplyDelete
 57. @Marx
  "Αλλά ο φασισμός στην πραγματικότητα είναι η αναγκαία συνέχεια του φιλελευθερισμού..."

  Διαφωνώ με τις ανοησίες σου,αλλά θα παλαίψω μέχρις εσχάτων για να έχεις το δικαίωμα να τις λές.

  ReplyDelete
 58. Δήμαρχος υποθηκοφύλακαςς μέχρι και βουλευτής

  Υπόθαλποι βίας και τρομοκρατίας είναι κατά τα λεγόμενα της κ.Λαμπέλ μια Al Kaida (βάση) συμμορίας στη Σκύρο, και διαπράτει “έγκλημα κατά της ανθρωπότητας” καθώς όπως “είπε ότι η διαφθορά είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και συνδέεται άμεσα με τη φτώχεια, τη βία και την τρομοκρατία...

  Τα φαινόμενα αυτά δρουν και βασιλεύουν εν επίγνωση συνειδήσεως, θέση και δυνάμει των υπόθαλπων της διαφθοράς στη Σκύρο

  “Ας μη θεωρούμε ποτέ τα ανθρώπινα δικαιώματα ως δεδομένα. Ας τα ενισχύσουμε, ας τα προστατεύσουμε, ας τα υπερασπιστούμε, ας διασφαλίσουμε ότι αποτελούν μια ζωντανή πραγματικότητα, ότι είναι γνωστά, κατανοητά και ότι τα απολαμβάνουν όλοι και παντού. Συχνά εκείνοι που χρειάζονται περισσότερο την προστασία των δικαιωμάτων τους, είναι εκείνοι που πρέπει να ενημερωθούν για την ύπαρξη της Διακήρυξης, καθώς και για το ότι υπάρχει για αυτούς.”

  Ποιες οι υποχρεώσεις και ευθύνες του δημάρχου απέναντι στους "πολίτες" της Σκύρου σε σχέση με διαπλεκόμενους "ιδιώτες” πολιτικούς

  Γιατί αρνείται να αποδεχθεί την ανάγκη της αποδοχής του τοπογραφικού, έστω αυτού του επιμέρους τμήματος του ευρύτερου βοσκοτοπιού του Δήμου ο δήμαρχος της Σκύρου? Είναι εκπρόσωπος “πολίτης” του Δήμου ή πολιτικός εκπρόσωπος “ιδιώτών” ή είναι και αυτός διαπλεκόμενος δι' ιδία συμφέροντα χορτονομής και γι' αυτό συμπλέει με τους καταπατητές “ιδιώτες”

  Υπόκειται σε υποχρέωση ιεραρχική? σε υψηλότερα ιστάμενους, που τον εγκαθίδρυσαν, διαπλεκόμενους στην πολιτική

  Γιατί δεν προσφεύγει σε διοικητικά μέτρα?

  ReplyDelete
 59. dr.marx said...
  επίσης όλα τα στοιχεία περί γεννητικότητας, δημογραφικών τάσεων κλπ είναι έωλα όταν προβάλλονται μπροστά σε ένα χρονικό ορίζοντα 50 χρόνων γιατί πολύ απλά δεν είναι γνωστό τι θα έχει μεσολαβήσει μέχρι τότε...

  Εντελώς αντιεπιστημονικό...

  February 27, 2008 9:04 AM

  Είναι το τελευταίο επιχείρημα των κρατούντων κρατικοδίαιτων βολεμένων για να διατηρήσουν αυτά πού κλέψανε απο τους νέους.Και λίγο τσίπα χρειάζεται πότε-πότε.

  ReplyDelete
 60. "δημογραφικές προβλέψεις του παρελθόντος ταιριάζανε πάντα σχεδόν απόλυτα με τα πραγματικά νούμερα"

  Σοβαρά; Μήπως προέβλεψαν και τον Β'ΠΠ; Μήπως προέβλεψαν και την πολιτική του 1 παιδιού στην Κίνα που έχει οδηγήσει σε απίστευτη ανατροπή σχέσης γυναικών/ανδρών;

  Μήπως προέβλεψαν και το Ολοκαύτωμα;

  Αυτά είναι πολύ απλά ανοησίες, όταν είναι γνωστό ότι μπορεί να μεσολαβήσουν γεγονότα ανεξέλεγκτα, όπως π.χ. πανδημίες τύπου Black Plague (που καθάρισε το μισο πληθυσμό στη μεσαιωνική ευρώπη), οικολογικές καταστροφές, πόλεμοι, αλλαγή συνηθείων και πολιτιστικών προτύπων κλπ κλπ.

  Είστε και πολύ επιστήμνες ναουμ..

  ReplyDelete
 61. δρ μαρξ, οπως ελεγε κι ο Φιλιππας ο Συριγος, βγαλε τα κοκκινα γυαλια!

  ReplyDelete
 62. όσο για τη σύγκρουση γενεών και την "κλοπή από τους νέους", αφήστε τα ΣΑΠΙΑ.

  Ο νεοφιλελευθερισμός αρχικά χτύπησε τους νέους εργαζόμενους γιατί είναι πιο αδύναμοι και τώρα θέλει να συνεχίσει με τους παλαιότερους. Και αυτό εσείς οι απατεώνες το παρουσιάζεται ως σύγκρουση γενεών...

  Δυστυχώς βέβαια μέχρι σήμερα "οι ψεύτες ήταν πάντα στην εξουσία"...

  ReplyDelete
 63. erratum: παρουσιάζετε

  ReplyDelete
 64. επίσης το ότι η mercedes και το αυτοκίνητο γενικότερα είναι σύμβολο κοινωνικού στάτους ΔΕΝ ΑΝΑΙΡΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ την κεντρικότητα του για την καπιταλιστική βιομηχανία και όλους τους τομείς που έχουν αναπτυχθεί γύρω του. Αντίθετα την εκφράζει και τη συμπληρώνει...

  Διαβάστε να ξεστραβωθείτε και κανένα σοβαρό βιβλίο όπως π.χ. Schumpeter ή κάτι τέτοιο... Η πολύ νεοφιλελεύθερη ιδεολογία (μ...ια) τυφλώνει

  ReplyDelete
 65. επίσης στο άλλο το βλήμα τον μεσουτ, αν ήξερε έστω και λίγα μαθηματικά θα καταλάβαινε ότι η μονοτονία μιας συνάρτησης μπορεί να αλλάζει και από αύξουσα να γίνεται φθίνουσα...


  Είναι δηλαδή πιθανό ότι τα δεδομένα στοιχεία περιορίζουν τη γνώση μίας μόνο περιοχής της συνάρτησης.
  Αλλά που μυαλό για τέτοια...

  Το γεγονός ότι έχουμε συγκεκριμένα ιστορικά στοιχεία μέχρι σήμερα για τη δημογραφία δε σημαίνει ότι μπορούμε να προβλέψουμε και το μέλλον.

  Αυτό είναι εντελώς ανόητο επιστημονίκα, και ούτε καν ντετερμινιστικό...

  ReplyDelete
 66. Αφήστε ότι αυτό που ισχυρίζεστε ότι δηλαδή λόγω της μείωσης της γεννητικότητας (που φυσικά δεν ισχύει παγκόσμια)θα μειωθεί η αναλογία εργαζομένων/συνταξιούχων είναι ανόητο, αν συμπεριληφθούν στον ευρωπαϊκό πληθυσμό και οι "μη-πολίτες", δηλαδή οι μετανάστες...

  ReplyDelete
 67. Μπείτε αν θέλετα να δείτε κάτι πολύ εύστοχο...http://www.tanea.gr//ColumnCategory.aspx?d=20080226&nid=7617785&sn=&spid=877

  ReplyDelete
 68. επειδη ανεφερες τη κινα δρ μαρξ,

  δεν ειναι η πολιτικη 1 παιδιου στη κινα που εχει προκαλεσει την αλλαγη στην αναλογια ανδρων/γυναικων αλλα η προαιωνια προτιμηση των κινεζων στους γιους απο τις κορες.

  για να καταλαβεις ποσο βαθια παει αυτο στη κουλτουρα τους, ο χαρακτηρας για το "καλο" ειναι μια γυναικα που εχει γιο.

  απλα ειναι πιο ευκολο τωρα, λογω τεχνολογικης εξελιξης, να ΜΗΝ γεννησουν μια κορη. Παλιοτερα παρατουσανε τα θηλυκα νεογεννητα, τωρα απλα κανουν εκτρωση.

  το μετρο του 1 παιδιου/οικογενεια ξεκινησε το 1979 για τον ελεγχο του πληθυσμου, σχεδον σταματησε το 1986 και δεν εφαρμοζεται αυστηρα πλεον.

  Φυσικα υπαρχουν και περιπτωσεις οπου οι αρχες αναγκασαν γυναικες σε εκτρωσεις και στειρωση, αλλα γενικοτερα πλεον προσπαθουν να δωσουν οικονομικα κινητρα για τη τηρηση του οικογενειακου προγραμματισμου.

  Μαλιστα θυμαμαι τον Κινεζο συγκατοικο μου ο οποιος ειχε ενοχληθει οταν τον ειχα ρωτησει πως γινεται κι εχει αδερφια!

  Αλλα για στασου. Η κινα δεν εχει κομμουνιστικο καθεστως; Αααα, δηλαδη δεν ειναι μονο το Γ Ραιχ που προσπαθει να ελεγξει το πληθυσμο..

  ReplyDelete
 69. @ ΜΕΣΟΥΤ ΤΑΒΑΖ

  Το θέμα, μεσούτ, είναι πως έχουν πεθάνει ΟΛΟΙ οι Θεοί (ακόμα και ο Μαρξ και ο Φρόυντ και ο Λέβι-Στράους και έμεινε ΜΟΝΟ ένας, ο Μαμωνάς.

  Ξέχασα. Στην Ελλάδα υπάρχει και ένας δεύτερος Θεός, ο λαϊκιστικός ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ γνωστός και ως ΦΩΦΙΣΜΟΣ.

  Στο προκείμενο τώρα.

  Πιστεύω πως στην Ελλάδα, ως κομβικό αίτιο υπογεννητικότητας, λειτουργεί ΚΑΙ η αδυναμία, δυσκολία, ελλιπής προετοιμασία στην ανάληψη ευθυνών Η, ενδεχομένως, η αναζήτηση/επιδίωξη κατάκτησης του "ΑΠΟΛΥΤΟΥ", του "Ελληνικού ονείρου" που, κατά στρεβλή ερμηνεία του Αμερικανικού, σημαίνει απόκτηση επαγγελματικής ιδιότητας η οποία εξασφαλίζει όχι μόνο την ΑΠΟΦΥΓΗ (ανάγκης) ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (αφού από εποχής ΠΑΤΕΡΟΥΛΗ και εντεύθεν ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΝΤΡΟΠΗ και ΟΝΕΙΔΟΣ στην Ελλάδα), αλλά και την κατάκτηση κοινωνικού επιπέδου (status) μέσω εντυπωσιακών (catchy) τίτλων (πχ Διοικητής Επιχειρήσεων για αγόρια, Ψυχολόγος για κορίτσια) που στη συνέχεια εξασφαλίζουν το υλικό ισοδύναμο της δόξης με ΤΕΛΙΚΟ πάντα ΣΤΟΧΟ την ΑΠΟΚΤΗΣΗ "ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ".

  Ατυχώς, όταν γίνουν "επώνυμοι" στην πολυκατοικία, την γειτονιά τους, or better, στα σκυλάδικα ή το βλαχο-κλάμπ της Εκάλης, είναι συνήθως αργά. Μετά τα 45-50 ... γάμος .... παιδιά ...... χμμμμμμμ.

  ReplyDelete
 70. Απλές ερώτησεις:

  1. Αν το κράτος εισέπρατε τα χρωστούμενα στα ασφαλιστικά ταμεία και

  2. Όλοι οι Έλληνες και κυρίως μετανάστες εργαζόμενοι ήταν ασφαλισμένοι (και όχι "φιλοξενούμενοι" για να μην ξεχνιόμαστε)

  ΘΑ ΥΠΗΡΧΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ? ΘΑ ΜΑΣ ΕΝΔΙΕΦΕΡΕ ΚΑΜΙΑ "ΓΗΡΑΝΣΗ" ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ?

  ReplyDelete
 71. Το ότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον δεν σημαίνει ότι καταργούμε την ιστορική εμπειρία και τα επιστημονικά εργαλεία που μας διευκολύνουν να προγραμματίζουμε.Και προγραμματίζω σημαίνει προνοώ και όχι προβλέπω.

  ReplyDelete
 72. η προαιώνια προτίμηση των κινέζων στους γιους (ως προς τις κόρες) ίσχυε πάντοτε.

  Τα τελευταία χρόνια όμως παρουσιάστηκε το πρόβλημα. Επομένως δεν μπορεί να ευθύνεται αυτός ο παράγοντας (άλλωστε το ίδιο ισχύε και σε κάθε αγροτική κοινωνία π.χ. στην Ελλάδα).

  Είναι προφανές ότι η πολιτική του ελέγχου των γεννήσεων οδηγήσε σε αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο συνιστά ΜΕΓΙΣΤΟ κοινωνικό ζήτημα στην Κίνα.

  Το καθεστώς στην Κίνα δεν έχει ούτε είχε πότε καμία σχέση με τον κομμουνισμό. Άλλωστε ο κομμουνισμός δεν είναι ένα κοινωνικό σύστημα. Είναι η κριτική του κοινωνικού συστήματος.

  ReplyDelete
 73. επειδή μ' αρεσε η παραπομπή του patsiouri την παραθέτω:

  Δρόμοι ]

  Του Ρούσσου Βρανά rvranas@otenet.gr
  Ο πατέρας μου...
  ...(Θεός σχωρέσ΄ τον) μου είχε πει κάποτε αυτά τα λόγια: «Τη νύχτα, μόλις πέφτουν τα σκοτάδια, δυο λογιών άνθρωποι τριγυρίζουν ακόμη: οι κλέφτες κι εκείνοι που πηδάνε τις γυναίκες των άλλων». Δεν είχε βέβαια στο νου του ούτε τη Γαλλία ούτε τον Σαρκοζί, που ετοιμάζεται να σημάνει προσκλητήριο για την επιστροφή των γυναικών στη δουλειά, αφού έκρινε αντιπαραγωγικά τα κίνητρα για να μεγαλώνουν στο σπίτι τα παιδιά.

  Οι κυβερνήτες...
  ... και οι τραπεζίτες νύχτα κάνουν τις βρωμοδουλειές τους, νύχτα κάνουν τα αλισιβερίσια τους, νύχτα μαγειρεύουν τα μαγικά τους φίλτρα για να βάλουν στο χέρι τις συντάξεις των εργαζομένων και να μας τα παρουσιάσουν ξαφνικά ένα ωραίο πρωί. Ξενυχτάμε για να σώσουμε τις συντάξεις των επερχόμενων γενεών! μας λένε. Σίγουρα θα πρέπει να είναι πολύ κακοί άνθρωποι, για να ρίχνουν έτσι αδίστακτα τη μια γενιά ενάντια στην άλλη, τον πατέρα ενάντια στο γιο, τον παππού ενάντια στο εγγόνι. Επειδή δεν ξέρουν από πού να πρωτοβάλουν χέρι στον κόπο των εργαζομένων, σκαρφίστηκαν αυτή την ιστορία με τις μελλοντικές γενεές, λες και δίνουν δεκάρα για το πώς θα είναι ο νέοι μας το 2050. Γιατί να πιστέψουμε πως αυτοί που έχουν «γραμμένους» τους νέους του τώρα, τους έπιασε ο πόνος για τους νέους του αύριο;

  Για να πιστέψουμε...
  ... μας σερβίρουν ένα σενάριο καταστροφής: την κατάρρευση του ασφαλιστικού συστήματος μέχρι το 2050 λόγω της γήρανσης του πληθυσμού στην Ευρώπη. Λες και οι κυβερνήτες και οι τραπεζίτες της Ευρώπης μπορούν να προβλέψουν από τώρα τι θα συμβεί το 2050. Μα αυτοί δεν μπορούν να προβλέψουν ούτε τι θα γίνει αύριο. Στην αρχή, λέει ο δημοσιογράφος Κάρλο Μπερτάνι, προέβλεπαν ανάπτυξη 3%, ύστερα διόρθωσαν στο 2,6% και έκλεισαν το 2007 με 2,3%. Τόση αστοχία μέσα σε μια μόνο χρονιά! Μήπως θα ήταν προτιμότερο να είχαμε βάλει στη θέση τους τον Νοστράδαμο; Το κωμικοτραγικό είναι πως, για να πείσουν τους εργαζόμενους να δεχτούν το πετσόκομμα των ασφαλιστικών δικαιωμάτων τους, οι κυβερνήτες και οι τραπεζίτες καθεμιάς χώρας δείχνουν το παράδειγμα άλλων χωρών της Ευρώπης. Εκεί, μας λένε, βγαίνουν στη σύνταξη 65 ετών. Όμως, όλες οι χώρες δεν είναι ίδιες. Στη Γαλλία, ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων, όπως οι φορτηγατζήδες, βγαίνουν στη σύνταξη με 25 χρόνια δουλειάς. Αν οι κυβερνήτες μας και οι τραπεζίτες μας θέλουν να βλέπουν όλες τις ευρωπαϊκές χώρες το ίδιο, ας μας δώσουν επίδομα ανεργίας 1.000 ευρώ όπως δίνουν οι Γερμανοί. Ας μας αφήσουν να δουλεύουμε 20% λιγότερο, όπως δουλεύουν οι Γάλλοι και οι Γερμανοί. Ας μας συμπληρώσουν τον μισθό ώσπου να φτάσει, από το 60% που είναι σήμερα, στο 100% του μέσου ευρωπαϊκού.

  Οι νέοι...
  ... με δυο λόγια, δεν έχουν κανέναν λόγο να πιστέψουν πως αυτοί που κλέβουν τις συντάξεις των πατεράδων τους σήμερα, είναι εκείνοι που θα εξασφαλίσουν τις δικές τους συντάξεις αύριο μεθαύριο.

  ReplyDelete
 74. επώνυμη βλάχα, πόσα παιδιά έχεις εσύ;

  ReplyDelete
 75. Το άρθρο του Βρανά εμφανίζει όλη τη θολούρα μιας παρακμιακής αριστερής σκέψης.

  ReplyDelete
 76. parmenides said...
  "Το ότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον δεν σημαίνει ότι καταργούμε την ιστορική εμπειρία και τα επιστημονικά εργαλεία που μας διευκολύνουν να προγραμματίζουμε.Και προγραμματίζω σημαίνει προνοώ και όχι προβλέπω."

  ΕΥΓΕ, ΕΥΓΕ!!!

  OTAN ήμουν 4 ετών, η δεσποινίς Γαρδικιώτη μου είπε το παραμυθάκι του Τζίτζικα (α.κ.α. ντόκτορ μαρξ)και του Μέρμηγκα (μεσούτ).

  Ετσι έμαθα να ΠΡΟΝΟΩ.

  Αργότερα βρέθηκα στον Νέο Κόσμο ...

  where I learnt to be prepared for the worst but wish and hope for the best.

  Dr Marx
  είσαι ΜΙΑΣΜΑ,
  το OPPROBRIUM του Blog!!!!!!!!!

  ReplyDelete
 77. Παιδιά ΣΥΡΜΑ, ξύπνισε

  ReplyDelete
 78. δρ μαρξ, ενω μου εισαι συμπαθης σε γενικες γραμμες, απορω με την επαγωγικη λογικη σου.

  επομενως λες, δεν ευθυνεται αυτος ο παραγοντας, αλλα η πολιτικη που εφαρμοστηκε.

  για να μη τρελανουμε την αλγεβρα μπουλ λοιπον, μπρουμε να πουμε οτι ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ του 1cpf με την προτιμηση των κινεζων στα αγορια, οδηγησε στη δημογραφικη κατασταση της κινας κι αυτο για να μην ειμαι απολυτος οτι ΜΟΝΟ η νοοτροπια τους, τους οδηγησε εκει.

  βλεπεις, ο νομος εχει συνθηκες. Αν το πρωτο παιδι ειναι κοριτσι, μπορεις να εχεις και δευτερο. Αναλογα με τον αν ζεις σε αγροτικη περιοχη ή αστικη, μπορείς να κανεις και δευτερο. Στο Πεκινο, ενα ζευγαρι μοναχοπαιδια μπορουν να εχουν δυο παιδια κοκ.

  Μπορω να κανω μια αυθαιρετη υποθεση και να σου πω πως ακομα και χωρις αυτον το νομο παλι η κινα θα μπορουσε να εχει το ιδιο προβλημα.

  Εξαλλου, η αποτελεσματικοτητα του μετρου -το οποιο εχει σχεδιαστει για μια γενια μονο- ειναι αμφισβητουμενη. Οι κινεζοι μιλανε για 300-400 εκατομμυρια λιγοτερο πληθυσμο, οι ξενοι εκτιμουν 40-50.

  οχι δρ μαρξ, στην ελλαδα οι ανθρωποι δεν εδεναν τις γυναικες στα ποδια, σπαζοντας τα, για να μη βγαινουν απο το σπιτι.

  Στη κινα τρωνε ρυζι, τρωνε και στην ελλαδα ρυζι. Δεν εχει ομως την ιδια σημασια το ιδιο πραγμα στις δυο χωρες, ετσι δεν ειναι;

  ReplyDelete
 79. Ελεος Κομφου, έλεος πιά. Είπαμε, λέγονται Γλυκά Νερά Κάντζας

  Δοξούλα, Κράβαρα Ορη Ναυπακτίας

  ReplyDelete
 80. μαο τσε τουνγκ said...
  δρ μαρξ, ενω μου εισαι συμπαθης σε γενικες γραμμες, απορω με την επαγωγικη λογικη σου.


  E, όχι. Να ΜΗ διαστρεβλώνουμε και την γλώσσα μας. Επαγωγή σημαίνει ΣΥΝΘΕΣΗ. Ο ντόκτορ μαρξ σταματά στην "ανάλυση", και μάλιστα με αντιποίηση της ΛΟΓΙΚΗΣ μέσω σοφισμών και non-sequiturs.

  ReplyDelete
 81. @ μαο τσε τουνγκ

  "βλεπεις, ο νομος εχει συνθηκες. Αν το πρωτο παιδι ειναι κοριτσι, μπορεις να εχεις και δευτερο."

  Εξ αυτού και μόνο, και με δεδομένη την τυχαιότητα, δλδ ότι τα παιδιά γεννιούνται 50:50 αγόρια:κορίτσια, προκύπτει ότι σε μιά γενιά 66.66% των νέων θα είναι αγόρια και 33.33% κορίτσια

  ReplyDelete
 82. And further,
  σε μιά γενεά, ο πληθυσμός θα μειωνόταν στο 75% και σε δύο γενεές σε 66.66% χ 25 = 16.66% του αρχικού πληθυσμού.

  ΟΛΑ αυτά αν είχε εφαρμοσθεί κατά γράμμα ο νόμος, δλδ αν το πρώτο παιδί είναι αγόρι σταματάς, αν είναι κορίτσι κάνεις και δεύτερο.

  ReplyDelete
 83. " Anonymous said...
  Απλές ερώτησεις:

  1. Αν το κράτος εισέπρατε τα χρωστούμενα στα ασφαλιστικά ταμεία και

  2. Όλοι οι Έλληνες και κυρίως μετανάστες εργαζόμενοι ήταν ασφαλισμένοι (και όχι "φιλοξενούμενοι" για να μην ξεχνιόμαστε)

  ΘΑ ΥΠΗΡΧΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ? ΘΑ ΜΑΣ ΕΝΔΙΕΦΕΡΕ ΚΑΜΙΑ "ΓΗΡΑΝΣΗ" ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ?

  February 27, 2008 11:39 AM"

  Ναί θα υπήρχε και μάλιστα τεράστιο.Οσο και να αυξήσεις τις εισροές, αυτό το σύστημα ΔΕΝ πρόκειται να επιβιώσει.Είναι σαν να τα ρίχνεις στό πιθάρι των Δαναίδων." ΓΗΡΑΝΣΗ" με ασφαλιστικούς όρους σημαίνει δαπάνες για περισσότερα χρόνια σε σχέση με τον εργασιακό βίο και παράλληλα περισσότεροι συνταξιούχοι σε σχέση με τους εργαζόμενους-ασφαλιζόμενους.

  ReplyDelete
 84. @innumerate
  "προκύπτει ότι σε μιά γενιά 66.66% των νέων θα είναι αγόρια και 33.33% κορίτσια"

  καλα, αυτο δε προκυπτει σε κανενα συστημα, αλλα πολύ θα ήθελα να μου το εξηγησεις..

  στατιστικα δεν προκυπτει ετσι κι αλλιως, και στη πραγματικοτητα δεν προκυπτει επειδη οπως ειπα και πριν υπαρχουν ΣΥΝΘΗΚΕΣ. Αυτο σημαινει πως δεν ισχυει για το ΕΥΡΟΣ του πληθυσμου της κινας ωστε να καταληξεις σε τετοιο συμπερασμα.

  και θα προσπαθησω να ακολουθησω την υποθεση σου. Ας πουμε οτι γενιουνται 50 αγορια και 50 κοριτσια. Αυτοι που γεννησαν τα αγορια ειναι χαρουμενοι γονεις, σταματανε εδω. Απο τους 50 δυστυχεις με τα κοριτσια, ολοι κανουν και δευτερο παιδι. Επειδη δεχτηκαμε οτι η κατανομη των γεννησεων ειναι 50:50, θα πρεπει να γεννηθουν ακομα 25 αγορια και 25 κοριτσια.

  Συνολο: 75 αγορια, 75 κοριτσια.

  ReplyDelete
 85. η διαφορά που αναφέρεις όσον αφορά την ελλάδα και την κίνα είναι διαφορά έντασης και όχι ποιότητας.

  Η πατριαρχική κοινωνία είναι παγκόσμιο και όχι κινέζικο φαινόμενο. Να σου θυμίσω ότι στην κρήτη λένε ακόμα "έχω δύο παιδιά και ένα κορίτσι", το ανέκδοτο με τον άνδρα που πάει πάνω στο γαϊδούρι και τη γυναίκα που κουβαλάει τα ξύλα πεζή, το γεγονός ότι σε "υπανάπτυκτα" χωριά οι γυναίκες δεν επιτρέπεται να πάνε σε καφενείο κλπ κλπ.

  Στην Κίνα ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ πρόβλημα αναλογίας γυναικών/ανδρών στο παρελθόν. Είναι απότοκο του πληθυσμιακού ελέγχου που εφαρμόστηκε στην Κίνα ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ με τις αγροτικές παραδόσεις.

  Μην λες ψέματα για μια ακόμη φορά:

  ΔΕΝ ΕΙΠΑ ΕΓΩ ΟΤΙ Η ΑΝΑΛΟΓΙΑ Α/Γ οφείλεται ΜΟΝΟ στην πολιτική ελέγχου γεννήσεων. ΕΣΕΙΣ ΤΟ ΑΠΟΔΟΣΑΤΕ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ.

  ΕΓΩ ΑΠΛΩΣ ΕΙΠΑ ΤΙ ΕΠΑΙΞΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ. (καθώς το "πρόβλημα" δεν υπήρχε υπεριστορικά αλλά δημιουργήθηκε τις τελευταίες δεκαετίες)

  ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΓΕΒΡΑ BOOLE. Οι διάφοροι παράγοντες έχουν ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ βαρύτητα.

  Όσο για τις λεπτομέρειες της πολιτικής ΔΕ ΔΙΑΦΩΝΩ. Άλλωστε όπως είπε και ο innumerate, ακόμα και με τις συνθήκες που περιγράφεις, ίδιο είναι το αποτέλεσμα.

  Κατά τα άλλα όσον αφορά τα λογικά άλματα κλπ δε σχολιάζω. Οι αναγνώστες μπορούν να βγάλουν τα συμπεράσματά τους...

  ReplyDelete
 86. εννοειται απο δειγμα 100 γονεων..

  ReplyDelete
 87. ρωτάει ένας ανώνυμος παραπάνω

  Απλές ερώτησεις:

  1. Αν το κράτος εισέπρατε τα χρωστούμενα στα ασφαλιστικά ταμεία και

  2. Όλοι οι Έλληνες και κυρίως μετανάστες εργαζόμενοι ήταν ασφαλισμένοι (και όχι "φιλοξενούμενοι" για να μην ξεχνιόμαστε)

  ΘΑ ΥΠΗΡΧΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ? ΘΑ ΜΑΣ ΕΝΔΙΕΦΕΡΕ ΚΑΜΙΑ "ΓΗΡΑΝΣΗ" ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ?


  Θα ήταν καλύτερα τα πράγματα όμως η απάντηση παιδιά δυστυχώς είναι ότι και πάλι θα υπήρχε πρόβλημα.

  Οφείλεται στο πολύ απλό δεδομένο ότι ακόμα κι αν επιλύσουμε αυτά τα προβλήματα, δηλαδή ακόμα κι αν εντάξουμε τους μετανάστες και πατάξουμε την εισφοροδιαφυγή παντώς είδους, το σύστημα θα είναι ελλειμματικό όσο μειώνεται ο πληθυσμός ατόμων σε παραγωγική ηλικία (15-65), και αυξάνονται τα άτομα σε μη παραγωγική ηλικία κυρίως οι ηλικιωμένοι.

  Το σύστημα σχεδιάστηκε με ορισμένα στάνταρ με βασικότερο όλων ότι δουλεύον τέσσερις για να παίρνει σύνταξη ένας. Όταν αυτό το δεδομένο ανατρέπεται και δουλεύουν λιγότεροι από δύο για να παίρνει σύνταξη ένας, το σύστημα αποκτά ισχυρές ελλειμματικές τάσεις. Το δείχνουν ακόμα και οι Εκθέσεις του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ. Πρόβλημα από το 2019 και μετά λένε.

  Πώς το λύνεις το πρόβλημα; Στα πλαίσια του διανεμητικού συστήματος οι εναλλακτικές απαντήσεις-λύσεις είναι δεδόμένες :
  α)η σκληρή λύση: κάνεις παραμετρικές παρεμβάσεις και αλλάζεις τα όρια ηλικίας, περικόπτεις παροχές κοκ,
  β)η άδικη λύση : τα φορτώνεις στους εργαζόμενους και τη νέα γενιά αυξάνοντας ραγδαία τις εισφορές περικόπτοντας έτσι το διαθέσιμο τους εισόδημα,
  γ) η καταστροφική λύση : τα παίρνεις από τον κρατικό προϋπολογισμό είτε περικόπτοντας από υγεία, παιδεία, δημόσια αγαθά, είτε αυξάνοντας σε υψηλά επίπεδα τους φόρους είτε απλώς αυξάνοντας το δημόσιο χρέος.

  Το άρθρο του Βρανά ανήκει στην κατηγορία δεν ξέρω το θέμα , απλώς λαϊκίζω. Ο λαϊκισμός είναι πολύ εύκολος να τον κάνουμε κι εμείς απ΄' τη μεριά μας. ΦΑΤΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΑΣ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΩΡΑ και τα συναφή. Ας αφήσουμε όμως τους λαϊκισμούς και ας δούμε πως από κοινωνία συνταξιούχων θα γίνουμε κοινωνία εργαζομένων.

  ReplyDelete
 88. LATHOS, LATHOS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  ΜΕ ΣΥΓΧΩΡΕΙΤΕ, ΑΝΑΚΑΛΩ

  Τα αγόρια και τα κορίτσια θα είναι τελικά, πάντα 50:50

  Αλλά σε μιά γενιά θα μειωθεί ο πληθυσμός στο 75% και στην επόμενη στο 75% του 75%, ΗΤΟΙ 56.25% - με την προϋπόθεση ότι ο ΝΟΜΟΣ θα εφαρμοζόταν κατα γράμμα.

  ΑΠΛΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

  Η κοινωνία έχει 50 αντρες και 50 γυναίκες.
  Από τις 50 γυναίκες οι 25 γεννούν 25 αγόρια (πρώτο παιδί) ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΟΥΝ την τεκνοποίηση.
  Οι 25 υπόλοιπες γεννούν 25 κορίτσια και προχωρούν στο δεύτερο. Από το δεύτερο παιδί, αναμένεται 12.5 να είναι αγόρια και 12.5 κορίτσια.
  ΕΤΣΙ, από συνολικό πληθυσμό 100 (ανδρών και γυναικών) προκύπτουν συνολικά 75 παιδιά εκ των οποίων 37.5 είναι αγόρια και 37.5 κορίτσια.

  Στην επόμενη γενιά θα έχουμε 75% του 75, δλδ 56.25%.
  ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ, λοιπόν, σε ΔΥΟ γενιές μόνο θα μπορούσε να μειωθεί ο πληθυσμός περίπου στο ΜΙΣΟ.

  ReplyDelete
 89. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 90. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 91. Ο μαο έχει δίκιο όσον αφορά τους υπολογισμούς του.

  Όντως η πιθανότητα 1 αγόρι = 3/4
  η πιθανότητα 1 κορίτσι = 1/4
  η πιθανότητα 2 κορίτσια = 1/4

  Επομένως αν Α οι οικογένειες με παιδιά Α*3/4 αγόρια και Α*1/4 + Α*2*1/4 = Α*3/4 κορίτσια...

  Το θέμα είναι ότι αυτό ΔΕΝ ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις. Επομένως η αναλογία αλλάζει υπερ των αγοριών δεδομένων των πολιτισμικών προτύπων...

  ReplyDelete
 92. @ G700

  "Το άρθρο του Βρανά ανήκει στην κατηγορία δεν ξέρω το θέμα , απλώς λαϊκίζω"

  OXI μόνον. Το άρθρo του Βρανά ανήκει στην κατηγορία
  "Αθελά μου είμαι agent provocateur και αυξάνω και το tirage του ΔΟΛ", said differently
  "Το αισχρόν μετά του ωφελίμου"

  παληά του τέχνη κόσκινο, του ΔΟΛ εννοώ.

  ReplyDelete
 93. από όσα αναφέρει η G700 αποκρύπτει ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ.

  ότι τ' αφεντικά με τη συνεργασία του κράτους:
  α) δεν καταβάλλουν εισφορές ούτε για τους έλληνες μισθωτούς που εκμεταλλεύονται
  β) χρωστάνε δισεκατομμύρια στο ΙΚΑ
  γ) απαλλάσσονται όλο και περισσότερο —με νόμους του κράτους— από το βάρος αυτών των εισφορών
  δ) μπορούν να μην εξοφλήσουν ποτέ αυτά που χρωστάνε στο ΙΚΑ μέσω ενός «διακανονισμού» μαζί του, ο οποίος μετατρέπει τα τεράστια χρέη τους σε μικρόποσες μηνιαίες δόσεις, οι οποίες καταβάλλονται πάντοτε με καθυστέρηση ετών...

  ΤΑ ΚΑΝΕΤΕ ΓΑΡΓΑΡΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΕ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΝΩ ΕΙΝΑΙ ΒΑΘΥΤΑΤΑ ΤΑΞΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ.

  Το ζήτημα είναι αν θα επιβαρυνθεί Η ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ των καπιταλιστών ή ΟΧΙ

  ReplyDelete
 94. ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΟΥΝ ΟΤΙ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΘΑ ΠΑΨΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΝΕΟΙ...

  ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΑΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΑΣ ΘΑ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΠΕΘΑΝΟΥΝ ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ...

  όσον αφορά το άλλο με τους μετανάστες, ΠΑΡΤΕ ΤΟ ΧΑΜΠΑΡΙ η τάση γήρανσης του πληθυσμού δεν είναι ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ φαινόμενο

  ReplyDelete
 95. Το θέμα δηλαδή είναι τι είδους κοινωνία θέλουμε.

  Μια κοινωνία όπου οι άνθρωποι θα δουλεύουν περισσότερο και πιο εντατικά προς όφελος της καπιταλιστικής συσσώρευσης και της κερδοφορίας, μιας ανάπτυξης που καταστρέφει και απομυζά τους ανθρώπους και τη φύση ή μια άλλου είδους κοινωνία.

  Αυτό είναι το θέμα

  ReplyDelete
 96. dr.marx said...
  Ο μαο έχει δίκιο όσον αφορά τους υπολογισμούς του.

  Όντως η πιθανότητα 1 αγόρι = 3/4
  η πιθανότητα 1 κορίτσι = 1/4
  η πιθανότητα 2 κορίτσια = 1/4


  ΟΧΙ ΑΚΡΙΒΩΣ.
  Ας δεχθούμε πληθυσμό 100 ΑΤΟΜΩΝ και εφαρμογή του Κινεζικού Νόμου κατά γράμμα.
  Από ΟΛΕΣ τις γυναίκες (50% του πληθυσμού, δλδ 50 άτομα)

  οι μισές, 50% των γυναικών, δλδ 25 γυναίκες, θα αποκτήσουν ΕΝΑ ΓΙΟ
  (25 αγόρια), οπόταν δια νόμου σταματά η τεκνοποίηση.

  από τις άλλες 25, οι μισές δλδ 12.5 γυναίκες, θα αποκτήσουν 2 κορίτσια (12.5 + 12.5 = 25 κορίτσια) και οι άλλες 12.5 ένα κορίτσι και ένα αγόρι (12.5 κορίτσια + 12.5% αγόρια). ΑΡΑ από μιά γενιά 100 ατόμων θα προκύψουν 75 παιδιά, εκ των οποίων 37.5 θα είναι αγόρια και 37.5 κορίτσια.

  ΑΡΑ, σε κάθε γενιά το αποτέλεσμα θα είναι πάντα 50:50 αγόρια: κορίτσια, ΑΛΛΑ ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ θα μειώνεται στο 75% τής προηγούμενης γενιάς.

  ReplyDelete
 97. και για να επανέλθω στο ζήτημα της ερμηνείας της αναλογίας Α/Γ, αν αποφασιστικός παράγοντας είναι η κουλτούρα όπως ισχυρίζεσαι είναι ΑΔΥΝΑΤΟΝ να εξηγήσεις για ποιο λόγο το πρόβλημα έχει εμφανιστεί τις τελευταίες δεκαετίες.

  Η μόνη εύλογη εξήγηση είναι ότι σε αυτό ΟΔΗΓΗΣΕ (σύμφωνα με τον όρο που χρησιμοποίησα αρχικά) η δεδομένη πολιτική ελέγχουν των γεννήσεων και ότι αυτό ήταν ο ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΣ παράγοντας...

  Συνηθισμένη βέβαια είναι η τάση της ιδεολογίας και του ψέματος να αντιστρέφουν 180 μοίρες τα πράγματα..

  ReplyDelete
 98. χαιρομαι που μετα απο πληρη κυκλο, ο δρ μαρξ κατεληξε στο αρχικο συμπερασμα της πολιτισμικης επιρροης δλδ.

  επειδη ξερω ηδη την απαντηση σου ομως, δοκτορα, θα συνεχισω.

  η διαφορα μεταξυ ελλαδας και κινας δεν ειναι εντασης, ειναι ποιοτητας. στην κρητη δεν πυροβολουν τα κοριτσια επειδη δε γεννηθηκαν αγορια. η ποιοτικη μοναδα:προτιμηση ενος γενους απο ενα αλλο, ειναι ιδια ολουθε, οπως σωστα ειπες. η διαφορα ομως στο πως εκφραζεται αυτη η προτιμηση ειναι ποσοτικη, συμφωνα με τους δικους σου ορους.

  ετσι, με μεγαλυτερη "ενταση" προτιμουν τα αγορια στη κινα (σκοτωνουν τα κοριτσια) και με διαφορετικη στην ελλαδα (δεν τα αφηνουν στον γαιδαρο, αναφερονται ως πραγματα κλπ)

  στην αρχικη λοιπον ερωτηση, οι κυβερνησεις εκ των πραγματων προσπαθουν να ελεγξουν τον πληθυσμο, ειτε προς τα πανω ειτε προς τα κατω.

  οι λογοι προφανως ειναι οικονομικοι. ειναι κι αποτελεσματικα τα μετρα τους; εξαρταται ποιον θα ρωτησεις. τις πταιει για τα δημογραφικα προβληματα των χωρων; εξαρταται ποιον θα ρωτησεις. εχουν δικαιωμα οι κυβερνησεις να παιρνουν τετοια μετρα; ...

  ReplyDelete
 99. Η δημογραφική γήρανση δεν είναι πρόβλημα, είναι μία τάση που απορρέει από τον τρόπο ζωής, το πολιτισμικό πλαίσιο εντός του οποίου λειτουργούμε όλοι μας, εμείς τα προϊόντα του Δυτικού τρόπου ζωής. Το πρόβλημα που δημιουργείται από τη δημογραφική γήρανση είναι συνέχεια αυτής της πολιτισμικής πραγματικότητας, και χτυπάει στη ρίζα τις δομές λειτουργίας της οικονομίας και της κοινωνίας μας. Εδώ λοιπόν βρισκόμαστε μπροστά σε ένα μεγάλο δίλημμα. Θα προσαρμόσουμε τις δομές με βάση αυτή την αναπόφευκτη τάση δημογραφικής γήρανσης, έτσι ώστε αυτές να είναι βιώσιμες, ή θα αλλάξουμε τρόπο ζωής? Κατά την άποψη μου η πρώτη λύση είναι η πιο ρεαλιστική, αρκεί να σταματήσουμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο μας. Σε τελική ανάλυση, όποια λύση κι αν επιλέξουμε ως άτομα και ως κοινωνία, υπάρχει μια κοινή ζωτικής σημασίας παράμετρος. Η υπεύθυνη στάση όλων μας.

  ReplyDelete
 100. μα δε διαφωνώ σε αυτό που λες ανθρωπέ μου.. Στα ίδια συμπεράσματα φτάνω και εγώ.

  Αν πληθυσμός 100 ατόμων (50 Α, 50 Γ) τότε έχουμε 50 οικογένειες, άρα 3/4*50 = 37.5 Α, 3/4*50 = 37.5 Κ

  Το θέμα είναι ότι αυτό δεν ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις. Όπως ανέφερε και ο ΜΑΟ σε πολλές περιπτώσεις δεν επιτρέπονται τα 2 παιδιά. Εκεί όπου επιτρέπεται μόνο το 1 μέσω προγεννητικού ελέγχου επιλέγουν περισσότερο τα Α και έτσι η αναλογία Α/Γ ανατρέπεται. Αυτό είναι το ζήτημα μας και όχι η μείωση του πληθυσμού... ξεκόλλα

  ReplyDelete
 101. Εντάξει ρε αγόρι μου, αν αυτό θες να νομίζεις νομιζέ το (ότι δηλαδή κατέληξα στο ζήτημα της πολιτιστικής επιρροής).

  ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ: ΑΝ ΑΥΤΟ ΗΤΑΝ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΤΕ ΤΟ "ΠΡΟΒΛΗΜΑ" ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΧΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΤΩΡΑ ΑΛΛΑ ΠΑΛΙΟΤΕΡΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΥΠΗΡΧΕ ΤΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΟΛΥΠΛΗΘΕΣΤΕΡΗ ΧΩΡΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.

  ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΟΥΝ (Γ'ΡΑΙΧ, ΣΟΥΗΔΙΑ, ΚΙΝΑ, ΗΠΑ)
  ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΚΑΘΑΡΑ

  ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΓΙΑ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ

  @ΜΕΣΟΥΤ
  δεν υπάρχει ούτε "οικονομία μας" ούτε "κοινωνία μας". Η κοινωνία και η οικονομία χαρακτηρίζονται από ΒΑΘΥΤΑΤΑ ΧΑΣΜΑΤΑ και διαιρέσεις.

  ReplyDelete
 102. Nναι, ναι, μεσούτ.
  Την οικονομία την ελέγχουν αόρατες δυνάμεις, δλδ
  οι Μασόνοι, ο Σιωνισμός και τα Ηλεκτρομαγνητικά Κύματα

  ΤΥΠΙΚΟ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΙΚΟ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ.

  ReplyDelete
 103. ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΓΙΑ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ

  What a stupid, idiotic, moronic utterance!!!!

  The CAPITAL loves and pursues the existence of ever increasing uneducated masses in order for labor-intensive jobs to be readily available at minimal cost.

  ReplyDelete
 104. “τις πταιει για τα δημογραφικα προβληματα των χωρων; εξαρταται ποιον θα ρωτησεις. εχουν δικαιωμα οι κυβερνησεις να παιρνουν τετοια μετρα;”

  Οι κυβερνήσεις έχουν ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ να παίρνουν τέτοια μέτρα που ορίζουν οι πολίτες τους. Τουλάχιστον στη Δύση, η σεξουαλική απελευθέρωση και η κλιμάκωση της διάθεσης για αυτοπραγμάτωση μετά τον Β’ ΠΠ οδήγησαν (1) σε μια σειρά από θεσμικά μέτρα (νομιμοποίηση των εκτρώσεων, χρηματοδότηση έρευνας για αντισυλληπτικά χάπια κλπ κλπ), (2) σε μια βιομηχανία (από φαρμακευτικές μέχρι life style και διαφήμισης) του μοντέρνου δυτικού τρόπου ζωής, που λίγο πολύ λέει «Έχετε χίλιους και δύο λόγους για να λέτε ότι δεν μπορείτε ακόμα να κάνετε παιδιά».

  Όμως πλέον σήμερα καλούμαστε να αποφασίσουμε με υπευθυνότητα αν είμαστε διατεθιμένοι να διατηρήσουμε αυτόν τον τρόπο ζωής και να δεχτούμε και τα οφέλη και τα κόστη του. Καλούμαστε να βοηθήσουμε και να καθοδηγήσουμε τις πολιτικές αποφάσεις και κατευθύνσεις και όχι να καταφεύγουμε από τη μία σε «ανατολίτικες», «παραθρησκευτικές», «μυθοπλαστικές» και «απορριπτικές του δυτικού τρόπου ζωής» δοξασίες, κι από την άλλη να παραμένουμε σε αυτή τη γεωγραφική και πολιτισμική σφαίρα του πλανήτη και να απαιτούμε την διατήρηση των προνομίων αυτού του τρόπου ζωής. Τα οικονομικά κίνητρα για την απόκτηση παιδιών είναι αποτέλεσμα της άρνησης όλων μας να επιλέξουμε ξεκάθαρα και με ευθύνη γραμμή πλεύσης.

  ReplyDelete
 105. @ Κομφούκιος


  Επαυξάνοντας στις απορίες σου, επαναλαμβάνω το πρωινό μου στιχάκι αφιερωμένο στον μαρξιστούλη μας.

  "Εάν το μόνο εργαλείο στην εργαλειοθήκη σας είναι ένα σφυρί, τότε πολλά πράγματα αρχίζουν να μοιάζουν με πρόκες"

  Άμπρααμ Μάσλοου

  ReplyDelete
 106. βρε βλήμα κομφούκιε, όταν λέω έλεγχος της αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης δεν εννοώ περιορισμός της.

  Εννοώ σύνθετες πολιτικές που επιδιώκουν την παραγωγή και αναπαραγωγή ενός εργατικού δυναμικού με συγκεκριμένα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά.

  Σε αυτή την κατηγορία κατατάσσονται πολιτικές που αφορούν την εκπαίδευση, τις γεννήσεις, τα επιδόματα ανεργίας κλπ κλπ και προφανώς διαφοροποιούνται ανάλογα με τους στόχους.

  Όσον αφορά αυτό που λες ότι το κεφάλαιο έχει ανάγκη από έναν ολοένα μεγαλύτερο αριθμό ανειδίκευτων εργατών για τους τομείς έντασης εργασίας εξαρτάται από τις συνθήκες. Γιατί ένα πολύ μεγάλο μέγεθος εφεδρικού στρατού ανέργων μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά πολιτικά προβλήματα.

  ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΟΠΟΥ Η ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ

  Κατά τα άλλα καληνύχτα, είναι βαθύ το σκοτάδι στο μυαλό σου...

  ReplyDelete
 107. όσον αφορά τον άλλο τον φωστήρα το μεσουτ θα ήθελα να με ενημερώσει και μένα γιατί δεν το ξέρω σχετικά με τις επιτυχίες των mainstream economics όσον αφορά την πρόγνωση βασικών μακροοικονομικών μεγεθών.

  Αυτό που πάντοτε συνέβαινε είναι η διαρκής αναπροσαρμογή των θεωρίων τους βάσει των νέων δεδομένων (βλ. τις αμίμητες ανοησίες του friedman σχετικά με τις παραδοχές της οικονομικής θεωρίας)

  ReplyDelete
 108. τζίνα μπερμπάντειος said...
  ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΓΙΑ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ

  What a stupid, idiotic, moronic utterance!!!!

  The CAPITAL loves and pursues the existence of ever increasing uneducated masses in order for labor-intensive jobs to be readily available at minimal cost.


  Γαμώ τη πουτάνα μου γαμώ. Να μιλούσα τα αγγλικά σου και ξερό ψωμί. Τι αδικία ρε πούστη μου αυτό το πράγμα στην Ελλάδα να σου στερούνε το βασικότερο, τα γράμματα.

  ReplyDelete
 109. Καλά εδω μέσα η μ.... πάει σύννεφο.

  Αλλά βλέπεις, δεν θέλουν να παραδεχτούν ότι ο Κομμουνισμός είναι αποτυχημένο σύστημα...

  Άντε, στη Β. Κορέα με τα intranet...

  ReplyDelete